Page 106

ARALIN

2

Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Bawat Makrong Kasanayan Pakikinig

Pagsasalita

Pagbasa

Pagsulat Paggamit ng:

C. Pagbasa • Nakabubuo ng mahahabang salita sa tulong ng mga panlapi •

D. Pagsulat •

Paggamit ng:

Paggamit ng:

Paggamit ng:

* Dating Kaalaman

* Dating Kaalaman

* Dating Kaala- * Dating man Kaalaman

* Paligsahan

* Graphic Organizer (Tree Diagram)

* Configurative Clues

Nakikilala ang batayan ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayaring ginamit sa kwento

Nagagamit ang panipi at kuwit sa tuwirang sinabi ng tauhan

II. PAKSANG ARALIN A. Paglalahad ng Ulat sa Balitang Napakinggan

* Discussion Web * Graphic Organizer (Sequence Organizer)

* Cooperative Learning

* Modelong Usapan

* Story Grammar * Interaksyon ng Guro Mag-aaral

B. Pagsasalaysay na Gamit ang Payak at Tambalang Pangungusap C. Pipigilin Ko ang Pasko •

Pagbuo ng Mahahabang Salita sa Tulong ng mga Panlapi

Pagkilala ng Batayan ng Pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari sa Kwento

D. Paggamit ng Panipi at Kuwit sa Tuwirang Sinabi ng Tauhan I.

LAYUNIN A. Pakikinig •

Nailalahad nang malinaw ang ulat sa balitang napakinggan

B. Pagsasalita •

96

Nagagamit sa pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian tulad ng payak at tambalan

Pagpapahalaga:

Pagmamalasakit sa kapwa

Sanggunian/Mga Kagamitan Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto (PEKSP); batayang aklat sa Filipino Ikalimang Baitang; pahayagan; tape recorder/cassette; kartolina; plaskard ng talasalitaan; plaskard ng kayarian ng mga pangungusap

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement