Page 140

Gawain A — Pakikinig A. Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman * Pagkakaroon ng Pahulaan Pahulaan kung anong hanapbuhay ang mabubuo sa simulang titik ng mga salita sa loob ng kahon. mangga abokado

guyabano aratiles

saging anonas

alugbati

kamatsili

santol

Sagot: magsasaka •

130

Pagpapayaman ng Talasalitaan Pagbibigay ng kahulugan ng salitang sinalungguhitan sa loob ng pangungusap. 1. Siya ay naging eksperto p sa paghahalaman. (natatangi, dalubhasa, kilala) 2. Boluntaryo y niyang pinamamahalaan ang pagsasanay sa mga magsasaka para magkaroon ang mga ito ng masaganang ani. (Puspusan, Palagi, Kusang-loob)

Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Pagbibigay sa mga mag-aaral ng pamantayan sa pakikinig.

Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig Sabihin na pakikinggan nila ang isang balita nang baha-bahagi. Pagkatapos ay may mga tanong silang sasagutin.

B. Habang Nakikinig * Paggamit ng Pinatnubayang Pakikinig at Kritikal na Pag-iisip 1. Pagpaparinig ng dalawang mag-aaral na gaganap bilang newscasters. Maghahalinhinan sila ng pagpaparinig sa bawat talata. “Kapag may tiyaga, may nilaga” Ito ang napatunayan ni Mang Loloy “Romulo” Gilbolingo Davide nang makatapos siya ng pagaaral at maging eksperto sa paghahalaman. Ito rin ang naging panuntunan niya sa pagtulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtatayo ng Farmer Scientist Program (FSP) sa University of the Philippines (UP) sa Los Baños, Laguna.

1. Sino si Mang Loloy? 2. Paano niya napatunayan ang kasabihang “Kapag may tiyaga, may nilaga.” Isang retiradong propesor at Professor Emeritus ng University of the Philippines Los Baños (UPLB) at tinaguriang Father of Plant Nematology dahil sa introduksyon nito sa Pilipinas. Balikan natin ang ilang sulyap sa buhay ni Dr. Romulo G. Davide. Boluntaryo niyang pinamamahalaan noon ang pagsasanay at pagbibigay ng kaalaman sa mga magsasaka para magkaroon ang mga ito ng masaganang ani. Katunayan, may 2,000 magsasaka ang sinanay ng FSP sa Cebu at tumaas ang kita ng mga magsasaka ng mais mula sa 520,000 sa 5100,000 taun-taon. Ganito rin ang nangyari sa 14 na bayan sa Region 7 at dalawang bayan sa Mindoro.

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement