Page 1

4/2013-14 December – Januar – Februar Nyt sognehus i Elev se s. 6

Kirkehøjskole med fokus på kærligheden se s. 4

Juletræsfest i Elev se s. 9

Krybbespil se s. 3

Foredragsrække om Tyrkiet med efterfølgende sognerejse se s. 2

www.lystrupkirke.dk www.elevkirke.dk

Lystrup - Elev sogneblad


Kristendommen på Europas tærskel

En foredragsrække arrangeret af Lystrup, Elsted og Elev Kirker Har du lyst til at tage med på en sognerejse til Tyrkiet i efteråret 2014? Så kan du forberede dig ved at følge denne foredragsrække. Men du kan selvfølgelig også bare deltage i foredragene uden at tage med på turen. Den byzantinske kirke og det kristne mindretal i Tyrkiet af i dag. I denne foredragsrække vil vi blive præsenteret for græsk antik tænkning som baggrund for kristendommen, som den har sat sig spor i det lilleasiatiske område. Dette bliver belyst fra forskellige vinkler: Historisk, religiøst, kunstnerisk, arkitektonisk og politisk. I sit parløb med den ortodokse kirke blev den østromerske kejsermagt en indflydelsesrig medspiller ved formningen af middelalderens Europa, både politisk og kulturelt, ikke mindst inden for arkitektur og billedkunst. Det er denne farverige og fascinerende historie, som vi vil blænde op for ved i 6 foredrag at sætte fokus på nogle af de væsentlige momenter i udviklingen fra antikken og helt frem til i dag.

Tag med på sognerejse til Tyrkiet

Vi er i færd med at arrangere en ti dages sognerejse til den vestlige del af Tyrkiet og Istanbul i samarbejde med Unitas Rejser. Forventeligt vil sognerejsen kunne gennemføres i sidste halvdel af oktober 2014. Programmet foreligger i starten af det nye år.

Program for foredragsrækken Onsdag d. 26. februar kl. 19.00 i Elsted Sognegård 1. Antikkens Lilleasien som kerneområde i den græske kultur og i Det Romerske Imperium Ved lektor, dr. phil. Jesper Carlsen, Syddansk Universitet, Odense Onsdag d. 5. marts i Lystrup Kirke 2. Paulus’ missionsrejser til den romerske provins Lilleasien Ved lektor cand. theol. Lone Fatum, tidl. Teologi, Københavns Universitet. Onsdag d. 12. marts i Elsted Sognegård 3. Fra antik tænkning til kristendommens tros- og tankeunivers Ved Lektor Ph. D. Kasper Bro Larsen, Teologi Aarhus Universitet. Onsdag d. 19. marts i Lystrup Kirke 4. Ceremoniel til liturgi i den byzantinske arkitektur Ved professor dr. phil. Lise Bek, tidl. Kunsthistorie, Aarhus Universitet Onsdag d. 2. april i Elsted Sognegård 5. Den ortodokse billedforståelse og ikondyrkelsen Ved lektor mag. art. Hans Jørgen Frederiksen, Kunsthistorie, Aarhus Universitet Onsdag d. 9. april i Lystrup Kirke 6. Kristendommen i det islamiske Tyrkiet og i dag Ved lektor cand. mag. Karsten Fledelius, Københavns Universitet. Vi er glade for at kunne præsentere denne foredragsrække, arrangeret af kunsthistoriker Lise Bek og hendes mand Johan Vatke fra Elsted i samarbejde med sognepræsterne Annelise Søndengaard og Hans Boas.

Praktisk Hagia Sophia – det største og mest imponerende byzantiske monument i Istanbul, opført mellem år 532-37. Hagia Sophia var hovedkirken i Det Byzantiske Rige og moske under sultanaet fra 1453. I dag er det et sekulært museum.

2

Foredragene begynder kl. 19.00 og slutter kl. 21.00 og finder sted i hhv. Elsted Sognegård og Lystrup Kirke. Det er gratis at deltage i foredragene, som betales af kirkekasserne. Tilmelding til foredragsrækken foregår ved at ringe eller skrive til kordegnekontoret i Lystrup: Telefon 86 22 79 76 eller mail HBPE@km.dk


Koncert med Blueser og Ballader Onsdag den 4. december kl. 19.30 afholder det rytmiske kor i Lystrup, Blueser og Ballader, adventskoncert i Lystrup Kirke. Koret præsenterer et musikalsk rigt varieret vinterprogram med temaet: Månelys og Stjernedrys.

Evensong med Aarhus Universitetskor Igen i år har vi bedt Aarhus Universitetskor om at synge til Evensong i Lystrup Kirke, som finder sted søndag den 15. december kl. 15.00. På programmet står musik af bl.a. Britten, Finzi, Poulenc og Verdi. Temaet for korsangene er Maria Jesu mor.

Menighedsrådsformand: Chr. S. Matthiesen Hyldehaven 128 tlf. 86 22 07 87 Næstformand/Kirkeværge: Egon Skødt Hyldehaven 53 tlf. 86 22 69 04

Udvalgte medlemmer af menigheden læser bibelteksterne, der skildrer forudsigelsen af Jesu komme, Marias bebudelse, fødslen i stalden og hyrdernes forunderlige oplevelse af englesang på Betlehems marker. Der bliver også mulighed for at synge med på nogle af julens dejlige salmer.

Kordegn/regnskabsfører: Henrik Berger tlf. 86 22 79 76 – kordegnekontoret HBPE@km.dk

Julen er også for børn i kirken

1. kirketjener: Birgitte Aalling tlf. 86 22 89 43 kirketjener@lystrupkirke.dk

Der er flere fine arrangementer for børnene i Lystrup Kirke i løbet af december måned: Mandag den 9. december og onsdag den 11. december kl. 9.30 Luciaoptog og julegudstjeneste i gulvhøjde for dagplejebørn. Tirsdag den 10. december kl. 11.00 Konfirmanderne tager ind til Gruppe 38 i Mejlgade for at opleve ”En sand røverhistorie” – en forestilling bygget på Selma Lagerløfs ”Legenden om Juleroserne”. Onsdag den 18. december kl. 10.00 opfører 3. klasserne krybbespillet for børnehavebørn. Onsdag den 18. december kl. 17.00 opfører 3. klasserne krybbespillet for deres familier.

2. kirketjener: Stine Ejlertzen tlf. 86 22 89 43 kirketjener@lystrupkirke.dk Organist: Lars Nabe-Nielsen tlf. 86 22 89 43 lars.nabe-nielsen@mail.dk

www.lystrupkirke.dk

Torsdag den 19. december kl. 8.15 og 9.00 opfører 3. klasserne krybbespillet for skoleelever og konfirmander. Tirsdag den 24. december kl. 10.00 og 13.00 Julegudstjeneste med Inger Bråe og Hans Boas for alle børnefamilier.

3


Julehjælp og menighedspleje

Lystrup Kirkehøjskole: Stadier på livets vej

Hvert år er der familier – også i Lystrup – som har behov for hjælp til at kunne holde en god jul sammen med deres børn. Derfor samler vi ind i kirken næsten hver søndag til det, som vi kalder for Menighedsplejen. At ”pleje” menigheden handler også om, at vi som kirke og menighed vil være opmærksomme på dem, som har det svært. De penge, som samles ind, bliver anvendt som gaver til de børnefamilier, der af den ene eller anden grund er sat i en vanskelig situation.

Lystrup Kirkehøjskole afslutter sæsonen med at indbyde til gode foredrag med to spændende kvinder, der har noget på hjerte: Filosoffen Anne Marie Pahuus fortæller om kærligheden – og biskop Elisabeth Dons Christensen taler om den vanskelige, givende og udfordrende kunst, det er at leve i parforhold og ægteskab. Kærlighed – filosofisk og erfaringsnært Torsdag den 23. januar kl. 19.30 ved filosof Anne Marie Pahuus Vi var engang kuglerunde væsener, men vi blev kløvet over, og nu leder vi efter den halvdel, der skal få os til at trille rundt i verden igen. Det er et af Platons billeder på kærlighed som længsel.

Lions Club Lystrup donerer hvert år et antal kasser med julemad, der også gør gavn som julehjælp i sognene. I år har to elever fra Egå Gymnasium også lagt sig i selen for at finde nogle gode legetøjsgaver til børnene.

Men hvad er kærlighed – er det hengivelse, erotik, en religiøs følelse eller et medfødt savn? Filosof og prodekan Anne Marie Pahuus fra Aarhus Universitet giver her sit bud på, hvad der er op og ned i kærligheden og erotikken.

Hvis man bor i Lystrup eller Elev Sogn og ønsker at søge julehjælp, kan man downloade et skema på Lystrup og Elev Kirkers hjemmeside. Skemaet udfyldes og afleveres på kordegnekontoret senest den 10. december. Alle ansøgere får svar senest den 15. december.

Anne Marie Pahuus er lektor og institutleder på Institut for Filosofi og Idéhistorie på Aarhus Universitet. Hun har holdt flere forelæsninger om kærlighed i udsendelsesrækken Danskernes Akademi på DRK.

Sognepræst Hans Boas

Sorg- og livsmodsgruppen Har du inden for de seneste måneder eller år mistet en nær pårørende, kan det være givende at deltage i en sorggruppe. Vi mødes ca. hver tredje onsdag kl. 15.30 til 17.30 – første gang onsdag den 8. januar. Hvis du er interesseret eller gerne vil høre mere, skal du henvende dig til en af præsterne eller Folkekirkesamvirket, tlf. 24 81 58 17.

Pia W. Larsen og Birgit Hørlyck

4

”Hold af, hold ud, hold fast!” Torsdag den 20. februar kl. 19.30 ved biskop Elisabeth Dons Christensen De romantiske bryllupper boomer og skilsmissetallene med. Men hvorfor er samlivet mellem to, der elsker hinanden, blevet så sårbart? Og hvad kan vi gøre for at hindre, at sårbarheden bliver til skilsmisse og ulivssår i stedet for til godhed og glæde? Vi vil opleve en aften med både humor og alvor, for det handler jo om os mennesker som de underlige og forunderlige skabninger, vi nu engang er. Elisabeth Dons Christensen er cand. mag. i historie og kristendomskundskab og cand. theol. Hun har haft ansættelse som gymnasielærer og seminarieadjunkt, inden hun blev hjælpepræst ved Ribe Domkirke og senere sognepræst i Søllerød. I 2003 blev Elisabeth Dons Christensen valgt til biskop i Ribe Stift.


Sogneindsamling 2014 Søndag den 9. marts 2014 afholder Folkekirkens Nødhjælp den årlige husstandsindsamling, som samler penge ind til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Indsamlingen sætter i 2014 fokus på Etiopien, som for 30 år siden oplevede den store sultkatastrofe, der med Bob Geldofs Live Aid koncerter fik verdens bevågenhed. Med sogneindsamlingen den 9. marts 2014 markeres 30 året ved at vise, at selvom klimaet er barsk og vilkårene svære, er der sket fremskridt i Etiopien siden – især i byerne. På landet er der stadig udfordringer, og befolkningen oplever jævnligt perioder, hvor de ikke kan producere tilstrækkelig mad. Folkekirkens Nødhjælp arbejder derfor bl.a. med at sikre fattige bønder større høst og alternative indtægtskilder og ruste bønderne til at tackle klimaforandringerne, så de kan undgå en gentagelse af katastrofen. Sogneindsamlingen organiseres af over 1000 frivillige, som sikrer, at indsamlingen bliver vellykket. Har du tid til at gøre en indsats for at hjælpe verdens fattige, så meld dig som indsamler ved at kontakte indsamlingslederen i Lystrup Benny Vingborg på tlf. 20 55 13 55.

Kend din Kirke I efteråret var det 3.a og 3. b, som kunne gå til ”Kend din Kirke”. Efter nytår er det 3.c og 3.d, som får invitationen. Gennem fortælling, leg og kreativt arbejde giver vi juniorkonfirmanderne mulighed for at møde kirken og dens ritualer. Samtidig er der anledning til at få gode samtaler om troen, håbet og kærligheden.

Menighedsrådet På sit møde tirsdag den 5. november 2013 har menighedsrådet genvalgt Christian S. Matthiesen som formand, Egon Skødt som næstformand og kirkeværge, Evy Benthe Stensig Hansen som kontaktperson og Hans Jørgen Andersen som kasserer. Endvidere blev datoerne for menighedsrådsmøder i kirkeåret 2013/2014 fastlagt, som følger: tirsdag den 3. december 2013 tirsdag den 7. januar 2014 tirsdag den 4. februar 2014 tirsdag den 4. marts 2014 tirsdag den 1. april 2014 tirsdag den 6. maj 2014 tirsdag den 3. juni 2014 tirsdag den 12. august 2014 tirsdag den 2. september 2014 tirsdag den 7. oktober 2014 tirsdag den 4. november 2014 tirsdag den 2. december 2014 Der er regnskabs- og budgetmøde tirsdag, den 25. marts 2014. Alle møder er offentlige, og foregår i Lystrup Kirke kl. 19.00. Dagsorden til møderne vil kunne ses på kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk.

Babysalmesang Et nyt hold med syngende mødre eller fædre og glade babyer starter onsdag den 22. januar kl. 9.30-10.15. Det er musikpædagog Ingrid Oberborbeck, der står for Babysalmesangen i Lystrup Kirke. Forløbet strækker sig over ti gange. Sidste gang bliver onsdag den 2. april. Babysalmesangen, der foregår i selve kirkerummet, er for børn i alderen 3-8 måneder. Prisen er 300 kr., som betales til kordegnen. Tilmelding sker ved henvendelse til sognemedhjælperen på mail eller til kordegnen på tlf. 86 22 79 76.

5


Nyt sognehus i Elev Det er ved at være et år siden, at menighedsrådet erhvervede ejendommen Høvej 4, som efterfølgende blev nedrevet. Vi har fået flere henvendelser om, hvad der sker med grunden, derfor denne orientering. Som tidligere oplyst er grunden erhvervet med henblik på at opføre et sognehus. Vi har i menighedsrådet været rundt og set på forskellige sognegårde/huse. I Lading så vi et sognehus, som har den stil og de kvaliteter, som menighedsrådet ønsker. Sognehuset er tegnet af arkitekt Keld Bekmand, Hammerum. Keld Bekmand har udarbejdet et skitseforslag, som blev indsendt til godkendelse i provsti og stift. Vi fik en godkendelse til at opføre et sognehus med placering i forbindelse med den nyerhvervede grund. Vi skulle dog tilpasse arkitekturen således, at kirken og sognehuset fremstår som to separate bygninger og ikke som samhørende. Arkitekten er i øjeblikket ved at udarbejde et endelig projekt, hvor der er taget hensyn til stiftets ønsker. Nogle af forslagets tegninger præsenteres på denne side. Sognehuset placeres mod vest, hvor der er P-pladser nu, og der bliver nye P-pladser mellem sognehus og kirkegården ud mod Høvej. Sognehuset opføres i mørke teglmursten og med sorte teglsten som tag. Materielgården flyttes, så den bliver i forlængelse af graverbygningen. Sognehuset bliver på godt 200 m2 med et mødelokale på 95 m2. Mødelokalet bliver med saksespær med lofthøjde på ca. 5,3 meter, hvor det er højest. I øjeblikket arbejder vi med, at der placeres solceller på tagfladerne mod syd. Dette er en orientering om, hvor projektet er i øjeblikket, og der kan komme ændringer. Menighedsrådet forventer, at byggeriet kan påbegyndes til foråret, når frosten er gået af jorden.

Lehn Bang-Mortensen

6


Prædikantliste december – januar – februar 2013-14 Lystrup kl. 11.00 Inger Bråe

kl. 15.00 Evensong Aarhus Universitetskor

kl. 11.00 Hans Boas

kl. 10.00 Bråe og Boas Børnegudstjeneste kl. 13.00 Bråe og Boas Børnegudstjeneste kl. 14.30 Hans Boas kl. 16.00 Inger Bråe

Elev Søndag den 8. december 2. søndag i advent Matt. 25, 1-13, Lignelsen om brudepigerne

kl. 9.30 Inger Bråe

Søndag den 15. december 3. søndag i advent Luk. 1, 67-80, Zakarias’ lovsang

kl. 9.30 Inger Bråe

Torsdag den 19. december Evensong

kl. 19.00 Hans Boas Elev koret og konfirmander

Søndag den 22. december 4. søndag i advent Johs. 3, 25-36, Johannes Døberens vidnesbyrd

ingen gudstjeneste

Tirsdag den 24. december Juleaften Luk. 2, 1-14, Juleevangeliet

kl. 14.30 Inger Bråe kl. 16.00 Hans Boas

Gudstjeneste på Sønderskovhus kl. 11.00 ved Hans Boas

kl. 11.00 Inger Bråe

Onsdag den 25. december Juledag Johs. 1, 1-14 I begyndelsen var Ordet

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas

Torsdag den 26. december Anden juledag Matt. 10, 32-42, Udsendelsestalen

ingen gudstjeneste

Fredag den 27. december 3. juledag

kl. 15.00 Bråe og Boas Børnegudstj. og juletræ

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 29. december Julesøndag Matt. 2, 13-23 Barnemordet i Betlehem

kl. 14.00 Inger Bråe

Onsdag den 1. januar Nytårsdag Matt. 6, 5-13, Fadervor

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 5. januar Helligtrekongers søndag Johs. 8, 12-20, Jesus som verdens lys

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den 12. januar 1. søndag efter helligtrekonger Mark. 10, 13-16, Børneevangeliet

kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den 19. januar 2. søndag efter helligtrekonger Johs. 4, 5-26, Kilden til evigt liv

kl. 9.30 Inger Bråe

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 26. januar 3. søndag efter helligtrekonger Luk. 17, 5-10, Tro som et sennepsfrø

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 14.00 Hans Boas 5-års dåbsjubilæum

7


kl. 17.00 Bråe og Boas

Onsdag den 29. januar Spaghettigudstjeneste om det strålende lys

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 2. februar 4. søndag efter Hellig tre konger Matt. 14, 22-33 Vandringen på søen

kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den 9. februar Sidste søndag efter Hellig tre konger Johs. 12, 23-33, Fader, herliggør dit navn!

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den 16. februar Septuagesima Matt. 25, 14-30, De betroede talenter

kl. 9.30 Inger Bråe

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 23. februar Seksagesima Mark. 4, 26-32, Lignelsen om sennepsfrøet

kl. 9.30 Hans Boas

Kl. 17.00 Bråe og Boas

Onsdag den 26. februar Spaghettigudstjeneste om sønnen, der stak af

kl. 11.00 Inger Bråe Børnegudstjeneste

Søndag den 2. marts Fastelavns søndag Luk. 18, 31-43, Se, vi går op til Jerusalem

kl. 16.00 Hans Boas Kyndelmisse

kl. 9.30 Inger Bråe

Gudstjenester på Sønderskovhus

Tirsdag den 24. december kl. 11.00 Hans Boas Onsdag den 22. januar kl. 10.30 Hans Boas Onsdag den 19. februar kl. 10.30 Annelise Søndengaard

Spaghettigudstjenester Så er der spaghettigudstjenester med Inger, Hans og Lyri. Onsdag den 29. januar kl. 17.00: I dag skal det handle om et mirakel i stråleglans. Onsdag den 26. februar kl. 17.00: Denne onsdag skal vi opleve fortællingen om sønnen, der stak af hjemmefra. Ved spaghettigudstjenesterne dramatiserer og genfortæller Inger og Hans en af de mange gode bibelhistorier. Gudstjenesten varer en halv time. Bagefter der pasta og kødsovs til alle. Prisen er 10 kr. pr. person. Juleaften kl. 10.00 og 13.00 holder Inger Bråe og Hans Boas julegudstjeneste for børnefamilierne. Her skal vi opleve juleevangeliet set fra Miriam og Matthias Kroværts synsvinkel.

Rum til stilhed Rum til stilhed er en stillestund i kirken med afdæmpet musik og levende lys. Derfor holder vi igen ”Rum til stilhed – tid til eftertanke”. Undervejs i den time, som Rum til stilhed varer, bliver der foruden en masse musik også en kort læsning, Fadervor og stilhed. Rum til stilhed finder sted følgende torsdage i vinterhalvåret: Torsdag den 16. januar, torsdag den 6. februar og torsdag 6. marts fra kl. 19.30-20.30.

8


Jul for børn i Elev Mandag den 16. december kl. 10.00 er der en kort julegudstjeneste for alle børn fra Krokodillehaven. Fredag den 20. december kl. 9.00 og 10.15 er der julegudstjeneste for eleverne fra Elev Skole. Vi glæder os til at se en masse forventningsfulde børn i kirken!

Evensong i Elev Kirke Julen er traditionernes tid og en af traditionerne i Elev Kirke er den engelskinspirerede Evensong sidste torsdag før jul, dvs. torsdag den 19. december kl. 19.00. I år deltager Elev Koret, konfirmander, menighedsrådet, Alice Linneberg, Hans Boas & Kasper Schou. Aftenens menighed er også tiltænkt en betydelig rolle, så medbring både sangglæde og nysgerrighed. Det bliver festligt, og der er garanteret julestemning. Menighedsrådet byder på et glas gløgg og et stykke kage efter musikgudstjenesten.

Børnegudstjeneste og juletræsfest I Elev får familierne en særlig mulighed for at fejre julens glæde sammen med alle de andre børnefamilier, når menighedsrådet holder juletræsfest fredag den 27. december kl. 15.00. Vi begynder med en børnegudstjeneste i kirken, hvor Inger Bråe og Hans Boas dramatiserer og genfortæller juleevangeliet fra en anderledes synsvinkel. Efter gudstjenesten er der julehygge på skolen. Vi slutter med at danse om det store juletræ. Det bliver dejligt at se julemanden igen i år. Han vil ikke skuffe børnene i Elev, og derfor plejer han at tage en masse lækre slikposer med til de søde unger.

Menighedsrådsformand: Lehn Bang-Mortensen Petersmindevej 110 Tlf. 86 22 25 60 lehn@fiber.dk Kirkeværge: Jens Chr. Damsgaard Stokbrovej 138 Tlf. 86 23 19 20 Kasserer: Martha Bo Almskou Stokbrovej 63 Tlf. 86 23 21 13 Sekretær: Kordegnen Graver og kirketjener: Benny Vingborg Abildhaven 82 Tlf. 20 55 13 55 Organist: Kasper Schou Bøsbrovej 39 A, 1. tv. 8940 Randers SV Tlf. 41 43 68 60 kasper@schoumusik.dk www.elevkirke.dk

9


Babysalmesang

5-års dåbsjubilæum

Det er sjovt og givende at være med til babysalmesang. Alle mødre fra Elev med børn i alderen 3-8 måneder inviteres hermed til at deltage i Babysangen i Lystrup Kirke, som forestås af musikpædagog Ingrid Oberborbeck.

Søndag den 12. januar kl. 14.00 er en rigtig festdag i Elev Kirke. Den dag inviterer vi alle børn, der blev døbt i Elev Kirke for fem år siden til en hyggelig eftermiddag. Vi begynder med en børnegudstjeneste, hvor vi har besøg af Hans Jørn Østerby, som vil dramatisere en bibelfortælling sammen med Hans Boas. Ved gudstjenesten får hver enkelt dåbsjubilar en gave fra Elev Kirke. Vi bruger Alle Børns Bibel som gave til dåbsjubilarerne.

Læs mere på side 5.

Kend din Kirke Eleverne fra 3. klasse på Elev Skole får i december måned tilbud om at deltage i kirkens undervisning, som vi kalder ”Kend din Kirke”. Undervisningen ligger efter normal skoletid. Det er sognepræst Hans Boas, der tilrettelægger Kend din Kirke, som også omfatter en udflugt til Viborg Domkirke.

Efter gudstjenesten går vi over på Elev Skole og spiser kage og hygger os sammen. Her vil Hans Jørn Østerby også underholde som tryllekunstner, bugtaler og gøgler, og han har garanteret en sjov dukke med i sin kuffert. Alle børn, som blev døbt I 2008 i Elev Kirke, får en skriftlig invitation. Andre børn i Elev Sogn, der blev døbt i 2008, er også velkomne. Det kræver bare en tilmelding til kordegnen i Lystrup kirke på tlf. 86 22 79 76 – eller på mail til HBPE@km.dk

Lysgudstjeneste Lysgudstjenesten søndag den 2. februar kl. 16.00 er Elev Kirkes markering af, at den strenge vinter nu er ved at slippe sit tag. Vi fejrer, at lyset er ved at vende tilbage, og foråret er på vej. Samtidig bliver der tid til refleksion i den stadig mørke tid. Forløbet afsluttes med en børnegudstjeneste og en lille fest for juniorkonfirmanderne.

Menighedsrådsmøder i Elev Ved redaktionens slutning forelå datoerne for menighedsrådsmøderne i 2014 endnu ikke. Datoerne vil blive offentliggjort på hjemmesiden: www.elevkirke.dk. Møderne er offentlige, og dagsorden kan fås ved henvendelse til kordegnen i Lystrup Kirke.

10

Der bliver digte, meditativ musik, salmesang og bibeltekster. Kirken vil være oplyst fortrinsvis af stearinlys denne sene eftermiddag. Konfirmanderne, Hans Boas, Kasper Schou og en musikalsk overraskelse deltager.

Nyt medlem af Elev menighedsråd Claus Kjærgaard Andersen er som første suppleant indtrådt i menighedsrådet, efter at Karin Paludan valgte at trække sig i oktober i år. Vi siger Karin tak for hendes hjælp, og byder Claus velkommen til arbejdet. Redaktionen har bedt Claus skrive lidt om sig selv: Mit navn er Claus Kjærgaard Andersen. Jeg er 46 år og bor på Stokbrovej 81 med min kone Pernille og mine 2 piger Mathilde på 9 år og Nicoline på 15 år. Jeg arbejder ved IT firmaet Systematic i Aarhus. Jeg har tidligere siddet i skolebestyrelsen for Elev-Hårup Skole. I min fritid er jeg spejderleder i Egå/Skæring, ellers er det motion og familien, som tiden går med. Jeg ser frem til arbejdet i menighedsrådet.


Lystrup-Elev Pastorat Sognepræst Hans Boas (KB) Bygaden 13 A, tlf.: 86 22 92 90. E-mail: hhmb@km.dk Træffes mandag-torsdag kl. 12-13, tirsdag tillige kl. 17-18 Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst Inger Bråe Haugesundsvej 15, 8200 Århus N, tlf.: 86 16 97 03. Træffes tirsdag-fredag kl. 17-18. Mandag fri. E-mail: ingerbraae@webspeed.dk

Nyttige adresser

• Kordegnekontor: Kordegn Henrik Berger Pedersen, Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup tlf.: 86 22 79 76 E-mail: lystrup.sogn@km.dk • Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9.30-13, torsdag tillige kl. 16-18. Fredag kl. 11-13, lørdag lukket

Kort vejledning i hvor man henvender sig, når man har brug for en kirkelig handling. Fødsler Anmeldelse sker til kordegnekontoret. Anmeldelsen skal foretages senest to dage efter fødslen. Forældrenes dåbs-, evt. vielsesattest, vedlægges. Dåb og navngivelse Kontakt kordegnen. Ved dåb opgives navn og adresse på mindst to faddere. Hvis barnet ikke skal døbes, skal navngivelsen finde sted på kordegnekontoret senest 6 måneder efter barnets fødsel, af hensyn til den offentlige registrering. Vielse Bestil tid hos kordegnen og kontakt vielseskontoret på rådhuset for at få udstedt en prøvelsesattest, som sammen med dåbsattest afleveres på kordegnekontoret.

Kirkebil Til alle gudstjenester og møder i Lystrup og Elev kan kirkebil bestilles på kordegnekontoret Redaktion Hans Boas, Bygaden 13 A, 86 22 92 90 (ansvh.) Christian S. Matthiesen, Hyldehaven 128, 86 22 07 87 Kristine Klejs Melchiorsen, Ørbækvej 11, 29 47 57 69

Sognemedhjælper Bitten Andersen – træffes i kirken torsdag kl. 10-12. Tlf. 86 22 89 43 bittenmadsen@hotmail.com Lystrup Indre Mission Henning Mikkelsen, Birkehaven 58 Tlf. 86 22 62 57

Hvordan gør man?

Ved dødsfald Kontakt en af sognets præster.

Besøgstjenesten Birte Ammitzbøll – træffes efter aftale i Lystrup kirke. Privat tlf. 86 23 19 10 Solvejg Østergaard, 86 74 10 40

FDF Lystrup/Elev Vibeke Havtorn, Sønderskovvej 163, 2. lejl. 2 Tlf. 42 75 40 00 www.fdflystrupelev.dk KFUM-spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Johannes Damsgaard-Bruhn, Oslogade 14 st. tv., 8200 Århus N Tlf. 40 86 98 95 www.lystrupgruppe.dk Genbrugscentret Sønderskovvej 4, tlf. 86 22 55 62 Åbningstid: Mandag-fredag 10-17, lørdag 10-14 www.lystrupgenbrug.dk Lystrup Møbel Genbrug Møgelgårdsvej 39, tlf. 86 22 62 33 Åbningstid: Mandag-fredag 10-17, lørdag 10-14

Kaja Pedersen, Stokbrovej 72, 86 23 18 43 Vibeke Ingerslev, Skæringvej 18, 22 66 01 26 Redaktionen påtager sig intet ansvar for ikke-bestilt stof

Tryk WERKs Grafiske Hus a|s, tlf. 86 27 54 99 – www.werk.dk

Deadline: 24. januar 2014

11


Den forunderlige jul Af sognepræst Hans Boas Den forunderlige jul handler om Guds gave til os. Guds herlighed viser sig for dem, så kan de vel helGuds julegave til os er troen. Troen på det under, at ler ikke være for onde til at få menneskers nåde.” Da mennesker sammen kan finde glæde og kærlighed svarede biskoppen: ”Hvis du en dag vil bringe mig og opdage, at vi er vigtige for hinanden. Gud giver en af de blomster fra julehaven i skoven, så skal jeg os tro på underet – og den bedste tro og det største gerne skrive et fredlysningsbrev til røverfar.” under, han kunne give os, var at lade sit Ord blive Julenat fik Abbed Hans da også det under at se menneske. Det skete, dengang han lod sig føde julei Gøngeskoven. Mørket måtte vige for Guds lys og nat i Betlehem. Og julen begynder med et barn. varme, og natten fyldtes med dyreliv og stråleglans Selma Lagerløf var en mester i at skrive fortælog englesang. Men abbedens ledsager, lægbroderen, linger, der lader underet blive virkelighed i mennekunne ikke tro, at dette virkelig var en åbenbaring fra skelivet. ”Legenden om Gud, for Gud ville ikke lade juleroserne” taler sit eget simple røverfolk få sådan et stærke sprog. I efteråret under at se. Han var fyldt 2013 udkom denne formed skepsis og forbehold og tælling i en ny oversætforestillede sig, at det måtte telse med illustrationer være djævelens værk. Da en af Esben Hanefelt Kristenskovdue fløj hen og satte sig sen. på hans skulder, skreg han: Det er en historie om ”Gå til helvede, hvor du det under, der sker hver kommer fra!” julenat i Gøngeskoven, Straks forsvandt al skosom netop på den hellige vens herlighed. Lyset og aften forvandler sig til en varmen trak sig tilbage af blomstrende have for at skræk for kulden i et menfejre Vor Herres fødselsneskes hjerte. Abbed Hans stund. Det er noget, som følte, hvordan hans hjerte røverfamilien kendte til, krympede sig i smerte, da for de boede som fredløse lyset svandt, og mørket og i skoven. Abbed Hans på kulden væltede sig ind over klosteret i Øved ønskede ham, og han sank til jorden. sig så inderligt at få dette Senere på natten fandt under at se. Han havde røverfar og lægbroderen Gengivet med Ɵlladelse fra Esben Hanegelt Kristensen jo hørt om det som barn. Abbed Hans liggende død Og røvermor indvilgede i at sende en af sine sønner, i sneen. Men i hånden havde han nogle rodknolde, som skulle føre ham til stedet i Gøngeskoven julenat. som han havde rykket op i juleskoven. Og lægbrodeMen han skulle love, at han kun ville tage én ledren sørgede for, at de blev plantet i klosterhaven. sager med. Abbed Hans valgte den lægbroder, som Næste vinter fandt lægbroderen en julerose i hjalp ham i den smukke klosterhave. blomst på det sted, hvor rodknoldene var blevet I efteråret fik Øved Kloster besøg af ærkebiskop plantet. Han plukkede dem og bragte dem til ærkeAbsalon. Abbed Hans viste ham rundt i den smukke biskop Absalon, som staks skrev et fredlysningsbrev klosterhave, og dristede sig til at spørge biskoppen, til røverfar. Abbed Hans havde holdt sit løfte. Nu ville om han ville skrive et fredløsningsbrev til røverfar, biskoppen holde sit løfte. Og røverfar fik sin frihed. som i så mange år, havde levet som fredløs i skoven. Sådan holder også Gud sit løfte til os i julen og Det ville biskoppen ikke. Men Hans fortalte så om giver os fredlysningsbrev med julefred og glæde. Vi det under, der skete i Gøngeskoven hvert år til jul og skal ikke gå til i frygt for mørket, men i julen finde sagde dernæst: ”Hvis de røvere ikke er værre, end at troen på Guds kærlighed til os. Derfor kan vi ønske hinanden: Glædelig jul!

2013, Sogneblad # 4  

Sognebladet dækker perioden december 2013 og januar-februar 2014

2013, Sogneblad # 4  

Sognebladet dækker perioden december 2013 og januar-februar 2014

Advertisement