Page 1

3/2014 September – Oktober – November Lystrup Kirkehøjskole Mød bl.a. Naser Khader og Steen Nørskov se s. 2 og 3

Ulla Bille udstiller malerier i Lystrup Kirke se s. 6

Vocal Line synger jubilæumskoncert på Lystrup Kirkes 25-års fødselsdag se s. 4

www.lystrupkirke.dk www.elevkirke.dk

Lystrup - Elev sogneblad


Lystrup Kirkehøjskole 2014-2015 ”Verdens brændpunkter” Der er mange steder, hvor det brænder på rundt omkring i verden: Syrien, Gaza, Sydsudan, Libyen, Pakistan, Irak, Afghanistan … og på Klostertorv i Aarhus. Vi foruroliges af de billeder, vi får at se: Sønderbombede byer, mennesker på flugt, nødstedte, der lider under sult og sygdom. Der er brug for politisk indgriben, brug for faglig indsats, brug for frivillige, brug for håb om, at livet igen kan blive muligt, når krisen er overstået. Med fem foredrag i denne sæson vil Lystrup Kirkehøjskole oplyse om baggrunden for krisernes opståen og hjælpe til en forståelse for, hvad der bliver gjort, og hvad vi kan gøre for at bidrage til, at verden bliver et bedre sted at være. Velkommen til endnu en sæson i Lystrup Kirkehøjskole arrangeret af aktivitetsudvalget under Lystrup menighedsråd. Der er gratis entre, bortset fra foredraget med Naser Khader og Steen Nørskov, hvor der forud kan købes billetter à 50 kr. hos kordegnen. Kaffen koster 10 kr. Oplysninger om foredragene findes også på Lystrup Kirkes hjemmeside: www.lystrupkirke.dk Program for 2014-2015: (se omtale af de tre første foredrag på side 3) Hvordan reagerer danskere på krig – og hvad har vi lært af det? Kristian Massey Møller Torsdag den 18. september 2014 kl. 19.30 Arabiske stemmer Naser Khader og Steen Nørskov Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 19.30 Ingen afghaner fortjener, at man tager til Afghanistan Kjeld Hougaard fra Læger Uden Grænser Torsdag den 20. november2014 kl. 19.30 Kirkens Korshærs arbejde blandt udsatte mennesker Morten Aagaard, leder af Kirkens Korshær i Aarhus Torsdag den 15. januar 2015 kl. 19.30 Forfølgelse af kristne – et gammelt og nyt brændpunkt i verden Peter Lodberg, lektor i teologi, Aarhus Universitet Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.30

2

Lystrup/Elev

Kirkestafetten i Elev

Tirsdag den 16. september kl. 19.30 er kirkestafetten nået til Elev Kirke som den fjerde af de syv kirker. Denne aften vil sognepræst Hans Boas fortælle om den gamle kirkes historie og inventar og om det liv, der udfolder sig ud fra Elev Kirke herunder om det gode samarbejde med Elev Skole. Menighedsrådsformand Lehn Bang-Mortensen vil gøre rede for planerne for det nye sognehus, som er ved at blive opført på grunden lige ved siden af kirken. Organist Christian Skovgaard Flarup vil divertere med et stykke musik på orglet, og vi skal også synge et par salmer undervejs. Efter fortælling og musik vil der blive serveret et glas vin og lidt lækkert at spise, inden folk kan gå en tur på kirkegården og evt. bese det nye sognehus, så vidt som man nu er nået med byggeriet.

Kirkestafetten i Lystrup Lystrup Kirke er den sjette og næstsidste af de syv kirker, som kirkestafetten kommer rundt til. Det sker tirsdag den 30. september kl. 19.30. Det bliver en interessant aften med fortælling om kirkens snart 25-årige historie. Aftenen indledes med sang leveret af Lystrup Kirkes Ungdomskor. Derefter følger fællessang og fortælling om byggeriet af Lystrup Kirke ved kirkeværge Egon Skødt, der har været med helt fra beslutningen om opførelsen af den nye kirke i Lystrup. Sognepræst Hans Boas fortæller om det liv, som gennem årene har udfoldet sig ved kirken. Der bliver også lejlighed til at høre et stykke orgelmusik fremført af kirkens organist gennem alle 25 år Lars Nabe-Nielsen. Vi slutter med en fællessang, inden der bliver mulighed for at gå rundt og bese kirkens øvrige rum. Der serveres et glas vin og noget frugt og snacks.

Babysalmesang Et nyt hold med babysalmesang starter onsdag den 3. september kl. 9.30-10.15. Forløbet strækker sig over ti onsdage i efteråret (minus uge 42). Sidste gang bliver onsdag den 12. november. Det er musikpædagog Ingrid Oberborbeck, der står for forløbet. Pris for deltagelse er 300 kr. Tilmelding til sognemedhjælper Bitten Andersen på smh@lystrupkirke.dk


Lystrup Kirkehøjskole 2014-2015 ”Verdens brændpunkter”

Temaet for Lystrup Kirkehøjskole i denne sæson er Verdens brændpunkter. De tre foredrag i dette efterår introducerer på forskellig vis temaet. Hvordan reagerer danskere på krig, og hvad har vi lært af det? Kristian Massey Møller, sognepræst, historiker og forfatter Torsdag den 18. september 2014 kl. 19.30 Hvordan har det påvirket de danske soldater og danskerne, at vi har været i krig i Afghanistan? Og hvordan påvirkede det Danmark i 1864, da vi for 150 år siden tabte Slaget ved Dybbøl? Det vil Kristian Massey Møller svare på som feltpræst i Afghanistan og som historiker. Kristian Massey Møller er sognepræst og forfatter. Han har bl.a. skrevet øjenvidneberetningen fra Afghanistan ”Stille Bøn i Helmand”. Kristian Massey Møller var udsendt som feltpræst til Afghanistan i 2008 og 2011. Arabiske stemmer Naser Khader og Steen Nørskov, journalister Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 19.30 DR’s tidligere korrespondent i Mellemøsten Steen Nørskov og tidligere folketingsmedlem Naser Khader oversætter i dette foredrag den arabiske verden til dansk. De to værter på det prisbelønnede P1-program ’Arabiske Stemmer’ har befundet sig i næsten alle de brændpunkter, der igen og igen bringer den arabiske verden ind i vores synsfelt og kræver vores opmærksomhed. Som i deres programmer fortæller de både om baggrunden for de store forandringer i regionen og om arabernes hverdag, vaner og kultur. NB! Til dette foredrag opkræves entré. Billetter til 50 kr. stk. kan købes ved henvendelse hos kordegnen fra torsdag den 25. september. Der er et begrænset antal, da mødesalen kun rummer 120 deltagere. Ingen afghaner fortjener, at man tager til Afghanistan Kjeld Hougaard fra Læger Uden Grænser Torsdag den 20. november kl. 19.30 I november og december 2013 var Kjeld Hougaard udsendt for Læger Uden Grænser til det nordlige Afghanistan. Hospitalet var det eneste behandlingstilbud for tilskadekomne i området. Hospitalet behandlede 1.500 tilskadekomne om måneden og foretog ca. 70 operationer om ugen på svært tilskadekomne. Foredraget bliver ledsaget af en PowerPoint præsentation. Kjeld Hougaard har været læge i 40 år. Han har arbejdet som overlæge i Randers og Aarhus og har været med i en gruppe, som udviklede traume-centeret i Aarhus.

Menighedsrådsformand: Chr. S. Matthiesen Hyldehaven 128 tlf. 86 22 07 87 Næstformand/Kirkeværge: Egon Skødt Hyldehaven 53 tlf. 86 22 69 04 Kordegn/regnskabsfører: Henrik Berger tlf. 86 22 79 76 - kordegnekontoret 1. kirketjener: Birgitte Aalling tlf.: 86 22 89 43 kirketjener@lystrupkirke.dk 2. kirketjener: Michelle Drebis tlf.: 86 22 89 43 kirketjener@lystrupkirke.dk Organist: Lars Nabe-Nielsen tlf.: 86 22 89 43 lars.nabe-nielsen@mail.dk

www.lystrupkirke.dk

Lystrup

3


Egmose / Smith-Olsen Duo

Søndag d. 5. oktober kl. 15.00 Willy Egmose, piano, og Jeppe Smith-Olsen, kontrabas, har arbejdet sammen siden 1981. Duoen arbejder for at fremme den rytmiske musik i kirken, herunder nye rytmiske salmer. Dette arbejde bygger på en kærlighed til traditionen. Duoen spiller i en swingende og medrivende stil. Sammen har de indspillet adskillige CD’er.

Musikskolekoncert

Torsdag d. 30. okt. kl. 19.00

Koncerter i jubilæumsåret Herning Kirkes Drengekor

Søndag d. 14. september kl. 15.00 Dirigent Mads Bille – Akkompagnatør Kristian Marius Andersen Herning Kirkes Drengekor blev stiftet i 1949 og hører dermed til et af Danmarks ældste drenge-mandskor. Koret består af omkring 45 drenge og unge mænd, som næsten alle har været medlem af koret, siden de i 8-9 års alderen blev optaget i korets forskole. Sideløbende med arbejdet i koret får medlemmerne undervisning i solosang og hørelære på Den Jyske Sangskole. Siden 1984 har Mads Bille været den dynamiske og visionære dirigent for Herning kirkes Drengekor. NB! Billetter á 100 kr./stk. kan købes på kordegnekontoret fra mandag den 1. september.

HCAndersen-Vokalensemble

Der har i en årrække været afholdt musikskolekoncerter i Lystrup Kirke med deltagelse af dygtige elever fra Århus Musikskole. Koncerterne giver eleverne mulighed for at høste værdifuld koncerterfaring.

Orgelkoncert

Søndag d. 16. nov. kl. 15.00 Lystrup kirkes organist gennem 25 år Lars Nabe-Nielsen spiller Johann Sebastian Bachs kendte Toccata og fuga i d-mol, samt Franz Liszts monumentale orgelværk ”Ad nos, ad salutarem undam”.

Adventskoncert

Søndag d. 30. nov. kl. 13.30 Denne 1. søndag i advent medvirker Lystrup kirkes mini-, pigeog ungdomskor til jubilæumsfestlighederne med den traditionelle adventskoncert. Dirigent er Ingrid Oberborbeck og Lars Nabe-Nielsen Christian Skovgaard Flarup akkompagnerer på klaver

4

Lystrup

Søndag d. 26. oktober kl. 15.00 HCAndersen-Vokalensemble - dannet i foråret 2013 – er et professionelt vokalensemble bestående af 12 fynske sangere under ledelse af dirigenten Niels Thåstrup. Baggrunden for dannelsen af ensemblet var et ønske om at skabe en kunstnerisk ramme, hvor de uddannede sangeres individuelle færdigheder i vidt omfang kunne komme til udtryk.

Som Vokalensemblets fornavn HCA antyder, er eventyr og fortællelyst en del af inspirationen. I ensemblets sammensætning opereres der med seks forskellige stemmetyper, hver besat med to sangere.

Vocal Line synger jubilæumskoncert Søndag d. 30. november kl. 19.30 På Lystrup Kirkes 25 års fødselsdag optræder Vocal Line, som er et moderne a cappella kor med 30 sangere. Koret blev dannet i 1991 i Århus og har som sit erklærede mål at være frontløber i udviklingen af den rytmiske korsang, nationalt såvel som internationalt. Koret har udviklet en stærkt personlig stil med elementer af pop, rock og jazz iblandet den nordiske kortraditions kvaliteter. Ingen lyder helt som Vocal Line! NB! Gratis adgangsbilletter (max. 4 stk. pr. person) kan afhentes på kordegnekontoret fra mandag d. 10. november.


Eftermiddagsmøde om Hvidstengruppen Torsdag den 13. november kl. 14.00 får vi besøg af historiefortælleren og musikeren Poul Smedegaard Andersen i Lystrup Kirke. Han vil fortælle den dramatiske historie om Marius Fiil og Hvidstengruppen, den første modtagegruppe af nedkastet våben og sprængstof til den danske modstandsbevægelse under Besættelsen (1940-1945). Landsbyen Hvidsten nord for Randers rummer et stykke Danmarkshistorie. Det var her, kromanden Marius Fiil i 1943 sammen med en gruppe lokale folk tog imod nedkastede containere og faldskærmsagenter fra England. Foredraget giver et portræt at Marius Fiil. Undervejs vil vi synge nogle at de sange, der fik en særlig betydning for ham. Poul Smedegaard Andersen er musiker og historiefortæller, cand. mag. i musik og historie og tidligere højskolelærer. Der serveres kaffe og kage i pausen. Alle er velkomne.

Krig er foragt for liv – fred er at skabe Sangaften med Lystrup Kirkes Kor

Torsdag den 6. november kl. 19.00 er der sangaften i Lystrup Kirke. Her medvirker Lystrup Kirkes Mini- Pige og Ungdomskor sammen med organist Lars Nabe-Nielsen. Det bliver en aften med fokus på det, som vi er fælles om: Kampen for liv og fred både i den nære sammenhæng og på det store plan. Vi synger løs fra Højskolesangbogen, og måske bliver der også et par nye salmer. Sognepræst Hans Boas vil kæde fællessangene sammen med korte oplysninger i tilknytning til det fælles tema. Korene vil også optræde med nogle sange fra deres repertoire.

Litteraturaften ”Vigtigt at vide om Ludmilla” af Sissel-Jo Gazan Jeg har læst en bog som har gjort et stort indtryk på mig. Bogen følger to mennesker, Ludmilla og Ivor, fra barndom gennem ungdom, hvor hovedhandlingen udspilles, og til de bliver gamle. Der er en forbindelse mellem de to personer, som langsomt afdækkes gennem Ivors logbog, Ludmilla har mistet erindringen om, hvad hun har været udsat for, fra hun var 10 til hun var 17, men gennem Ivors notater afdækkes Ludmillas barske fortid. Romanen skildrer ufattelig ondskab, men handler også om kærlighed, venskab, forskellige livsvilkår, og hvordan relationer mellem mennesker præger dem for livet. Denne roman bliver emnet for næste litteraturaften i Lystrup Kirke, som finder sted torsdag den 25. september kl. 19.30 Bitten Andersen Sognemedhjælper

Menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde i Lystrup Kirke kl. 19.00 følgende dage: tirsdag den 2. september tirsdag den 7. oktober tirsdag den 4. november tirsdag den 2. december Møderne er offentlige, og dagsorden vil kunne ses på kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk

Lystrup

5


Morgensang i Lystrup Kirke I samarbejde med Lystrup Skole arrangerer vi morgensang for eleverne fra 0.-5. klasse en gang om måneden i det nye skoleår. Forældre og andre interesserede er velkomne til at være med til morgensangen. Der bliver tre sange hver gang – en god blanding af salmer og årstidssange. Der bliver også en lille fortælling. Tekster og billeder vises via projektoren. Morgensangen i Lystrup Kirke begynder kl. 8.10 og varer ca. 20 minutter. Tak til lærerne på Lystrup Skole, som har bakket op om dette nye initiativ! Hans Boas

Morgensang i efteråret 0.-1.-2. klasserne tirsdag den 2. september tirsdag den 30. september tirsdag den 4. november tirsdag den 2. december 3.-4.-5. klasserne onsdag den 3. september onsdag den 1. oktober onsdag den 5. november onsdag den 3. december

6

Lystrup

Skole-kirke-samarbejde I det kommende skoleår har vi gjort en ekstra indsats for at etablere et tættere samarbejde med lærerne på Elev og Lystrup Skoler. I Lystrup har vi arrangeret følgende (læs om Elev på side 9): Udover morgensangen har vi et projekt for 3. klasserne, hvor vi besøger det flydende museum Noas ark, som lægger til i Aarhus fra den 14. august, derudover har vi et tema om kirkens rum og kirkens ritualer samt et påsketema, der involverer et kreativt arbejde. Vi vil igen i år sætte det store krybbespil op sammen med børnene fra 3. klasserne. 6. klasserne kommer på cykeltur rundt til de tre kirker i Elev, Elsted og Lystrup, hvor vi ser, hvordan forskellige tider har præget kirkerummene. 7. klasserne får mulighed for at opleve Klezmerduos ”Hvad skulle jeg ellers ha’ gjort?” onsdag den 19. november kl. 12.00. Det er en dramatisk dokumentarfortælling om oktoberdagene i 1943, hvor liv og død stod på spil for de danske jøder. Fortællingen underbygges af den livsbekræftende klezmermusik fremført af Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt. 8.-9. klasserne får en spændende teateroplevelse onsdag den 12. november kl. 10.00, hvor TeaterTasken opfører ”Farfar Krigsmand”, en forestilling om pigen Benedikte, der opdager, at hendes farfar var nazist under 2. verdenskrig. Det er en velbevaret hemmelighed, men nu kommer sandheden for en dag. Der er udarbejdet et godt undervisningsmateriale til forestillingen.

Udstilling i Lystrup Kirke Ulla Bille udstiller igen i Lystrup Kirke i oktober og november måned. Der er fernisering søndag den 28. september kl. 12.30 efter gudstjenesten. Menighedsrådet er vært ved et glas vin. Ulla Bille vil selv være til stede og fortælle lidt om sine billeder. Udstillingen kan ses i kirkens åbningstid og i forbindelse med de arrangementer, menighedsrådet står for. Ulla Bille er nok mest kendt for sine portrætter, og hun regnes for at være blandt landets bedste inden for genren. Hendes stil er impressionistisk, og står man over for de bedste af hendes portrætter, vil man som beskuer føle sig i rum med de portrætterede. Men Ulla Billes hjerte banker også for naturmaleriet; hun har til udstillingen valgt at præsentere en række landskaber fra Færøerne og Danmark. Desuden er der indtryk fra de seneste års vandringer på Caminoen, den gamle pilgrimsrute til Santiago de Compostela.


Prædikantliste september – oktober - november 2014 Lystrup

Elev

kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den 7. september 12. søndag efter trinitatis Matt. 12, 31-42, Jonastegnet

Kl. 17.00 Bråe og Boas Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 10. september Hvad siger man så? Tak!

kl. 11.00 Hans Boas Høstgudstjeneste

Søndag den 14. september 13. søndag efter trinitatis Matt. 20, 20-28, De fornemste pladser

kl. 11.00 Inger Bråe

kl. 11.00 Hans Boas Fernisering efter gudstj. Kl. 11.00 Inger Bråe

ingen gudstjeneste

kl. 9.30 Hans Boas Høstgudstjeneste

Søndag den 21. september 14. søndag efter trinitatis Johs. 5, 1-15, Den lamme ved Bethesda dam

kl. 9.30 Inger Bråe

Søndag den 28. september 15. søndag efter trinitatis Lukas 10, 38-42, Martha og Maria

kl. 9.30 Hans Boas

Søndag den 5. oktober 16. søndag efter trinitatis Johs. 11, 19-45, Lazarus’ opvækkelse

kl. 9.30 Inger Bråe

Tirsdag den 7. oktober Jeg er bare så lykkelig!

kl. 17.00 Bråe og Boas Spaghettigudstjeneste

kl. 17.00 Bråe og Boas Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 8. oktober Jeg er bare så lykkelig!

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 12. oktober 17. søndag efter trinitatis Mark. 2, 14-22, Jesus hos tolderen Levi

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den 19. oktober 18. søndag efter trinitatis Johs. 15, 1-11, Jeg er det sande vintræ

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas BUSK gudstjeneste

Søndag den 26. oktober – Sommertid ender 19. søndag efter trinitatis kl. 9.30 Hans Boas Johs. 1, 35-51, Jesus kalder de første disciple

kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den 2. november Alle Helgens dag Matt. 5, 13-16, Jordens salt og verdens lys

kl. 9.30 Inger Bråe

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 9. november 21. søndag efter trinitatis Luk. 13, 1-9, Figentræet uden frugt

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 17.00 Bråe og Boas Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 12. november Jeg er tryg sammen med dig

kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den 16. november 22. søndag efter trinitatis Matt. 18, 1-14, Den største i Himmeriget

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 23. november Sidste søndag i kirkeåret Matt. 11, 25-30, Jeg vil give jer hvile

kl. 9.30 Hans Boas

Lystrup/Elev

7


Høstgudstjenester Søndag den 14. september er der høstgudstjenester i Elev Kirke kl. 9.30 og i Lystrup Kirke kl. 11.00. Det er Hans Boas, der er prædikant. Kirken vil være pyntet til lejligheden. Der samles denne dag ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

BUSK gudstjeneste Søndag den 26. oktober kl. 11.00 holder vi BUSK gudstjeneste i Lystrup Kirke, hvor alle børn, unge og voksne er velkomne. BUSK står for Børn Unge Sogn og Kirke. Derfor er gudstjenesten tilrettelagt, så den bliver sjov for børnene og de unge at deltage i. Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med FDF Lystrup-Elev.

Spaghettigudstjenester i Lystrup og Elev Kirker Inger og Hans er klar med tre sjove og hyggelige spaghettigudstjenester i efteråret. Denne gang har vi ladet os inspirere af Sigurd Barrets nye materiale ”Sigurds sange og fortællinger om at være til”. Onsdag den 10. sept. kl. 17.00 Lystrup Kirke: Hvad siger man så? TAK! Tirsdag den 7. oktober kl. 17.00 Elev Kirke: Jeg er bare så lykkelig! Onsdag den 8. oktober kl. 17.00 Lystrup Kirke: Jeg er bare så lykkelig! Onsdag den 12. nov. kl. 17.00 Lystrup Kirke: Jeg er tryg sammen med dig.

Alle Helgen gudstjeneste Søndag den 2. november er det Alle helgens dag. Det er den dag, hvor vi mindes de kære døde, som vi savner i vort liv, fordi de gav os så meget og var med til at gøre os til dem, vi er. Efter prædikenen nævnes navnene på dem, der er døde inden for det sidste år. De pårørende får et brev med invitation til at deltage. Der er Alle helgens gudstjeneste i Elev kl. 9.30 og i Lystrup kl. 11. Inger Bråe er prædikant.

Sønderskovhus Der er gudstjeneste på Sønderskovhus onsdag den 10. september kl. 10.30 (Søndengaard), onsdag den 8. oktober kl. 10.30 (Boas) og onsdag den 12. november kl. 10.30 (Søndengaard).

Spaghettigudstjenesterne varer 30 minutter. Vi synger to salmer og en af Sigurds sange. Børnekorene medvirker både i Lystrup og i Elev Kirke. Efter gudstjenesten er der pasta og kødsovs til alle. Det koster bare 10 kr. at spise med. I Lystrup foregår fællesspisningen i konfirmandstuen, i Elev har vi fået lov til at låne Krokodillehaven.

Sommerudflugt med besøgstjenesten for Lystrup/Elsted/Elev Onsdag eftermiddag den 4. juni afholdt besøgstjenesten sin årlige sommerudflugt til ”Ludvigslyst” i Sejs ved Silkeborg. 35 besøgsvenner og værter, med kørestole og rollatorer ombord i bussen, kørte en dejlig tur på de små veje ind over Hammel og Frijsenborg til Sejs. Ved Frijsenborg så vi de flotte rododendroner i fuldt flor. Ludvigslyst ligger så smukt ved Silkeborgsøerne, og i det dejlige sommervejr tog det sig ud fra sin bedste side. Vi fik kaffe og traditionen tro hjemmebagte boller. Dagens højdepunkt var en meget flot lagkage, der smagte lige så godt, som den så ud, og til sidst var der friskbagte småkager. På hjemturen sang vi et par danske sommersange, medens vi kørte over Laven, hvor vi ad snoede veje havnede ved Knuds Sø. En rigtig dejlig sommerdag i godt humør. Tak til jer alle. Solvejg Østergaard og Birte Ammitzbøll Ledere af besøgstjenesten Lystrup-Elsted-Elev 8

Lystrup/Elev


Skole-kirke-samarbejde for Elev og Hårup skoler I dette efterår vil eleverne fra 3. klasserne på Elev og Hårup skole få nogle ekstraordinære oplevelser sammen med deres lærere og præsterne Vibe Boye Liisberg og Hans Boas fra hhv. Todbjerg og Elev. Vi har aftalt et spændende samarbejde med lærer Anne Sofie Røn fra Hårup Skole og lærer Kristine Vægter fra Elev Skole. Eleverne får en introduktion til kirkens gamle rum og ritualer i Todbjerg Kirke. De får også en indføring i Kirkens historie og kristendommens komme til Danmark. I forbindelse med dette tema tager vi på en udflugt for at se Tamdrup Kirkes gyldne alter samt Jelling Kirke og museum. Der bliver også en tur til Aarhus, hvor vi skal se det flydende museumsskib Noas ark. Endelig tager vi en temadag i Elev om symboler og tolkningen af dem. Det hele afsluttes med en teatertur til Gruppe 38 i Mejlgade, hvor vi skal opleve en forestilling over H.C. Andersens fortælling om ”Den lille pige med svovlstikkerne”.

Nyt børnekor i Elev I september 2014 starter Elev Kirke et nyt børnekor. Koret består af børn fra 3.-5. klasse og det vil medvirke i udvalgte gudstjenester og koncerter. Har du lyst til at høre mere eller måske være med – så kontakt Christian Flarup, organist ved Elev Kirke.

Spaghettigudstjeneste om lykken Hvad vil det sige at være lykkelig? Det er ikke så nemt at give et svar på. Nogen gange er det bare en lille ting, som får lykken til at indfinde sig. Men mest lykkelig er man, når man finder den, som man troede var blevet helt væk. Det vil Inger Bråe og Hans Boas minde sig selv og andre om, når vi tirsdag den 7. oktober kl. 17.00 holder spaghettigudstjeneste i Elev Kirke. Gudstjenesten er tilrettelagt, så også de små børn kan få noget ud af den. Efter gudstjenesten har frivillige fra aktivitetsudvalget sørget for lækker kødsovs og pasta. Fællesspisningen finder sted i Krokodillehaven. Det koster 10 kr. pr. person at spise med.

Menighedsrådsformand: Lehn Bang-Mortensen Petersmindevej 110 Tlf. 86 22 25 60 lehn@fiber.dk Kirkeværge: Jens Chr. Damsgaard Stokbrovej 138 Tlf. 86 23 19 20 Kasserer: Martha Bo Almskou Stokbrovej 63 Tlf. 86 23 21 13 Sekretær: Kordegnen Graver og kirketjener: Benny Vingborg Abildhaven 82 Tlf. 20 55 13 55 Organist: Christian Skovgaard Flarup Sjællandsgade 100, st. 8000 Aarhus C Tlf. 26 13 76 95 mail@csflarup.com

www.elevkirke.dk

Elev

9


Min tur til Børglum Kloster Af Mathilde Kjærgaard Andersen

Menighedsrådsmøder i Elev Der afholdes menighedsrådsmøde følgende dage: Onsdag den 8. oktober kl. 19.00 hos Hans Boas, Bygaden 13A Torsdag den 27. november kl. 19.00 hos Lars Jørgen Jensen, Stokbrovej 1 Møderne er offentlige. Referater kan ses på Elev Kirkes hjemmeside.

Luthers Nøgle Konfirmanderne fra Hårup Skole får mange fine oplevelser i det kommende år. Først vil vi introducere dem til reformationen og Martin Luther i et samarbejde med skolen. Dernæst skal de deltage i rollespillet Luthers Nøgle sammen med alle de andre konfirmander fra Aarhus Nordre Provsti. I foråret har vi planlagt en gospelgudstjeneste i Todbjerg Kirke, hvor konfirmanderne selv skal medvirke. Som noget andet nyt vil vi lade konfirmanderne fremstille billeder over deres konfirmationsord. Som afslutning på forløbet vil vi i april foretage en lokal pilgrimsvandring sammen med pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Det er Vibe Boye Liisberg fra Todbjerg og Hans Boas, som tilrettelægger de fælles oplevelser for konfirmander.

10

Elev

Søndag den 22. juni kørte vi med bus fra Elev Kirke til Nordjylland. Først besøgte vi Mårup Kirke. Kirken ligger tæt på kanten og er lige ved at falde i havet. I kirken holdt vi sammen med Hans en mini-gudstjeneste. Efter gudstjenesten kom der en dame og fortalte om Mårup Kirke, hvornår den var bygget og historien om kirken. Da hun havde fortalt om kirken, måtte vi gå rundt og se på tingene. Så tog vi med bussen hen til Børglum Kloster. Da vi kom hen til Børglum Kloster, spiste vi som det første. Efter vi havde spist, kom Anna Roth og viste os rundt og fortalte om Børglum Kloster. Blandt andet om ”Stygge Krumpen”, og hun viste også julemandens værksted. Ved siden af kunne vi se en udstilling af Anne Marie Helgers kjoler og mange andre spændende ting. Jeg gik en tur op på Børglum Kloster bakken. Klokken 15.30 var der kaffe og kage, og klokken 16.00 skulle vi med bussen hjem. Det var rigtig, rigtig hyggeligt!

Sognehuset igen, igen Folk spørger interesseret til, hvordan det går med det nye sognehus. Efter at håndværkerne har haft deres sommerferie, er arbejdet gået i gang igen. Det er blevet lidt forsinket, men vi håber at kunne holde rejsegilde engang i september. Forhåbentlig er huset helt færdigt, inden året er omme. Vi har holdt et borgermøde torsdag den 28. august på Elev Skole om brugen af sognehuset (afholdt efter dette blad gik i trykken), hvor vi selvfølgelig håber på god tilslutning og gode ideer, som kan inspirere menighedsrådet i arbejdet med at sørge for gode rammer omkring det liv, som skal udfolde sig i det nye sognehus. På Elev Kirkes hjemmeside er det muligt at holde sig orienteret om processen. www.elevkirke.dk


Lystrup-Elev Pastorat Sognepræst Hans Boas (KB) Bygaden 13 A, tlf.: 86 22 92 90. E-mail: hhmb@km.dk Træffes mandag-torsdag kl. 12-13, tirsdag tillige kl. 17-18 Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst Inger Bråe Haugesundsvej 15, 8200 Århus N, tlf.: 86 16 97 03. Træffes tirsdag-fredag kl. 17-18. Mandag fri. E-mail: ingerbraae@webspeed.dk

Nyttige adresser

• Kordegnekontor: Kordegn Henrik Berger Pedersen, Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup tlf.: 86 22 79 76 E-mail: lystrup.sogn@km.dk • Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9.30-13, torsdag tillige kl. 16-18. Fredag kl. 11-13, lørdag lukket

Kort vejledning i hvor man henvender sig, når man har brug for en kirkelig handling. Fødsler Anmeldelse sker til kordegnekontoret. Anmeldelsen skal foretages senest to dage efter fødslen. Forældrenes dåbs-, evt. vielsesattest, vedlægges. Dåb og navngivelse Kontakt kordegnen. Ved dåb opgives navn og adresse på mindst to faddere. Hvis barnet ikke skal døbes, skal navngivelsen finde sted på kordegnekontoret senest 6 måneder efter barnets fødsel, af hensyn til den offentlige registrering. Vielse Bestil tid hos kordegnen og kontakt vielseskontoret på rådhuset for at få udstedt en prøvelsesattest, som sammen med dåbsattest afleveres på kordegnekontoret.

Kirkebil Til alle gudstjenester og møder i Lystrup og Elev kan kirkebil bestilles på kordegnekontoret Redaktion Hans Boas, Bygaden 13 A, 86 22 92 90 (ansvh.) Christian S. Matthiesen, Hyldehaven 128, 86 22 07 87 Kristine Klejs Melchiorsen, Ørbækvej 11, 29 47 57 69

Tryk WERKs Grafiske Hus a|s, tlf. 86 27 54 99 – www.werk.dk

Sognemedhjælper Bitten Andersen – træffes i kirken torsdag kl. 10-12. Tlf. 86 22 89 43 smh@lystrupkirke.dk Lystrup Indre Mission Henning Mikkelsen, Birkehaven 58 Tlf. 86 22 62 57

Hvordan gør man?

Ved dødsfald Kontakt en af sognets præster.

Besøgstjenesten Birte Ammitzbøll – træffes efter aftale i Lystrup kirke. Privat tlf. 86 23 19 10 Solvejg Østergaard, 86 74 10 40

FDF Lystrup/Elev Vibeke Havtorn, Sønderskovvej 163, 2. lejl. 2 Tlf. 42 75 40 00 www.fdflystrupelev.dk KFUM-spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Johannes Damsgaard-Bruhn, Oslogade 14 st. tv., 8200 Århus N Tlf. 40 86 98 95 www.lystrupgruppe.dk Genbrugscentret Sønderskovvej 4, tlf. 86 22 55 62 Åbningstid: Mandag-fredag 10-17, lørdag 10-14 www.lystrupgenbrug.dk Lystrup Møbel Genbrug Møgelgårdsvej 39, tlf. 86 22 62 33 Åbningstid: Mandag-fredag 10-17, lørdag 10-14

Kaja Pedersen, Stokbrovej 72, 86 23 18 43 Vibeke Ingerslev, Skæringvej 18, 22 66 01 26 Claus Kjærgaard Andersen, Stokbrovej 81, 40 56 35 63 Redaktionen påtager sig intet ansvar for ikke-bestilt stof

Deadline: 10. oktober 2014

Lystrup/Elev

11


Lystrup Kirke i 25 år med lys og Lyr Af sognepræst Hans Boas

1. søndag i advent 1989 blev Lystrup Kirke indviet. Derfor kan vi i år holde 25 års fødselsdag for Lystrup Kirke. Det bliver fejret på behørig vis 1. søndag i advent, den 30. november. Jeg fandt et herligt billede fra grundstensnedlæggelsen, som fandt sted den 23. september 1988. Det var en dag med øsende regn, hvilket også ses på billedet. Det er biskop Herluf Eriksen, der er i færd med at mure en af de fire sten fra Elsted Kirke ind i fundamentet. Bag ham står præsterne Annelise Søndengaard og Hans Aage Koller, provst Severinsen og hjælpepræst Jan Lindhardt, der senere blev biskop i Roskilde. Længst til højre ses formanden for byggeudvalget Bent Risom. Lystrup Kirke ligger rigtig flot i landskabet, skubbet ind i en gammel gravhøj fra vikingetiden. Dette inspirerede menighedsrådet første formand, Lars Maribo, til at skrive et sagn om Lyr. Det er selvfølgelig en opdigtet historie, men den kunne faktisk godt være sand. Det er sandsynligt, at Lystrup, som betyder ”Lyrs bosted” (Lyr + torp / -trup) skulle være opkaldt efter en betydningsfuld høvding ved navn Lyr, og man kan sagtens forestille sig, at han fik en meget fin begravelse i gravhøjen med den flotte udsigt over bugten mod Mols. Arkitektgruppen Regnbuen fra Aarhus tegnede et meget smukt kirkekompleks med tårnet integreret i selve kirkerummet. I toppen af tårnet er der glastag med lys hver aften. Det er som om tårnet ikke bare med sine kirkeklokker, men også med sit lys vil minde os om den Gud, som gav os dette forunderlige menneskeliv. Fra det ottekantende våbenhus med de fire søjler er der nem adgang til de øvrige lokaler. Det har vist sig, at huset har kunnet fungere også med mange mennesker. Men vi har af et par omgange udvidet huset – først kom en mødesal, og senere er bygningen blevet forlænget med et kapel. Arkitekt Anders Bové fra Regnbuen har sørget for, at begge tilbygninger indgår smukt i helheden. Jeg har haft den store glæde at have været med siden maj 1990. Det har været fantastisk spændende

at være med til at udvikle livet i og omkring Lystrup Kirke. Der er sket fantastisk mange gode ting i de år. Der har selvfølgelig også været problemer, men de er for intet at regne mod det lys og den varme, der har været omkring alt, hvad der er foregået. Hjerteslaget i kirkens liv er gudstjenesten. Kirkens rum hjælper menighedens sang til at løfte sig. Et godt orgel og en dygtig organist har afgørende betydning for fællessangen – og det har vi! Der har været fest og glæde i Lystrup Kirke ved dåb, konfirmation og bryllup, men vi har også været sammen i sorgen. Lystrup Kirke har gennem årene haft mange børn på besøg både til undervisning, kor og gudstjenester. Det har været meningsfuldt at bringe kristendom og livsperspektiv til børnene og de unge. Og så har vi haft nogle forrygende gode sogneaftener i Lystrup Kirkehøjskole. Jeg husker bl.a. en herlig aften for år tilbage med Ejvind Larsen, eller ”Ejvind Mange-ord”, som han blev kaldt, der blev ved med at tale engageret på vej ud af døren til en ventende taxa. Vi har også haft herlige eftermiddagsmøder, bl.a. med Ole Helmig, tidligere overlæge, der fortalte så underholdende, at vi lå flade af grin. Der har været fantastiske korkoncerter og koncerter med dygtige instrumentalister. Og så var der dengang Hans Krull udstillede en 6 meter lang ”Jesus-svømme-frise” i kirken. Ved ferniseringen i mødesalen sprang Krull op på bordet og holdt en brandtale om kunst og religion, et tema han bliver ved med at vende tilbage til.

Fødselsdagsfesten 1. søndag i advent

Den 30. november i år holder vi så 25 års fødselsdag for Lystrup Kirke. Der er festgudstjeneste kl. 10.00. Derefter følger en let frokost i mødesalen. Kl. 13.30 er der en kort adventskoncert med Lystrup Kirkes kor og kl. 19.30 optræder vokalgruppen Vocal Line. Kom glad og brug din kirke i Lystrup! Den ligger der for din skyld, så også du kan finde perspektiv på livet med tro og glæde i fællesskabet med andre dejlige mennesker.

2014, Sogneblad # 3  

Sognebladet dækker perioden september, oktober og november 2014

2014, Sogneblad # 3  

Sognebladet dækker perioden september, oktober og november 2014

Advertisement