Page 136

V. TAKDANG-ARALIN *

Gawain D — Pagsulat

Paggamit ng Awtentikong Kagamitan (Artikulo) Ang sumusunod ay isang artikulo tungkol sa dyip na tatak-Pinoy talaga. Maigawa mo kaya ito ng balangkas sa papel? Subukin mo. Ang Dyipning Pinoy Bunga ng mapanlikhang-isip ng Pilipino ang dyipning Pinoy. Sa Pilipinas lamang matatagpuan ang isang uri ng sasakyang pambansa na tulad ng dyipning Pinoy. Bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Halos mapuno ang harapan nito ng iba’t ibang uri ng dekorasyong gaya ng salamin, makikintab na laruang kabayo, at mga banderitas. Kung minsan ay may mga kurtina pa ito. Mababasa rin sa loob ng dyipni ang iba’t ibang kasabihang Pilipino o dili kaya’y mga pamagat ng awitin. Kung minsan naman ay larawan ng magagandang tanawin ng ating bayan ang nakasabit dito. Nang matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, maraming iniwang mga dyip ang mga sundalong Amerikano. Mula sa mga ito at iba pang mga patapong bagay, ang mapanlikhang isip ng mga Pilipino ay nalinang upang humubog ng kung anu-anong bahagi ng sasakyan. Sa gayong paraan nalikha ang dyipning Pinoy. Sa kasaysayan ng dyipning Pinoy, tiyak na kasama ang ngalan ni Leonardo Sarao – siya ay kilalang hari ng mga dyipning pampasahero sa Pilipinas. Nagsimula siya bilang kutsero, naging mekaniko hanggang sa maitayo niya ang Sarao Motors noong 1953. Halaw: Lalunio, Lydia P. et.al, 1999 Hiyas sa Pagbasa, Batayang Aklat, Baitang 5, LG&M Corp., Q.C.

126

A. Bago Sumulat 1. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman Muling ipagawa ang wastong pagsulat ng mga pangngalang pantangi. Tumawag ng dalawang magaaral na pasusulatin sa pisara. Idikta ang kasunod na patalastas. Mag-ingat sa pagkain ng tahong. May babala na naman tungkol sa red tide na ipinatutupad sa mga baybayin ng Manila Bay, Cavite, at Bataan. Lahat ng mga mamamayan ay binabawalang bumili at kumain ng tahong, talaba, at iba pang lamang-dagat na nahuhuli sa mga baybaying ito. Mayor Florante Veranga

Ilahad sa pisara ang ipinasulat na patalastas. Ipasuri ang isinulat ng dalawang mag-aaral sa pisara. Itanong: “Alin sa dalawang mag-aaral ang nakapagsulat ng mga salita na may wastong baybay at nagamit ang malaking titik sa mga pangngalang pantangi?” 2. Paglalahad * Paggamit ng Modelong Patalastas at Anunsyo Ilahad ang modelo ng isang patalastas, anunsyo, o paunawa. Maaari ring paramihin ang sipi upang mabigyan ang bawat mag-aaral. Ipasuri ang pormat/ anyo at nilalaman ng anunsyo. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang paunawa ay isang anyo ng anunsyo o patalastas.

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement