Page 100

4. a.

nakikiusap?

b.

nag-uutos?

• Mahina at nakikiusap ang tono ng boses sa pagbig kas ng pangungusap na pakiusap. • Katamtamang lakas at naguutos ang tono ng boses.

D. Paglalahat * Paggamit ng Graphic Organizer Pagbuo ng paglalahat sa pamamagitan ng Graphic Organizer. Tanong ng guro: “Anu-ano ang uri ng pangungusap ayon sa gamit?” Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Uri

Gamit

Halimbawa

F. Pagsasanay Sumulat ng tiglilimang halimbawa ng mga pangungusap sa bawat uri mula sa tinalakay na lunsaran sa Pakikinig, “Tatlong Pilipino, Inakyat ang Mt. Everest.” IV. PAGTATAYA Obserbahan ang mga mag-aaral sa pagpapahayag gamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Paano mo ipahahayag ang sumusunod na mga sitwasyon? 1. Nabalitaan mong sabay na sasabog o puputok ang Bulkang Mayon at Bundok ng Bulusan. 2. Ibinabalita mo na pinalilikas ang mga residenteng malapit sa paanan ng Bulkang Mayon at Bulusan. 3. Niyayaya mo ang kaibigan mo na makinig kayo ng balita sa radyo. 4. Tinatanong mo sa kaibigan mo kung anu-ano ang napapanahong mga balita. V. TAKDANG-ARALIN

E. Paglalapat * Paggamit ng Pangkatang Gawain Panuto: Gamitin sa pagpapahayag ang apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit.

90

Gumawa ng usapan na ginagamitan ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit tungkol sa paksang “Mga Dakilang Pilipino.” Gawain C — Pagbasa

(Maaaring pangkatin ang klase sa apat. Maghanda ng mga paksa. Bigyan ng tig-iisang paksa ang bawat pangkat. Hayaang bumuo ng dayalog na nagpapahayag gamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap.)

Lunsaran sa Pagbasa

Ang mga mungkahing paksa ay maaaring hanguin sa napapanahong balita mula sa radyo, telebisyon, o dyaryo.

Bagamat naging masungit ang panahon sanhi ng rain snow sa bansang Nepal, nagawa pa rin ni Romy Garduce na marating ang tuktok ng Mt. Everest.

Garduce, Nakarating na rin sa Tuktok ng Mt. Everest

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement