Page 122

A. Bago Bumasa • Panimulang Gawain * Paggamit ng Dating Kaalaman Iugnay ang karanasan ng mga mag-aaral sa mga paraan ng pagpapahalaga/pasasalamat sa mga taong nakagawa ng kabutihan sa kapwa. Itanong: “Paano ninyo naipakikita ang pasasalamat sa taong nakagawa sa inyo ng kabutihan?” •

Pangganyak na Tanong/Paglalahad ng Layunin sa Pagbasa Itanong: “May kilala ba kayong di-marunong magpahalaga o magpasalamat sa kabutihang nagawa sa kanya? Ang kwentong ating babasahin ay tungkol rito.” Ilahad sa plaskard ang pamagat ng kwentong babasahin. Sabihin: “Babasa tayo ng isang pabula o kwento na pinamagatang “Walang Utang na Loob.” Kwento ito ng isang asong bundok na hindi marunong magpasalamat sa tumulong sa kanya.” Patnubayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng pangganyak na mga tanong. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang pagbasa ng kwento ay baha-bahagi; at sa bawat bahagi o talata ay aalamin nila ang paksang pangungusap.

Pagpapalawak ng Talasalitaan * Paggamit ng Grid Panuto: Hanapin sa grid ang kahulugan ng sumusunod na mga salita.

Ipagamit sa pangungusap ang mga salitang binigyang-kahulugan. •

Pagtatakda ng Pamantayan K

R

M

N

A

T

I

N

I

K

P

R

T

N

B

K

N

A

G

P

A

N

G

G

A

P

T

A

S

G

D

P

A

Z

B

A

N

B

V

U

S

P

T

U

I

B

O

N

P

R

G

F

M

T

M

A

A

G

U

U

M

U

J

Z

L

V

Q

A

Q

K

Z

Y

R

Z

K

F

M

M

M

A

S

A

M

A

A

N

G

L

O

O

B

S

D

W

V

A

M

S

F

R

A

N

I

N

R

E

E

F

U

I

I

A

N

A

U

E

O

Q

S

R

D

D

Q

N

K

K

U

L

Q

P

V

L

T

N

S

N

A

A

S

I

N

S

Q

D

A

E

R

T

D

B

Y

U

D

T

U

R

F

G

H

I

J

K

I

L

M

N

O

P

N

Bumasa nang may katamtamang lakas ng boses. Basahin nang malinaw ang mga salita. B. Habang Bumabasa * Paggamit ng Graphic Organizer (Story Impression o Impresyon sa Kwento) Bilang ng Talata

112

mapalad nagkunwari

pahiwatig nabikig

ubod ng kirot

mabigat ang kalooban

Susing Pangungusap

Paksang Pangungusap

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement