Page 202

V. TAKDANG-ARALIN *

Paggamit ng Pangkatang Gawain/Cooperative Learning Pagpangkatin sa tatlo ang mga mag-aaral at ipagawa ang sumusunod na gawain: Pangkat I

— Gumawa ng poster na nanghihikayat na magtanim ng mga gulay sa bakanteng lote o malalaking basyo ng lata.

Pangkat III — Gumawa ng patalastas o babala na dapat gawin upang maiwasan ang pagtaas ng konsumo ng kuryente. Pangkat IIII — Gumawa ng liham na nagpapayo sa mga batang nawawalan ng sigla sa pag-aaral o para makakuha ng mataas na marka.

(Maaaring ipadrowing ang mga larawan at idikit sa pisara. Ipatapat ang mga pahayag na nasa speech balloon.) Pagtatanong kung ano ang ipinahihiwatig ng bawat pahayag. Pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Ipakilala ang ingklitik. Magbigay ng halimbawa ibigay ang gamit nito sa pangungusap. Totoo ba?

Totoo raw.

Nariyan na si Bata?

Gawain B — Pagsasalita A. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman Pagbabalik-aral sa mga uri ng pangatnig.

Totoo sana.

Totoo yata!

Totoo kaya?

Pagbibigay ng pangungusap na ginagamitan ng mga uri ng pangatnig. *

Paggamit ng Komik Istrip

*

Paggamit ng Pictomap Pagpapasuri ng ipinapahayag na ekspresyon ng mga mukha sa larawan. Anu-ano ang ipinapahayag na ekspresyon ng mga sitwasyon: Balitang-balita na dumating na sa Pilipinas ang “The Magician” na si Efren “Bata” Reyes na nagwagi ng humigit-kumulang na 525,000,000.00 sa larong bilyar sa Nevada.

192

B. Paglalahad Ang mga ingklitik ay maiikling kataga na walang kahulugan subalit nakapagpapabago ng kahulugan ng pangungusap. Halimbawa ng mga ingklitik ay ba, nga, yata, pala, kaya, daw/raw / , pa, na, lang, at iba pa.

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement