Page 115

B. Habang Sumusulat Ilahad sa pisara ang maikling usapan. Ipasulat ito sa sulatang papel. Panuto: Gamitin nang wasto ang panipi at kuwit sa paghihiwalay ng tuwirang sinabi ng tauhan sa iba pang bahagi ng usapan. Nagbakasyon ang mag-anak ni G. Julius Laurio sa probinsya nina Lolo Lauro at Lola Lita. Sinalubong silang mag-anak ng kapatid ni G. Julius. Masayang nagkita-kita at nag-usap ang magpipinsan. “How are you, Anthony?” wika ni Jasper. “Lola Lita told us you will stay now in the Philippines.” “Yeah, Lola Lita told us about it long before you came. We’re glad to hear about it, my dear cousin, Anthony,” ang sabad naman ni Jazmin. “I’m very happy, Anthony. Because, we can now swim the river as long as we want to, climb up the guava tree, and pick ripe guava fruits. I know guava is your favorite, right?” Singit naman ni Mark. “Teka, teka. Sandali lamang mga apo. Papagpahingahin muna ninyo sina Anthony. Pagod pa sila mula sa pagbibiyahe,” ang masuyong pakiusap ni Lola Lita. “It’s okay lang, Lola Lita. Naiintindihan ko po ang mga pinsan kong iyan. Natural lamang na nasasabik ang mga iyan na makasama na nila ako dito nang palagian na,” ang magalang na sagot ni Anthony. “Nagsasalita ka sa wikang Filipino?!!” sabaysabay na tanong nina Jasper, Jazmin, at Mark. “Oo naman. Kasi kayo, dapat tinanong muna ninyo ako kung nagsasalita ako sa Filipino o Ingles.

Pareho naman akong nagsasalita ng dalawang wikang iyon. At ang sagot sa tanong ninyo, balak na nga nina Papa at Mama na dito na kami manirahan.” “Wow! Ang saya-saya na natin. E, bakit ba ang galing-galing mong magsalita sa Filipino?” ang sabaysabay na tanong ulit nina Jasper, Jazmin, at Mark. “Tagalog ang wikang gamit namin sa bahay kaya marunong akong magsalita ng ating wika,” sagot ni Anthony. At nagkatawanan at kulitan ang magpipinsan. Isang natatanging ugali ng mga Pilipino na naninirahan sa America ang di paglimot sa paggamit ng sariling wika.

C. Pagkatapos Sumulat Pagpalitin ng isinulat ang dalawang magkatabing magaaral. Ipasuri at ipawasto ang isinulat ng bawat isa. Pagwawasto sa pamamagitan ng pagsusuri o pagtatanong ng mga tuntunin sa paggamit ng panipi, kuwit, at panapos na bantas. Ginamit ba nang wasto ang: 1. panipi sa pagkukulong ng tuwirang sinabi ng nagsasalita? 2. k u w i t b i l a n g p a n a p o s n g p a g s a s a l a y s a y ng nagsalita? 3. mga panapos na bantas sa pangungusap? Sumulat ng isang maikling usapan sa inyong notbuk. Gamitin ang panipi at kuwit sa paghihiwalay ng tuwirang sinabi ng tauhan sa iba pang bahagi ng usapan. 105

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal