Page 207

Pagbibigay ng pamantayan sa pagsulat ng talumpati.

Tunay na mahalaga ang pagkakaroon ng iisang wika na magbubuklod sa ating mga isip, puso, at adhikain. Ito ay nabigyan ng katuparan dahil sa pagpupunyagi ng Ama ng Wikang Pambansa na si Manuel Luis Quezon. Sa kasalukuyan, ang ating bansa ay nahaharap sa isang malaking hamon tungo sa pagkakaisa’t kaunlaran. Paano nga ba matatamo ang ganap na pagkakaisa kung ang patuloy na isinusulong ay wikang banyaga? Paano nga ba aakyat ang pamumuhay sa bawat rehiyon kung hindi nagkakaunawaan? Bakit hindi natin hayaang pumailanlang ang kariktan ng ating sariling wika? Gamitin natin ang wikang Filipino sapagkat ito ang tanging susi na magbubukas ng pinto ng pagkakaunawaan na siyang daan tungo sa pagunlad. Itaguyod natin ang wikang magbibigkis at magpapatatag ng diwa’t damdamin ng pamilya, ng pamayanan, at ng buong bansa. Maraming salamat po! Mabuhay ang wikang Filipino! Mabuhay ang Pilipino!

Patnubayan ang mga mag-aaral sa pagtatalakayan tungkol sa inilahad na modelo. A. 1. Ano ang dulot ng pagkakaroon ng wikang pambansa? 2. Paano nagiging kasangkot sa pagsulong ang mga kabataan? B. Paano ang pagsulat ng talumpati?

1. Gumamit ng 250-300 na salita sa pagbuo ng talumpati. 2. Gumamit ng matatalinghagang salita. 3. Gumamit ng mataas na antas ng wika. 4. Iwasan ang pag-uulit ng mga salita. *

Paggamit ng Pangkatang Gawain Pangkatang pagbuo ng talumpati. Pagbuo ng talumpati sa pamamagitan ng pagtatala sa pisara ng mga ideya mula sa klase na may temang “Ang Kabataan sa Makabagong Panahon at ang Paggalang” o “Ang Paggalang ng mga Kabataan, Mayroon Pa Kaya?” o “Magagalang Pa Kaya ang mga Kabataan sa Makabagong Panahon?”

B. Habang Sumusulat Pagpapaalaala ng guro sa pamantayan sa pagsulat ng talumpati. C. Pagkatapos Sumulat Paglalahad ng bawat pangkat ng isinulat na talumpati habang sinusuri ng ibang pangkat kung nasunod ang pamantayan. IV. PAGTATAYA Muling pagsulat ng talumpati mula sa mga ideyang binuo ng klase. V. TAKDANG-ARALIN Kumopya ng ibang talumpati. Suriin kung paano ang wastong pagsulat ng talumpati. 197

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement