Page 1

1/2017 marts – april – maj

Foredrag om Sirius-patruljen se side 14

Passionsmusik med CoMa-kvartetten

Sognerejse til Berlin og Wittenberg

se side 7

se side 11

Sogneindsamling 2017 se bagsiden

www.lystrupkirke.dk www.elevkirke.dk

Lystrup – Elev sogneblad


LYSTRUP Lystrup menighedsråd 2016-2020

Efter menighedsrådsvalget i november 2016 består Lystrup menighedsråd af nedennævnte 9 valgte personer samt vore to præster, Hans Boas og Lene Dahl-Hansen: Karsten Mumm Formand Min baggrund er KFUM og KFUK. Medlem af Aarhus Y’s Men’s Club Nordstjernen. Stor erfaring i frivilligt arbejde og organisationer. Aktiv i Lystrup Kirke i mange år. Stor erfaring i ledelse, økonomi og administration.

Kirsten Marie Nymann Pedersen Fhv. bankassistent. Har tidligere været medlem af rådet i 2004-2008. Jeg ønsker, at mange må føle en tilknytning til Lystrup Kirke og have lyst til at gøre brug af kirkens tilbud.

Hans Jørgen Andersen Næstformand og kasserer Har været med i menighedsrådet i en årrække. Var med i idé- og opstartsfasen af vore genbrugsbutikker. Vil arbejde for at kirken gennem sine aktiviteter giver mening for den enkelte i hverdagen i alle livets faser.

Mogens Petersen Jeg har været medlem af menighedsrådet de seneste fire år, og det har givet mig lyst til at fortsætte det gode samarbejde, vi har i kirken. Endvidere har jeg været medlem af Lystrup Sognestøtte og Kirke­ udvalget.

Mona Engelbrecht

Kirsten Johanne Vase Folk og kirke hører sammen. Folkekirke. Jeg håber, det må lykkes fortsat at gøre Lystrup Kirke til et åbent hus, hvor mennesker i alle aldre må hente glæde, trøst og inspiration til at leve livet.

Hanne Nellemann Jørgensen Jeg er ny i rådet og ønsker at bakke op om Lystrup Kirke. Kirken skal være synlig og vedkommende. Det frivillige arbejde skal fortsat blomstre og udbygges. Vi skal se nye behov og områder, som kalder på kirkens medvirken.

Benny Vingborg I det fremtidige menighedsråds­ arbejde vil jeg koncentrere mig om de overordnede perspektiver. Jeg tænker især på kirkens kommunikation og diakoni og samarbejdet imellem de tre sogne i 8520-området.

Charlotte Louise Lundgaard Menighedsrådsmedlem 2004-2008. Ønsker en levende kirke, som er åben for alle, og hvor alle aldersgrupper føler sig velkomne. Vil arbejde for at bevare de gode tradi­ tioner i Lystrup Kirke, bl.a. i forhold til børnefamilierne.

Egon Ebsen Skødt Kirkeværge Valgt som kirkeværge uden for menighedsrådet. Trådte ud af menighedsrådet ved valget efter en lang årrække som næstformand og kirkeværge.

Kontaktperson Jeg har været med i menighedsrådet siden 1990 og glæder mig til at være med i endnu en periode. Jeg er meget optaget af udviklingen af kirkens liv og vækst, så vi fortsat kan være en naturlig del af lokalsamfundet.

side 2


LYSTRUP Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådsvalget er overstået, og det nye menighedsråd er kommet godt fra start. Som bekendt for mange var der 3 medlemmer fra det gamle råd, som ikke ønskede at fortsætte: Evy Benthe Hansen, Christian S. Matthiesen og Egon Skødt. Der skal lyde en stor tak for deres kæmpe indsats gennem mange år. Det nye menighedsråd består af 5 nye medlemmer og 4 medlemmer fra det gamle råd. Vi har derfor haft en orientering og snak om menighedsrådets forskellige opgaver. Rådet konstituerede sig i november med valg af formand, næstformand, kasserer og kontaktperson for de ansatte. En kort præsentation af menighedsrådsmedlemmerne kan ses på side 2. Endvidere er der nedsat forskellige udvalg og fordelt andre opgaver. Læs nærmere om det på kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk. Menighedsrådet har holdt månedlige møder med planlægning for den kommende periode. Forretnings­ orden og vedtægter (funktionsbeskrivelser) er ajourført. Der er lavet budgetkøreplan for 2018 med bl.a. syn af kirken og præsteboligen. 2016 skal afsluttes med beretning og regnskab m.v. Til sidst kan nævnes, at vi er gået i gang med at drøfte visioner for kirkens liv og vækst. Karsten Mumm, formand for menighedsrådet

Morgensang for børn og voksne

Menighedsrådsmøder

tirsdag den 7. marts tirsdag den 21. marts kl. 18.00: Offentligt regnskabs- og budgetmøde tirsdag den 4. april tirsdag den 2. maj Menighedsrådets møder er offentlige. Dagsorden og referat kan ses på kirkens hjemmeside: www.lystrupkirke.dk

Menighedsmøde

Søndag den 30. april er der menighedsmøde i Lystrup Kirke. Vi begynder med gudstjeneste kl. 11.00. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost for alle. Menighedsmødet består af orientering fra formanden om det forløbne år og planer for fremtiden. Der bliver også givet en orientering om kirkens økonomi. Derefter kommer sognepræst og fremtidsforsker Birgitte Kragh Engholm og fortæller om folkekirkens fremtid. Den fremtidsgodkendte folkekirke Kl. 14.00 har vi inviteret fremtidsforsker, præst og forfatter Birgitte Kragh Engholm til at fortælle om sin seneste bog: ”Den fremtidsgodkendte folkekirke”. Hun forsker bl.a. i megatrends og vil komme med et oplæg til debat og diskussion om, hvordan vi kan fremtidssikre vores kirke i Lystrup, så den stadig har relevans for de mennesker, som bor i sognet.

Vi fortsætter morgensangen i Lystrup Kirke. Tirsdage er det 3.-5. klasse. Onsdage 0.-2. klasse. Alle, som har lyst til at synge med og høre en historie, er velkomne til at deltage. Tirsdag den 7. og onsdag den 8. marts ”Gå da frit, enhver til sit” Tirsdag den 28. og onsdag den 29. marts ”At vokse og blomstre” Tirsdag den 2. og onsdag den 3. juni ”Kom maj, du søde, milde”

side 3


LYSTRUP Eftermiddagsmøde om fru Luther

Torsdag den 30. marts kl. 14.00 er der eftermiddags­ møde i Lystrup Kirkes mødesal. Vi har inviteret sognepræsten fra Helligåndskirken i Hasle, Henrik Oest, til at komme og fortælle den uventede kærlighedshistorie om Martin Luther og hans Käthe – en bortløben nonne. 2017 er jo året, hvor man verden over fejrer reformationens 500 års jubilæum. Reformationen kom til at spille en afgørende rolle også for det danske samfund og ikke kun for kirken. Den største umiddelbare revolution indenfor kirken var, at præsterne nu kunne gifte sig og stifte familie. Martin Luther giftede sig med Käthe – så det er altså kærlighedshistorien om munken og nonnen, vi får at høre. En herlig fortælling om Käthe Luthers liv, og hvad dette særlige ægteskab kom til at betyde. I pausen serveres kaffe og kage. Det er gratis at deltage.

Eftermiddagsforedrag

Anne Sophie Brogaard holder foredrag Skærtorsdag 13. april kl. 15.00. Efter foredraget er der kl. 17.00 gudstjeneste, som i anledning af Skærtorsdag har en mere meditativ karakter med fokus på nadveren. Anne Sophie fortæller selv: Den 27. juni 2016 satte jeg kurs mod Peru. 24 timer senere ankom jeg til Lima, til det der skulle vise sig at blive en meget stor oplevelse og udfordring, som

også fik betydning for mit liv som kommende læge. Jeg har altid lært, at hvis man har bare en anelse overskud, skal man dele ud af det. Derfor havde jeg ønsket at tage en del af min uddannelse på et universitetshospital i et socialt belastet område, og jeg tror godt, jeg kan sige, at det på mange er et korrupt område også. Det var en daglig udfordring at behandle patienter i disse rammer, når man hele tiden syntes, man havde en viden, der gik i en anden retning, og at man i andre rammer kunne have gjort side 4

det bedre. Jeg fik mulighed for at sammenligne en uddannelse på et universitetshospital i Lima med en uddannelse i Danmark. Under mit ophold var jeg tilknyttet en traume chok stue, hvor der dagligt kom traumer ind, jeg ikke havde troet, jeg skulle behandle, før jeg havde været færdig læge i mange år. Efter endt ophold på hospitalet var jeg fyldt til randen med oplevelser, hvorfor jeg var meget glad for, at min rejse ­skulle slutte af med først en overnatning hos en lokal familie i bjergene og dernæst vandretur til Rainbow Mountain for at vænne mig til højden og derefter Machu Picchu, en gåtur på 110 km på 5 dage. Den 18. august kl. 23 landede jeg i Billund meget rig på oplevelser.


LYSTRUP Kunstudstillinger ”Rethink dyder” som børn tænker og maler

”Rethink dyder” som de voksne ser det

I anledning af kulturbyåret 2017 har vi flere udstillin­ ger med temaet ”Rethink dyder” i mødesalen. Fra den 22. marts til den 17. maj er det eleverne fra 3.b og 5.z på Lystrup Skole, der giver deres bud på dyder som retfærdighed, fred, tålmodighed, beskedenhed, visdom, tro, håb og kærlighed. Eleverne har været på besøg i kirken og har ladet sig inspirere af den forrige udstilling. Vi glæder os til at se, hvad de sammen med billedkunstlærerne Lone Østergaard og Anne Lykke er kommet frem til. Der er fernisering onsdag den 22. marts kl. 17.00.

Fra den 21. maj til den 20. juni bliver der mulighed for at se, hvordan fire kvindelige kunstnere udtrykker sig, når de skal gentænke dydernes betydning for os i dag. Det er Conny Bredahl, Susanne Butcher, Heidi Fisker og Ester Haderup, som hver giver deres fortolkning. Der er fernisering på udstillingen søndag den 21. maj kl. 12.30 umiddelbart efter gudstjenesten.

Unge kunstnere finder inspiration

Maleriet ”Fred” af Esther Haderup

Litteraturaften i Lystrup kirke

Torsdag den 9. marts kl. 19.30 Emnet denne aften er ”Det store hus” af Nicole Krauss. En kvindelig forfatter lover en ung chilensk digter at opbevare hans skrivebord, og da han forsvinder, bliver skrivebordet stående hos hende, indtil en ung kvinde dukker op ca. 30 år senere og forlanger at få bordet, da hun hævder, at hun er digterens datter. Og sådan fortsætter fortællingen om skrive­ bordet og dets ejere på tværs af årtier og lande og med indblik i menneskeskæbner og hemmeligheder. Det er en fortælling om eksil, tab, overlevelse og kærlighed.

Filmaften i Lystrup kirke

Torsdag den 18. maj kl. 19.00 Vi ser filmen ”A Late Quartet” af Yaron Zilberman. Filmen handler om fire musikere, der i 25 år har spillet sammen i den berømte kammermusik-kvartet The Fugue. Men da en af musikerne meddeler, at han stopper på grund af sygdom, skal der findes en erstatning for ham. Dette fører til samtaler om livets store spørgsmål, om fortid, nutid og fremtid, om tidens tand, følelsernes flygtighed og tilværelsens ulidelighed.

De fire musikere spilles af Christopher Walken, Philip Seymour Hoffmann, Catherine Keener og Mark Ivanir. Efter filmen snakker vi om de forskellige temaer.

side 5


LYSTRUP Musik for drømmere

Ved koncerten torsdag den 16. marts kl. 19.30 fremfører nogle af de dygtigste elever og ensembler fra Aarhus Musikskole værker, der på den ene eller anden måde handler om det at drømme. Musikken er en genvej til vores inderste tanker. Evnen til at kunne forestille sig ting, der ikke eksisterer i ”den virkelige verden”, har til alle tider været en vigtig del af det at frembringe musik. Velkommen i drømmeland!

Klaverkoncert med pianisten Christina Bjørkøe

Christina Bjørkøe

Ved koncerten søndag d. 19. marts kl. 15.00 får Lystrup kirke besøg af en af Danmarks fineste pianister. Christina Bjørkøe begyndte at spille klaver som 5-årig og blev som 19-årig optaget på Juilliard School of Music i New York. Hun debuterede fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1997. Senere har hun givet koncerter i store dele af verden, dels som solist med orkester, dels som kammer­ musiker. Bjørkøe har indspillet adskillige af de store mestres værker på CD. Ved koncerten i Lystrup kirke spiller Christina Bjørkøe værker af Mendelssohn, Fini Henriques, Carl Nielsen, Chopin samt 200-års jubilaren Niels W. Gade.

Sangaften

med komponisten og organisten Hans Dammeyer Hans Dammeyer har skrevet melodi til adskillige moderne salmer. En af de mest kendte er sikkert ”Du kom til vor runde jord”, som er optaget i salmebogen. Dammeyer har en særlig evne til at skrive sangbare og prægnante melodier, som på fineste vis understøtter teksten. Ved sangaftenen torsdag den 23. marts kl. 19.00 vil Hans Dammeyer causere om egne og andres sange og salmer. Kirkens kor medvirker ved sangaftenen.

Hans Dammeyer

Lystrup Kirkes Ungdomskor på Rosenholm Slot 2016

side 6


LYSTRUP ”Jesu Kristi syv ord på korset”

Som en forberedelse til påsken opfører CoMa-­ kvartetten Joseph Haydns ”Jesu Kristi syv ord på korset”. Det sker ved koncerten søndag den 2. april kl. 15.00 - Mariæ Bebudelsesdag. Korsordene er korte ytringer af Jesus, udtalt lige inden han døde. Adskillige komponister har sat musik til ordene, blandt andre Joseph Haydn, som i 1786 fik en anmodning fra en kirke i Cadiz i Spanien om at sætte musik til korsordene. Her havde man nemlig en tradition med at læse korsordene op. Man ville dog gerne have et stykke musik, som kunne ledsage oplæsningen. CoMa-kvartetten består af 4 musikere fra København og Malmø. Musikerne spiller på originalinstrumenter. Der bliver således spillet med hestehår på fåretarme.

CoMa-kvartetten består af Fredrik From og Julia Dagerfelt, violin, Rastko Roknic, bratsch samt Kjeld Lybecker Steffensen, cello.

Nordiske toner

Ved koncerten søndag den 23. april kl. 15.00 i Lystrup kirke har LystrupKoret allieret sig med den ”Den lille Salon” og ”De fire hænder”. Koncerten byder på sange og viser for forskellige instrumentbesætninger samt på 4-hændig klavermusik af Edvard Grieg. Som en markering af 200-året for Niels W. Gades fødsel slutter koncerten med prologen fra ”Elverskud”. Dirigent er Lis Klestrup.

Fra vinter til sommer

Elsted, Elev og Lystrup kirkers børnekor samles for at opføre en musikalsk fortælling om perioden fra vinter til sommer. Korene starter i Lystrup kirke fredag den 28. april kl. 17.00, og gentager koncerten i Elev Sognehus samme dag kl. 19.30.

Lyse nætter

Onsdag den 10. maj kl. 19.30 byder det rytmiske kor Blueser og Ballader på en festlig koncert. Denne gang i de lyse nætters tegn. Koret vil underholde med både kendte og nye numre. Publikum inviteres som altid til at synge med. I anledning af at Aarhus er Europas kulturhovedstad 2017 og at koret medvirkede ved åbningsceremonien, vil der være ”tråde” til temaet for kulturåret, ”Rethink”. Blueser og Ballader dirigeres af Tina Buchholz.

side 7


PRÆDIKANTLISTE LYSTRUP OG ELEV Lystrup kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen og konfirmander fra 7.y

kl. 10.00 Hans Boas og konfirmander fra 7.x Sogneindsamling kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

kl. 11.00 Hans Boas og konfirmander fra 7.z

Elev Søndag den 5. marts 1. søndag i fasten Matt. 4,1-11 – Jesus fristes af djævelen

ingen gudstjeneste

Onsdag den 8. marts Meditationsgudstjeneste

kl. 20.00 Lene Dahl Hansen

Søndag den 12. marts 2. søndag i fasten Matt. 15,21-28 – Kvinde, din tro er stor

kl. 10.00 Lene Dahl-Hansen Sogneindsamling

Søndag den 19. marts 3. søndag i fasten Luk. 11,14-28 – Beelzebul-talen

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 26. marts - NB! Sommertid Midfaste Johs. 6,1-15 – Bespisningsunderet

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 2. april Mariæ bebudelses dag kl. 9.30 Hans Boas Luk. 1,26-38 – Se, jeg er Herrens tjenerinde Jazz og brunch (se s. 13)

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 9. april Palmesøndag Matt. 21,1-9 – Indtoget i Jerusalem

kl. 17.00 Lene Dahl-Hansen Foredrag før gudstj. (se s. 4) kl. 11.00 Hans Boas

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Ungdomskoret medvirker

kl. 11.00 Elisabeth Lidell Pilgrimsvandring

Torsdag den 13. april Skærtorsdag Matt. 26,17-30 – Den sidste nadver

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Fredag den 14. april Langfredag Jesu lidelseshistorie

ingen gudstjeneste

Søndag den 16. april Påskedag Mark. 16,1-8 – Han er opstået!

kl. 11.00 Hans Boas

Mandag den 17. april 2. påskedag Luk. 24,13-35 – Vandringen til Emmaus

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 23. april 1. søndag efter påske Johs. 20,19-31 – Den vantro Thomas

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen Violinist medvirker (se s. 12) ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Kirkekaffe

kl. 11.00 Hans Boas Menighedsmøde

Søndag den 30. april 2. søndag efter påske Johs. 10,11-16 – Jeg er den gode hyrde

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 10.00 Hans Boas Konfirmation 7.z

Søndag den 7. maj 3. søndag efter påske Johs. 16,16-22 – Sorg skal blive til glæde

ingen gudstjeneste

side 8


PRÆDIKANTLISTE LYSTRUP OG ELEV Lystrup

Elev

kl. 10.00 Hans Boas Konfirmation 7.x

Fredag den 12. maj Bededag Matt. 3,1-10 – Johs. Døberens forkyndelse

kl. 10.00 Lene Dahl-Hansen Konfirmation 7.y

Søndag den 14. maj 4. søndag efter påske Johs. 16,5-15 – Sandhedens Ånd

kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 17. maj ”Som i Himlene ...”

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas Kirkekaffe

Torsdag den 18. maj ”Som i Himlene ...”

kl. 17.00 Lene og Hans Spaghettigudstjeneste

Søndag den 21. maj 5. søndag efter påske Johs. 16,23b-28 – Bed, og I skal få

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Torsdag den 25. maj Kristi himmelfarts dag Mark. 16,14-20 – Gå ud i alverden

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 28. maj 6. søndag efter påske Johs. 15,26-16,4 – Sandhedens Ånd vidner

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Fernisering efter gudstj.

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer. Henv. til kordegnekontoret, tlf. 86 22 79 76.

Gudstjenester på Sønderskovhus

Spaghettigudstjenester

Gudstjenesterne på Sønderskovhus er åbne for alle som har lyst til at deltage i en hverdagsgudstjeneste en gang om måneden. Elev, Elsted og Lystrup skiftes til at stå for en kortere gudstjeneste med både prædiken og nadver og salmesang - og efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær med kaffe og snak.

Onsdag den 15. marts kl. 17.00 i Lystrup Kirke Har du husket at vaske hænder? Onsdag den 17. maj kl. 17.00 i Lystrup Kirke. Som i himlen. Torsdag den 18. maj kl. 17.00 i Elev Kirke. Som i himlen.

Onsdag den 15. marts kl. 10.30 Hans Boas Onsdag den 19. april kl. 10.30 Iben Vinther Nordestgaard Onsdag den 10. maj kl. 10.30 Lene Dahl-Hansen

side 9


LYSTRUP Udflugt til Tamdrup og Jelling

Tirsdag den 14. marts tager 4.a og 4.c fra Lystrup Skole på udflugt til Tamdrup og Jelling. En tur arrangeret af Lystrup Kirke, for at give eleverne en indføring i kristendommens komme til Danmark. Tirsdag den 21. marts er det 4.b og 4.d, der tager på en tilsvarende tur.

Babysalmesang

Juniorkonfirmander

Her i foråret har vi en lille gruppe juniorkonfirmander fra 3.c. De kommer hver torsdag eftermiddag og høre­­r bibelhistorier fra Ida Jessens nye børnebibel. Og så går vi på opdagelse i kirken og laver kreative ting eller andre aktiviteter. Første gang var de med oppe i klokketårnet. Vi holder afslutning med juniorkonfirmanderne og deres familier torsdag den 6. april kl. 17.00

Der er stor tilslutning til babysalmesang i Lystrup Kirke, så vi fortsætter succesen. Næste hold babysalmesang starter onsdag den 19. april kl. 9.30, sidste gang bliver den 14. juni. Det bliver otte gange i alt, da der ikke er babysalmesang den 24. maj. Det er som altid Ingrid Oberborbeck, der står for arrangementet. Tilmelding til Bitten Andersen, kkmlystrup@gmail.com.

side 10


ELEV OG LYSTRUP Sognerejse til Berlin og Wittenberg i september Som et resultat af det gode samarbejde mellem Lystrup, Elev og Elsted kirker kan vi i dette efterår tilbyde en sognerejse til Berlin og Wittenberg fra onsdag den 6. til søndag den 10. september. Vi skal bo på Plaza Hotel i det centrale Berlin. Vores rejseleder vil give os indføring i kejsertidens pompøse Berlin, Weimar Republikkens Berlin og Berlin under det tredje Rige (1933-45). Der bliver også mulighed for at danne sig et indtryk af det delte Øst- og Vestberlin (1945-90). Endelig skal vi opleve Berlin som byen har udviklet sig efter genforeningen i 1990, nu som hovedstad for et nyt samlet Tyskland.

Foto: Thomas Wolf

Den 31. oktober 1517 var dagen, hvor Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, hvilket førte til den lutherske reformation. I anledning af 500 året for denne begivenhed arrangeres der som en del af sognerejsen en udflugtsdag til Wittenberg. Her får vi mulighed for at besøge Slotskirken, hvortil Dronning Margrethe har broderet et alterbordsforhæng, samt det hus, hvor Luther først boede som augustinermunk og senere havde som sit hjem sammen med sin familie. På afrejsedagen vil vi deltage i gudstjenesten i Den danske Kirke i Berlin, hvor sognepræsten i Elsted, Iben Nordestgaard, var præst fra 2011 til 2015. Her får vi frokost, inden vi tager bussen hjemad. Vi håber, at mange har lyst til at tage med på sognerejsen.

Der tilmeldingsfrist til turen tirsdag den 23. maj. Informationsaften Der bliver informationsaften i Lystrup Kirke tirsdag den 21. marts kl. 19.00. Her vil vores erfarne, underholdende og vidende rejseleder Uffe Vestergaard, tidligere sognepræst i Vester Vedsted og på Mandø, fortælle om rejsen og programmet for de enkelte dage. Foredrag om Berlin Vores rejseleder tilbyder tre foredrag om Berlin, så man kan være godt forberedt på turen: Onsdag den 5. april kl. 19.00 i Elsted Sognegård: ”Berlin fra urtid til kejsertid”. Onsdag den 3. maj kl. 19.00 i Elev Sognehus: ”Berlin under Weimar Republikken og Det tredje” Rige. Tirsdag den 23. maj kl. 19.00 i Elsted Sognegård: ”Berlin fra DDR-tid til nutid”. For de tilmeldte deltagere bliver der holdt en ryste-­ sammen-fest med tysk mad og ditto øl tirsdag den 22. august kl. 18.00 i Lystrup Kirkes lokaler. Turen er tilrettelagt af Uffe Vestergaard i sam­ arbejde med præsterne i Lystrup-Elev og Elsted.

Uffe Vestergaard

De tre tanter – en musikforestilling for børn

Mandag den 29. maj inviteres eleverne fra 0. og 1. klasserne fra Lystrup og Elev skoler til koncert i henholdsvis Lystrup Kirke kl. 10.00 og Elev Sognehus kl. 13.00. Denne musikforestilling er inspireret af Elsa Beskows børnebog om tante Grøn, tante Brun og tante Lilla. Tre unge sangerinder vil fremføre musik fra det klassiske repertoire, så forestillingen har form af en hyggelig børneopera. De medvirkende sangere er Tessa Kiilsholm, Malena Rønnow og Emma Oemann. Britt Krogh Grønnebæk akkompagnerer på klaver.

side 11


ELEV Pilgrimsvandring i Elev Palmesøndag

Menighedsrådsmøder

Alle møder holdes i Elev Sognehus fra kl. 19.00. Torsdag den 30. marts Torsdag den 27. april Menighedsrådsmøderne er offentlige. Dagsorden og referater kan ses på kirkens hjemmeside www.elevkirke.dk

Babysalmesang

På grund af lidt for få tilmeldinger, har vi rykket datoen for opstarten af det nye babysalmesangshold. Holdet er allerede startet (den 21. febr.), men du kan stadig nå at tilmelde dig, hvis du er far eller mor til en baby og går hjemme på barsel. Sidste gang er den 2. maj og salmesangen ledes af organist og musikpædagog Birgitte Wedell-­ Wedellsborg. Tilmelding skal ske til sognepræst Lene Dahl-Hansen, led@km.dk.

Søndag den 9. april gentager vi sidste års succes og inviterer alle interesserede med på pilgrimsvandring sammen med pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Vi starter i kirken med en lille andagt kl. 11.00 og går derefter ud i det blå. Turen er på ca. 10 km. Du skal klæde dig efter vejret og medbringe egen madpakke, som vi spiser undervejs, ligesom vi finder et smukt sted at holde nadver. Når vi er tilbage ved sognehuset, venter der os kaffe og kage, inden vi tager afsked kl. senest kl. 16.00.

Musik i Elev Kirke Påskedag

Påskedag den 16. april kl. 9.30 medvirker violinist Louise Drengsgaard Jørgensen ved gudstjenesten i Elev kirke. Louise har studeret på Det Jyske Musikkonservatorium ved bl.a. Kim Sjøgren. Louise spiller i flere forskellige sammenhænge og er fast medlem af stryger­gruppen ”Who Killed Bambi”, der bl.a. har spillet med nationale og internationale pop-stjerner.

Musik-café

Meditationsgudstjeneste

Onsdag den 8. marts kl. 20.00 er der meditationsguds­tjeneste i Elev Kirke. Sidste meditationsgudstjeneste i den mørke tid har temaet: Forår. Denne aften vil fokus være på nye begyndelser gennem meditationer, musik, stilhed, sang og refleksion.

side 12

Lørdag den 6. maj kl. 15.00 åbnes dørene i Elev sognehus til en hyggelig koncert­efter­ middag i afslappede rammer med musik, fællessang, kaffe og hygge. Kom og lyt til lokale musikere fra Elev - bl.a. fagot, klarinet, klaver, sangere med mere. Har du selv lyst til at spille eller synge så skriv til kirkens organist Christian Skovgaard Flarup. Alle er velkomne! Læs mere på www.elevkirke.dk/musikcafe


ELEV Skole-kirke og billedkunst

Elev og Todbjerg Kirker samarbejder igen i år om et forløb for eleverne fra 3.a og 3.b fra Hårup Skole og 3.e fra Elev skole. Vi har været på besøg i Todbjerg, Lystrup og Elev kirker. Vi har også været på tur til Aarhus Domkirke og været i teateret og set forestillingen ”Du må være en engel, Hans Christian”. Til foråret tager vi på udflugt til Tamdrup og Jelling. Ved siden af fortællinger om kirkerne har vi haft et H.C. Andersen tema. Det har ført til et billedkunstprojekt, hvor alle 60 elever har været i gang med at fremstille scener fra fire forskellige H.C. Andersen eventyr. De små kunstnere fra 3. klasse på Elev Skole udstiller deres eventyrbilleder og -scenerier i Elev Sognehus i marts og april måned. Tak til deres klasselærer Pia Rosendal for hendes store indsats. Der er fernisering på udstillingen onsdag den 1. marts efter børnegudstjenesten kl. 17.00.

Jazz og brunch

Så er der jazz og brunch i Elev Kirke og Sognehus søndag den 2. april, hvor vi får besøg af fire unge jazzmusikere, som kalder sig for Hymnis. Denne jazzkvartet har specialiseret i at arrangere og fortolke danske salmer og højskolesange på nye måder, så de får en helt ny klang af fusionsjazz. Jazzificerede salmer og højskolesange. Hymnis består af Johannes Bohn, trommer, Thorbjørn Sefansson, kontrabas, Jakob Lundø, klaver og Jascha Briand på guitar.

Vi begynder med en kort gudstjeneste i Elev Kirke kl. 9.30, hvor Hymnis medvirker. Gudstjenesten varer ca. 30 minutter. Bagefter er der brunch i Elev Sognehus. Efter et godt måltid mad, giver Hymnis en lille koncert med danske sange og salmer i nye arrangementer. Koncerten varer ca. 45 minutter og finder sted i sognehuset. Pris for brunch er 35 kr. for voksne, 20 kr. for konfirmander og 10 kr. for børn. Tilmelding på mail til hhmb@km.dk eller sms på 23 20 23 92 senest søndag den 26. marts.

Sogneudflugt Vores sponsorbarn Exequiel fra Nicaragua

Der er nyt fra SOS-landsbyen Matagalpa i Nicaragua. Elev Kirkes sponsorbarn Exequiel er nu 14 år gammel, og efter billedet at dømme en rigtig frisk, glad – og ret sej ung mand. Han er taknemlig for den støtte han modtager fra os, når vi samler ind til ham i Elev, så han kan fortsætte sin skolegang i Nicaragua. Eleverne har i år fået undervisning i brugen af computer.

Elev menighedsråd arrangerer sogneudflugt for alle beboere i sognet lørdag den 17. juni, og i år går turen til området omkring Himmelbjerget. Vi skal sejle med Hjejlen, bestige bjerget med det himmelstræbende navn, og på vejen tilbage til Elev besøger vi Dybkær kirke fra 1989, som er tegnet af samme arkitektgruppe, som står bag Lystrup kirke. Meget mere info følger i næste sogneblad, men afsæt allerede nu datoen: lørdag den 17. juni.

side 13


ELEV Siriuspatruljen – 10.000 km med hundeslæde

Foredrag med naturfotograf og Grønlandsfarer Morten Hilmer fra Glesborg.

Morten Hilmer fortæller følgende om sit foredrag: Udfordringer, frihed, afsavn, samarbejde og uforglemmelige oplevelser er de ord, der først falder mig ind, hvis jeg skal sætte ord på min tid hos Slædepatruljen Sirius. Sirius er en specialenhed under det danske forsvar, som har til opgave at patruljere kyststrækningen i Nordøstgrønland. Jeg har sammen med mine to makkere og de 14 slædehunde tilbagelagt næsten 10.000 kilometer med hundeslæden gennem den fantastiske nordøstgrønlandske natur, hvor kun ganske få mennesker før har været. Slæderejserne varer op til fire måneder, og i den periode er man sammen med sin makker og hundene 24 timer i døgnet, hvilket stiller store krav til samarbejde og tolerance.

Onsdag den 15. marts kl. 19.30 er der foredrag i Elev Sognehus med billeder, fortællinger og musik – alt sammen præsenteret af Morten Hilmer, der har gjort tjeneste ved Sirius patruljen og siden dengang har været flere gange i Nordøstgrønland for at fotografere.

side 14

Dette foredrag tager publikum med til Nordøstgrønland, hvor Siriuspatruljen kører de lange slæderejser. De mange billeder og fortællingerne giver et godt indblik i livet som Siriusmand i verdens største nationalpark. Jeg fortæller om mødet med naturen, storheden og ensomheden, om følelsen af endeløs lykke, og om viljen til at gennemføre og nå sit mål, selvom modgang og uheld går hånd i hånd. Foredraget handler om slæderejserne, oplevelserne, sammenholdet, den personlige udvikling og ikke mindst om friheden. Alle er velkomne til foredraget. Der er gratis adgang. Foredraget har en varighed af 2 x 45 minutter. Der serveres kaffe og kage i pausen.


VEJVISER Lystrup-Elev Pastorat

Nyttige adresser

Sognepræst Lene Dahl-Hansen Helgenæsgade 15, 3. tv., 8000 Aarhus C, tlf. 29 60 34 60 led@km.dk – Fridag mandag.

Lystrup Indre Mission Janne Dahl Christensen Asmusgårdsvej 22 tlf. 61 71 27 81 jannegdc@gmail.com

Sognepræst Hans Boas (kirkebogsfører) Bygaden 13 A, tlf. 86 22 92 90 eller 23 20 23 92 hhmb@km.dk – Fridag fredag.

Kordegnekontor: Kordegn Henrik Berger Pedersen, Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup tlf. 86 22 79 76 – email: lystrup.sogn@km.dk. Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9.30-13, torsdag tillige kl. 16-18. Fredag kl. 11-13, lørdag lukket. Fødsel, dåb, navngivelse og vielse: Henvendelse til kordegne­ kontoret. Kordegnen vejleder gerne om det videre fornødne. Dødsfald og begravelse: Henvendelse til kordegnekontoret eller til en af præsterne.

Menighedsråd og ansatte

Lystrup Menighedsrådsformand: Karsten Mumm Ørnehøjen 9, tlf. 40 27 11 41 kmumm@kmumm.dk

Elev Menighedsrådsformand: Lehn Bang-Mortensen Petersmindevej 110 tlf. 86 22 25 60, lehn@fiber.dk

Næstformand / kasserer: Hans Jørgen Andersen Blåbærhaven 5, tlf. 86 22 52 58

Næstformand: Karen Sandager Bilde Stokbrovej 34, tlf. 20 12 01 50

Kirkeværge: Egon Skødt Hyldehaven 53, tlf. 86 22 69 04

Kasserer: Martha Bo Almschou Stokbrovej 63, tlf. 86 23 21 13

Kordegn / regnskabsfører: Henrik Berger Pedersen Tlf. 86 22 79 76 - kordegnekontoret

Kirkeværge: Lise Søndergård Thomsen Koldkilde 75, tlf. 26 74 42 29

1. og 2. kirketjener: Birgitte AaIIing og Betina Skjødt, tlf. 86 22 89 43 kjlystrupkirke@gmail.com

Sekretær: Henrik Berger Pedersen Tlf. 86 22 79 76 kordegnekontoret

Kirke- og kulturmedarbejder: Bitten Andersen – træffes i kirken torsdag kl. 10-12. Tlf. 86 22 89 43 kkmlystrup@gmail.com

Graver og kirketjener: Benny Vingborg Abildhaven 82, tlf. 20 55 13 55

Organist: Lars Nabe-Nielsen, tlf. 86 22 89 43 lars.nabe-nielsen@mail.dk

Organist: Christian Skovgaard Flarup tlf. 26 13 76 95 csflarup@gmail.com

Besøgstjenesten Solvejg Østergaard, 23 34 81 53 Ester Bork Sørensen, 22 78 65 55 - træffes efter aftale i Lystrup Kirke.

FDF Lystrup/Elev Peter Kühnell Rugmarken 49 tlf. 28 77 84 62 peter.kuhnell@gmail.com www.fdflystrupelev.dk KFUM-spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Johannes Damsgaard-Bruhn, Oslogade 14 st.tv., 8200 Aarhus N tlf. 40 86 98 95 www.lystrupgruppe.dk Genbrugscentret Sønderskovvej 4 tlf. 86 22 55 62 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-14 www.lystrupgenbrug.dk Lystrup Møbel Genbrug Møgelgårdsvej 39 tlf. 86 22 62 33 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-14 Deadline for næste udgave af sognebladet: 28. april 2017 Redaktion

Hans Boas, 86 22 92 90 (ansvh.) Lene Dahl-Hansen, 29 60 34 60 Kirsten Johanne Vase, 86 18 24 19 Kaja Pedersen, 86 23 18 43 Lise Søndergaard Thomsen, 26 74 42 29 Peder Høy Kristensen, 29 24 23 15 Layout: phnet.dk – www.phnet.dk Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s – www.werk.dk

side 15


Sogneindsamling i Elev og Lystrup søndag den 12. marts Del din søndag med verdens mest udsatte

Søndag den 12. marts håber Lystrup og Elev sogne at sende så mange indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

Meld dig som indsamler allerede nu på nedennævnte telefonnumre. Indsamlingen starter ca. kl. 11.00 efter gudstjenesten kl.10.00 i henholdsvis Lystrup og Elev kirke. Du møder op på dit lokale indsamlingssted og får udleveret en indsamlingsbøsse og en rute. Regn med at bruge 2-3 timer. Indsamlingsleder i Lystrup er Kirsten Nymann Pedersen, mobil 27 58 51 89, og i Elev er det Karen Sandager Bilde, tlf. 86 23 23 50 eller mobil 20 12 01 50. Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi levestandarden i et helt område, så færre sulter, færre må flygte, og flere kommer i skole. Det synes vi, at det giver god mening at samle ind til.

At dele med sin næste er hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i 2017 i en tid med krige, massive flygtningestrømme, tørke og oversvømmelser. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. I alt vores arbejde indgår ”hjælp til selvhjælp”. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for mennesker, der bliver i stand til selv at forme deres fremtid. Læs mere på kirkens hjemmeside, sogneindsamling.

Opstandelsen er lige her

Hvordan kan man skrive om påske i et stærkt, klart og moderne, poetisk sprog? Salmedigteren Iben Krogsdal fra Hjortshøj har gjort et kvalificeret forsøg, som findes i det nye tillæg til salmebogen. Her er et par af versene fra hendes påskesalme: Opstandelsen er lige her Du går med sagte skridt hos dem der bærer andre og alt til trods blir ved og ved at vandre Opstandelsen sætter sig spor, for opstandelsen er en kraft, der ikke kan holdes tilbage. Opstandelse er spirende frø. Opstandelse er livgivende ånde.

Ulla Bruun som indsamler

Opstandelse er varme smil, som får mennesker til at søge hinanden. Opstandelse er også de kræfter, man får, så man kan bære med, når andre er syge, triste og opgivende. Opstandelsen er lige her Du sker når mennesker der vakler tæt med sorgen igen kan se og smile: sikken morgen! Opstandelse er den styrke, Gud giver, så mennesker, der kæmper med sorg efter dødsfald, skilsmisse eller andre smertelige brud, igen finder livsmodet og tager imod den nye dag med tak. Glædelig påske! Hans Boas

2017, sogneblad #1  

Sognebladet dækker perioden marts til maj 2017

2017, sogneblad #1  

Sognebladet dækker perioden marts til maj 2017

Advertisement