Page 128

C. Pagkatapos Makinig * Paggamit ng Graphic Organizer (Data Information Chart) Ilahad na muli ang mga tanong na nasa tsart ng Habing Semantika. Ipasagot ang mga tanong at isulat ito sa Data Information Chart.

2. Mindanao

1. Hilagang Luzon

Ano ang lagay ng panahon noong Abril 14, 2009?

3. Natitirang bahagi ng bansa

Sabihin: “Basahin ang tanong at ang lugar sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Isulat sa angkop na kolum ang itinalang kasagutan sa bawat tanong.” Ulat Panahon — Abril 14, 2009

B. Habang Nakikinig * Paggamit ng Awtentikong Kagamitan (Balita) Tumawag ng isang mag-aaral na mahusay magbalita. (Maaaring gumamit ng napapanahong ulat-balita kung mayroon.) Iparinig sa klase ang kasunod na balita. Ulat Panahon Ang Hilagang Luzon ay makararanas ng maulap na papawirin na may pabugsu-bugsong pag-ulan sa hapon hanggang gabi. Samantalang ang Mindanao ay makararanas din ng maulap na papawirin na may pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap at minsan ay may kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat lalo na sa dakong hapon at gabi. Ang tinatayang agwat ng temperatura ay 24.2 hanggang 33 antas ng sentigrado. Ang araw ay sisikat sa ganap na 5:43 ng umaga at lulubog naman bandang 6:10 ng gabi. Halaw: Tempo, Abril 14, 2009

118

Tanong Ano ang lagay ng panahon sa sumusunod na mga lugar sa iba’t ibang bahagi ng bansa?

Lugar

Sagot

1. Hilagang Luzon

1. ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

2. Mindanao

2. ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

3. Natitirang bahagi 3. ______________ ng bansa ______________ ______________ ______________ ______________

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement