Page 137

Ipaliwanag na sa pagsulat ng patalastas o anunsyo, may mga tuntunin na dapat tandaan gaya ng sumusunod:

Republic of the Philippines Office of the President

1. Tiyakin ang paksa ng susulatin. 2. Gawing maikli ang mensahe. 3. Ilagay lamang ang mahahalagang impormasyon na sumasagot sa mga tanong na Ano, Sino, Kailan, at Saan. 4. Isulat nang maayos ang patalastas na gumagamit ng malaking titik at mga bantas. 5. Isulat nang malinaw at madaling basahin ang patalastas.

Housing and Land Use Regulatory Board Region III, 2nd Floor David Bldg., Dolores City of San Fernando, Pampanga Tel. Nos. (045) 963-7376 to 77 * e-mail:hlurb3@mozcom.com

PAUNAWA Ipinauunawa na ang/si Robinson Homes, Inc. ay nagharap sa lupon na ito ng aplikasyon para sa pagpapatala at pagbibili ng mga lote sa ROSEWOOD PARKHOMES (118 na lote) na matatagpuan sa Brgy. Cutcut, Angeles Ciy at sakop ng aprubadong planong subdibisyon Pcs-03-014931. Ang mga kasulatang kaugnay nito ay maaaring suriin ng sinumang tao na nagtataglay ng legal na interes doon pagkaraan ng wastong aplikasyon at kaukulang bayad. Sinumang tao na may kapani-paniwalang pagtutol sa pagkatala ng proyekto ay maaaring magbigay ng nilagdaang pagtutol sa HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD, R-III 2nd Flr., David Bldg., Dolores, City of San Fernando, Pampanga, na may telepono bilang (045) 936-7376 at 77 na hindi hihigit sa sampung (10) araw mula sa petsa ng pagkatala. Bayan ng San Fernando, Pampanga, ika-2 ng Oktubre 2010. EDITHA U. BARRAMEDA Regional Officer

B. Habang Sumusulat Panuto: Basahin ang kasunod na patalastas o anunsyo. Paikliin ang anunsyo sa sampung pangungusap. Isulat ito sa inyong sulatang papel. Duque, Tiniyak ang 50% Bawas sa Presyo ng mga Mamahaling Gamot

T

iniyak ni Health Secretary Francisco T. Duque III ang pagpapatupad sa Maximum Drug Retail Price (MDRP) sa Agosto 15, taong kasalukuyan. Ipinahayag niya ngayon ang mga tala ng mga gamot na sasailalim sa 50% ng boluntaryong pagbaba ng presyo nito simula sa Agosto 15. “Labis naman kaming na t u t u w a s a ma b i l i s a t

masiglang pagtugon ng industriya sa apela o panawagan ng pamahalaan sa boluntaryong pagbaba ng 50% sa mga presyo ng gamot. Sa katunayan, higit pa sa inaasahan namin ang kinalabasan ng apela sapagkat bukod sa orihinal na talaan ng mga gamot na inapela naming babaan ang presyo, ang ibang mga kompanya ng gamot ay boluntaryong mag-

127

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement