Page 142

V. Mga Karangalang Natamo 1. __________________________________ 2. __________________________________ IV. PAGTATAYA Sabihin: “Pakinggan ang talambuhay ni Manuel Luis Quezon. Magtala ng mahahalagang pangyayari habang nakikinig. Makatutulong ito sa pagbuo ninyo ng balangkas.”

Nonong. Tinuturuan niya ang mga internong Español na mahina sa pag-aaral. Ang mga pumapasok na tagapagturo ay binibigyan ng walang bayad na pagtira, pagkain, at libreng matrikula. Naging kamag-aral niya sa abogasya sina Sergio Osmeña, Emilio Jacinto, at Juan Sumulong. Noong Abril 1903, sa gulang na 25, naipasa niya sa bar ang abogasya. Isa siya sa nakapasa na kabilang sa unang limang may pinakamataas na marka. Halaw:

Hindi na mabilang ang mga pangyayari sa buhay ni Manuel Luis Quezon na nalathala na ngunit mayroon pa ring mga pangyayaring hindi nababatid. Narito ang ilan sa mga iyon. Ang batang si Nonong, ang tawag sa kanya, ay isinilang noong Agosto 19, 1878 sa liblib na bayan ng Baler sa lalawigan ng Tayabas (Aurora ngayon). Si G. Lucio Quezon ang kanyang ama at si Gng. Maria Molina ang kanyang ina. Kapwa guro ang mag-asawa. Sa paaralang pinamamahalaan ng mga pari sa Baler nagtapos ng elementarya si Nonong. Naipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa elementarya bilang katulong sa kumbento ng simbahan ng Baler upang maturuan siya nang libre ni Padre Teodoro Fernandez. Sumama siya kay Padre Teodoro Fernandez sa Maynila. Sa Colegio de San Juan de Letran ay pinagkalooban siya ng libreng pag-aaral sapagkat handa siyang maging katulong ng mga Paring Dominikano. Dito niya natapos ang sekundarya noong 1893. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng batas sa Pamantasan ng Sto. Tomas. Kamamatay lamang noon ng kanyang ina kaya wala silang pera. Tinanggap na tutor si

132

http://en.wikipilipinas.org/index. php?title=Manuel_L._Quezon

Manuel Luis Quezon I. Mga magulang A. Ama: ______________________________________ B. Ina: _______________________________________ II. Kapanganakan A. Lugar : ____________________________________ B. Petsa : ____________________________________ III. Pag-aaral A. Elementarya : ______________________________ B. Sekundarya : ______________________________ C. Tersyarya

: ______________________________

V. TAKDANG-ARALIN Magsaliksik ng mga naging hanapbuhay at katungkulan ni dating Pang. Manuel Luis Quezon. Igawa ito ng balangkas.

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement