Page 129

IV. PAGTATAYA

Gawain B — Pagsasalita

Iparinig ang kasunod na ulat. Ipasagot ang kasunod na mga tanong.

Sa Lahat ng Myembro ng SSS SSS pensyon tataas ng 10%. Madaragdagan ng 10 porsyento ang pensyon ng mga myembro ng Social Security System (SSS). Inaprubahan ni Pang. Arroyo ang maagang pamaskong handog ng SSS at epektibo ito sa Setyembre 1. Ayon kay Chairman Thelmo Cunanan, malaki ang itinaas ng kita ng SSS ngayong taon kung saan umabot ang koleksyon sa 51.6 bilyon. Sakop ng increase ang mga pensioner, retirees, at disability pensioner. (Lilia Tolentino)

A. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman * Paggamit ng Graphic Organizer (Venn Diagram) Iugnay ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paguuri-uri ng mga napag-aralan na nila. Papagbigayin ang mga mag-aaral ng mga pangngalan ayon sa konsepto: Kongkreto — bagay na nakikita at nahahawakan. Di-kongkreto — katangian, gawain, o di-materyal na bagay. Tumawag ng mga mag-aaral at ipauri ang mga pangngalan sa talaan. bata lapis

aklat tuwa

pag-aaral

papel paaralan kagandahan

Kongkreto

1. Para kanino ang ulat na inyong napakinggan?

Di-kongkreto

1.

1.

2. Ano ang paksa ng ulat?

2.

3. Ilang porsyento ang itataas ng SSS pensyon?

3.

4. Sino ang nag-uulat?

4.

4.

5.

5.

5. Kailan magiging epektibo ang napakinggang ulat?

awit kalinisan

2 Uri ng Pangngalan

2. 3.

V. TAKDANG-ARALIN Makinig sa radyo o manood ng ulat-panahon sa telebisyon. Iulat sa klase ang napakinggang ulat sa susunod na araw.

Itanong: “May alam pa ba kayo na uri ng pangngalan? Ito ngayon ang ating bagong aralin.”

119

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement