Page 153

IV. PAGTATAYA Makinig sa sumusunod na mga impormasyon na babasahin ng guro sa klase. Magbigay ng sariling reaksyon tungkol dito. Noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay nakarating na sa malayong lugar sa pamamagitan ng paglalakad. Ngunit nang dumating sa kanilang buhay ang gulong at ibang sasakyan tulad ng karwahe, kotse, trak, at dyip, nabawasan o nawala ang paglalakad. Magbalik sana ang gawaing paglalakad upang hindi tayo matrapik sa daan. Wala pang polusyon sa umuusok na sasakyan. Makatitipid pa tayo sa pamasahe.

Gawain B — Pagsasalita A. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman Pagbalik-aralan ang pagsasabi nang tuwiran ng pagsang-ayon sa mga impormasyong narinig. Itanong: “Naniniwala ka ba na ang pamahiin ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad?” B. Paglalahad * Paggamit ng Triad/Dayalog Pagtawag sa tatlong mag-aaral na gaganap sa dayalog. Nag-uusap ang mga mag-aaral tungkol sa pinakinggang talumpati.

1. Ipahayag ang pagsang-ayon o pagsalungat. 2. Ibigay ang puna o mungkahi. 3. Ibigay ang kahalagahan ng narinig. V. TAKDANG-ARALIN Basahin ang sumusunod na mga impormasyon. Isulat ang inyong reaksyon.

Makisakay o magpasakay. Ang pakikibahagi ay pinagmumulan ng pagkakakilala at pagkakaibigan. Ito’y nakatitipid pa sa gasolina na ngayo’y tumataas ang halaga. Mahigit sa kalahati ng 250,000 sasakyan sa Maynila ay nagbibiyahe araw-araw; kung minsan ang sakay lamang ay isa o dalawa. Kung maraming tao ang sasakay sa iilang sasakyan, ang konsumong sasakyan ay kakaunti. Kaya makisakay tayo at magpasakay.

MAG-AARAL A: Sang-ayon

ako sa sinabi ni Prop. David. Dapat nga na tayo ang unang tumangkilik sa mga bagay na gawa sa atin. MAG-AARAL B: Nagustuhan ko rin ang sinabi niya tungkol sa pagiging isip-kolonyal nating mga Pilipino. MAG-AARAL C: Para sa akin, hindi naman masama ang bumili ng mga bagay na gawa sa ibang bansa. Lalo pa kung mura at matibay ang mga ito. C. Paghahalaw 1. Ano ang pinag-uusapan ng mga mag-aaral? 2. Paano sila nagbigay ng reaksyon sa narinig na talumpati? D. Paglalahat Mahalagang bahagi ng pakikipag-ugnayan sa ating kapwa ang pagbibigay ng sariling palagay sa mga bagaybagay o paksang pinag-uusapan. 143

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement