Page 1

4/2011-12 December – Januar – Februar

Kirkehøjskole med Henrik Stubkjær se s. 3 ”En verden til forskel” Helligtrekonger med Lars Mandrup se s. 8 Dåbsjubilæum i Elev se s. 9 Liv-og-vækst-dag i Lystrup kirke med Ulla Morre Bidstrup se s. 5 Ungdomsmedarbejder ved Lystrup kirke se s. 2 Fastelavn i Lystrup kirke se s. 5

www.lystrupkirke.dk www.elevkirke.dk

Lystrup - Elev sogneblad


Ny ungdomsmedarbejder Kære alle i Lystrup! I sommer så jeg et stillingsopslag fra Lystrup Kirke, som manglede en ungdomsmedarbejder. Jeg tænkte, at det kunne være et spændende job og en sjov udfordring at give mig selv, så jeg sendte en ansøgning, kom til samtale og blev ansat 15. august! Jeg hedder Simon Emil Koefoed, jeg er 22 år, bor på kollegium på Trøjborg i Aarhus og læser til daglig teologi på Aarhus Universitet. Jeg ligner nok enhver anden studerende – jeg fordyber mig i tunge bøger på læsesalen, engagerer mig i studenterforeninger, fester med vennerne i fredagsbaren og drikker masser af kaffe! Jeg kan lide at løbe en tur i Riis Skov, lave god mad, besøge venner og spille musik. Klaveret har fulgt mig i mange år, og når det byder sig, er jeg den første til at sætte fingrene på tangenterne! Jeg sagde ja til jobbet i Lystrup Kirke, fordi jeg også har lyst til at arbejde uden for fakultetets mure. Jeg har før arbejdet i Skjoldhøj Kirke og i Møllevangskirken i Aarhus, men aldrig som ungdomsmedarbejder med fokus på de unge. Derfor er det en stor udfordring for mig! Jeg har siden min ansættelse brugt tid på at organisere mig og skabe de rigtige kontakter, hvor jeg kan hente inspiration, og nu begynder det rigtige arbejde med at lave spændende og vedkommende arrangementer for de unge. Jeg mener helt sikkert, at kirken har noget at byde på for de unge – det handler bare om at finde den gyldne, guddommelige og ungdommelige vej, så de unge bliver inspireret til at komme forbi det store hvide hus på bakkens top. Jeg tror også, at de unge tænker over tro, og jeg har lyst til at udfordre dem på troen og tvivlen, vise dem hvad Lystrup Kirke kan, og at give dem indtryk af, at kirken er andet og mere end søndagsgudstjenester og begravelser! Jeg har mange ideer om ungdomsarbejdet, og hvad der skal ske, men jeg håber også med tiden at få en masse unge med mig i arbejdet. Jeg glæder mig meget til at møde jer alle! I skal endelig kontakte mig, hvis I har en god idé eller har lyst til at være med i ungdomsarbejdet!

De bedste hilsner og på gensyn i kirken! Simon Emil Koefoed

2

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den 4. marts 2012 Også i 2012 vil Lystrup og Elev sogne deltage i Folkekirkens Nødhjælps årlige landsindsamling. I lighed med tidligere år er temaet for indsamlingen bekæmpelse af sult. Giv en mand en fisk, og du har mættet ham for en dag. Lær ham at fiske, og du har mættet ham for livet! Sådan nogenlunde lyder et gammelt kinesisk ordsprog. Med dette ordsprog som referenceramme går Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult ud på begge dele. Der, hvor der er akutte sultproblemer, gælder det selvfølgelig om at skaffe mad her og nu. Men en af strategierne til at undgå, at de akutte sultproblemer opstår, er en mere langstrakt hjælp, også kaldet forebyggende katastrofearbejde. Det kan f.eks. være etablering af bæredygtige vandingssystemer og undervisning i, hvordan man ved at dyrke forskellige afgrøder kan mindske risikoen for en fejlslagen høst. Den forebyggende indsats er en mere effektiv måde til at bekæmpe sult, og så er den langt billigere end den akutte måde at hjælpe på. Indsamlingen vil også blive omtalt i kirkebladet, der udkommer sidst i februar måned næste år, men man kan allerede nu tilmelde sig som indsamler ved at henvende sig på kordegnekontoret eller for Elev Sogns vedkommende hos Lehn Bang–Mortensen på tlf. 86 22 25 60 og for Lystrup Sogns vedkommende hos undertegnede på telefon 20 55 13 55. Benny Vingborg

16-årige Samuel Ejoku fra Uganda fik sin jord tilbage med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp. Nu ønsker han indsamlerne ved Sogneindsamling 2012 held og lykke, så flere kan få hjælp. Foto: Rune Hansen


”Kristendom i virkeligheden” Lystrup kirkehøjskole fortsætter foredragsrækken om ”Kristendom i virkeligheden” med to foredrag om etiske problemstillinger, som de fremstilles stærkt i nye danske film og endnu stærkere, hvor mennesker må kæmpe for at overleve i lande med tørke, oversvømmelser og krig. Alle er velkomne til at deltage i foredragene. Der er gratis entré, men kaffen koster 10 kr.

Torsdag den 19. januar 2012 kl. 19.30

Jes Nysten, præst og filmkender: ”Kristendommen og etiske dilemmaer i nyere danske film” Der produceres mange gode danske film i dag – og mange af dem vil gerne vække til debat. Dybsindige etiske problemstillinger, ofte funderet i en kristen kontekst, dukker op igen og igen. Adskillige nyere danske film vidner om, at vi her har at gøre med den kunstform, der er bedst i stand til at formidle etik og tro på en tidssvarende og forståelig måde. Tænk f.eks. på Per Flys film ”Bænken” og Thomas Vinterbergs ”Festen”, Anders Thomas Jensens ”Adams Æbler” Annette Olesens ”Forbrydelser” eller Susanne Biers film ”Hævnen”. Denne aften vil bl.a. de nævnte film blive brugt i en drøftelse af, hvilke etiske dilemmaer, der rører sig i tiden, og ikke mindst spørgsmålet om, hvordan disse film også er i stand til at åbne for en drøftelse af grundlæggende kristne temaer. Jes Nysten har været ansat som sognepræst i Vor Frue-Vindinge i Roskilde i 30 år. Han har gennem mange år været stærkt optaget af film og har i en periode været religionspædagogisk medarbejder.

Torsdag den 9. februar 2012 kl. 19.30

Henrik Stubkjær, generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp: ”Når evangeliet kræver handling i verdens brændpunkter!” Med udgangspunkt i et kristent livssyn arbejder Folkekirkens Nødhjælp blandt verdens fattigste på alle kontinenter. Henrik Stubkjær vil fortælle om Folkekirkens Nødhjælps arbejde i de globale katastrofer, som f.eks. jordskælvet i Haiti, oversvømmelserne i Pakistan og Bangladesh og tørken i Etiopien. Men Folkekirkens Nødhjælp arbejder helhedsorienteret, hvilket vil sige at organisationen bliver og arbejder videre med genopbygningen og udviklingen af landbruget, bekæmpelse af HIV og Aids og sikringen af basale menneskerettigheder for de fattigste. Henrik Stubkjær vil også komme ind på nogle af de stor globale udfordringer verden står overfor, og give bud på, hvor kirkerne kan spille en særlig rolle i kampen mod fattigdom og kampen for retfærdighed og fred. Henrik Stubkjær er cand. theol., tidligere studenterpræst i Aarhus og forstander for Diakonhøjskolen. I dag er Henrik Stubkjær generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp.

Menighedsrådsformand: Chr. S. Matthiesen Hyldehaven 128 tlf. 86 22 07 87 Næstformand/Kirkeværge: Egon Skødt Hyldehaven 53 tlf. 86 22 69 04 Kasserer/sekretær/kordegn: Henrik Berger tlf. 86 22 79 76 – kordegnekontoret Kirketjenere: Birgitte Aalling og Janneke Provst tlf.: 86 22 89 43 kirketjener@lystrupkirke.dk Organist: Lars Nabe-Nielsen tlf.: 86 22 89 43 lars.nabe-nielsen@mail.dk Sognemedhjælper: Bitten Andersen tlf. 86 22 89 43 bittenmadsen@hotmail.com Ungdomsmedarbejder: Simon Emil Koefoed tlf. 51 91 87 78 ungdomsmedarbejder@gmail.com

www.lystrupkirke.dk

Lystrup kirke er kommet på facebook! Så er der mulighed for at få meddelelser om arrangementer via facebook. Tilmeld dig og bliv ven med Lystrup kirke. Så bliver du jævnligt opdateret med foredrag, børnearrangementer og koncerter. 3


Babysalmesang i foråret 2012 I dette forår tilbyder Lystrup kirke igen babysalmesang med musikpædagog Ingrid Oberborbeck. Børnene, som kommer med en af deres forældre, skal være mellem ca. 2 og 8 mdr. gamle. Små børn i den alder har stor glæde af at høre deres voksne synge, lave stemmelyde og svare på børnenes egne lyde. Det er dejligt at opleve de små børns opmærksomhed og fornøjelse, når de hører stemmernes musik. Syngende og dansende med børnene i favnen bevæger vi os gennem kirken. Alle medvirkende får en oplevelse af kirkens akustik, som kan hjælpe også rustne stemmer i gang. Mødre, fædre eller bedsteforældre er velkomne.

Ansøgning om julehjælp 2011 I Lystrup kirke samles der hver søndag ind til gode formål. En del af disse penge går til Menighedsplejen. Det er midlerne herfra, som hvert år bliver delt ud som julehjælp til værdigt trængende familier i Lystrup sogn. Derudover donerer Lions Club hvert år et antal kasser med julemad, som uddeles til familier, der har søgt om hjælp. Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos kordegnen eller downloades på kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk. Ansøgninger om julehjælp skal være afleveret hos kordegnen senest mandag den 12. december.

Evensong Dette års evensong afholdes søndag den 11. december kl. 16.00. Her vil Aarhus Universitetskor synge under ledelse af dirigent Søren K. Hansen. Der bliver lejlighed til at høre både dansk, engelsk, italiensk, fransk og tysk julemusik af bl.a. Scarlatti, Hugo Distler, Vaughan Williams, James Whitacre og John Rutter. Desuden bliver der en lille julesuite på tre sange arrangeret af korets egen dirigent. Menigheden får mulighed for at synge med, idet der afvekslende med korværker og tekstlæsninger vil være en række fællessalmer, som forhåbentlig vil medvirke til, at julestemningen indfinder sig. Liturg er Inger Bråe, mens Lars Nabe-Nielsen ledsager salmerne på orgel.

Spaghettigudstjenester

Babysalmesang finder sted i kirkerummet hver tirsdag kl. 9.3010.15. Forløbet strækker sig over ti gange. Første gang tirsdag den 31. januar – sidste gang tirsdag den 17. april. Tilmelding sker telefonisk til sognemedhjælper Bitten Andersen, tlf. 86 22 89 43 eller på mail til lystrup.sogn@km.dk Pris for deltagelse er 300 kr.

Nytårsparade Søndag den 22. januar kl. 14.00 holder KFUM-spejderne nytårsparade. Den dag er der familiegudstjeneste i Lystrup kirke, som spejderne selv har været med til at tilrettelægge. Temaet er stor tro og lille tro. Hvis man da overhovedet kan måle troen på den måde? Tænk, hvis man bare havde tro på størrelse med et sennepsfrø! 4

I Lystrup kirke har vi fået en ny beboer. Det er dukken Lyri, som er vild med spaghettigudstjenester. Inger og Hans har lovet Lyri at holde to børnegudstjenester mere i denne vinter, hvor vi lader os inspirere af Sigurd Barretts bibelhistorier og sange. Spaghettigudstjenesterne varer en halv times tid – og så er der pasta og kødsovs til alle. Det koster kun ti kr. pr. person at spise med. Onsdag den 4. januar kl. 17.00: Sikke dog et glædeligt budskab! Denne onsdag handler det om det lille barn Jesus, som blev født i en stald, og som blev hyldet af både engle, hyrder og tre vise mænd. Onsdag den 1. februar kl. 17.00: En dåb er fuld af håb I dag skal vi høre historien om, hvordan Jesus blev væk for Maria og Josef, dengang han var tolv år gammel – men vi skal også høre, hvordan det gik til, dengang Jesus blev døbt af Johannes.

Rum til stilhed Igen i januar og februar holdes Lystrup kirke åben for dem, som bare trænger til ro og tid til eftertanke. Her er der plads til at være – uden at man skal bidrage med noget selv – bare tage sig tid til at være. Det foregår torsdag den 26. januar og torsdag den 23. februar kl. 19.30-20.30. I kirkerummet er der dæmpet lys og stille musik. En enkelt læsning, et Fadervor og stilhed hører også med.


”Hvor folket er, skal kirken være”

Fastelavn med slag i

Liv-og-vækst-dag i Lystrup kirke med lektor Ulla Morre Bidstrup lørdag den 25. februar kl. 9.00-15.00

Så skal vi slå til tønden igen! Fastelavns søndag, den 19. februar kl. 11.00, er der børnegudstjeneste i Lystrup kirke. Alle er velkomne – uanset hvordan de er klædt ud! Efter gudstjenesten har FDF arrangeret tøndeslagning på parkeringspladsen foran kirken. Der bliver også hygge i kirken med fastelavnsboller og varm kakao. Og så er der kongekroner til kattekonger og kattedronninger og præmier til sjove og fantasifulde udklædninger.

Der ligger så mange kirker på landet – men der bor jo ikke så mange dér. I forstaden Lystrup bor der masser af mennesker – og der er også indtil flere kirker. Og hvor folket er, der skal kirken også være. Måske skulle der bruges nogle flere ressourcer på at være kirke her hos os – lige her hvor vi bor? Der er jo mange mennesker, som interesserer sig for kirken – og har lyst til at bruge den. Hvordan gør vi så lige det? Og hvordan mon folkekirkens fremtid bliver, hvis man går ind og ændrer på de strukturer, vi kender i dag – og måske endda tager skridtet fuldt ud og adskiller kirke og stat?

Ulla Morre Bidstrup, der er ansat som lektor på Pastoralseminariet i Aarhus, tager del i debatten om de kirkelige forhold bl.a. som medlem af Grundtvigsk Forums kirkepolitiske udvalg. På liv-og-vækst-dagen lægger hun op til debat om kirken – både i den lokale forstadssammenhæng, som er vores, og på det store politiske plan, hvor der i dag hersker stor usikkerhed om Folkekirkens fremtidige forhold. Hendes udgangspunkt vil være, at der skal være en sammenhæng mellem folkeliv og kirkeliv. Alle er velkomne til at deltage i denne spændende dag, hvor der bliver rig lejlighed til at tænke lokalt – og tænke stort. Det er selvfølgelig gratis at være med. Tilmelding til kordegnen senest onsdag den 15. februar på tlf. 86 22 79 76 eller lystrup.sogn@km.dk Program for dagen: Kl. 9.00 Formiddagskaffe Kl. 9.30 ”Kirke- og folkeliv på landet, i storbyen og i forstaden” Oplæg ved Ulla Morre Bidstrup om kirken lokalt Opfølgende debat Derefter gruppedrøftelser om de lokale forhold. Kl. 12.00 Middagsmad Kl. 13.00 ”Kirke- og folkeliv i fremtiden” – Oplæg ved Ulla Morre Bidstrup om folkekirkens aktuelle forhold. Hvordan bliver forholdet mellem kirke og stat i fremtiden? Skal kirken bevare sin tilknytning til staten, men have sin egen kirkeordning? Eller skal kirke og stat adskilles helt? Derefter drøftelser og diskussion af emnet. Kl. 14.30 Kaffe og afrunding på dagen.

––––––––––––––

Menighedsrådsmøder i 2012 Mødested: Lystrup kirke Mødetid: kl. 19.00 Mødedatoer (altid tirsdag): den 3. januar, 7. februar, 6. marts, 3. april, 1. maj, 5. juni, 7. august, 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december. Der afholdes offentligt regnskabs- og budgetmøde mandag den 26. marts.

DR Kirken nytårsnat Igen i år har DR Kirken fået lov til at bruge Lystrup kirke som ramme om den traditionsrige nytårsgudstjeneste, som transmitteres på DR1 lige efter rådhusklokkerne har lydt ved årsskiftet 2011-12. Optagelsen fandt sted den 7. november. Menigheden består af en masse sangglade mennesker fra Lystrup. Prædikant er sognepræst, debattør og foredragsholder Kathrine Lilleør fra Stenløse.

5


Koncert med Emma Oemann og Kristian Rusbjerg Årets første koncert i Lystrup kirke afholdes søndag den 26. februar kl. 15.00. Her vil Emma Oemann, sopran, og Kristian Rusbjerg, harmonika, synge og spille danske sange med temaet: Fra Carl Nielsen til Kai Normann Andersen.

Emma Oemann er opvokset i Elev, og sang i børne- og ungdomskorene ved Lystrup kirke igennem ti år. I 2009 blev hun optaget på musikkonservatoriet i Odense med sang som hovedfag. Her studerer hun nu på 3. år. Emma har medvirket i flere operaopsætninger på bl.a. Den Fynske Opera. Kristian Rusbjerg var med til at sætte harmonikaen på det danske landkort i duoen Kristian & Jesper, da de i 2002 udgav deres cd ”Harmonika træffere”, som endte med at sælge mere end 45.000 eksemplarer, og som blev nomineret til en Danish Music Award. Siden har han udgivet adskillige cd’er i forskellige sammenhænge med blandt andet Dræsinebanden. Mødet mellem de to verdener, som Emma og Kristian repræsenterer, giver den danske sangskat et nyt liv og udtryk. 6

25-års jubilæum Torsdag den 1. december 2011 har Lars Nabe-Nielsen været ansat som organist i Den Danske Folkekirke i 25 år. Lars Nabe-Nielsen er vokset op i Tversted i Nordjylland, han blev student fra Hjørring Gymnasium og tog kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus i 1984. I 1985 – 1986 var han i Paris for at dygtiggøre sig i orgelspillets kunst hos organisterne Marie Claire Alain og Daniel Roth. Han fik sin første ansættelse som organist ved Holme Kirke i 1986. Den 1. december 1989 blev Lars NabeNielsen ansat ved Lystrup Kirke, samtidig med indvielsen af kirken. Udover orgelspillet er han især meget optaget af arbejdet med kirkens børne- og ungdomskor. Her gør han en meget stor indsats ved at skabe sammenhold omkring det mål at give sangglade børn og unge gode musikalske oplevelser. Børne- og ungdomskoret er et rigtigt godt aktiv for kirken. I løbet af året byder kirken på en del koncertoplevelser, hvor Lars Nabe-Nielsen sammensætter en koncertrække med et bredt repertoire, og hvor også korene og han selv indgår i nogle af koncerterne. Lars Nabe-Nielsen er engageret i FUK (Folkekirkens Ungdomskor), hvor han er formand for Århus Stiftskreds. Her er han bl.a. med til at arrangere stævner for børn og unge rundt i Stiftskredsen. Lars Nabe-Nielsen er en meget aktiv og arbejdsom person, og hans positive tilgang til og medleven i ”kirkens liv” er velkendt. Der skal lyde et stort tillykke med jubilæet. Christian S. Matthiesen Formand for menighedsrådet

Juniorkonfirmander i Lystrup kirke I dette efterår er det elever i 3.a og 3.b fra Lystrup skole, som går til ”Kend din Kirke”. Der kommer ca. 30 børn i alt på de to hold. Efter nytår får eleverne fra 3.c tilbuddet om at blive juniorkonfirmander. Når man går til ”Kend din Kirke” får man mange forskellige oplevelser. Vi går på opdagelse i kirkerummet for at få et forhold til kirkens gudstjeneste med prædiken, dåb, nadver og musik. Børnene lærer salmer og sange og får fortalt bibelhistorier, også nogle gange som løb i skoven eller i kirken eller som rollespil, hvor de selv deltager i historien. Vi går i tårnet og ser og hører om kirkeklokkerne, vi er kreative og laver armbånd, tegninger og prøver at skabe ligesom Gud – med modellervoks. Vi går også en tur til Elsted og ser kirken og kirkegården. Og så får vi besøg af en ung volontør fra Afrika in Touch, der fortæller og viser ting og billeder fra sit ophold i Nigeria. Gennem disse aktiviteter får børnene et godt indblik i kirkens liv og det giver dem forhåbentlig en fortrolighed med kirken, så de får lyst til at komme igen. Holdet med juniorkonfirmander fra 3.c begynder i kirken tirsdag den 10. januar kl. 13-14.30 og forløbet slutter lige omkring påske. Det er Inger Bråe og Bitten Andersen, der står for forløbet.


Prædikantliste: December – januar – februar Lystrup

Elev Søndag den 4. december 2. søndag i advent Matt. 25, 1-13, Lignelsen om de ti brudepiger

kl. 9.30 Inger Bråe

Søndag den 11. december 3. søndag i advent Luk. 1, 67-80, Zakarias’ lovsang

kl. 11.00 Hans Boas

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 18. december 4. søndag i advent Johs. 3, 25-36, Johannes døberens glæde

ingen gudstjeneste

kl. 13.30 Bråe+Boas, familie kl. 15.00 Hans Boas kl. 16.30 Inger Bråe

Lørdag den 24. december Juleaften Luk. 2, 1-14, Juleevangeliet

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 25. december Juledag Johs. 1, 1-14, Han var i begyndelsen hos Gud

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Inger Bråe

Mandag den 26. december 2. juledag Matt. 10, 32-42, Prisen for at følge Jesus

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Inger Bråe

kl. 16.00 Evensong

Tirsdag den 27. december 3. juledag

kl. 14.00 Inger Bråe

Søndag den 1. januar Nytårsdag Matt. 6, 5-13, Vor Fader, du som er i himlene!

kl. 17.00 Bråe og Boas

Onsdag den 4. januar Spaghettigudstj.: Sikke dog et glædeligt budskab!

kl. 11.00 Lars Mandrup Ydre missions dag

Søndag den 8. januar 1. søndag efter helligtrekonger Mark. 10, 13-16, Lad de små børn komme til mig

kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den. 15. januar 2. søndag efter helligtrekonger Johs. 4, 5-26 Levende vand

kl. 15.00 Inger Bråe kl. 16.30 Hans Boas

kl. 15.00 Hans Boas Børnegudstj. og juletræ ingen gudstjeneste

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 14.00 Hans Boas 5-års dåbsjubilæum

kl. 14.00 Hans Boas Nytårsparade

Søndag den 22. januar 3. søndag efter helligtrekonger Luk. 17, 5-10, Giv os større tro!

kl. 11.00 Hans Boas

kl. 11.00 Inger Bråe Fernisering

Søndag den 29. januar Sidste søndag efter helligtrekonger Johs. 12, 23-33, Herliggørelse af Guds navn

ingen gudstjeneste

kl. 17.00 Bråe og Boas

Onsdag den 1. februar Spaghettigudstj.: ”En dåb er fuld af håb”

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 5. februar Septuagesima søndag Matt. 25, 14-30, De betroede talenter

kl. 16.00 Hans Boas Lysgudstjeneste


kl. 11.00 Inger Bråe

kl. 11.00 Hans Boas Børnegudstjeneste kl. 11.00 Inger Bråe

Søndag den 12. februar Seksagesima søndag Mark. 4, 26-32, Lignelser om Guds riges vækst

ingen gudstjeneste

Søndag den 19. februar Fastelavns søndag Luk. 18, 31-43

kl. 9.30 Hans Boas

Søndag den 26. februar 1. søndag i fasten Luk. 22, 24-32, Hvem er den største?

kl. 9.30 Inger Bråe

Farvestrålende mormor-udstilling Ulla Bruun udstiller sine fantasifulde og farvestrålende billeder i Lystrup kirkes mødesal. Søndag den 29. januar er der fernisering på udstillingen. Det bliver omkring kl.12.30 – altså lige efter gudstjenesten, som begynder kl. 11.00. Ulla Bruun har indtil sommeren 2009 arbejdet som pædagog i Børnehaven Lystruplund. Hun har tegnet og lavet akvareller i mange år, og udstillingen i Lystrup kirke omfatter flere forskellige kunstneriske udtryk. En række meget farverige og detaljerede billeder er lavet som illustrationer til hendes selvbiografiske børnebog ”Da Mormor var Lille”. Desuden er der en samling tegninger fra forskellige rejser rundt i verden og en række akvareller blandt andet med motiver fra Anholt. Endelig er der akrylbilleder med udgangspunkt i temaet lys og bevægelse. Ved ferniseringen bliver der budt på et glas vin, og Ulla Bruun vil læse lidt op af den omtalte børnebog, der i øvrigt også er skrevet for voksne.

Helligtrekongers søndag i Lystrup kirke Søndag den 8. januar 2012

Helligtrekongers søndag har en lang tradition for at være en markering af kirkens missionsarbejde over hele verden. Ved gudstjenesten i Lystrup kirke kl. 11.00 prædiker Lars Mandrup, som i første halvdel af 1980’erne var udsendt som missionær i Madagaskar og siden har været mangeårig formand for Danmission, som er Danmarks største missionsselskab med arbejde i mere end ti lande. Efter gudstjenesten er der frokost for alle. Prisen er bare 20 kr.

En verden til forskel

I forbindelse med frokosten holder Lars Mandrup foredrag om emnet ”En verden til forskel”. Som formand for Danmission har Lars Mandrup besøgt en lang række lande og kirker i Afrika, Asien og Mellemøsten, hvor Danmission har samarbejdspartnere, og han er derved kommet tæt på folk fra andre kulturer, på kristne menigheder og andre religioner. I foredraget bringer han glimt fra disse besøg og giver eksempler på, hvordan det har været med til at forandre ham. I forbindelse med arrangementet introduceres Danmissions lyssalg. Lys af mange forskellige slags, fremstillet af frivillige medarbejdere på Danmissions lysfabrikation i Brædstrup, sælges til fordel for Danmissions vidtforgrenede arbejde. Helligtrekongers søndagen arrangeres af Lystrup kirke i samarbejde med Danmission.

8


Elev kirkes nye organist Elev menighedsråd har ansat Kasper Schou som kirkens nye organist. Vi er overbevist om, at han er et interessant bud på, hvordan kirkemusikken kan få et nyt ansigt, samtidig med at vi bibeholder de gode traditioner. Kasper er uddannet som Almen Musiklærer fra Nordjysk Musikkonservatorium og har 25 års erfaring fra kirkemusikalske kredse i Randers og Aalborg. Han synger i et af de bedste rytmiske kor, Vocal Line fra Aarhus, og spiller til fester (popmusik) og til baller (spillemandsmusik). Kasper understreger, at de allerede eksisterende gode traditioner bør fastholdes, men at der samtidig kan være plads til nytænkning. Det kan bl.a. ses i Vi synger julen ind, der i år bliver til Evensong. Vi glæder os til at lytte til Kaspers orgelspil, der f.eks. rummer interessante forspil, og se ham arbejde med Elev Koret, som forhåbentlig bliver en stor og stærk aktør i Elev Kirke.

Jul for børnefamilier i Elev Vi håber, de nye tilflyttede familier har lyst til at være med, når menighedsrådet og præsten arrangerer juletræsfest i Elev tirsdag den 27. december. Det er en god tradition i Elev, som mange gerne vil deltage i. Vi begynder med børnegudstjeneste kl. 15.00, og så går alle over på skolen og holder juletræsfest. Her vil kirkens nye organist stå for underholdningen. Vi regner også med at få besøg af Julemanden! Arrangementet slutter senest kl. 17.00.

5-års dåbsjubilæum i Elev Søndag den 15. januar kl. 14.00 er alle børnefamilier inviteret til børnegudstjeneste og teater i Elev. Ved børnegudstjenesten får de børn, der blev døbt i 2006 en fin børnebibel som gave fra kirken. Det kræver naturligvis, at forældrene har tilmeldt barnet. I våbenhuset spiser vi en bolle og drikker et glas saft eller en kop kaffe, og så går vi over på skolen, hvor vi kan opleve teatergruppen Ratatas i eventyret om Tommelise. Den lille blomsterpige Tommelise bringes fra sin trygge vugge ud i den store verden. Hun bliver ”kidnappet” af frøerne og ”moppet” af de store biller. Men heldigvis redder svalen Tommelise og flyver hende til blomsterlandet, hvor hun møder sin blomsterprins og får vinger. Vi slutter senest kl. 16.00. Tilmelding af dåbsjubilarerne til Lystrup kirkes kordegnekontor på tlf. 86 22 79 76 eller på mail hhmb@km.dk

Menighedsrådsformand: Lehn Bang-Mortensen Petersmindevej 110 Tlf.: 86 22 25 60 Mail: lehn@fiber.dk Kirkeværge: Jens Chr. Damsgaard Stokbrovej 138 Tlf.: 86 23 19 20 Kasserer: Martha Bo Almskou Stokbrovej 63 Tlf.: 86 23 21 13 Sekretær: Kordegnen Graver og ringer: Maibritt Konrad Egåvej 64, 8250 Egå Træffes mandag, onsdag og fredag 10.00-15.00 på 50 48 00 02 Organist: Kasper Schou Mariagervej 11, 4. tv. 8900 Randers C Tlf.: 41 43 68 60 kasper@schoumusik.dk www.elevkirke.dk

9


Evensong i Elev

Kend din kirke

I år bliver julen sunget ind torsdag den 15. december kl. 19.30 under titlen Evensong. Sognepræst Hans Boas og organist Kasper Schou har sammensat et program bestående af gode tekster om lyset, om ordet, om Bethlehem og en masse af den kendte engelske julemusik. Det er julestemning, det er fællessang, det er genkendelse. Alle er velkomne!

”Kend din kirke” er et tilbud til eleverne fra 3. klasse på Elev skole. Gennem Kend din kirke-forløbet får juniorkonfirmanderne mulighed for at gå på opdagelse i kirkerummet og lære kirkens historie at kende. Der bliver selvfølgelig også fortalt en masse gode bibelhistorier for børnene. Det er sognepræst Hans Boas, der står for forløbet. Jeg håber, at juniorkonfirmanderne og deres familier også vil deltage i lys-gudstjeneste for børn søndag den 5. februar kl. 16.00.

Lysgudstjeneste ved kyndelmisse ”Kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård,” synger vi i ”Det er hvidt herude”. Men hvad betyder kyndelmisse? Og hvem er Simeon og Kjørmes Knud? Hvorfor og hvordan blev Maria renset?

Pilgrimsvandring med konfirmander Tirsdag den 27. september tog konfirmanderne fra Hårup skole (Elev og Todbjerg-Mejlby) på vandring med pilgrimspræsten Elisabeth Lidell i Mols Bjerge. Turen gik fra Femmøller op i bakkerne ad den italienske sti til Besøgscentret over Tremosegård til Agri kirke og tilbage til Femmøller af kirkestien. Vi havde en dejlig dag med flot vejr i den skønne natur. Undervejs blev der holdt nadver ved en lille sø, og vi fik os også en god snak undervejs om de syv pilgrimsord: Langsomhed, bekymringsløshed, frihed, enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab. I Agri Kirke var der samtale mellem generationerne om tro og konfirmation. Foruden pilgrimspræsten deltog Solveig Kærgaard og Martha Bo Almskou fra Elev menighedsråd sammen med sognepræst Hans Boas.

Alt dette er relevante spørgsmål til gudstjenesten søndag den 5. februar kl. 16.00 for og med konfirmander og juniorkonfirmander med søskende og forældre. Kirken vil denne sene eftermiddag blive oplyst af stearinlys. Vi synger et par af de gode vintersange og et par salmer, der passer til årstiden. Udover konfirmander og juniorkonfirmander med deres familier er alle andre naturligvis velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten er der en lille forfriskning i våbenhuset, inden vi går hjem.

10


Lystrup-Elev Pastorat Sognepræst Hans Boas (KB) Bygaden 13 A, tlf.: 86 22 92 90. E-mail: hhmb@km.dk Træffes mandag-torsdag kl. 12-13, tirsdag tillige kl. 17-18 Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst Inger Bråe Haugesundsvej 15, 8200 Århus N, tlf.: 86 16 97 03. Træffes tirsdag-fredag kl. 17-18. Mandag fri. E-mail: inbr@km.dk

Nyttige adresser

• Kordegnekontor: Kordegn Henrik Berger Pedersen, Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup tlf.: 86 22 79 76, fax 86 22 08 76 E-mail: lystrup.sogn@km.dk • Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9.30-13, torsdag tillige kl. 16-18. Fredag kl. 11-13, lørdag lukket

Hvordan gør man? Kort vejledning i hvor man henvender sig, når man har brug for en kirkelig handling. Fødsler Anmeldelse sker til kordegnekontoret. Anmeldelsen skal foretages senest to dage efter fødslen. Forældrenes dåbs-, evt. vielsesattest, vedlægges. Dåb og navngivelse Kontakt kordegnen. Ved dåb opgives navn og adresse på mindst to faddere. Hvis barnet ikke skal døbes, skal navngivelsen finde sted på kordegnekontoret senest 6 måneder efter barnets fødsel, af hensyn til den offentlige registrering. Vielse Bestil tid hos kordegnen og kontakt vielseskontoret på rådhuset for at få udstedt en prøvelsesattest, som sammen med dåbsattest afleveres på kordegnekontoret. Ved dødsfald Kontakt en af sognets præster. Kirkebil Til alle gudstjenester og møder i Lystrup og Elev kan kirkebil bestilles på kordegnekontoret Redaktion Hans Boas, Bygaden 13 A, 86 22 92 90 (ansvh.) Christian S. Matthiesen, Hyldehaven 128, 86 22 07 87 Benny Vingborg, Abildhaven 82, 86 74 01 39

Besøgstjenesten Birte Ammitzbøll – træffes efter aftale i Lystrup kirke. Privat tlf.: 86 23 19 10 Solvejg Østergaard, 86 74 10 40 Sognemedhjælper Bitten Andersen – træffes i kirken torsdag kl. 10-12. Tlf.: 86 22 89 43 E-mail: bittenmadsen@hotmail.com Ungdomsmedarbejder Simon Emil Koefoed – træffes i kirken torsdag kl. 9-13. Tlf.: 51 91 87 78 ungdomsmedarbejder@gmail.com Lystrup Indre Mission Henning Mikkelsen, Birkehaven 58 Tlf.: 86 22 62 57 FDF Lystrup/Elev Henrik Rasmussen, Kirsebærhaven 10 Tlf.: 86 22 54 98 www.fdflystrupelev.dk KFUM-spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Johannes Damsgaard-Bruhn, Oslogade 14 st. tv., 8200 Århus N Tlf.: 40 86 98 95 www.lystrupgruppe.dk Genbrugscentret Sønderskovvej 4, Tlf.: 86 22 55 62 Åbningstid: Mandag-fredag 10-17, torsdag til 18, lørdag 10-14 www.lystrupgenbrug.dk Lystrup Møbel Genbrug Møgelgårdsvej 39, tlf. 86 22 62 33 Åbningstid: Mandag-fredag 13-17, lørdag 10-14

Solveig Engelst Kærgård, Pedersmindevej 115, 86 22 73 82 Birgitte Mumm, Ørnehøjen 9, 86 22 43 34 Redaktionen påtager sig intet ansvar for ikke-bestilt stof.

Tryk WERKs Grafiske Hus a|s, tlf. 86 27 54 99 – www.werk.dk

Deadline: 27. januar 2012

11


Når vi lader os gribe Af Benny Vingborg, menighedsrådsmedlem i Lystrup Når man f.eks. går til fodbold på stadion, så er der et skarpt skel mellem dem, som spiller, og dem som ikke gør – dem der bare er tilskuere. Sådan må det nødvendigvis være dér. Men sådan er det ikke i kirken. Gudstjenesten egner sig dårligt for tilskuere, som man nu kan være tilskuer ude på stadion. I gudstjenesten er vi på en anderledes måde alle involverede. Jo mere desto bedre. Der er ganske vist bestemte rolleindehavere, hvis roller man ikke må bryde ind i, men de ord, der lyder, salmerne der synges, nadveren og velsignelsen – det angår alt sammen på en ens måde os alle sammen. Dermed er vi alle deltagere – og det fungerer klart bedst, når alle er sig det bevidst. Et eller andet sted handler det nok om at vove, nemlig vove at åbne sig for det, som foregår. Man må vove at lade sig involvere og blive en del af det, som sker. Men så vil det også gøre en verden til forskel!

Et andet eksempel: Jeg har oplevet det nogle gange i Lystrup Kirke. Menigheden synger en salme. Det skal være en god og kendt salme. Salmesangen glider rigtig godt, ledsaget af orgelmusikken. Så er det, at jeg nogle gange har oplevet, at organisten midt i det hele pludselig er holdt op med at spille – og at salmesangen forsætter uden akkompagnement. Det er ikke fordi organisten strejker eller er blevet doven. Tværtimod! Han har fornemmet menighedens engagement, tror jeg, og ladet det komme til sin fulde ret. Menighedens intense deltagelse har skinnet igennem og har selv båret salmesangen frem på smukkeste vis. Det har jeg oplevet som noget meget smukt og vedkommende. Ingen af os lever sit liv kun for sig selv eller kun i sit eget univers. Og heldigvis for det. Jeg tror, at de to ovennævnte eksempler kan være et udmærket billede på, hvordan livet i det hele taget bliver meget smukkere og meget rigere, dér hvor vi for alvor involverer os i det – og lader os det gribe af det. Glædelig jul og godt nytår!

Nogen gange lykkes det bedre end andre gange. Lad mig komme med et par eksempler, et par højdepunkter, hvor jeg synes, at det er lykkedes særlig godt: Gennem en del år arbejdede jeg som kirketjener i Elsted Kirke. De fleste juleaftensgudstjenester deltog jeg i fra våbenhuset, fordi kirken næsten hver gang var så fuld, at nogle ikke kunne komme længere end til våbenhuset. Jeg kunne så vejlede i forløbets gang derfra. Man kunne ikke se præsten, prædikestolen eller alteret, men det forhindrede ikke, at man kunne deltage og være med. Slet ikke! Og noget af det største var at stå der i våbenhuset og høre stemmer, som begyndte at synge med på de kendte julesalmer efter bedste evne. Det var utrænede stemmer – sådan fornemmedes det – som kun sjældent vovede sig ud i at synge i det fælles rum. Hvorfor var det så stort? Fordi disse stemmer sang med på grund af en grebethed af hele situationen. Sådan fornemmede jeg det i hvert fald. Disse mennesker blev simpelthen grebet af det, der foregik – og lod sig involvere. Og så kunne det ikke blive større!

Grebet af taknemmelighed og glæde. I Betlehem findes på Hyrdernes mark en smuk lille kirke tegnet af den italienske arkitekt Barluzzi. Dette billede er taget på Lystrup kirkes sognerejse i februar 2009.

2011, Sogneblad # 4  

Sognebladet dækker perioden december 2011 og januar-februar 2012

2011, Sogneblad # 4  

Sognebladet dækker perioden december 2011 og januar-februar 2012

Advertisement