Page 105

(?) tandang pananong sa pangungusap na patanong; at

(•) tuldok sa pangu ngusap na pautos;

(!) tandang panamdam sa pangungusap na padamdam?

(?) tandang pananong sa pagtatanong; at (!) tandang panamdam sa pangungusap na padamdam?

B. Habang Sumusulat Lagyan ng wastong bantas ang bawat pangungusap. 1. May mga natatanging Pilipino na kinikilala sa iba’t ibang larangan 2. Sa iyong palagay, sino ang tatanghaling kampeon sa darating na laban nina Many Pacquiao at Miguel Cotto 3. Kunin mo ang dyaryo at alamin natin ang petsa ng laban nina Manny Pacquiao at Miguel Cotto 4. Yeheey Mapapanood ng lahat sa telebisyon ang laban nina Manny Pacquiao at Miguel Cotto C. Pagkatapos Sumulat * Paggamit ng Rubric o Tuntunin sa Pagsulat Pagpalitin ng papel ang magkakatabing mag-aaral para iwasto ang isinulat. Ipasuri ang isinulat gamit ang rubric o tuntunin sa pagsulat. Mga Tanong 1. Ang bawat pangungusap ba ay sinimulan sa malaking titik? 2. Nilagyan ba ng wastong bantas ang hulihan ng bawat pangungusap: (•) tuldok sa pangu ngusap na pasalaysay;

Nasunod

Dinasunod

Pumili ng limang pinakamahusay na mga isinulat. Ipaskil sa bulletin board. IV. PAGTATAYA Panuto: Isulat nang wasto ang kasunod na usapan sa isang malinis na papel. Gamitin ang angkop na bantas sa bawat pangungusap. aba, kayraming taong pumunta sa munisipyo, nagtatakang wika ni Angelo. oo nga, sabi ni Liza Itay, ano po ang gagawin nila sa munisipyo magbabayad ng buwis sagot ni Mang Damian huling araw na ngayon ng pagbabayad ng buwis e, bakit po kayo tanong ni Angel hindi po kayo pupunta sa munisipyo nagbayad na ako, Anak noong unang araw ng bayaran naging panata ko na ang magbayad ng buwis sa unang araw pa lamang ng bayaran

V. TAKDANG-ARALIN Sumulat ng isang usapan na may iba’t ibang uri ng pangungusap. Isulat ang usapan sa speech balloon. 95

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal