Page 1

Biskop Henrik Wigh-Poulsen (Foto: Bo Grünberger)

MARTS - MAJ 2019

Gudstjeneste og menighedsmøde med biskoppen side 3

Koncerter i Lystrup Kirke side 6-7 Velkommen i Elev Sognehus

Spaghettigudstjenester

Forårskoncert i Elev Sognehus

www.lystrupkirke.dk www.elevkirke.dk

side 10

side 13

Det er påske! Alting springer ud, alle knopperne er lige ved at briste, det er livet, der vil leves. Det er Gud, der vil trøste alle os, der måtte miste. Og når Gud gir liv og gør det underfuldt og grønt, blir det påske og opstandelse og skønt! (Holger Lissner 1993)

Altersølvet i Lystrup Kirke

Lystrup – Elev sogneblad


LYSTRUP & ELEV Samtalesaloner Aarhus Nord

Så er vi halvvejs med de seks salonsamtaler i Aarhus Nord. Efter Lystrup og Elev er der fire aftener tilbage. Vi glæder os over tilslutningen og håber, at der fortsat vil være god interesse for dette. Hver aften indeholder korte oplæg om et bestemt emne. Derefter er der rigtig god tid til samtale ved bordene. Der serveres tapas med vin og ikke-alkoholiske drikke. Det er gratis at deltage. Egå Sognegård torsdag den 28. februar kl. 19.30: Mødet Skæring Kirke torsdag den 7. marts kl. 19.30: Tro Skødstrup Sognegård torsdag den 21. marts kl. 19.30: Frygt Skejby Sognegård torsdag den 4. april kl. 19.30: Valg

Himmelske Dage på Heden

Den 30. maj til 2. juni er vi alle sammen inviteret til Danmarks største kirkelige folkefest og festival i Herning – Himmelske Dage på Heden. I løbet af fire dage vil der være myriader, af gudstjenester, foredrag, koncerter, workshops, tid til eftertanke og et stort show i Jyske Bank Boxen. Her er et lille udpluk af det, man kan komme til at opleve. Åbningsgudstjeneste på Herning Torv En stor økumenisk gudstjeneste skyder Himmelske Dage på Heden i gang. Et stort kor af kirkekorsangere og folkekor fra hele området synger for under ledelse af Mads Bille. Biskop Henrik Stubkjær vil være blandt talerne i gudstjenesten. Teologisk Døgn Fredag og lørdag har Viborg Stifts teologiske konsulent, Henning Thomsen, sammen med de teologiske uddannelsesinstitutioner sammensat et spændende program, hvor stærke teologer fra ind- og udland vil formidle spændende emner på et folkeligt niveau. Bibellegeland Himmelske Dage på Heden er også for børn. Torsdag, fredag og lørdag er der en række børneaktiviteter. Blandt andet laver en række kirke- og kulturmedarbejdere et Bibellegeland, hvor man kan møde personer fra Bibelen. Det er allerede nu muligt at købe billet på: himmelskedage.dk.

Sogneindsamling

Søndag den 10. marts er der gudstjeneste både i Elev og Lystrup Kirker kl. 10.00. Derefter er der sogne­ indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Overskriften for indsamlingen hedder: ”Sammen om kloden – Hjælp verden med at blive klimaklar”. Indsamlingen starter fra hhv. Elev Sognehus og Lystrup Kirke kl. 11.00. Hvis man vil melde sig som indsamler, kan man henvende sig til indsamlingsleder i Lystrup Kirsten Nymann Pedersen på tlf. 27 58 51 89 eller til Karen Bilde, der er indsamlingsleder i Elev på tlf. 20 12 01 50. Allerede i dag påvirkes millioner af mennesker af tørke og oversvømmel­ser. Hvis udviklingslandene ikke får hurtig og markant hjælp til at tilpasse sig klimaforandringerne, risikerer vi, at sultkatastrofer, konflikter og øget migration vil rydde dagsordenen. Men heldigvis kender vi allerede mange af løsningerne på klimaudfordringerne. Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 25 lande, og altid ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.

side 2


LYSTRUP Menighedsrådsmøder

I Lystrup Kirke følgende dage kl. 19.00: 5. marts, 2. april og 7. maj Alle møder er offentlige. Dagsorden og referat kan ses på kirkens hjemmeside: www.lystrupkirke.dk

Gudstjeneste og menighedsmøde med biskoppen

Litteraturaften

torsdag den 14. marts kl. 19.30 Pigen uden navn er en roman om ”togbørn”, baseret Vi har den glæde, at have Henrik Wigh-Poulsen, på virkelige hændelser omkring starten af 1900-tallet i Amerika. Forældreløse børn biskop over Aarhus Stift, på besøg i Lystrup Kirke blev sat på et tog og vist frem i søndag den 7. april. Biskoppen vil både forestå gudstjenesten kl. 11.00 og lægge op til debat ved forskellige byer med henblik på at menighedsmødet. få børnene bortadapteret, ofte til kl. 11.00 Gudstjeneste ved Henrik Wigh-Poulsen et liv med slavearbejde. kl. 12.15 Kirkefrokost for alle – det er gratis at deltage Bogen er bestilt i en læsetaske, og man kan hente et eksemplar kl. 13.10 Biskoppen lægger op til debat under overskriften: ”Hvordan kan Folkekirken blive ved med at fra den 8. februar kl. 11 i Lystrup være folkets kirke?” På baggrund af en afskrækkende kirke Bitten Andersen tendens i den anglikanske kirke, som i de senere år har mistet rigtig mange medlemmer og opbakning fra befolkningen, tegner Henrik Wigh-Poulsen et billede af, hvad vi kan lære af dette, og måske især af, hvor- Filmaften dan vekselvirkningen mellem kirke og folk udfolder Torsdag den 9. maj kl. 19 er der filmaften i Lystrup sig i Danmark. Kirke. kl. 14.15 Menighedsformand Karsten Mumm aflægger Vi skal se den danske film beretning for året 2018 i Lystrup Kirke. ”Dommeren”. Peter Gantzler spiller kl. 14.45 Beretning vedrørende regnskab og budget formand for Flygtningenævnet, for Lystrup kirkekasse. der træffer afgørelser i sager om asylansøgning. En sag går dog helt galt, og samtidig opsøges han af sin søn, som han aldrig har haft kontakt med. Derved splittes han mellem forpligtelser og følelser.

Biskop Henrik Wigh-Poulsen (Foto: Arne Illeborg)

side 3


LYSTRUP Elvira Madigan og Sixten Sparre

genbesøgt

Eftermiddagsmøde i Lystrup Kirke Torsdag den 7. marts kl. 14.00 En kærlighedshistorie under kritisk lup

Babysalmesang

Et nyt hold babysalmesang med musikpædagog Ingrid Oberborbeck starter onsdag den 24. april kl. 9.30-10.15. Forløbet strækker sig over otte onsdage i træk. Sidste gang er onsdag den 12. juni. Babysalmesang er for babyer fra 3-8 måneder sammen med en forælder eller bedsteforælder. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen på mail: kkmlystrup@gmail.com.

Fastelavnsgudstjeneste for børn

Søndag den 3. marts kl. 11.00 er der fastelavnsgudstjeneste for børn i Lystrup Kirke. Det er Lene Dahl-Hansen, der står for gudstjenesten. Derefter er der tøndeslagning arrangeret af FDF Lystrup-Elev. Vi slutter af med fastelavnsboller og kakao i mødesalen. Der er præmier til kattekonger og -dronninger og til de mest fantasifulde udklædninger.

De fleste danskere kender den romantiske fortælling om den danske cirkusprinsesse Elvira Madigan, der i 1889 forelskede sig i den svenske løjtnant, Sixten Sparre. Sammen flygtede det umage par gennem Sverige og Danmark, indtil de, trængt op i en krog på Tåsinge, valgte at begå selvmord sammen. Parret blev begravet sammen, og deres gravsted er stadig hovedattraktionen på Landet Kirke. Men var det nu også sådan, det i virkeligheden hang sammen? Idéhistoriker og forlagsredaktør Morten Hammeken tager historien om det unge forelskede par op til kritisk revision. Det viser sig nemlig, at der under overfladen gemmer sig en langt mere tragisk skæbne, end den vi har fået over­ leveret til eftertiden. Der er kaffe og kage i pausen. Der er gratis adgang. Vi glæder os til at se jer denne eftermiddag!

Morten Hammeken

Foto fra fastelavn 2018

Børnekvarter i Lystrup Kirke

En søndag om måneden vil frivillige på skift sørge for, at der bliver holdt børnekvarter under guds­ tjenesten. De børn, der har lyst til at være med, går med ud og hygger sig med fortælling og leg i konfirmandstuen. Børnene er altså med fra starten af gudstjenesten, går ud under 2. salme og er tilbage i kirken til dåb og nadver.

side 4

Elvira Madigan og Sixten Sparre


LYSTRUP Kunstudstillinger i Lystrup Kirke Erik Boye, Skødstrup

Søndag den 17. marts kl. 12.30 efter gudstjenesten, der begynder kl. 11.00, er der fernisering på en udstilling med malerier af Erik Boye. Udstillingen kan ses frem til den 8. maj. Udeliv og tegnelyst ligger til grund for akrylmalerier med kyster, have­r og horisonter, træer og fugle, græs og blomster. Erik Boye bruger store og små pensler – og sin T-shirt – til at male med. Han har vandret i de nordiske lande og i Skotland og England og er optaget af keltisk kristendom, hvor naturen opfattes som Guds store bog. Erik Boye blev højskolelærer på Haslev Udvidede Højskole i 1984 og underviste dér bl.a. i tegning og grafik. Fra 1991 til 2017 var Erik Boye præst i Vodskov. Efter at han holdt som præst, bruger han nu det meste af tiden på at male. Ved ferniseringen bliver der mulighed for at høre et stykke musik af Anton Bruckner ”To equali” fremført af en basuntrio bestående af tre unge fra Aarhus Musikskole: Victor Stensgaard Brandt, Rune Lorenzen og Lukas Johansen.

Birgitte Leick, Risskov

Birgitte Leick udstiller i maj måned til midt i august. Der er fernisering søndag den 12. maj kl. 12.30 i mødesalen. Birgitte Leick fortæller om sine arbejdsproces: ”Udgangspunktet for en del af malerierne var at male Cup Cakes! Jeg var i processen også inspireret af at se nogle scanningsbilleder af en rygrad, alt imens jeg tænkte over de muligheder, oplevelser, udfordringer og chancer, livet giver. Erfaringer – lag på lag! Det kom der en serie billeder ud af. Der er også billeder af figurer/fugle af mere naivistisk art, med en skævhed i udtryk og med et strejf af tegne­ seriestilen. Figurerne står sammen og har temaer som: Social afhængighed, humor, der skal vinger til at flyve, at turde skille sig ud, flokmentaliteten, at stå med - at stå imod. At male er min hobby, og jeg maler primært for at eksperimentere med forskellige malerteknikker og for at sammensætte farver i et godt match. Jeg er uddannet billedkunstlærer og grafisk designer.”

side 5


LYSTRUP Koncerter med flyglet i fokus

Flyglet i Lystrup kirke har i de seneste par år gennemgået en større renovering, hvor en stor del af indmaden er blevet fornyet, hvorved mekanik og klang er blevet væsentligt forbedret. I anledning heraf præsenteres flyglet i en række forskellige roller i forbindelse med forårets koncerter i Lystrup kirke.

Koncert med Esben Lund Brummer

Pianisten Esben Lund Brummer lægger ud søndag den 10. marts kl. 15.00. Esben blev i 2014 optaget på det Jyske Musikkonservatorium som elev af professor Anne Øland. I efteråret 2018 studerede han på Tchaikovsky-konservatoriet i Moskva hos professor Irina Osipova. Herudover har Esben Lund Brummer deltaget i et stort antal mesterkurser rundt om i Europa. Repertoiret ved koncerten vil overvejende bestå af værker af russiske komponister.

Aoi og Miyabi Tomioka

Ved koncerten søndag den 28. april kl. 15.00 kan flyglet opleves i rollen som akkompagnementsinstrument. Kirken får besøg af søstrene Aoi og Miyabi Tomioka på henholdsvis 17 og 8 år, som begge spiller violin samt pianisten Anne-Marie Meineche. Aoi blev optaget på Det Jyske Musikkonservatorium som 15 årig og har allerede vundet flere priser såsom Dansk Musiker Forbunds pris og Sydbanks Talentpris. Hun spillede for dronningen ved dennes 75 års fødselsdag. Sin unge alder til trods er også Miyabi en koncertvant violinist og hendes tydelige begejstring for musikken, lader som regel ingen uberørt, når hun optræder! Begge piger modtager undervisning af professor Mo Yi på det Jyske Musikkonservatorium. Anne-Marie Meineche, som sidder ved flyglet, har en udstrakt koncert­ virksomhed både som solist og kammermusiker. Ved koncerten spilles værker af blandt andre F. Schubert, J. Sibelius og J. S. Bach.

Jazz-gudstjeneste med Blueser og Ballader

Kan et rytmisk kor medvirke ved en almindelig søndagsgudstjeneste? Ja, selvfølgelig! Og vi er så heldige, at vi har et godt rytmisk kor i Lystrup, nemlig Blueser og Ballader, som ledes af Tina Buchholtz. Søndag den 28. april kl. 11.00 bliver der ved jazz-gudstjenesten i Lystrup Kirke sunget en masse dejlige rytmiske salmer med melodier af bl.a. Hans Dammeyer, Willy Egmose og Erik Sommer. Blueser og Ballader synger for og bidrager selvfølgelig også selv med nogle af deres jazzede arrangementer. Sognepræst Hans Boas er prædikant.

Musikskolekoncert

Århus Musikskole præsenterer en række dygtige elever ved koncerten torsdag den 2. maj kl. 19.30. På musikskolen bliver der arbejdet med en mangfoldighed af musikalske udtryk. Der lægges stor vægt på fællesskabet som et vigtigt element i arbejdet på at blive så dygtig på sit instrument som muligt.

side 6


LYSTRUP Forår og månelys

Byens rytmiske kor Blueser og Ballader afholder forårskoncert i Lystrup kirke onsdag den 15. maj kl. 19.30 under temaet ”Forår og månelys”. Stilhedens Hav. Månen. Den trækker gådefuldt i os med sin kraft, som det spirende forår på magisk vis trækker livet op af jorden og giver kærligheden næring. For 50 år siden landede Apollo 11 netop i Stilhedens Hav. Symbol på drømmenes mulighed for opfyldelse. Vi navigerer i tid og rum med månen og foråret som pejlemærker. Kunsten er inspireret af dem og omsætter det til ord, billeder og lyd. Således tager Blueser og Ballader og deres dirigent Tina Buchholtz publikum med på en musikalsk rejse inspireret af netop forår og månelys.

Tina Buchholtz

Koncert for orgel og klaver

Ved koncerten søndag den 26. maj kl. 15.00 er der mulighed for at opleve flygel og orgel i uvante roller. Lars Rosenlund Nørremark, orgel, og Christian Skovgaard Flarup, flygel, opfører musik skrevet for denne meget sjældne instrument­ kombination. På programmet er musik af Clifford Demarest og Joseph Waddell Clokey, hvis musik lyder som en skøn blanding af Edvard Grieg, Claude Debussy og Pyotr Tchaikovsky. Så kom og hør en festlig koncert med orglets brusen og klaverets brillians.

Syng med – og bliv glad!

En festlig sangeftermiddag med Lystrup Kirkes Ungdomskor. Søndag den 5. maj kl. 14.00-15.30. Sidste år fik vi en lillesøster til Højskolesangbogen: ”Højskolesangbogen for børn”. I sangbogen er der 74 danske sange og salmer, som et udvalg har vurderet særligt interessante for børn at synge med på. En del af de sange, som er med i sangbogen, kender børnene fra Lystrup Skole allerede fra morgensangen. Derfor vil vi indbyde alle sangglade børn og voksne til en hyggelig eftermiddag i Lystrup Kirke. Elsted Kirkes pige-drengekor, Lystrup Kirkes Pigekor og Lystrup Kirkes Ungdomskor medvirker under ledel­se af Lars Nabe-Nielsen. Sognepræst Hans Boas kæder sangene sammen med korte fortællinger om hver sang.

Morgensang i Lystrup Kirke

Der er morgensang igen i de dejlige forårsmåneder. Alle som har lyst til at opleve børnenes sangglæde – og selv synge med på de dejlige sange og salmer, er hjerteligt velkomne! Vi synger 4-5 forskellige sange og Hans Boas fortæller en lille historie undervejs. Tirsdag d. 19. og onsdag d. 20. marts kl. 8.10-8.30 Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde Tirsdag d. 9. og onsdag d. 10. april kl. 8.10-8.30 Kære linedanser, ser du, livet er et net Tirsdag d. 7. og onsdag d. 8. maj kl. 8.10-8.30 En lærke letted og tusind fulgte

Glade børn til morgensang

side 7


GUDSTJENESTER Lystrup

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Børnegudstjeneste se s. 4 kl. 10.00 Hans Boas + konfirmanderne fra 7. x Sogneindsamling se s. 2 kl. 11.00 Hans Boas Fernisering – se s. 5 Med børnekvarter kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Elev Lørdag den 2. marts Fastelavns lørdag

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen Børnegudstjeneste se s. 11

Søndag den 3. marts Fastelavns søndag Matt. 3,13-17 – Jesus bliver døbt

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen Børneprogram, kirkefrokost

Søndag den 10. marts 1. søndag i fasten Matt. 4,1-11 – Jesus fristes af Djævelen

kl. 10.00 Lene Dahl-Hansen Sogneindsamling se s. 2

Søndag den 17. marts 2. søndag i fasten Matt. 15,21-28 – Kvinde, din tro er stor Onsdag den 20. marts Farven grøn Torsdag den 21. marts Farven grøn

kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

Søndag den 24. marts 3. søndag i fasten Luk. 11,14-28 – Beelzebul-talen

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Torsdag den 28. marts

kl. 11.00 Hans Boas

kl. 9.30 Hans Boas

Meditationsgudstjeneste med mindfulness

kl. 20.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 31. marts – NB! Sommertid Midfaste Johs. 6,1-15 – Bespisningsunderet

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Kirkekaffe

kl. 11.00 Henrik Wigh-Poulsen Menighedsmøde – se s. 3

Søndag den 7. april Mariæ bebudelses dag kl. 9.30 Hans Boas Luk. 1,26-38 – Se, jeg er Herrens tjenerinde Børneprogram, kirkefrokost

kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 10. april Farven rød Torsdag den 11. april Farven rød

kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

kl. 9.30 Hans Boas

Søndag den 14. april Palmesøndag Matt. 21,1-9 – Indtoget i Jerusalem

kl. 11.00 Elisabeth Lidell Pilgrimsvandring

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Torsdag den 18. april Skærtorsdag Matt. 26, 17-30 – Den sidste nadver

kl. 19.30 Lene Dahl-Hansen Musikgudstjeneste

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Fredag den 19. april Langfredag Jesu lidelseshistorie

Ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 21. april Påskedag Mark. 16,1-8 – Han er opstået!

kl. 9.30 Hans Boas

side 8


GUDSTJENESTER Lystrup

Elev Mandag den 22. april 2. påskedag Luk. 24,13-35 – Vandringen til Emmaus

Ingen gudstjeneste

Søndag den 28. april 1. søndag efter påske Joh. 20,19-31 – Den vantro Thomas

kl. 9.30 Hans Boas

Lørdag den 4. maj ”Jeg er med jer alle dage”

kl. 10.00 Lene Dahl-Hansen konfirmation

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 5. maj 2. søndag efter påske Johs. 10,11-16 – Jeg er den gode hyrde

kl. 10.00 Lene Dahl-Hansen konfirmation

kl. 10.00 Hans Boas Konfirmation Friskolen

Lørdag den 11. maj ”Jeg er verdens lys”

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Fernisering – se s. 5

Søndag den 12. maj 3. søndag efter påske Johs. 16,16-22 – Sorg skal blive til glæde

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

kl. 10.00 Hans Boas Konfirmation 7. x

Fredag den 17. maj Bededag Matt. 1,1-10 – Ban Herrens vej!

Ingen gudstjeneste

kl. 10.00 Lene Dahl-Hansen Konfirmation 7. y

Lørdag den 18. maj ”Jeg er vejen og sandheden og livet”

kl. 10.00 Hans Boas Konfirmation 7. z

Søndag den 19. maj 4. søndag efter påske Johs. 16,5-15 – Sandhedens Ånd

kl. 11.00 Hans Boas Med børnekvarter

Søndag den 26. maj 5. søndag efter påske Johs. 16,23b-28 – Bed, og I skal få

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Hans Boas

Torsdag den 30. maj Kristi himmelfarts dag Mark. 16,14-20 – Gå ud i alverden

Ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 2. juni 6. søndag efter påske Johs. 15,26-16,4 – Sandhedens Ånd

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

kl. 11.00 Hans Boas Jazz-gudstjeneste se s. 6 Med børnekvarter

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Kirkekaffe

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen Børneprogram og frokost

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer. Henv. til kordegnekontoret, tlf. 86 22 79 76.

Gudstjenester på Sønderskovhus

Der er normalt gudstjeneste en onsdag om måneden. Alle er velkomne til at deltage. onsdag den 27. marts kl. 10.30 ved Lene Dahl-Hansen onsdag den 24. april kl. 10.30 ved Lene Dahl-Hansen onsdag den 22. maj kl. 10.30 ved Marianne Bonde

Demensgudstjenester i Lystrup Kirke

Onsdag den 29. maj kl. 11.00 ved Hans Boas

side 9


LYSTRUP & ELEV Spaghettigudstjenester i vores kirker Der er så mange gode historier i vores Bibel, og vi elsker at fortælle dem, så også børn kan få glæde af budskabet og kan få noget med hjem at tænke over. Og så kan vi godt lide at klæde os lidt ud og lave lidt sjov ... og være sammen med alle de skønne børn, som bor i Lystrup og Elev.

Derfor har vi naturligvis også planlagt spaghettigudstjenester i foråret. De handler stadig om alle de farver, som vores liv er fyldt af: Onsdag den 20. marts kl. 17.00 i Lystrup Kirke og torsdag den 21. marts kl. 17.00 i Elev Kirke er det farven grøn, som er i centrum, for nu begynder foråret så småt at spire frem fra jorden. Onsdag den 10. april kl. 17.00 i Lystrup Kirke og torsdag den 11. april kl. 17.00 i Elev Kirke handler det om påske og farven rød. Rød som rosen og som blodet og som saften fra druerne.

Fotos fra spaghetti­ gudstjenester i foråret 2018

Sorggruppe for unge

Sognerejse til Polen – optakt

Lystrup, Elev og Elsted kirker er gået sammen om at etablere en sorggruppe for unge mennesker i alderen 16-22 år. Det er specialpsykolog Eva Kirketerp, der står for gruppen, som mødes første gang mandag den 18. marts i Lystrup Kirke. Gruppen mødes 10 gange i løbet af et års tid. Det er svært at miste et nærtstående familiemedlem – også for unge, som netop gerne ville have delt en masse fremtid med ham eller hende, som de har mistet. Men det hjælper at lytte til andre, som kender til det – og det hjælper selv at sætte ord på. Hvis du er interesseret – eller kender nogen der kunne have gavn af dette tilbud – kan du henvende dig til Hans Boas på tlf. 23 20 23 92 eller til Folkekirke­ samvirket i Aarhus på tlf. 24 81 58 17.

Eva Kirketerp (foto: Toke Hage)

side 10

Lystrup, Elev og Elsted kirker er gået sammen om at arrangere en sognerejse til Warszawa og Krakow fra den 12. – 19. august med Uffe Vestergaard som rejseleder. Forud for rejsen holder Uffe Vestergaard, der til daglig er sognepræst et par foredrag: Torsdag den 11. april kl. 19.30 i Lystrup Kirke: ”Polen genopstår på landkortet efter 1918 – Polen under nazismen”. Tirsdag den 7. maj kl. 19.30 i Elev Sognehus: ”Polen under den kolde krig og kommunismen. Revolution, Solidaritet og Pave Johannes Paul II”. Alle er velkomne til at deltage i foredragene, uanset om man skal med på sognerejsen eller ej. Du kan få mere at vide om rejsen ved henvende dig til en af præsterne eller til kordegnen.

Bybillede fra det gamle Warszawa


ELEV Menighedsrådsmøder

Alle møder holdes i Elev Sognehus kl. 19.00.

13. marts, 10. april og 8. maj

Møderne er offentlige. Dagsorden og referater kan ses på kirkens hjemmeside: www.elevkirke.dk

Fastelavn

Fastelavnsgudstjeneste lørdag den 2. marts kl. 9.30. Elev Borgerforening arrangerer traditionen tro fastelavn i Elev. Dagen starter med en festlig gudstjeneste i Elev kirke, hvor vi håber at se en masse udklædte børn, som bagefter slår katten af tønden på Elev skole. Om eftermiddagen kommer Elev soldaterne rundt i byen og samler penge ind til aftenenes soldater­fest. I gamle dage var det karlene fra gårdene, der gik rundt i byen og samlede penge ind for at invitere byens piger til fest om aftenen.

Meditationsgudstjeneste

Torsdag den 28. marts kl. 20.00 Forårssolhverv markerer, at dagene bliver længere og lysere, og derfor er dette den mørke tids sidste meditationsgudstjeneste. Alle er velkomne til en aften med musik, stilhed, guidede mindfulnessmeditationer og refleksion – alt sammen med udgangspunkt i et samlende tema.

Nyt hold babysalmesang

Den 23. april starter endnu et hold babysalmesang i Elev Kirke. Holdet er for babyer i alderen 3-10 mdr. sammen med far, mor eller en anden voksen og ledes af sanger og kirkemusiker Anne Henriksen. Man mødes 8 tirsdage i kirken kl. 10.00. Efter ca. 45 minutter er der fælles hygge og kaffe i Sognehuset. Tilmelding til Anne på tlf. 22 63 99 12 eller henriksenanne@hotmail.com med information om barnets navn og fødselsdato samt den voksnes navn, adresse og tlf. nummer.

side 11


ELEV Pilgrimsvandring m. Elisabeth Lidell Palmesøndag 14. april kl. 11.00

Det er efterhånden blevet en tradition, at påsken starter med en pilgrimsvandring i Elev, arrangeret i samarbejde med Østjysk Pilgrimsforening. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell indleder vandringen med en andagt i kirken, hvorefter hun fører an på en ca. 10 km lang vandring rundt i skovene omkring os. Undervejs er der tid til stilhed og refleksion over påskens temaer. Undervejs spises egen medbragt frokost, og vi fejrer nadver i det fri. Vandringen sluttes af med kaffe og kage i Sognehuset, inden dagen rundes af senest kl. 16.00. Elisabeth Lidell

Koncertgudstjeneste

Skærtorsdag, den 18. april kl. 19.30 Trio Profundis slår stemningen og strengene an for påsken til denne koncertgudstjeneste skærtorsdag aften i Elev kirke. Du kan forvente dig en helt speciel oplevelse i selskab med tre dygtige unge musikere, der i samarbejde med Lene Dahl-Hansen leverer en fortælling om skærtorsdag, venskab, svigt, ensomhed og trofasthed. Om Trio Profundis Trio Profundis er en nystartet trio som søger nye måder at kombinere musik på tværs af genre. Med baggrund i klassisk musik, et ben i folkemusikken og en fascination af ny musik og improvisation, forsøger Trio Profundis at skabe et univers hvor alt kan lade sig gøre. Med en frækhed i forholdet til normer, konventioner og med et strejf af humor genfinder trioen den livsbekræftende energi der er fælles for al musik! Trioen består af: Mathilde Qvist, kontrabas, Toke Hansenius, violin, Johannes Bærentzen Pihl, bratsch.

side 12


ELEV Hvordan er det at vide, at døden venter på en bestemt dato? Foredrag den 2. april kl. 19.00 i Elev Sognehus

Hvis du ved, at du kun har få måneder tilbage at leve i, hvem skal du så så nå at snakke med? Hvad skal du nå at se, læse og sige højt? Er der overhovedet nogen grund til at vente, eller kan du lige så godt selv gøre en ende på livet? Spørgsmålene løber hver dag igennem hovedet på den 40-årige Cleveland Jackson, som de sidste 17 år har siddet på dødsgangen i Ohio og ventet på sin henrettelse. Over de sidste to og et halvt år har journalist Peter Krogh Andersen med rødder i Elev og Østjylland været i ugentlig kontakt med Cleveland for at snakke om, hvordan han forbereder sig på døden. Den venter i form af tre indsprøjtninger klokken 10 om formiddagen den 29. maj. Den 2. april kommer Peter til Elev for at fortælle om livet og tankerne på dødsgangen, og hvorfor han i dag er Clevelands eneste faste kontakt uden for murene. Foredraget er bygget op om videooptagede samtaler mellem de to jævnaldrende mænd, der snakker om ensomheden og selvmord, en umulig barndom, den blodige forbrydelse, opvæksten i ghettoen, det uforløste behov for at være intim med en kvinde og alle hverdagens trivialiteter med elendig mad, slåskampe og venner, der henrettes en efter en. Under foredraget leverer Peter konteksten til de video­optagede samtaler. Efterfølgende er det muligt at stille spørgsmål. Alle spørgsmål og kommentarer er velkomne - særligt dem, der udfordrer Peters rolle og moralske overvejelser.

Foredraget tager 70-80 minutter afhængigt af de løbende spørgsmål. Videosamtalerne er med danske undertekster. Om Peter Peter Krogh Andersen er 37 år og opvokset i Hinnerup. Som barn tilbragte han ofte weekender og ferier hos sine bedsteforældre på gården Noruplund i Elev, og som voksen besøger han ofte familie og venner i både Elev og Lystrup. Siden sin færdiguddannelse som journalist i 2008 har han læst en kandidat i Mellemøsten, cyklet alene til Grækenland og krydset USA fra kyst til kyst fire gange i forbindelse med de tre seneste valgkampe. Peter har arbejdet for DR, Kristeligt Dagblad, Politiken, Ritzau og en lang række magasiner og udgivelser.

Forårskoncert i Elev Sognehus

Søndag den 12. maj kl. 15 Elev Sognehus bliver fyldt med musik, når Elev Kirkes voksenkor under ledelse af Maria Nordby, samt musikere fra Elev By­orkester og andre lokale musikere, spiller og synger en festlig forårskoncert. Har du lyst til at spille eller synge med, så kontakt kirkens organist Christian Skovgaard Flarup.

side 13


ELEV Skole-kirkesamarbejdet i 3. klasse

I Elev kirke har vi i mange år haft et samarbejde med Elev skole og med Todbjerg/Mejlby kirke og Hårup skole om et særligt forløb for 3. klasserne, som strækker sig over et helt skoleår. Det giver god mening at lave det sammen, eftersom eleverne efter 5. klasse samles i en fælles 6. klasse på Hårup skole, og på denne måde kan vi medvirke til, at de lærer hinanden at kende og samtidig lærer noget om deres lokale kirke og kristendommen. Vi har indtil videre mødtes i både Elev og Todbjerg kirker og har undersøgt kirkerummene, talt om ritualer, været på kirkegården, fortalt historier og sunget og leget sammen.

Herunder lidt fotos fra turen til Jelling i 2018

side 14

I foråret har vi mange planer Vi skal lave et kunstprojekt om engle, med udgangspunkt i fortællingen fra Bibelen om Jakob og Himmelstigen. De færdige kunstværker bliver udstillet i Elev Sognehus og kan ses her hele foråret. Senere skal vi på tur til Aarhus, hvor vi bliver vist rundt i Domkirken og går i Teater Gruppe 38 og ser stykket ”Tænk hvis man havde en rejsegrammofon”. Til maj tager vi hele flokken med til Kongernes Jelling. Vi mødes inden for at blive klædt godt på til at forstå, hvad der skete, da kristendommen kom til Danmark. Det hele rundes af i Elev Sognehus den 23. maj kl. 17.00, hvor børnene og deres familier inviteres til en festlig afslutning på forløbet.


VEJVISER Lystrup-Elev Pastorat

Nyttige adresser

Sognepræst Lene Dahl-Hansen Helgenæsgade 15, 3. tv., 8000 Aarhus C, tlf. 29 60 34 60 led@km.dk – Fridag mandag.

Lystrup Indre Mission Egon Skødt Ellebrinken 75 tlf. 86 22 69 04 egonsk@pc.dk www.lystrup.indremission.dk

Sognepræst Hans Boas (kirkebogsfører) Bygaden 13 A, tlf. 86 22 92 90 eller 23 20 23 92 hhmb@km.dk – Fridag fredag.

Kordegnekontor: Kordegn Henrik Berger Pedersen, Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup tlf. 86 22 79 76 – email: lystrup.sogn@km.dk. Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9.30-13, onsdag tillige kl. 16-18. Fredag kl. 11-13, lørdag lukket. Fødsel, dåb, navngivelse og vielse: Henvendelse til kordegne­ kontoret. Kordegnen vejleder gerne om det videre fornødne. Dødsfald og begravelse: Henvendelse til kordegnekontoret eller til en af præsterne.

Menighedsråd og ansatte Lystrup Menighedsrådsformand: Karsten Mumm Ørnehøjen 9, tlf. 40 27 11 41 kmumm@kmumm.dk

Kirkeværge: Hans Jørgen Andersen Blåbærhaven 5, tlf. 86 22 52 58 Kasserer: Kirsten Marie Nymann Pedersen Ørbækvej 16, tlf. 27 58 51 89 1. og 2. kirketjener: Birgitte AaIIing og Betina Skjødt, tlf. 86 22 89 43 kjlystrupkirke@gmail.com Kirke- og kulturmedarbejder: Bitten Andersen – træffes i kirken torsdag kl. 10-12. Tlf. 86 22 89 43 kkmlystrup@gmail.com Organist: Lars Nabe-Nielsen, tlf. 86 22 89 43 lars.nabe-nielsen@mail.dk

Elev Menighedsrådsformand: Lehn Bang-Mortensen tlf. 86 22 25 60, lehn@fiber.dk Kasserer: Martha Bo Almskou Stokbrovej 63, tlf. 86 23 21 13

Besøgstjenesten Solvejg Østergaard, 23 34 81 53 Ester Bork Sørensen, 22 78 65 55 - træffes efter aftale i Lystrup Kirke.

FDF Lystrup/Elev Peter Kühnell Rugmarken 49 tlf. 28 77 84 62 peter.kuhnell@gmail.com www.fdflystrupelev.dk KFUM-spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Sune Monrad, Høegh-Guldbergs Gade 141, 1. tv. tlf. 30 42 09 83 www.lystrupgruppe.dk Genbrugscentret Sønderskovvej 4 tlf. 86 22 55 62 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-14 www.lystrupgenbrug.dk

Kirkeværge: Jens Christian Damsgaard Stokbrovej 138, tlf. 86 23 19 20

Lystrup Møbel Genbrug Møgelgårdsvej 39 tlf. 86 22 62 33 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-14

Graver og kirketjener: Benny Vingborg Abildhaven 82, tlf. 20 55 13 55

Deadline for næste udgave af sognebladet: 3. maj 2019

Sognehusvært og kirketjenerafløser: Lea Hankil Andersen Træffes på Tlf. 42 56 22 25 eller mail: elevsognehus@gmail.com Organist: Christian Skovgaard Flarup tlf. 26 13 76 95 csflarup@gmail.com

Redaktion

Hans Boas, 86 22 92 90 (ansvh.) Lene Dahl-Hansen, 29 60 34 60 Kirsten Johanne Vase, 86 18 24 19 Kaja Pedersen, 86 23 18 43 Peder Høy Kristensen, 29 24 23 15 Layout: phnet.dk – www.phnet.dk Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s – www.werk.dk

side 15


Lystrup Genbrug – 20 års jubilæum Tirsdag den 12. marts har Lystrup Genbrugs Center (LGC) 20 års jubilæum. Der er altid gode grunde til at besøge LGC, men denne dag er der to ekstra grunde til at gøre det: 1. Der er udsalg - 50 % på alle varer. 2. Der serveres kaffe og kage hele dagen. Vi håber, at der er rigtig mange, der vil være med til at gøre dagen festlig. Medarbejderne står klar til at tage godt imod og yde den bedste service. Udsalget er afslutning på vintersæsonen, og det forsætter de følgende dage frem til lørdag den 23. marts. Men der er i øvrigt altid gode grunde til at besøge begge vore butikker, for vi sælger pæne varer til billige priser, også når der ikke er udsalg.

støttes af Lystrup menighedsråd. Som udgangspunkt støtter man bl.a.: • Aktiviteter ud fra menighedsrådet, der ikke kan betales af kirkekassen • Resocialiseringsstøtte til enkeltpersoner Sognestøtten støtter først og fremmest lokale organisationer og enkeltpersoner. Mange, som ikke kan støttes på andre måder, har fået gavn af denne støtte gennem årene. Man har bl.a. støttet KFUM-spejdernes arbejde for socialt udsatte, tur til Uganda, tilskud til julehjælp i Lystrup, Elev og Elsted sogne, tilskud til beboerhus og meget, meget mere. Siden 2001 har sognestøtten haft 158 uddelinger. Og der er i alt indtil nu uddelt 3.028.434 kr.

Lystrup Genbrug Lystrup Genbrug (LG) er et samarbejde mellem menighedsrådet og Kirkens Korshær (KK). Lystrup Genbrug har til formål at indtjene midler til Lystrup Sognestøtte og Kirkens Korshærs arbejde.

Sognestøtten Sognestøtten administreres af et udvalg under Lystrup menighedsråd. Formålet er at skaffe penge til kirkeligt arbejde i Lystrup sogn og til aktiviteter, der

Frivilligt arbejde Lystrup Genbrug drives udelukkende af frivillige. Det daglige arbejde bæres at butiksmedarbejderne. Kitty Mogensen er leder i LGC og Egon Rasmussen er leder i LMG. I skrivende stund er der 43 frivillige i LMG og 45 frivillige i LGC. Lystrup Genbrug har således kun udgifter til drift. Vi har siden 2001 i alt udloddet 7.480.000 kr. ligeligt fordelt mellem Sogne­støtten og Kirkens Korshær. I 2018 er der udloddet i alt 720.000 kr. Bestyrelsen udtrykker stor tak, først og fremmest til alle frivillige medarbejdere, der bærer det daglige arbejde, men bestemt også en stor tak til alle, der støtter vort formål ved at besøge vore butikker og handle i dem. Og ikke mindst også en stor tak til alle, der donerer brugte varer til butikkerne. Skulle der nu være nogle, der gerne vil være med og yde en indsats i én af vore butikker på en eller anden måde, er man altid velkommen til at ringe til lederne. Man kan jo også være med til at gøre LG kendt i de cirkler, man nu færdes i. Hvis du føler trang til at rose LG, så sig det til din nabo eller andre. Men hvis du har kritik, så sig det til os. Vi er de eneste, der kan gøre noget ved det. Kristian Bork Sørensen, bestyrelsesformand

LGC, Sønderskovvej 4, Tlf. 8622 5562

LMG, Møgelgårdsvej 39, Tlf. 8622 6223

Genbrugsbutikkerne Vore to butikker ligger desværre ikke ved siden af hinanden. Lystrup Møbel Genbrug (LMG) har først og fremmest fine møbler. Desuden er der elektronik, grammofonplader, cd’er, dvd’er, et stort udvalg af billeder, lamper og meget, meget andet. Kirkens Korshær Kirkens Korshær driver et omfattende byarbejde for mennesker, der på én eller anden måde er kuldsejlet med deres liv. Det er der desværre mange, der er, og antallet af hjemløse stiger. Halvdelen af alle indtjente midler i LG går til KK´s byarbejde. Den anden halvdel går til Lystrup Sognestøtte.

Profile for Lystrup-Elev pastorat

2019, sogneblad #1  

Sognebladet dækker perioden marts-maj 2019

2019, sogneblad #1  

Sognebladet dækker perioden marts-maj 2019

Profile for vib3
Advertisement