Page 1

4/2012-13 December – Januar – Februar Dåbsjubilæum i Elev se s. 9 Præsentation af de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer i Lystrup og Elev sogne se s. 6 og 8 Evensong i Lystrup kirke med Aarhus Universitetskor se s. 4 Radiotransmission af gudstjenesten fra Lystrup kirke se s. 3 Lystrup Kirkehøjskole Mød Iben Krogsdal og Pernille Hornum se s. 3

www.lystrupkirke.dk www.elevkirke.dk

Lystrup - Elev sogneblad


”Den levende kirke” Liv-og-vækst-dag i Lystrup kirke lørdag den 23. februar 2013 med sognepræst og lektor Mikkel Wold Mikkel Wold vil i sit foredrag lægge op til debat om Folkekirken i dag. - Hvad er det, som gør kirken levende og vedkommende? - Hvilke udfordringer stor Folkekirken overfor? - Hvordan når kirkens budskab ud til folk? Både spørgsmålet om fornyelse og spiritualitet, men også spørgsmål som kirkens sociale ansvar, forholdet mellem kristendom og politik, forholdet til staten og den kirkelige organisation er spørgsmål, der må tages stilling til i det kirkelige. Mikkel Wold er ansat som sognepræst ved Marmorkirken i København og tillige lektor i sjælesorg ved Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster. Han blev cand. theol. i 1991. Mikkel Wold er anmelder ved Information og har bidraget med artikler til bøger om teologi, samfundsdebat og psykologi.

Program for dagen: Kl. 9.00 Formiddagskaffe Kl. 9.30 ”Den levende kirke” Oplæg ved Mikkel Wold om Folkekirkens aktuelle situation. Opfølgende debat Kl. 12.00 Middagsmad Kl. 13.00 Vi vil tage mere lokale og aktuelle emner op til drøftelse Kl. 14.45 Afslutning og afrunding på dagen

Nonnen og kejseren

Sogneturen fra 1.-7. juni 2013

En foredragsrække på Folkeuniversitetet 19/02: Klostervæsen, dagligliv og klosterets betydning for tidens tænkning og mentalitet. Professor i historie Brian Patrick McGuire, Roskilde Universitet

I Lystrup havde man læst Anne Lise Marstrand-Jørgensens roman: Hildegard af Bingen. Derfor ville man gerne arrangere en sognetur til dette område. Lystrup spurgte så Elsted om samarbejde. I Elsted bor der to drevne sognerejsearrangører. Nemlig Lise Bek og Johan Vatke. De tog straks med erfaring og kyndighed fat på planen både med Folkeuniversitet og Unitas rejser.

26/02: Kirkens selvforståelse set gennem arkitekturen og dens ændring fra romansk til gotisk tid. Professor i kunsthistorie Lise Bek, Aarhus Universitet 05/03: Om billedbrug og -betydning fra Hildegard til nybygningen af hendes kloster omkring år 1900. Lektor i kunsthistorie Hans Jørgen Frederiksen, Aarhus Universitet 12/03: Kejsere og klostre mellem religiøs magt og magtfuld religiøsitet fra Karl den Store til Frederik II. Lektor i historie Torben Kjersgaard Nielsen, Aalborg Universitet 19/03: Den tysk-fransk grænseregion i dag – som europæisk tyngdepunkt og den kulturelle og kirkelige betydning heraf. Professor i historie Uffe Østergaard, Copenhagen Business School Tilmelding til Folkeuniversitetet tlf. 86 19 05 66 eller på nettet. Holdnummer 130-521 Byg 1530 auditorium D.219 Tilrettelæggelse: Elsted og Lystrup kirker Pris 500 kr. Studerende 350 kr. Nyd et lækkert måltid før eller efter forelæsningen. 2

Planen er ikke helt finpudset, hvad rejse angår, men her er lidt af overnatningsplanen: 1.-2. juni: Hildesheim 2.-4. juni: Rüdesheim 4.-5. juni: Maulbronn 5.-6. juni: Konstanz 6.-7. juni: Kirchheim Prisen forventes at blive kr. 6.300. Vi vil gerne, om man på forhånd tilkendegiver allerede nu, om man ønsker at deltage. Til kordegnen i Elsted 86 22 68 12 Til kordegnen i Lystrup 86 22 79 76

Hans Boas, Inger Bråe, Annelise Søndengaard


Lystrup Kirkehøjskole 2012-13 ”Når forandringens vinde blæser …” Efter nytår har vi to foredrag i Lystrup Kirkehøjskole. Det første foredrag er med Iben Krogsdal. Det oprindeligt annoncerede foredrag den 28. februar er blevet aflyst. I stedet kommer Pernille Hornum den 21. februar. Der er gratis adgang til foredragene. Kaffen koster 10 kr. Torsdag den 24. januar kl. 19.30 ”De måske kristne – fra Guds uransagelige veje til selvransagelser” ved forfatter og salmedigter Iben Krogsdal, Hjortshøj Hvad vil det sige at være kristen? Hvad betyder kristendom egentlig for moderne folkekirkedanskere? Og hvordan tolker mennesker i dag deres livs medog modgang? Ud fra sin nye bog ”De måske kristne” vil Iben fortælle om de seneste årtiers forandringer i livstolkninger blandt almindelige danskere. Hun vil beskrive, hvordan psyken – det ’skjulte’ i mennesket – er kommet mere i fokus, når mennesker i dag forsøger at forklare deres liv. I dag er mennesker mere end nogensinde optaget af at finde psykologiske forklaringer på, hvorfor deres liv blev, som det blev. Men hvad gør det ved troen? Iben Krogsdal har i en årrække været ansat som forsker ved afdeling for religionsvidenskab, Århus Universitet. Hun har forsket i moderne danskeres tro, spiritualitet og livsopfattelser, og har i den forbindelse udgivet en række artikler og bøger, senest ”De måske kristne” (2012). Torsdag den 21. februar kl. 19.30 ”Sandheder om løgn og bedrag” ved teolog og forfatter Pernille Hornum, Aarhus Hvad sker der med os, når vi møder løgnen og måske mister tilliden til nogen, vi troede, vi kunne stole på? Hvorfor lyver vi selv, og er løgnen altid af det onde? Hvad er ærlighed, og hvad betyder vores omgang med sandhed og løgn for vores selvforståelse, vores relationer og vores samfund? I sin bog ”Sandheder om løgn og bedrag” har Pernille Hornum interviewet seksten mennesker med forskellig baggrund, både personligt og professionelt. Hun taler bl.a. med Paprika Steen, filminstruktørerne Thomas Vinterberg og Nils Malmros, sexolog Joan Ørting, psykolog Svend Brinkmann og biskop Elisabeth Dons Christensen og med journalist Christoffer Guldbrandsen. Pernille Hornum er teolog, forfatter og foredragsholder og arbejder som selvstændig udviklingskonsulent.

Menighedsrådsformand: Chr. S. Matthiesen Hyldehaven 128 tlf. 86 22 07 87 Næstformand/Kirkeværge: Egon Skødt Hyldehaven 53 tlf. 86 22 69 04 Kordegn/regnskabsfører: Henrik Berger tlf. 86 22 79 76 – kordegnekontoret 1. kirketjener: Birgitte Aalling tlf.: 86 22 89 43 bj-lystrupkirke@mail.dk 2. kirketjener: Janneke Provst tlf.: 86 22 89 43 bj-lystrupkirke@mail.dk Organist: Lars Nabe-Nielsen tlf.: 86 22 89 43 lars.nabe-nielsen@mail.dk

www.lystrupkirke.dk

Radiotransmission fra Lystrup kirke

Søndag den 27. januar transmitteres højmessen fra Lystrup Kirke direkte på P2. Det er sognepræst Hans Boas, der er prædikant. Kirkens ungdomskor medvirker ved gudstjenesten, organist er Lars Nabe-Nielsen. Denne dag skal vi også tage afsked med vores dygtige kirkesanger Mette Faurholt Gude, som har været sanger ved kirken i næsten 20 år. NB! Tidspunktet for gudstjenesten denne dag er kl. 10.00.

3


Juleaften:

Julens gudstjenester i Lystrup kirke

Kl. 10.00 Familiegudstjeneste med Inger og Hans Kl. 11.00 Gudstjeneste på Sønderskovhus med Hans Boas Kl. 13.00 Familiegudstjeneste med Inger og Hans Kl. 14.30 Juleaftengudstjeneste med Hans Boas Kl. 16.00 Juleaftengudstjeneste med Inger Bråe

Sidste år var der overvældende mange små og store mennesker til vores familiegudstjeneste Juleaften. Derfor har vi valgt at lave to familiegudstjenester i år på juleaftensdag, hhv. kl. 10.00 og kl. 13.00. Så håber vi, at mange vil slutte op om den tidlige gudstjeneste, så der bliver lidt bedre plads kl. 13.00. NB! Vi har valgt at rykke tidspunkterne for gudstjenesterne juleaften en halv time frem i år.

Julemusik med Lystrup Koret Lystrup Koret byder sammen med AOF-koret fra Horsens på julekoncert i Lystrup kirke søndag den 9. december kl. 15.00. Koncertens hovedværk er Anders Öhrwalls Gaudete, som er en juleberetning for kor og instrumenter med indlagte bibellæsninger. Koret akkompagneres af tre blæsere på fløjte, klarinet og euphonium. Sognepræst Hans Boas står for bibellæsningerne. Lis Klestrup dirigerer det samlede ensemble. Koncerten indeholder desuden nogle danske julesalmer og Christmas Carols. Denne del ledes af AOF-korets dirigent Niels Jørgen Tranberg. Der bliver også mulighed for at synge med på et par fællessalmer.

Kend din Kirke Her i efteråret 2012 har to klasser fra Lystrup skole, 3.x og 3.y, gået til Kend din Kirke. Nu er det så eleverne fra 3.z som bliver inviteret til at deltage i Kend din Kirke i forårssæsonen 2013. Forløbet starter den 9. januar, og vi holder afslutning den 17. april. Programmet bliver meget lig det, de to andre 3. klasser har været igennem i efteråret. Men vi møder jo allerede alle børn fra 3. klasserne her i december, hvor de spiller krybbespil for andre børn fra sognet i kirken.

Gudstjenester på Sønderskovhus Mandag den 24. december kl. 11.00 ved Hans Boas (Juleaften) Onsdag den 23. januar kl. 10.30 Hans Boas Onsdag den 20. februar kl. 10.30 Annelise Søndengaard

4

Evensong med Aarhus Universitetskor Den traditionsrige adventsgudstjeneste med vekslende musik og bibellæsninger kaldet evensong finder sted 3. søndag i advent, altså søndag den 16. december kl. 15.00. Det er igen i år Aarhus Universitetskor, under Søren Kinch Hansens direktion, der står for musikken. Medlemmer af menigheden læser bibelteksterne. Kirkens organist Lars Nabe-Nielsen akkompagnerer Gerald Finzis ”Magnificat”. Derudover bliver der mulighed for at høre værker af Søren Birch, James MacMillan og den amerikanske komponist Morten Lauridsen.

Bibelhistoriernes hus – koncert Alle elever fra Lystrup og Elev skoles 3. og 4. klasser er inviteret til at komme over i Lystrup kirke tirsdag den 26. februar kl. 10.00 og opleve en fortælle-koncert med titlen ”Bibelhistoriernes hus”. Inden for rammen af en lille koncert fortælles de historier fra Bibelen, som har præget vores erindring. Mikael Børresen er fortæller, men han spiller også klarinet undervejs. Ved orglet sidder Jens Ole Jespersen, der til daglig er organist i Skt. Michaelis kirke i Fredericia. Dette tilbud til skolerne er arrangeret af Lystrup og Elev kirker i fællesskab.


Spaghettigudstjenester i vintertiden Onsdag den 9. januar kl. 17.00 Mirakler med brød og fisk. Onsdag den 6. februar kl. 17.00 Den barmhjertige samaritaner. Onsdag den 13. marts kl. 17.00 Be’ en bøn – om Fadervor og andre bønner. Spaghettigudstjeneste er en kort børnegudstjeneste (ca. 30 minutter) med fuld fart og god bibelfortælling. Inger Bråe og Hans Boas fremfører levende bibelfortælling sammen med dukken Lyri. Og så synger vi en af Sigurd Barretts gode sange. Efter gudstjenesten er der pasta og kødsovs til alle. Det koster 10 kr. pr. person at spise med.

Rum til stilhed

Nytårsparade

Der er Rum til stilhed og tid til eftertanke med afdæmpet musik, stilhed, Fadervor og mere musik torsdag den 10. januar, torsdag den 7. februar og torsdag den 7. marts kl. 19.30-20.30. Enhver som trænger til en stille stund, hvor man kan geare helt ned uden at skulle yde noget selv, er velkommen inden for det nævnte tidsrum.

I samarbejde med KFUM-spejderne tilrettelægger sognepræst Hans Boas Nytårsparaden søndag den 20. januar kl. 14.00 som en familiegudstjeneste. Fortællingen denne dag handler om Jesus, der åbenbarer sin herlighed for tre udvalgte disciple på Tabor bjerg, hvor han viser sig for dem i sin herligheds glans sammen med Moses og Elias.

Fastelavnsgudstjeneste med slag i Så holder Lystrup kirke igen en sjov fastelavnsgudstjeneste i samarbejde med FDF’erne. Det bliver selvfølgelig fastelavns søndag den 10. februar kl. 11.00. FDF’erne vil igen sørge for, at alle børn efter gudstjenesten kan slå katten af tønden. Alle kan være med – både store og små. Der skal selvfølgelig kåres en kattekonge og en kattedronning, og så skal der spises fastelavnsboller! Der er præmier til de sjoveste udklædninger.

Litteraturaften den 14. marts 2013

Babysalmesang Efter nytår starter Lystrup kirke igen et hold babysalmesang med musikpædagog Ingrid Oberborbeck. Babysang er for babyer i alderen 3-8 måneder. Babysangen er hver onsdag kl. 9.30-10.15.

Den næste roman, vi skal læse, bliver ”Hjertet slår og slår” af Jens Smærup Sørensen. Bogen foregår i samme miljø som ”Mærkedage”, der udkom i 2007, men omhandler nutiden, dog med tilbageglimt til familielivet på landet, mens bogens fortæller sidder ved sin fars dødsleje. Et oplagt julegave-ønske. I øvrigt kommer forfatteren Jens Smærup Sørensen til Risskov bibliotek den 4. april 2013, så det er en ekstra grund til at få læst bogen inden et møde med forfatteren. Bitten Andersen

Danske kirkedage 2013 Husk der er danske kirkedage i Ålborg fra den 9.-12. maj 2013. Læs mere på www.kirkedage.dk

Forløbet starter onsdag den 30. januar og slutter onsdag den 17. april – ti gange i alt. Pris for deltagelse er 300 kr. Tilmelding til sognemedhjælperen på tlf. 86 22 89 43 eller på mail: bittenmadsen@hotmail.com 5


Menighedsrådsvalg i Lystrup Sogn I henhold til lov om valg til menighedsråd § 16 bekendtgøres det herved, at der i forbindelse med valget tirsdag den 13. november 2012 kun er indleveret én gyldig kandidatliste. Derfor aflyses afstemningen. Følgende er valgt til menighedsrådet: Christian Simonsen Matthiesen 71 år, pens. trafikinspektør; ansat ved DSB gennem 48 år; har boet i Lystrup sogn siden 1973, dog med undtagelse af årene 1979-1985. Gift med Grethe i 1978. Medlem af Lystrup menighedsråd siden 1994, de seneste 5 år som formand. Mona Engelbrecht uddannet diakon og socialpædagog, 60 år og forstander på en døgninstitution; har boet i Lystrup siden 1982, medlem af menighedsrådet ved Lystrup Kirke fra kirkens start; har primært været aktiv i aktivitetsudvalget med alt hvad dette indebærer af mange forskellige opgaver; desuden bestyrelsesmedlem for Genbrugsbutikkerne. Egon Ebsen Skødt har været med i menighedsrådsarbejdet siden 1973 ved Elsted og Lystrup kirker; næstformand og kirkeværge ved Lystrup kirke siden kirkens start; 70 år, uddannet elektriker, gift med Jonna; har boet i Lystrup siden 1967. Hans Jørgen Andersen 61 år arbejdsmarkedschef; har boet i Lystrup siden 1984, gift med Anna Marie. Har været i menighedsrådet i sammenlagt 12 år ad to omgange; alt mit arbejde i menighedsrådet tager udgangspunkt i vores vision om, at Lystrup kirke skal være et mere vedkommende samlingspunkt i sognet; interesse for strategi og struktur; sikre at vi har en god økonomi. Evy Benthe Stensig Hansen 67 år, pensionist – 24 år som indkøber hos Terma, Lystrup. Bestyrelsesmedlem og kasserer i Lystrup Genbrug, medlem af menighedsrådet siden 1989, dog med en frivillig pause på 4 år. Gift med Helmut siden 1976; har i alle årene været kontaktperson mellem personalet og menighedsrådet. Jeg går ind for en levende og åben kirke for alle aldersgrupper.

6

Leif Krøldrup Havtorn (nyvalgt) 56 år, ufaglært arbejder, har været ansat på forskellige arbejdspladser; min tilgang til folkekirken har siden barndommen været præget af FDFarbejdet; kommer jævnligt i kirken; min familie er også kirkeligt engageret gennem FDF-arbejdet; har altid haft en særlig interesse for at mødes med børn og unge i det kirkelige regi. Benny Vingborg 57 år og uddannet cand. theol. og lærer; det ligger mig på sinde, at Lystrup Kirke er en bredtfavnende kirke, hvor nøglebegreberne er det kristne budskab og en folkelig åbenhed; medlem af menighedsrådet i 8 år med opgaver i aktivitetsudvalg, sogneindsamling, kirkebladsredaktion og sognestøtte. Mogens Petersen (nyvalgt) 65 år, gift med Marianne i 1971, har boet i Lystrup siden 1974; folkepensionist, medlem af LIF igennem 10 år, både som udøvende og som bestyrelsesmedlem; medlem af brugerrådet på Lokalcenter Sønderskovhus; aktiv i Socialdemokratiet med specielt fokus på lokalpolitikken. Jeg vil gerne have fokus på svage borgere og bidrage til det lokale liv i byen. Kristine Klejs Melchiorsen (nyvalgt) 31 år. Bor sammen med manden Thomas og datteren Didde på 8 måneder; uddannet jurist og ansat som ph.d.stipendiat ved Aarhus Universitet; har boet i Lystrup siden februar 2011 og er ny i menighedsrådet.

Sogneindsamling 2013 Der er sogneindsamling søndag den 10. marts 2013. Læs mere på hjemmesiden for Folkekirkens Nødhjælp og i den næste udgave af sognebladet.


Prædikantliste for december – januar – februar 2012/13

Lystrup kl. 15.00 Aarhus Universitetskor kl. 11.00 Inger Bråe

kl. 10.00 Bråe og Boas Børnegudstjeneste kl. 13.00 Bråe og Boas Børnegudstjeneste kl. 14.30 Hans Boas kl. 16.00 Inger Bråe

Elev Søndag den 16. december 3. søndag i advent Matt. 11, 2-10, Blinde ser, lamme går, døve hører

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 23. december 4. søndag i advent Johs. 1, 19-28, Johannes Døberens budskab

ingen gudstjeneste

Mandag den 24. december Juleaften Luk. 2,1-14 Se, jeg forkynder jer en stor glæde! Gudstjeneste på Sønderskovhus kl. 11.00 ved Hans Boas

kl. 14.30 Inger Bråe kl. 16.00 Hans Boas

Kl. 11.00 Inger Bråe

Tirsdag den 25. december Juledag ingen gudstjeneste Luk. 2, 1-14 Fred til mennesker med Guds velbehag!

kl. 11.00 Hans Boas

Onsdag den 26. december 2. juledag Matt. 23, 34-39, Forfølgelser for troens skyld

ingen gudstjeneste

Torsdag den 27. december 3. juledag

kl. 15.00 Bråe og Boas Børnegudstj. og juletræ

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 30. december Julesøndag Luk. 2, 25-40, Simeon og Anna i templet

ingen gudstjeneste

kl. 14.00 Inger Bråe

Tirsdag den 1. januar 2013 Nytårsdag Luk. 2, 21, Han fik navnet Jesus

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag 6. januar Helligtrekongers søndag Matt. 2, 1-12, Stjernen gik foran dem

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 17.00 Bråe og Boas Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 9. januar Mirakler med brød og fisk

kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den 13. januar 1. søndag efter helligtrekonger Luk. 2, 41-52, Jesus som 12-årig i templet

kl. 14.00 Hans Boas 5-års dåbsjubilæum

kl. 14.00 Hans Boas Nytårsparade

Søndag den 20. januar Sidste søndag efter helligtrekonger Matt. 17, 1-9, Jesus åbenbarer sin herlighed

kl. 11.00 Hans Boas

kl. 10.00 Hans Boas Radiotransmission

Søndag den 27. januar Søndag septuagesima Matt. 20, 1-16, Arbejderne i vingården

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den 3. februar Søndag seksagesima Mark. 4, 1-20, Lignelsen om sædemanden

kl. 16.00 Hans Boas Lysgudstjeneste

7


kl. 17.00 Bråe og Boas Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 6. februar Den barmhjertige samaritaner

kl. 11.00 Hans Boas Børnegudstjeneste

Søndag den 10. februar Fastelavns søndag Matt. 3, 13-17, Jesus bliver døbt i Jordan floden

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den 17. februar 1. søndag i fasten Matt. 4, 1-11, Jesus bliver fristet af djævelen

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 24. februar 2. søndag i fasten Matt. 15, 21-28, Kvinde, din tro er stor

kl. 9.30 Hans Boas

Menighedsrådsvalg i Elev Sogn I henhold til lov om valg til menighedsråd § 16 bekendtgøres det herved, at der i forbindelse med valget tirsdag den 13. november 2012 kun er indleveret én gyldig kandidatliste. Derfor aflyses afstemningen. Følgende er valgt til menighedsrådet: Lehn Bang-Mortensen 64 år, efterlønner, uddannet diakon og plejehjemsassistent, plejehjemsleder i Aarhus kommune i 32 år, boet i Elev sogn siden 1974, medlem af Elev Menighedsråd siden 1988 formand siden 1991, dog en frivillig pause 2004-2008. Gift med Agnete 1974. Særlig indsatsområde som menighedsrådsmedlem: At vi får en sognegård. Martha Bo Almskou 48 år, uddannet jordbrugsteknikker med arbejde på Videncentret for Landbrug i Skejby. Har boet i Elev siden 1995 og været medlem af menighedsrådet siden 2000. Gift med Kim og har 2 piger. Som medlem af menighedsrådet vil jeg gerne være med til at bevare kirken, som en af de bærende kræfter og omdrejningspunkt for aktiviteter, som borgerne i Elev kan samles om. Kaja Binder Pedersen (nyvalgt) Pensionist, uddannet kontorassistent med revision som overbygning, har de sidste 14 år arbejdet på byens posthuse, har boet i Elev siden 1973, hjulpet ved FDF i 35 år, gift med Poul Erik og har 7 børnebørn. Særlig indsatsområde er at vi får en sognegård, samt at der arbejdes på at gøre noget for børn og unge her i Elev.

8

Karin Paludan (nyvalgt) 20 år, student fra Risskov Gymnasium 2011, synger i Lystrup Kirkes Ungdomskor, er kirkesanger og har arbejdet i en SFO, starter på medicinstudiet på Århus Universitet til januar 2013, har altid boet i Elev og har gået i Krokodillehaven og på Elev Skole. Lars Jørgen Jensen (nyvalgt) 65 år og folkepensionist, har boet i Elev siden 1971, medlem af Elev menighedsråd fra 1976 til 1980, gift med Helene, tre voksne børn, som alle er døbt og konfirmeret i Elev kirke, mere end 40 års ansættelse i Mejeribrugets kvalitetsrådgivning og Landbrugsrådgivningen på Landscentret i Skejby. Jeg glæder mig til igen at deltage i arbejdet omkring vores kirke.

Folkekirkeinfo Læs om programmerne på www.folkekirkeinfo.dk Folkekirkeinfo sender 30 minutters program på følgende tidspunkter: Kanal Østjylland: Fredag kl. 20.30 Søndag kl. 16.30 TV2 Østjylland: Torsdag kl. 21.00 Søndag kl. 14.00


Evensong i Elev kirke Når julen nærmer sig, er det tid til at finde traditionerne frem. Derfor holder Elev Kirke også i 2012 Evensong, der er en engelsk gudstjenestemåde indeholdende en stor del musik og perioderelevante tekster. I år bliver det torsdag den 13. december kl. 19.30. Der vil således være mulighed for at synge med på og lytte til store, især engelske juleslagere – sunget på dansk. Ligesom sidste år deltager konfirmander med oplæsning af bibeltekster med juleindhold, og i år vil Elev Koret stå for de koncertlignende indslag. Herefter skulle julestemningen være i hus.

Børnegudstjeneste og juletræsfest Tredje juledag, i år altså torsdag den 27. december kl. 15.00, holder Inger Bråe og Hans Boas en sjov børnegudstjeneste i Elev kirke. Vi skal opleve den forunderlige historie om den unge hyrde og hans bedstemor, som hører stjerner og engle synge i den hellige nat. Efter gudstjenesten er der hygge på Elev skole, og så skal vi ind til juletræet. Vi regner med, at julemanden igen i år vil komme og overraske børnene.

5-års dåbsjubilæum med Ratatas Børn der blev døbt i Elev kirke for 5 år siden er inviteret til dåbsjubilæum i Elev kirke sammen med deres familie søndag den 13. januar kl. 14.00. Vi begynder i kirken med en kort og hyggelig børnegudstjeneste, der handler om dengang Jesus var 12 år gammel og blev væk for sin mor og far. Her får dåbsjubilarerne overrakt en gave fra Elev kirke. Efter gudstjenesten er der boller og saft og kaffe til alle i våbenhuset. Og så skal vi over på Elev skole og opleve børneteatret Ratatas opføre deres eventyrlige og musikalske forestilling ”Dragen i bjerget”. Ratatas består af Helle Bull Sarning, som er dukkefører, og Nils Adrian, som spiller guitar og mange andre instrumenter. Børn, som er blevet døbt i en anden kirke for 5 år siden, men som nu bor i Elev sogn, er også velkomne. Det kræver bare en tilmelding til kordegnen på tlf. 86 22 79 76 senest tirsdag den 8. januar.

Menighedsrådsformand: Lehn Bang-Mortensen Petersmindevej 110 Tlf.: 86 22 25 60 Mail: lehn@fiber.dk Kirkeværge: Jens Chr. Damsgaard Stokbrovej 138 Tlf.: 86 23 19 20 Kasserer: Martha Bo Almskou Stokbrovej 63 Tlf.: 86 23 21 13 Sekretær: Kordegnen Graver og ringer: Maibritt Konrad Egåvej 64, 8250 Egå Træffes mandag, onsdag og fredag 10.00-15.00 på 50 48 00 02 Organist: Kasper Schou Mariagervej 11, 4. tv. 8900 Randers C Tlf.: 41 43 68 60 kasper@schoumusik.dk www.elevkirke.dk

Lysgudstjeneste For at minde os alle om vigtigheden af lyset i både overført og konkret betydning afholder Elev Kirke lysgudstjeneste omkring kyndelmisse på den mørkeste tid af året. Det bliver søndag den 3. februar kl. 16.00. Det er med et ønske om at lyset vil få en mere fremtrædende rolle, vi synger, lytter og tænder lys. Elev Koret synger og konfirmander læser tekster og bønner. 9


Køb af Høvej 4 Ejendommen Høvej 4, som er nabo til Elev Kirke, har været til salg i næsten et år. Vi har i menighedsrådet haft forhandlinger om køb af ejendommen, siden ejendommen blev sat til salg. Det er med stor glæde vi kan oplyse, at det nu er lykkedes at få handlen afsluttet. Elev Kirke overtog ejendommen pr. 1. december 2012. Menighedsrådet har besluttet, at der skal opføres et sognehus. Vi har selvfølgelig undersøgt denne mulighed, inden handlen blev gennemført. De nuværende bygninger vil blive nedrevet så hurtigt som muligt efter overtagelsen. Det er med stor tilfredshed, at jeg på menighedsrådets vegne kan bringe denne oplysning, da vi i 20 år har kæmpet for, at Elev skulle have en sognegård. Det menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent, går i gang med selve byggeprocessen mht. valg af arkitekt osv. På Elev Menighedsråds vegne Lehn Bang-Mortensen, formand

Spaghettigudstjeneste Torsdag den 7. februar kl. 17.00 holder Inger Bråe og Hans Boas spaghettigudstjeneste i Elev kirke. Vi skal opleve den fantastiske historie om den barmhjertige samaritaner, som ikke kunne bringe det over sit hjerte at gå forbi den mand, som var blevet overfaldet af røvere. Efter gudstjenesten står menighedsrådet for et lækkert måltid mad i Krokodillehaven. Menuen er pasta og kødsovs. Det koster bare 10 kr. at spise med.

Kend din kirke i Elev Efter nytår vil eleverne i 3. klasse få tilbudt at gå til ”Kend din kirke” i Elev. Det er sognepræst Hans Boas, der giver juniorkonfirmanderne en introduktion til kirken. Og så bliver der selvfølgelig fortalt en masse gode bibelhistorier for børnene. Det er også skik, at vi undervejs i forløbet arrangerer en tur til Viborg. Kend din kirke starter i uge 3 og slutter i 15. Hvilken ugedag, det kommer til at foregå, kan først oplyses, når invitationerne bliver sendt ud.

Elev kirkes organist, Kasper Schou, fortæller om orglet

10


Lystrup-Elev Pastorat Sognepræst Hans Boas (KB) Bygaden 13 A, tlf.: 86 22 92 90. E-mail: hhmb@km.dk Træffes mandag-torsdag kl. 12-13, tirsdag tillige kl. 17-18 Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst Inger Bråe Haugesundsvej 15, 8200 Århus N, tlf.: 86 16 97 03. Træffes tirsdag-fredag kl. 17-18. Mandag fri. E-mail: ingerbraae@webspeed.dk

Nyttige adresser

• Kordegnekontor: Kordegn Henrik Berger Pedersen, Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup tlf.: 86 22 79 76 E-mail: lystrup.sogn@km.dk • Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9.30-13, torsdag tillige kl. 16-18. Fredag kl. 11-13, lørdag lukket

Kort vejledning i hvor man henvender sig, når man har brug for en kirkelig handling. Fødsler Anmeldelse sker til kordegnekontoret. Anmeldelsen skal foretages senest to dage efter fødslen. Forældrenes dåbs-, evt. vielsesattest, vedlægges. Dåb og navngivelse Kontakt kordegnen. Ved dåb opgives navn og adresse på mindst to faddere. Hvis barnet ikke skal døbes, skal navngivelsen finde sted på kordegnekontoret senest 6 måneder efter barnets fødsel, af hensyn til den offentlige registrering. Vielse Bestil tid hos kordegnen og kontakt vielseskontoret på rådhuset for at få udstedt en prøvelsesattest, som sammen med dåbsattest afleveres på kordegnekontoret. Ved dødsfald Kontakt en af sognets præster. Kirkebil Til alle gudstjenester og møder i Lystrup og Elev kan kirkebil bestilles på kordegnekontoret Redaktion

Tryk WERKs Grafiske Hus a|s, tlf. 86 27 54 99 – www.werk.dk

Sognemedhjælper Bitten Andersen – træffes i kirken torsdag kl. 10-12. Tlf.: 86 22 89 43 E-mail: bittenmadsen@hotmail.com Lystrup Indre Mission Henning Mikkelsen, Birkehaven 58 Tlf.: 86 22 62 57

Hvordan gør man?

Hans Boas, Bygaden 13 A, 86 22 92 90 (ansvh.) Christian S. Matthiesen, Hyldehaven 128, 86 22 07 87 Benny Vingborg, Abildhaven 82, 86 74 01 39

Besøgstjenesten Birte Ammitzbøll – træffes efter aftale i Lystrup kirke. Privat tlf.: 86 23 19 10 Solvejg Østergaard, 86 74 10 40

FDF Lystrup/Elev Henrik Rasmussen, Kirsebærhaven 10 Tlf.: 86 22 54 98 www.fdflystrupelev.dk KFUM-spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Johannes Damsgaard-Bruhn, Oslogade 14 st. tv., 8200 Århus N Tlf.: 40 86 98 95 www.lystrupgruppe.dk Genbrugscentret Sønderskovvej 4, tlf.: 86 22 55 62 Åbningstid: Mandag-fredag 10-17, lørdag 10-14 www.lystrupgenbrug.dk Lystrup Møbel Genbrug Møgelgårdsvej 39, tlf. 86 22 62 33 Åbningstid: Mandag-fredag 10-17, lørdag 10-14

Solveig Engelst Kærgård, Pedersmindevej 115, 86 22 73 82 Hanne Holme Villadsen, Stokbrovej 139, 86 23 04 15 Birgitte Mumm, Ørnehøjen 9, 86 22 43 34 Redaktionen påtager sig intet ansvar for ikke-bestilt stof.

Deadline: 18. januar 2013

11


Kirke, du er vort Betlehem Af sognepræst Hans Boas Da min søster og hendes mand i foråret fik en lille pige, havde min far sørget for en ganske særlig barselsgave: Han havde nemlig bedt billedkunstneren Bente Gellert fra Tørsbøl ved Gråsten male et billede. Resultatet af hendes arbejde kan ses her på siden. Bente Gellert fortæller, at hun længe havde haft lyst til at male ”Julenat”, og nu syntes hun, at der var en anledning. Dette motiv skildrer jo forældrenes glæde over deres nyfødte barn, samtidig med at Guds lys, den strålende stjerne, skinner ned over barnet. Der er ingen tvivl om, at vi befinder os i en stald. I juleevangeliet fortælles der ganske enkelt om Maria, at ”hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe.” Hele sceneriet med dyrene omkring krybben er kommet til sidenhen. Forestillingen om oksen og æslet stammer nok fra et sted i profeten Esajas’ bog (1,3): ”Oksen kender sin ejer, æslet sin herres krybbe …” Det fortælles om den hellige Frans af Assisi, at han i 1223 indstiftede julekrybben i en grotte i Greccio i Norditalien. Det er nu ikke helt rigtigt, for der findes skildringer af julekrybber, som går helt tilbage til 800-tallet. Men Frans’ julekrybbe kom til at gøre et ganske særligt indtryk, bl.a. fordi han brugte levende dyr. Frans havde fået stillet en krybbe op med en dukke, der skulle forestille Jesus barnet, og der var også både okse og æsel. På den måde ville Frans fejre Guds Søns komme til vores jord. Her gennemførte han altså en praktisk iscenesættelse af juleevangeliet. Ved midnatstid strømmede egnens befolkning sammen til julefest. Et vidne til begivenheden fortæller: ”Greccio var blevet et nyt Betlehem, skoven genlød af stemmer, klipperne svarede de syngendes røst. Alle bar tændte fakler, om krybben stod brødrene med deres kerter, skoven blev lys som den klare dag. Messen blev læst over krybben som alter, for at det guddommelige barn under brødets og vinens skikkelse selv kunne komme til stede, ligesom det legemligt og synligt havde været til stede i Betlehem.” Når vi kommer til gudstjeneste i julen, så er det jo netop for at være sammen i troen på ham, som blev lagt i krybben. Guds Ord blev menneske. Fattigt og uden stor medieståhej kom Guds Søn til jorden – men det var dog med englesang på marken:

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Julegudstjenesterne har den vigtige funktion og betydning, at glæden over Guds kærlighed skal gøres kendt. Og det er ikke meningen, at vi skal holde den for os selv. Nej, den skal vi da dele med hinanden. Det gør vi gerne, og derfor strømmer folk til kirkerne i julen. Tænk engang! Det kan man da bare glæde sig over. Så kan kirken også blive vores Betlehem, ligesom Greccio den julenat, hvor Frans holdt messen var det nye Betlehem, fyldt af glade sange til Guds pris.

Tak til Birgitte Mumm!

I mange år har Birgitte Mumm været min dygtige og frivillige medredaktør på sognebladet. Nu har hun imidlertid valgt at trække sig fra opgaven. Herfra skal lyde en stor tak til Birgitte Mumm for en fantastisk indsats – også med plakaterne!

Ny medredaktør?

Jeg mangler alvorligt hjælp til at redigere sognebladet fremover. Hvis du har indsigt i tekstbehandling og layout og har tid og lyst til at gøre en indsats, hører jeg gerne fra dig. Hans Boas

2012, Sogneblad # 4  

Sognebladet dækker perioden december 2012 og januar-februar 2013

2012, Sogneblad # 4  

Sognebladet dækker perioden december 2012 og januar-februar 2013

Advertisement