Page 17

May apat na bahagi ang pagbubuo ng habing semantika. Ito ay ang sumusunod:

“Walang kasalanan ang magiting na lalaki. Ipinaghiganti lamang ni Lam-ang ang kamatayan ng kanyang ama sa kamay ng ating mga katribu. Walang anak na hindi magiging mapusok kapag nakita niyang inaapi ang kanyang ama. Lalo’t wala siyang kasalanan,” ang sabi ni Apo Lakay.

1. Pangunahing tanong (core question) – Ito ang pinakapokus ng web. 2. Mga tanong, impormasyon, o ideya na may kaugnayan sa pangunahing tanong – Binubuo ito ng mga hiblang hinabi o web strand. 3. Mga pangyayari, kongklusyon, o paglalahat na nakuha ng mga mag-aaral sa binasa upang magbigay-linaw sa hibla. Tinatawag itong hiblang pansuporta o strand support. 4. Ang pag-uugnayan ng mga hibla na ipinakikita ng mga tali o linyang nag-uugnay sa mga ito ay tinatawag na hiblang panahi o strand ties.

Talakayan: _______________________________ Pagpapatuloy hanggang matapos ang seleksyon. Tulad ng nabanggit na sa pahina 3, na ang ikalawang landas ng pakikinig ay nakatuon sa pakikinig nang may pag-unawa kaya habang nakikinig, maaari ring gamitin ang sumusunod na estratehiya na ginagamit sa pagbasa nang may pag-unawa habang nakikinig. 3. Habing Semantika (Semantic Webbing) Isa itong makabagong pamaraan ng paglinang ng kasanayan sa pag-unawa. Sa pamamagitan nito, ang mga mag-aaral ay nakapagbibigay ng malinaw na pag-uugnay sa mga kaisipan o pangyayari mula sa binasa. Nakatutulong ito sa paglinang ng mga kasanayan tulad ng: 1. Paglalarawan ng tauhan 2. Pagbibigay ng detalye 3. Pag-uugnayan ng sanhi at bunga 4. Pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari 5. Paglalagom o pagbibigay ng buod 6. Pagbabalangkas Ayon kina Freeman at Reynolds (1982), ang pamaraang semantika ay isang pagbubuo o pagsasamasama. Inilalarawan din nito ang pagkakaugnay ng mga kaisipan mula sa binasa.

1

Pangunahing Tanong o Core Question

Bakit natutong tumula si Jose Corazon de Jesus at ang paksa’y kalikasan?

2

Hiblang panahi o Strand ties

3

Hiblang hinabi o Strand support

Noong kanyang kabataan

Ang mga taguri o bansag sa kanya

4

Hiblang pansuporta o Strand support

A. Bago Makinig * Pagbibigay ng layunin Sabihin sa mga mag-aaral na igagawa nila ng balangkas ang seleksyong babasahin sa anyong pangungusap. Sabihing gagamitin nila ang habing semantika sa pagtatala ng sunud-sunod na mga pangyayari. 7

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement