Page 102

Musika, Sining, Agham, Kasaysayan, at iba pang babasahin.

Pagtatakda ng Pamantayan Pagbibigay ng mga mag-aaral ng mga pamantayan sa pagbasa nang pabigkas.

Halimbawa: Magtala ng mga salita mula sa binasang balita na kaugnay ng mga asignatura sa tsart.

B. Habang Bumabasa Pagsagot ng mga mag-aaral sa mga tanong ayon sa kategorya.

Hekasi/ Kasaysayan

Halimbawa: Nakikita

Pag-isipan

Sariling Sikap

Sino ang kaunaunahang Pilipino ang nakarating sa Mt. Everest?

Sang-ayon ka ba sa pagbibigay ng pantay-pantay na karangalan sa tatlong mountain climbers kahit na lumilitaw na nahuhuli si Romy Garduce?

Bakit nagbigay ng pagbati at paggalang sa koponan ng ekspidisyon si Sir Edmund Percival Hillary?

(Maaaring dagdagan pa ang mga tanong.)

Mt. Everest

Agham rain snow

Matematika 26,300 feet

(Maaaring dagdagan pa ang mga tanong.)

(Maaaring dagdagan pa ang mga tanong.)

C. Pagkatapos Bumasa • Pagtalakay sa Binasa * Paggamit ng Data Retrieval Chart Paglalahad ng sagot ng bawat pangkat. Pagsagot sa pangganyak na tanong. Mabilis na pagkilala ng mga salitang kaugnay ng iba’t ibang asignatura. Sabihin: May mga salitang mabilis na nababasa sapagkat ang mga ito ay nabasa na sa mga aklat sa 92

Pag-unawa * Paggamit ng Graphic Organizer (Sundan ang Tauhan) Pagtalakay sa kasanayang “Pagbibigay nang Malinaw ng Mahahalagang Detalyeng Ipinahihiwatig ng Balita.” Sa pamamagitan ng organizer na “Sundan ang Tauhan,” hayaang ibigay nang malinaw ng mga mag-aaral ang mga detalyeng ipinahihiwatig ng balita.

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement