Page 1

DECEMBER 2019 JANUAR – FEBRUAR 2020

Ny kordegn Tine Vistisen

Lystrup Kirke 30 år

Samtalesaloner

Syng julen ind i Elev

side 2

side 3

side 10

side 13

Kunstudstilling v/ DorteThrane side 14

Juletræsfest i Elev

www.lystrupkirke.dk www.elevkirke.dk

side 12

Lystrup – Elev sogneblad


LYSTRUP & ELEV Ny kordegn og sognesekretær

Lystrup og Elev kirker har ansat Tine Vistisen som ny kordegn og sogne­ sekretær pr. 1. november i år. Tine Vistisen er 49 år og bor i Viby. Hun er lærer­ uddannet og har også arbejdet som lærer på flere skoler i Aarhus kommune. De sidste to år har Tine haft ansættelse som kordegn og kirkesanger ved Ormslev Kirke. Sidste sommer blev hun færdig med kirkemusiker­uddannelsen med hovedfag i sang. Desuden er hun uddannet psykoterapeut fra Specular huset på Trøjborg. Menighedsrådet i Lystrup har valgt at tage regnskab og budgetlægning ud af kordegnestillingen og flytte denne funktion til Regnskabskontoret i Lisbjerg. Derved frigøres noget tid til andre opgaver, bl.a. kommunikation og PR. Menighedsrådene byder Tine Vistisen velkommen og ønsker, at hun må blive glad for arbejdet i Lystrup og Elev sogne.

Få et boost til parforholdet i Lystrup/Elev/Elsted Den hyppigste årsag til, at vi er utilfredse i vores par­ forhold, handler om kommunikation. Til Folkekirkens Familiestøttes kursusforløb ”Plej jeres parforhold”, som starter den 31. januar 2020 i Elev, får parrene blandt andet viden og redskaber til at skabe en bedre kommunikation. ”Har du nu igen bare ladet opvasken stå”, siger Pernille. Thomas sukker. Han føler sig kritiseret og kontrolleret af sin kone. Pernille tænker derimod, at han åbenbart er ligeglad. Hun føler sig ikke set og ikke forstået af sin mand. Thomas og Pernille kunne være et hvilket som helst par. For alle par oplever indimellem, at de går skævt af hinanden, og der opstår konflikter. ”Mænd og kvinder tænker forskelligt, og det kan gøre, at vi kommer til at tillægge hinanden nogle intentioner, som den anden ikke har. Pernille ønsker faktisk ikke at kritisere og kontrollere sin mand, men fordi hun ikke føler sig set og forstået, kommer hun alligevel til det. Thomas elsker sin kone og sætter pris på alt det, hun gør. Han glemmer bare at fortælle og vise hende det,” fortæller psykolog og faglig konsulent i Folke­ kirkens Familiestøtte Tina Mogensen. Få fokus på den gode kommunikation ved at lytte Kommunikationen er altafgørende for, hvordan vi har det med hinanden i hverdagen. For at undgå at misforstå hinanden, er vi nødt til at blive gode til at lytte uden at putte vores egne forud­ indtagede opfattel­ser ind i det, vi hører. På kursusforløbet ”Plej jeres parfor­ hold” er der netop fokus på den gode kommunikation, og man lærer og øver sig i at bruge samtaleteknikker, så man

side 2

bliver bedre til at lytte og forstå hinanden. Derudover får man også indblik i, hvordan man kan møde ud­ fordringer sammen, samt ideer til, hvordan man kan skabe mere glæde og tilfredshed sammen. Kurset har ikke tidligere været udbudt i Lystrup, men forløbet er tidligere afholdt mange andre steder. En deltager har tidligere sagt om forløbet: ”Et kursus, der er rammende og supergodt og virkelig bringer dagligdagens problematikker frem og giver os en grundig forklaring på, hvorfor vi agerer, som vi gør, og hvordan vi kommer videre.” Fakta Kurset ”Plej jeres parforhold” foregår i Elev Sognehus over tre moduler. Modul 1: fredag den 31. januar - lørdag den 1. februar kl. 9-16. Modul 2: 30. marts kl. 18-21. Modul 3: 25. maj kl. 18-21. Det er for alle par med fælles eller sammenbragte børn, og der er ingen egenbetaling. Der er tilmelding på www.folkekirkensfamiliestotte.dk.


LYSTRUP Menighedsrådsmøder

I Lystrup Kirke følgende tirsdage kl. 19.00: 3. december, 14. januar og 4. februar Alle møder er offentlige. Dagsorden og referat kan ses på kirkens hjemmeside: www.lystrupkirke.dk

Nu har vi så i 30 år kunnet glæde os over dette fantastiske byggeri, som har været en meget smuk ramme om gudstjenester, koncerter, foredrag, under­ visning og mange familiebegivenheder så som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Kirken er virkelig kommet til at betyde noget for vores by. Den har været med til at skabe identitet og sammenhæng. I alle årene har Lars Nabe-Nielsen været kirkens organist, så han kan også holde 30-års jubilæum i denne stilling.

Lystrup Kirke 30-år

Lystrup Kirke kan fejre sin 30-års fødselsdag søndag den 1. december. I 1991 blev kirken omtalt i tidskriftet ”Arkitektur” nr. 6 på følgende måde: Lystrup Kirke er højt beliggende på en gammel, græsklædt gravhøj. Bygningskom­ pleksets opadstræbende form følger landskabet og accentuerer det. De hvide, kubiske former skyder op gennem græsset, arbejder sig op ad højen og kul­ minerer i kirketårnet mod øst. Og i en artikel i Kristeligt Dagblad fra dagene op til indvielsen af kirken skrev journalist Jørgen Steens: Søjler og diagonaler skaber bevægelse og spænding i det indre af Lystrup Kirke ved Aarhus, som indvies på søndag. Det er en kirke i tidens arkitektoniske sprog, men samtidig med sine hvidkalkede vægge røde tegltag og opadgående linjer i høj grad præget af traditionerne fra vore middelalderlige landsbykirker. En nyfortolkning af den danske landsbykirke kalder arkitekterne den.

Program for dagen Kl. 11.00 Festgudstjeneste ved Hans Boas. Kl. 12.30 Kirkefrokost i mødesalen med taler og muntre indslag. Kl. 14.00 Adventskoncert med Lystrup Kirkes kor og Lars Nabe-Nielsen.

Grundstensnedlæggelsen

3.a og 3.b udstiller julebilleder

I forbindelse med kirkens 30 års fødselsdag vil 3.a og 3.b udstille deres billeder, som illustrer julens beretninger om Jesu fødsel. Der er fernisering på elevernes udstilling tirsdag den 26. november kl. 17.00.

side 3


LYSTRUP Lystrup Kirkehøjskole: ”Menneskesynet under forandring”

Foredragene begynder kl. 19.30 og slutter kl. 21.30. Alle er velkomne. Der er gratis adgang. Kaffen koster 10 kr.

”Fra forbudskultur til påbudskultur”

– Hvorfor gør den nye moral de unge psykisk syge? Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer ved Silkeborg Højskole Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.30 I dag er der meget få ting, som de unge ikke må – men der er utrolig mange ting, de skal. De skal få sig en uddannelse, leve sundt, leve længe, leve lykkeligt, og så skal de først og fremmest være begejstrede og huske at nyde det. Det betyder, at hvad der var 68’ernes frisættelsesprojekt, er blevet den nye generations udmattende krav, et ideal der ikke er selvvalgt, og som derfor afføder skam og utilstrækkeligheds­ følelser. Men betyder det også, at vi har tabt en hel generation til psykiske sygdomme? Eller er der håb at hente i den mest pligtopfyldende ungdom i lang tid?

”Den ulidelige lethed og den ulidelige tyngde”

– Om sundhed og sygdom og hvor man går hen, når man ikke går til Gud. Hanne Marie Houkjær, sognepræst ved Risskov Kirke Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30 Hanne Marie Houkjær vil gennem sine erfaringer som sognepræst og hospice­ præst forsøge at indkredse vores tids opfattelse af sundhed og sygdom og forsøge at opstille fremtidsperspektiver med afsæt i filosofien og historien og med ind­ dragelse af kunst og litteratur. Mennesket lever i dag i en verden og en tid, hvor det selv må tage ansvaret for sin egen eksistens og samtidig forvalte naturen, som vi har gjort os til herre over og alligevel på mange måder er kommet til kort overfor. Nogle søger lindring og svar hos tidens sundhedsapostle og åndelige vejledere i en terapikultur. Tilværelsens ulidelige lethed har fået ulidelig tyngde og ”nye udfordringer”. Vi søger livsopfattelser, som kan give os svar. Alt dette har vidtrækkende betydning for vores opfattelse af krop og sind, af sundhed og sygdom, af synd og frelse.

Spaghettigudstjeneste

Vi fortsætter vores tema om følelser ved de næste spaghettigudstjenester. Denne gang skal det handle om at være misundelig. Vi skal høre historien om Kain og Abel. Efter en halv times gudstjeneste er der pasta og kødsovs til alle. Det koster bare 10 kr. pr. person at spise med. Onsdag den 29. januar kl. 17.00 i Lystrup Kirke

Litteraturaften

Torsdag den 19. marts kl. 19.30 i Lystrup kirke. ”En uskyldig familie” af Katrine Marie Guldager. Romanen ”En uskyldig familie” følger en familie på far, mor og tre børn fra 70-erne og frem. De bor i Svendborg. Faderen er indadvendt og natur­elsker, moderen er meget frisindet og udadvendt, Frederik, den ældste søn, er finansmand, Lene er præst og meget omsorgsfuld, og Jakob spiller computerspil og lukker sig inde. De tre børn har det svært og laver hver deres forældreoprør. Romanen fortæller historien om det moderne menneskes evige kamp for at finde mening med livet og samtidig forstå og forlige sig med sit ophav. Bogen kan afhentes fra læsetaske i Lystrup kirke fra den 18. februar kl. 12.

side 4


LYSTRUP Julegudstjenester for børnene

Der er arrangementer for dagplejebørn, for børnehave­ børn, for skolebørn og for alle børnefamilier: Tirsdag den 4. og onsdag den 5. december kl. 9.00: Luciagudstjeneste for dagplejebørn og deres familier. Onsdag den 11. december kl. 10.00: 3. klasserne opfører krybbespil for børnehavebørnene. Her må andre også gerne være med. Onsdag den 11. december kl. 17.00 opføres kryb­ bespillet for 3. klassernes familier. Torsdag den 12. december kl. 8.15 og 9.00 opføres krybbespillet for skoleeleverne. Fredag den 20. december om formiddagen er der juleafslutning for alle elever fra Lystrup Skole. Juleaften kl. 10.00 og kl. 13.00 er der børneguds­ tjenester – begge gange ved Hans Boas.

Agnete Holm i dialog

Helligtrekonger med Danmission

Efter gudstjenesten søndag den 5. januar inviterer Danmission Distrikt Århus i samarbejde med menighedsrådet til kirkefrokost og foredrag om kirkens situation i Mellemøsten. Agnete Holm taler over emnet: ”Vil Kristendommen overleve i Mellemøsten?” Danmission støtter samarbejde med kirker i Mellem­ østen. Mange steder er kirkerne under pres, og nogle steder er kristne forfulgte. Vi vil få et indtryk af den overordnede situation i Mellemøsten. Vil kirkerne lykkes med at overleve og hvordan? Hvad vil kirkerne selv gerne bidrage med i deres samfund, og hvilken rolle spiller de? Hvordan ser fremtiden ud for kirkerne? Krybbespil 2018 Disse og mange andre spørgsmål vil Agnete Holm komme ind på i sit foredrag. 5-års dåbsjubilæum Agnete Holm arbejder til daglig i Danmission med I Lystrup har vi valgt at flytte dåbsjubilæet for børn, kirker, teologi og dialog i Mellemøsten og Asien. Hun der blev døbt for 5 år siden til januar måned. Derfor er desuden hjælpepræst i Helligåndskirken på Strøget i bliver der ekstra mange, som skal inviteres denne gang, København. hvor der er gået 1½ år, siden vi har haft dåbsjubilæum Alle er meget velkomne. sidst. Fremover ligger dåbsjubilæet en hverdags Udgifter til kirkefrokost betales af menighedsrådet, eftermiddag. I 2020 bliver det onsdag den 15. januar mens deltagerbetaling på kr. 50,- går ubeskåret til Danmissions arbejde. kl. 17.00. Vi begynder med en kort gudstjeneste i børnehøjde. Her får dåbsjubilarerne overrakt en gave fra kirken. Derefter spiser vi aftensmad sammen. Og inden vi går hjem får vi en herlig oplevelse med Asger Rasmussen fra Honningbanden. Asger er fantastisk god til at Frivillige til Børnekvarter improvisere Vi mangler frivillige til at holde børnekvarter, når der eventyr frem er dåb om søndagen. Børnekvarter vil sige, at du sammen tager de børn, der er i kirken, med ud i konfirmand­ med børn. stuen under prædikenen. Der er legetøj og tegne­ Alle dåbs­ redskaber. Du kan evt. fortælle en historie eller jubilarer får synge med børnene, eller du kan sætte dem i gang en invita­ med at tegne eller lege. Det er op til dig. tion. Der Det bliver ca. en gang hver anden måned, at du er tilmelskal holde børnekvarter, da der ikke er dåb hver dingsfrist søndag. tirsdag den Hvis du vil hjælpe med denne opgave, så skriv til 7. januar. Bitten Andersen på kkmlystrup@gmail.com.

side 5


LYSTRUP Koncerter Evensong med Århus Universitetskor

Adventskoncert med kirkernes kor

Søndag den 1. december kan Lystrup kirke fejre 30 års jubilæum. Kirkernes kor og organister bidrager til festlighederne ved denne koncert, som begynder allerede kl. 14.00, hvor publikum vil kunne høre musik af både danske og internationale komponister, heriblandt Hans Holm, Holger Lissner, J. Brahms, C. B. Agnestig, David Hamilton, Sally Albrecht m.fl. Lystrup kirkes Pigekor, Elsted kirkes Pigekor og Lystrup kirkes Ungdomskor medvirker.

Koncert med Nicolas Sublet og Aya Tominaga Olesen

Søndag den 23. februar kl. 15.00 er der mulighed for at høre violin- og klavermusik med to internationale herboende musikere, franskfødte Nicolas Sublet og japanskfødte Aya Tominaga Olesen. Nicolas Sublet begyndte allerede som 4-årig at spille violin og har studeret ved konservatorierne i Gre­n­ oble, Genéve og Lyon. I 2015 studerede Sublet hos professor Mo Yi, først i Berlin og siden i solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium. Han afsluttede sine studier i solistklassen med en debutkoncert i juni måned. Aya Tominaga Olesen er uddannet på Toho Gakuen i Tokyo, hvorefter hun flyttede til Amsterdam for at studere hos professor Matthijs Verschoor. I Aya´s musikervirke har Bach en ganske særlig plads, og hun har modtaget det tyske forlag Bärenreiter’s Urtext Pris for sine opførelser af netop Bachs værker. Hun har desuden været finalist og prismodtager i Bach-­ konkurrencen i Bach’s hjemby Leipzig. Ved koncerten fremføres bl.a. Johannes Brahms’ sonate for klaver og violin i G-dur, opus 78. side 6

Også i år afholder Lystrup kirke en stemningsfuld Evensong med Århus Universitetskor og dirigent Søren Kinch Hansen. Det sker søndag den 15. december kl. 15.00, 3. søndag i advent. Koret vil synge julemusik, blandt andet af svensk oprindelse. Medlemmer af menigheden vil læse udvalgte tekster fra Bibelen strækkende sig fra uddrag af skabelses­ beretningen over fødslen til bekendelsen til Kristus. Udover kormusik og bibellæsning vil der være fælles­ salmer. Lene Dahl-Hansen er liturg, og Lars Nabe-Nielsen sidder ved orglet.

Adventskoncert med Blueser og Ballader

Onsdag den 4. december kl. 19.30 Et Vintereventyr. Koret Blueser og Ballader og dets dirigent Tina Buchholtz tager publikum med på et musikalsk og jazzy vintereventyr. Midt i vinternatten. Udenfor raser vinden. Det fyger. Snefnuggene klistrer til ruden, en sko falder på gulvet, der drypper voks på kjolen. Drømmene hvirvler rundt. Og så stilheden. De stille fnug, der forsigtigt daler ned fra himlen. Der synges om kærlighed så brændende som Dr. Zhivagos. Kærligheden til et lille nyfødt barn, der bringer håbet med ind i lyset. Et lys der brænder - et håb der aldrig må dø!

Lystrup kirkes Ungdomskor søger nye medlemmer Lystrup kirkes Ungdomskor optræder ofte ved sang­ aftener, gudstjenester og koncerter i Lystrup kirke. Fra tid til anden optræder koret også udenfor kirken. Vi tilstræber et højt musikalsk niveau i en hyggelig og afslappet atmosfære. For tiden består koret af 11 medlemmer, der øver hver tirsdag kl. 17.00 - 18.30. Kunne du tænke dig at høre mere om koret, så hen­ vend dig til organist Lars Nabe-Nielsen, 86 22 45 40, eller på mail: lars.nabe-nielsen@mail.dk


LYSTRUP Nytårsparade med KFUM spejderne

Søndag den 12. januar kl. 9.30 medvirker KFUM spejderne ved gudstjenesten i forbindelse med den årlige nytårsparade. Kirken vil være fyldt med grønne uniformer samt piger og drenge i alle aldre, ligesom spejdernes fane markerer starten og slutningen på gudstjenesten.

Babysalmesang i Lystrup Kirke

Et nyt hold babysalmesang med musikpædagog Ingrid Oberborbeck starter onsdag den 22. januar og slutter onsdag den 1. april. Vi mødes i kirken hver onsdag kl. 9.30-10.15. Det er gratis at deltage. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen kkmlystrup@gmail.com

Kunstudstilling

ved Lea Hankil Andersen

Søndag den 19. januar kl. 12.30 er der fernisering på Lea Hankil Andersens udstilling i Lystrup Kirke. Til daglig er Lea ansat som sognehusvært i Elev. Hun skriver følgende om sit arbejde med at fremstille billeder: ”Glæden, over at skabe billeder og installationer med farver, maling, ord, garn, stof og alverdens andre materialer, har fulgt mig siden jeg var barn og fik lov til at klippe og klistre små stofrester og brugte paprør til dukke­ møbler hos min mormor. At holde fast i det legende og nysgerrige barn er måske derfor blevet en naturlig hjertesag for mig. Gennem mit arbejdsliv har jeg mødt mange børn og voksne, for hvem det, ligesom for mig selv, har været vigtigt at få plads og mulighed for at skabe og udtrykke sig selv gennem kreativt arbejde – det bliver næsten som en nødvendig måde at trække vejret på. Jeg prøver at skabe ånde­huller og plads til det indre barn ved at lade både det ekspres­ sive og det figurative få stor plads i mine billeder.”

Gensynsarrangement for tidligere konfirmander

Torsdag den 16. januar kl. 19.00 inviterer vi til gen­ synsarrangement for tidligere konfirmander, som nu går i henholdsvis 8. og 9. klasse. Denne aften kommer journalist Peter Krogh Andersen, som i en årrække har haft ugentlig kontakt med Cleveland på dødsgangen i USA. Peter har også besøgt Cleveland flere gange og vil fortælle om sine oplevelser og tanker omkring det at være tæt på et dødsdømt menneske. Via video-optagede samtaler fortæller Cleveland om sine tanker om døden og livet og om at få udsat sin henrettelse igen og igen, og Peter fortæller om sine moralske overvejelser og den svære balance, der følger, når man bliver tæt med en dødsdømt, men uden at være en ven. Andre interesserede unge mennesker er naturligvis også velkomne til en snak om straf og tilgivelse.

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 23. februar kl. 11.00 er der fastelavns­ gudstjeneste i Lystrup kirke. Alle børn i byen er inviterede, og vi håber, I bruger jeres fantasi og kommer udklædte, så vi slet ikke kan kende jer. I år er konfirmanderne fra Lystrup skoles 7.z med til at planlægge og gennemføre både gudstjenesten og det, som skal foregå bagefter. Der bliver aldersopdelt tøndeslagning samt fastelavnsboller til alle – OG en præmie for den bedste og mest fantasifulde udklæd­ ning. Kom og vær med til at gøre dagen festlig.

side 7


GUDSTJENESTER Lystrup kl. 11.00 Hans Boas Kirkens 30-års fødselsdag kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

kl. 15.00 Evensong Aarhus Universitetskor

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

kl. 10.00 Hans Boas Børnegudstjeneste kl. 13.00 Hans Boas Børnegudstjeneste kl. 14.30 Hans Boas kl. 16.00 Lene Dahl-Hansen

Elev Søndag den 1. december 1. søndag i advent Luk. 4, 16-30 – Herrens Ånd er over mig Søndag den 8. december 2. søndag i advent Matt. 25,1-13 – Lignelsen om brudepigerne

kl. 9.30 Hans Boas Med børnekirke kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 15. december 3. søndag i advent Luk. 1,67-80 – Zakarias’ lovsang

kl. 11.00 Hans Boas Kirkekaffe

Onsdag den 18. december Meditationsgudstjeneste med mindfulness

kl. 20.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 22. december 4. søndag i advent kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen Johs. 3,25-36 – Johannes Døberens vidnesbyrd Tirsdag den 24. december Juleaften Luk. 2,1-14 – Juleevangeliet Gudstjeneste på Sønderskovhus kl. 11.00 ved Iben Vinther Nordestgaard

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Børnegudstjeneste kl. 14.30 Lene Dahl-Hansen kl. 16.00 Hans Boas

kl. 11.00 Hans Boas

Onsdag den 25. december Juledag Johs. 1,1-14 – I begyndelsen var Ordet

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Torsdag den 26. december 2. juledag Matt. 10,32-42 – Udsendelsestalen

ingen gudstjeneste

Fredag den 27. december Tredje juledag

kl. 15.00 Lene Dahl-Hansen Børnegudstjeneste og juletræ

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 29. december Julesøndag Matt. 2,13-23 – Barnemordet i Betlehem

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 14.00 Hans Boas

Onsdag den 1. januar Nytårsdag Matt. 6,5-13 – Fadervor

ingen gudstjeneste

Søndag den 5. januar Hellig 3 kongers søndag Matt. 2,1-12 eller Johs. 8,12-20

kl. 9.30 Hans Boas Med børnekirke

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 12. januar 1. søndag efter hellig 3 konger Mark. 10,13-16 – Jesus og de små børn

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Kirkekaffe

kl. 17.00 Hans Boas 5-års dåbsjubilæum

Onsdag den 15. januar Børnegudstjeneste med tilmelding, se side 5

Kl. 11.00 Hans Boas Derefter Danmission arr.

side 8


GUDSTJENESTER Lystrup kl. 11.00 Hans Boas Fernisering

Elev Søndag den 19. januar 2. søndag efter hellig 3 konger Johs. 4,5-26 – Vand, der vælder til evigt liv Onsdag den 22. januar Meditationsgudstjeneste med mindfulness

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 26. januar 3. søndag efter hellig 3 konger Luk. 17,5-10 – Tro som et sennepsfrø

kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 29. januar Når jeg er misundelig

kl. 9.30 Hans Boas kl. 20.00 Lene Dahl-Hansen

kl. 14.00 Lene Dahl-Hansen 5-års dåbsjubilæum

Torsdag den 30. januar Når jeg er misundelig

kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 2. februar Sidste søndag efter hellig 3 konger Johs. 12,23-33 – Fader, herliggør dit navn!

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Med børnekirke og kirkekaffe

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 9. februar Søndag Septuagesima Matt. 25,14-30 – De betroede talenter

9.30 Lene Dahl-Hansen

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 16. februar Søndag Seksagesima Mark. 4,26-32 – Lignelsen om sennepsfrøet

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Med konfirmander fra 7.z

Torsdag den 20. februar Meditationsgudstjeneste med mindfulness

kl. 20.00 Lene Dahl-Hansen

Lørdag den 22. februar Fastelavnslørdag

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen Fastelavn for børn

Søndag den 23. februar Fastelavns søndag Luk. 18,31-43 – Se, vi går op til Jerusalem

kl. 9.30 Lene Wagner

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer. Henv. til kordegnekontoret, tlf. 86 22 79 76.

Gudstjenester på Sønderskovhus

Der er normalt gudstjeneste en onsdag om måneden. Alle er velkomne til at deltage. 24. december kl. 11.00 v/ Iben Nordestgaard 22. januar kl. 10.30 v/ Lene Dahl-Hansen 26. februar kl. 10.30 v/ Marianne Bonde

Julehjælp

Det er muligt at søge julehjælp ved at udfylde det skema som findes på kirkens hjemmeside og aflevere det til Lystrup Kirke senest mandag den 9. december. Lions Club Lystrup har igen i år doneret kasser med dejlig julemad, og der er blevet samlet penge ind ved gudstjenesterne. Uddeling i Lystrup sogn finder sted torsdag den 19. december om eftermiddagen.

Morgensang

for Lystrup Skole – og alle sangglade

Der er morgensang i Lystrup Kirke på følgende dage: Tirsdag den 28. og onsdag den 29. januar: Sne, sne, sne! Tirsdag den 25. og onsdag den 26. februar: Himmelbuen. Alle er velkomne til at komme og synge sammen med børnene. Morgensangen begynder kl. 8.10 og varer ca. 20 minutter, hvor der også bliver tid til en lille fortælling.

side 9


LYSTRUP & ELEV

Samtalesaloner i Aarhus Nord

6 sogne er igen i år gået sammen om at arrangere samtalesaloner i løbet af vinteren. Nedenfor kan du læse lidt om temaerne for de forskellige aftener, hvor du får rig lejlighed til at møde og tale med nogen, du ikke kender, om emner, som berører os alle. Enhver kan være med – uanset alder – eneste betingelse er, at du har lyst til at møde og lytte til andre og dele lidt af dig selv. Du kan finde mere uddybende information i folderen, som ligger i kirkerne.

DØDEN

GENERØSITET

FAMILIEN

HÅB

IDENTITET

LIDENSKAB

Torsdag den 9. januar kl. 19.30 – 21.30 Skødstrup Sognegård, Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup Torsdag den 23. januar kl. 19.30 – 21.30 Skæring Kirke, Skæring Kirkevej 1, 8250 Egå Onsdag den 5. februar kl. 19.30 – 21.30 Lisbjerg Sognegård, Lisbjergvej 15, 8200 Aarhus N

side 10

Torsdag den 20. februar kl. 19.30 – 21.30 Egå Sognegård, Egå Mosevej 7, 8250 Egå Tirsdag den 3. marts kl. 19.30 – 21.30 Elev Sognehus, Høvej 1, 8520 Lystrup Tirsdag den 17. marts kl. 19.30 – 21.30 Lystrup Kirke, Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup


ELEV Menighedsrådsmøder

Alle møder holdes i Elev Sognehus kl. 19.00. 11. december, 8. januar og 5. februar Møderne er offentlige. Dagsorden og referater kan ses på kirkens hjemmeside: www.elevkirke.dk

Morgenmeditation om onsdagen

Hver onsdag morgen fra kl. 8.00 – 8.30 er der mulighed for at starte dagen i kirken. I stilhed og med dæmpet belysning lader vi den nye dag begynde langsomt og begiver os derefter ud i hverdagen. Ingen meditation den 25. december og den 12. februar

Babysalmesang

Vi er klar med et nyt hold babysalmesang, som starter tirsdag den 28. januar. Vi inviterer alle babyer mellem 2 og 10 mdr. til at komme og være med sammen med mor, far eller en anden voksen. Vi starter i kirken kl. 10.00. Efter ca. 45 minutter fortsæt­ ter samværet i Sognehuset. Forløbet strækker sig over 8 gange. Tilmelding skal ske til sanger og kirkemusiker Anne Henriksen på henriksenanne@gmail.com eller 22639912.

Spaghettigudstjeneste

Vi fortsætter vores tema om følelser ved de næste spaghettigudstjenester. Denne gang skal det handle om at være misundelig. Vi skal høre historien om Kain og Abel. Efter en halv times gudstjeneste er der pasta og kødsovs til alle. Det koster bare 10 kr. pr. person at spise med. Torsdag den 30. januar kl. 17.00 i Elev Kirke

Meditationsgudstjeneste med mindfulness

Onsdag den 18. december kl. 20.00. Onsdag den 22. januar kl. 20.00. Torsdag den 20. februar kl. 20.00. Disse hverdagsgudstjenester varer en lille time og er bygget op omkring et tema, som udfoldes gennem ord og toner. Her er der rum for stilhed og refleksion, og de to meditationer henter inspiration fra mind­ fulness.

side 11


ELEV

Krybbespil 2018

Julen i Elev

5. december kl. 17.00 Syng julen ind med Elev koret og Elev byorkester 17. december kl. 9.30 Julegudstjeneste for Krokodillehaven og Dagplejere 17. december kl. 17.00 Krybbespil for 2. kl. og deres familier 20. december kl. 9.30 og 10.30 Juleafslutning for Elev skole 24. december kl. 11.00 Børne-julegudstjeneste 27. december kl. 15.00 Juletræsfest for alle børn

Juletræsfest

Fredag den 27. december kl. 15.00 holder vi traditionen tro juletræsfest i Sognehuset. Festen starter med guds­ tjeneste i kirken. Derefter vi går over i sognehuset, hygger os med juleknas, danser om det store juletræ, synger julesange OG får et eksklusivt besøg af julemanden, som har godte­poser med til alle børn. Alle er meget velkomne og man behøver ikke at tilmelde sig. Fra juletræsfesten 2018

side 12


ELEV 5 års dåbsjubilæum

Søndag den 26. januar kl. 14.00 inviterer vi alle børn, som er døbt for 5 år siden, til dåbsjubilæum i Elev Kirke. Vi starter med en gudstjeneste i kirken, hvor der er en gave til alle børnene, og derefter fort­ sætter vi i Sognehuset, hvor der serveres lidt lækkert inden Asger fra Honningbanden kommer og laver Hatteteater sammen med alle børnene. Dåbsjubilarerne får en skriftlig invitation. Hvis dit barn er døbt et andet sted end i Elev Kirke og derfor ikke registreret hos os, er I meget velkomne alligevel I bedes tilmelde jer hos sognepræst Lene Dahl-­ Hansen på led@km.dk eller 20 89 80 50 senest den 12. januar 2020.

Syng julen ind

Torsdag den 5. december kl. 17.00 i Elev Sognehus Kom i den helt rigtige julestemning med julesange, christmas carols, gløgg og hygge. Musikken leveres af Elev Koret, Elev Byorkester og kirkens organist, og der bliver rig mulighed for at synge med. Vi ses til en hyggelig og festlig fyraftenskoncert!

Syng julen ind 2018

side 13


ELEV

Kunstudstilling

Fastelavnsgudstjeneste

Fotoudstilling

Klarinetorkesterkoncert

Dorthe Thrane udstiller nogle af sine malerier i Sognehuset indtil 12. december. Hun skriver selv om sine malerier: ”Jeg har valgt at fokusere på naturen i mine malerier. Det er det, der giver mig den største glæde at videregive. Der hvor jeg mærker forbindelsen til guddommeligheden tydeligst.”

Fotoklubben ved Sønderskovhus udstiller i Sogne­ huset i perioden torsdag den 12. december til fredag den 27. marts. Der er fernisering på udstillingen søndag den 15. december efter gudstjenesten, ca. kl. 12.30. Herunder et foto fra udstillingen.

side 14

Lørdag den 22. februar kl. 9.30 skulle kirken gerne fyldes med prinsesser, vampyrer, riddere, heste, minions, hekse og alle mulige andre væsener, for Elev-Nye Borgerforening holder fastelavn for alle børn, og det hele starter med en festlig gudstjeneste, hvor alle er velkomne. Kom og vær med til at starte dagen med en sang og en god fortælling, inden vi sammen går over og slår katten af tønden på Elev skole.

Fredag den 13. december kl. 13 i Elev Sognehus. Nu er der mulighed for at høre et klarinetorkester i Elev Sognehus. Der spilles Mozarts Sinfonia Con­ certante som er skrevet for symfoniorkester og fire solo-blæsere. I dagens udgave er strygerne dog erstattet af klarinetter. Musikerne er både professio­ nelle og amatører, hvoraf flere også spiller med i Elev Byorkester. Dirigent er Peter Harbeck, som tidligere har stået i spidsen for Den Kgl. Livgardes Musik­ korps. Efter musikken, der varer ca. 40 minutter, er der kaffebord, hvor klarinetorkestret er vært og vi synger et par julesalmer sammen. Fri entré


VEJVISER Lystrup-Elev Pastorat

Nyttige adresser

Sognepræst Lene Dahl-Hansen Helgenæsgade 15, 3. tv., 8000 Aarhus C, tlf. 29 60 34 60 led@km.dk – Fridag mandag.

Lystrup Indre Mission Egon Skødt Ellebrinken 75 tlf. 86 22 69 04 egonsk@pc.dk www.lystrup.indremission.dk

Sognepræst Hans Boas (kirkebogsfører) Bygaden 13 A, tlf. 86 22 92 90 eller 23 20 23 92 hhmb@km.dk – Fridag fredag.

Hospitalspræst Lene Wagner Tilknyttet Elev Kirke tlf. 20 12 42 43 – lenwa@km.dk Kordegnekontor: Kordegn Tine Vistisen, Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup tlf. 86 22 79 76 – email: lystrup.sogn@km.dk. Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9.30-13, onsdag tillige kl. 16-18. Fredag kl. 11-13, lørdag lukket. Fødsel, dåb, navngivelse og vielse: Henvendelse til kordegne­ kontoret. Kordegnen vejleder gerne om det videre fornødne. Dødsfald og begravelse: Henvendelse til kordegnekontoret eller til en af præsterne.

Menighedsråd og ansatte Lystrup Menighedsrådsformand: Karsten Mumm Ørnehøjen 9, tlf. 40 27 11 41 kmumm@kmumm.dk

Kirkeværge: Hans Jørgen Andersen Blåbærhaven 5, tlf. 86 22 52 58 Kasserer: Kirsten Marie Nymann Pedersen Ørbækvej 16, tlf. 27 58 51 89 1. og 2. kirketjener: Birgitte AaIIing & Hanne Vestermark Mejer tlf. 86 22 89 43 kjlystrupkirke@gmail.com Kirke- og kulturmedarbejder: Bitten Andersen – træffes i kirken torsdag kl. 10-12. Tlf. 86 22 89 43 kkmlystrup@gmail.com Organist: Lars Nabe-Nielsen, tlf. 86 22 89 43 lars.nabe-nielsen@mail.dk

Elev Menighedsrådsformand: Lehn Bang-Mortensen tlf. 20 86 62 60, lehn@fiber.dk Kasserer: Martha Bo Almskou Stokbrovej 63, tlf. 86 23 21 13

Besøgstjenesten Solvejg Østergaard, 23 34 81 53 Ester Bork Sørensen, 22 78 65 55 - træffes efter aftale i Lystrup Kirke.

KFUM-spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Sune Monrad, Høegh-Guldbergs Gade 141, 1. tv. tlf. 30 42 09 83 www.lystrupgruppe.dk Genbrugscentret Sønderskovvej 4 tlf. 86 22 55 62 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-13 www.lystrupgenbrug.dk Lystrup Møbel Genbrug Møgelgårdsvej 39 tlf. 86 22 62 33 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-13

Kirkeværge: Jens Christian Damsgaard Stokbrovej 138, tlf. 86 23 19 20 Graver og kirketjener: Benny Vingborg Abildhaven 82, tlf. 20 55 13 55 graver@elevkirke.dk Sognehusvært og kirketjenerafløser: Lea Hankil Andersen Træffes på Tlf. 42 56 22 25 eller sognehusvaert@elevkirke.dk Organist: Christian Skovgaard Flarup tlf. 26 13 76 95 organist@elevkirke.dk

Deadline for næste udgave af sognebladet: 31. januar 2020 Redaktion

Hans Boas, 86 22 92 90 (ansvh.) Lene Dahl-Hansen, 29 60 34 60 Kirsten Johanne Vase, 86 18 24 19 Kaja Pedersen, 86 23 18 43 Peder Høy Kristensen, 29 24 23 15 Tryk:

WERKs Grafiske Hus a/s

side 15


Et julekram

Af sognepræst Hans Boas En indisk guru ved navn Amma har givet 39 millioner kram, siden hun begyndte at omfavne folk i slutningen af 70’erne og frem til i dag. Folk stimler sammen, hvor hun holder sine spirituelle seancer i store haller rundt omkring i hele verden. Den 23. oktober gæstede den 66-årige guru Brøndbyhallen, som i dagens anledning var indrettet til et hindu-univers med røgelse, farvestrålende gudebilleder og højlydte mantrarecitationer. Tusindvis af danskere stod i kø for at få et kram af Amma.

følelsesmæssige plan. Og på samme måde kommer vores hoveder tæt på hinanden. Vores sind og vores forstand nærmer sig hinanden, så vi får en fælles forståelse af livet og af den opgave, vi har i verden: At sprede kærlighed, så fred og forsoning bliver mulig – både her i det hjemlige og nære og ude i den store verden. Men vi behøver altså ikke rejse langt for at finde en indisk guru, der vil kramme os og holde om os. Alle kender en hel del, som har brug for et julekram.

Budskabet er universelt. Amma vil sprede kærlighed i verden. Det er der mange religioner, der kan være fælles om. Kristendommen er ingen undtagelse. Essensen i det kristne budskab er kærlighed. Det starter med Guds kærlighed. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Sådan står der i Johannesevangeliet 3,16. Man kalder de ord for ”Den lille bibel”, fordi denne ene sætning sammenfatter det centrale i den kristne tro. Gud er kærlighed og Gud vil frelse mennesker. Derfor har han givet os sin søn, som siger: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden (Johs. 13,34).

Så drag os ganske til dig hen, o Jesus, du vor sjæleven, at hver af os så inderlig i troen må omfavne dig.

Guds kærlighed og menneskers kærlighed hænger uløseligt sammen. Men det hele begynder altså hos Gud, der har skabt os til at leve sammen i kærlighed. Og når vi omfavner hinanden, så er vores hjerter tæt på hinanden. Vi kommer hinanden nær på det

Sådan står der i julesalmen ”Her kommer Jesus, dine små” af Brorson (nr. 123 i salmebogen). Vi kan omfavne Jesus med vores tro. For det er jo ham, der er Guds kærlighed til mennesker. Og julen er den store fest for troen på Guds kærlighed, som er kommet til os, da Jesus blev født i Betlehem. Det er hans kærlighed, som du får lov til at give videre og dele ud af. Du kender sikkert mange, der vil glæde sig over et julekram, og der er endnu flere, der trænger til det. Men du behøver altså ikke at tælle, hvor mange kram det bliver til. Det er jo ikke antallet, der er afgørende. Det vigtige er, at kærligheden bliver delt. Og julekram giver jule­glæde, det er jeg overbevist om. God fornøjelse – og glædelig jul!

Profile for Lystrup-Elev pastorat

2019, Sogneblad #4  

Sognebladet dækker perioden december 2019 og januar-februar 2020

2019, Sogneblad #4  

Sognebladet dækker perioden december 2019 og januar-februar 2020

Profile for vib3
Advertisement