Page 40

2. mapipinsala = (maiingatan, maililigtas, madidisgrasya) • Sa pamaraang ito ng pagpapakahulugan sa talasalitaan, malaki ang magagawa ng kasalungat na kahulugan upang malinang ang kahulugan ng salita. Ito ang tinatawag na kabaligtaran. 3. Sa pamamagitan ng katuturan o kahulugan ng salita Halimbawa: Kasanayan: Naibibigay ang kahulugan ng salita sa tulong ng katuturan Panuto: Tukuyin ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap. 1. Pananagutan g nating mahalin at pangalagaan ang ating bansa. 2. Matutupad ang mga layunin y natin kung tayo ay magtutulungan at magkakaisa. • Isang paraan upang makilala ang kahulugan ng salita ay sa pamamagitan ng katuturan na maaaring bahagi ng pangungusap. May mga kaagapay na hudyat o signal ang malalalim na salita na nakapaloob sa pangungusap. 4. Pag-uugnay sa sariling karanasan Nakikilala ang bago o mahirap na salita sa pamamagitan ng pag-aalaala sa kanilang mga naging karanasan. Halimbawa: Kasanayan: Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng dating kaalaman Panuto: Kapag binasa ninyo ang salitang puso p , anu-anong salita o ideya ang naiisip ninyo? 30

Sagot:

pagmamahal pag-unawa damdamin kapwa pag-irog pagsinta

pagsamba pagtulong pagliyag Panginoon tibok pula

Nabibigyang-kahulugan ang mga salitang ginagamit sa pagpapahayag sa pamamagitan ng dating kaalaman. Sa pamaraang ito, lalong pinayayaman pa ang kahulugan ng isang salita. Lahat ng mga salita at ideya na maaaring iugnay sa salita ay naibibigay. Maaari rin itong ihalintulad sa paraang collocation. 5. Sa pamamagitan ng buod o lagom ng binasa Isang uri ng pagpapahayag na paglalahad ang pagbibigay ng buod. Sa tulong ng mga pahiwatig o palatandaan (salita) at sa pagsusuri ng mga salita, makikilala ang paksa nito. Halimbawa: Kasanayan: Naibibigay ang paksa sa pamamagitan ng binasang lagom o buod Naranasan niya ang kaginhawaan noong siya’y bata pa. Saganang-sagana silang mag-anak sa pagkain, damit, at maganda ang kanilang tirahan. Mula siya sa nakaririwasang pamilya. 6. Sa pamamagitan ng pormal na depinisyon ng salita Lumalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pormal na depinisyon. Halimbawa: Kasanayan: Nakikilala ang bagong salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement