Page 110

2. Tuwid at itim

Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian

Payak na Pangungusap

Tambalang Pangungusap

May simuno at may panaguri.

May dalawang sugnay na makapagiisa.

Halimbawa:

Halimbawa:

Ako ay isang Pilipino.

Ang Pilipinas ay isang kapuluan at ito ay sagana sa mga likas na yaman.

Pagsusuri: Isang simuno – Ako Isang panaguri – ay isang Pilipino

Pagsusuri: Isang sugnay – Ang Pilipinas ay isang kapuluan. Isa pang sugnay – Ito ay sagana sa mga likas na yaman.

Ipaliwanag ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian (nasa plaskard o pisara). Magbigay pa ng halimbawa. Ang payak na pangungusap ay binubuo ng simuno at panaguri. Halimbawa: Simuno

Panaguri

1. Ang mga Pilipino 2. Tayo

ay kulay kayumanggi. ay kabilang sa lahing marangal. Maaari ring mauna ang panaguri at mahuli ang simuno. Halimbawa: 1. Hindi gaanong matangkad 100

ang mga Pilipino.

ang buhok ng mga Pilipino. Ang tambalang pangungusap ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa o dalawang payak na pangungusap. Halimbawa: 1. Ang Pilipinas ay isang kapuluan at ang bansang ito’y tunay na maipagmamalaki. 2. Sagana sa likas na yaman ang Pilipinas at ito ang pinagmumulan ng ikinabubuhay ng mga tao. C. Paghahalaw 1. Magkaroon ng talakayan tungkol sa katangian ng payak at tambalang pangungusap. Papagbigayin ng halimbawa ang mga mag-aaral. 2. Maglahad ng tatlong pangungusap na payak at tatlong pangungusap na tambalan na nasa plaskard. Ipasuri ang bawat pangungusap at ipasabi kung payak o tambalan ang pangungusap. D. Paglalahat Patnubayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng paglalahat sa tulong ng pamatnubay na mga tanong. Itanong: “Ano ang natutuhan ninyo sa araw na ito?” Sabihin: “Ang pagkakaiba ng pangungusap na payak sa tambalang pangungusap.” E. Paglalapat * Paggamit ng Cooperative Learning Hatiin ang klase sa tatlong pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng paksang susulatin nila. 1. Mga Katangian ng mga Pilipino 2. Ang Pilipinas, Tirahan ng Lahing Pilipino

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal