Page 25

Ilang halimbawa ng mga kasanayan/gawaing maaaring gamitan ng laro: • •

Pagsunod sa Panuto Telebalita Kumuha ng kapareha. Isa ang magbabalita at ang kapareha ang maglalahad ng tanong sa klase. Paramihan ng puntos sa bawat tamang sagot ng pangkat. Maaaring magpalitan ng gawain ang magkapareha.

Dugtungang Pagsasalaysay Magpangkatan. Magsasalaysay ang mga mag-aaral sa pamaraang dugtungan sa ibinigay na paksa.

Sabihin Mo Magpasulat ng tatlong pangalan ng tao, hayop, bagay, at pook batay sa ipakikitang pang-uri sa plaskard. Ang unang makasulat ay itataas ang kamay at siyang panalo.

Palaisipan o Isipin Mo Isulat sa patlang ang mabubuong panghalip panaong maramihan. 1. otya =

2. oiynn =

Unahan sa pagbuo. Ang mauna ang siyang panalo. Paano ito? Maaaring ilahad sa mga mag-aaral kung paano isasagawa ang mga laro sa susunod na pahina. Maaaring iangkop ang mga larong pangwika sa mga bahagi ng pananalita na pandiwa at pang-abay. 1. Tug of War. Ang larong ito ay binubuo ng dalawang pangkat na magkaharap, kapwa nakahawak sa

malaking lubid. Guguhitan ang lupa sa pagitan nila. Kapwa hahatakin ng dalawang pangkat ang lubid. Kung sino ang makahahatak sa gawi nila, ang siyang panalo. 2. Ball Relay. Ang larong ito’y unahan sa pagpapasa ng bola. Dalawang pangkat din ang maglalaro at ipapasa ang bola sa kasama sa laro na ang pagpapasahan naman ay tatakbo sa hangganan at iikot dito upang iabot ang bola sa kasunod. Ang pangkat na maunang makarating sa hangganan ang siyang panalo. 3. Sipa. Ang sipa ay nilalaro sa pamamagitan ng paa at iniingatang hindi ito malaglag. May mga sanay na sa larong ito at ang pagsipa ay umaabot sa maraming bilang. Maraming nasisiyahan sa larong ito kahit saang pagtitipon. Ang makasipa nang higit ang bilang ang siyang panalo. Ang mga larong inilahad ay magagamit din sa paglinang ng kasanayan sa pagsunod sa panuto. Para naman malinang ang kasanayan sa pagbuo ng mga tanong at pagbibigay ng panuto, maaaring magbigay ng ganitong laro: Ipagpalagay na mag-iisponsor ang inyong pangkat ng paligsahan sa paggawa ng islogang kaugnay ng Buwan ng Wika o anumang pagdiriwang. Gumawa ng patalastas upang ipaalam ang mga tuntunin para sa paglahok sa paligsahan. Para ipaalam kung tungkol saan ito, sino ang maaaring lumahok, ano ang paksa, paano lalahok, at iba pa. Ang pangkat na may pinakamalinaw at maayos na patalastas ang siyang magwawagi. Sa ebalwasyon ng mga isinulat ng mga mag-aaral, maaaring piliin ang 15

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement