Page 176

Ang aking kaibigang si Kristina at ako ay laging nagbabalitaan sa pamamagitan ng g e-mail.

C. Paghahalaw Sagutin ang sumusunod na mga tanong: 1. Ano ang paksa ng liham ni Marie kay Tina? 2. Anu-ano ang ibinalita ni Tina kay Marie? 3. Papaano sila madaling nagbabalitaan? Indikasyon ba ito ng mga pagbabago na may kaugnayan sa teknolohiya? 4. Bakit nagpapalipat-lipat ng tirahan ang mga tao? 166

Lagi kong sinasabi ang mga nangyayari sa akin simula nang mapalipat kami ng tirahan.

5. Ano ang tawag sa mga salitang may salungguhit sa pangungusap sa ibaba? Paano ginamit ang mga ito sa pangungusap? a. Okey din naman ako dito sa Zamboanga. b. Nakatira kami sa isang subdibisyon. c. Nais ko palang ibalita sa iyo y na lumipat na sa Batangas ang mag-anak na Dimayuga. y g lahat. d. Kumusta na lamang sa inyong

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement