Page 1

3/2017 september - oktober - november

Kirkehøjskole Troels Mylenberg

se side 2

Kunstudstilling, Ulla Bruun se side 6

Elev Sogn flytter grænsen se side 11

Syng nye salmer med Martin Hornstrup Trio se side 13

www.lystrupkirke.dk www.elevkirke.dk

Lystrup – Elev sogneblad


LYSTRUP Lystrup Kirkehøjskole: ”Den redigerede sandhed”

Hvad er sandhed? Det er et spørgsmål, som af og til bliver stillet i forskellige sammenhænge. For sandheden er ikke altid absolut; det oplever vi blandt andet i politik, i medierne og i kunst og litteratur – hvor det selvbiografiske bliver blandet med fiktion. Det er også et af de store spørgsmål i livet, som det udspiller sig for os alle. Sæsonens foredragsholdere forholder sig på hver sin måde til emnet ”Den redigerede sandhed”, som den opleves i medierne, i litteraturen og i livet med baggrund i filosofi, teologi, lægevidenskab og sjælesorg. Der er gratis adgang til alle foredrag. Kaffen koster 10 kr. Tilmelding er ikke nødvendig.

Troels Mylenberg, chefredaktør: ”Journalistik er dannelse” ”Hvordan fungerer medierne – og har vi de medier, vi har fortjent?” Torsdag den 21. september kl. 19.30 Journalisterne varetager den vigtige rolle at være ordstyrere i den offentlige samtale, men hvordan kvalificerer man sig til det. Hvad skal man kunne, og hvordan gør man det? Og hvad ville der egentlig ske, hvis der ikke var nogen journalister? Foredraget fokuserer på journalistikkens demokratiske funktion, den etiske dimension og lægger op til debat om mediernes rolle i samfundet. Carsten Fogh Nielsen, Adjunkt ved DPU: ”Satire, fake news of bullshit” Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 I december 2016 udnævnte Oxford English Dictionary ”post-truth” (”post-sandhed”) til at være årets ord. Valget af netop dette ord afspejler meget godt den intense diskussion om ”fake news”, politiske løgne og den voksende skepsis overfor eksperter og fakta-baseret viden, som både før, under og efter den amerikanske valgkamp har præget den offentlige debat. Carsten Fogh Nielsen rejser spørgsmålet: Lever vi i en post-faktuel tid, hvor viden, evidens og fakta spiller en stadigt mindre rolle for politiske beslutninger, så folk derfor bliver mere mis­troiske over for de demokratiske institutioner? Caspar Koch, skuespiller og foredragsholder: ”Kaj Munk – Mennesket og idealisten” Torsdag den 16. november kl. 19.30 ”Aldrig spørge om det nytter! Kun om det er sandt!” Da Kaj Munks livsforløb blev afbrudt den 4. januar 1944, var det da et martyrium, som han ville selv? Ingen kan give svaret, men foredraget vil forsøge at give et mere nuanceret billede af mennesket og idealisten, familiefaderen, præsten, journalisten og digteren Kaj Munk. Caspar Koch ”spiller” citater, foredrag og prædikener af Kaj Munk og fortæller om nogle af hans sider, som måske er mindre kendte end hans tragiske død. Skriv allerede nu de sidste to aftener i kalenderen: Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.30 Lektor David Bugge: Knausgaard i syv sind – om autofiktion og sandhed. Torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.30 Sygehuspræst Ruth Østergaard: Hvad gør jeg, når det, som jeg troede var sandheden om Gud, ikke holder?

side 2


LYSTRUP Sammen om demens

Den gennemsnitlige levealder er stigende, og det er jo godt nyt. Men nogle i den ældre generation bliver desværre ramt af demenssygdom. Hvad kan vi gøre for dem? Skal kirken ikke også række ud til dem, som er svage og som mangler ord? Jovist, og derfor vil vi nu i samarbejde med Lokalcenter Sønderskovhus tilbyde demenssang fire gange om året. Første gang bliver onsdag den 8. november kl. 11.00 i Lystrup Kirke med sognepræst Hans Boas og organist Lars Nabe-Nielsen. Demenssang er en kort gudstjeneste, hvor vi lægger vægt på enkelhed og inddrager genkendelige elementer, der er med til at skabe reminiscens ved at stimulere deltagernes følelsesliv og erindringer. Mennesker, som er ramt af demens, kan ofte genkende en melodi eller huske nogle strofer af en sang, de lærte engang i skolen. På samme måde kan ritualerne og selve kirkerummet vække genklang hos de ældre. Musikken og sangen bliver altså en vej til kontakt og en mulighed for at skabe nærvær og tryghed. Forskningen viser, at reminiscens har en positiv indvirkning på kognition, humør og praktisk funktionsniveau. Forud for den første demenssang har vi holdt en informationsaften om demens, hvor demenskoordinator Agnete Andreasen fortæller om sygdommen og fortæller om at være pårørende til en demensramt. Ved samme lejlighed vil organist Christine Toft Kristensen demonstrere brugen af demenssang i kirkerummet. Christine udgav sidste år bogen ”Salmesang for demensramte” sammen med kirke- og kulturmed­ arbejder Hanne Raabjerg. Støt gerne op om demenssangen Vi håber, at både pårørende, ansatte og frivillige vil bakke op om demenssangen. Demenssang foregår i Lystrup Kirke næste gang bliver onsdag den 7. februar med Marianne Bonde og onsdag den 9. maj ved Lene Dahl-Hansen.

Menighedsrådsmøder

Alle møder holdes i Lystrup Kirke fra kl. 19.00 Tirsdag den 5. september Tirsdag den 3. oktober Tirsdag den 7. november Møderne er offentlige. Dagsorden og referat kan ses på kirkens hjemmeside: www.lystrupkirke.dk

Litteraturaften - Bellmanns guitar Torsdag den 14. september kl. 19.30 Bellmans guitar foregår 1950’ernes København og er en kærlig skildring af tre generationers hverdag i en arbejderfamilie. Gennem de humoristiske og varme skildringer af familiens liv bliver en alvorlig begivenhed i fortiden efterhånden afsløret. Efter et kort resume vil vi debattere romanens temaer sammenlignet med vores liv i dag.

Filmaften

Torsdag den 9. november kl. 19.00 Vi skal se den franske film ”Jeg har elsket dig så længe” af Philippe Claudel. Filmen handler om Juliette, der efter 15 år kommer ud af fængslet og flytter ind hos sin søster og dennes familie. Hverken søsteren Lea eller nogen anden ved, hvad Juliette har gjort, men Lea forsøger med ro og empati at forstå og rumme søsteren og finde ud af, hvem der gemmer sig bag Juliettes iskolde facade, og hvorfor hun reagerer, som hun gør. Filmen har vundet flere priser og giver noget at tænke over.

side 3


LYSTRUP – KONCERTER ”Salmer til folket”

foto: Anders Krause

Vokalensemblet Dopplers

Efterårets koncertsæson i Lystrup kirke indledes søndag den 17. september kl. 15.00 med Vokal­ ensemblet Dopplers. Dopplers arbejder målrettet med kommunikativ og kropslig koroptræden. Det betyder, at koret ikke kun fokuserer på selve musikken og dens udtryk, men også på sceneoptræden og koreografi. Under temaet ”Fredens Farver” præsenterer koret en bred palet af musikalske genrer inspireret af både verdensmusik, klassisk og pop. Korets egne kom­ positioner blandes med kendte værker. Dopplers optrådte denne sommer på Verdenskor­ symposiet i Barcelona med ”Fredens Farver”, og nu gives et hjemligt publikum mulighed for at opleve denne koncert. Dirigent for Dopplers er Astrid Vang-Pedersen.

Spil dansk Uge

”Spil Dansk er musiklivets festuge og Danmarks største musikbegivenhed.” Skoler, sygehuse, spillesteder, virksomheder, biblioteker, kirker og kulturhuse lægger lokaler til, og de optrædende er en blanding af professionelle og amatører - og alle spiller lutter dansk musik under ”Spil Dansk Ugen”, der afholdes i uge 44. Lystrup kirkes organist Lars Nabe-Nielsen hopper med på vognen og spiller søndag den 5. november kl. 15.00 værker af de danske komponister J. P. E. Hartman, Niels W. Gade og Otto Malling samt den i Tyskland virkende, men dansk fødte, Dietrich Buxtehude.

side 4

Den Danske Salmeduo Martin Luther gav kirkemusikken tilbage til folket, og det er værd at markere! Den Danske Salmeduo - Christian Vuust på saxofon og klarinet og Hans Esbjerg på klaver - har lavet en række instrumentale nyfortolkninger af Luthers salmemelodier. Duoen ønsker at vise musikkens levedygtighed og tidløshed og dermed at bære reformationstidens salmer ind i vores samtid. Ved koncerten vil man opleve et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer. Reformationen bidrog til at give salmesangen i gudstjenesten tilbage til menigheden - og har derved haft stor betydning for den folkelige fællessang i de nordiske lande. Det er derfor særligt oplagt, at der indgår fællessalmer i koncertprogrammet. Koncerten afholdes søndag den 12. november kl. 15.00.

Musikskolekoncert

Mandag den 13. november kl. 19.30 er der musikskolekoncert i Lystrup kirke. Ved koncerten optræder såvel klassiske ensembler som solister fra musikskolen.


LYSTRUP Matador i ord og toner

Et koncertforedrag Vi glæder os til at byde velkommen til Toner af Guld til musik og fællessang torsdag den 2. november kl. 14.00 i Lystrup Kirkes mødesal. Alle er velkomne! Hvad får man, når man blander forkærligheden for Matador med passionen for musik og interessen for historie? Man får følgende cocktail: ”Matador i ord og toner – et koncertforedrag.” Musikken, der indgår i Matador, er et relativt uudforsket område, som Toner af Guld med stor entusiasme har kastet sig over. Tidens toner med Marguerite Viby, Leo Mathiesen, Lulu Ziegler og Ib Schønberg understreger stemninger af glæde, vemod, munterhed og drama. Det samme gør Rødes bryllupsoptræden, de tyske soldaters traurige lieder samt indslag på Postgården af finkulturel karakter. Toner af Guld guider publikum på en musikalsk tidsrejse fra 1929-1947, hvor genrerne er bredt repræsenteret med alt fra operette til revyviser og jazz. Numrene bindes sammen af små fortællinger om TV-succesen, musikken og perioden, og de integrerede fællessange afrundes på festlig vis af Konsulinde Holms sølvbryllupspoesi på ”Sølvstænk i det gyldne hår”. Den midtjyske duo, Toner af Guld, består af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær – en klassisk sopran og en klaverspillende bedemand. Helle og Dynes har gennem ni år optrådt sammen ved talrige kirke- og sognekoncerter og private og offentlige arrangemen-

ter med et bredt repertoire, bestående af operette, musical, wienermusik, viser og evergreens samt den danske salme- og sangskat. De har begge en fortid som skuespillere på sommerspillet Busbjerg, hvor de traf hinanden i 2008. I pausen serveres der kaffe og kage. Det er gratis at deltage.

Sanggudstjeneste på reformationsdagen Den 31. oktober 1517 fik Martin Luther slået sine 95 teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg. Det blev startskuddet til den reformation, som den danske kirke også tilsluttede sig.

Nu hvor det er 500 år siden, vil vi markere dagen ved at holde en sanggudstjeneste i Lystrup Kirke, og det bliver altså tirsdag den 31. oktober kl. 19.00. Ved denne gudstjeneste medvirker Lystrup Kirkes Pige- og Ungdomskor og Lars Nabe­-Nielsen. Hans Boas læser nogle tekster af og om Martin Luther, og så bliver der lejlighed til at synge nogle af Luthers originale salmer og nye salmer inspireret af Luthers teologi. For Martin Luther var den fælles salmesang et stærkt udtryk for en levende menighed. Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530, og er blevet et udbredt symbol for den evange­ lisk-lutherske kirke. Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfæstede Jesus Kristus. Det røde hjerte står for liv og kærlighed, mens den hvide rose repræsenterer glæde og fred. Den blå farve reflekterer himmelens herlighed, og guldringen henviser til evigheden og uendelig rigdom.

side 5


LYSTRUP

Kunstudstilling med Ulla Bruun

Ulla Bruun vil af mange være kendt som pædagog i Børnehaven Lystruplund, hvor hun var ansat indtil 2009. Men Ulla har altid været glad for at tegne og male. Hun har da også tidligere præsenteret nogle af sine billeder i Lystrup kirke, og nu har kunstudvalget valgt at invitere hende til at udstille igen. Ulla Bruun maler med klare farver og skildrer både naturen og mennesker, hun har mødt i toget og på rejser. Sammen med sin mand, radiojournalist Ove Gibskov, har Ulla rejst i USA, Australien, Kina, Nepal, Zambia og Cuba. Ulla medbringer altid sin skitseblok. Rejser til Grønland har også givet Ulla inspiration til malerier. Hovedværket ved denne udstilling bliver hendes store nadverbillede. Vi glæder os meget til at kunne åbne udstillingen ved ferniseringen søndag den 15. oktober kl. 12.30 efter gudstjenesten, som begynder kl. 11.00. Menighedsrådet er vært ved et glas vin og lidt snacks.

side 6


LYSTRUP Skole og kirke i samarbejde i efteråret

I dette efterår vil Lystrup Kirke og Lystrup Skole samarbejde om at give eleverne fra 3. klasse nogle oplevelser af, hvad reformation egentlig betyder. Der bliver introduktion til Martin Luthers tanker og til hans salmer, som også skal synges både i Lystrup Kirke og i Domkirken. Desuden vil vi give eleverne et indtryk af, hvordan reformationen tidligt blev introduceret af Hans Tausen i Viborg. Vi tager også på tur til Viborg, hvor vi skal høre historien om Hans Tausen fortalt ”on location”. Op til jul vil 3. klasserne gå sammen om at opføre krybbespillet i Lystrup Kirke. Der er efterhånden en god tradition for, at vi tager på cykeltur med eleverne fra 6. klasserne rundt til Elev, Elsted og Lystrup Kirker på et tidspunkt i løbet af efteråret.

Morgensang i Lystrup Kirke

Vi glæder os til at komme i gang med den 4. sæson med morgensang i Lystrup Kirke. Der er god opbakning til morgensangen fra både lærere og elever, og det er dejligt at opleve, hvordan kirkerummet bliver fyldt af børnenes sangstemmer. Morgensang er for eleverne fra 0. - 5. klasse fra Lystrup Skole, men alle, som har lyst til at være med, er velkomne til at deltage. Vi begynder kl. 8.10 og slutter kl. 8.30. Vi synger fire sange – en god blanding af salmer og danske sange. Og så får vi altid en lille historie med på vejen. Tirsdag den 12. og onsdag den 13. september: Sig goddag til den nye dag Tirsdag den 3. og onsdag den 4. oktober: Solens lys gør mennesker glade Tirsdag den 7. og onsdag den 8. november: Martin Luther – hvem var han? En stjerne! Tirsdag den 28. og onsdag den 29. november: En stjerne skinner i nat

Spaghettigudstjenester i Lystrup og Elev Kirker

Så er vi klar med en ny omgang spaghettigudstjenester i Lystrup og Elev Kirker i efteråret. Gudstjenesten varer en halv time. Lene og Hans snakker om alt muligt – og pludselig er vi i gang med en historie. Efter gudstjenesten er der pasta og kødsovs til alle. Prisen er 10 kr. pr. person. ”Hvor kommer det fra?” En sjov og anderledes børnehøstgudstjeneste. Det er så nemt at gå hen i supermarkedet og finde det, man skal bruge. Men hvor kommer det fra alt sammen? Onsdag den 13. september kl. 17.00 i Lystrup Kirke Torsdag den 14. september kl. 17.00 i Elev Kirke ”Rejs dig op – der er én der kalder” Man kan blive så træt og tung i … at man bare bliver liggende i sin seng. Men det kan altså godt blive lidt trist i længden. Så er det rart, hvis der er én, der kalder på dig. Onsdag den 25. oktober kl. 17.00 i Lystrup Kirke ”Hvem er det, der banker?” Det banker på døren. Men hvem er det, der kommer ind? Det der med at glæde sig til, at der kommer gæster, det er et vigtigt tema i adventstiden. Onsdag den 22. november kl. 17.00 i Lystrup Kirke Torsdag den 30. november kl. 17.00 i Elev Kirke

side 7


GUDSTJENESTER Lystrup

Elev

Søndag den 27. august kl. 11.00 Dahl-Hansen og Boas 11. søndag efter trinitatis Konfirmandvelkomst Luk. 18, 9-14 – Farisæeren og tolderen

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 3. september 12. s. e. trinitatis kl. 9.30 Hans Boas Mark. 7,31-37 – Helbredelsen af en døvstum

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 10. september 13. s. e. trinitatis ingen gudstjeneste Luk. 10-23-37 – Den barmhjertige samaritaner

kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 13. september ”Hvor kommer det fra?” Torsdag den 14. september ”Hvor kommer det fra?”

kl. 11.00 Hans Boas

kl. 11.00 Hans Boas Høstgudstjeneste

kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

Søndag den 17. september 14. s. e. trinitatis kl. 9.30 Hans Boas Luk. 17,11-19 – Helbredelsen af ti spedalske Søndag den 24. september 15. s. e. trinitatis Matt. 6,24-34 – Vær ikke bekymrede

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen Musik og brunch

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 1. oktober 16. s. e. trinitatis Luk. 7,11-17 – Opvækkelsen af enkens søn

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 8. oktober 17. s. e. trinitatis Luk. 14,1-11 – Helbredelse på en sabbat

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Kirkekaffe

Onsdag den 11. oktober Mindfulnessgudstjeneste

kl. 20.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 15. oktober kl. 11.00 Hans Boas 18. s. e. trinitatis Fernisering efter gudstjenesten Matt. 22,34-46 – Det største bud i loven

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 22. oktober 19. s. e. trinitatis Mark. 2,1-12 – Helbredelsen af den lamme

kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 25. oktober ”Rejs dig op – der er én der kalder”

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen BUSK-gudstjeneste

Søndag den 29. oktober – sommertid slut 20. s. e. trinitatis ingen gudstjeneste Matt. 22,1-14 – Kongesønnens bryllup

kl. 19.00 Hans Boas

Tirsdag den 31. oktober Sanggudstjeneste på reformationsdagen

side 8

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen


GUDSTJENESTER Lystrup

Elev

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 5. november Alle helgens dag Matt. 5,1-12 – Saligprisningerne

kl. 20.00 Lene Dahl-Hansen

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 12. november 22. s. e. trinitatis Matt. 18,21-35 – Den gældbundne tjener

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 19. november 23. s. e. trinitatis Matt. 22,15-22 – Skattens mønt

kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 22. november ”Hvem er det der banker?” Onsdag den 22. november Mindfulnessgudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas Sammen med konfirmander

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Kirkekaffe

kl. 20.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 26. november Sidste s. i kirkeåret Matt. 25,31-46 – Verdensdommen

ingen gudstjeneste

Torsdag den 30. november ”Hvem er det der banker?”

kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

Søndag den 3. december 1. søndag i advent kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen Luk. 4, 16-30 – Jesus i synagogen i Nazaret

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer. Henv. til kordegnekontoret, tlf. 86 22 79 76.

Gudstjenester på Sønderskovhus

Onsdag den 13. september kl. 10.30 Lene Dahl-Hansen Onsdag den 11. oktober kl. 10.30 Marianne Bonde. Onsdag den 8. november kl. 11.00 Demenssang i Lystrup Kirke ved Hans Boas. Læs omtale på side 3.

BUSK gudstjeneste 2017

Søndag den 29. oktober kl. 11.00 er der BUSK gudstjeneste i Lystrup kirke. BUSK står for Børn-Unge­-Sogn-Kirke, og som der er tradition for i Lystrup, medvirker de lokale FDF`­ere ved både planlægning og udførelse af gudstjenesten. I anledning af reformationsjubilæet handler det i år om Luther og reformationen. Det er en gudstjeneste, som er særligt tilrettelagt for børn og unge, men alle andre er naturvis også velkomne.

side 9


LYSTRUP Megatrends og den fremtidsgodkendte folkekirke Af sognepræst Hans Boas

Mange menighedsråd har særlige visioner for kirkens arbejde. Hvor skal vi hen? Hvordan møder vi vore medlemmer? Folkekirken skulle jo også gerne stå stærkt i folks bevidsthed i fremtiden. Og hvis kirken skal kunne udnytte de muligheder, som fremtiden byder på, er det vigtigt at kunne navigere i forandringerne og have en idé om, hvordan vore medlemmers tilværelse vil tage sig ud i fremtiden. Birgitte Kragh Engholm, sognepræst i Vesterbro sogn i København, har på baggrund af sin interesse for fremtidsforskning, skrevet bogen ”Den fremtidsgodkendte folkekirke”. Til menighedsmødet i Lystrup Kirke den 30. april havde vi inviteret Birgitte Kragh Engholm til at fortælle om nogle af de tendenser i vores tid, som fremtidsforskningen opererer med – de såkaldte megatrends. Vigtige megatrends er globalisering, individualisering, urbanisering og digitalisering. Den store verden kommer tættere på, vi kredser mere om, hvad der er vigtigt for den enkelte, vi flytter fra land til by, og vi bliver mere og mere påvirket af den teknologiske udvikling. Derfor har disse megatrends stor indflydelse på vores måde at opfatte og forstå os selv og vores omverden. Her følger en beskrivelse af tre af de 13 megatrends fra Birgitte Kragh Engholms bog, som er inter­essante for menighedsrådsmedlemmer og ansatte i folkekirken at være opmærksomme på: ”Fra mere til bedre” I fremtiden bevæger vi os væk fra ”vækstsamfundet”. Vi er i dag mere optaget af kvalitet end kvantitet. Vi besinder os på det, som har værdi, i stedet for hele tiden at være fokuseret på vækst. Denne megatrend omtales også som et opgør med ”buffetkulturen”. Vi gider ikke overlæsse vores tallerken med en masse

side 10

billig mad. Vi vil have kun lidt – og det skal være godt. Det moderne menneske oplever ofte, at tid er en mangelvare. Derfor vil vi i fremtiden hellere gå efter kvalitet end kvantitet. Dette må folkekirken tage bestik af. Hvad er bedre? Og hvordan gør vi det bedre for at sikre kvalitet i serviceydelser? ”Fra human doing til human being” I det moderne vækstsamfund handler det meget om produktivitet og effektivitet. Men i fremtidens samfund vil der ikke være status i hele tiden at gøre mere, men mere i blot at være. Det er vigtigt at være nogen i stedet for at gøre noget. Det er vigtigere at tænke i værdier end at tænke i vækst. Nogle fremtidsforskere taler om, at vi bevæger os fra hjerne til hjerte. Der er status i det, som ligger hjertet nærmest med fokus på væren. I folkekirken ligger muligheden i, at der netop her skal være god tid til mennesker. Her skal være plads til langsomhed og væren. Aldrig har presset på det moderne menneske været større, derfor er det kirkens opgave at insistere på, at menneskets værdi ligger i, hvad det er. ”Fra den store historie til min historie” Det moderne menneske vil i fremtiden spørge: ”Giver det mening for mig?” Men vi har jo også altid haft og vil fortsat have behov for at være en del af en større sammenhæng. Og vi har stadig brug for den store historie. Men den skal sige os noget personligt, for at vi vil tage den til os. I fremtiden vil de mennesker, der kommer til kirken, i endnu højere grad have en forventning om, at det, som de får at høre, skal have noget med deres liv i dag at gøre. Det, som man håber at finde, skal give mening for den enkelte.


ELEV Voksenkor i Elev?

Vi kunne tænke os at starte et voksenkor i Elev og er ved at afdække interessen. Har du lyst til at synge i kor så følg facebook-gruppen ”Kor i Elev” for at høre mere eller komme med ideer. Du kan også uforpligtende tilkendegive din interesse direkte til kirkens organist Christian Skovgaard Flarup på csflarup@gmail.com eller tlf. 26 13 76 95. Vi hører gerne fra dig inden 15. september.

Menighedsrådsmøder

syng dig glad

Elev Sogn flytter grænsen mod syd

Kirkeministeriet har den 14. juni 2017 godkendt, at Elevs sognegrænse mod Lisbjerg sogn er flyttet mod syd. Flytning af sognegrænsen er et ønske fra Elev og Lisbjerg sogne, da vi har fundet det hensigtsmæssigt, at Nye ligger i Elev sogn. Adresserne Petersmindevej 33, Larsmindevej 29 og 35 samt Elstedvej 73 til og med 120 er nu beliggende i Elev Sogn. Jeg vil på Elev menighedsråds vegne byde velkommen til de borgere, der nu er blevet en del af Elev sogn. Vi ved godt, at der kan være nogle, som gerne forsat vil være tilknyttet Lisbjerg sogn. Her er der flere mulig­ heder for at løse sognebånd. Er der ønske om dette kan nærmere oplysning ske ved henvendelse til kirkekontoret. Endnu en gang velkommen på Elev Menighedsråds vegne Lehn Bang-Mortensen, formand.

Området mellem den blå streg og Djurslandmotorvejen flyttes fra Lisbjerg til Elev sogn

Alle møder holdes i Elev Sognehus fra kl. 19.00. Torsdag den 24. august Torsdag den 26. oktober Torsdag den 30. november Møderne er offentlige. Dagsorden og referater kan ses på kirkens hjemmeside www.elevkirke.dk

”Elev klyngen” – et fællesskab i Elev

Vi er en flok familier fra Elev, der mødes den første søndag i hver måned. Mange af os kender hinanden fra Århus Valgmenighed, men fælles for os alle er, at vi ønsker at være et lokalt og åbent fællesskab i Elev. Vi mødes - ofte i Sognehuset - for at dele tro og liv i en hverdag, som for de fleste af os er præget af et travlt ugeprogram i familierne. Med mange, vigtige og gode gøremål i dagligdagen kan det være udfordrende at få standset op og give plads til tanker, refleksion og samtale om livets vigtige spørgsmål – store som små. Dette rum forsøger vi at skabe, når vi mødes til brunch, leg, sang og et kort oplæg til samtale, hvor hele familien inddrages. Som noget nyt, vil vi på udvalgte søndage i efteråret, stå for et særskilt program for børn, mens der er gudstjeneste i Elev Kirke. Efterfølgende vil der være brunch til alle i sognehuset. Mere info herom i efterårsprogrammet. Vel mødt – alle er velkomne! For mere info, kontakt lederne af Elev-klyngen: Henrik Kærgaard (27 22 54 00), Egild og Merete Dalsgaard (50 51 65 95) Prisen for brunch er ca. 20 kr. pr. voksen - børn gratis. Der kan betales med MobilePay.

side 11


ELEV Filmaften i Sognehuset

Torsdag den 5. oktober kl. 19.00 inviteres alle filminteresserede til filmaften i Elev sognehus. På nuværende tidspunkt er titlen endnu ikke fastlagt, men sikkert er det, at det bliver en god film, som er værd at se sammen med dine naboer eller store børn eller forældre! Der serveres en lille forfriskning undervejs, så hold godt øje med løbesedlen, hvorpå filmens titel vil fremgå i løbet af september måned.

Musikcafé

Maj-Britt Vibe Dørken, Jesper Smalbro og Jacob Worm

Musik og brunch

Søndag den 24. september er der igen musik og brunch i Elev kirke og Sognehus. Denne gang får vi besøg af et ensemble bestående af Maj-Britt Vibe Dørken, Jesper Smalbro og Jacob Worm. Disse dygtige musikere er kendt fra forskellige anerkendte grupper i Århus herunder Himmelblå, Vestbo Trio, Northern Assembly, Fede80ere osv. Vi begynder med en kort gudstjeneste i Elev kirke kl. 9.30, hvor ensemblet medvirker. Derefter går vi over i sognehuset, hvor der serveres brunch, og musikerne fortsætter med at spille lette pop- og jazz-arrangementer. Der vil også være et par numre i børnehøjde, alt i mens maden nydes. Prisen for brunch er 50 kr. for voksne, 20 kr. for konfirmander og 10 kr. for børn. Tilmelding på mail til led@km.dk eller på sms på 2960 3460 senest søndag den 17. september.

side 12

Søndag den 29. oktober kl. 15.00 åbnes dørene endnu en gang i Elev Sognehus til en hyggelig kon­ certeftermiddag i afslappede rammer med musik, fællessang, kaffe, kage og hygge. Kom og lyt på lokale musikere fra Elev - bl.a. klarinet, klaver og sang. Har du selv lyst til at spille eller synge, så skriv gerne til kirkens organist Christian Skovgaard Flarup, csflarup@gmail.com. Alle er velkomne! Læs mere på www.elevkirke.dk/musikcafe

Alle Helgen Gudstjeneste i Elev kirke Søndag den 5. november kl. 20.00 er der en særlig stemningsfyldt Alle Helgengudstjeneste i Elev kirke, hvor alle er velkomne. Gudstjenesten vil med musik og ord give rum for sorgen ved at miste og plads til håbet om, at vi efter døden favnes af Gud. Vi skal blandt andet synge nogle af de nyere salmer, som er skrevet til denne lejlighed.


ELEV Fredens fremtid

Eleverne fra 5. klasse og deres lærer er modige. De vil deltage i en fredsplakat konkurrence, der er ud­ skrevet af Lions på verdensplan. Eleverne i vores lille skole har vist, at de er dygtige, så det bliver spændende at se resultatet. Der bliver udstilling i sognehuset, når plakaterne er færdige i november.

Martin Hornstrup Trio

Syng nye salmer Vinder-plakaten fra 2016-17

Skole-kirke samarbejde 3. klasserne

Elev og Todbjerg/Mejlby sogne arrangerer i samarbejde med 3. klasse lærerne på Elev og Hårup skoler et forløb om kirkerne og om kristendommens historie, som strækker sig over efteråret og foråret. Vi skal bl.a. rundt og se de forskellige kirker, på ud­ flugt til Jelling, i Domkirken og Teateret i Aarhus, og vi skal lave et kunstprojekt og slutte af med en fest. Og så skal vi naturligvis synge sammen og høre gode historier.

med Martin Hornstrup Trio November er en mørk tid, hvor efterår, forfald og død er naturlige temaer. Et af de bedste værn mod mismod og opgivelse er musik og fællessang – og det er, hvad denne aften onsdag den 15. november kl. 19.30 i Elev Sognegård giver anledning til. Sangeren og pianisten Martin Hornstrup har et indgående kendskab til nye salmer og deres evne til at tolke kristendommens kerneværdier ind i vores samtid. Denne aften skal vi både lytte til og synge med på en række nye salmer. Stilen er pop, med den tyngde, som salmeteksterne naturligt tilføjer. Med sig denne aften har han bassisten Hans Buhl og trommeslageren Martin Nørgaard, der begge er aktive omkring musiklivet i Gellerup Kirke. Alle er velkomne.

Mindful i Elev

Det er blevet mørkt, og vi genoptager mindfulness gudstjenesterne i Elev kirke. I efteråret sker det den 11. oktober og den 22. november kl 20.00. Alle er velkomne til at deltage i en anderledes og mere meditativ gudstjeneste, med plads til stilhed, eftertanke, musik, tekst, lystænding og et par guidede meditationer, som tilpasses aftenens tema.

Lanternefest

Et par friske drenge fra skole-kirke samarbejdet 2016

Igen i år kommer børn og voksne fra Krokodillehaven til Lanternefest i Elev Kirke. Børnene har lavet flotte lanterne, som de i den gryende morgen går med i hånden op til kirken, hvor vi sammen skal synge Lanternesangen og høre en historie om lyset. Det foregår fredag den 24. november kl. 7.50.

side 13


LYSTRUP OG ELEV Luthers Nøgle

Birgit Hørlyck og Pia W. Larsen

Ny sorggruppe

Efter sommerferien begynder en ny sorggruppe ved Lystrup Kirke. Gruppen er åben for alle, der har mistet et nært familiemedlem inden for det sidste stykke tid. Vi ved, at det er helende at tale med andre om sin sorg, at dele tanker, følelser og erfaringer med nogle, der ved, hvad det er. Gruppen kører fra kl. 15.30 til 17.00 på følgende onsdage: 30. august, 20. september, 11. oktober, 1. november og 22. november. Interesserede skal kontakte præsterne. Pia W. Larsen og Birgit Hørlyck

Gratis PREP-kursus!

PREP står på dansk for ”Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold”. Der er ikke tale om par­terapi, men om et undervisningsforløb, der giver det enkelte par gode værktøjer og strategier til at møde de udfordringer i parforholdet, som typisk opstår over tid. Selv om parret har sagt ”ja” også til fælles modgang ved vielsen, så viser skilsmissetallenene jo tydeligt, at det er lettere sagt end gjort, udtaler Folkekirke­ Samvirkets sekretariatsleder Flemming Lindeløf, og derfor giver det rigtig god mening, hvis kirken kan følge op med nogle gode råd til den svære praksis. FolkekirkeSamvirket er et sogne-samarbejde i Århus, der varetager forskellige sociale indsatser. Samvirket har - i samarbejde med Center for Familieudvikling afviklet flere PREP-kurser i de seneste år. Tilmelding til PREP-kurset, der afvikles som fire fyraftensmøder i årets sidste kvartal, sker via hjemmesiden folkekirkesamvirket.dk - efter ”først til mølle”-princippet.

side 14

Igen i år inviteres alle konfirmander i Nordre Provsti til fælles rollespil om reformationen i og omkring Todbjerg Kirke. Det foregår den 28. september, og hele dagen vil pladsen syde af 100 frivillige medvirkende og omkring 800 konfirmander. Vi forsøger at skabe en ramme, hvor alle sanser inddrages, så konfirmanderne kan både høre, føle og lugte, at tiden var en anden, og synet på mennesket var et andet, i middelalderen, og så de fornemmer forskellen på at leve i et samfund med et magtfuldt hierarki og i et samfund, hvor alle er lige. Hvis du har lyst til at være med, skal du endelig ikke holde dig tilbage! Det bliver sidste år, vi spiller Luthers Nøgle, og vi runder af med en festlig afslutning for alle de frivillige, hvor biskoppen kommer og prædiker ved en særlig reformationsgudstjeneste. Vi har brug for mange frivillige for at skabe den rette stemning, så ring eller skriv til sognepræst Lene Dahl-Hansen på 29 60 34 60 eller led@km.dk, hvis du kan lave bål, synge/spille, være djævel, pestramt eller bonde for en dag, komme forbi med dine dyr eller noget helt helt andet. Vi har også brug for dig! herunder: arkivfotos fra tidligere år med Luthers Nøgle


VEJVISER Lystrup-Elev Pastorat

Nyttige adresser

Sognepræst Lene Dahl-Hansen Helgenæsgade 15, 3. tv., 8000 Aarhus C, tlf. 29 60 34 60 led@km.dk – Fridag mandag.

Lystrup Indre Mission Janne Dahl Christensen Asmusgårdsvej 22 tlf. 61 71 27 81 jannegdc@gmail.com www.lystrup.indremission.dk

Sognepræst Hans Boas (kirkebogsfører) Bygaden 13 A, tlf. 86 22 92 90 eller 23 20 23 92 hhmb@km.dk – Fridag fredag.

Kordegnekontor: Kordegn Henrik Berger Pedersen, Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup tlf. 86 22 79 76 – email: lystrup.sogn@km.dk. Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9.30-13, torsdag tillige kl. 16-18. Fredag kl. 11-13, lørdag lukket. Fødsel, dåb, navngivelse og vielse: Henvendelse til kordegne­ kontoret. Kordegnen vejleder gerne om det videre fornødne. Dødsfald og begravelse: Henvendelse til kordegnekontoret eller til en af præsterne.

Menighedsråd og ansatte

Lystrup Menighedsrådsformand: Karsten Mumm Ørnehøjen 9, tlf. 40 27 11 41 kmumm@kmumm.dk

Elev Menighedsrådsformand: Lehn Bang-Mortensen Petersmindevej 110 tlf. 86 22 25 60, lehn@fiber.dk

Næstformand / kasserer: Hans Jørgen Andersen Blåbærhaven 5, tlf. 86 22 52 58

Næstformand: Karen Sandager Bilde Stokbrovej 34, tlf. 20 12 01 50

Kirkeværge: Egon Skødt Hyldehaven 53, tlf. 86 22 69 04

Kasserer: Martha Bo Almschou Stokbrovej 63, tlf. 86 23 21 13

Kordegn / regnskabsfører: Henrik Berger Pedersen Tlf. 86 22 79 76 - kordegnekontoret

Kirkeværge: Lise Søndergård Thomsen Koldkilde 75, tlf. 26 74 42 29

1. og 2. kirketjener: Birgitte AaIIing og Betina Skjødt, tlf. 86 22 89 43 kjlystrupkirke@gmail.com

Sekretær: Henrik Berger Pedersen Tlf. 86 22 79 76 kordegnekontoret

Kirke- og kulturmedarbejder: Bitten Andersen – træffes i kirken torsdag kl. 10-12. Tlf. 86 22 89 43 kkmlystrup@gmail.com

Graver og kirketjener: Benny Vingborg Abildhaven 82, tlf. 20 55 13 55

Organist: Lars Nabe-Nielsen, tlf. 86 22 89 43 lars.nabe-nielsen@mail.dk

Organist: Christian Skovgaard Flarup tlf. 26 13 76 95 csflarup@gmail.com

Besøgstjenesten Solvejg Østergaard, 23 34 81 53 Ester Bork Sørensen, 22 78 65 55 - træffes efter aftale i Lystrup Kirke.

FDF Lystrup/Elev Peter Kühnell Rugmarken 49 tlf. 28 77 84 62 peter.kuhnell@gmail.com www.fdflystrupelev.dk KFUM-spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Sune Monrad, Høegh-Guldbergs Gade 141, 1. tv. tlf. 30 42 09 83 www.lystrupgruppe.dk Genbrugscentret Sønderskovvej 4 tlf. 86 22 55 62 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-14 www.lystrupgenbrug.dk Lystrup Møbel Genbrug Møgelgårdsvej 39 tlf. 86 22 62 33 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-14 Deadline for næste udgave af sognebladet: 27. oktober 2017 Redaktion

Hans Boas, 86 22 92 90 (ansvh.) Lene Dahl-Hansen, 29 60 34 60 Kirsten Johanne Vase, 86 18 24 19 Kaja Pedersen, 86 23 18 43 Peder Høy Kristensen, 29 24 23 15 Layout: phnet.dk – www.phnet.dk Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s – www.werk.dk

side 15


Indtryk fra Emmas forberedelse til konfirmation af Emma Louise Berg og Lone Berg.

Bededag, den 12. maj, var en dag vi havde set frem til i flere år. Det var den dag, Emma skulle konfirmeres i Lystrup Kirke sammen med sine klassekammerater fra 7.x. Forud havde der været mange konfirmationsforberedelser i hjemmet, hvordan kjolen og skoene skulle se ud, og hvor den efterfølgende fest skulle holdes. Og derudover var der konfirmandundervisningen i Lystrup Kirke. Konfirmandundervisningen startede i uge 36, og vi blev som familie indbudt til en velkomstgudstjeneste i starten af september, hvor de lærte om, hvordan en gudstjeneste foregår. Hver onsdag deltog Emma i konfirmandundervisning fra kl. 14.00-15.30 ved Hans Boas, og der har været en række forskellige temaer og arrangementer for konfirmanderne. Konfirmandundervisningen startede altid i kirken med salmer og bibelfortællinger, og dernæst kom klasserne ind i tilstødende lokaler med hver deres præst. Her talte konfirmanderne med præsten om forskellige temaer som ”Kan man tro - og på hvad?”, ”Hvem er Gud?” og ”Hvor er Gud?” Temaer, der også blev behandlet i en teaterforestilling i Lystrup Kirke, som hele familien var indbudt til. Ud over konfirmandundervisningen skulle konfirmanderne deltage i mindst 10 gudstjenester, og det fik de efterfølgende guldklistermærker for.

i forestillingen er, at man skal behandle sine venner ordentligt. Derefter var konfirmanderne på en gåtur i Aarhus med en hjemløs, hvor de besøgte en masse opholdssteder for hjemløse og så Aarhus fra en helt anderledes vinkel. Dette møde gjorde et stort indtryk! Vi har en oplevelse af, at der er mange spændende arrangementer i Lystrup Kirke. Bl.a. var der i december en musikgudstjeneste med Aarhus Universitetskor, som vores familie deltog i. Ved denne gudstjeneste læste Emma op fra juleevangeliet. 7.x skulle i marts planlægge og afholde en gudstjeneste i Lystrup kirke. Her stod klassen selv for at skrive indgangs-, kirke- og udgangsbøn. De valgte salmer og bidrog til prædiketeksten. En af konfirmanderne var kirketjener denne dag. Emma og Kristoffer optrådte med guitar og sang, hvilket var et særligt indslag ved denne gudstjeneste. Ved selve konfirmationen havde klassen selv valgt nogle salmer, som de i konfirmationsundervisningen var blevet særligt glade for. Alt i alt et meget spændende og lærerigt forløb og en anderledes måde at få kristendomsundervisning på.

Den 29. september skulle alle konfirmander i hele Aarhus Nord til Todbjerg Kirke, hvor de deltog i rollespillet Luthers Nøgle. Det var en god oplevelse, hvor rammen for rollespillet foregik under reformationen. I grupper med konfirmander fra de forskellige Aarhus skoler, skulle de ud til en række poster, hvor Luthers nøgle skulle findes. Et andet arrangement foregik en onsdag i november, hvor der var pilgrimsvandring i den flotte natur ved Mols bjerge. Konfirmanderne gik ca. 10 km, noget af tiden skulle de unge mennesker gå alene med mindst 10 meter imellem sig, og noget af tiden skulle de samtale med hinanden om temaer, som præsten havde valgt. Den 29. marts brugte 7. klasserne og præsterne en dag i Aarhus. Det var en meget spændende dag, hvor de først så en teaterforestilling om en mand, der skulle holde et foredrag; pludselig afbrydes foredragsholderen af en mand, der engang var ven med ham, og de ser tilbage på deres venskab. Essensen

Emma og hendes mor Lone

foto: Jørgen Andersen

2017, sogneblad #3  
2017, sogneblad #3  

Sognebladet dækker perioden september, oktober og november 2017

Advertisement