Page 35

Ikaapat na Dimensyon – Nag-uugnay ng binasa sa sariling karanasan. Tinatawag itong paguugnay. Sa bahaging ito, naipapakita rin ang pagiging malikhain ng isang mambabasa sa pamamagitan ng paghahanap ng mga solusyon sa mga suliraning inilahad sa pamamagitan ng pagbuo ng sariling akda na nahahawig sa binasa.

Ikaapat na Dimensyon – Mga tanong na paglikha 1. Kung ikaw si Rosa Rosal, gagawin mo rin ba ang ginawa niyang pagtulong sa kapwa? Bakit? 2. Sinu-sino pang artista ang alam mong tumutulong sa kapwa?

Maaaring ganito ang maging balangkas. Pamagat

Tagpuan

Banghay

Lugar

Panimula

Panahon

Wakas

Suliranin Reaksyon

Pangunahing tauhan

Layunin Ginawa

B. Pagsusuri sa Kayarian ng Kwento (Story Grammar) Ang story grammar ayon kina Stein N. at Glen C. (1979) ay hindi lamang nagpapaliwanag ng kwento. Ito rin ay nagbibigay ng pagkakaugnay-ugnay ng bawat bahagi ng kwento. Ito rin ang nagsisilbing daan sa pagsusuri ng kwento. Ang porma ng kwento ay panimulang hakbang upang matutuhan ng mga mag-aaral ang proseso ng kwento sa pamamagitan ng wastong pagkakasunudsunod ng mga pangyayari, tauhan, suliranin, at kalutasan ng kwento. Nakatutulong din ito upang mahaka ng bumabasa ang proseso kung paano ilalahad ng may-akda ang isang kwento. Ang dating kaalamang karanasan ng mag-aaral ay sangkap at salik ng kanyang pananaw sa iskema na tumutulong sa kanya upang mahulaan, matandaan, at makilala ang mga pangyayari sa binasang teksto.

Kinalabasan

Upang magkaroon ng lubusang kaalaman sa kayarian ng kwento, dapat malaman ng guro at mga magaaral ang sumusunod na mga katangian ng kwento. Ang kwento ay: 1. binubuo ng isang tema at banghay; 2. ang banghay ay serye ng mga pangyayari; 3. ang pangyayari ay may tagpuan at serye ng mga pangyayari; 4. inilalarawan sa tagpuan ang panahon, lugar, at pangunahing tauhan; 5. ang serye ng mga pangyayari ay binubuo ng sumusunod: a. panimulang pangyayari b. pagtatangka upang malutas ang pangyayari 25

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement