Page 1

2/2016 juni – juli – august Sankt Hans ved Lystrup Kirke se side 3

Orienteringsmøder om menighedsrådsvalg se side 10

’Stå fast!’ foredrag ved Svend Brinkmann se side 2

Formandsberetninger se side 4 & 8

2. klasse fra Elev Skole udstiller i sognehuset se side 6

www.lystrupkirke.dk www.lystrupkirke.dk www.elevkirke.dk www.elevkirke.dk

Lystrup – Elev sogneblad Lystrup – Elev sogneblad


LYSTRUP OG ELEV Konfirmandindskrivning

Elever fra de kommende 7. klasser, som gerne vil konfirmeres i Lystrup Kirke i 2017, og deres forældre skal møde til konfirmandindskrivning onsdag den 15. juni kl. 17.00 - 17.45 i Lystrup Kirke. Der er konfirmandindskrivning for de elever, som gerne vil konfirmeres i Elev Kirke i 2017, tirsdag den 14. juni kl. 17.00 - 17.45 i Elev Sognehus. Konfirmationsdatoer i Lystrup: 7 X: fredag 12. maj 2017 7 Y: søndag 14. maj 2017 7 Z: søndag 7. maj 2017 Konfirmationsdato i Elev: søndag 7. maj 2017

Stå fast

Et opgør med tidens udviklingstvang – foredrag v/ Svend Brinkmann Mandag den 15. august kl. 19.30 Lystrup, Elev og Elsted sogne er gået sammen om at arrangere et foredrag med Svend Brinkmann, som er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. I 2015 modtog han DR’s Rosenkjærpris og Gyldendals formidlingspris. Aktuelt forsker han i den stigende udbredelse af psykiatriske diagnoser, og aftenens foredrag vil tage udgangspunkt i hans bog ”Stå fast”, som er blevet en bestseller.

I sit foredrag spørger Svend Brinkmann, om vi nu har nået grænserne for, hvor megen fleksibilitet og omstillingsparatLuthers nøgle hed, mennesker kan kapere. – rollespil om reformationen Hvad er konsekvenserne for Det er efterhånden en fast og god tradition, at konmenneskelig integritet, loyalifirmanderne fra hele Aarhus Nordre provsti (omkring tet og pligtfølelse, når man 800 unge mennesker) mødes ved Todbjerg kirke og konstant skal være i udvikling? spiller rollespil om reformationen. Kan vi virkelig finde retning I år foregår det den 29. september og konfirmanderne i tilværelsen ved konstant at fra Lystrup og Elev er selvfølgelig også inviterede. kigge ind i os selv og ”mærke Det bliver en fantastisk oplevelse, og vi kan altid efter”? Og hvilke alternativer findes for mennesker, bruge flere frivillige, som kunne tænke sig at hjælpe der ikke hele tiden vil stræbe mod at ”finde sig selv”, med til at skabe den helt rigtige middelalderstemning men hellere vil stå fast i deres liv og affinde sig med på pladsen. sig selv? Så lad os høre fra dig, hvis du kan spille eller synge, har lyst til at få en rolle i selve spillet, har mulighed for Da der er et begrænset antal pladser til foredraget og at følge konfirmanderne ud og hjem i bus, kan bage en deltagerbetaling på 80 kr., kan man købe billetter en kage eller boller eller har andet at bidrage med. på Lystrup Kirkes kirkekontor i åbningstiden (se side Ring eller skriv til sognepræst Lene Dahl-Hansen, 11) fra den 1. august, og indtil der er udsolgt. led@km.dk, tlf. 29 60 34 60.

Kirkestafet 2016

Alle er velkomne og det er ganske gratis at være med. Plan for kirkestafetterne: Kirkestafetten startede i Elev kirke allerede onsdag den 25. maj, og fortsætter som følger: Onsdag den 1. juni kl. 19.30 Skødstrup Kirke Onsdag den 8. juni kl. 19.30 Lystrup Kirke Onsdag den 15. juni kl. 19.30 Elsted Kirke Onsdag den 17. august kl. 19.30 Egå Kirke Onsdag den 24. august kl. 19.30 Hjortshøj Kirke Onsdag den 31. august kl. 19.30 Skæring Kirke Der er fremstillet en folder, som kan fås i kirkerne.

side 2


LYSTRUP Forårskoncert i Lystrup Kirke

Forårskoncerten med kirkens mini-, pige- og ungdomskor finder sted søndag den 5. juni kl. 17.00. Her vil korene synge nogle af de sange, som de har arbejdet med i løbet af foråret. Som noget nyt medvirker børnekoret fra Elev kirke ved forårskoncerten. Elev kirkes børnekor vil sammen med Lystrup kirkes mini- og pigekor opføre en minimusical om Noa og hans ark. Lystrup kirkes ungdomskor vil synge et par forårssange, et par kirkelige værker samt et par folkesange. Christian Skovgaard Flarup og Lars Nabe-Nielsen skiftes til at akkompagnere og dirigere. Der vil desuden mulighed for at røre stemmebåndene i enkelte fællessalmer.

Sankt Hans fest ved Lystrup Kirke

Torsdag den 23. juni er der Skt. Hans fest. Kl. 19.00 er der fællesspisning. Man medbringer selv grillmad og drikkevarer. Vi sørger for, at grillen er varm. FDF’erne sørger for, at der er mulighed for at bage snobrød. Kl. 20.00 er der fælles aktiviteter på boldbanen. Kl. 21.00 tænder vi bålet og synger et par sommersange. Årets båltaler er den nye skoleleder på Lystrup Skole, Katja Franziska Uth. Efter båltalen er der kaffe og kage til alle – prisen er bare 10 kr.

Kunstudstilling i Lystrup Kirke

Kunstudvalget har arrangeret en udstilling med en lokal kunstner, Anne-Lise Benjaminsen. Der er fernisering på udstillingen søndag den 14. august kl. 12.30 efter gudstjenesten, der begynder kl. 11.00. Anne-Lise arbejder både med nonfigurative billeder og klassiske ikoner. Hun har fulgt kurser på Aarhus Kunstakademi og fundet inspiration i naturen og i de byer, hun har besøgt gennem sine rejser rundt i verden. Ved ferniseringen byder menighedsrådet på et glas vin og lidt snacks. Udstillingen hænger i mødesalen og i våbenhuset frem til den 19. oktober.

Menighedsrådsmøder

Der holdes menighedsrådsmøde i Lystrup Kirke følgende tirsdage kl. 19.00: 7. juni 9. august Møderne er offentlige, og dagsorden vil kunne ses på kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk

Morgensang

Der er morgensang i Lystrup Kirke tirsdag den 7. juni for 0. - 2. klasse og onsdag den 8. juni for 3. - 5. klasse. Vi begynder kl. 8.10. Morgensangen varer 20 minutter. Alle, som har lyst til synge sammen med børnene, er velkomne til at deltage.

Kirkestafetten i Lystrup

Lystrup Kirke er den tredje af de syv kirker, som kirkestafetten kommer rundt til. Det sker onsdag den 8. juni kl. 19.30. Lystrup Kirkes Ungdomskor vil indlede aftenen. Med udgangspunkt i Håbets port, som udtryk for vores forventninger og håb, vil kirkeværge Egon Skødt fortælle om kirkens kunst og arkitektur, og sognepræst Hans Boas vil formulere nogle betragtninger over portens betydning som samlende symbol ved gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. Herefter vil der være lejlighed til at høre orgelmusik, fremført af kirkens organist Lars Nabe-Nielsen. Som en del af aftenen vil der også være fællessang. Efter musik og fortælling i kirken, er der mulighed for at bese de øvrige lokaler. Der serveres et glas vin.

side 3


LYSTRUP Lystrup menighedsråd – beretning 2015/2016 Af menighedsrådsformand Christian S. Matthiesen

Folkekirkens struktur er blevet diskuteret meget de senere år. Den er bestemt væsentlig, men må ikke overskygge alt det, vi som folkekirke – og i de enkelte sogne – selv kan gøre. Det er vigtigt at sikre den demokratiske forankring, og der er da også en stærk tradition for at have en folkelig stemme i folkekirken. Hvis den skal bevares, bør man hele tiden se på, hvordan de folkekirkelige opgaver fordeles. Den store tilstrømning af flygtninge vil give mange udfordringer, og det vil være en stor samfundsmæssig opgave. Vi må som kirke tage imod dem, så godt vi nu kan, og hjælpe dem til at falde på plads i det danske samfund. Den nye skolereforms længere skoledage har gjort det sværere at sikre tid og plads til konfirmationsforberedelsen på rigtig mange skoler. For at afhjælpe problemet, er der nu givet mulighed for, at skolerne – efter ansøgning – kan gøre sig erfaringer med at lægge konfirmationsforberedelsen i den tid, der ellers er afsat til understøttende undervisning. Alle hospitalsfunktioner på hospitalerne i Aarhus flytter inden for en nærmere årrække til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Som følge heraf arbejdes der på at samle og styrke hospitalspræstefunktionen i Skejby, hvor det er planen at etablere et egentligt kirkerum samt nogle tilstødende lokaler.

afholdes orienteringsmøde om valget tirsdag den 13. september 2016 i stort set alle landets sogne. Lystrup sogn er i pastoratsfællesskab med Elev, og vi har som bekendt to sognepræster, Hans Boas og Lene Dahl-Hansen. Lene Dahl-Hansen kom til os den 1. januar 2015. Hans Boas havde 25 års jubilæum som præst i den danske folkekirke den 1. maj 2015. Han har i alle årene gjort tjeneste ved Lystrup og Elev kirker, men var også i begyndelsen tilknyttet Elsted, Trige, Ølsted og Spørring kirker. Vi fejrede jubilæet ved en reception efter gudstjenesten den 10. maj. De almindelige gudstjenestetider i Lystrup og Elev har gennem flere år ligget temmelig fast, kl. 9.30 i Elev kirke og kl. 11.00 i Lystrup kirke. Der er nu aftalt en ændring, således at der en gang om måneden holdes søndagsgudstjeneste kl. 11.00 i Elev kirke, og der vil derfor kunne forekomme søndagsgudstjenester i Lystrup kirke kl. 9.30. Det er i sognene livet leves lokalt, og Lystrup Kirke skulle gerne være en vedkommende del af det lokalsamfundet og fremstå som et kulturelt samlingssted, hvor vi forsøger at formidle menneskelige og folkelige fællesskaber.

Gudstjenesten og de øvrige kirkelige handlinger er og vil altid være det centrale i kirkens liv. Den kommende byudvikling omkring Lisbjerg og Nye, Julen er en af årets store højtider, og traditionen tro vil med den befolkningstilvækst, der har været nævnt, var der i tiden op til jul flere arrangementer for børn i give anledning til overvejelser om behovet for nye Lystrup kirke, bl.a. luciaoptog og krybbespil. kirker, såvel i Lisbjerg som i Nye. Menighedsplejen ved Lystrup kirke uddeler hvert år Det er i Grundloven bestemt, at den evangeliskjulehjælp til familier, der er vanskeligt stillet, og Lions lutherske kirke er den danske folkekirke, og den Club Lystrup bidrog også denne gang til julehjælpen understøttes som sådan af staten. 76,9% af den med et antal julekurve. danske befolkning er den 1. januar 2016 medlem af folkekirken. I Lystrup sogn er det 79,8%, og i hele 2. pinsedag, den 25. maj, lokalområdet Lystrup, Elsted og Elev er det 82,0%. var der traditionen tro, Faldet i folkekirkens medlemsandel er der formentlig dåbsjubilæum i kirken. Alle mange grunde til, men den gradvise ændring i befolk- børn, der for 5 år siden ningens sammensætning, den faldende dåbsprocent blev døbt i Lystrup kirke, samt udmeldelser, er nok væsentlige elementer her. var inviteret til, sammen med deres forældre og I efteråret 2016 skal der afholdes valg til landets faddere, at deltage i en ca. 1750 menighedsråd. Folkekirkemedlemmer har børnegudstjeneste med ved menighedsrådsvalgene ret til og mulighed for at efterfølgende frokost og vælge et menighedsråd ved deres lokale kirke. Der underholdning.

side 4


LYSTRUP Kirkens mini-, pige- og ungdomskor er et godt eksempel på det ungdomsarbejde, som vi gerne vil inspirere til og være en del af. Korene har i årets løb deltaget i forskellige sammenhænge, bl.a. i forbindelse med Lystrupkoret den 19. april, hvor de i anledning af 150 året for Carl Nielsen, gik sammen om at opføre et af hans mest populære værker, ”Fynsk Forår”. De har endvidere deltaget i en sangaften med komponist, musiker og højskolelærer Aksel Krogslund Olesen den 8. oktober, samt ved adventskoncerten den 29. november. Kirken har også i 2015 inviteret til flere koncertoplevelser, hvor organist Lars Nabe-Nielsen har sammensat et program med et bredt repertoire. Skole-kirkesamarbejdet prioriteres højt, og det har bl.a. ført til, at kirken sammen med Lystrup skole også i skoleåret 2015/2016 har arrangeret morgensang i kirken for eleverne fra 0.- 5. klasse en gang om måneden. Forældre og andre interesserede er meget velkomne til at være med.

Traditionen tro deltog vi i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling, såvel i 2015 som i indeværende år, søndag den 13. marts. Temaet for indsamlingen i 2016 var ”Hjælp til verdens fattigste kvinder.” Kirkestafet er efterhånden blevet en kendt aktivitet. I 2016 vil der igen blive afviklet en stafet sammen med 6 andre kirker: Egå, Hjortshøj, Elsted, Elev, Skødstrup og Skæring. Stafetten begynder i Elev Kirke den 25. maj og vil nå Lystrup kirke den 8. juni. Lystrup Genbrugscenter åbnede den 12. marts 1999, og i august 2007 kom Lystrup Møbel Genbrug til. Forretningerne drives i et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Lystrup sogn ved Lystrup menighedsråd, og overskuddet deles ligeligt mellem parterne. I dag er der ca. 80 personer tilknyttet de 2 forretninger. Det frivillige engagement, der er i og omkring Lystrup kirke, er vi rigtig glade for, og jeg vil gerne udtrykke en stor tak for denne indsats. Jeg ser frem til at også 2016 bliver et indholdsrigt år, med mange gode oplevelser, og vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til alle ansatte ved kirken, og til kollegerne i menighedsrådet, for et godt år 2015. Beretningen kan i sin fulde længde ses på kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk.

Babysalmesang i Lystrup Kirke

Lystrup Kirke vil gerne styrke børnefamiliernes forhold til kirken. Det gør vi bl.a. ved at fortsætte traditionen med spaghettigudstjenester, ved introduktion til kirke og kristendom for 3. klasserne, ved morgensang i kirken, ved det fortsatte arbejde med korene og ved babysalmesang for de helt små.

Musikpædagog Ingrid Oberborbeck starter et nyt hold med syngende mødre og glade babyer onsdag den 31. august kl. 9.30-10.15. Forløbet strækker sig over ti gange, og slutter onsdag den 9. november. Der er pause i uge 42. Alle mødre (og fædre) med babyer i alderen 3-8 måneder er velkomne. Det er gratis at deltage. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen på mail kkmlystrup@gmail.com

Kirkehøjskolen har fortsat god tilslutning. Det gennemgående tema i vinterhalvåret 2015/2016 har været ”Mødet med de andre.” Vi havde bl.a. besøg af Jacob Holdt, fotograf, forfatter og foredragsholder, og af Saeedeh Bork, socialrådgiver, født i Iran. Skt. Hans festen ved Lystrup Kirke er fortsat et tilløbsstykke. Rigtig mange møder frem og ser bålet brænde, hører båltalen og synger med på de traditionelle sange. Båltalen i 2015 blev holdt af vores sognepræst Lene Dahl-Hansen.

side 5


ELEV 2. klasse udstiller i sognehuset

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne holdes i det nye sognehus. Møderne er offentlige. Der er menighedsrådsmøde de følgende tirsdage kl. 19.00 14. juni 23. august

Seksten glade og nysgerrige børn fra 2. klasse på Elev skole udstiller i sognehuset. Hans Boas har været på skolen og fortalt Astrid Lindgrens historie om ”Søndeneng” for børnene. Ud fra denne fortælling vil eleverne fremstille billeder i sort / hvid og gråtoner – og med masser af kulør. Tak til Pia Rosendal, der er billedkunstlærer og klasselærer i 2. E. Der er fernisering på udstillingen torsdag den 2. juni kl. 17.00. Alle er velkomne.

Åben scene / Musikcafe

Lørdag den 3. september kl. 15.00 åbnes dørene i Elev sognehus til en hyggelig konKunne du og din baby tænke jer at certeftermiddag i afslappede rammer med deltage i efterårets babysalmesang musik, kaffe og hygge. i Elev kirke, så skynd jer endelig at Scenen er åben for lokale musikere i Elev tilmelde jer! – såvel amatører som professionelle. Alle Forløbet strækker sig over 8 er velkomne – enten som publikum eller på tirsdage fra den 6. sept. til den scenen! 1. nov. (ferie uge 42) og ledes af Har du lyst til at spille eller synge, eller evt. musikpædagog og organist bare høre om muligheden for at spille sammen med andre, så skriv til Birgitte Wedell-Wedellsborg. kirkens organist Christian Skovgaard Flarup. Babysalmesangen starter i kirken Læs mere på www.elevkirke.dk/musikcafe kl. 10.00 og varer ca. 45 min., hvorefter der er tradition for at fortsætte samværet med kaffe og Sogneudflugt til Koldinghus hyggesnak i sognehuset. Årets sogneudflugt for hele familien går til Koldinghus lørdag den 11. Det er gratis at deltage og både juni med afgang fra Elev kirke i bus kl. 9.00. mødre, fædre og bedsteforældre Forventet hjemkomst kl. 17.00. er velkomne med babyer i alderen Vi starter med rundvisning i 2 hold: fra 2-8 måneder. 1. En ”børne- og familie-rundvisning” rundt på slottet – både i KæmpeTilmelding kan ske til sognepræst tårnet og ned i den dystre fangekælder – med fortællinger om slottets Lene Dahl-Hansen, led@km.dk, historie og selvfølgelig også en ”rigtig” spøgelseshistorie undervejs. senest den 22. august. 2. En fortælletime med ”Historier for voksne”, hvor man rundt på slottet får fortalt bl.a. om forelskelser, flugt fra slottet, mord, prinseskolen og mange andre historier, der knytter sig til slottet. Efter frokost er der mulighed for oplevelser på egen hånd i museet, hvor der for tiden er en særudstilling af Fabergé genstande fra den russiske zars hofjuveler. Kirken sørger for frokost og eftermiddagskaffe. Prisen for deltagelse: 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 13 år. Max 50 deltagere efter ”først til mølle-princippet”. Tilmelding og betaling senest 3. juni til Elev Kirke på reg.nr. 2251 kontonr. 6276 987 729 eller kontant til Martha Bo Almskou, Stokbrovej 63 – husk navn og antal.

Babysalmesang

side 6


Lystrup

PRÆDIKANTLISTE LYSTRUP OG ELEV Elev

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 5. juni 2. søndag efter trinitatis Luk. 14,25-35 – Prisen for efterfølgelse

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 12. juni 3. søndag efter trinitatis kl. 9.30 Hans Boas Luk. 15,11-32 – Nu burde vi feste og glæde os

kl. 9.30 Hans Boas

Søndag den 19. juni 4. søndag efter trinitatis Matt. 5,43-48 – Elsk jeres fjender

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 26. juni 5. søndag efter trinitatis Matt. 16,13-26 – Peters bekendelse

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 3. juli 6. søndag efter trinitatis Matt. 19,16-26 – Den rige unge mand

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 10. juli 7. søndag efter trinitatis Matt. 10,24-31 – Frygt ikke!

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 17. juli 8. søndag efter trinitatis Matt. 7,22-29 – Lignelsen om de to huse

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 24. juli 9. søndag efter trinitatis Luk. 12,32-48 – Skatten i himlen

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 31. juli 10. søndag efter trinitatis Matt. 11,16-24 – Dans eller klagesang

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 7. august 11. søndag efter trinitatis Luk. 7,36-50 – Eftergivelse og tilgivelse Onsdag den 10. august Mindfulnessgudstjeneste Ånd og Åndedrag

Søndag den 14. august kl. 11.00 Hans Boas 12. søndag efter trinitatis Fernisering efter gudstjenesten Matt. 12,31-42 – Jonastegnet

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

kl. 11.00 Hans Boas Kirkekaffe

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Kirkekaffe kl. 20.00 Lene Dahl-Hansen

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 21. august 13. søndag efter trinitatis Matt. 20,20-28 – De fornemste pladser

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 28. august 14. søndag efter trinitatis Joh. 5,1-15 – Den lamme ved Bethesda Dam

kl. 9.30 Hans Boas

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer ved henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 86 22 79 76.

side 7


ELEV Elev menighedsråd – beretning 2015/2016 Af menighedsrådsformand Lehn Bang-Mortensen

Efter år, hvor erhvervelsen af Høvej 4 og opførelsen af Sognehuset har fyldt meget, er det nu blevet mere normale opgaver, vi arbejder med i menighedsrådet.

Vores nye sognepræst Lene Dahl-Hansen er på en hurtig og meget positiv måde blevet en del af arbejdet i sognet. Som noget nyt har Lene sammen med menighedsrådet taget initiativ til, at vi udvikler og tilbyder gudstjenester, som indeholder meditation / mindfulness / christfulness. Disse gudstjenester startede op sidste år og forsætter her i 2016. Den 1. maj 2015 kunne vores sognepræst Hans Boas fejre 25 års jubilæum som præst i Elev sogn. Jubilæet blev markeret i Elev den 26. april, hvor vi efter gudstjenesten mødtes i Sognehuset til reception. Mange deltog for at fejre Hans, som på alle måder er et stort aktiv for sognet. Hans Boas har skabt mulighed for, at der stadig er konfirmation i Elev. Der er sket det de seneste år, at eleverne fra Elev skole vælger forskellige skoler, frem for samlet at fortsætte i samme skole. Det er svært at planlægge konfirmationsforberedelse i forhold til flere skoler. Men da der fra flere unge er et ønske om at blive konfirmeret i Elev, har Hans lavet et forløb med konfirmationsforberedelse sene eftermiddagstimer og på lørdage. Der har været stor opbakning fra forældrene. Tak for det. Sognehuset har været meget flittigt brugt, siden vi holdt indvielse i marts 2015. Ud over konfirmationsundervisning, kirkekaffe og andre arrangementer, som kirken afholder, er der jo mulighed for at leje Sognehuset til mindesammenkomst efter begravelser og bisættelser, samt bryllupsreceptioner. Som noget nyt kan man leje til dåbsfest. Her er det også en

side 8

forudsætning, at højtideligheden afholdes i Elev Kirke. Forskellige foreninger bruger også Sognehuset til generalforsamlinger mv. Seniorklubben mødes hver mandag, og dagplejemødrene bruger huset hver uge. Bofællesskabet Elev, hvis bygninger er ved at blive opført på Engelstoft, har brugt Sognehuset til informationsmøder, ansættelse af medarbejdere og meget mere. Et stort velkommen til Bofællesskabet Elev. Menighedsrådet ser frem til et godt samarbejde. Den nye by ”Nye” vil for den største del ligge i Lisbjerg sogn. Elev menighedsråd mener, at hele den nye udstykning er en naturlig del af Elev sogn, og vi ønsker derfor, at sognegrænsen ændres. Menighedsrådet er i dialog med Lisbjerg menighedsråd og Århus Nordre Provsti om ændringen. På længere sigt vil der blive behov for en ny kirke i ”Nye”. Som det fremgår af statistikken i denne beretning, er der mange nyfødte i Elev Sogn. Vi har derfor genoptaget babysalmesang i kirken. Efter sangen i kirken mødes mødrene i sognehuset til en kop kaffe og en snak. Det er musikpædagog og organist Birgitte Wedell-Wedellsborg, som står for babysalmesangen. Besøgstjenesten for Lystrup, Elsted og Elev er gennem ti år blevet ledet af Birte Ammizbøll. Birte har ønsket at stoppe, og jeg vil sige tak for et flot og dygtigt stykke frivilligt arbejde. Erik B. Andersen har været formand for Besøgstjenestens bestyrelse i tyve år og er også stoppet med arbejdet. En stor tak også til Erik for din indsats gennem årene. Folkekirkens Nødhjælp Igen i år deltog Elev sogn i landsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp i marts. Temaet for årets indsamling var: Del med verdens fattigste kvinder. Resultatet blev 5.151 kr., noget mindre end året før. Hertil skal dog lægges beløb, som er overført via mobilepay og swipp, som er blevet en større del med årene. Tak til alle, som samlede ind, og tak til alle jer, der gav et bidrag.


ELEV Fakta om Elev Sogn I Elev sogn var der pr. 1. januar 2016 1.316 indbyggere, heraf var 1.107 medlemmer af folkekirken, svarende til 84 %, som er uforandret i forhold til året før. Det er et godt resultat, når vi sammenligner os med tendensen på landsplan. Fra Sogne portalen vedr. 2015: (i parentes tal for 2014) Antal fødte: 21 (11) Antal døde: 1 (0) Antal døbte: 20 (14) Antal konfirmerede: 10 (10) Antal vielser: 3 (3) Antal velsignelser: 0 (0) Antal kirkelige begravelser: 1 (0)

Efter orienteringsmødet er der mulighed for at lave et opstillingsmøde, hvor der kan opstilles kandidater. Da der nu er over 1000 folkekirkemedlemmer i Elev, skal der vælges 6 medlemmer til menighedsrådet i stedet for de nuværende 5. Vi er i øjeblikket ved at få udarbejdet en helhedsplan for Elev Kirkegård, så der fremadrettet er overensstemmelse mellem ønsker og muligheder, når der skal vælges gravsted.

Personale Der er ikke sket ændringer i personalegruppen i det forgangne år. Tak til alle. I gør et godt stykke arbejde og er medvirkende til, at man føler sig velkommen, når man møder jer i kirken, på kirkegården og i Sognehuset. Vi har fælles kordegn med Lystrup sogn, det er Henrik Berger Pedersen, og afløser er Bitten Andersen. Tak til alle som har støttet kirkens arbejde, frivillige, Ligeledes har vi fælles webmaster, Vibeke Bro, som præster, ansatte og menighedsråd. Jeg ser frem til passer vores fantastisk flotte og oplysende hjemmemange gode og spændende oplevelser. side. Tak for det. Vi har fået flere frivillige, som hjælper til ved de forskellige arrangementer. Velkommen til jer. ”Luthers Nøgle” Sammen med mange andre frivillige i Århus Nordre provsti deltog Elev sogn igen i 2015 i det historiske rollespil ”Luthers Nøgle,” som foregik ved Todbjerg Kirke. Spillet giver konfirmanderne en indsigt i, hvordan tiden var omkring reformationen.

Mindful i Elev

Kirkestafet Kirkestafet, som er et samarbejde mellem syv sogne i Århus Nordre Provsti, hvor vi mødes syv sommeraftener i de forskellige kirker, blev et tilløbsstykke i 2014. Vi gentager stafetten i år og begyndte den 25. maj i Elev.

Aftenens ema er ”Ånd og Åndedrag”. Temaet vil danne rammen omkring musikken, teksterne, bønnerne og sangene. Og som sædvanlig vil psykolog Vibeke Bie guide os igennem to kortere meditationer.

Menighedsråd Der blev ikke ændret på de forskellige poster i menighedsrådet ved konstitueringen inden første søndag i advent. Menighedsrådet konstituerer sig én gang om året, og menighedsrådsmøderne holdes i Sognehuset. Vi holder syv ordinære møder om året, som alle er offentlige. Der er valg til menighedsråd i år, og der bliver afholdt orienteringsmøde i Elev Sognehus den 13. september.

Onsdag den 10. august kl. 20.00 er der mindfulness gudstjeneste i Elev kirke.

side 9


LYSTRUP OG ELEV Gudstjenester på Sønderskovhus Onsdag den 15. juni kl. 10.30 Hans Boas Onsdag den 10. august kl. 10.30 Hans Boas

Ny medarbejder i Besøgstjenesten

Da Birte Ammitzbøll stoppede efter ti år som koordinator for Besøgstjenesten, sagde jeg ja tak til at være med i arbejdet i Lystrup, Elsted og Elev. Jeg har arbejdet som ergoterapeut og været borgerkonsulent i kommunen, indtil jeg gik på pension for godt et år siden. Jeg er vant til at have med mennesker at gøre i forskellige situationer og er glad for kontakten og for at vi kan være noget for hinanden. Jeg glæder mig meget til at lære besøgsvenner og -værter at kende og komme godt ind i arbejdet i sammen med Solvejg Østergaard. Med venlig hilsen Ester Bork Sørensen, tlf. 22 78 65 55

Alene med sorgen – eller sammen om sorgen Sorg- og Livsmodsgruppe starter for nye deltagere i efteråret Formålet med gruppen er, at mennesker i sorg kan mødes og tale med andre, der kender til og forstår de følelser og den smerte, det er at have mistet et nært familiemedlem. Det er kendt, at det kan være helende at dele sin smerte med andre. Tidligere medlemmer fortæller, at deltagelse i sorggruppen har været vigtig for deres proces med at finde fodfæste efter dødsfaldet. Henvendelse til præsterne, hvis du tror, det kunne være noget for dig. Venlig hilsen Pia W. Larsen og Birgit Hørlyck

side 10

Menighedsrådsvalg 2016 i Lystrup og Elev sogne Der afholdes menighedsrådsvalg i alle landets kirkesogne, tirsdag den 8. november 2016. I hvert sogn forberedes og ledes valget af en valgbestyrelse på to medlemmer, valgt af og blandt menighedsrådets medlemmer. I Lystrup sogn er det Hans Jørgen Andersen. I Elev sogn er det Lars Jørgen Jensen, som er formand for valgudvalget. Efter ”Lov om valg til menighedsråd” skal der afholdes et offentligt møde senest 8 uger før valgdagen. I dette møde redegøres for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver. Endvidere gennemgås reglerne for opstilling af kandidater. I Lystrup sogn afholdes dette møde tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00 i Lystrup kirkes lokaler. I Elev sogn afholdes det også tirsdag den 13. september kl. 19.00, men mødet finder sted i Elev sognehus. Når ovennævnte møde er slut, kan de, der er mødt frem, beslutte, at der umiddelbart efter skal fortsættes med et opstillingsmøde. Der kan blive tale om et egentligt valg, som vi kender det fra kommunal- hhv. folketingsvalg, dvs. et valg, hvor der er flere lister at vælge imellem, eller der kan blive tale om et såkaldt ”fredsvalg”, hvor der kun kommer én liste med det antal kandidater, der skal vælges. I så fald afholdes der ikke valg, idet kandidaterne på den pågældende liste betragtes som valgt for de næste fire år. Vi vil gerne opfordre til, at man følger med i dagspressen, Lokalavisen, på kirkernes hjemmeside og her i Sognebladet. Mød op og gør jeres indflydelse gældende. Hans Jørgen Andersen, formand for valgbestyrelsen i Lystrup, tlf. 86 22 52 58. Lars Jørgen Jensen, formand for valgbestyrelsen i Elev, tlf. 86 23 16 08.

Lystrup menighedsråd maj 2016


VEJVISER Lystrup-Elev Pastorat

Nyttige adresser

Sognepræst Lene Dahl-Hansen Helgenæsgade 15, 3. tv., 8000 Aarhus C, tlf. 29 60 34 60 led@km.dk – Fridag mandag.

Lystrup Indre Mission Janne Dahl Christensen Asmusgårdsvej 22 tlf. 61 71 27 81 jannegdc@gmail.com

Sognepræst Hans Boas (kirkebogsfører) Bygaden 13 A, tlf. 86 22 92 90 eller 23 20 23 92 hhmb@km.dk – Fridag fredag.

Kordegnekontor: Kordegn Henrik Berger Pedersen, Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup tlf. 86 22 79 76 – email: lystrup.sogn@km.dk. Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9.30-13, torsdag tillige kl. 16-18. Fredag kl. 11-13, lørdag lukket. Fødsel, dåb, navngivelse og vielse: Henvendelse til kordegnekontoret. Kordegnen vejleder gerne om det videre fornødne. Dødsfald og begravelse: Henvendelse til kordegnekontoret eller til en af præsterne.

Menighedsråd og ansatte Lystrup Menighedsrådsformand: Chr. S. Matthiesen Hyldehaven 128, tlf. 86 22 07 87 c.s.matthiesen@oncable.dk

Elev Menighedsrådsformand: Lehn Bang-Mortensen Petersmindevej 110 tlf. 86 22 25 60, lehn@fiber.dk

Næstformand/Kirkeværge: Egon Skødt Hyldehaven 53, tlf. 86 22 69 04

Kirkeværge: Jens Chr. Damsgaard Stokbrovej 138, tlf. 86 23 19 20

Kordegn / regnskabsfører: Henrik Berger Pedersen Tlf. 86 22 79 76 - kordegnekontoret

Kasserer: Martha Bo Almskou Stokbrovej 63, tlf. 86 23 21 13

1. kirketjener: Birgitte AaIIing, tlf.: 86 22 89 43 kjlystrupkirke@gmai|.com

Sekretær: Henrik Berger Pedersen Tlf. 86 22 79 76 - kordegnekontoret

2. kirketjener: Michelle Drebis, tlf.: 86 22 89 43 kjlystrupkirke@gmai|.com

Graver og kirketjener: Benny Vingborg Abildhaven 82, tlf. 20 55 13 55

Kirke- og kulturmedarbejder: Bitten Andersen – træffes i kirken torsdag kl. 10-12. Tlf. 86 22 89 43 kkmlystrup@gmail.com

Organist: Christian Skovgaard Flarup Sjællandsgade 100, st. 8000 Aarhus C, tlf. 26 13 76 95 csflarup@gmail.com

Organist: Lars Nabe-Nielsen, tlf.: 86 22 89 43 lars.nabe-nielsen@mail.dk

Besøgstjenesten Solvejg Østergaard, 23 34 81 53 Ester Bork Sørensen, 22 78 65 55 - træffes efter aftale i Lystrup Kirke.

FDF Lystrup/Elev Peter Kühnell Rugmarken 49 tlf. 28 77 84 62 peter.kuhnell@gmail.com www.fdflystrupelev.dk KFUM-spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Johannes Damsgaard-Bruhn, Oslogade 14 st.tv., 8200 Aarhus N tlf. 40 86 98 95 www.lystrupgruppe.dk Genbrugscentret Sønderskovvej 4 tlf. 86 22 55 62 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-14 www.lystrupgenbrug.dk Lystrup Møbel Genbrug Møgelgårdsvej 39 tlf. 86 22 62 33 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-14 Deadline for næste nr. af sognebladet: 5. august 2016 Redaktion Hans Boas, 86 22 92 90 (ansvh.) Christian S. Matthiesen, 86 22 07 87 Lene Dahl-Hansen, 29 60 34 60 Kaja Pedersen, 86 23 18 43 Peder Høy Kristensen, 29 24 23 15 Claus Kjærgaard Andersen, 40 56 35 63 Layout: phnet.dk – www.phnet.dk Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s – www.werk.dk

side 11


Med på bussen til Guds rige – eller er du stået af? af sognepræst Hans Boas

I foråret kørte Ateistisk Selskab en kampagne, der opfordrede medlemmer af den danske folkekirke til at melde sig ud. Hvis troen ikke betyder noget for dig, hvorfor så blive og betale for noget, du ikke bruger? Ateistisk Selskab vil gerne have folk til at ”tænke selv” Det mener selskabet åbenbart ikke, at folkekirkekristne mennesker kan gøre ... Og så ville de have de ”traditionskristne” til at melde sig ud af folkekirken. Ateistisk Selskab har det som sit erklærede mål at få stat og kirke adskilt – så hvis bare medlemstallet kommer ned under 50 %, så giver det ikke længere mening at have følgende nedfældet i Grundlovens § 4: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Vi er jo heldige, at vi lever i et land, hvor vi har lov til at sige vores mening. Det er også fint, at folkene fra Ateistisk Selskab giver udtryk for, hvad de mener. Så kan vi jo være uenige. ”Hvorfor tro på en gud?” blev der spurgt på et af de busbannere, man kunne læse på de gule bybusser i Aarhus. Ateistisk Selskab gør gældende, at der ikke er noget videnskabeligt bevis for, at der findes en guddom. Her regner man åbenbart kun med den form for videnskabelighed, der har med det at gøre, som kan bevises. Og så er teologien jo dømt ude på forhånd. Personligt har jeg svært ved at forstå, hvordan man kan nøjes med en opfattelse af tilværelsen, der kun forholder sig til det fysiske og rationelle. Jeg synes jo, at der er meget mere mellem himmel og jord, som vi må forholde os til, slås med og glæde os over. Og hvis man så har en metafysisk dimension på sin tilværelse, så kan man både sige tak og bede om at få hjælp. Den dimension af livet, som handler om at tage imod og sige tak og så give videre, hvad man har fået

ganske gratis, har vi mennesker levet på i mange generationer. Og her spiller vores forståelse af kristendommen en afgørende rolle. Det er jo Gud, der har givet os livet. Men hvad skal Den danske Folkekirke egentlig gøre godt for? Hvilken betydning har den for staten? Den lutherske udgave af kristendommen har været med til at sekularisere – eller verdsliggøre – vores samfund. Men kristendommen spiller stadig en afgørende rolle i vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske, selv om vi måske ikke tænker så meget over det. Udtryk som ”Du skal elske din næste som dig selv” – ”Vær barmhjertig, som jeres Fader er barmhjertig” – ”Tilgiv, så skal I få tilgivelse” – ”Du må ikke slå ihjel” og andre gode ord fra Bibelen har været med til at præge vores lovgivning og vores forståelse af, hvordan et ansvarligt menneske vil forsøge at leve sit liv. Og så har kristendommen lært os noget om det enkelte menneskes betydning og værdi. Jesus standsede hos dem, der var i nød, dem der ikke blev regnet for noget, dem som de andre ikke brød sig om. Omsorgen for de svage er afgørende i kristendommen – og vi forsøger at indrette et samfund, hvor der er hjælp at hente for dem, som har det svært. Dertil kommer det, som har med troen at gøre. Som nævnt kan jeg ikke nøjes med den rationelle tilgang til livet. Jeg er taknemlig for, at jeg har én at tro på, der er større end mig – og dig for den sags skyld. Mette Dreyer fra Politiken har tegnet bybussen her på siden. Og hvis man kigger nøje efter, kan man se, at det er Jesus der sidder bag rattet. Det er jeg helt tryg ved. Med ham som chauffør skal vi nok nå helt frem. Det kan man ikke andet end at være glad for, selv om det kunne være skønt med flere passagerer i den gule bus. Tak til alle, som vil køre med!

2016, sogneblad #2  

Sognebladet dækker perioden juni, juli og august

2016, sogneblad #2  

Sognebladet dækker perioden juni, juli og august

Advertisement