Page 41

Mahilig siyang sumulat ng sanaysay. Ito ay isang kathang tuluyan na naglalahad ng kaalaman, kuru-kuro, at damdamin ng sumulat. Panuto: Tukuyin ang salitang binigyan ng pormal na depinisyon. Mahilig siyang magbasa ng _________. Ito ay likha lamang ng guniguni ng isang manunulat. Karaniwa’y mga hayop ang gumaganap dito.

Sa pagsasanay sa mga mag-aaral, hayaan silang bumuo ng magkakaugnay na salita na magagamit nila sa pagpapahayag.

C. Pag-uugnayan ng mga Salita (Word Association) tingnan pusong bato

masdan

bato

yamot

inis

2. Clustering

1. Collocation

galit

3. Clining

puso

poot suklam

Pag-uugnayan ng mga Salita/

matamis

Word Association

maalat

kasama

Halimbawa: puso – bahagi ng katawan ng tao bato – matigas na bagay pusong bato – matigas ang puso o taong hindi marunong maawa 2. Pagbibigay ng iba pang salita na halos kapareho rin ng kahulugan ng pangunang salita (clustering) Halimbawa: Anu-ano ang maaaring ipalit sa salitang tingnan g ? bantayan

Neutral

mapait

silipin

panoorin

lassification 5. C

mabilis

1. Pagsasama ng salita sa iba pang salita upang makabuo ng ibang kahulugan (collocation) Nabibilang dito ang matatalinghagang salita na binubuo ng mahigit sa isang salita o parirala. Sa pag-unawa ng salitang ito, kailangang malaman muna ng mga mag-aaral ang payak na kahulugan ng mga salitang pinagsama pagkatapos ay ang iba pang kahulugan na ipinahihiwatig nito.

tanawin

kaibigan 6. Association o Word Network

4. Level of Formality

wastuin

kapanalig

mabagal

Pormal

Di-pormal

utol

pansinin alamin

maliksi

kabagang

tingnan

kaanib abay

katoto

masdan

3. Pagkilala ng pagkakaugnayan ng mga salita ayon sa antas o tindi ng kahulugan na ipinahahayag (clining o klino) o Pag-iiba-iba ng kahulugan ng mga salitang magkakaugnay batay sa intensidad ng mga kahulugan. 31

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement