Page 44

BALANSENG PROGRAMA SA PAGBASA Debelopmental na Pagbasa (Developmental Reading)

Kahandaan sa Pagbasa (Reading Readiness)

Panimulang Pagpapalawak Malawakang Agham, Pagbasa ng Kakayahan Pagbabasa at Pang(Beginning at Mabilis na Pagpapapino kalusugan Reading) Pag-unlad sa (Refinement (Science, Pagbasa of Wide Health) (Period of Reading) Rapid Growth) Bokabularyo

Komprehensyon o Pag-unawa

• • • • • • •

Paggamit ng Kasingkahulugan Paggamit ng Kasalungat na Kahulugan Pagbibigay ng Katuturan Pagbibigay ng Matatalinghagang Salita Paglinang ng Salita sa Tulong ng Analohiya Denotasyon/Konotasyon Pagsusuring Pangkayarian – salitang-ugat – paglalapi – tambalang salita • Paggamit ng mga Palatandaang Nagbibigay-kahulugan (Context Clues)

Pagkilala sa mga bahagi ng aklat

34

Pangksyunal na Pagbasa (Functional Reading)

Paggamit ng talaan ng nilalaman, glosari, at indeks

Paggamit ng diksyunaryo

Pagbabasang Pang-aliwan at Pangkasiyahan (Recreatory Reading)

Matematika Araling (MathePanlipunan matics) (Social Studies)

Kasanayan sa Pag-aaral

• Pagkakaroon ng malawak na talasalitaan • Pagkuha ng mahalaga at pangunahing kaisipan • Pag-aalaala ng mga mumunting detalye • Pagsunod sa nakalimbag na panuto • Pagsasaayos sa wastong pagkakasunudsunod ng mga pangyayari • Pagsagot sa mga tiyak na tanong • Paghinuha ng katuturan at pagpapakahulugan • Pagkuha ng pangkalahatang impresyon • Paghinuha at paghula sa maaaring kalabasan • Pagbubuod

Paggamit ng Dewey Decimal

Panlunas na Pagbabasa (Corrective or Remedial Reading)

Sining, Literatura, Industriya, at Musika, Sining, Teknolohiya Edukasyong (T.H.E.) Pagpapahalaga, Pagkukwento, Sabayang Bigkas

Ito ay laan sa mababagal bumasa, hindi makabasa, o may mga depekto sa pagbabasa.

Pagpapahalagang Literari

Pagkukwento Sabayang Bigkas Chamber Theater Readers Theater Tone Mood Rhyme Rhythm

Jazz Chant/ Rapping, Finger Play

Pagpapahalaga sa tula, awiting-bayan, kwentong-bayan, epiko, maikling kwento, anekdota, bugtong, mga biro, at iba pa

Paggamit ng Paggamit ng Paggamit Interpretasyon Paggamit silid-aklatan, kard katang mga ng mga mapa, ng mapang ensaylog, kard ng magasin at talaan, grap, konsepto, klopedia, pamagat, dyaryo tsart, dayahabing semanalmanac kard ng gram tika, story map paksa, kard ng may-akda

Role Play Pantomime

Creating rhymes, poems, parodies

Pagkuha ng tala, pagbabalangkas, pag-oorganisa, pagbubuod

* Halaw sa DepED Chart

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement