Page 190

E. Paglalapat Suriin ang dayalog. Sipiin ang mga sugnay na pangabay na pamanahon, panlunan, at pamaraan at itala ang mga ito sa tsart. F. Pagsasanay Basahin ang kasunod na seleksyon. Itala sa sulatang papel ang mga sugnay na pang-abay.

Palabasa si Arnold. Kahit mga lumang babasahin, binabasa niya. Ito ang isa sa mga nabasa niya “Si Pag-asa.” Diola Pag-asa. Ito ang pangalan ng isang agila na kumakain ng matsing na matatagpuan sa kagubatan ng Pilipinas. Si Diola ay nahuli sa panahon ng kanyang pangingitlog. Namatay siya sa sakit sa puso. Naiwan niya ang kanyang dalawang anak na sina Pag-asa at Pagkakaisa. Si Pag-asa ay ipinanganak noong Enero 1992, samantalang si Pagkakaisa ay noong Oktubre 1992. Ang mga agilang sisiw na ito ay naipanganak sa pamamagitan ng artificial insemination. Dito lang sa ating bansa makikita ang mga agilang tulad nito. Ang mga uri ng ibong ito ay nanganganib nang mawala. Mayroon na lang limampu’t apat na nabubuhay sa buong bansa. Ang tatlumpu’t anim ay naninirahan sa kalawakan ng ating kagubatan. Ito ang uri ng ibon na gustung-gustong manirahan sa kakapalan ng ating kagubatan. Ang ating pamahalaan ay dapat na kumilos nang maaga para mapangalagaan pa ang mga natitirang ibong agila sa ating bansa.

180

“Buhay pa kaya sina Pag-asa at Pagkakaisa?” ito ang naitanong ni Arnold sa kanyang sarili. “Buhay pa kaya sina Pag-asa at Pagkakaisa?” ang tanong ni Arnold sa kanyang Ate Mila. Ito ang sagot ng kanyang Ate Mila, “Ayon sa nabasa ko, labing-anim (16) na taong gulang na si Pag-asa, ang unang Philippine Eagle na ipinanganak sa pamamagitan ng artipisyal na pamamaraan. Tinagurian siyang kuya ng mga Philippine Eagle. Noong bata pa, akala ng mga nag-aalaga sa kanya ay babae si Pag-asa ngunit napagalaman nila na isa pala itong lalaki. “Naku, Ate Mila, lalo akong naging interesadong malaman sa ngayon kung buhay pa siya, ilan na kaya ang naging anak niya?” ang tanong ni Arnold. “Oo. Buhay pa si Pag-asa. Nasa Philippine Eagle Foundation (PEF) siya sa Davao City. Kasama niyang tahimik na nabubuhay ang ilan pang agila sa PEF. Mayroon nang 22 mga agila na lumaki sa pangangalaga ng foundation. Noong Pebrero 24, 1999, nagpalabas ang dating Pangulong Joseph Estrada ang Presidential Proclamation No. 79 na idinedeklarang Philippine Eagle Week ang Hunyo 4 hanggang 10 ng bawat taon. Inaasahang tutupad nang maayos ang mga mamamayan sa lahat ng panig ng bansa. Hangad nitong mapangalagaan ang mga agilang nanganganib nang maubos at tuluyang mawala,” ang mahabang paliwanag ni Ate Mila. “May isinasagawa bang pagdiriwang kaugnay ng Presidential Proclamation No. 79, Ate Mila?” tanong ni Arnold.

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement