Page 124

V. TAKDANG-ARALIN Magbasa ng balita o sanaysay na binubuo ng tatlo hanggang limang talata. Basahin ang bawat talata. Gamitin ang dayagram ng Impresyon sa Kwento sa pagtatala ng paksang pangungusap. Bilang ng Talata

Susing Parirala

Paksang Pangungusap

2. Paglalahad * Paggamit ng Modelong Pangungusap Ilahad sa pisara ang dalawang set ng hugnayang pangungusap.

A. 1. Nagbabago ang panahon sa ilang panig ng daigdig dahil sa global warming o sobrang init ng panahon. 2. Dalawa lamang ang panahon sa Pilipinas samantalang apat na panahon sa kanluraning kontinente tulad ng America at Europe. B. 1. Nagbabago ang panahon sa ilang panig ng daigdig; global warming o sobrang init ng panahon. 2. Ang tag-init at tag-ulan lamang ang panahon sa Pilipinas; apat ang panahon sa kanluraning kontinente tulad ng America at Europe.

Gawain D – Pagsulat A. Bago Sumulat 1. Paghahanda * Paggamit ng Biswal Paglalahad ng mga pangatnig na nasa plaskard sa pisara. Paggamit sa pangungusap ng mga pangatnig. Pagsulat sa pisara ng mga hugnayang pangungusap. 114

Ipasuri ang hugnayang pangungusap sa Pangkat A at B. Itanong: “Paano ginamit ang tuldok-kuwit (;) sa ibinigay na mga halimbawa? Ano ang pinalitang pangatnig ng tuldok-kuwit?� Ipaliwanag: Ginagamit ang tuldok-kuwit (;) sa pamamagitan ng paghihiwalay ng payak na pangungusap sa tambalang pangungusap. Ginagamit din ito sa hugnayang pangungusap sa pamamagitan ng paghihiwalay ng sugnay na makapag-iisa at sugnay na di-makapag-iisa.

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement