Page 182

Gawain D — Pagsulat Magkakaroon din ng kapangyarihan ang FDA na samsamin at itago nang hindi na kailangan ang pagdinig o utos ng hukuman ng mga produktong pangkalusugang natuklasang labag sa mga batas o tuntunin at mga patakaran habang hinihintay pa ang karagdagang ‘ ‘proceedings .’ Mahalagang bahagi rin ng bagong batas ang pagtatayo ng makabago at kompletong testing laboratory facilities sa Luson, Kabisayaan at Mindanaw, bukod sa laboratoryong nasa punong tanggapan na para mabilis na makuha ang resulta. Si Kint. Arthur Pingoy, isang doktor, tagapangulo ng Lupon sa Kalusugan sa Kongreso, ay nagsabing ang nilagdaan ng Pangulo na FDA Act ng 2009 ay ‘isa sa pinakamahalagang pamanang maiiwan ng Pangulo sa sambayanang Pilipino.’ Idinugtong niya na ang higit na malakas na FDA ay magiging daan para mabisang masubaybayan at matiyak na mataas na uri, abot-kayang pagkain at mga gamot lamang ang makapapasok sa bansa. Sinabi ni Pingoy na hindi lubos na maipatutupad ang Cheaper Medicines Law kung hindi sa bagong FDA ng 2009.

A. Bago Sumulat 1. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman Pagbalik-aralan ang binasang editoryal na “Araw ng mga Ina at Ama.” 1. Ano ang paksa ng editoryal? 2. Anu-ano ang mahalagang bagay na inilahad ng editor? 3. Ano ang iyong reaksyon sa inilahad ng editor, sumasang-ayon ka ba o hindi? 2. Paglalahad Ang pagsulat ng reaksyon ay isang mabuting kasanayan dahil naipahahayag natin ang sariling saloobin, opinyon, o pananaw hinggil sa mga kaisipang inilahad. Ang pagsulat ng reaksyon ay maaaring sa pamamagitan ng pagsang-ayon o pagsalungat sa kaisipan ng nagsasalita o ng sumulat. Sikapin lamang na maging magalang upang maiwasan ang makasakit ng damdamin ng kapwa. Pagbasa nang tahimik sa kasunod na editoryal.

Halaw: http://www.news.ops.gov.ph/balitang_malacanang.htm

Kailan Lilinisin ang Manila Bay?

V. TAKDANG-ARALIN Magbasa o basahin ang isang seleksyon sa batayang aklat. Sumipi ng limang pahayag na katotohanan at gawing opinyon ang mga pahayag na ito. 172

Nawala na nga ang dating ganda ng Manila Bay. Nawala na ang kislap at linis. Sa halip na ang magandang sunset, ngayon ay basura ang masisilip. Kahapon, kakadiri ang mga basurang nakatambak sa kahabaan ng Roxas Blvd. Isinuka nang malala-

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement