Page 54

*

Paggamit ng Ugnayang Tanong at Sagot Sabihin sa mga mag-aaral na may mga tanong silang sasagutin tungkol sa kwento. Ang mga tanong ay makikita sa kwadro. K1 — Tagpuan

K2 — Mga Tauhan

Saan at kailan nangyari ang kwento?

Sinu-sino ang tauhan sa kwento? Anu-ano ang katayuan ng bawat isa?

K3 — Mahahalagang Pangyayari Ano ang mahahalagang pangyayari? 1. Unang Pangyayari 2. Ikalawang Pangyayari 3. Ikatlong Pangyayari

4. Ikaapat na Pangyayari 5. Huling Pangyayari

Pagtatakda ng Pamantayan Pagpapabigay ng pamantayan sa pagbasa nang pabigkas. B. Habang Bumabasa Pagbasa ng kwento at pagsagot sa mga tanong. K1 — Tagpuan

K2 — Mga Tauhan

________________________

Ang mga tauhan ng kwento at ang kanilang mga katangian ay ang sumusunod:

________________________

1. __________________

________________________

2. __________________

Ang kwento ay nangyari sa ________________________

3. __________________

44

C. Pagkatapos Bumasa • Pagtalakay sa Binasa 1. Paglalahad ng mga mag-aaral tungkol sa balangkas ng kwento. 2. Pagsagot sa pangganyak na mga tanong. Pagbibigay ng literal na kahulugan ng mga tambalang salita at matatalinghagang salita. May mga tambalang salita na taglay ang kahulugan ng dalawang salita. Gitling ang ipinapalit sa mga kataga o nawawala sa dalawang salita. May mga tambalang salita na nananatili ang literal na kahulugan ng bawat salita. Hindi na ito ginagamitan ng gitling. Halimbawa: luksong-tinik (isang laro na parang lumulukso sa tinik) Mayroon namang tambalang salita na may matalinghagang kahulugan. Halimbawa:

taingang-kawali (nagbibingi-bingihan)

Basahin ang salita sa hanay A. Hanapin ang maaaring itambal dito sa hanay B upang makabuo ng tambalang salita. Ibigay ang kahulugan ng bawat isa at gamitin sa pangungusap. Gawin ito sa sagutang papel. 1. 2. 3. 4. 5.

A kwentong naniningalang kapit dapit tubong

a. b. c. d. e.

B hapon bisig bayan lugaw pugad

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement