Page 169

Gawain D — Pagsulat pinamamahalaan ng mga pari sa Baler, nagtapos siya ng elementarya. Mula sa Baler ay nagpatuloy ng pag-aaral sa Maynila sa Colegio de San Juan de Letran noong 1893. Dito niya natapos ang kursong pansekundarya. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng batas sa Pamantasan ng Santo Tomas (University of Sto. Tomas). Noong 1903, kumuha siya ng pagsusulit ng pamahalaan para sa pagiging manananggol. Isa siya sa limang may pinakamataas na grado. Nagsimula siyang manungkulan sa pamahalaan noong 1904. Naging piskal siya sa Mindoro. Nahalal siyang gobernador ng lalawigan ng Tayabas, Aurora (Quezon ngayon). Noong 1907, nahalal siyang kinatawan ng Tayabas sa Unang Pambansang Asambleya sa Washington. Nahalal din siyang Senador. Noong Marso, 1934, pinagtibay ng Kongreso ng United States ang Batas Tydings-McDuffie. Nagtatadhana ito ng pagtatag ng Pamahalaang Komonwelt at nahalal siyang pangulo. Pinagtuunang-pansin ng pamahalaan noon ang pagpapaunlad ng kabuhayan, pamahalaan, edukasyon, at kultura ng bansa. Sa kanyang panahon, pinasimulan ang pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Tinawag siyang “Ama ng Wikang Pambansa.” Siya si Manuel Luis Quezon. Halaw: Aragon, Angelita C. et.al, 1987, Mga Dakilang Pilipino sa Iba’t Ibang Larangan, Tru-Copy Printing Press, Inc., Valenzuela City

V. TAKDANG-ARALIN Magsaliksik ng iba pang talambuhay ng kilalang Pilipino. Igawa ito ng balangkas.

A. Bago Sumulat 1. Paghahanda *

Paggamit ng Modelong Balangkas Pagtalakay sa talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Pagbalangkas ng talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal at ang Kanyang Pag-aaral I. Ang mga magulang ni Rizal A. Ama – Don Francisco Mercado Rizal B. Ina – Doña Teodora Alonzo Realonda II. Kapanganakan A. Petsa – Hunyo 19, 1861 B. Lugar – Calamba, Laguna III. Ang Pag-aaral A. Elementarya Sa gulang na siyam na taon, nag-aral siya sa Biñan, Laguna. B. Sekundarya Nag-aral siya sa Ateneo. C. Tersyarya

1. Nag-aral siya ng medisina sa Unibersidad ng Santo Tomas. 2. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa Madrid. 2. Paglalahad Sabihin na sa tulong ng balangkas, madaling makasusulat ng salaysay. 159

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement