Page 186

Gawain A — Pakikinig mga bansa; ikatlo, pagtulungang mapaunlad ang mga suliraning pangkabuhayan at panlipunan; ikaapat, pairalin ang pandaigdigang batas; at ikalima, itaguyod ang paggalang sa karapatan ng tao na walang pinipiling lahi, kasarian, wika, at relihiyon. May idadagdag ako riyan. Naging masigasig ang Pilipinas sa pagganap ng kanyang tungkulin bilang myembro. Dahil sa masidhing pakikiisa ng ating bansa ay nahalal noong 1949 si Hen. Carlos P. Romulo bilang kauna-unahang Pilipino na naging pangulo ng United Nations General Assembly.

GNG. GRACIELA GONZALES:

JESSA:

Sagot: Samahan ng mga Bansang Nagkakaisa

ng UN General Assembly?

G. MARIO GONZALES: Oo.

Ganyan kagaling ang mga Pinoy!

Samantala, mayroon ding ibang kababaihan na humawak ng mataas na tungkulin sa samahan.

GNG. GRACIELA GONZALES:

Sinu-sino naman po sila?

•

Pagpapayaman ng Talasalitaan Piliin sa hanay B ang malapit na kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa hanay A. A

B

Ilan sa kanila si Gng. Estefania Aldaba-Lim na naging pangalawang kalihim ng International Year of the Child. Si Leticia RamosShahani ay naging panga lawang kalihim ng Social Development and Humanitarian Affairs.

1. tagapag-alaga ng kapayapaan p y p

a. inaprubahan

Noong Hunyo 1, 2004, ginampanan ni Lauro L. Baja ang isang buwang panunungkulan bilang pangulo ng Security Council ng UN. Ito ang unang pagkakataong napabilang ang Pilipinas sa Security Council.

2. mahalagang kabatiran

b. katauhan (babae o lalaki)

3. p pinagtibay g y noong 1945

c. katahimikan

4. walang pinipiling kasarian

d. impormasyon

5. 9 na taong gulang g g

e. aralin

6. matapat na kawani

f.

7. nag-aaral ng leksyon y

g. edad

GNG. GRACIELA GONZALES:

G. MARIO GONZALES:

ERICK:

Ang galing naman ng ating mga kababayan!

Syempre naman, pagdating sa pagpapanatili ng kapayapaan at pangangalaga sa kapwa, maaasahan tayong mga Pilipino.

GNG. GRACIELA GONZALES:

176

Binubuo ito ng mahigit na 50 bansa. Ilan sa mga ahensya nito ang UNICEF, WHO, at ILO. Ipinagdiriwang natin ito tuwing ika-24 ng Oktubre.

Romulo?

ERICK: Pangulo

ERICK:

A. Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman Pagtatanong kung anong samahan ang tinutukoy ng kasunod na pahayag.

kalaban

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement