__MAIN_TEXT__

Page 1

2/2018 juni - juli - august

Lyden af livet - kirkestafet i syv kirker

Skt. Hans fest Lystrup

se side 2

se side 4

Formandsberetning Lystrup menighedsråd se side 6-7

Formandsberetning Elev menighedsråd se side 12-13

Børneprogram under gudstjenesten i Elev

www.lystrupkirke.dk www.elevkirke.dk

se side 11

Lystrup – Elev sogneblad


LYSTRUP & ELEV Lyden af livet – Kirkestafet i syv kirker Igen i år er nogle kirker i Aarhus Nordre provsti gået sammen om en fælles kirkestafet under overskriften ”Lyden af livet”. I syv foredrag og sang/koncert aftener kredser vi om lyd, sang og fællesskab. Vi skal synge sammen på tværs af generationerne. Vi skal høre nye og gamle sange og salmer. Vi skal tale om lyd som biologisk fænomen og mennesket som et musikalsk væsen. Og så skal vi høre en politiker og nogle kulturpersonligheder fortælle om deres tanker om sangskattens fornyelse. Vel mødt til en sommerstafet i fællessangens tegn! Det er gratis at deltage i kirkestafetten. Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op til det, man har lyst til at deltage i. Alle aftener begynder kl. 19.30. Der er en udarbejdet en folder, som ligger fremme i kirker og sognegårde.

Oversigt over de syv kirkestafet-aftener Torsdag den 31. maj i Elsted sognegård: Salmedigteren Jens Rosendal og journalist Rasmus Borring. Torsdag den 7. juni i Lystrup Kirke: Komponisten Erling Lindgren står for en sangaften. Torsdag den 14. juni Skødstrup Kirke: Vokalensemblet Vox Orange og sognepræst Erik Søndergård. Torsdag den 21. juni i Elev Sognehus: Musiker og hjerneforsker Peter Vuust. Torsdag den 16. august i Skæring Kirke: Sognepræst Jesper Hougaard om Steffen Brandt. Onsdag den 22. august i Hjortshøj sognegård: Tidligere kirke- og kulturminister Bertel Haarder. Torsdag den 30. august i Egå sognegård: Teaterdirektør Trine Holm Thomsen, Aarhus Teater.

En lidt mere udførlig omtale af de tre lokale arrangementer i Elsted, Lystrup og Elev: Sangforedrag med Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring Torsdag den 31. maj kl. 19.30 i Elsted Sognegård Med en aldersforskel på næsten 50 år har Rosendal og Borring fundet et fundament for deres samarbejde med intentionen om at samle generationer i nye fællessange. De udgav i 2013 CD’en ’Livets mærke’ med et udvalg af sange, som dels repræsenterer Jens Rosendals forfatterskab gennem tiden – og dels en række af hans nye tekster med musik komponeret af Rasmus Skov Borring. Sangforedraget indeholder både kendte sange og nyt materiale. Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen Sangaften med Erling Lindgren og Lystrup-Elsted Ungdomskor Torsdag den 7. juni kl. 19.30 i Lystrup Kirke Der er grøde i sang- og salmeskrivningen for tiden, og inden for de sidste 20-30 år er der dukket en imponerende samling af nye sange og salmer op. Sammen med de ”gode gamle” udgør de en imponerende sangskat, som vi her i landet kan være stolte af – og heldigvis er rigtig mange af disse repræsenteret i Højskolesangbogen. Vi vil tage på en rundtur i denne fantastiske bog, snuse til både nyt og gammelt, give tekster og melodier et par ord med på vejen – og så vil vi naturligvis synge sangene!

Foto: Mads Bjørn Christiansen

side 2

Hvorfor har vi musik? – Menneskets musikalske udvikling Foredrag med musiker og professor Peter Vuust Torsdag den 21. juni kl. 19.30 i Elev Sognehus Med udgangspunkt i en biologisk tankegang fortæller Peter Vuust om menneskets musikalske udvikling, om musikkens sociale betydning og om hvordan musikken finder de menneskelige følelser. Musik er ikke bare musik. Det er også et biologisk fænomen, der udløser reaktioner i hjernens belønningscenter. Samtidig synes musik at have en vigtig plads i menneskehedens udviklingshistorie.


LYSTRUP & ELEV Det nye Lystrup-Elsted Ungdomskor

Søndag den 6. maj afholdtes der præsentationskoncerter i Lystrup Kirke og Elsted Sognegård af det nye Lystrup-Elsted Ungdomskor, som er opstået i et samarbejde mellem Lystrup Kirke og Elsted Kirke. Det er hensigten at skabe et ungdomskor, som kan synge på højt niveau samtidigt med, at det socialt set er et dejligt sted at være. Den menneskelige stemme har altid fascineret og berørt os, fordi den kan formidle stemninger og følelser. Et kor er et særligt ”instrument”. Når anstrengelserne lykkes, kan et helt kor smelte sammen til en enhed, som bliver til mere end summen af hver enkelt stemme. Det sker, når alle i koret tager et ansvar for at synge ud samtidig med, at de lytter og tilpasser deres stemmer til korets klang. Det er en særlig kunst, hvor alle kormedlemmer er lige betydningsfulde. Derfor kan korsang skabe et helt særligt sammenhold blandt sangerne. Mange unge mennesker har gennem korsangen fået musikalske oplevelser, som de har med sig resten af livet. At give disse oplevelser videre til unge mennesker er en af drivkræfterne for kirkernes organister Lars Nabe-­Nielsen og Jørgen Ellekilde, som sammen leder koret. Koret synger til de store højtider i begge kirker og giver koncerter både i de to sogne og andre steder. En gang om året tager koret på rejse i udlandet, og i efteråret skal de lave en cd-indspilning af udvalgte sange. To gange om året arrangeres der stævner med overnatning. Her er der tid både til intensiv øvning og til hygge og morgensang i kirken. Koret er for piger fra cirka 7. klasse - de ældste er omkring 25 år. Hver tirsdag kl. 17.00-18.30 mødes alle korsangerne til en fælles korprøve. Kl. 18.3019.00 øver de ældste sangere videre. Inden kor­prøven modtager de unge undervisning i solosang hos sangpædagogerne Tove Dahl Andreassen og Berit Pihl Mogensen. Nye medlemmer optages i koret på baggrund af en stemmetest. Jørgen Ellekilde og Lars Nabe-Nielsen

På tur med besøgsvennerne

Hvor er det godt, at der findes frivillige, som brænder for at være noget for andre mennesker! Dem har vi heldigvis mange af i Lystrup. Et eksempel på dette er besøgstjenesten i Lystrup, Elsted og Elev. I spidsen for besøgstjenesten står to erfarne kvinder, Solvejg Østergaard og Ester Friis. De koordinerer tjenesten, sådan at mennesker, der har mange timer alene og har svært ved at komme ud, kan få besøg hver eller hver anden uge. Og så er der de frivillige besøgsvenner. Dem er der 25 af – og flere af dem mangler faktisk en besøgsvært. Så hvis du kunne have glæde af at få besøg engang imellem, eller kender nogen, der ville kunne glædes ved det, så kan du kontakte Solvejg eller Ester, hvis telefonnumre står på side 15 i dette blad. Mandag den 23. april var jeg inviteret med på en tur for besøgsvennerne til Gl. Estrup. Vi havde en dejlig dag med tid til at få snakket med hinanden – og god tid til at kigge på udstillingen om landbrugets udvikling gennem tiderne. Vi sluttede med en meget spændende gennemgang af Gl. Estrups og adelsslægten Scheels historie fortalt af en dygtig guide. Tak til alle jer, som var med – og tak for jeres indsats i besøgstjenesten! Hans Boas

Lystrup-Elsted Ungdomskor

side 3


LYSTRUP Sankt Hans fest i Lystrup 2018

Lørdag den 23. juni er der igen Sankt Hans fest ved Lystrup Kirke, og i år har vi fået en lokal skuespiller til at holde båltalen. Hvis man har lyst til at hygge sig med andre ved fællesspisning i det fri, tager man mad, drikkevarer og service med. Kl. 19.00 er grillen klar, så deltagerne kan få grillet deres medbragte kød. KFUM-spejderne inviterer børnene til at hjælpe med at fremstille en heks til bålet. Der bliver også arrangeret mulighed for at bage snobrød. Kl. 20.00 er der rundboldkamp for alle, store og små. Kl. 21.00 tændes bålet, og vi synger et par gode Menighedsrådsmøder sommersange. Ordinære møder i Lystrup Kirke følgende tirsdage Årets båltaler er skuespiller, cand. mag. og officer fra kl. 19.00: Thomas Biehl, der har boet med sin familie i Lystrup siden 2000. Han har medvirket i film som Hvidsten 5. juni og 7. august gruppen, Sorg og Glæde, og på TV har du kunnet opleve ham i 2900 Happiness, Anna Pihl, Norskov og Alle møder er offentlige. Dagsorden og referat kan Rita. Sidst men ikke mindst har han på scenen kunnet ses på kirkens hjemmeside: www.lystrupkirke.dk opleves klassikere som Kong Lear, En sælgers død, Fødselsdagsfesten, Gengangerne, Et Drømmespil og mange flere. Thomas træner og Litteraturaften uddanner desuden Til næste litteraturaften, torsde soldater, vi sendag den 13. september 2018, der ud på missioner har jeg bestilt en læsetaske i hele verden, i at med 10 eksemplarer af bogen håndtere og over­ ”Uforudsete hændelser” af leve gidseltagninger. Hanne Richardt Beck. Det er Man kan læse mere en bog om tre forskellige kvinder om Thomas på og en dreng, der forsvinder. www.thomasbiehl.dk Kvinderne har indbyrdes Vi slutter med endnu hemmeligheder, og der sker en sommersang – uforudsete hændelser i deres og så er der kaffe, liv, som er med til at forme deres tilværelse. saft og kage til alle. Foto: Anders Amby Frejbæk Bogen kan hentes i kirken fra den 10. august kl. 10. Prisen er bare 10 kr. Bitten Andersen

foto fra Skt. Hans 2017

side 4


LYSTRUP Konfirmandindskrivning

Der er indskrivning af konfirmander fra Lystrup Skole onsdag den 20. juni kl. 17.00. Alle elever fra de nuværende 6. klasser, som har lyst til at følge konfirmationsforberedelsen næste skoleår, skal møde op den dag med en forældre. Man kan sagtens være med, selv om man måske er i tvivl, om man vil konfirmeres. Her vil sognepræsterne Lene Dahl-Hansen og Hans Boas fortælle om undervisningen og svare på jeres spørgsmål. Medbring konfirmandens cpr-nr. Vi har også brug for kontaktoplysninger på konfirmanden. Vi regner med at indskrivningen varer ca. 45 minutter.

Gudstjenester på Sønderskovhus

Onsdag den 6. juni kl. 10.30 v/ Marianne Bonde Onsdag den 29. august kl. 10.30 v/ Lene Dahl-Hansen

Babysalmesang

Et nyt hold babysalmesang starter onsdag den 29. august kl. 9.30-10.15. Det er et forløb over ti gange – sidste gang bliver onsdag den 7. november. Det er Ingrid Oberborbeck, der leder babysalmesangen, som er for børn i alderen 3-8 måneder sammen med deres mor eller far. Det er gratis at deltage. Bindende tilmelding til kirke- og kulturmed­arbejder Bitten Andersen kkmlystrup@gmail.com

babysalmesang foråret 2018

fra 4. klassernes tur til Tamdrup og Jelling

Skole-kirke-samarbejdet i Lystrup

I dette skoleår har vi haft seks projekter, der er blevet til som et samarbejde mellem Lystrup Skole og Lystrup Kirke. Vi er glæder os over det gode samarbejde med skolen. Det er skønt at blive mødt af børn og lærere, som går positivt ind i de fælles projekter. Fra september til juni har vi ti gange haft morgensang for skoleeleverne fra 0.-5. klasse. Det er nu fjerde år, vi har morgensang en gang om måneden. Alle morgen­ friske, sangglade voksne er også velkomne. I oktober havde vi et fælles reformationsprojekt med eleverne fra 3. klasserne. Vi tog på udflugt til Viborg for at opleve, hvor den danske reformator Hans Tausen tog det første opgør med den katolske kirke. Den 3. oktober var der en dag med reformationssang i Lystrup Kirke, hvor 3. klasserne blev instrueret af Jonas Rasmussen, der er konsulent hos Sangkraft i Aarhus. I december opførte alle tre 3. klasser det årlige krybbe­ spil, som blev spillet for børnehavebørn, skoleelever og for familierne. I april var alle eleverne fra 4. klasserne på tur til Tamdrup og Jelling, hvor vi oplevede historien om kristendommens indførelse i Danmark. Den 11. april havde 3.a fernisering på en udstilling af påskebilleder, som kan ses i mødesalen frem til sommerferien. I maj måned kommer alle tre 6. klasser på cykeltur rundt til Elev, Elsted og Lystrup kirker og får en ind­ føring i kirkebygningen, kirkehistorien og kirkekunsten. Hans Boas

Resultat af sogneindsamlingen

i Lystrup og Elev Søndag den 11. marts var der sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Mange frivillige gik fra dør til dør og ringede på. I Lystrup blev der indsamlet 18.482 kr. og i Elev sogn blev der indsamlet 5.730 kr. Tak til alle indsamlere og alle som puttede penge i indsamlingsbøssen eller gav et beløb via MobilePay.

nogle af de frivillige indsamlere

side 5


LYSTRUP gudstjenester og andre kirkelige handlinger afholdes en række arrangementer og aktiviteter til støtte for kirkens liv og vækst. Gennem mange år har der en gang om måneden været gudstjeneste på Lokalcenter Sønderskovhus. Som et nyt initiativ holdes 4 af disse gudstjenester i Lystrup Kirke som særlige demensgudstjenester.

Lystrup Menighedsråd

- beretning 2017/2018 Af menighedsrådsformand Karsten Mumm Året 2017 har i stort omfang været præget af reformationsjubilæet. I oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik af den katolske kirkes afladshandel blev starten på den lutherske reformation. I 500 året for reformationen gik Lystrup kirke og de fem kirker Elev, Egå, Hjortshøj, Elsted og Skæring sammen om ”Lutherstafetten 2017”, en foredragsrække der belyste reformationen både i Tyskland og herhjemme. Vi holdt et eftermiddagsmøde, hvor vi hørte den uventede kærlighedshistorie om Martin Luther og hans Käthe. Rollespillet ”Luthers Nøgle” blev også i 2017 afviklet ved Todbjerg kirke, hvor konfirmander fra hele Aarhus Nordre provsti og mange frivillige deltog. På selve jubilæumsdagen den 31. oktober blev der i Lystrup Kirke afholdt sanggudstjeneste. Menighedsrådets overordnede opgaver Menighedsrådet har ansvaret for sognets kirkelige liv og de administrative anliggender – herunder påhviler det menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Traditionen tro var der i tiden op til jul flere arrangementer i Lystrup kirke, bl.a. Luciaoptog med dagplejebørn, krybbespil med 3. klasserne fra Lystrup Skole, adventskoncert samt Evensong. Som forberedelse til påsken opførte CoMa-kvartetten Joseph Haydns ”Jesu Kristi syv ord på korset”. Det skete ved en koncert på Maria Bebudelsesdag. 2. pinsedag var der dåbsjubilæum i kirken. I samarbejde med KFUM-spejderne blev der holdt nytårsparade i Lystrup Kirke. Og sammen med FDF blev der i år holdt fastelavnsgudstjeneste, hvor børnene efterfølgende kunne slå katten af tønden. Børne-, familie- og ungdomsarbejdet, herunder skole-kirke samarbejdet Skole-kirke samarbejdet prioriteres højt og fungerer rigtig godt. Det har bl.a. medført, at kirken sammen med Lystrup skole er i gang med 4. sæson med morgensang i Lystrup kirke. I efteråret har kirken og skolen samarbejdet om at give eleverne fra 3. klasse nogle oplevelser af, hvad reformationen betyder, herunder introduktion til Martin Luthers tanker og til hans salmer. Eleverne har også været på tur til Viborg Domkirke og hørt om Hans Tausens tidlige introduktion af reformationen. I 2017 var der 50 konfirmerede mod 64 året før. Konfirmanderne inddrages i gudstjenester som en del af deres læringsproces. I 2017-18 er der 4 konfirmand­

Som nyvalgt menighedsråd afholdt vi sammen med kirkens ansatte en liv- og vækstdag på Kirstinelund. Sognepræst Henrik Oest holdt foredrag og styrede dagen. Henrik Oest inddrog efter aftale nogle megatrends fra Birgitte Kragh Engholms bog: ”Den fremtidsgodkendte folkekirke”. Efterfølgende er der arbejdet videre med emner som det frivillige og diakonale arbejde. Kirkelige aktiviteter Med udgangspunkt i kirkeårets gang med højtider,

side 6

Med børn fra 3. klasse i Viborg


LYSTRUP hold. Der var 46 døbte mod 50 året før. Lystrup Kirke sender en hilsen i form af vores folder ”Til lykke med dit barn” til nybagte forældre, hvoraf mindst den ene er medlem af Folkekirken. Folderen lægger op til dialog med de forældre, som er i tvivl om, hvorvidt deres barn skal døbes eller ej. Babysalmesang med Ingrid Oberborbeck er for alle små børn i alderen 3-8 måneder og deres mor eller far. Det er en meget populær aktivitet, der strækker sig over 8 til 10 gange. Spaghettigudstjenester er også en populær aktivitet med mange deltagere. Kor og koncerter Kirkens pige- og ungdomskor er et godt eksempel på det ungdomsarbejde, vi gerne vil inspirere til og være en del af. Korene har i årets løb deltaget i forskellige sammenhænge. I Kristi Himmelfarts ferien deltog korene i Norbu-sangstævne i Norge. I efteråret indledte organist Lars Nabe-Nielsen et samarbejde med Elsted Kirkes nye organist Jørgen Ellekilde. Dette har resulteret i, at ungdomskoret fremover er et fælles kor for Lystrup og Elsted kirker. Foredrags-, møde- og andre aktiviteter Til menighedsmødet i april 2017 havde vi besøg af fremtidsforsker, præst og forfatter Birgitte Kragh Engholm, som fortalte om megatrends og gav oplæg til debat om, hvordan vi kan fremtidssikre vores kirke i Lystrup, så den stadig har relevans for mennesker, der bor i sognet. Kirkehøjskolen har fortsat god tilslutning. Det gennemgående tema i sæson 2017/18 har været ”Den redigerede sandhed”. I 2017 har der været to litteraturaftener samt et eftermiddagsmøde med et koncertforedrag. Lystrup Kirke holdt Skt. Hans fest, og sognet deltog i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling.

Fra en af vinterens mange gode arrangementer

Besøgsvenner hygger sig sammen. Foto: Preben Bager

Den diakonale dimension Vi skal som kirke være opmærksomme på mennesker, som har det svært. Menighedsplejen ved Lystrup Kirke uddeler hvert år julehjælp til familier, der er vanskeligt stillet. Besøgstjenesten har til formål at formidle kontakt mellem frivillige besøgsvenner og værter, hvor sygdom, handicap eller ensomhed gør det svært selv at komme ud og deltage i et reelt fællesskab. Sorg- og livsmodsgruppen er for mennesker, der har mistet nære pårørende inden for de seneste måneder eller år. Der har i år kun været enkelte, der ønskede at deltage, hvorfor arbejdet er indstillet. Medarbejderforhold og bygningsmæssig vedligeholdelse Personalemæssigt er der ikke sket ændringer i årets løb, men vi har haft en stor administrativ belastning i forbindelse med Folkekirkens nye lønsystem pr. 1. januar 2018. Vi har i Lystrup Kirke en meget dygtig stab af medarbejdere, der samarbejder godt og bakker op om kirken og de mange aktiviteter, der sker ud fra kirken. Om de bygningsmæssige rammer kan nævnes, at der i 2017 er etableret nyt køkken i kirkens sognelokaler. Endvidere er der i kirkerummet foretaget justering af højttaler- og teleslyngeanlægget samt anskaffet nye mikrofoner til anlægget. Afslutning Vi er rigtig glade for det frivillige engagement, der er i og omkring Lystrup kirke, og jeg vil gerne udtrykke en stor tak for denne betydningsfulde indsats. Jeg ser frem til, at også 2018 må blive et godt og indholdsrigt år med et godt kirkeligt liv og mange gode oplevelser. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til vore ansatte ved kirken og til kollegerne i menighedsrådet for et godt år 2017. Beretningen kan læses i sin fulde længde på kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk.

side 7


LYSTRUP Mødet mellem natur og civilisation

Kunstudstilling med Marie Fredborg Søndag den 19. august kl. 12.30 efter gudstjenesten, der begynder kl. 11.00, er der fernisering på en udstilling af Marie Fredborgs malerier. Det er en fornøjelse for os, at kunne indbyde kirkens brugere og besøgende til Marie Fredborgs univers. Kunstneren har skrevet følgende om sin baggrund og sit værk: ”Jeg kommer fra en skov imellem hav og fjord, hvor fantasien groede vildt, og jeg tror, at det har været en væsentlig årsag til, at jeg maler. Både den ydre og den indre verden inspirerede mig med liv og bevægelse. Udover undervisning på efterskole og gymna­sium har jeg aldrig lært at male, og uddannelsesmæssigt gik jeg litteraturens veje og blev bibliotekar og litteraturhistoriker fra Århus Universitet. Men med tiden har der været større og større interesse for at købe eller bestille et værk af mig, således at jeg nu, imens mine børn er små (2 og 5 år), har valgt at bruge hele min arbejdstid på at male. Mine oliemalerier er naturalis­tiske men stiliserede afbildninger af især naturen, men også af bygninger, mennesker og dyr, sådan som mine øjne ser dem. Særligt når natur møder civilisation på godt og ondt, fanger det min interesse. Jeg tager for det meste selv de fotos, jeg maler efter. Eftersom jeg har boet i Randers de sidste ti år, er flere motiver derfra. Jeg bruger lang tid på hvert maleri, men mit mål er at male dekorative malerier, der samtidig ikke er alt for dyre. Det er en svær, men interessant balancegang, og jeg nyder mit arbejde. Jeg håber, at malerierne også vil bringe fornøjelse til øjnene i Lystrup.”

side 8


KONFIRMATION I LYSTRUP KIRKE

Konfirmation 2018 Hjertelig tillykke til alle årets konfirmander i Lystrup Kirke.

7.a – konfirmeret fredag den 27. april

7.c – konfirmeret lørdag den 28. april

7.b – konfirmeret søndag den 29. april

7.d – konfirmeret lørdag den 5. maj

Konfirmandfotos af Jørgen Andersen, J.A. Fotografi, Møgelgårdsvej 8 B

side 9


GUDSTJENESTER Lystrup

Elev

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 3. juni 1. søndag efter trinitatis Luk. 12,13-21 – Den rige bonde

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 10. juni 2. søndag efter trinitatis Luk. 14,25-35 – Prisen for efterfølgelse

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 17. juni 3. søndag efter trinitatis Ingen gudstjeneste Luk. 15,11-32 – Nu burde vi feste og glæde os

kl. 9.30 Hans Boas

Søndag den 24. juni 4. søndag efter trinitatis Matt. 5,43-48 – Elsk jeres fjender

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 1. juli 5. søndag efter trinitatis Matt. 16,131-26 – Peters bekendelse

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 8. juli 6. søndag efter trinitatis Matt. 19,16-26 – Den rige unge mand

Ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 15. juli 7. søndag efter trinitatis Matt. 10,24-31 – Frygt ikke!

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 22. juli 8. søndag efter trinitatis Matt. 7,22-29 – Lignelsen om de to huse

Ingen gudstjeneste

kl. 9.30 Hans Boas

Søndag den 29. juli 9. søndag efter trinitatis Luk. 12,32-48 – Skatten i himlen

kl. 11.00 Hans Boas

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 5. august 10. søndag efter trinitatis Matt. 11,16-24 – Dans eller klagesang

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 12. august 11. søndag efter trinitatis Luk. 7,36-50 – Eftergivelse og tilgivelse

Ingen gudstjeneste

Søndag den 19. august kl. 11.00 Hans Boas 12. søndag efter trinitatis Fernisering efter gudstjenesten Matt. 12,31-42 – Jonastegnet kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 26. august 13. søndag efter trinitatis Matt. 20,20-28 – De fornemste pladser

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen Børneprogram og kirkefrokost kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Hans Boas Kirkekaffe i våbenhus

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Konfirmandvelkomst

Søndag den 2. september kl. 11.00 Boas og Dahl-Hansen 14. søndag efter trinitatis kl. 9.30 Lene Wagner Konfirmandvelkomst Joh. 5,1-15 – Den lamme ved Bethesda Dam Børnneprogram og kirkefrokost Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer. Henv. til kordegnekontoret, tlf. 86 22 79 76.

side 10


ELEV Menighedsrådsmøder

Alle møder holdes i Elev Sognehus fra kl. 19.00.

6. juni og 8. august

Møderne er offentlige. Dagsorden og referater kan ses på kirkens hjemmeside: www.elevkirke.dk

Børneprogram under gudstjenesten Første søndag i måneden er der børneprogram under gudstjenesten og efterfølgende kirkefrokost i sognehuset.

Børneprogram Både børn og voksne begynder i kirken kl. 9.30. Med børnesangen “Hør kirkeklokken ringer” sendes børn og børneledere af sted til sognehuset. Her er der gudstjeneste i børnehøjde i form af sange, en bibelhistorie, der følger søndagens tekst, og en aktivitet. F.eks. har vi hørt historien om Jesus, den gode hyrde, hvor børnene efter historien selv skulle rundt og lede efter forsvundne får. Andre gange tegner og klipper vi ting, man kan tage med hjem. Efter børneprogrammet går børn og ledere tilbage og deltager i nadveren og resten af gudstjenesten. Kirkefrokost Efter gudstjenesten forsætter fællesskabet i sogne­ huset, hvor der er kirkefrokost for alle, der har lyst. Frivillige hjælpere Nogle gange synger vi lidt sange, som både børn og voksne kan være med til. Andre gange kan vi finde på til aktiviteterne i Elev kirke og sognehus at sætte gang i en leg for børnene. Det koster 20 kr. pr. voksen, og ved man på forhånd, Der er mange forskelligartede aktiviteter i Elev Sogn, at man vil deltage, så modtages gerne en tilmelding og vi har allerede en del dygtige frivillige til at hjælpe på dalsgaardmerete@gmail.com fredagen før. ved nogle af arrangementerne. Men vi vil meget gerne være flere, så vi kan blive ved med at være åbne og tage godt imod dem, som kommer og nyder fællesskabet i og omkring kirken og sognehuset. Er det noget for dig Hvis du har nogle timer til overs i hverdagen og kunne tænke dig at give en hånd med ved f.eks. at brygge kaffe, dække bord, røre i gryderne med kødsovs, bage en kage eller noget helt andet, hører vi meget gerne fra dig. Send mail eller ring til sognehusvært og frivillig­ koordinator Lea Hankil Andersen på elevsognehus@gmail.com eller tlf. 42 56 22 25.

side 11


ELEV i Elev indledes med pilgrimsvandring. I år var vandringen under ledelse af pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Efter inspiration af vores tidligere kirkesanger nu præst Ann Maj Lorenzen, har Ingerlise Brølling og Aase Holmgaard strikket dåbsklude, som bruges ved selve dåben. Forældrene får dåbskluden med hjem som et minde.

Beretning fra Elev menighedsråd

v. menighedsrådsformand Lehn Bang-Mortensen 2017 var Luther-året, hvor næsten alt kirkeligt stod i Luthers tegn. Elsted, Lystrup og Elev sogne lavede Luther rejse til Berlin og Wittenberg. Der var Luther stafet, som besøgte flere kirker i vores område. Luthers Nøgle for konfirmander blev igen afviklet i Todbjerg. Menighedsrådet er kommet godt i gang, og der er gået halvandet år siden sidste valg. Det kræver en god planlægning at få tid til det hele, men det synes jeg, medlemmerne er gode til. Vi har en gruppe gode medarbejdere, som er udvidet med endnu en ansat. Vi har pr. 1. januar ansat Lea Hankil Andersen som sognehusvært, og hun står for næsten alt, der har med sognehuset at gøre. Udlån og udlejning af lokaler, rengøring, indkøb til menighedsrådets møder og kontakt til alle brugere af sognehuset. Som det fremgår af statistikken fødes der dejligt mange børn i Elev. Vi fortsætter derfor med babysalmesang, under ledelse af Birgitte Wedell-Wedellsborg. Spaghettigudstjenesterne er kommet for at blive, da de til tider er et tilløbsstykke med næsten 100 deltagere. Der har i beretningens periode været to 25-års jubilæer ved Elev Kirke. Vores skønne kirkesanger Alice Linneberg kunne den 1. september fejre jubilæum. Vi fejrede Alice ved kirkekaffen den 19. november. Jeg havde selv fornøjelsen at blive fejret, da jeg første søndag i advent havde været medlem af Elev menighedsråd i 25 år. Tak for det. Det er efterhånden ved at blive en tradition, at påsken

side 12

Elev Kirke er med i samarbejdet mellem Lisbjerg, Skejby, Elsted, Todbjerg og Mejlby som på skift afholder friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. I år foregår det ved Elev Sognehus, og der vil efter gudstjenesten være udvidet fælles kirkekaffe med hjemmebag, sang og musik. Igen i år har der været skole-kirke forløb for 3. klasser fra Elev og Hårup skoler. Udover at være samlet og få talt om hvad der sker i kirken, har gruppen været en tur i teatret hos Gruppe 38. Eleverne har også haft et kunstprojekt med efterfølgende fernisering i Hårup skole. I maj var 3. klasserne på besøg i Kongernes Jelling. Vi fortsætter kunstudstillingerne i sognehuset. Det har indtil nu været lokale kunstnere og skole-kirke billedkunst. Ligeledes har der været en udstilling med fredsplakater, tegnet af skolebørn efter idé af Lions. Vi har også haft en særlig udstilling af malerier mv. fra Lystrup Møbelgenbrug. Sædvanen tro deltog Elev sogn i landsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Det blev igen i år til et flot resultat. Tak fordi indsamlerne overalt blev modtaget så positivt. Vore to præster har efter eget ønske og godkendelse af provst m.fl. lavet en rollefordeling, så de kun del­tager i menighedsråd og udvalg i det ene af de to sogne i pastoratet. Lene Dahl-Hansen er tilknyttet


ELEV Elev sogn. Kirkelige handlinger og gudstjenester fordeles som hidtil. Menighedsrådet har stor forståelse for, at præsterne gerne vil samle kræfterne i et sogn. Pr. 1. februar blev Lene Wagner ansat som sygehuspræst på halv tid på Skejby Sygehus. Udover det at være sygehuspræst er det kutyme, at præsten også er tilknyttet et sogn. Lene er tilknyttet Elev sogn og skal have nogle få tjenester i løbet af året. Vi byder Lene Wagner velkommen. Vi er så heldige, at der er en gruppe yngre familier i Elev, som har henvendt sig til menighedsrådet med forslag til børneprogram i forbindelse med gudstjenesten den første søndag i måneden. Under prædikenen er der program i sognehuset for børn. Ved altergangen bliver der brugt saftevand, så børn også kan være med. Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise frokost sammen i sognehuset, mod en mindre betaling. Frokosten arrangeres af de unge familier. Lene Dahl-Hansen har siden sin ansættelse stået i spidsen for en række meditationsgudstjenester med forskellige temaer. Her er der mulighed for fordybelse og stilhed. Der afholdes normalt tre gudstjenester både efterår og forår. Vi er meget glade for de frivillige, som hjælper ved arrangementer. Vi har en trofast kerne af hjælpere. Har du lyst til at hjælpe, så henvend dig til vores sognehusvært, da der godt kan bruges flere. Elev menighedsråd har nedsat et Nye udvalg, hvor Lene Dahl-Hansen er formand. Udvalget skal være på forkant med alt, hvad der handler om Nye, hvor der om nogle år skal bygges en ny kirke. Vi har indtil nu arbejdet med en folder, hvor vi vil fortælle nye beboere om hvad vi har i Elev af foreninger, kirkeliv mv. Menighedsrådet og de ansatte var i efteråret samlet en lørdag, hvor vi drøftede visioner og det videre arbejde. Vi har store udfordringer bl.a. i forbindelse med tilvæksten af nye indbyggere i Nye. Hvordan får vi fortalt, at vi har en kirke og sognehus, samt alt det der sker i sognet. En god dag med masser af ideer. Til at hjælpe os igennem dagen havde vi en lokal borger, Allan Vestergaard, hvis arbejdsområde er bl.a. er organisations udvikling. Vi har drøftet gudstjenester i perioden og har sammen med Lystrup menighedsråd aftalt, at der er en kl. 11.00 gudstjeneste ca. hver måned Elev. Det bliver i forbindelse med kirkekaffen, så præsten ikke hurtigt skal videre til gudstjeneste i Lystrup.

Sognegrænsen til Lisbjerg er nu flyttet, så en del af Lisbjerg sogn er overflyttet til Elev sogn, så hele Nye ved fuld udbygning er beliggende i Elev sogn. Det drejer sig om i alt 18 adresser som nu modtager vores sogneblad og andre publikationer fra Elev Kirke. De har også modtaget et velkomstbrev, hvor vi byder dem velkommen og vejleder i, hvordan de kan forsætte tilknytningen til Lisbjerg Kirke, som mange naturligt har. Fakta om Elev Sogn: I Elev Sogn var der pr. 1. januar 2018 1.455 indbyggere, heraf var 1.203 medlem af Folkekirken, svarende til 83%, som er uforandret i forhold til året før. Fra sogneportalen vedr. 2017 – i parentes 2016 Antal fødte: 34 (21) Antal døde: 2 (3) Antal døbte: 29 (23) Antal konfirmerede: 0 (8) * Antal kirkelige vielser 1 (3) Antal kirkelige velsignelser 1 (2) Antal kirkelige begravelser 2 (3) * Da skoleeleverne ikke går på Elev Skole, når de når konfirmations alderen, bliver nogle konfirmeret i andre kirker. Vi har stadig et godt samarbejde med Lystrup menighedsråd. Udover at vi har fælles medarbejdere, samt præstegårdsudvalg (præsteboligen i Bygaden) samarbejder vore aktivitetsudvalg også om større fælles arrangementer. I denne beretnings periode arrangerede vi koncert med Fangekoret. I dette arrangement deltog også Elsted menighedsråd. Tak til alle, som har støttet Elev Kirkes arbejde, frivillige, præster, ansatte og menighedsråd. Jeg ser frem til mange gode og spændende oplevelser sammen med jer. Se hele beretningen på www.elevkirke.dk Den 22.april 2018, Lehn Bang-Mortensen

side 13


ELEV Tillykke med konfirmationen

”Elev Byorkester”

Koncert søndag den 10. juni kl. 15.00 med det nystartede ”Elev Byorkester”. Kom og hør en spændende koncert med musikere fra Elev og omegn. ”Elev Byorkester” er udsprunget af kirkens musikcaféer, hvor lokale musikere flere gange har mødtes og spillet sammen. Her opstod ideen til ”Elev Byorkester”. Det nystartede byorkester har endnu kun få numre på repertoiret, hvorfor det meste af koncerten vil udfyldes af en anden musikgruppe med musikere fra bl.a. Elev. Arrangementet vil således have karakter af en udvidet musikcafé med lokale musikere samt deres venner, god stemning og kaffe og kage. Velkommen til alle! P.S. ”Elev Byorkester” er åbent for flere musikere, så hvis der er andre, der har lyst og spiller et egnet instrument, kan henvendelse herom ske til kirkens organist Christan Skovgaard Flarup.

Elev kirke starter et voksenkor

Elev Kirke starter i september 2018 et voksenkor. Der er plads til alle, der kan lide at synge, også selvom du ikke har korerfaring. Koret mødes til en ugentlig øve­ aften ca. 20 torsdage om året med afslutning i midten af maj. Der vil være et par årlige koncerter at arbejde hen imod. Koret ledes af Maria Norby, der til daglig arbejder som sanger og korleder for flere kor rundt omkring i Jylland. Maria er en energisk og medrivende dirigent, der med sit store nærvær vil lede koret gennem alt fra danske pop-klassikere og amerikanske rock-hits til rytmiske salmer og danske sange. Genren vil være meget bred, og der vil være noget for alle. Korets medlemmer vil også kunne have indflydelse på repertoiret. Kom, som du er, og syng med! Koret er et gratis tilbud. Læs mere og tilmeld dig på elevkirke.dk/kor

side 14

Fra Elev kirke skal lyde et stort tillykke til årets eneste konfir­mand, Mathilde Karla Kjærgaard Andersen, som blev konfirmeret den 6. maj. Vi håber Mathilde og hendes familie har haft en dejlig dag.

Indskrivning til konfirmation

Tirsdag den 19. juni kl. 17.00 inviteres alle kommende konfirmander og deres forældre til en kort introduktion til, hvad det vil sige at gå til konfirmationsforberedelse i Elev kirke. Vi mødes i kirken, hvor sognepræst Lene Dahl-Hansen vil fortælle lidt om, hvad vi skal lave i løbet af året, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål. Alle er velkomne - også hvis man er i tvivl, om man vil konfirmeres, eller hvis man efter sommerferien går i 7. klasse på en anden skole end Hårup skole.

Sommer-morgen-meditation

Kunne det ikke være rart at starte nogle morgener i ro og stilhed og fokuseret nærvær - i fællesskab med andre? Hen over sommermånederne kan du de fleste tirsdage deltage i morgen-meditation i Elev kirke fra kl. 8 - 8.30. Meditationen indledes med en læsning, hvorefter vi sidder i stilhed og slutter af med en bøn og ønsker hinanden en god dag. Alle kan være med - om du er på vej på arbejde, på ferie, på barsel eller på besøg. 5., 12., 19. og 26. juni 3. og 10. juli 7., 14., 21. og 28. august


VEJVISER Lystrup-Elev Pastorat

Nyttige adresser

Sognepræst Lene Dahl-Hansen Helgenæsgade 15, 3. tv., 8000 Aarhus C, tlf. 29 60 34 60 led@km.dk – Fridag mandag.

Lystrup Indre Mission Egon Skødt Ellebrinken 75 tlf. 86 22 69 04 egonsk@pc.dk www.lystrup.indremission.dk

Sognepræst Hans Boas (kirkebogsfører) Bygaden 13 A, tlf. 86 22 92 90 eller 23 20 23 92 hhmb@km.dk – Fridag fredag.

Sygehuspræst Lene Wagner Tilknyttet Elev Kirke tlf. 20 12 42 43 – lenwa@km.dk Kordegnekontor: Kordegn Henrik Berger Pedersen, Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup tlf. 86 22 79 76 – email: lystrup.sogn@km.dk. Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9.30-13, onsdag tillige kl. 16-18. Fredag kl. 11-13, lørdag lukket. Fødsel, dåb, navngivelse og vielse: Henvendelse til kordegne­ kontoret. Kordegnen vejleder gerne om det videre fornødne. Dødsfald og begravelse: Henvendelse til kordegnekontoret eller til en af præsterne.

Menighedsråd og ansatte Lystrup Menighedsrådsformand: Karsten Mumm Ørnehøjen 9, tlf. 40 27 11 41 kmumm@kmumm.dk

Kirkeværge: Hans Jørgen Andersen Blåbærhaven 5, tlf. 86 22 52 58 Kasserer: Kirsten Marie Nymann Pedersen Ørbækvej 16, tlf. 27 58 51 89 1. og 2. kirketjener: Birgitte AaIIing og Betina Skjødt, tlf. 86 22 89 43 kjlystrupkirke@gmail.com Kirke- og kulturmedarbejder: Bitten Andersen – træffes i kirken torsdag kl. 10-12. Tlf. 86 22 89 43 kkmlystrup@gmail.com Organist: Lars Nabe-Nielsen, tlf. 86 22 89 43 lars.nabe-nielsen@mail.dk

Elev Menighedsrådsformand: Lehn Bang-Mortensen tlf. 86 22 25 60, lehn@fiber.dk Kasserer: Martha Bo Almschou Stokbrovej 63, tlf. 86 23 21 13

Besøgstjenesten Solvejg Østergaard, 23 34 81 53 Ester Bork Sørensen, 22 78 65 55 - træffes efter aftale i Lystrup Kirke.

FDF Lystrup/Elev Peter Kühnell Rugmarken 49 tlf. 28 77 84 62 peter.kuhnell@gmail.com www.fdflystrupelev.dk KFUM-spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Sune Monrad, Høegh-Guldbergs Gade 141, 1. tv. tlf. 30 42 09 83 www.lystrupgruppe.dk Genbrugscentret Sønderskovvej 4 tlf. 86 22 55 62 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-14 www.lystrupgenbrug.dk

Kirkeværge: Jens Christian Damsgaard Stokbrovej 138, tlf. 86 23 19 20

Lystrup Møbel Genbrug Møgelgårdsvej 39 tlf. 86 22 62 33 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-14

Graver og kirketjener: Benny Vingborg Abildhaven 82, tlf. 20 55 13 55

Deadline for næste udgave af sognebladet: 3. august 2018

Sognehusvært og kirketjenerafløser: Lea Hankil Andersen Træffes på Tlf. 42 56 22 25 eller mail: elevsognehus@gmail.com Organist: Christian Skovgaard Flarup tlf. 26 13 76 95 csflarup@gmail.com

Redaktion

Hans Boas, 86 22 92 90 (ansvh.) Lene Dahl-Hansen, 29 60 34 60 Kirsten Johanne Vase, 86 18 24 19 Kaja Pedersen, 86 23 18 43 Peder Høy Kristensen, 29 24 23 15 Layout: phnet.dk – www.phnet.dk Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s – www.werk.dk

side 15


Kirken og fællesskabet - Nye himmelske drømme af sognepræst Lene Dahl-Hansen

Hvilken relevans har kirken i en verden, som hele tiden forandrer sig, hvor tilknytningen til den kristne tradition ikke nødvendigvis giver sig selv, og hvor vi er omgivet af mange forskellige tilværelsestolkninger, som udfordrer selvfølgelige overbevisninger og fællesskaber? Kirken er sat i verden for at fortælle om Gud! Så kort kan det siges, men der er jo åbenlys forskel på, om man er kirke i storbyen, på landet, i forstaden, blandt unge, syge, indsatte, gamle, nydanskere osv. Der er forskel på, hvordan man skal gribe opgaven an for at nå ud til de mennesker, man befinder sig iblandt. Skal kirken først og fremmest sørge for, at der er gudstjeneste om søndagen, eller skal den gå foran i udviklingen af nye mødesteder og fællesskaber? Jeg mener, det er altafgørende for kirkens relevans, at den gør sig sin konkrete sammenhæng bevidst og taler ind i den konkrete hverdag, der leves lige præcist der, hvor kirken ligger. Disse spørgsmål overvejer ethvert menighedsråd gang på gang. Det er ofte på dagsordenen i Lystrup, hvor man for tiden særligt arbejder med at udvikle de diakonale tiltag og ældrearbejdet bl.a. ved demensgudstjenester, hvilket der kan læses meget mere om i formandsberetningen i dette blad! I Elev menighedsråd har man kontaktet lokale foreninger og organisationer og inviteret dem med i en velkomstfolder, som fremover skal sendes ud til alle nye tilflyttere i både Elev og den kommende by Nye, for at fortælle om alt det gode, som de nu kan blive en del af. Og for at fortælle dem, at ikke alt skal bygges op helt fra bunden på Herrens mark (eller rettere Tækkers), men at meget er her allerede - og er klar til brug. Vi har koncentreret os om de meget lokale foreninger, men nogle går på tværs af sognegrænserne og signalerer et endnu større fællesskab end det helt nære. For det kan vi også i vores område, og det er vigtigt for os i menighedsrådet, at den nye by, som bliver en del af Elev sogn, netop bliver en del af det bestående, så vi undgår en ”dem og os” tankegang.

Vi er gået sammen om velkomsten, fordi vi mener, der er så meget, vi er fælles om, og fordi vi i fællesskab kan meget mere, end vi kan, når vi står alene. Og fordi vi gerne vil signalere, at i Elev sogn findes der allerede gode og vigtige fællesskaber, hvor mennesker mødes, tager ansvar, hjælper hinanden og skaber med på rammerne for det gode liv. Som provst Esben Thusgaard sagde, da han talte til menighedsmødet i Lystrup i april måned, så er kirken en vigtig medspiller i samfundet, fordi den stiller nogle af de spørgsmål, vi er fælles om, og kan være med til at skabe mødesteder, som sætter rammer for fællesskaber. Velkomstfolderen er en start, og den vil naturligvis blive fulgt op af andre tiltag - også i samarbejde med lokale organisationer og foreninger - hvor vi kommer til at møde hinanden ”live” og sammen drømme ikke bare nye drømme, som der står på skiltet på hjørnet af Høvej og Elstedvej, men også nye himmelske drømme.

Profile for Lystrup-Elev pastorat

2018, sogneblad #2  

Sognebladet dækker perioden juni-august 2018

2018, sogneblad #2  

Sognebladet dækker perioden juni-august 2018

Profile for vib3
Advertisement