Page 11

Aralin

2

............................................................................... 150

Aralin

A. Pakikinig •

Pagsasalaysay Ayon sa Wastong Pagkakasunud-sunod ............................................. 152

Pagtukoy sa mga Salitang Magkasalungat ...........

157

Paggawa ng Balangkas ng Akdang Binasa ...........

157

Aralin

3

Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari sa Kwento at Pag-iisantabi ng Di-kailangang Detalye ....................................... 183

Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa mga Detalye ng Seleksyon/Impormasyong Napakinggan........... 164

Aralin

Pagkilala ng mga Salitang Magkasingkahulugan ............................................. 170

Pagkilala ng Opinyon at Katotohanan sa mga Pahayag....................................................... g 170

183

5

Pagbuo ng Talatanungan Para sa Isang Panayam .................................................. 187 ............................................................................... 187

A. Pakikinig

Paggamit nang Wasto ng mga Panghalip Bilang Paksang Pangungusap at Pinaglalaanan sa mga Pangungusap .............................................. 167

Pagtukoy sa mga Pahayag na Napakinggan .........

190

B. Pagsasalita

C. Pagbasa

Paggamit ng Pang-abay na Ingklitik ..................... 192

C. Pagbasa

D. Pagsulat •

Pagbibigay ng Kasingkahulugan ng Salita ...........

D. Pagsulat

............................................................................... 162

B. Pagsasalita •

180

160

A. Pakikinig •

Paggamit ng mga Sugnay na Pang-abay na Pamanahon, Panlunan, at Pamaraan...............

C. Pagbasa

D. Pagsulat Pagsulat ng Salaysay sa Tulong ng Balangkas .....

Pagpapakahulugan sa Iba’t Ibang Huwarang Intonasyon ............................................ 177

B. Pagsasalita

Paggamit nang Wasto sa Pangungusap ng mga Panghalip Panao ........................................ 154

C. Pagbasa

............................................................................... 174

A. Pakikinig

B. Pagsasalita •

4

Pagbibigay ng Iba’t Ibang Kahulugan ng Salita .................................................................. 196

Pagbibigay-hinuha sa mga Pangyayari .................

196

D. Pagsulat

Pagbuo ng Isang Sulatin Tungkol sa Isang Reaksyon................................................... 173

• 1

Pagsulat ng Talumpati ........................................... 197

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement