Page 1


2


AURKIBIDEA

ÍNDICE

1. Eskerrak

2

1. Agradecimientos

2

2. Agurra

4

2. Saluda

4

3. Organigrama

6

3. Organigrama

6

4. Kanpo-harremanak

7

4. Relaciones externas

7

4.1. Udala 4.2. Alta hartze eta Elkartea uztearen kudeatzeko plana 4.3. Elkartearen marka-irudia indartzea 4.4. Sektore-ordezkaritza 4.5. Bilerak bazkideekin Elkartearen lana aztertzeko 4.6. Bilerak 2011ko udal hauteskundeetara aurkeztu ziren Alberdi politiekoen ordezkariekin

5. Komunikazioa 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Barne komunikazioa Getxo Emprende Hedabideekiko harremanak Web ataria

7 12 14 15 16 17

19

4.1. Ayuntamiento 4.2. Plan de gestión de altas y bajas de empresas 4.3. Reforzamiento de imagen de marca de la Asociación 4.4. Representación sectorial 4.5. Reuniones con asociados para valorar el trabajo de la Asociación 4.6. Reuniones con representantes de los partidos políticos que concurrieron a elecciones municipales 2011

5. Comunicación

17

19

19 20 21 23

5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

6. Trebakuntza

24

6. Formación

24

7. Zerbitzuak

26

7. Servicios

26

7.1. Akordioak hirugarrenekin 7.2. Kontsulten arreta 7.3. Laguntzak eta diru-laguntzak 7.4. Lan-poltsa 7.5. Saltzeko modu bereziak 7.6. Kontsumoko Sistema Arbitrala 7.7. Enpresa-lehiakortasunaren Hobekuntzarako Proiektua

8. Jarduerak

26 29 30 31 32 33 34

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7.

35

8. Actividades

8.1. 2012ko Agenda-Dietario 35 8.2. Getxoko Argazki-Albuma 35 8.3. Getxoko Usainak 37 8.4. Getxoko Enpresa Sektorea Sustatzeko VII Kanpaina 38 8.5. Getxoko Erakusleihoen 21. Lehiaketa 40 8.6. I Gozatu Erosketez eta Aisialdiaz Getxon Gauerdia baino gehiagora arte 42 8.7. Karolina Eguna Getxon 43 8.8. Getxoko Enpresen VI. Urteroko Topaketa 44 8.9. 26 Getxo Moda 46 8.10. IX Getxo Outlet: Getxoko Salgai Hondarren eta Eskaintzen Azoka 49 8.11. I Getxo Erakusleiho Biziak 51 8.12. I Getxo International Cup 52 8.13. 26. Gabonetako Argi Apaindura 54 8.14. Kideen aintzatespena 55 8.15. I Dastatu Getxo 57 8.16. Bazkide txartela 58 8.17. Enpreseentzako bidaia profesionala 59

9. Barne kudeaketa 9.1. Artxiboa 9.2. Barne trebakuntza 9.3. Barne prozeduraren hobekuntza 9.4. Kudeaketa sistema informatikoa 9.5. Berrikuntzaren kudeaketarako Sistema

Comunicación interna Getxo Emprende Relaciones con los medios de comunicación Portal web

7 12 14 15 16

60 60 60 61 62 63

Acuerdos con terceros Atención de consultas Ayudas y subvenciones Bolsa de trabajo Modalidades especiales de venta Sistema Arbitral de Consumo Proyecto para la Mejora de la Competitividad de las Empresas

8.1. Agenda-Dietario 2012 8.2. Album Fotográfico de Getxo 8.3. Aromas de Getxo 8.4. VII Campaña de Promoción del Sector Empresarial de Getxo 8.5. 21º Concurso de Escaparates de Getxo 8.6. I Disfruta de Compras y Ocio en Getxo hasta más de Medianoche 8.7. Día de la Carolina en Getxo 8.8. VI Encuentro Anual de Empresas de Getxo 8.9. 26 Getxo Moda 8.10. IX Getxo Outlet: Feria de Oportunidades y Saldos de Getxo 8.11 I Getxo Escaparates en Vivo 8.12. I Getxo International Cup 8.13. 26ª Ornamentación Luminosa Navideña 8.14. Reconocimiento a Socios 8.15. I Saborea Getxo 8.16. Tarjeta de asociado 8.17. Viaje profesional para empresas

9. Gestión interna 9.1. Archivo 9.2. Formación interna 9.3. Mejora de procedimientos internos 9.4. Sistema informático de gestión 9.5. Sistema de gestión de la innovación

19 20 21 23

26 29 30 31 32 33 34

35 35 35 37 38 40 42 43 44 46 49 51 52 54 55 57 58 59

60 60 60 61 62 63


1.

ESKERRAK

4

AGRADECIMIENTOS

1. ESKERRAK

1. AGRADECIMIENTOS

Getxo Enpresatik (Getxo Enpresa eta Merkataritza) erakunde, organismo eta enpresek 2011. urtean eskaini genituen zerbitzuak eta egin genituen jardueren arrakasta lortzeko eman duten laguntza eskertzen dute.

Desde Getxo Enpresa (Getxo Empresarial y Comercial) agradecemos el apoyo prestado por las instituciones, organismos y empresas que han contribuido al satisfactorio resultado de las actividades y servicios que prestamos y realizamos en 2011.


1.

AGRADECIMIENTOS

ESKERRAK

A. MATEOS AMMAN & ASOCIADOS

ACANTO

AUTO ESCUELA AMEZTI BAR ATERPE CALZADOS PUMA

BAR TXIMELETA

CAFÉ NOVELTY

CAFETERÍA POLIDEPORTIVO GOBELA CERRAJERÍA YOSU

CAFÉ TROKAZULO

IMPRENTA ARENAS

RESTAURANTE BOGA SUKAL NOVA

JOMA

RESTAURANTE CUBITA

KOTTON & KOLORS NAKAR

PUENTE VIZCAYA

RADIO TAXI GETXO

RESTAURANTE JOLASTOKY RESTAURANTE UGARTENA

TALLERES MAREL UP ARENA

GLASS

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

KORAT

LUMAKEUP

RESTAURANTE PABLO URZAY URALDE GLOBAL

FERRETERÍA PICÓ GASTRONOMÍA Y REGALOS

GESTIÓN INMOBILIARIA GETXO XXI

JOYERÍA ATORRASAGASTI

ÓPTICA ARGALUZA

DISTRIBUCIONES DE VINOS Y CAVAS

E-VENTS EVENTOS

KONTRAPAS MUSIKALDIA

LIBRERÍA ZUGATZARTE

DECORACIONES SARRIKOBASO

GARMENDIA REPRESENTACIONES

GESTIONA XXI

KAROLA ETXEA

CE CONSULTING EMPRESARIAL

DANDO LA BRASA

EXPO HOGAR GANT

GEHILAN 2000

CAFETERÍA AMAIA

CARROCERÍAS SANCHO CIANOPLAN

EDICIONES DEUSTO

NORVIS

BENETTON LAS ARENAS

DISFRACES REGALOS Y SEX-SHOP VILLAMONTE

FOTO RICARDO

ARIMA COOL TOUR

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS ARTESANAS DE IMAGEN PERSONAL DE BIZKAIA (B.I.P.E.) BAR TEXAS

DIGITAL 5

ANIMA LIBER

TALLERES SARRIKO URKOA

LA LUNA DE PIXKA NATURAL OPTICS GETXO REFORMAS MAREVA RESTAURANTE LAPIKO SHAMROCK AKADEMY TOKO BALI YVES ROCHER

5


2.

SALUDA

AGURRA

6

2. AGURRA

2. SALUDA

Gaur egun, mezu baikor bat enpresa arloan transmititzea zerbait ia kontrakulturala da. Hala ere, Elkartean 2011. urtean garatu genuen lanari begira, bide zuzenean ibiltzen garen ziurtasun osoa daukat. Gure lan osoa eskaintzen ditugun zerbitzuak eta egiten ditugun jarduerak hobetzeko eta berritzeko zuzenduta egon zen. Era berean gure kudeaketa Getxoko enpresen beharretara, eta bereziki gure enpresa bazkideen beharretara, moldatuta eta pertsonalizatua izateko lan egin genuen.

En los tiempos que corren, transmitir un mensaje de optimismo en el ámbito empresarial es algo casi contracultural. Sin embargo, considerando el trabajo que en la Asociación hemos desarrollado en 2011, me reafirmo en la confianza de que caminamos por la senda correcta. Nuestra labor se volcó en la mejora continua y la innovación de los servicios y actividades que prestamos y en la personalización de nuestra gestión a la medida de las necesidades de nuestras empresas asociadas.

Eboluzio hau begibistakoa da kanpotik, adibidez gure irudi korporatio berriaren bidez, baina barruko lanean ere oso nabaria da.

Esta evolución se ha hecho patente a nivel externo, por ejemplo con la modernización de nuestra imagen corporativa, pero también de manera muy evidente a nivel interno.

Hala erakusten da gure enpresari bazkideekin izan genituen bileren bidez. Topaketa hauetan, Elkartearen barne dauden enpresariek garatzen dugun lana baloratzeko aukera izan zuten eta baita ideiak emateko parada ere lan lerro berriak sortezeko, hauetako batzuk eginda o edo martxan jarrita dagoeneko.

Así se demuestra en las reuniones mantenidas con nuestros/as empresarios/as asociados/as para que valoraran la labor que realizamos y pudieran aportarnos sus ideas respecto a nuevas líneas de trabajo, algunas de ellas propuestas por vosotros/as ya ejecutadas o puestas en marcha.

Bestalde, barne prozesuak burutu genituen eskaintzen ditugun zerbitzuen eta egiten ditugun jardueren errentagarritasuna areagotzeko. Gainera, udalerriko enpresen lehiakortasunaren dinamizatzailea gisa daukagun maila indartu genuen, enpresen arteko sinergiak ezarriz eta bere legua merkatuan indarzteko planak eginez.

También ejecutamos procedimientos internos enfocados a optimizar el valor que dan a nuestras empresas asociadas los servicios que prestamos y las actividades que realizamos. Además, reforzamos nuestro papel como dinamizadores de la competitividad de las empresas del municipio ejecutando proyectos para potenciar las sinergias entre ellas y su posicionamiento en el mercado.

Maite Ibarbengoechea Lehendakaria • Presidenta

Berrikuntzaren aldeko egin dugun apustua badago ere ikusgai egin genituen enpresen dinamizaziorako eta sustapenerako jardueretan. Porketu berritzaileak eta erakargarriak burutu genituen, Getxoko ArgazkiAlbuma, I. Getxo International Cup, I. Getxo, Erakusleiho Biziak edo I. Dastatu Getxo izeneko jardueren kasu. Halaber, berritasun oso garrantzitsuak sartu genituen Getxoko Enpresen Urteroko VI. Topaketan, IX. Getxo Outlet: Getxoko Salgai-Hondarren eta Eskaintzen Azokan edo Getxo Modaren 26. edizioan, besteak beste.

Nuestra apuesta por la innovación también se ha hecho patente en las actividades de promoción y dinamización empresarial que realizamos. Ejecutamos novedosos y atractivos proyectos como el Album Fotográfico de Getxo, I Getxo International Cup, I Getxo, Escaparates en Vivo o I Saborea Getxo e introdujimos mejoras importantes en iniciativas como el VI Encuentro Anual de Empresas de Getxo, IX Getxo Outlet: Feria de Oportunidades y Saldos de Getxo y la 26ª edición de GetxoModa, entre otras.

Nire ustez, hasieran aipatu dudan baikortasuna arrazoi batuzk dauka, ez bakarrik Elkarteren kudeaketak emaitza onak eman zuelako, baizik eta Batzar Nagusian bazkideek erakutsi zuten konfidantza Zuzendari Batzorde honengan bere lana hurrengo urteetan zehar jarrai dezalako eta 70 enpresa baino gehiago sartu zirelako 2011. urtean Elkartean. Hau multzo indar batean sartzearen garantizaren seinale da, enpresen zerbitzura dagoen eta proiektu itxaropentsu bat eskaintzen duen multzoa.

Considero que el optimismo del que hablaba al comienzo se ve refrendado no sólo por el buen resultado de la gestión de nuestra Asociación, sino también por la confianza depositada en la Asamblea General por los/as asociados/as para que esta Junta Directiva continúe con esta labor durante los próximos años y por el hecho de que más de 70 empresas se integraran en la Asociación en 2011, comprendiendo el valor de pertenecer a un colectivo fuerte, a su servicio y con un proyecto ilusionante al que seguiremos dando continuidad.


3.

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA

3. ORGANIGRAMA

3. ORGANIGRAMA Batzar Nagusia

Asamblea General

Zuzendaritza Batzarra

Junta Directiva

Batzorde Exekutiboa

Comité ejecutivo

Talde kudeatzailea

Equipo Gestor

BATZARRAK 2011ko maiatzaren 10ean 2010ko Ohiko Batzar Nagusia egin zen Artaza Hotelean. Hauexek izan ziren eguneko aztergaian tratatuko gaiak:

ASAMBLEAS El 10 de mayo de 2011 se celebró la Asamblea General Ordinaria 2010 en el Hotel Artaza. Estos fueron los temas referidos en el orden del día:

• • • • • •

2009ko Ohiko Batzar Nagusiaren eta 2010ko Ezohiko Batzar Nagusiaren aktak irakurri eta onartzea. 2010. urtean egindako jarduerak eta 2011. urteko Jarduera Plana. 2010. urteko Txosten Ekonomikoa eta 2011. urteko Aurrekontua. 2010. urteko enpresa bazkide berrien zerrenda. Zuzendaritza Batzarreko karguak berriztea. Galde-eskeak.

• • • • • •

Lectura y aprobación de las Actas de la Asamblea General Ordinaria 2009 y la Asamblea General Extraordinaria 2010. Actividades realizadas durante el año 2010 y Plan de Actividades para el ejercicio 2011. Informe económico correspondiente al año 2010 y Presupuesto del 2011. Relación de nuevas empresas asociadas durante el ejercicio 2010. Renovación de cargos de la Junta Directiva. Ruegos y preguntas.

Jarraian, 2011ko Ezohiko Batzar Nagusia egin zen. Elkarteko estutuen zenbait artikulu aldaru ziren, gure kolektiboaren funtsa-sozialari buruzkoak, organizazioaren errealitate eta beharretera moldatzeko asmoz.

A continuación, tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria 2011, en la que se aprobó la modificación de varios artículos de los estatutos de la Asociación referidos al objeto social de nuestro colectivo para adaptarlos a las nuevas realidades y necesidades de la organización.

Enpresa bazkideen artean eta baita eskaintzen ditugun zerbitzuak eta egiten ditugun jarduerak babesten edo laguntzen erakunde, entitate eta enpresen artean 2010. urteko Memoria banatu genuen. Gainera, Batzar Nagusira etorri zirenei 2011ko Jarduera-Txostena eta Aurrekontua eman genien.

A las empresas asociadas y las instituciones, entidades y empresas patrocinadoras y colaboradoras con las actividades y servicios que realizamos y prestamos distribuimos la Memoria 2010. Además, entregamos a los asistentes a la Asamblea el Informe de Actividades y Presupuesto de 2011.

7


3.

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA

ZUZENDARI-BATZORDEA Elkarteko Zuzendari Batzordeak, kolektiboan integratuak dauden enpresen ordezkariez osatua dagoena, hilean behin normalean biltzen direnak, Elkartea gobernatu eta zuzentzeko eginkizunak burutzen ditu. Zuzendarietako batzuek, era berean, osatzen dute Batzorde Exekutiboa, urtean zehar egiten eta eskaintzen ditugun jarduerak eta zerbitzuak burutzeko epeen arabera deitzen dena

Presidentea: Presidenta: Presidenteordea: Vicepresidente: Diruzaina: Tesorera: Bokalak: Vocales:

TALDE KUDEATZAILEA Zazpi langilek osatzen dute Elkarteko zuzendaritza-organoek onesten dituzten proiektuak kudeatzen dituen taldea.

Gerente: Gerente: Kanpo harremanak: Relaciones externas: Aholkulari Teknikoak: Asesoras Técnicas: Komunikazio-arduraduna: Técnico de Comunicación: Administraria: Administrativa:

8

JUNTA DIRECTIVA La Junta Directiva de la Asociación, formada por representantes de las empresas integradas en ella que se reúnen con carácter ordinario una vez al mes, ejerce las funciones de gobierno y dirección del colectivo. Una parte de los/as directivos/as constituye, a su vez, el Comité Ejecutivo, que se convoca en función de los plazos de ejecución de las actividades y servicios que se realizan y prestan a lo largo del año.

Maite Ibarbengoechea (Hormaechea Diseño) Gonzalo Vilallonga (Comunicación, Imagen y Marketing Global) Lourdes López de Uralde (Uralde Global) Fernando Andrades (Hotel High Tech Tamarises) David Bernar (Palacio San Joseren y Oka Delicatessen) Javier Galán (Norpamar) Pilar Gutiérrez (International Don’t Servicios Educativos) Sergio Sánchez (Sirkom Europe) Amaia Sertutxa (Iratxo)

EQUIPO GESTOR Siete trabajadores componen el equipo que gestiona y ejecuta los proyectos aprobados por los órganos directivos de la Asociación.

Nuria Ruiz de Hilla Rubén Santiago Natalia Vicandi Laura de Miguel Regina Bilbao Daniel Bacigalupe Garbiñe Escondrillas


4.

KANPOHARREMANAK

RELACIONES EXTERNAS

4.1. UDALA

4.1. AYUNTAMIENTO

2011. urtean, Udalarekin mantentzen dugun harreman biziaren esparruan, hauexek izan ziren, besteak beste, aztertu genituen gairik garrantzitsuenak: udalerriko enpresetan segurtasuna indartzea, enpresa kokatuta dauden lekuetan lanak egiterakoan enpresei ahalik eta eraginik gutxiena sortzea, eta Merkataritza eta Turismo Mahaietan aztertutako ekintzak. Jarraian 2011an Udalarekin aztertu dugun gai guztiak aurkezten ditugu, laburbilduta.

En 2011, en el marco de la fluida relación que mantenemos con el Consistorio, algunos de los principales asuntos que tratamos con el Ayuntamiento fueron el refuerzo de la seguridad en las empresas del municipio, que las obras en el municipio en zonas donde se ubican empresas se realizaran con la menor afección posible para éstas y las acciones definidas en las Mesas de Comercio y de Turismo, entre otros temas. A continuación resumimos los asuntos tratados con el Ayuntamiento a lo largo de 2011.

APARKALEKUAK Udalarekin lan egiten jarraitu genuen Getxon aparkaleku berriak sortzeko, gai honek garrantzia izugarria daukalako udalerriko enpresak ahalik eta ondoen bere jarduera ekonomikoa garatu dezaten.

APARCAMIENTO Continuamos tratando con el Ayuntamiento acerca de la necesaria creación de nuevas plazas de aparcamiento en Getxo, dada la importancia que la situación tiene para la actividad económica de las empresas del municipio.

ZAMA-LANAK Udalari Algortako Geltoki Plazan eta inguruko kaleetan ere ezarritako zama-lan aldeei buruzko argibidea eskatu genion, leku hau berritzeko lanak amaitu ondoren. Bestalde, Ereagako Kaian zama-laneko seinaleak ipinitzea eskatu genion eta baita zama-lan berriak sortzea, enpresa kopuru handi batek erabiltzeko.

CARGA Y DESCARGA Solicitamos al Consistorio información acerca de las zonas de carga y descarga establecidas en la Plaza de la Estación de Algorta y calles adyacentes, tras las obras de remodelación de esta zona. Por otro lado, solicitamos la instalación de señalética indicativa de las zonas de carga y descarga en el Muelle de Ereaga y la generación de nuevas zonas de carga y descarga que puedan utilizar un significativo número de empresas.

2011. URTEAN SUSTAPEN JARDUERETAN LAGUNTZEA Udalari laguntza, beste aspektu batzuen artean, ekonomikoa, eskatu genion, 2011. urtean egin genituen hurrengo enpresa sustapenerako jardueretan: Getxoko Argazki-Albuma, Getxoko Usainak, Getxoko Enpresa Sektorea Sustatzeko VII Kanpaina, Getxoko Erakusleihoen 21. Lehiaketa, I Gozatu erosketez eta aisialdiaz Getxon Gauerdia baino gehiragora arte, I Getxo International Cup, 26 GetxoModa, IX Getxo Outlet. Getxoko Salgai-Hondarren eta Eskaintzen Azoka, 26. Gabonetako Argi Apaindura eta I Dastatu Getxo.

COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 2011 Solicitamos al Ayuntamiento su colaboración, entre otros aspectos, económica con las siguientes actividades de promoción empresarial que realizamos en 2011: Álbum Fotográfico de Getxo, Aromas de Getxo, VII Campaña de Promoción del Sector Empresarial de Getxo, 21º Concurso de Escaparates de Getxo, I Disfruta de Compras y Ocio en Getxo hasta más de Medianoche, I Getxo International Cup, 26 GetxoModa, IX Getxo Outlet. Feria de Oportunidades y Saldos de Getxo, 26ª Ornamentación Luminosa Navideña y I Saborea Getxo.

ZABOR-ONTZIAK Udalarekin lan egin genuen gure enpresa bazkideen jarduera ekonomikoan eragina duten zabor-ontzien kokapena aldatzeko, Zugatzarte Etorbidean, kasu, besteak beste.

CONTENEDORES DE BASURA Trabajamos con el Ayuntamiento para la reubicación de contenedores de basura que afectan a la actividad de nuestras empresas asociadas, en calles como Avda. Zugatzarte, entre otras.

AZOKAK UDALERRIAN Elkarteko enpresa bazkideek guri hala eskatu ondoren, Udalari eskatu genion Artisautza Azokan kokatutako etxol batzuk Ibaiondo kalera begiratzeko, kale honetan dauden enpresek Azokara etorri ziren pertsonen isuria ahalik eta ondoen aproetxa zezaten. Halaber eta baita gure enpresa bazkideek galderak erantzunez ere, Udalari eskatu genion berak antolatutako azoketan parte hartzeko betebeharrei buruzko argibidea. Era berean, Udalarekin ikusi genuen nola

FERIAS EN EL MUNICIPIO A petición de empresas integradas en la Asociación, pedimos al Consistorio que parte de las casetas instaladas en la Feria de Artesanía se orientaran a la calle Ibaiondo, de manera que las empresas ubicadas en esta vía pudieran aprovechar mejor el flujo de personas asistentes a la Feria. Asimismo, y también en respuesta a preguntas realizadas por empresas asociadas, solicitamos al Ayuntamiento información sobre los requisitos de participación en ferias realizadas en Getxo y organizadas por el Consistorio, contemplando la participación de

9


4.

KANPOHARREMANAK

10

RELACIONES EXTERNAS

udalerriko enpresek orokorrean eta, bereziki, gure enpresa bazkideek, parte har zezaten bre jarduera ekonomikoarekin zerikusia zuten azoketan eta Udalak ezarritako parte hartzeko betebeharrekin ados egon zirenean.

empresas del municipio en general y en especial de nuestras asociadas en las Ferias que refieran a subsectores de actividad económica a las que éstas pertenecen y cuando sea coherente con los requisitos de organización establecidos por el Ayuntamiento.

OSTALARITZAKO ORDUTEGIAK Udalak, Elkarteak aldez aurretik azaldutako udalerriko enpresen beharrak erantzunez, ixteko ordutegiak luzatzea onartu zuen Algorta, Erromo eta Portu Zaharreko jaietan, Ihauterien asteburuan eta jai honen hurrengo asteburuan ere eta Gabonetan.

HORARIOS DE HOSTELERÍA El Consistorio, haciéndose eco de las necesidades de las empresas hosteleras del municipio trasladadas por la Asociación, autorizó la ampliación de los horarios de cierre de establecimientos con motivo de las fiestas de Algorta, Romo y el Puerto Viejo, en el fin de semana de Carnavales y el inmediatamente posterior a éste y en Navidad.

GARBIKETA Udalak, Elkarteak gain honi buruzko eskaerak erantzunez, Las Mercedes, Santa Ana eta Paulino Mendivil kaleetako espaloien garbiketa kudeatu zuen, kale hauetako enpresen jardueran eragina zuten eta, garbitasun kontuengatik eta bezeroen eta oinezkoen segurtasuna bermatzeko.

LIMPIEZA El Ayuntamiento, en respuesta a la peticiones de la Asociación al respecto, gestionó la limpieza de aceras en las calles Las Mercedes, Santa Ana y Paulino Mendivil, pues afectaban a la actividad de empresas ubicadas en dichas vías, tanto por motivos de higiene como por la seguridad de clientes y viandantes.

LANAK Udalari argibidea eskatu genion Algortako Geltoki Plaza eta Torrene eta Juan Bautista Zabala kaleen berrikuntza lanen garapenari buruz, Getxo Antzokiaren eraikitzeko laneei buruz, Andrés Cortina eta San Martín kaleetan eragina zutelako, eta Maidaganen metroaren lurperatzeako lanei buruz, lan ahuek guztiak enpresen jarduera ekonomikoan eragina zuten eta. Zentzu honetan, udal ordezkariekin adostu genuen lanek ahalik eta eragina gutxien izatea enpresa hauentzat. Gainera, Udalari eskatu genion Ibaigane kaleko zoladura berrikusteko, euria egiten zuten egunetan ura sartzen zen kale honetan kokatutako enpresetan.

OBRAS Requerimos al Ayuntamiento que nos informara sobre la evolución de las obras de remodelación de la Plaza de la Estación de Algorta y las calles Torrene y Juan Bautista Zabala, los trabajos de construcción del Getxo Antzokia y su afección a las calles Andrés Cortina y San Martín, y acerca de las obras de soterramiento de las vías del Metro en Maidagan, en la medida que todos estos trabajos afectaban a las empresas ubicadas en esas zonas. En este sentido, consensuamos con las autoridades municipales que estas obras causaran los menores perjuicios posibles para estas empresas. Además, solicitamos al Ayuntamiento que se revisara el pavimento en la calle Ibaigane, debido a que éste causaba la entrada de agua en las empresas allí ubicadas en los días de lluvia.

ENPRESEN IZAPIDEAK Enpresa bazkideentzat kudeatu genituen baimenak establezimendu eta bulegoetan lanak egiteko, lokalak irekitzeko, enpresa-jarduera berriak egiteko eta ostalaritza enpresek bide publikoan terrazak ipin zitzaten.

TRÁMITES DE EMPRESAS Tramitamos permisos y licencias a empresas asociadas para la realización de obras en establecimientos y oficinas, la apertura de locales, la realización de nuevas actividades empresariales y la instalación de terrazas por parte de empresas hosteleras en la vía pública.

MUGIKORTASUNAREN ASTEA (KOTXERIK GABEKO EGUNA) Elkartearen gai honi buruzko proposamena erantzunez, Udalak Kotxerik Gabeko Eguna igandean berriro egin zuen, egun horretan Areetan aurreikusitako trafiko mozketak ahalik eta enpresa gutxietan eragina izateko asmoz. Bestalde, kudeatu eta bidali genituen baimen bereziak egun hartan zama-lanak egiteko bere enpresa jarduera garatzeko horrelako lanak egitea ezinbestekoa zen enpresentzat. Halaber, Udalarekin adostu genituen Mugikortasunaren astean zehar animazio eta sustapen jarduerak egitea beharrezkoa zela, enpresa kopuru esanguratsua kokatzen den udalerriko kaleetan giroa sortzeko.

SEMANA DE LA MOVILIDAD (DÍA SIN COCHE) Atendiendo a la propuesta de la Asociación al respecto, el Ayuntamiento volvió a realizar el Día sin Coche en domingo, para que los cortes de tráfico previstos en varias calles de Las Arenas durante esa jornada afectaran al menor número de empresas posible. Por otra parte, gestionamos y enviamos autorizaciones especiales para realizar labores de carga y descarga durante ese día a las empresas ubicadas en las calles donde se realizaron estos cortes de tráfico y que, por su actividad empresarial, necesitaban realizar las referidas operaciones. Asimismo, consensuamos con el Consistorio que durante la Semana de la Movilidad se ejecutaran actividades de animación y promoción que contribuyeran a generar ambiente en calles del municipio donde se ubica un número significativo de empresas.


4.

KANPOHARREMANAK

RELACIONES EXTERNAS

GETXOKO MERKATARITZA MAHAIA

MESA DE COMERCIO DE GETXO

2011. urtean zehar Udalak sortutako lankidetza publikopribatuko organoaren bileretan parte hartu genuen eta organo hau osatzen duten hiru komisioen bileretan ere bai. Gure lana Merkataritza Mahaian, udalerriko merkatal jarduera dinamizatzeko ekimenak proposatzea, eztabaidatzea, definitzea eta egitea da.

A lo largo de 2011 participamos en las reuniones de este órgano de colaboración público-privada promovido por el Ayuntamiento y en las de las tres comisiones que lo integran. Nuestra labor en la Mesa de Comercio consiste en proponer, debatir, definir y ejecutar acciones para dinamizar la actividad comercial del municipio.

Foru honetan aztertutako gai nagusiak hauexek ziren: Getxoko merkatal eta ostalaritzako enpresak marka identifikatioboa definitzea (GetxOn); merkataritza eta ostalaritza enpresa ugari kokatzen diren aldeetan argibide pantailak ipintzea, Udalaren eta Elkartearen dinamizazio jarduerak biltzen zituen urteko egutegi bat sortzea; udalerrian egindako ekimen kulturalak, kirol jarduerak, etab. aprobetxatzea Getxo denden sustapenerako; Mugikortasun Astean enpresa sustapenerako jarduerak egitea; Las Mercedes parkingaren erabiltzearen sustapena alde horretako enpresen artean eta beren bezeroen artean; TAOri buruzko datuak aztertzea enpresen jarduera ekonomikoa hobetzeko asmoz, eta sms segurtasun deien sistema udalerriko enpresentzat.

Los principales temas abordados en este foro fueron la definición de una marca identificativa de las empresas comerciales y hosteleras de Getxo (GetxOn); la instalación de pantallas informativas en las zonas de importante presencia de comercio y hostelería, y la promoción de las empresas del municipio a través de estas pantallas; la elaboración de un calendario anual que recogiera las actividades de dinamización del Ayuntamiento y la Asociación; el aprovechamiento de los eventos culturales, deportivos, etc. realizados en el municipio para la promoción de los comercios de Getxo; la realización de actividades de dinamización empresarial en la Semana de la Movilidad; la promoción del uso del parking de Las Mercedes por las empresas de la zona y sus clientes; el análisis de datos referidos a la OTA para introducir mejoras que beneficien a la actividad económica de las empresas y el servicio de avisos de seguridad por sms para empresas del municipio.

11


4.

KANPOHARREMANAK

12

RELACIONES EXTERNAS

GETXOKO TURISMO MAHAIA

MESA DE TURISMO DE GETXO

Elkartetik solaskide gisa parte hartzen dugu lankidetza publiko-pribatuko foru honetan, Udalak ere sortua. Mahai honetan turismo sektoreko udalerriko enpresek azaltzen dituzten beharrak eta proposamenak bere jarduera ekonomikoa garatzeko. 2011. urtean egindako bileran, Mahaiaren funtzionamendua azaldu zen, Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) udalerriko enpresetan ezartzea, Udalaren Turismo Unitateak ezarritako hobekuntzak sektoaren enpresei zuzendutako komunikazioetan, Getxoko turismo baliabideak balioan jartzea, udalerriko interes turistikoaren aldeen seinaleztapenaren hobekuntza, eta 2012. urtean Mahaian egingo diren ekintzen egutegia.

Desde la Asociación participamos como interlocutores en este foro de colaboración público-privada, igualmente promovido por el Consistorio. En esta Mesa planteamos las necesidades y propuestas de las empresas de Getxo que pertenecen al sector turístico para al desarrollo de su actividad económica. En la reunión realizada en este foro en 2011, se trató la forma de funcionamiento de la Mesa, la implantación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) en las empresas del municipio, las mejoras implantadas en la Unidad de Turismo del Consistorio en materia de comunicación a las empresas del sector, puesta en valor de los recursos turísticos de Getxo y mejora de la señalización de los puntos de interés turístico del municipio, y el calendario de acciones a realizar en la Mesa en 2012.


4.

KANPOHARREMANAK

RELACIONES EXTERNAS

UDALTZAINGOAREN UNITATEA MERKATARITZARAKO

UNIDAD ESPECÍFICA PARA EL COMERCIO DE LA POLICÍA LOCAL

2011an Unitate honekin lan egin genuen udalerriko enpresen orokorrean eta bereziki gure enpresa bazkideen segurtasuna indartzeko eta enpresa jarduerari buruzko legeak betetzeko, udalerriko enpresentzat arazoak ekiditeko. Jarraian Unitatearekin batera lan egin genituen gaiak laburbilduko ditugu:

En 2011 colaboramos con esta Unidad, al objeto de contribuir a reforzar la seguridad en las empresas getxotarras en general, y nuestras asociadas en particular, y garantizar que el incumplimiento de la legalidad en el ejercicio de la actividad empresarial no afectara a estas empresas. A continuación detallamos algunos de los asuntos tratados con la referida Unidad:

• Enpresetan segurtasunari buruzko hitzaldiak. Udaltzaingoren laguntzarekin hainbat hitzaldi egin genituen udalerriko enpresarientzat. Enpresari hauei argibidea eman zen bere establezimendu edo bulegoetan bereziki eta Getxo enpresetan orokorrean titularren, langileen eta bezeroen segurtasuna indartzeko. • Legez-kanpoko lehiakortasuna. Unitateari eskati genion agenteek inbestiga ditzaten hain bat delitu, gure enpresa bazkideek kontatuz zizkiguten, enpresa jarduera baimena barik egiteari eta marka faltsuko arroparen salmenta ibiltariari buruzkoak. • Udalerriko enpresak jasandako delituak. Udaltzaingoari jakinarazi genion gure enpresa bazkideek komunikatu zizkiguten delituei buruz, lapurketekin edo iruzurren saiakerekin lotutakoak. Gainera, delitu hauek jakin genituen bezain laster, gure enpresa bazkideei argibidea eman genien prekauzioak handitzeko eta, delito hauek jasan bazituzten, Elkarteari eta/edo Udaltzaingoari jakinarazteko. • SMS mezuak segurtasunerako enpresetan. Udaltzaingoari bidali genizkion zerbitzu honetara atxikitu nahi zuten enpresarien datuak. Zerbitzua 2011. urtean martxan jarri zen, udalerriko enpresetan izandako lapurketa edo iruzurrei buruz informatzeko. Argibide hau kontuan hartuz, beste enpresa batzuek delituak ekidin laguntzen ahal zituzten eta Udaltzaingoaren lana lagundu zuten gaizkile.

• Charlas sobre seguridad en las empresas. En colaboración con la Policía Local, realizamos charlas a las que acudieron empresarios/as del municipio a los que se informó acerca de cómo aumentar la seguridad de titulares, trabajadores y clientes en sus establecimientos u oficinas en particular y en el resto de empresas de Getxo en general. • Competencia desleal. Solicitamos que los agentes de la Unidad investigara y resolviera varios casos relacionados con la realización de actividad empresarial sin licencia y venta ambulante de ropa de marca falsificada, que empresas asociadas pusieron en nuestro conocimiento. • Delitos sufridos por las empresas del municipio. Informamos a la Policía Local sobre delitos vinculados con robos, tentativas de estafa, etc., que nos comunicaron empresas integradas y no integradas en la Asociación. Además, de manera inmediata a sernos comunicados los hechos delictivos, informamos al resto de nuestras empresas asociadas para que extremaran las precauciones y, en caso de que sufrieran estos delitos, los dieran a conocer a la Asociación y/o a la Policia Local. • Avisos de seguridad por SMS para empresas. Remitimos a la Policía Local los datos de aquellas empresas que nos solicitaron su adhesión a este servicio, puesto en marcha en 2011 y que tiene por objetivo informar sobre hurtos, timos, fraudes, etc. sufridos en empresas del municipio, a fin de que otros/as empresarios/ as puedan contribuir a evitarlos y facilitar la labor policial para detener a los/as delincuentes.

13


4.

KANPOHARREMANAK

RELACIONES EXTERNAS

4.2. ALTA HARTZE ETA ELKARTEA UZTEAREN KUDEATZEKO PLANA

4.2. PLAN DE GESTIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE EMPRESAS

Elkartearen ordezkotasunaren indarra ahalik eta enpresa gehien lortzean datza. Horrela, orain edo etorkizunean harremanak mantenduko dugun erakunde, organizazio, enpresa eta entitateengana jotzen garenean, gure enpresa bazkideen eskubideak ordezkatzen ditugu enpresa hauei interesatzen eta eraginak sortzen dizkien gaiei buruz zerikusia edo erabakitzeko gaitasuna duten esparruetan.

La fuerza representativa de la Asociación pasa por integrar al mayor número de empresas posible. Así, al dirigirnos a las instituciones, organizaciones y empresas y entidades con las que mantenemos relación o con aquellas con las que pudiéramos entablarla en un futuro, representamos y defendemos los derechos de nuestras empresas asociadas en los principales ámbitos con vinculación y/o capacidad de decisión sobre aquellas cuestiones que les afectan e interesan.

Gauzak horrela, enpresa bazkide berriak gehitzeko garatzen dugun lan biziaren emaitza gisa, 2011.urtean gure kolektiboan 71 enpresa berri sartu ziren.

Así como resultado de la continua e intensa labor de captación de nuevas empresas asociadas que realizamos, en 2011 se incorporaron a nuestro colectivo 71 nuevas empresas.

enpresa bazkide berriak 2011. urtean nuevas empresas asociadas en 2011 SEKTOREA SECTOR

AZPISEKTOREA SUBSECTOR

ALIMENTACION

BISUTERIA-COMPLEMENTOS MERKATARITZA COMERCIO

DEPORTES-JUGUETES JOYERIA-RELOJERIA

MODA

MUEBLES PERFUMERIA

14

MERKATAL IZENA NOMBRE COMERCIAL

ESTABLEZIMENDUAREN HELBIDEA DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO

LA COCINA DE GALDARETXE LA HUERTA ECOLOGICA PASTELERIA GALDARETXE PASTELERIA GALDARETXE TXIKI DENDA GALDARETXE ABALORIOS WAPPA ESKUZ LUKITA TAI KANG INGENIUS JOYERIA SAN PEDRO COLETTE EKORROPA EKORROPA NAKAR POPPI UNITED COLORS OF BENETTON KIDS ZUBIRI KOLORE QUINTAESSENCIA LUMAKEUP & LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS

LAS MERCEDES, 18 - LAS ARENAS LAS MERCEDES, 34 -LAS ARENAS AVDA. ANGEL,4 -ANDRA MARI TELLETXE, 13 -ALGORTA IBAIGANE, S/N - LAS ARENAS JUAN BAUTISTA ZABALA, 8 BASOTXU BIDEA, 52. 3º DCHA- BERANGO PARTICULAR DE CLUB, 2 -LAS ARENAS LAS MERCEDES, 18 -LAS ARENAS LAS MERCEDES, 23 -LAS ARENAS KRESALTXU, 9 -ROMO TELLETXE, 34 - ALGORTA IBAIONDO, 7- ROMO SARRIKOBASO, 15- ALGORTA PLAZA ZUBIKO, 7 -LAS ARENAS OGOÑO, 4 -LAS ARENAS LAS MERCEDES, 21 -LAS ARENAS AVDA. BASAGOITI, 61 - LAS ARENAS TELLETXE, 15 -ALGORTA CLUB, S/N VILLAONDOETA, 5. BAJO -ALGORTA


4.

KANPOHARREMANAK SEKTOREA SECTOR

AZPISEKTOREA SUBSECTOR ALOJAMIENTO

OSTALARITZA HOSTELERIA

BARES CAFETERIAS RESTAURANTES

ACADEMIAS-ESCUELAS ARQUITECTURA ARTES GRAFICAS-PUBLICIDAD ASESORIA-AUDITORIA-CONSULTORIA BELLEZA

ZERBITZUAK SERVICIOS

CLUBES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMUNICACIÓN DECORACION-DISEÑO

ENTIDADES FINANCIERAS

FOTOGRAFIA FUNERARIA INMOBILIARIAS-FINCAS JUEGO-ESPECTACULO LIMPIEZA MODA-DISEÑO ORGANIZACION DE EVENTOS

RELACIONES EXTERNAS

MERKATAL IZENA NOMBRE COMERCIAL

ESTABLEZIMENDUAREN HELBIDEA DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO

GETXO APARTAMENTOS HOTEL NH LA AVANZADA BAR ANAIAK BAR ATERPE BAR LA TERRAZA BAR TEXAS BAR TXIMELETA BODEGUILLA CAZA BAR BYE AMERICAN BISTRO CLUB GOBELAS DANDO LA BRASA EL CHALET HAMBURGUESERIA BAR PARIS KATILU TABERNA LAPIKO LA TAGLIATELLA MAMARRO ODEI PARRILLAS DEL MAR PUB MULLIGAN´S QUALITY SKIPPER´S TIA CATERINA

SARRI, 1 - ALGORTA PASEO LANDABARRI, 5 -LEIOA URQUIZU-EURKIZU, S/N-ROMO BIDEZABAL, 17- ANDRA MARI MUELLE DE EREAGA, 5 - ALGORTA MAIATZAREN BATA, 2 -LEIOA IBAIZABAL, 2 -ALGORTA AVDA. BASAGOITI, 50 - ALGORTA SANTA EUGENIA, 1 -LAS ARENAS LANDABARRI, 4- LEIOA AVDA. LOS CHOPOS, 32 -NEGURI MANUEL SMITH, 1 - LAS ARENAS LARRAMENDI, 1 -ROMO EUSKAL HERRIA, 7 -ALGORTA EUSKAL HERRIA, 16 - ALGORTA AMISTAD, 9 - LAS ARENAS AVDA. BASAGOITI, 76 -ALGORTA PAULINO MENDIVIL, 12 - LAS ARENAS ARRILUZE, 14 (PUERTO DEPORTIVO) - ALGORTA AVDA. IPARRAGUIRRE, 2 - LEIOA PUERTO DEPORTIVO, S/N. LOCAL B- ALGORTA ARRILUZE, 12 (PUERTO DEPORTIVO) - ALGORTA AMAIA, 2 -LEIOA

ANIMA LIBER ARKIBATZ JANIRE ARAMENDI MARTINEZ CONTARTE KOPRINTER PAPELERIA ARENAS TIPOGRAFIKA CE CONSULTING EMPRESARIAL CON MUCHO TACTO PELUQUERIA MARCO ALDANY CENTRO PILATES ALDAPAS VARIETES INNOVACION EDUCATIVA MIABSA CAJA LABORAL CAJA LABORAL CAJA LABORAL CAJA LABORAL CAJA LABORAL CAJA LABORAL PHOTO CENTER FUNERARIA TANATORIO BIZKAIA GESTION INMOBILIARIA GETXO XXI GETXO ZINEMAK LIMPIEZAS AREETA TINTORERIA MAYOR 11 NOVELLE RG EVENTOS

ILLETA (ESQ. SARRIKOBASO)- ALGORTA AVDA, BASAGOITI, 45- ALGORTA GOBELAURRE, 43. 6ºC -ROMO VILLA DE PLENTZIA, 30 -ROMO KRESALTXU, 2 -ROMO IBAIGANE, 2 -LAS ARENAS BIZKAIA, 1 -ROMO PASEO LANDABARRI, 3. 4º E -LEIOA ARTEKALE, 3 -LAS ARENAS PAULINO MENDIVIL, 16 - LAS ARENAS ALDAPA, 14 - ALGORTA EUSKAL HERRIA, 16. 2ºA - ALGORTA AVDA. IPARRAGUIRRE, 100 -LEIOA MAYOR, 23 -LAS ARENAS AMEZTI, 15 -ALGORTA SARRIKOBASO, 28 - ALGORTA AVDA. SALSIDU, 23 - ALGORTA TELLETXE, 34 - ALGORTA KRESALTXU, 13 -ROMO EUSKAL HERRIA, 2 -ALGORTA CARRETERA OLLARRETXE, 6 -ALGORTA URQUIJO-URKIJO, 27 - LAS ARENAS PUERTO DEPORTIVO, 8 - ALGORTA URQUIJO-URKIJO, 17 - LAS ARENAS MAYOR, 11 - LAS ARENAS MAIDAGAN, 3 -ANDRA MARI GOBELBIDE, 5. BAJO DCHA. -NEGURI

15


4.

KANPOHARREMANAK

RELACIONES EXTERNAS

4.3. ELKARTEAREN MARKA-IRUDIA INDARTZEA 2011ko azaroaren erdialdean, Elkartearen irudi corporativo berria aurkeztu genuen, 2010-2012ko Plan Estrategikoaren ezarritako balditzak jarraituz egin dugun eboluzioa erakusteko asmoz. Elkarteko enpresek logotipo berriaren hautaketa-prozesuan parte hartu zuten. Logo berriak Elkartetik eskaintzen ditugun zerbitzuek eta egiten ditugun jardueren berrikutza, enpresa-ordezkaritzaren sustapena, profesionaltasuna eta balio erantsia adierazten du. Irudi korporatibo berri honen bidez, Elkarteak, Getxo Empresarial y Comercial-Getxo Enpresa eta Merkataritzaren izena mantenzen duenak, ‘Getxo Enpresa’ren izena erabiltzen hasi zuen bere publiko objetiboak marka hau identifica dezan. Marka berria Elkarteko euskarri grafiko eta komunikazio euskarrietara eraman genuen ahala, komunikazio-kanpaina bat egin genuen prentsa eta irratian, gure kolektiboa Getxoko enpresen orokorrean eta bereziki gure enpresa bazkideen interes eta beharren ordezkari gisa indartzeko asmoarekin.

16

4.3. REFORZAMIENTO DE IMAGEN DE MARCA DE LA ASOCIACIÓN A mediados de noviembre de 2011, presentamos la nueva imagen corporativa de la Asociación, diseñada para reflejar la evolución de nuestros colectivos de acuerdo con las premisas establecidas en el Plan Estratégico 2010-2012. Las empresas integradas en la Asociación participaron en el proceso de elección del nuevo logo, que plasma la apuesta por la innovación, el fomento de la representatividad empresarial, la profesionalidad y el valor añadido que ofrecen los servicios que prestamos y las actividades que realizamos desde la Asociación. A través de esta nueva imagen corporativa, la Asociación, que mantiene su denominación de Getxo Empresarial y ComercialGetxo Enpresa eta Merkataritza, comenzó a emplear el nombre de ‘Getxo Enpresa’ como marca identificativa. La incorporación paulatina de la nueva marca a todos los soportes gráficos y de comunicación de la Asociación fue acompañada por una campaña de comunicación en prensa y radio orientada a reforzar al colectivo como representante de los intereses y necesidades de las empresas de Getxo en general y de las integradas en la Asociación en particular.


4.

KANPOHARREMANAK

RELACIONES EXTERNAS

4.4. SEKTORE ORDEZKARITZA

4.4. REPRESENTACIÓN SECTORIAL

Elkartearen ordezkotasuna gure partaidetza zenbait forotan adierazten da. Foru hauetan Getxoko enpresentzat, orokorrean, eta bereziki, gure enpresa bazkideentzat bere jardueraren garapenerako interesgarriak diren gaiak tratatzen dira. Esparru hauetan enpresen eskubide eta interesak defendatzen ditugu, bere beharrak azaltzen ditugu eta argibide erabilgarria lortu dugu aipatutako gaiei buruz enpresa hauentzat.

La representatividad de la Asociación se plasma en nuestra participación en distintos foros donde se abordan cuestiones de interés para el desarrollo de la actividad de las empresas de Getxo en general y de nuestras asociadas en particular. En estas instancias defendemos los derechos e intereses de las empresas, planteamos sus necesidades y obtenemos información de utilidad en los referidos temas de interés para las referidas empresas.

2011. urtean gure ordezkaritza-lana hurrengo foruetan egin genuen:

En 2011 ejercimos nuestra labor de representación en los siguientes foros:

• Hiriguneen Gerentziarako Elkartea (AGECU) • Getxoko Udala • Bizkaiko, Euskadiko eta beste autonomia erkidegoetako merkatarien elkarteak. • Bilboko Merkataritza Ganbera. • Eusko Jaurlaritzako Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila • Eusko Jarlaritzako Osasun eta Kontsumo Saila • Bizkaiko Foru Aldundiko Sustapen Ekonomikoaren Saila • Ingurumeneko Tokiko Foroa • Getxoko Merkataritza Mahaia (Hirigintza, Komunikazio eta Dinamizazioaren Komisioak) • Getxoko Turismo Mahaia • Kontsumitzailearen Arretarako Udal Bulegoa. • Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza. • Eusko Jaurlaritzako Kanpo Ekintzaren Idazkaritza • Eraldaketako Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI)

• Asociación para la Gerencia de Centros Urbanos (AGECU) • Ayuntamiento de Getxo • Asociaciones de comerciantes de Bizkaia, Euskadi y otras comunidades autónomas. • Cámara de Comercio de Bilbao. • Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco • Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco • Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia • Foro Local de Medio Ambiente • Mesa de Comercio de Getxo (Comisiones de Urbanismo, Comunicación y Dinamización) • Mesa de Turismo de Getxo • Oficina Municipal de Atención al Consumidor. • Presidencia del Gobierno Vasco. • Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco. • Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI)

Halaber, Apple-k, Bilbao Art & Fashion-ek, Gozatu-k, Lapiko-k, Natural Optics Getxo-k, Telva-k eta Puente Vizcaya-k egindako ekitaldietara joan ginen.

También asistimos a actos realizados por: Apple, Bilbao Art & Fashion, Gozatu, Lapiko, Natural Optics Getxo, Telva y Puente Vizcaya.

17


4.

KANPOHARREMANAK

18

RELACIONES EXTERNAS

4.5. BILERAK BAZKIDEEKIN ELKARTEKO LANA AZTERTZEKO

4.5. REUNIONES CON ASOCIADOS PARA VALORAR EL TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN

Otsailean, Elkartetik hiru bilera sektorial egin genituen gure kolektiboan barne dauden merkatal, ostalaritzako eta zerbitzuetako enpresekin. Bere iritzia ezagutu nahi genuen eskaintzen ditugun zerbitzuei eta egiten ditugun jarduerei buruz, hauek hobetzeko eta indartzeko asmoz. Era berean enpresari hauen proposamenak jaso nahi genituen ekintza lerro berriak sortzeko asmoarekin.

En el mes de febrero, desde la Asociación mantuvimos tres reuniones sectoriales con empresas comerciales, hosteleras y de servicios integradas en nuestro colectivo, al objeto de conocer su opinión sobre los servicios y actividades que prestamos y realizamos para poder mejorarlos y reforzarlos, y recibir propuestas de los empresarios/as participantes a fin de estudiar su aplicación en nuevas líneas de actuación.

Bilereetara etorri zirenek ederto puntuatu zituzten Elkartetik eskaintzen ditugun zerbitzuak eta egiten ditugun jarduerak. Bereziki baloratu zuten gure sektore-ordezkaritza lana erakunde publikoekin eta enpresa organizazioekin, gure trebakuntza egitarauak, hain bat zerbitzu, laguntzei eta diru-laguntzei buruzko argibidearen eta kudeaketaren zerbitzua, eta Getxo Outlet, Getxoko Enpresen Urteroko Topaketa eta Getxo Moda bezalako jarduerakin.

Los/as asistentes a las reuniones puntuaron con un notable los servicios y actividades que prestamos y realizamos desde la Asociación. Valoraron especialmente la labor de representación empresarial realizada con instituciones públicas y organizaciones empresariales, nuestros programas de formación, servicios como el de información y tramitación de ayudas y subvenciones y actividades como Getxo Outlet, el Encuentro Anual de Empresas de Getxo y Getxo Moda, entre otras.

Jasotako proposamenei dagokienez, Elkartetik gure ekintza lerroetan honako hauek sartu genituen: web atariaren funtzionalizateen hobekuntza, 2012an web atari berriaren aurrerapen gisa; Elkarteko barne komunikazioetako zirkularren formatu aldaketa edo giza baliabideei buruzko trebakuntza kurtsoak, besteak beste.

En cuanto a las propuestas recibidas, desde la Asociación incorporamos a nuestras líneas de actuación la mejora de las funcionalidades del portal web, que dará lugar a un nuevo portal en 2012, el cambio del formato de las circulares remitidas en las comunicaciones internas de la Asociación o la realización de cursos de formación referidos a la gestión de recursos humanos.


4.

KANPOHARREMANAK

RELACIONES EXTERNAS

4.6. BILERAK 2011KO UDAL HAUTESKUNDEETARA AURKEZTU ZIREN ALBERDI POLITIEKOEN ORDEZKARIEKIN

4.6. REUNIONES CON PARTIDOS POLÍTICOS QUE CONCURRIERON A ELECCIONES MUNICIPALES 2011

Maiatzaren 22ko udal hauteskundeak egin baino lehen, Elkarteko presidentea, zuzendariek eta gerenteak hiru bilera egin zituzten hauteskundeetara aurkeztu ziren alderdien ordezkariekin, lehengo udal korporazioan ordezkotasuna zuten alderdiekin, hau da EAJ-PNV, PP ete PSE-EE-rekin.

En los días previos a la celebración de las elecciones municipales del 22 de mayo, la presidenta, directivos/as y la gerente de la Asociación mantuvieron tres reuniones con los/as candidatos/as de los partidos políticos que participaron en los comicios y que contaban con representación en la anterior corporación municipal: EAJ-PNV, PP y PSE-EE.

Topaketa hauen helburua alderdien planak ezagutzea zen, Getxoko enpresa sektoreari eta, batez ere, gure enpresa bazkideei interesatzen zaien eta reagiten dieten gaiei buruz. Bere aldetik, Elkarteko ordezkariek Alberdi politikoei jakinarazi zieten gure kolektiboan dauden enpresek azaldu zuten ikuspuntuak, beharrak eta proposamenak gai hauei buruz, enpresa hauekin kudeaketaren hobekuntzarekin lotura zutenak.

Estos encuentros se realizaron con el objetivo de conocer los planes de los partidos respecto a los temas que afectan e interesan al sector empresarial de Getxo y, más en concreto, a nuestras empresas asociadas. A su vez, los representantes de la Asociación trasladaron a los partidos políticos los puntos de vista, necesidades y propuestas planteadas por empresas integradas en nuestro colectivo referidas a distintos áreas de interés para el desarrollo y mejora de la gestión de éstas.

Hauexek ziren bilerat hauetan aztertutako gaiak::

Los principales asuntos abordados en estas reuniones fueron:

• Udala eta Elkartearen arteko interlokuzioa. Udalarekin dugun harreman ezin hobea eta Udal Sustapen Ekonomikoaren Saila ere mantentzearen garrantzia Getxoko enpresen garapena errazteko, Getxolan eta Elkarteko ekintzen sinergiak, eta udal lehiatila bakarra sortzea udalerriko esparruan izapide administratiboak kudeatzeko ziren alzaldutako gaiak. • Aparkalekuak. Aparkaleku berriak sortzearen beharran aztertu zen, enpresen jarduera ekonomikoa bultzatzeko, eta TAOren salbuespenak enpresentzat, bere jarduera burutzeko ibilgailuak erabiltzea ezinbestekoa denean. • Lanak. Enpresa kokatuta dauden lekuetan lanak egiteak ahalik eta eragin gutxiagoa enpresengan izatearen garrantzia azuldu genuen eta baita alde hauen inguruan dauden esparru publiko handietan enpresa jarduera dinamizatzen laguntzen duten jarduerak egitearen garrantzia ere. • Udaltzaingoa. Enpresak kokatuta dauden lekuetan Udaltzaingoaren agenteak egotearen garrantzia azpimarratu genuen, enpresei informatzea beste establezimendu edo bulegotan izandako delituei buruz, salmenta ibiltaria

• Interlocución entre el Ayuntamiento y la Asociación. Se planteó la necesidad de mantener la satisfactoria cooperación existente con el Consistorio para favorecer el desarrollo de las empresas de Getxo y el área miunicipal destinada específicamente a la promoción empresarial, la sinergia de actuaciones entre Getxolan y la Asociación y la creación de una ventanilla única para la gestión de trámites administrativos de ámbito municipal. • Aparcamiento. Se abordó la creación de nuevas plazas de aparcamiento para facilitar la actividad económica de las empresas y la concesión de excepcionalidades de la OTA para empresas que necesitan de forma indispensable el uso de vehículos para realizar su actividad. • Obras. Se trató la necesidad de que las obras realizadas en zonas donde se ubican empresas se realicen con la menor afección posible a la actividad de las mismas y que se preserven los grandes espacios públicos cercanos a estas zonas para la realización de actividades que contribuyan a dinamizar la actividad empresarial. • Policía Local. Se recalcó la importancia de la presencia de agentes de la Policía Local en las zonas donde se ubican empresas, la necesidad de informar a las empresas sobre delitos cometidos en otros establecimientos u oficinas,

19


4.

KANPOHARREMANAK

RELACIONES EXTERNAS

ilegalaren eta lehiakortasuna desleialaren aurkako ekintza eta Udaltzaingoaren agente eta udalerriko enpresariekiko arreta hobetzeko pautak ezarriko lituzkeen protokolo bat sortzea. • Udalerriko enpresa sektorearen sustapena. Enpresentzako udal laguntzak eta diru-laguntzetan sakontzearen beharra azaldu genuen, udalerrira enpresak eta inbertsioak erakartzea, Getxoko sustapen turistikoa garatzen segitzearen beharra, enpresek neurri batean, kalean produktuak ipintzea gero saltzeko, enpresa kokatuta dauden udalerriko kaleetan seinaleztapena eta argiztapena hobetzea eta terrazak ipintzeko ordinantzaren malgutzea, Tabakoaren Aurkako Legea indarrean sartu ondoren.

20

la actuación contra la venta ambulante ilegal y la competencia desleal y la creación de un protocolo de actuación que estableciera pautas para optimizar la atención de los agentes de la Policía Local hacia los empresarios del municipio. • Promoción del sector empresarial del municipio. Se abordó la necesidad de profundizar en la oferta municipal de ayudas y subvenciones para empresas, la atracción de empresas e inversiones estratégicas al municipio, la necesidad de continuar desarrollando la promoción turística de Getxo, la posibilidad de que las empresas puedan exponer, con una cierta medida, productos en la calle para su venta, la mejora de la señalética y la iluminación en las calles del municipio donde se ubican empresas y la flexibilización de la ordenanza para la instalación de terrazas tras la entrada en vigor de la Ley Antitabaco.


5.

KOMUNIKAZIOA COMUNICACIÓN

5.1. BARNE-JAKINARAZPENA

5.1. COMUNICACIÓN INTERNA

Gure enpresa-kideei noizean behin beren negozioen kudeaketarako gai interesgarriei buruzko informazioa emateko asmoz, 2011n 96 zirkular bidali genizkien, hau da, aurreko ekitaldian baino % 8 gehiago.

A fin de mantener puntualmente informadas a nuestras empresas asociadas acerca de temas de interés para la gestión de sus negocios, en 2011 les remitimos 96 circulares, un 8% que las enviadas en el ejercicio anterior.

Halaber, zirkularren formatua berritu genuen, jakinarazpen horietako mezuak argiagoak eta zehatzagoak izan zitezen eta enpresariek arinago identifikatu ahal zitzaten zirkular horietan aipatutako gaiak.

Además, renovamos el formato de las circulares, al objeto de que los mensajes de estas comunicaciones fueran más claros y concisos y de que los/as empresarios/as pudieran identificar más rápidamente los asuntos referidos en las comunicaciones.

GAIA Zirkular kop. ASUNTO Nº Circulares Enpresak sustatzeko jarduerak 10 Actividades de Promoción Empresarial 40 Akordioak hirugarrenekin 9   Acuerdos con terceros 4 Laguntzak eta diru-laguntzak 8   Ayudas y subvenciones 23 Prestakuntza 7   Formación 5 Berrikuntza Elkartearen zerbitzu eta jardueretan 6   Innovación en servicios y actividades de la Asociación 5 Serie1   Araudia 5   Normativa 6 Ordezkaritza erakunde publikoetan 4   Representatividad en instituciones públicas 2 Segurtasuna 3   Seguridad 8 Beste gai interesgarri batzuk 2   Otros temas de interés 3 GUZTIRA 1   TOTAL 96 0  

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

21


5.

KOMUNIKAZIOA COMUNICACIÓN

22

5.2. GETXO EMPRENDE

5.2. GETXO EMPRENDE

2011n, Elkartean dauden eta ez dauden udalerriko enpresek, gure jarduera eta zerbitzuekin elkarlanean eta babes-lanak egiten aritzen diren erakunde eta enpresek eta etorkizunean izaera hori eduki dezaketenek Elkarteak argitaratutako bihileko aldizkari hau jasotzen jarraitu zuten, enpresa-munduan interes handia du eta.

Empresas del municipio integradas y no integradas en la Asociación, instituciones y empresas patrocinadoras y colaboradoras con nuestras actividades y servicios y aquellas susceptibles de serlo en el futuro continuaron recibiendo en 2011 este boletín bimensual de interés empresarial editado por la Asociación.

Argitalpen honetan 3.000 ale ateratzen dira eta zenbaki bakoitzak 8 orri ditu. 2011n, udalerriko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen sektoreentzat interesgarriak izan zitezkeen gai hauek jorratu ziren, besteak beste: enpresa-kudeaketa, marketina, kontsumo-joerak, giza baliabideak, erakusleihogintza, gastronomia, teknologia berriak, zergak, araudia… Elkarteak urtean zehar egin eta ematen dituen jarduera eta zerbitzuak ahaztu gabe.

Esta publicación, que tiene una tirada de 3.000 ejemplares y 8 páginas por número, se ocupó en 2011 de, entre otros, los siguientes: gestión empresarial, marketing, tendencias de consumo, recursos humanos, escaparatismo, gastronomía, nuevas tecnologías, fiscalidad, legalidad… sin olvidar las actividades y servicios que realizamos y prestamos desde la Asociación a lo largo del año.


5.

KOMUNIKAZIOA COMUNICACIÓN

5.3. HARREMANAK KOMUNIKABIDEEKIN

5.3. RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

2011n, ahalegin handia egiten jarraitu genuen prentsa, irrati, telebista eta interneteko komunikabideek, orokorrak nahiz enpresen sektorean adituak izanda ere, urtean zehar egiten ditugun jarduerak eta eskaintzen ditugun zerbitzuak ahalik eta gehien heda zitzaten.

En 2011 continuamos realizando un importante esfuerzo para que los medios de prensa, radio, televisión e Internet, ya sean generalistas o especializados, ofrecieran la mayor difusión posible de los servicios que prestamos y de las actividades que realizamos a lo largo del año.

Prentsarako ohar eta jakinarazpenak bidaltzea, publizitatea sartzea, eta, batez ere, komunikabideetako profesionalekin harreman estua izatea (Elkartearen informazioak sartzeko ikuspegi erakargarriak eskaini baikenizkien) gakoak izan ziren hedabideetan eragin nabarmena izateko, honako laginketak erakusten duen bezala:

El envío de notas y comunicados de prensa, la inserción de publicidad y, sobre todo, una estrecha relación con los profesionales de los medios de comunicación, a los que ofrecimos enfoques atractivos para dar cabida a las información generada por la Asociación, fueron las claves que nos permitieron alcanzar una gran repercusión mediática, como atestigua el siguiente muestreo:

GETXOKO ARGAZKI-ALBUMA ALBUM FOTOGRAFICO DE GETXO Los clientes de más de treinta empresas comerciales, hosteleras y de servicios de Getxo podrán adquirir, por el precio simbólico de un euro, un álbum con fotografías del municipio. QUÉ! NERVIÓN (07/10/2011) Contar con un recuerdo del presente y el pasado de la localidad no entiende de edades. (…) Los propietarios de las empresas que participan en la iniciativa están “muy satisfechos” con la respuesta ciudadana. EL CORREO (25/10/2011) GETXOKO USAINAK AROMAS DE GETXO Las empresas participantes ambientarán sus establecimientos con variados aromas, desde perfumes de conocidas marcas hasta aromas florales, frutales, etc... GETXO BERRI (30/09/2011) Los promotores pretenden con esta iniciativa “ofrecer algo novedoso al público, que es el verdadero protagonista de la vida comercial en cualquier municipio”. EL CORREO (30/09/2011) GETXOKO ENPRESA SEKTOREA SUSTATZEKO VII. KANPAINA VII CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL DE GETXO Más de 400 empresas comerciales, hosteleras y de servicios de Getxo comenzarán hoy a repartir papeletas entre los clientes para participar en el sorteo de 26 premios. QUÉ! NERVIÓN (09/05/2011)

GETXOKO ERAKUSLEIHOEN 21. LEHIAKETA 21º CONCURSO DE ESCAPARATES DE GETXO Esta semana se han entregado los premios de la 21 edición del Concurso de Escaparates de Getxo, organizado por Getxo Enpresa, en el que han participado un total de 150 locales pertenecientes a los sectores comercial, hostelero y de servicios. ENGETXO.ES (22/12/2011) I GOZATU EROSKETEZ ETA AISIALDIAZ GETXON GAUERDIA BAINO GEHIAGORA ARTE I DISFRUTA DE COMPRAS Y OCIO EN GETXO HASTA MÁS DE MEDIANOCHE Esta iniciativa nace con el cometido de contribuir a incrementar la actividad económica de las empresas del municipio, especialmente de las participantes, ofreciendo una alternativa de ocio en pleno cerntro urbano. DEIA (05/09/2011)

GETXOKO ENPRESEN VI. URTEROKO TOPAKETA VI ENCUENTRO ANUAL DE EMPRESAS DE GETXO Personalidades del ámbito institucional, económico y social de Bizkaia acudirán hoy al sexto Encuentro Anual de Empresas de Getxo, que ofrecerá una ubicación novedosa en la playa de Ereaga. Este innovador acto social tendrá lugar entre jaimas, con una cena-cóctel y música de un Dj. DEIA.COM (15/06/2011) Otros años el encuentro, en el que se reúnen los asociados para hablar de lo que les preocupa, tenía lugar en un restaurante. Ayer se juntaron en la arena de Ereaga, como si Algorta fuera el centro de Ibiza. EL CORREO (16/06/2011)

La céntrica calle de Las Mercedes, en Las Arenas, acogerá hoy, hasta la una de la madrugada, esta novedosa actividad, en la que una veintena de empresas mantendrán abiertos sus establecimientos, al tiempo que se ofrecerá a los asistentes un espectáculo musical y una llamativa iluminación. GPS (09/09/2011) KAROLINAREN EGUNA GETXON DÍA DE LA CAROLINA EN GETXO La fiesta, que durante sus tres primeras ediciones se celebró en Bilbao, se traslada este año al corazón de Las Arenas, la plaza de Las Escuelas, a petición de la Asociación de empresarios del municipio. EL CORREO (08/06/2011)

23


5.

KOMUNIKAZIOA COMUNICACIÓN

26 GETXO MODA 26 GETXO MODA La presente edición incorpora novedades, como su retransmisión en directo a través del canal del Gobierno vasco www.tveuskadi.net y de una pantalla gigante en Las Arenas, una pasarela de peluquería y maquillaje y la participación de la 'top model' Godelieve Van der Brandt. 20 MINUTOS (30/03/2011) Este año, la organización ha decidido rendir homenaje al diseñador vasco de prestigio internacional Fernando Lemoniez, que mostrará su colección de la reciente edición de la pasarela Cibeles. LA VANGUARDIA (31/03/2011) I GETXO, ERAKUSLEIHO BIZIAK I GETXO, ESCAPARATES EN VIVO Los escaparates de Alguer, Blonda, Kotton & Kolors y Peluquería Marcel Arranz de Getxo cobrarán vida esta tarde, ya que modelos profesionales bailarán en ellos. QUÉ! NERVION (18/03/2011) La asociación de empresarios de Getxo estrenará hoy una vistosa iniciativa de dinamización del sector empresarial. Esta tarde, los maniquíes cobrarán vida y bailarán al ritmo de la música en los escaparates. QUÉ! NERVION (18/03/2011)

24

I GETXO INTERNATIONAL CUP I GETXO INTERNATIONAL CUP El torneo Getxo International Cup, que se celebrará el fin de semana próximo, espera atraer a más de 10.000 personas. La competición servirá para promocionar los atractivos turísticos de Getxo y las zonas comerciales, hosteleras y de servicios. DEIA (18/06/2011) Ajax de Ámsterdam, Barcelona, Zaragoza y Atlético de Madrid figuran entre los más destacados de una amplia representación de clubs vascos y de otras comunidades autónomas, que participarán en tres categorías: benjamín, alevín e infantil. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN (20/06/2011) IX GETXO OUTLET. GETXOKO SALGAIHONDARREN ETA ESKAINTZEN AZOKA IX GETXO OUTLET. FERIA DE OPORTUNIDADES Y SALDOS DE GETXO La localidad celebrará la IX edición de la Feria, el próximo fine de semana. Será en la Plaza de la Estación de Las Arenas. Habrá más stands que nunca, 55, y también sorteos y regalos. 20 MINUTOS (23/09/2011) ELKARTEAREN IRUDI KORPORATIBO BERRIA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ASOCIACIÓN La asociación Getxo Empresarial y Comercial moderniza su imagen para convertirse en la marca 'Getxo Enpresa', que contará con un nuevo logotipo que refleja “la evolución de la Asociación en términos de innovación, representatividad, profesionalidad y cercanía”. EL CORREO (17/11/2011)

I DASTATU GETXO I SABOREA GETXO El objetivo es que vecinos y visitantes puedan gozar a precios muy especiales de los mejores pintxos que pueblan las barras de conocidos establecimientos de Algorta y Las Arenas. EL CORREO (03/11/2011) La Asociación pretende contribuir a incrementar la actividad económica de las empresas integradas en el proyecto y promocionar así, la excelente calidad de los pintxos que ofrece la hostelería getxotarra. LOCALPRESS.ES (09/11/2011)


5.

KOMUNIKAZIOA COMUNICACIÓN

5.4. WEB ATARIA

5.4. PORTAL WEB

2011n zehar, Elkarteko webguneko (www.getxoempresarialycomercial.com) edukiak etengabe egon ziren eguneratuta eta berrituta eta ia 3.000 bisita jaso genituen, hau da, aurreko ekitaldian baino % 5 gehiago.

A lo largo de 2011 mantuvimos constantemente actualizados y renovamos los contenidos del portal web de la Asociación www.getxoempresarialycomercial.com, que recibió durante el año cerca de 30.000 visitas, un 5% más que en el ejercicio anterior.

Udalerriko enpresariek atarira jo zuten Getxo Enpresak eskaini eta ematen dituen jarduera eta zerbitzuei buruzko informazioa jasotzeko, beren kontsultak bidaltzeko, lanpoltsaren bidez enplegatuak sartzeko eskatzeko, enpresakudeaketaren gaineko dokumentazioa eta araudia kontsultatzeko, enpresek eska ditzaketen laguntza eta dirulaguntzak ezagutzeko, eta abar.

Empresarios/as del municipio accedieron al portal para informarse acerca de los servicios y actividades que prestamos y realizamos desde Getxo Enpresa, dirigirnos sus consultas, solicitar la incorporación de empleados/as a través de la bolsa de trabajo, consultar documentación y normativa referida a la gestión empresarial, conocer las ayudas y subvenciones que las empresas pueden solicitar, etc.

2011n erregistratutako bisiten zati bat Getxoko enpresa-sektorearekin loturarik ez duen jendearen eskutik izan zen. Horiek udalerriko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen eskaintza ezagutzeko eta Getxok eskaintzen dituen alderdi erakargarri nagusienei buruz informatzeko erabiltzen dute ataria, besteak beste. Halaxe frogatzen dute Bizkaitik kanpo jasotako bisita ugariek, atarian egindakoen % 30 baino gehiago baitira. Horietako % 7 atzerrikoak dira.

Parte de las visitas al portal web registradas en 2011 fueron realizadas por público que quiso conocer la oferta comercial, hostelera y de servicios del municipio e informarse sobre los principales atractivos que ofrece Getxo, entre otros aspectos. Así lo prueban las numerosas visitas recibidas desde fuera de Bizkaia, que suman más de un 30% de las obtenidas por el portal, y de las cuales el 7% proceden del extranjero.

Bestalde, 2011n Elkartearen web atari berriaren proiektua definitzen hasi ginen. Diseinu berri eta modernoa izateaz gain, proiektu honek eduki berriak eta erabiltzaileekiko elkarrekintza handiagoa sartuko ditu, Elkartean dauden enpresei beren produktuak eta zerbitzuak merkaturatzeko aukera emango die eta gure taldeak gizarte-sareetan duen presentziarekin lotura izango du. Web atari berria 2012an egongo da martxan.

Por otro lado, en 2011 comenzamos a definir el proyecto del nuevo portal web de la Asociación, que además de un nuevo y moderno diseño, incorporará nuevos contenidos y una mayor interactividad con los usuarios, permitirá que las empresas integradas en la Asociación puedan comercializar sus productos y servicios y estará vinculado a la presencia de nuestro colectivo en las redes sociales. El nuevo portal web estará activo en 2012.

Atarira egindako bisiten batez bestekoa 2011n Promedio de visitas al portal web en 2011

Urtarrila Enero 1.950 Otsaila Febrero 2.427 Martxoa Marzo 2.858 Apirila Abril 3.378 Maiatza Mayo 2.389 Ekaina Junio 3.512 Uztaila Julio 1.256 Abuztua Agosto 1.109 Iraila Septiembre 3.340 Urria Octubre 2.953 Azaroa Noviembre 2.374 Abendua Diciembre 2.207 0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

25


6.

TREBAKUNTZA

26

FORMACIÓN

6. TREBAKUNTZA

6 . FORMACIÓN

2011n zehar 37 ikastaro eman ditugu gure trebakuntza eskaintzaren baitan. Guztira 381 pertsonak hartu zuen parte, tartean enpresa kide eta ez kideen titular eta langileak, baina beti merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen alorrekoak.

En 2011 realizamos, dentro de nuestra oferta formativa anual, 37 cursos, charlas y seminarios, en los que participaron 381 personas, titulares y trabajadores de empresas integradas y no integradas en nuestro colectivo, que pertenecen a los sectores comercial, hostelero y de servicios.

Trebakuntza jarduera horietan 205 eskola ordu eman dira guztira, gure enpresen kudeaketa eta profesionalizazioa hobetzeko interes handiko arloetan birziklatu edo trebatzen lagundu asmoz. Jarraian 2011n eskaini ditugun trebakuntza ekimenak zehazten dira:

Estas acciones formativas, que totalizaron 205 horas lectivas, contribuyeron al reciclaje y a la formación de los/as asistentes en áreas de gran interés para la mejora de la gestión y la profesionalización de sus empresas. A continuación detallamos la oferta formativa de 2011:


6.

TREBAKUNTZA

FORMACIÓN

trebakuntza ekintzak acciones formativas ERAKUSLEIHO-APAINKETA ETA IRUDIA  trebakuntza ekimen 1 (2 ordukoa) • Nola erakusleihoari etekin handiena atera, ahalik eta gutxien gastatuta?

ESCAPARATISMO E IMAGEN  1 Acción Formativa (2 Horas) • ¿Cómo innovar y rentabilizar mi escaparate utilizando los mínimos recursos económicos?

ENPRESA KUDEAKETA  7 trebakuntza ekimen (19na ordukoak) • Kostua, marjina eta mozkina aztertuz, salgaien prezioa kalkulatzeko sistema. • Komunikazio eraginkorraz, ahozkoaz eta ez ahozkoaz, oinarrizkoena. • Neurri eraginkorrak krisialdiaren aurrean, eta aurre egiteko balizko hainbat irtenbide. • Zerga-zama murrizteko neurri eraginkorrak, autonomo eta enpresa txiki eta ertainei (ETEei) zuzenduak. • Teknologia berriak, Datuak Babesteko Legea betetzen laguntzeko tresna. • Motibazio teknika berritzaileak, enpresetako zuzendari eta langileei zuzenduak, garai zailoi aurre egiten laguntzeko. • Zerbitzu bokaziodun langileak hautatzen laguntzeko teknikak.

GESTION EMPRESARIAL  7 acciones formativas (19 horas) • Aprenda a calcular de modo sencillo el precio de venta de sus productos, analizando costes, márgenes y beneficio. • El ABC de la comunicación efectiva: verbal y no verbal. • Medidas efectivas frente a la crisis y posibles soluciones para afrontarla. Medidas efectivas para reducir las cargas fiscales para autónomos y pymes. • • Nuevas tecnologías para que las empresas cumplan la Ley Oficial de Protección de Datos. • Técnicas de motivación innovadoras para gerentes y trabajadores de empresas en tiempos difíciles. • Técnicas para la selección de personal con vocación de servicio.

BERRIKUNTZA ETA BIKAINTASUNA  trebakuntza ekimen 1 (2 ordukoa) • Alderdi txikietan berrikuntzak egiteko joera, merkataritzaren alorrean etengabeko hobekuntzaren elementu gisa.

INNOVACIÓN Y EXCELENCIA  1 acción formativa (2 horas) • La innovación en pequeños aspectos como elemento de mejora continua en el comercio.

ELIKAGAIEN MANIPULAZIOA  9 trebakuntza ekimen (42na ordukoak) • Arrisku maila txikikoa (txikizkako saltzaileei zuzendua): 4 ikastaro. • Arrisku maila handikoa (sukaldari eta sukalde-laguntzaileei zuzendua): 5 ikastaro.

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  9 acciones formativas (42 horas) • Bajo Riesgo (comercio minorista): 4 cursos • Alto Riesgo (cocineros y ayudantes de cocina): 5 cursos

MARKETINA  2 trebakuntza ekimen (4na ordukoak) • Bezeroekiko komunikazio estrategiak, Facebook bidez. • Norberaren enpresa Google bilatzailean albait hoberen kokatzeko eta haren aukerak baliatzeko teknikak.

MARKETING  2 acciones formativas (4 horas) • Estrategias de comunicación con mis clientes a través de Facebook. • Técnica útil para posicionar al máximo mi empresa en Google y aprovecharme de su potencial

TEKNOLOGIA BERRIAK  6 trebakuntza ekimen (56na ordukoak) • Norberaren negozioaren web-orria diseinatzea. • Salerosketak eta bezeroekiko harremanak kudeatzeko programa informatiko egokienak ezagutzea. • Nola egin negozioak web-orri dinamikoen (2.0) bidez. • Gizarte sareen bidez, enpresaren irudia sustatu eta hobetzea. • Ostalaritzarako kudeaketa programa informatiko egokienak ezagutzea. • Merkataritza elektronikoaren bitartez salmentak areagotzea.

NUEVAS TECNOLOGÍAS  6 acciones formativas (56 horas) • Aprenda a diseñar la página web de su negocio. • Conozca los programas informáticos más adecuados para gestionar las ventas, las compras y las relaciones con los clientes. • Cómo hacer negocio a través de las páginas web dinámicas (2.0) • Cómo promocionar y mejorar la imagen de su empresa a través de redes sociales • Descubra los programas informáticos de gestión más adecuados para empresas hoteleras. • Potencie sus ventas a través de comercio electrónico.

ARRISKUEN PREBENTZIOA  7 trebakuntza ekimen (70na ordukoak) • Lanean ergonomia irabazteko (eta, hartara, eraginkortasuna eta errendimendua) norberaren gaitasun, trebezia eta mugak. • Burnouta eta lan estresa: eragiten dituzten arrazoiak, eta irtenbideak. • Lan-errendimenduari eta norberaren osasunari eragiten dieten laneko faktore psikosozialak. • Arriskuen prebentziorako teknikak txikizkako merkataritzan. • Arriskuen prebentziorako teknikak zerbitzu enpresetan. • Arriskuen prebentziorako teknikak ostalaritzan. • Lan arriskuen prebentzioari buruzko mintegi profesionala.

PREVENCION DE RIESGOS  7 acciones formativas (70 horas) • Analice sus capacidades, habilidades y limitaciones para mejorar su ergonomía en el trabajo y ganar así en eficiencia y productividad • Burnout y estrés laboral: conozca las causas que lo provocan y sus soluciones. • Descubra los factores psicosociales laborales que afectan a su rendimiento en el trabajo y a su propia salud. • Técnicas de prevención de riesgos en comercio detallista. • Técnicas de prevención de riesgos en empresas de servicios. • Técnicas de prevención de riesgos en empresas hosteleras. • Seminario profesional en materia de prevención de riesgos laborales.

SEGURTSUNA MERKATARITZAN  4 trebakuntza ekimen (10na ordukoak) • Lapurreta eta indarkeri bidezko delituen aurreko jarduera-protokoloa ezagutzea. • Enpresetan segurtasuna sustatzeko udalerrian indarrean jarritako tresna berriak ezagutzea. • Bidegabeko lehia, legez kanpoko salmenta, merkataritza ordutegi neurrigabea, eta bidegabeko beste egoera batzuen aurrean Getxoko Udalaren eta Udaltzaingoaren esku-hartze prozedura ezagutzea. • Defentsa pertsonalean entrenatzeko oinarrizko sistemen hastapenak.

SEGURIDAD EN EL COMERCIO  4 acciones formativas (10 horas) • Conozca el protocolo de actuación ante delitos con robo y violencia en su establecimiento. • Conozca las nuevas herramientas implantadas en el municipio a disposición de las empresas para fomentar la seguridad en sus empresas. • Conozca el procedimiento de las diferentes actuaciones que realiza la Placía Local y el Ayuntamiento de Getxo ante situaciones de competencia desleal, venta ilegal, horarios comerciales… • Iniciación a sistemas básicos de entrenamiento para la defensa personal.

27


7.

ZERBITZUAK

Kontratatuko Finantza- Produktu eta Zerbitzuak 2011. urtean Productos y servicios financieros contratados en 2011

SERVICIOS

7.1. AKORDIOAK HIRUGARRENEKIN

7.1. ACUERDOS CON TERCEROS

2011. urtean lan egiten jarraitu genuen gure enpresa bazkideek lor zitzaten, ekonomia eta zerbitzuaren aldetik baldintza onuragarrietan, bere jarduera garatzeko behar zituzten produktu eta zerbitzuak. Gauzak horrela, indarrean mantendu, eta bere baldintzak hobetu, genituen akordioak produktu eta zerbitzu hauen enpresa hornitzaileekin, ibilbide azpimarratzekoa duten enpresak, eta lankidetza akordio berri bat sinatu genien, Bezeroentzako Etxez-Etxeko Zerbitzuari buruz.

En 2011 seguimos trabajando para ofrecer a nuestras empresas asociadas el acceso, en condiciones económicas y de servicio preferentes, a productos y servicios que necesitan para el desarrollo de su actividad. Así mantuvimos vigentes varios convenios, mejorando sus condiciones en algunos casos, con empresas y entidades de reconocida trayectoria que son proveedoras de estos productos y/o servicios y suscribimos un nuevo acuerdo, en materia de Servicio de Entrega a Domicilio a clientes.

Jarraian aipatuko ditugu 2011. urtean sinatu, indarrean mantendu eta hobetu genituen akordioak

A continuación reseñamos los acuerdos que suscribimos, mantuvimos y mejoramos en 2011.

FINANTZA- PRODUKTU ETA ZERBITZUEI BURUZKO AKORDIOA

ACUERDO EN MATERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

2011ko irailera arte IPAR KUTXArekin 2008. urtean sinatutako akordioa indarrean mantendu genuen gure enpresa bazkideentzat, baldintza ekonomiko onuragarrietan, bere negozioak kudeatzeko behar zituzten finantza-produktu eta zerbitzuak eskaintzeko.

Hasta el mes de septiembre de 2011 mantuvimos el convenio suscrito con IPAR KUTXA en 2008 para ofrecer a nuestros/as asociados/as, en condiciones económicas ventajosas, productos y servicios financieros que apoyan la gestión de sus negocios.

1,02%

Salmenta aurrerapenak Anticipos de venta   1,02%

6,46%

Kontu korronteak Cuentas corrientes   26,87%

26,87%

Kreditu kontu korronteak Cuentas corrientes de crédito   4,1%

30,95%

Etxebizitza aurrezki kontuak Cuentas de ahorro vivienda   1,02%

4,1%

Merkatal Deskontuak Descuento comercial   1,7%

4,08% 13,94%

9,86%

1,02% 1,7%

Inbertsio fondoak Fondos de inversión   4,08% Epe finkoko inposizioak Imposiciones a plazo fijo   9,86% Aurrezki libretak Libretas de Ahorro   13,94% Ordainketarako baliabideak (TPV) Medios de pago (TPV)  30,95% Maileguak (pertsonalak /hipotekarioak) Préstamos (personales /hipotecarios)  6,46%

28


7.

ZERBITZUAK

SERVICIOS

LANEKO ARRISKUAK PREBENITZEKO ETA OSASUNA ZAINTZEKO HITZARMENA

ACUERDO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD

2011an Elkarteko enpresa bazkideak GESPREVENekin sinatutako hitzarmen honeko zerbitzuari eta ekonomiari dagozkion baldintza onuragarriak lortzeko aukera izaten jarraitu ziren, laneko arriskuak prebentzioari eta langileen osasunaren zaintzari dagokionez legeak ezartzen dituzten baldintzak betetzeko.

En 2011 las empresas integradas en la Asociación siguieron optando a las ventajosas condiciones económicas y de servicio de este convenio, suscrito con GESPREVEN, para cumplir con los requerimientos legales en prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de los trabajadores.

Empresak, sektoreka sailkatuak, Laneko Arriskuak Prebenitzeko eta Osasuna Zaintzeko hitzarmenera atxikituak 2011. urtean Empresas, clasificadas por sectores, adheridas al Acuerdo en Materia de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud en 2011

Zerbitzuak Servicios   46% Ostalaritza Hostelería   27% Merkataritza Comercio   29%

POLTSAK EROSTEKO HITZARMENA

ACUERDO EN MATERIA DE ADQUISICIÓN DE BOLSAS

Indarrean mantendu genuen KIPERMAN PUBLIREGALO enpresarekin sinatutako akordioa, gure enpresa bazkideek, baldintza onuragarrietan zerbitzuaren eta ekonomiaren aldetik, eros zitzaten material oso desberdinetako poltsak bezeroek bere establezimenduetan erositako produktuak eraman zitzaten.

Mantuvimos vigente el acuerdo de colaboración suscrito con la empresa KIPERMAN PUBLIREGALO, a través del cual empresas integradas en la Asociación adquirieron, en condiciones económicas y de servicio ventajosas, bolsas de muy diversos materiales para que sus clientes transportaran los productos adquiridos en sus establecimientos.

Akademiak-Eskolak Academias-Escuelas 1,5%

1,8% 1,5% 11% 35,5%

5,25%

7,4%

16,25%

21,3%

Elikagaiak Alimentación 11% Edertasuna Belleza 5,25%

Empresak, sektoreka sailkatuak, Poltsak Erosteko Hitzarmenera atxikituak 2011. urtean Empresas, clasificadas por sectores, adheridas al Acuerdo en Materia de Adquisición de Bolsas en 2011

Poltsak-Zapatak Bolso-Calzado 7,4% Mozketa-Josgintza Corte-confección 16,25% Liburudenda-Prentsa-Bulegoa Librería-Prensa-Oficina  21,3% Moda Moda 35,5% Altzariak Muebles 1,8%

29


7.

ZERBITZUAK

SERVICIOS

IKUSKAPEN ELEKTRIKOEI ETA ERAGINKORTASUN ENERGETIKOARI BURUZKO HITZARMENA

ACUERDO EN MATERIA DE INSPECCIONES ELÉCTRICAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

2010. urtean EUROCONTROL enpresarekin sinatutako akordioaren bidez, gure ostalaritzako enpresa bazkideek Behe Tentsio Arautegi Elektromagnetikoak ezarritako betebeharrak bete ahal zituzten baldintza ekonomiko onuragarritan.

En virtud de este acuerdo, suscrito con la empresa EUROCONTROL en 2010, nuestras empresas asociadas pueden cumplir, en condiciones económicas ventajosas con las inspecciones eléctricas obligatorias establecidas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

2011. urtean, azterlan energetikoak enpresetan egiteko helburua zuen diru-laguntza publiko baten bidez, Elkarteko enpresa bazkide batzuk azterlan hauek dohainik egitea lortu genuen. Horrela, enpresa hauek bere kontsumo energetikoa murriztu eta optimizatzeko aukera zuten, bere factura energetikoan auuresteko. Eurocontrolek, enpresa aditu gisa, azterlan hauek egin zituen.

En 2011, a través de una ayuda pública para efectuar auditoríasestudios energéticos en empresas al objeto de reducir y optimizar su consumo y factura de energía, conseguimos que a empresas integradas en la Asociación se les realizaran de manera gratuita las referidas auditorías. Eurocontrol, empresa especializada en el área, realizó estas auditorías-estudios energéticos.

Doako azterlan energetikoak 2011. urtean egin zituzten enpresek, sektoreka Empresas, clasificadas por sectores, en las que se realizaron auditorías-estudios energéticos en 2011

Zerbitzuak Servicios 30,3% Ostalaritza Hostelería 36,4% Merkataritza Comercio 33,3%

30

BEZEROENTZAKO ETXEZ-ETXEKO ZERBITZUARI BURUZKO AKORDIOA

ACUERDO EN MATERIA DE SERVICIO A DOMICILIO A CLIENTES

2011. urtean akordio berri hau sinatu genuen REPARTOS SERSÁN enpresarekin, gure enpresa bazkideek beren bezeroei, zerbitzu eta economía-baldintza onuragarritan, bezeroek erositako produktuak etxez-etxeko zerbitzu bat eskaintzeko. 30 kilotara arteko fardelak bidaltzeko aukera, ordutegi zabalekin, gehienez 24 orduko emateko epearekin, eta erakunde publikoetan enpresaren dokumentazioa eramateko zerbitzua, hitzrmen honen abailtail batzuk baino ez dira.

En 2011 suscribimos este nuevo convenio con la empresa REPARTOS SERSÁN, al objeto de que nuestras empresas asociadas pudieran ofrecer a sus clientes, en condiciones económicas y de servicio muy ventajosas, un servicio de entrega a domicilio de los productos que estos adquirieran. La posibilidad de enviar bultos de hasta 30 kilos de peso, con amplios horarios, plazos de entrega de 24 horas máximo y la opción de entregar documentación de la empresa contratante en organismos públicos son algunas de las ventajas recogidas en este acuerdo.


7.

ZERBITZUAK

SERVICIOS

7.2. KONTSULTEN ARRETA

7.2. ATENCIÓN DE CONSULTAS

2011. urtan 788 kontsulta erantzun eta kudeatu genituen, enpresak egin zizkigutenak eta bere jardueraren garapenarekin zerikusia zuzena zutenak. Erantzundako eta kudeatutako kontsulten kopurua lehengo urtean egin genituenak baino %2a izan zen. Horregatik hau da Elkartean eskaintzen ditugun zerbitzurik erabilienetarikoa.

En 2011 atendimos y gestionamos 788 consultas de empresas referidas a aspectos directamente vinculados con el desarrollo de su actividad. El número de consultas atendidas y gestionadas superó en más de un 2% las registradas en el ejercicio anterior, lo que le mantiene como uno de los servicios más utilizados de cuantos prestamos en la Asociación.

2011ko kontsultak consultas 2011

Laguntzak eta diru-laguntzak Ayudas y subvenciones­  39 Enpresa kudeaketa Gestión empresarial  42 Finantzieroak Financieras 3 Legeari buruzkoak Jurídicas 2 Lanari buruzkoak Laborales 9 Irekierak / itxierak Apertura / cierres   3

Zergak Fiscales 2

31


7.

SERVICIOS

ZERBITZUAK

7.3. AYUDAS Y SUBVENCIONES

7.3. LAGUNTZAK ETA DIRU-LAGUNTZAK Erakunde eta organismo desberdinei autonomoen eta enpresa txiki eta ertainen enpresa-jardueraren garapena babeste aldera eskaintzen zaizkien laguntzen eta diru-laguntzen kopurua apurka-apurka igotzen joan denez, gure zerbitzuan laguntza eta diru-laguntza horien tramitazioari buruzko informazioa laguntzak eta diru- eta aholkularitza emateko egiten ditugun kudeaketak ere igo egin dira. 2011n, 370 kudeaketa egin genituen, hots, aurreko laguntzak 2011 ekitaldian baino % 3 gehiago.

El progresivo incremento del número de ayudas y subvenciones ofrecidas por distintas instituciones y organismos para el apoyo de la gestión de la actividad de autónomos y pymes se ha traducido en un aumento proporcional del número de gestiones que realizamos en nuestro servicio de información, asesoramiento y, en su caso, tramitación de las referidas ayudas y subvenciones. En 2011 realizamos 370 gestiones, un 3% más que en el ejercicio anterior.

A—Babesa merkataritza eta turismoaren sektoreetako enpresen prestakuntzari eta finantza-zaintzari Apoyo a la capacitación y tutela financiera para empresas de sectores comercio y turismo­— 5 B—Babesa kultura ekintzaileari eta enpresen sorrerari Apoyo a la cultura emprendedora y a la creación de empresas—20 C—Babesa merkataritza-ekipamenduen modernizazioari Apoyo a la modernización de equipamientos comerciales—65 D—Babesa enpresa turistikoetako ekipamenduen modernizazioari Apoyo a la modernización de equipamientos en empresas turísticas—21 E—Laguntza praktiketako kontratazioari Ayuda a la contratación en prácticas—12 F—Laguntza euskararen ikaskuntzari Ayuda aprendizaje del euskera—4 G—Laguntza Enpresa Batzordeari Ayuda Compite Empresas—5 H—Udal-laguntza enplegatuen kontratazioari Ayuda municipal a la contratación de empleados—16 I—Laguntza turismoaren sektorean kalitatea ezartzeko Ayuda para la implantación de la calidad en el sector turístico—4 J—Laguntza galdarak ordezkatzeko Ayuda para la sustitución de calderas—4 K—Laguntza enplegu egonkorrerako trantsizioa eta langabetuen prestakuntza sustatzeko Ayuda para promover la transición al empleo estable y la recualificación de las personas desempleadas—21 L—Laguntzak kontratazioari Ayudas a la contratación—20 M—Finantza-laguntzak industria, merkataritza eta turismoaren sektoreetako inbertsioari Ayudas financieras a la inversión en los sectores industrial, comercial y turistico—13 N—Laguntzak bioerregaiak erabiltzen dituzten ibilgailuen erosketari Ayudas para la adquisición de vehículos que empleen biocombustibles.—3 Ñ—Ico Directo lerroa Linea Ico Directo—4 O—Ico Emprendedores lerroa Linea Ico Emprendedores—6 P—Ico Liquidez lerroa Linea Ico Liquidez—9 Q—Laneko eta familiako bizitzak uztartzeko neurriak Medidas de conciliación de la vida laboral y familiar—8 R—Hobekuntza + Digitala Mejora + Digital—21

S—Avanza Plana Plan Avanza—2 T—Erosketa aQtiborako Plana Plan Compra Aqtiva—9 U—Lehiakortasuna Hobetzeko Plana Plan de Mejora de la Competitividad—3 V—Etxetresna Elektronikoen Renove Plana Plan Renove electrodoméstico—18 W—Leihoen Berritze Plana Plan Renove Ventanas—7 X—Resiste Plana Plan Resiste—4 Y—”+ Innova” Programa Programa + Innova—5 Z—Langile Autonomoei Laguntza Finantzarioa Emateko Programa (LALF) Programa AFA (Apoyo financiero para autónomos)—5 AA—Aldatu Programa Programa Aldatu—3 AB—Kultura Bonua Programa Programa Bono cultura—12 AC—Enpresa Txiki eta Ertainen Ondorengotzari buruzko Programa Programa de sucesión en la pequeña y mediana empresa—4 AD—Maspyme-web Programa Programa Maspyme-web—3 AE—Kontratazio egonkorra sustatzeko programa Programa para el fomento de la contratación estable—5 AF—Pneumatikoen Renove Plana Programa Renove de Neumáticos—3 AG—Enpresa Transmisioa eta Ekimena Programa Programa Transmisión Empresarial y Emprendizaje—3 AH—Enpresa Transmisioa eta Ekimena Merkataritza Sektorean Programa Programa Transmisión Empresarial y Emprendizaje en el sector comercio—4 AI—Enpresetan teknologia berriak ezartzeko proiektu pilotua Proyecto piloto implantación nuevas tecnologías en empresas—6 AJ—Errotulu, toldo eta ibilgailu-errotulatzeak instalatzeko diru-laguntzak Subvenciones para la instalación de rótulos, toldos y rotulación de vehículos—3

ayudas y subvenciones 2011

A B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ


7.

ZERBITZUAK

SERVICIOS

7.4. LAN-POLTSA

7.4. BOLSA DE TRABAJO

Zerbitzu honen bidez, 2011. urtean 75 lan-eskaintza kudeatu genituen, lehengo urtean %3 baino gehiago, langileak kontratatzeko beharra zuten Elkarteko enpresa bazkideentzat.

A través de este servicio, en 2011 gestionamos 75 ofertas de empleo, un 3% más que en el ejercicio anterior, para las empresas integradas en la Asociación que necesitaban incorporar trabajadores.

Elkartetik eskainitako lanpostuen profiletara ondoen egokitzen diren curriculumak aurre-hautatu genituen, hautaketa-prozesuan konpainia egin genuen hala eskatu ziguten enpresei, lan-arloan aholkuak eman genituen (kontratu-motak, kontratazioreko laguntzak eta diru-lagunzak, etab...) eta Elkartearen lokalak hala eskatzen ziguten enpresei uztzi genien, hueak hautaketa-prozesuak egiteko

Desde la Asociación preseleccionamos los curriculums que mejor se adaptaban a los perfiles de los puestos ofrecidos, acompañamos a las empresas que nos lo solicitaron en el proceso de selección, asesoramos a las empresas en materia laboral (tipos de contratos, ayudas y subvenciones a la contratación, etc.) y cedimos los locales de la Asociación a las empresas que nos lo solicitaron para realizar los procesos de selección.

2011 urtean eskatutako lan-profilak perfiles laborales demandados en 2011

Apal-betetzaileak Reponedores/as   2

Ile-apaintzaile eta estilistak Peluqueros/as y estilistas  10

Administrariak Administrativos/as 25 Dendetako saltzaileak Dependientes/as de Comercio  9

Komertzialak Comerciales 3

Arreta bezeroari Atención al cliente  3

Sukaldariak Cocineros/as 7

Zerbitzariak Camareros/as 16

33


7.

ZERBITZUAK

34

SERVICIOS

7.5. SALMENTA-MODALITATE BEREZIAK

7.5. MODALIDADES ESPECIALES DE VENTA

Getxo Enpresak informazioa eskaintzen die salmentak beherapenetan, likidazioan, merkealdian edo sustapenean egin nahi dituzten enpresa-kideei, salmenta-modalitate berezi horiek gauzatzeko bete behar diren baldintzei buruz. Halaber, enpresa horiek salmenta-mota hauen baimenak lortzeko egiten dituzten eskaerak tramitatzen ditugu.

En Getxo Enpresa informamos a nuestras empresas asociadas que desean realizar venta en rebajas, liquidación, saldos o en promoción sobre los requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo estas modalidades especiales de venta. Además, tramitamos las solicitudes para que estas empresas obtengan los permisos que les autorizan a realizar estas ventas.

Hori horrela, 2011n beherapenetako 43 salmenta-eskaera tramitatu genituen neguan eta 39 udan. Horrez gain, likidazioko salmenta-tramiteak egin genituen 4 enpresarentzat.

Así, en 2011 tramitamos 43 solicitudes de venta en rebajas en el periodo invernal y 39 en la época estival. Además, efectuamos los trámites de venta en liquidación para 4 empresas.

7.6. KONTSUMOKO ARBITRAJE-SISTEMA

7.6. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO

Eusko Jaurlaritzako Kontsumoko Arbitraje Sistemak enpresa eta bezeroen artean sortutako gatazkei irtenbide arin, erraz eta doakoa emateko aukera eskaintzen die bertara atxikitzen diren enpresei. Arbitrajeak administrazioaren bidetik gauzatzen dira, ohiko justizia-auzitegietara jo gabe, horrek prozesua luzatu eta garestitu egingo bailuke.

El Sistema Arbitral de Consumo del Gobierno Vasco permite, a las empresas que se adhieren a él, solucionar de forma ágil, rápida y gratuita los conflictos surgidos entre las empresas y sus clientes. Los arbitrajes se llevan a cabo en vía administrativa, sin recurrir a los tribunales de justicia ordinaria que dilatarían y encarecerían la resolución de estos conflictos.

Elkarteak Arbitraje Sistemara atxikitzeko aholkuak eman eta tramiteak egiten dizkie gure taldean dauden eta hala eskatzen duten enpresei.

Desde la Asociación asesoramos y tramitamos la adhesión al Sistema Arbitral a aquellas empresas integradas en nuestro colectivo que así lo consideran.


7.

ZERBITZUAK

SERVICIOS

7.7. ENPRESA-LEHIAKORTASUNAREN HOBEKUNTZARAKO PROIEKTUA

7.7. PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

2011. urtean proiektu honetan lan egiten hasi ginen. Proiektuaren helburua udalerriko enpresen orokorrean eta, bereziki, Elkarteko enpresa bazkideen lehiakortasuna eta internazionalizaziorako gaitasuna erraztea eta bultzatzea da.

En 2011 comenzamos a trabajar en este proyecto, orientado a facilitar e impulsar la competitividad y el potencial de internacionalización de las empresas del municipio en general y, en particular, de las integradas en nuestro colectivo.

MKM International aholkularitza enpresak, lehiakortasunaren hobekuntzan eta internazionalizazioan adituak, Elkartearen ekimen hau egiten du. Ekimena, Internalizazioarako Lankidetza Proiektuan barne dago, Bizkaiko Foru Aldundiaren Sustapen Ekonomikoaren Sailak bultzatua.

MKM International, empresa consultora experta en mejora de la competitividad y la internacionalización empresarial, ejecuta esta iniciativa de la Asociación, que se enmarca en el Programa de Internacionalización en Cooperación, promovido por el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia.

Udalerriko 60 enpresari egindako diagnostiko kontuan hartuz, enpresa hauen lehiakortasunarako eta internazionalizaziorako gaitasuna aztertzeko, oztopo eta baguneak, sinergiak eta interes komunak indetifikatu genituen kanpoko merkatuetan sartu edo finkatzeko prozesuetan. Proiektuak interes duten merkatuak aukeratzea eta priorizatzean arreta ipini zuen eta baita estrategiak definitzen eta ekintzak egiten udalerriko enpresen lehiakortasunaren hobekuntza eta internalizazioa bultzatzeko aukeratutako merkatuetan.

Partiendo del diagnóstico realizado a 60 empresas del municipio para examinar el potencial de competitividad e internacionalización de éstas, identificamos barreras y oportunidades, sinergias e intereses comunes en su proceso de iniciación o consolidación en los mercados exteriores. El proyecto se centró en la selección y priorización de mercados de interés y en la definición de estrategias y acciones que faciliten e impulsen la mejora competitiva e internacionalización de las empresas del municipio en los mercados identificados.

35


7.

ZERBITZUAK

SERVICIOS

Hausnartze prozesu honetan, hurrengo lankidetza proiektuak identifikatu dira, etorkizun hurbilean martxan jarriko direnak: •

36

Enpresen arteko lankidetza plataforma sortzea, enpresen negoziazio-boterea handitzeko bere bezero eta hornitzaileekin. Horretarako, lan talde desberdinak sortuko dira, aukeratutako merkatu bakoitzei bideratuta. Lurralde, sektore edo merkatuaren segmentu objetibo bakoitzean elkartasun edo akordio beharrezkoak ezartea, enpresek beraiek edo Elkarteak sinatuta, negozio abaguneak hobeto aprobetxatzeko. Sistema bat eta berrikuntzarako kultura bat sortzea, Getxoko enpresen orokorrean eta bereziki enpresa bazkideen titular eta langileak integratuko dituena, lankidetza proiektuak identifikatuko eta martxan jarriko dituena, onurgarriak izango direnak enpresa hauen kudeaketa, jarduera eta nazioarteko lehiakortasunerako.

Como resultado de esta reflexión, se han priorizado los siguientes proyectos de cooperación empresarial que se pondrán en marcha en un futuro próximo: •

Creación de una plataforma de colaboración interempresarial que aumente el poder de negociación de las empresas con sus clientes y proveedores. Para ello, se formarán grupos de trabajo enfocados a cada uno de los mercados específicos identificados. Establecer alianzas o acuerdos necesarios en cada país, sector o segmento de mercado objetivo, tanto desde las empresas como desde la Asociación, para un mejor aprovechamiento de las oportunidades de negocio. Creación de una sistemática y cultura de innovación que integre a titulares y trabajadores de las empresas de Getxo en general y de las integradas en la Asociación en particular, potencie la identificación y puesta en marcha de proyectos en cooperación que redunden positivamente tanto en la gestión como en la actividad de las referidas empresas, y por tanto en su competitividad internacional


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.1. 2012KO AGENDA-DIETARIOA

8.1. AGENDA-DIETARIO 2012

2011ko amaieran Getxo Enpresaren 2012rako agendadietarioa jaso dute Elkarteko enpresa kide guztiek (400dik gora), bai eta erakunde publiko, gure jarduerak babestu edo antolatzen laguntzen diguten enpresek.

Las más de 400 empresas integradas en la Asociación, además de instituciones, organismos públicos, y empresas patrocinadoras y colaboradoras con las actividades y servicios que prestamos y realizamos recibieron a finales de 2011 la Agenda-Dietario de Getxo Enpresa para 2012.

Agenda-dietarioaren azken edizioa diseinu berri eta eder batekin dator, aste eta egunkako formatuan, zereginak antolatzen lagundu asmoz. Halaber, telefono interesgarrien ohiko direktorioa eta 2012.eko jai-egunen zerrendarekin aberasten da, eta badu gainera publizitate-koaderno bat, enpresa iragartzaileei beren produktu eta zerbitzuak agenden hartzaileei eskaintzeko aukera ematen diena. Bestalde, agenda guztiak pertsonalizatuta daude, zuzentzen zaien enpresa edo erakundearen izenarekin.

La Agenda-Dietario presenta un nuevo y atractivo diseño, que como novedad, incorpora un formato de semana-día vista, al objeto de facilitar la organización de tareas. Asimismo, cuenta con el habitual directorio de teléfonos de interés, la relación de festivos de 2012 y un cuadernillo publicitario en el que las empresas anunciantes ofrecen sus productos y servicios a los receptores de las agendas, que están personalizadas con el nombre de la empresa, organización o institución a las que van dirigidas.

8.2. GETXOKO ARGAZKI ALBUMA

8.2. ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE GETXO

Jarduera berritzaile honen xedea Getxoko enpresen eta herritar eta bisitarien arteko harremanak estutzen laguntzea izan da. Hartara, milaka pertsonak gure udalerriko argazki sorta paperik gabea eskuratzeko izan du. Getxoko itsasoa eta izadia, ondare historiko aberatsa, kaleko giroa eta enpresen jarduera bizia.... horra albumean jasotako argazkiek islatzen dituzten alderdietako batzuk.

Reforzar los vínculos entre las empresas de Getxo y los vecinos y visitantes del municipio era el objetivo de esta novedosa actividad, que dio la oportunidad a miles de personas de conseguir una colección única de fotografías de la localidad. El mar y la naturaleza de Getxo, su rico patrimonio artístico, la vida en sus calles y la intensa actividad de sus empresas fueron algunos de los motivos recogidos en las instantáneas del Álbum.

Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen alorreko 33 enpresak hartu izan du parte proiektuan: urria eta abendua bitartean albuma eta kromotan jasotako irudiak banatu dituzte beren establezimendu edo bulegoetara hurbildu direnen artean. Enpresa parte-hartzaileetara jende ugari joango zela bermatu asmoz, enpresa bakoitzak irudi edo

33 empresas comerciales, hosteleras y de servicios del municipio participaron en el proyecto, distribuyendo entre octubre y diciembre los Álbumes y las imágenes (cromos) que lo integraban a quienes se acercaron a sus establecimientos u oficinas solicitándoles estos materiales. A fin de garantizar que las empresas participantes se beneficiaran de una importante afluencia de clientes, cada empresa

37


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

kromo jakin bat banatu du, abenduan eman zen albumeko azkena izan ezik, hori enpresa guztietan eskuratu ahal izan baita.

entregaba un modelo de imagen (cromo) distinto, a excepción de la última instantánea que integraba el Álbum, que se entregó en el mes de diciembre en los establecimientos de las empresas participantes.

Albumak euro 1eko prezio sinbolikoaren truke eman dira, et bildutako zenbateko osoa Getxoko ‘Entre Amigos-Lagun Artean’ garapenerako gobernuz kanpoko erakundeari eman zaio, Guatemalan zenbait hezkuntza proiektu garatu ditzan.

Los álbumes se entregaron al precio simbólico de 1 euro cada uno, donado íntegramente a la ONGD getxotarra ‘Entre Amigos-Lagun Artean’ para el desarrollo de proyectos educativos en Guatemala. Por su parte, las imágenes (cromos) se podían conseguir sin coste.

Argazkietako asko Getxo Enpresak antolatuta martxoan eta apirilean egin zen Getxoko Argazki Lehiaketako sorta aukeratu batetik dator. Argazkilari profesional eta amateurrek 300 lan baino gehiago aurkeztu zituzten lehiaketara, tartean lehen bi sariak irabazi zituztenak: lehena Pedro Ajuriagerra bilbotarrak eraman zuen, eta bigarrena Maite Arberas getxotarrak. Hainbat argazkilari ospetsu egon zen epaimahaian, hala nola Lucho Rengifo, Txetxu Berruezo eta Mikel Agirregabiria. Albumeko bilduma Getxoko Artxibategi Historikotik ateratako irudiekin osatu da.

Buena parte de estas instantáneas procedieron de una selección de imágenes presentada al Concurso de Fotografía de Getxo, organizado por Getxo Enpresa en los meses de marzo y abril. Fotógrafos profesionales y aficionados presentaron más de 300 imágenes a concurso, entre las cuales se encontraban las dos fotografías galardonadas con los dos primeros premios del certamen, que recayeron en el bilbaíno Pedro Ajuriagerra y la getxotarra Maite Arberas, respectivamente. Fotógrafos de reconocido prestigio como Lucho Rengifo, Txetxu Berruezo y Mikel Agirregabiria formaron parte del jurado. La colección se completó con imágenes del archivo histórico de Getxo.

“getxoko argazki bilduma” eta bertako irudiak (kromoak) banatu dituzten enpresen zerrenda empresas que distribuyeron el “álbum fotográfico de getxo” y las imágenes (cromos) que lo integraban

AKADEMIAK-ESKOLAK • ACADEMIAS-ESCUELAS ELIKAGAIAK • ALIMENTACIÓN ARTE GRÁFIKOAK-PUBLIZITATEA • ARTESANÍA-REGALO

TABERNAK-KAFETEGIAK-JATETXEAK • BARES-CAFETERÍAS-RESTAURANTES

APAINDEGIAK • BELLEZA POLTSAK-OINETAKOAK-LARRUKIGINTZA • BOLSOS-CALZADO-MARROQUINERÍA

CARNES ADRIÁN CARNICERIA JUAN LUIS MADARIAGA CARNICERIA MONEDERO VIVEROS SARRIKOBASO ILUSIONES BAR ANAIAK BAR TXIMELETA CAFE COSMOPOLITA GOLDEN BARREL GREEN PARROT GURE ETXEA TUDELILLA PIANAMUL CENTRO MÉDICO ESTÉTICO AINGERU PELUQUERÍA ITZIAR OLABARRIA CALZADOS PUMA

DEKORAZIOA-DISEINUA • DECORACIÓN

DECORACIONES FEMAR

KIROLAK-JOSTAILUAK • DEPORTES

DEPORTES GAZTAÑAGA

GIMNASIOAK-MANTENTZE FÍSIKOA • GIMNASIOS-MANTENIMIENTO FÍSICO BITXIAK-ERLOJUDENDA • JOYERÍA-RELOJERÍA JOKOA-IKUSKIZUNAK • CINE-ESPECTÁCULO LIBURUDENDA-PRENTSA-BULEGOA • LIBRERÍA-PRENSA

MODA • MODA

OBRAK-ERREFORMAK-EGOKITZAPENA • OBRAS-REFORMAS-ACONDICIONAMIENTO ÓPTIKA • ÓPTICA SEGURTASUNA • SEGURIDAD

38

SENSHIDO YAWARA INTERNATIONAL

CURVES UP ARENA JOYERÍA IÑAKI GETXO ZINEMAK KIOSKO ESTACIÓN BADILLO ALDER OUTLET IMPULSO IRATXO LA LUNA DE PIXKA NAKAR REENTRY OUTLET REFORMAS MAREVA PERSIANAS ULIARTE NATURAL OPTICS GETXO MAPFRE


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.3. GETXOKO USAINAK

8.3. AROMAS DE GETXO

Urriaren 4tik 8ra bitartean (asteartetik larunbatera beraz), Getxoko hogei bat enpresak “usaimen marketinaren” bidez enpresa-jarduera dinamizatu eta sustatzeko Euskadin aitzindari izan den ekimen berezi honetan hartu zuen parte. Beraz, enpresa horiek usain eta lurrin mundu zabal bat ezagutzera gonbidatu zituzten herritar eta bisitariak; izan ere, hamar bat lurrun ederrekin lurrindu zituzten beren lokalak, fruta, zuhaitz et bestelako usain gozoak...

Del martes 4 al sábado 8 de octubre, una veintena de empresas del municipio participaron en esta original iniciativa, pionera en Euskadi, de dinamización y promoción empresarial a través del marketing olfativo. Las referidas empresas invitaron a vecinos y visitantes del municipio a descubrir un mundo de fragancias, al ambientar sus establecimientos con una decena de apetecibles y diferentes aromas, entre los que se encontraban conocidos perfumes, fragancias florales y frutales, etc.

Horrez gain, establezimenduen kanpoaldean ekimena iragartzeko kartelaren eta globoz egindako arku bitxi eta dibertigarri baten bidez beren burua parte-hartzaile gisa identifikatu zuten enpresek lurrin horiekin osaturiko 2.000 lagin oparitu zizkieten bezeroei, bakoitza 20cl-duna, gero bezeroen etxea, autoa edo zernahi lurrintzeko. Lagin horiek txarteltxoak zituzten erantsita, horietan enpresa partehartzaileen datuak bilduta.

Además, las empresas, que se identificaron como participantes en la iniciativa exhibiendo el cartel anunciador de la actividad y un original y divertido arco de globos en el exterior de sus establecimientos, regalaron a sus clientes más de 2.000 muestras de estos aromas, de 20 cl. de capacidad. Los clientes podían utilizar estas muestras para ambientar sus casas, coches, etc. Las referidas muestras llevaban adheridas tarjetas con los datos de las empresas que participaron en el proyecto.

ARTISAUTZA-OPARIA • ARTESANIA-REGALO EDERTASUNA • BELLEZA BITXIAK • BISUTERIA MOZKETA-JOSGINTZA • CORTE-CONFECCIÓN

DISFRACES, REGALOS Y SEX-SHOP VILLAMONTE ILUSIONES TOKO BALI CENTRO MÉDICO ESTÉTICO AINGERU ABALORIOS WAPPA ATELIER

JOSTAILUAK • JUGUETES

INGENIUS

ESTANKOAK • ESTANCOS

ESTANCO ZAZPI

BURDINDEGIA-ETXEA • FERRETERÍA-HOGAR-MENAJE MODA • MODA

ZABALA CONFORT LA LUNA DE PIXKA ME LO COMPRO TENTACIONES ZUBIRI (ALGORTA) ZUBIRI (LAS-ARENAS)

ALTZARIAK • MUEBLES

ARMARIOS LOS CHOPOS

OPTIKA • ÓPTICA

NATURAL OPTICS GETXO OPTICA GONDRA

“getxoko usainak” jardueran enpresa partaideak empresas que participaron en “aromas de getxo”

39


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.4. GETXOKO ENPRESA SEKTOREA SUSTATZEKO VII. KANPAINA

8.4. VII CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL DE GETXO

Getxoko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen alorretako 400 enpresa baino gehiagok hartu zuten parte kanpaina honen VII. edizioan. Guztira 26 sari eder eman zitzaizkien maiatzaren 9tik ekainaren 12ra bitartean beren establezimenduetan produktuak erosi, edo zerbitzuak kontsumitu edo kontratatu zituzten bezeroei.

Más de 400 empresas comerciales, hosteleras y de servicios del municipio participaron en la VIII edición de esta actividad, ofreciendo la posibilidad de ganar 26 interesantes lotes de premios a los clientes que realizaron compras o contrataron o consumieron servicios en sus establecimientos u oficinas entre el 9 de mayo y el 12 de junio.

Aurreko edizioan baino sari gehiago eta hobeak izan ziren, herritar eta bisitarien artean ekimena are erakargarriagoa bihurtu eta, ondorioz, enpresa parte-hartzaileen jarduera ekonomikoa sendotu asmoz.

Estos premios superaron en cantidad y calidad a los ofrecidos en la edición anterior de la actividad, al objeto de aumentar el atractivo de la misma para los vecinos y visitantes y, en consecuencia, contribuir a aumentar la actividad económica de las empresas participantes.

Kanpainak getxotarren eta bisitarien artean izan duen oihartzun handia aprobetxatuz, hitzarmen bat egin dugu Getxoko ‘Taldeka Lagunduz’ gobernuz kanpoko erakundearekin, kanpainan parte hartu zuten 400 inguru enpresetan itsulapikoak ipini, eta horien bidez, dirua biltzeko. GKE hori garapen bidean dauden herrialdeetako haurren lan-esplotazioaren aurka dihardu lanean. Kanpaina amaituta, zozketa egin zen notario baten aurrean, 26 saridunen zenbakiak ateratzeko. Opariak uztailaren 14an eman zitzaizkien irabazleei Algortako Geltokiaren plazan egindako ekitaldi batean. Umore eta magia ikuskizun atsegin batez gozatzeko aukera izan zuten bertara azaldu zirenek, tartean Elkarteko eta enpresa babesle eta laguntzaileen ordezkariak, erakunde publikoetakoak, eta Bizkaiko enpresa alorrekoak.

40

Aprovechando la importante repercusión de la Campaña entre vecinos y visitantes del municipio, desde Getxo Enpresa llegamos a un acuerdo con la ONG getxotarra ‘Taldeka Lagunduz’ para recaudar fondos, a través de huchas dispuestas a tal efecto en las más de 400 empresas participantes en la Campaña, para la lucha contra el trabajo infantil en países en vías de desarrollo. Finalizado el periodo de vigencia de la Campaña, se realizó un sorteo por un notario que dio a conocer los números de las papeletas agraciadas con los 26 lotes premios. Los premios se entregaron el 14 de julio en un acto realizado en la Plaza de la Estación de Algorta, en el que se dio cita numeroso público. Entre los asistentes, que disfrutaron de un entretenido espectáculo de humor y magia que amenizó el evento, se encontraron representantes de la institución y empresas patrocinadoras y colaboradoras con la actividad, personalidades de instituciones públicas y del mundo empresarial de Bizkaia.


8.

ACTIVIDADES

JARDUERAK

GANADOR/A

EMPRESA DE LA QUE ES CLIENTE

Paloma Pichel LAVOMATIQUE Igor Jauregui BAR LA TERRAZA Karmelo Martín CARNICERÍA CHARCUTERÍA SALAZAR José Manuel Pérez BASERRI TABERNA Diana García ACANTO Ekaitz Aritzederra GREEN PARROT Juan José Sánchez FEDERÓPTICOS ICAZA Ana Isabel García EKORROPA Idoia Berdeal CALZADOS PUMA Mila Nivela KONTXI URDAITEGIXA Elena Guarrotxena ATELIER Karmele Etxeandia LIBRERÍA LÓPEZ Inés Gutiérrez BAR ANAIAK Ivana Fernández ZABALA JOVEN NYC Idoia Toral ÓPTICA IBARRETA Itxaso Irigoyen FOTO RICARDO Julia Inés PANADERÍA TRUJIPÁN Amparo Manzano FERRETERÍA PICÓ Ander Aparicio DUKANA Inés Zarandona LUCHY PELETEROS Arantza Aguirre SALÓN DE BELLEZA JAIONE Begoña Calderón CALZADOS BENZU Maite Tejedor BETISA PELUQUEROS Carmen Mondragón OIKOS Alberto Goikoetxea UNIDENTAL Francisca Serrano EMILY URANGA

PREMIO Espejo + set de toallas+ báscula Reloj de Caballero 2 Botellas de 3 litros + pack de botellas de vino Guitarra + Funda Cesta de productos de belleza Cafetera + Plancha de cocina + Ollas + Sartenes Comida o cena Sesión de fotos + ampliación foto+ marco digital Conjunto de disfraces Conjunto de prendas de mujer Cafetera Express+sandwichera Sesión de fotos + ampliación foto+ marco digital Mesita + Fuente de agua + Set de escritorio Reloj de señora y pulsera Espejo+set de toallas y albornoz+báscula de baño Cena degustación Conjunto de prendas de mujer Cesta de productos de belleza Guitarra + Funda Conjunto de disfraces Cena Degustación Botellas de 3 litros + pack de botellas de vino Plancha de cocina + Licuadora + Tostador Bolsa de viaje + Funda para el portátil + Novela + Set de viaje de secador y plancha de pelo Cena degustación Cesta de productos de belleza

“Getxoko enpresa sektorea sustatzeko VII. Kanpaina” eskainitako sarien garaileak Ganadores/as de los premios ofrecidos en la “VII campaña de promoción del sector empresarial de Getxo”

41


8.

JARDUERAK

1. SARIA•PREMIO

4. SARIA•PREMIO

2. SARIA•PREMIO

5. SARIA•PREMIO

3. SARIA•PREMIO

6. SARIA•PREMIO

7. SARIA•PREMIO

8. SARIA•PREMIO

9. SARIA•PREMIO

10. SARIA•PREMIO

11. SARIA•PREMIO

12. SARIA•PREMIO

13. SARIA•PREMIO

42

ACTIVIDADES

14. SARIA•PREMIO

8.5. GETXOKO 21. ERAKUSLEIHOEN LEHIAKETA

8.5. 21º CONCURSO DE ESCAPARATES DE GETXO

Getxoko 21. Erakusleihoen Lehiaketak agerian utzi zuen beste behin ere merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen enpresek erakusleiho fisiko eta birtualen (hots, weborrien) bidez beren ohiko eta ahalezko bezeroei irudi erakargarriagoa eskaintzeko duten interes handia.

La 21ª edición del Concurso de Escaparates de Getxo volvió a dejar patente el gran interés de numerosas empresas comerciales, hosteleras y de servicios por mostrar a sus clientes habituales y potenciales una imagen externa más atractiva a través de sus escaparates físicos y virtuales, es decir, sus páginas web.

150 enpresa inguruk hartu zuen parte, 18 sarietakoren baten bila. Oro har, 20. ediziokoa baino hobea izan da, nola kalitatez, hala kantitatez ere: Sailkapen Orokorrean 14 sari eman ziren, 2010ekoan baino bi gehiago. Bestalde, Sailkapen Berezien artean aurrekoan baino hiru gehiago eman ziren (Mezurik Eraginkorrenaren Saria, Erakusleiho Birtualik Onenarena, eta Ondoen Apaindutako Kalearena), eta Lehiaketan izena emandako enpresa guztien artean, azkenik, beste sari bat zozketatu zen. Bizkaian eta Euskadin tradizio eta parte-hartze handienetakoak dituen Lehiaketa honen 21. edizioari amaiera emateko, abenduaren 19an sari banaketa egin zen Areetako El Chalet jatetxean. 150 pertsona inguru bildu zen bertan lehian zeuden 18 sariak banatzeko ekitaldira, tartean erakundearen eta enpresa babesle eta laguntzaileen ordezkariak, enpresa parte-hartzaileak, eta Euskadiko erakunde, ekonomia eta gizarte alorretako hainbat pertsona ezagun.

Cerca de 150 empresas optaron a los 18 premios ofrecidos en el certamen, que superaron en número y calidad a los de la 20ª edición del Concurso: 14 premios en la Clasificación General, dos más que en el Concurso realizado en 2010; 3 premios correspondientes a las Clasificaciones Especiales (Premio a la Efectividad del Mensaje, Premio al Mejor Escaparate Virtual y Premio a la Calle Mejor Decorada) y un premio más, sorteado entre todas las empresas inscritas en el Concurso. El colofón a la 21ª edición del Concurso, uno de los certámenes de escaparates con mayor tradición y participación en Bizkaia y Euskadi, tuvo lugar el 19 de diciembre, con la entrega de los 18 premios del certamen, realizada en el restaurante El Chalet, de Las Arenas. El evento congregó alrededor de 150 personas, entre representantes de la institución y las empresas patrocinadoras y colaboradoras, empresas participantes en el Concurso y personalidades del ámbito institucional, económico y social de Euskadi.


8.

JARDUERAK

PREMIO EFECTIVIDAD DEL MENSAJE

PREMIO MEJOR ESCAPARATE VIRTUAL

ACTIVIDADES

PREMIO A LA CALLE MEJOR DECORADA

“Getxoko 21.. erakusleihoen lehiaketa”ren sariak premios del “21º concurso de escaparates de Getxo” SAILKAPEN OROKORREAN CLASIFICACION GENERAL 1. saria: BLONDA. Bi lagunentzako bidaia eta egoitza Erroman eta Aixerrotaren erreprodukzioa. 1er premio: BLONDA. Viaje y estancia en Roma para dos personas y reproducción del Molino de Aixerrota. 2. saria: DECORACIONES SARRIKOBASO. Bi lagunentzako bidaia eta egoitza Kanarietan eta garaikurra. 2º premio: DECORACIONES SARRIKOBASO. Viaje y estancia en Canarias para dos personas y trofeo. 3. saria: CATANIA. Hoteleko bono bi, 14 publizitate-modulu El Correo egunkarian eta garaikurra. 3er premio: CATANIA. 2 bonos de hotel, 14 módulos de publicidad en El Correo y trofeo. 4. saria: NOVELLE. Gabonetako otzara eta espazio nabarmena Getxoko Udalaren webgunean hilabetez. 4º premio: NOVELLE. Cesta de Navidad y espacio destacado en la página web del Ayuntamiento de Getxo durante un mes. 5. saria: PAPELERÍA ARNAGA. GPS eta 12 publizitate-modulu El Correo egunkarian. 5º premio: PAPELERIA ARNAGA. GPS y 12 módulos de publicidad en El Correo. 6. saria: ÓPTICA BIDEZABAL. Erlojua eta espazio nabarmen Getxoko Udalaren webgunean bi astez. 6º premio: OPTICA BIDEZABAL. Reloj y espacio destacado en la página web del Ayuntamiento de Getxo durante dos semanas. 7. saria: TENTACIONES. Aldizkari-gordetzekoa eta ardo botila, bisita-txartelaren diseinua eta txartelaren 200 inprimaketa eta 9 publizitate-modulu El Correo egunkarian. 7º premio: TENTACIONES. Lote de revistero y botella de vino, diseño de tarjeta de visita y 200 impresiones de la tarjeta y 9 módulos de publicidad en El Correo. 8. saria: SMITH & SMITH. Gabonetako otzara eta espazio nabarmena Getxoko Udalaren webgunean bi astez. 8º premio: SMITH & SMITH. Cesta de Navidad y espacio destacado en la página web del Ayuntamiento de Getxo durante dos semanas. 9. saria: INMOBILIARIA PILAR DIEGO. Masaje saio bat eta 9 publizitate-modulu El Correo egunkarian. 9º premio: INMOBILIARIA PILAR DIEGO. Sesión de masaje y 9 módulos de publicidad en El Correo. 10. saria: CALZADOS PISA. Gabonetako otzara eta kartel, flyer edo triptiko baten diseinua. 10º premio: CALZADOS PISA. Cesta de Navidad y diseño de cartel, flyer o tríptico publicitario. 11. saria: ARRESE GOZOTEGIA. Aldizkari-gordetzekoa eta ardo botila, eta publizitateko 8 modulu El Correo egunkarian. 11º premio: ARRESE GOZOTEGIA. Lote de revistero y botella de vino y 8 módulos de publicidad en El Correo. 12. saria: CAROL, BOLSOS Y COMPLEMENTOS. Erlojua eta espazio nabarmen Getxoko Udalaren webgunean astebetez. 12º premio: CAROL, BOLSOS Y COMPLEMENTOS. Reloj y espacio destacado en la página web del Ayuntamiento de Getxo durante una semana. 13. saria: LIBRERÍA ZUGATZARTE. Masaje saio bat eta 8 publizitate-modulu El Correo egunkarian. 13º premio: LIBRERÍA ZUGATZARTE. Sesión de masaje y 8 módulos de publicidad en El Correo. 14. saria: PELUQUERÍA ITZIAR OLABARRIA. Aldizkari-gordetzekoa eta ardo botila, eta espazio nabarmena Getxoko Udalaren webgunean bi astez. 14º premio: PELUQUERÍA ITZIAR OLABARRIA. Lote de revistero y botella de vino y espacio destacado en la página web del Ayuntamiento de Getxo durante dos semanas. SAILKAPEN BEREZIETAN CLASIFICACIONES ESPECIALES Mezurik Eraginkorrenaren Saria: UNITED COLORS OF BENETTON KIDS. 15 publizitate-modulu El Correo egunkarian eta garaikurra . Premio a la Efectividad del Mensaje: UNITED COLORS OF BENETTON KIDS. 15 módulos de publicidad en El Correo y trofeo. Erakusleiho Birtualik Onenaren Saria: ANKARA DECORADORES. Smartphone bat, espazio nabarmena Getxoko Udalaren webgunean bi astez eta garaikurra. Premio al Mejor Escaparate Virtual: ANKARA DECORADORES. Smartphone, espacio destacado en la página web del Ayuntamiento de Getxo durante dos semanas y trofeo. Ondoen Apaindutako Kalearen Saria: MESEDEETAKO KALEA. Publizitateko orrialde erdia El Correo egunkarian. Premio a la calle mejor decorada: CALLE LAS MERCEDES. Media pagina de publicidad en El Correo. SARIEN ZOZKETA ARTEZALE. Gabonetako otzara. SORTEO DE PREMIOS ARTEZALE. Cesta de Navidad.

43


8.

JARDUERAK

“I. gozatu erosketez eta aisialdiaz getxon gauerdia baino gehiagora arte” ekimenean parte hartu duten enpresak empresas que participaron en “I disfruta de compras y ocio en getxo hasta más de medianoche”

44

ACTIVIDADES

8.6. I GOZATU EROSKETEZ ETA AISIALDIA GETXON GAUERDIA BAINO GEHIAGORA ARTE

8.6. I DISFRUTA DE COMPRAS Y OCIO EN GETXO HASTA MÁS DE MEDIANOCHE

Herritar eta bisitari ugarik gozatu ahal izan zuten irailaren 9an Getxoko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen eskaintza zabal bezain ederra eta entretenimendua uztartu dituen esperientzia berritzaile batez... berritzaile, eta berria Euskadin.

Numerosos vecinos y visitantes de Getxo disfrutaron el 9 de septiembre, de novedosa experiencia en Euskadi, que conjugó el atractivo de la oferta comercial, hostelera y de servicios de Getxo con un completo programa de entretenimiento y la diversión.

Areetako Mesedeetako kalean izan zen aisialdia eta erosketak elkarren artean lotu dituen ekimen bereziaren kokalekua; hori bai, modu ikusgarrian argiztatu eta Jaime Villalonga DJak eta Víctor de Diego saxofoi-joleak zuzenean eskainitako musikak girotu zen abagunerako. Bertako hogei bat establezimenduk goizeko 01:00era arte luzatu zuten jendaurreko ordutegia.

La calle Las Mercedes de Las Arenas, espectacularmente iluminada y ambientada por la música en directo ofrecida por el DJ Jaime Vilallonga y el saxofonista Víctor de Diego, fue el escenario de esta alternativa diferente y original de ocio y compras, en la que una veintena de establecimientos prolongaron su horario de atención al público hasta las 01:00 h.

Ordutegia luzatzearekin batera, jardueran parte hartu zuten enpresa dezentek elikagaien dastaketak txanpan kopak eta eskaini zieten erosleei, baita magia eta globoflexia ikuskizunak txikienentzako, eta koktel bereziak ostalaritza establezimendu parte-hartzaileen aldetik.

Junto a esta prolongación de la apertura de los establecimientos, un buen número de las empresas que participaron en la actividad ofrecieron al público asistente actividades como degustaciones de alimentos, copas de champán, actividades de magia y globoflexia para niños y cócteles especiales en el caso de los establecimientos hosteleros participantes, entre otras actividades.

Giro ona nagusitu zen gauaz: azkenean denak pozik, nola erosle ugariak, hala beren produktuak eskaini zituzten enpresak ere.

El buen ambiente caracterizó a la velada, que satisfizo tanto al numeroso público que asistió como a las empresas que participaron en la iniciativa.

ELIKAGAIAK • ALIMENTACION TABERNAK-KAFETEGIAK • BARES-CAFETERÍAS BITXI DENDA • BISUTERIA KIROLAK-JOSTAILUAK • DEPORTES-JUGUETES ALTZARIAK-DEKORAZIOA • MUEBLES-DECORACIÓN LIBURUDENDA-PRENTSA • LIBRERÍA-PRENSA

MODA • MODA

OKA DELICATESSEN BAR-CAFÉ EL COMERCIO CAFETERIA XEL-HA THE WILLOWS TEA ROOM M&Z PALOLA DEPORTES ALEJO URIBE INGENIUS KIVEKA DECORACIÓN LA REVISTA LIBRERÍA TROA EL LAGARTO ESTÁ LLORANDO GOCCO LEMON LULA CHIC KAKO ME LO COMPRO UNITED COLORS OF BENETTON KIDS ZARA KIDS


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.7. KAROLINAREN EGUNA GETXON

8.7. DÍA DE LA CAROLINA EN GETXO

Getxotik bertatik eta beste udalerri askotatik etorrita, milaka jende bildu ziren ekainaren 11n Areetako Eskolen plazara, Karolinaren eguna Getxon izeneko ekimenaz gozatzera. Bizkaiko Gozogileen Alkartasunak eta Getxo Enpresak antolatuta, Bizkaiko gastronomiak benetan berezko duen gozorik esanguratsuenetako bat doan dastatzeko, eta karolinak egiteko sekretuak ikasteko aukera eman zien bertaratutako guztiei.

Miles de personas, procedentes de Getxo y otros municipios, se dieron cita el sábado 11 de junio en la Plaza de Las Escuelas de Las Arenas para disfrutar del ‘Día de la Carolina en Getxo’. Esta iniciativa, organizada por el Gremio de Artesanos de Confitería y Pastelería de Bizkaia y Getxo Enpresa, ofrecía a público de todas las edades la oportunidad de saborear gratuitamente uno de los dulces más tradicionales de la gastronomía vizcaina y de aprender los secretos de su elaboración. Se repartieron 2.000 carolinas entre el público asistente, que hizo cola desde dos horas antes del inicio de la actividad para degustar estos sabrosos pasteles. Las numerosas empresas comerciales, hosteleras y de servicios ubicadas en el centro empresarial de Las Arenas se beneficiaron de esta importante afluencia de público durante toda la mañana, que era el objetivo de la Asociación con la ejecución de esta actividad, que se realizaba por primera vez en el municipio.

2.000 karolina banatu ziren, pastel eder hori jateko jarduera hasi aurretik bi orduz errenkadan itxaron zuen jendearen artean. Areetako erdiguneko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu enpresa ugariek ere etekina atera zioten ekimenari, goiz guztian zehar jendez mukuru egon baitzen inguru hori; izan ere, horixe zen Elkarteak gure udalerrian lehen aldiz egin zen jarduera honekin lortu nahi zuen helburua.

45


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.8. GETXOKO ENPRESEN URTEKO VI. TOPAKETA

8.8. VI ENCUENTRO ANUAL DE EMPRESAS DE GETXO

Aurreko edizioetan Getxoko ekimen sozial garrantzitsuenen artean finkatu da Topaketa; oraingoan, errotik aldatu ditu formatua eta garapena, Euskadiko enpresa alorrekoen berritzaileenetakoa bihurtzeko.

Este evento, consolidado en sus ediciones anteriores como una referencia en el calendario de los actos sociales que se realizan en Getxo, transformó radicalmente su formato y desarrollo para convertirse en uno de los eventos sociales de carácter empresarial más innovadores realizados en Euskadi. Así, la VI edición del Encuentro Anual de Empresas de Getxo tuvo lugar, el jueves 15 de junio, en un espectacular escenario: el arenal de la Playa de Ereaga. Varias jaimas, decoradas con un estilo ibicenco y ambientadas por música en directo ofrecida por un DJ, dieron cabida a las más de 150 personas que se dieron cita en el evento. Entre ellas, se encontró un significativo número de empresarios del municipio, autoridades públicas, personalidades del ámbito económico y social de Bizkaia y Euskadi y representantes de las empresas patrocinadoras del acto.

Hartara, Getxoko Enpresen Urteko VI. Topaketa inguru ikusgarri batean ospatu da ekainaren 15ean, non, eta Ereagako hondartzan. Eivissako estiloan apaindutako eta DJ batek zuzeneko musikaz girotutako hainbat jaima bitarte, 150 pertsonatik gora bildu zen, tartean Getxoko enpresari ugari, erakunde publikoetako agintariak, Bizkaiko eta Euskadiko ekonomia eta gizarte alorretako hainbat jende ezagun, eta ekimena babestu duten enpresetako ordezkariak.

46


8.

JARDUERAK

Giro atsegin eta lasai batean, bertaratu zirenak ongi etorriko ardoaz eta afari-koktelaz gozatu ahal izan zuten. Horrez gain, enpresa babesleek eskainitako oparien zozketa dibertigarri batean hartu zuten parte, tartean kafemakina espresa, GPS nabigatzaileak, liburu elektronikoak, txakolin botilak, eta abar... Afari-koktela amaitu ostean, parte-hartzaileek kopa bana edan ahal izan zuten karpan, zuzeneko musikaz gozatu bitartean. Ekimenaren formatu eta garapen molde berriak nabarmen lagundu zuen helburua lortzen, alegia, udalerriko enpresariei lasai solasean aritzeko, elkar ezagutzeko, eta –ahal denetan– beren enpresen jarduera ekonomikoa indartu asmoz elkarren artean sinergiak sortu edo indartzeko beta ematea.

ACTIVIDADES

Los asistentes disfrutaron, en un ambiente muy agradable y distendido, de un vino de bienvenida y de una cena-cóctel, además de participar en un divertido sorteo de regalos aportados por las empresas patrocinadoras, entre los que se encontraban cafeteras express, navegadores GPS, libros electrónicos, botellas de txakoli… Terminada la cena-cóctel, los asistentes disfrutaron de una copa y de la música ofrecida en la carpa. El nuevo formato y desarrollo del evento facilitó sobremanera que se cumpliera el objetivo de esta iniciativa: ofrecer un marco donde los empresarios del municipio puedan charlar, conocerse y, si es posible, crear o reforzar sinergias interempresariales que contribuyan a incrementar la actividad económica de sus empresas.

47


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.9.   26 GETXOMODA

8.9.   26 GETXO MODA

GetxoModa gero eta ekimen erakargarriagoa bihurtzen ari da urtetik urtera; Euskadin eta Estatuaren iparralde osoan modaren inguruko ekimenik garrantzitsuena izateak, oihartzun eta ospe handia ematen dio. Eboluzio hori bitarte, jardueraren helburu nagusia ederki askorik betetzen da, Getxoko enpresa parte-hartzaileen eskaintza zabalaren kalitatea ezagutarazi eta sustatzea alegia. Enpresa horiek modaren eta osagarrien sektorekoak dira, baina 26. edizioan, eta berrikuntza gisa, tartea egin zaie baita apain-lekuen alorrekoei ere.

Edición tras edición, GetxoModa va sumando atractivos que, además de reforzar su condición de certamen vinculado a la moda más importante de Euskadi y el Norte del Estado, confieren a este evento mayor dimensión y repercusión. Esta evolución contribuye a que se cumpla el principal objetivo del certamen: promocionar la variada oferta de calidad de las empresas comerciales de Getxo que participan en el certamen, estén vinculadas a la moda y complementos o, como novedad en la 26ª edición de GetxoModa, también al sector de imagen y belleza. Los desfiles de la 26ª edición del certamen, realizados los días 6 y 7 de abril en el Palacio San Joseren, reforzaron el perfil internacional del evento, con la participación de diseñadores, estilistas y modelos con fama más alla de nuestras fronteras, como Fernando Lemoniez, Moncho Moreno y Godelieve Van Der Brandt, respectivamente. Más de 1.000 personas presenciaron in situ estas pasarelas, un público al que, como novedad, se unió el congregado para seguir los desfiles en directo en una pantalla gigante que se instaló en la Plaza de La Estación de Las Arenas y los internautas que se conectaron a la retransmisión en directo de los desfiles a través del portal www.tveuskadi.net

Apirilaren 6an eta 7an egin dira San Joseren jauregian egindako 26. edizioko desfileek indartu egin dute ekimenaren nazioarteko oihartzuna; izan ere, gure mugetatik haragoko diseinatzaile, estilista eta modeloak izan ditugu gurean, esaterako Fernando Lemoniez, Moncho Moreno eta Godelieve Van Der Brandt, hurrenez hurren. 1.000 pertsonatik gora bildu da desfileak in situ ikustera, baina kopuru horri ikusle gehiago zenbatu behar zaizkio; izan ere, berrikuntza gisa, desfileak zuzenean ikusi ahal izan dira Areetako Geltokiaren plazan ipinitako pantaila erraldoian, eta internautek ere www.tveuskadi.net atariaren bidez desfileen zuzeneko emanaldiak ikusteko aukera izan zuten.

48


8.

JARDUERAK

APIRILAREN 6KO SAIOA GetxoModaren 26. edizioa Getxoko bost enpresak eskainitako Makillaje eta Ile-apainketa desfilearekin hasi zen. Ondoren, desfilerako hainbat look erakutsi zituen Moncho Moreno estilista eta ile-apaintzaile ospetsuak. Estilismoari eta makillajeari eskainitako desfileen ostean, jantzien txanda iritsi zen, Euskal Diseinuaren Desfilearekin hasi zena. Alicia Rueda, Jota+Ge, Pixka, Mercedes de Miguel, Novelle eta Diseinatzaile Berrien GetxoModa 2010 Lehiaketaren irabazle María Ortegak hartu zuten parte. Ekimenaren lehen saioa Fernando Lemoniez diseinatzaile donostiar ospetsuaren desfilearekin amaitu zen. Udazken eta negurako bilduma aurkeztu zuen Getxon, hain zuzen ere bi hilabete eskas lehenago Pasarela Cibelesen erakutsi zuen berbera.

ACTIVIDADES

JORNADA DEL 6 DE ABRIL Los desfiles de la 26ª edición de GetxoModa dieron comienzo con la Pasarela Getxo Peluquería y Maquillaje, en la que participaron 5 empresas del municipio. A este desfile le siguió una muestra de looks de pasarela a cargo del estilista y peluquero de prestigio Moncho Moreno. Tras las pasarelas dedicadas al estilismo y maquillaje, llegó el turno de la confección. La Pasarela de Diseño Vasco fue la encargada de abrir los desfiles de moda, con la participación de Alicia Rueda, Jota+Ge, Pixka, Mercedes de Miguel, Novelle y María Ortega, ganadora del Concurso de Nuevos Diseñadores GetxoModa 2010. La primera jornada del certamen se cerró con el desfile del diseñador donostiarra de prestigio Fernando Lemoniez, quien presentó en Getxo la colección otoño invierno exhibida sólo dos meses antes en la Pasarela Cibeles.

IRUDIA ETA EDERTASUNA • IMAGEN Y BELLEZA

“getxo makillaje eta ile-apainketa desfilean” parte hartu duten enpresen zerrenda empresas que participaron en “pasarela getxo peluqueria y maquillaje”

GOIATZ ESTILISTA LA PELU AMAIA LAUZIRIKA PELUQUERÍA ITZIAR OLABARRIA PELUQUERÍA MARCEL ARRANZ PELUQUERÍA MARCO ALDANY

49


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

APIRILAREN 7KO SAIOA Bigarren saioa Diseinatzaile Berrien desfilearekin ireki zen. Hamaika sortzaile gaztek Diseinatzaile Berrien GetxoModa VIII. lehiaketara aurkeztu dituzten lanak erakutsi zituzten. Epaimahaiak Paul Txertudi bizkaitarrari eman zion garaipena; irabazleak Mercedes de Miguel enpresan sei hilabetez prestakuntza jaso eta praktiketan aritzeko aukera eskaintzen duen Getxo Galanta beka jaso du, bai eta 2012an egingo den GetxoModako 27. edizioko Euskal Diseinuaren Desfilean parte hartzeko eskubidea ere. Getxoko 13 enpresek osatu zuten Getxo Moda eta Konplementuak Desfilea izeneko azkena. 26. edizioaren amaiera gisa, omenaldi beroa egin zitzaien Moncho Moreno eta Fernando Lemoniezi, beren ibilbide artistiko eta profesional aipagarria saritzeko. Hartara, aurreko urteetan besteak beste Roberto Torretta, Armand Bassi, Elio Bernhayer eta Juanjo Olivari bezala, Aixerrotako errotaren erreprodukzio bana eman zitzaien.

“getxo moda eta konplementuak desfilean” parte hartu duten enpresen zerrenda empresas que participaron en “pasarela getxo moda y complementos” IRUDIA ETA EDERTASUNA • IMAGEN Y BELLEZA

ART NAILS PELUQUERIA MARCEL ARRANZ

BITXIAK-ERLOJUDENDA • JOYERÍA-RELOJERÍA

JOYERIA IÑAKI

LENTZERIA • LENCERIA

MODA • MODA

MODA-DISEINUA • MODA-DISEÑO OPTIKA• ÓPTICA

50

BLONDA CABALLERO BLONDA SEÑORA GANT IRATXO KORAT LA LUNA DE PIXKA POETE TXIMELETA HORMAECHEA DISEÑO IAN MOSH NOVELLE ÓPTICA GONDRA

JORNADA DEL 7 DE ABRIL La Pasarela de Nuevos Diseñadores abrió la segunda jornada del certamen. Once jóvenes creadores exhibieron en este desfile sus trabajos presentados al VIII Concurso de Nuevos Diseñadores GetxoModa 26. El jurado del Concurso eligió como ganador del certamen al vizcaíno Paul Txertudi, quien obtuvo la beca GetxoGalanta, dotada con seis meses de formación en la firma Mercedes de Miguel y la participación en la pasarela de Diseño Vasco en la 27ª edición de GetxoModa 2012. El último desfile corrió a cargo de 15 empresas comerciales del municipio que participaron en la Pasarela Getxo Moda y Complementos. Como colofón a la 26ª edición del certamen, Moncho Moreno y Fernando Lemoniez recibieron un cálido homenaje a su destacada trayectoria artística y profesional, plasmado en la entrega de una reproducción del Molino de Aixerrota, que en precedentes ediciones recibieron nombres como Roberto Torretta, Armand Bassi, Elio Bernhayer o Juanjo Oliva, entre otros.


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.10. IX. GETXO OUTLET. GETXOKO SALGAI-HONDARREN ETA ESKAINTZEN AZOKA

8.10. IX GETXO OUTLET. FERIA DE OPORTUNIDADES Y SALDOS DE GETXO

Orain arte inoiz baino postu kopuru gehiagok egin zuen bat Getxo Outlet ekimenaren IX. edizioarekin, 52k alegia, eta inoiz baino sari gehiago eman ziren zozketan, 27 sari guztira. Irailaren 23tik 25era bitartean milaka getxotar eta bisitari bildu zen Areetako Geltokiaren plazan ipinitako karpara.

Con el mayor número de stands de toda la trayectoria de la actividad, un total de 52, y más sorteos de premios, hasta 27, para quienes realizaron compras en las empresas que participaron en la Feria, la IX edición de Getxo Outlet atrajo del viernes 23 al domingo 25 de septiembre a miles de vecinos y visitantes de Getxo a la carpa instalada en la Plaza de la Estación de Las Arenas.

Azokako produktuen kalitatea, eskaintza zabalak eta beherapen handiak akuilu, Getxo Outleten IX. edizioan izandako bisitari kopuru handia ere zenbatuta, guztira 150.000 baino gehiago izan dira orain arte ospatu diren edizio guztietakoak bilduta. Izan ere, Getxokoa Euskadiko outlet garrantzitsuenetakoa bihurtu da.

Sumando el importante número de personas que acudieron a la IX edición de la Feria, Getxo Outlet totaliza más de 150.000 visitantes en toda su trayectoria, atraídas por la gran calidad y variedad de los productos que se encuentran en la Feria y los importantísimos descuentos aplicados, que lo posicionan como uno de los outlets más importantes de Euskadi

51


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

Bisitari kopurua alde batera, aipatzekoa da baita Getxo Outleten parte hartu duten enpresen salmenta balantze pozgarria. Baina Getxo Outleten eragin ekonomikoa ez zen ekimenean parte hartu zutenera mugatu; izan ere, Areetako Geltokiaren plazaren inguruko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu enpresek ere aprobetxatu ahal izan zuten azokaren ekarria, eta iraun zuen hiru egunetan bertaraino hurbilarazi zuen jende andana.

IX. edizioan “getxo outlet. getxoko salgaihondarren eta eskaintzen 2011ko azokan” parte hartu duten enpresen zerrenda empresas que participaron en la IX edición de “getxo outlet. feria de oportunidades y saldos de getxo 2011”

ELIKAGAIAK • ALIMENTACIÓN EDERSATUNA • BELLEZA POLTSOAK-OINETAKOAK • BOLSOS-CALZADO ZINEMA-IKUSKIZUNAK • CINE-ESPECTÁCULO KIROLAK • DEPORTE BURDINDEGIAK • FERRETERIA LENTZERIA-MERTZERIA • LENCERIA-MERCERIA

MODA • MODA

OPARIAK-ARTISAUTZA-DEKORAZIOA • REGALO-ARTESANIA-DECORACIÓN

52

EHUNAK-ETXEKOAK-ALFONBRAK • TEXTIL-HOGAR-ALFOMBRAS

PASTELERIA GALDARETXE TELELATA LUMAKEUP & LR SALUD Y BELLEZA CAROL, BOLSOS Y COMPLEMENTOS GETXO ZINEMAK ALDER OUTLET DEPORTES GAZTAÑAGA GERMÁN SPORT REENTRY OUTLET FERRETERÍA PICÓ BLONDA CABALLERO BLONDA NIÑO/A BLONDA SEÑORA MISHELL ABALORIOS WAPPA BENETTON-LAS ARENAS BENETTON PREMAMÁ CARACOLA CATANIA CONFORMATA-TALLAS GRANDES CUENTA LA CUENTA EMILY URANGA GALTXAGORRI-VERO MODA GANT GLOSS IAN MOSH IMPULSO IRATXO JB ALGORTA KORAT KOTTON & KOLORS LA LUNA DE PIXKA LEOR´S MECHAS 1 ME LO COMPRO M.T. NAKAR ONLY YOU PATA´S POPPI SOÑARTE TRANSITO ARTEYCUERO ENMARCACIONES KINCHO DKORAS ILUSIONES NIZA DECORACIONES FEMAR

Además de por la asistencia, la IX edición de Getxo Outlet se caracterizó por un muy buen balance de ventas realizadas por las empresas participantes. Pero la incidencia de Getxo Outlet en la actividad económica de las empresas no sé ciñó únicamente a la de aquellas que participaron en la actividad, sino que también se transmitió a las empresas comerciales, hosteleras y de servicios ubicadas en los alrededores de la Plaza de la Estación de Las Arenas, gracias al numeroso público que reunió la Feria en los tres días en que se realizó.


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.11. I. GETXO ERAKUSLEIHO BIZIAK

8.11. I GETXO ESCAPARATES EN VIVO

New Yorken, Londresen eta beste hiri batzuetan izandako arrakastaren akuilu, martxoaren 18ko arratsaldean getxotar eta bisitari ugari erakarri zuen esperientzia gure artean orain arte ezezagun honek. Izan ere, Areetako lau enpresetako erakusleihok “bizia irabazi zuten”; esan bezala, lehen aldiz egin zen Euskadin antzeko zerbait.

Avalada por el éxito en ciudades como Nueva York o Londres, esta innovadora iniciativa, sin precedentes en Euskadi, reunió la tarde del viernes 18 de marzo a numerosos vecinos y visitantes de Getxo, que presenciaron cómo los escaparates de cuatro empresas ubicadas en Las Arenas “cobraron vida”.

Erakusleiho horietan, beraz, hainbat modelo profesionalek dantza egin zuten, enpresa parte-hartzaileen kanpoaldean ipinitako bozgorailuek kalera emitituz jende andana erakarri zuten abesti ezagunen erritmoan, Hainbat dantza saio egin zuten modeloek enpresa bakoitzean, horietako hiruk salgai dituzten arropez jantzita, eta laugarrenak makillatu eta orraztuta.

En el interior de estos escaparates, modelos profesionales bailaron al ritmo de conocidos temas musicales que, emitidos por los altavoces instalados en el exterior de las empresas participantes, sirvieron para congregar al público delante de los establecimientos. En cada una de estas empresas los/as modelos realizaron varios bailes, ataviados con prendas comercializadas por tres de las empresas participantes y maquillados/as y peinados/as por otro de las empresas que participó en la iniciativa.

Jende ugariaren erantzuna eta proiektuan inplikatu eta beren produktu eta zerbitzuak zuzen-zuzen promozionatzeko aukera izan zuten enpresen poza ikusita, jarduerak goitik behera bete zuen helburua. Gainera, enpresa parte-hartzaileen inguruko beste merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu enpresa batzuek ere baliatu ahal izan zuten ikusle andana.

El objetivo de esta actividad se cumplió plenamente, dado el éxito de público y la satisfacción de las empresas implicadas en el proyecto, que consiguieron una importante promoción directa de sus productos y servicios. Esta afluencia de público también fue aprovechada por las empresas comerciales, hosteleras y de servicios ubicadas en el área de influencia de las participantes en el proyecto. EDERTASUNA • BELLEZA

MERTZERIA LENTZERIA • LENCERIA MERCERÍA MODA • MODA

PELUQUERÍA MARCEL ARRANZ BLONDA ALGUER KOTTON & KOLORS

“I. getxo erakusleiho biziak” parte hartu duten enpresen zerrenda empresas que participaron en “I getxo escaparates en vivo”

53


8.

JARDUERAK

54

ACTIVIDADES

8.12. I. GETXO INTERNATIONAL CUP

8.12. I GETXO INTERNATIONAL CUP

Hiri, eskualde, eta baita herrialde osoak ere sustatzeko kirol jarduerak antolatzeak duen garrantziaz jakitun, Elkarteak Getxo International Cupen I. edizioa antolatu du. Helburu nagusia haur eta gazte mailetan kalitate handiko futbol lehiaketa eskaintzea zen, bere inguruan jende ugari biltzeko indarra izango zuena, lehian parte hartu edo ikusteaz gain, Getxoko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen eskaintzaz goza ahal zezaten.

Sabedora de la importancia que tiene la realización de eventos deportivos en términos de impacto económico y de promoción para ciudades, regiones y países enteros, desde la Asociación organizamos y ejecutamos la I edición de Getxo International Cup. El objetivo fundamental de este proyecto era realizar un torneo de fútbol juvenil de gran calidad que reuniera a un significativo número de personas que, además de participar o asistir a la competición, disfrutaran de la oferta comercial, hostelera y de servicios de Getxo.


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

Helburua erruz gainditu zen; izan ere, ekainaren 246tik 26ra bitartean jokatu zen lehiaketak 10.000 pertsonatik gora jaso zuen, benjamin, kimu eta haur mailetara aurkeztu ziren 20 klub parte-hartzaileetako jokalari, teknikari eta senideen, eta Bolueko futbol zelaietan eta Gobelakoan jokatutako 100 partida baino gehiagoetara hurbildutako ikusleen artean.

Este propósito se cumplió con creces, ya que la competición, realizada del 24 al 26 de junio, reunió a más de 10.000 personas, entre los jugadores, técnicos y familiares de los 20 clubes participantes en las categorías benjamín, alevín e infantil y el público que presenció los más de 100 partidos disputados en los campos de fútbol de Bolue y el campo de fútbol de Gobela.

Amsterdameko Ajax, F. C. Barcelona, Atlético de Madrid eta Real Zaragoza izan dira parte-hartzaileen artean izen distiratsuenak, alabaina, parte hartu dute baita Getxoko ekipoek (AreetaErromo eta C.D. Getxo), bai eta Bizkaiko eta Euskadi osoko eta Estatuko beste autonomia erkidegoetako taldeek ere.

Ajax de Ámsterdam, F. C. Barcelona, Atlético de Madrid y Real Zaragoza encabezaron la nómina de participantes, entre los que también se contaban los dos principales equipos de Getxo, ArenasRomo y C.D. Getxo, clubes del resto de Bizkaia y Euskadi y de otras comunidades autónomas del Estado.

Lehiaketan zehar jokalariek erakutsitako maila onaz gain, partehartzaileek zein bisitariek Getxoren xarma turistikoz gozatzeko aukera izan dute, bai eta merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuetako enpresa gehien biltzen dituzten ingurutara hurbiltzekoa ere. Horretarako, bisitaldi gidatuak antolatu dira herrian zehar, eta aldizkari berezi bat argitaratu da propio, lehiaketako ikusleen artean eta Getxoko hainbat leku estrategikotan banatzeko. Aldizkariak informazio turistikoa eta enpresei buruzkoa, eta lehiaketaren inguruko gorabeherak uztartu ditu.

Además de disfrutar con el alto nivel exhibido en la competición, el torneo facilitó al público, y también a los participantes en la competición, la posibilidad de conocer los atractivos turísticos de Getxo y el acceso a las zonas del municipio donde se ubica un mayor número de empresas comerciales, hosteleras y de servicios. Para ello, se organizaron visitas guiadas por el municipio y se editó una revista repartida a los asistentes al torneo y en puntos estratégicos de Getxo, que ofrecía información turística y empresarial junto a los contenidos dedicados a la realización del torneo.

Bisitari eta parte-hartzaileek beraientzako propio antolatutako euskal jai batean hartu dute parte. Larunbat arratsaldean antolatu zen, hilak 25, Fadurako Garagardotegian, Getxoko Kultur Etxeak lagunduta.

Asistentes y participantes en el torneo participaron también en una fiesta vasca especialmente preparada para ellos, que se realizó el sábado 25 por la tarde en Fadura, organizada con la colaboración del Aula de Cultura de Getxo.

Gainera, lehiaketak Elkarteko enpresa kideek bisitari kopuru handia baliatu ahal izan dute Bolueko futbol zelaietan ipinitako postuetan beren produktuak saldu eta ezagutarazteko; jendez gainezka egon ziren ingurumariak zelai horietan partidak jokatu ziren egun bietan.

Además, la competición sirvió para que empresas integradas en Getxo Enpresa aprovecharan la importante afluencia de público a los partidos para comercializar sus productos en casetas instaladas en los campos de fútbol de Bolue, muy concurridas las dos jornadas en las que se disputaron partidos en los referidos terrenos de juego.

55


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.13. 26. GABONETAKO ARGI APAINDURA

8.13. 26ª ORNAMENTACIÓN LUMINOSA NAVIDEÑA

Guztira, Elkarteko enpresak hartzen dituzten 17 kale argiztatu dira udalerrian Gabonetako Argi Apainduraren 26. edizioaren babespean. Argiztapenaren hasiera ekitaldia abenduaren 5ean egin zen, Algortako Juan Bautista Zabala eta Torrene kaleak elkartzen diren lekuan.

Un total de 17 calles del municipio donde se ubican empresas fueron adornadas e iluminadas en la 26ª edición de la Ornamentación Luminosa Navideña, cuyo acto oficial de encendido se realizó el 5 de diciembre en la confluencia de las calles Juan Bautista Zabala y Torrene, de Algorta.

Aurreko urteko edizioaren antzera, Getxoko Udalak bere gain hartu du kale horiek apaindu eta argiztatzearen kostu osoa; horri esker, enpresa kideek ez dute batere ordaindu behar izan beren negozioa dagoen kalea argiztatu zedin.

Al igual que en la edición anterior, el Ayuntamiento de Getxo asumió el coste íntegro de la ornamentación e iluminación de las referidas calles, posibilitando que ninguna empresa ubicada en ellas tuviera que abonar cantidad económica alguna para que se iluminara su calle.

Hona argiztatutako kaleen zerrenda: Amistad, Andrés Larrazabal, Mesedeak, Nagusia, Particular de Club eta Paulino Mendivil kaleak Areetan; Kresaltzu eta Ibaiondo kaleak Erromon; eta Algortako Etorbidea, Amezti, Basagoiti etorbidea Euskalherria, Juan Bautista Zabala, Geltokiaren plaza, Villamonte plaza, Telletxe eta Torrene, Algortan. Kaleak apaindu eta argiztatuko zituzten arku berriak hautatzeko orduan, oso kontuan hartu zen –diseinuz eder eta materialik modernoenekin eginak izan beharraz gain–, luminiszentzia maila handia, halakoak nahi baitziren, kaleak animatu eta abegikorragoak bihurtuko bazituzten.

56

Las vías iluminadas fueron: Amistad, Andrés Larrazabal, Las Mercedes, Mayor, Particular de Club y Paulino Mendivil, en Las Arenas; Kresaltzu e Ibaiondo, en Romo; y Algortako Etorbidea, Amezti, Avda. Basagoiti, Euskalherria, Juan Bautista Zabala, Plaza de la Estación, Plaza Villamonte, Telletxe y Torrene, en Algorta. Los nuevos arcos que ornamentaron e iluminaron estas vías, además de presentar un atractivo diseño y estar realizados en los más modernos materiales, fueron escogidos por su gran luminiscencia, que contribuyó a animar y hacer más acogedoras las referidas calles.


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.14. KIDEEN AINTZATESPENA

8.14. RECONOCIMIENTO A SOCIOS

Enpresa kideei errekonozimendua aitortzeko ekitaldi gehiago egin ditugu 2011n zehar. Omenaldi horietan Getxon jarduera enpresariala sustatzearen alde urtez urte izan duten inplikazioa eta eskaini diguten eta laguntza eskertzen diegu luzaz Getxo Enpresaren kide izandako enpresen titularrei.

Desde la Asociación realizamos en 2011 nuevos reconocimientos a representantes de nuestras empresas asociadas. En estos homenajes reconocimos la prolongada pertenencia a Getxo Enpresa por sus titulares y la implicación y la ayuda prestada para el desarrollo del sector empresarial de Getxo.

Maiatzaren 10ean, Elkartearen Biltzar Orokorra amaitu ostean, merezitako omenaldia eskaini genien gure Elkartean hasieratik beretik dauden eta Elkarteak baitan hartzen dituen hiru sektoretako enpresa banari: Neguri liburudendari merkataritzaren alorrean, Batzoki tabernari ostalaritzarenean, eta Los Millones loteria postuari zerbitzuen sektorean.

El 10 de mayo, finalizada la Asamblea General Anual, rendimos un merecido homenaje a tres empresas integradas en nuestro colectivo desde sus comienzos y que pertenecen a los tres sectores de actividad representados en la Asociación: Librería Neguri, en representación del sector comercial; Batzoki Taberna, en representación del sector hostelero; y Lotería Los Millones, que pertenece al sector servicios.

Urtea amaitu baino egun gutxi batzuk lehenago –hain zuzen ere Getxoko Erakusleihoen 21. Lehiaketaren sari banaketa ekitaldian– omenaldi beroa jaso zuen Iñaki bitxi-dendako titularrak, urtez urte negozio ezagun horretan ibilaldi luze eta aipagarria egin ostean erretiroa hartu eta bere jarduera enpresarialari eman dion unean.

Pocos días antes de finalizar el año, el 19 de diciembre, en la entrega de premios de la 21ª edición del Concurso de Escaparates de Getxo, Iñaki Aresti, titular de Joyería Iñaki recibió un cálido reconocimiento con motivo del cese de su actividad empresarial por jubilación tras una larga y destacada trayectoria al frente de este entrañable negocio de Algorta.

Iñaki Aresti (Joyería Iñaki)

57


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

Batzoki Taberna

Librería López

Lotería Los Millones

58


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.15. I. DASTATU GETXO

8.15. I SABOREA GETXO

Azaoaren 10etik 13ra bitartean, ekimen berri honek Getxoko taberna eta ostalaritza establezimenduek eskaintzen dituzten pintxo onenen arteko batzuk oso moduko prezioan dastatzeko aukera eman die herritarrei eta bisitariei.

Esta novedosa actividad ofreció, del 10 al 13 de noviembre, a getxotarras y visitantes la posibilidad de degustar, a precios muy especiales, algunos de los mejores bocados de la rica gastronomía de pintxos que ofrecen los establecimientos hosteleros getxotarras.

Areeta eta Algortako zenbait tabernak ekin diote ekimenari, 8 pintxo horietako edozeinetan jateko aukera eman duen bonoa salduaz.

Bares ubicados en Las Arenas y Algorta participaron en esta iniciativa vendiendo, y posteriormente canjeando, bonos que permitían degustar hasta 8 pintxos en cualquiera de estos establecimientos.

Jende ugarik erosi ditu bonoak; beraz, ekimenaren helburu nagusia bete egin dela esan daiteke, ostalaritza establezimendu parte-hartzaileen jarduera ekonomikoa bultzatzen laguntzea alegia.

Numeroso público adquirió estos bonos, lo que permitió que se cumpliera el objetivo principal de la actividad, que no era otro que contribuir a incrementar la actividad económica de los establecimientos hosteleros participantes en la iniciativa.

TABERNAK-KAFETEGIAK-JATETXEAK • BARES-CAFETERÍASRESTAURANTES

BASERRI TABERNA GLASS GOIZ GORRI GREEN PARROT MAMARRO PIANAMUL THE PIPER’S IRISH PUB

“I. dastatu getxo” ekimenean parte hartu duten enpresen zerrenda empresas que participaron en “I. saborea getxo”

59


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.16. BAZKIDE TXARTELA

8.16. TARJETA DE ASOCIADO

Bazkide txartela lehen modeloaren iraungitze epea gainditu aurretik, ekainean, modelo berria bidali zitzaien Elkartearen enpresa kideei (egun, 400dik gora dira). Txartelak beste bazkideen eta Elkartean akordioak dauzkan enpresen aurrean Elkarteko kide direla egiaztatzeko balio die.

En el mes de junio, previamente al vencimiento de la caducidad del primer modelo de la tarjeta de asociado, las más de 400 empresas integradas en la Asociación recibieron el nuevo modelo de esta tarjeta que les permite acreditarse como miembros de Getxo Enpresa ante otros asociados y las empresas con las que la Asociación mantiene acuerdos.

Diseinu aldatzeaz gain, 2014ra arte indarrean izango den txartel berriak txartelaren titular den enpresaren izena gehitzen zaio hamar digituz osatuta enpresa kide bakoitzari esleitu zaion kodeari

Además de un nuevo diseño, la nueva tarjeta, que estará vigente hasta 2014, incorpora, al código de diez dígitos asignado a cada empresa asociada, el nombre de cada empresa titular de la tarjeta.

Txartel berrien bidalketan honez gain, 2011n zehar 70 banatu zitzaizkien Elkarteko kide berriei, bai eta beste 22 propio eskatu zituzten enpresa kideei ere.

60

Al margen de esta nueva remesa de tarjetas, en 2011 se enviaron 70 tarjetas a las nuevas empresas que se incorporaron a la Asociación y 22 tarjetas adicionales a empresas integradas en el colectivo que las solicitaron.


8.

JARDUERAK

ACTIVIDADES

8.17. ENPRESENTZAKO BIDAIA PROFESIONALA

8.17. VIAJE PROFESIONAL PARA EMPRESAS

Urriaren 23tik 26ra bitartean, Elkarteko 14 enpresa kidek bidaia profesional eta aisialdikoa egin zuten Alemaniako Munich hirira. merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen alorreko enpresen kalitateari begira, Europako hiririk ezagunetarikoa da Bavariako hiriburua; gainera, antz handiak dituzte hiru sektore horietako hango enpresek Getxokoekin. Horrelaxe ikusi zuten bidaiariek ere, Municheko negozio esanguratsuenetako batzuk bisitatzean: bertan darabiltzaten dinamika eta estrategiak ezagutu zituzten, horietako batzuk beren enpresetako kudeaketan aplikatu ahal izateko.

Del 23 al 26 de octubre, un grupo de 14 empresarios/as integrados/as en la Asociación realizaron un viaje profesional y de ocio a la ciudad alemana de Munich. La capital bávara es una de las ciudades europeas más conocidas por la calidad de sus empresas comerciales, hosteleras y de servicios y que comparte características comunes con el tejido empresarial de Getxo. Los/as participantes en el referido viaje visitaron algunas de los negocios muniqueses más relevantes, al objeto de conocer dinámicas y estrategias y, en su caso, poder aplicarlas en la gestión de sus empresas.

Oso pozik agertu ziren bidaiarekin enpresari parte-hartzaileak. Horrez gain, ibilaldi turistikoak egin zituzten hirian zehar, eta denbora izan zuten baita aisialdirako Munichek eskaintzen dituen aukera ederrenez gozatzeko, eta esperientzian parte hartu duten bidaideekin harremanak estutzeko.

Los/as empresarios/as que asistieron se mostraron muy satisfechos con el viaje, en el que también realizaron visitas turísticas por la ciudad y dispusieron de tiempo de ocio para disfrutar de los encantos de Munich y poder estrechar vínculos con los/as empresarios/as asociados/as que participaron en la experiencia.

61


9.

BARNE KUDEAKETA

62

GESTIÓN INTERNA

9.1. ARTXIBOA

9.1. ARCHIVO

2011. urtean, mantendu eta eguneratu genuen Elkarteko ekintza esparruei buruzko dokumentazioa. Lan horretarako prozedura bat daukagu, talde kudeatzailearen eguneroko lana beharrezkoa den argibidea bilatzea eta kontsultatzea laguntzen duena.

Durante 2011 mantuvimos y actualizamos la documentación referida a los distintos ámbitos de actuación de la Asociación, siguiendo el procedimiento establecido para facilitar la búsqueda y consulta de la información necesaria para desarrollar el trabajo diario del equipo gestor.

Aipatutako prozedura jarraituz, hurrengo lanak burutu genituen:

Siguiendo el referido procedimiento, realizamos las siguientes tareas:

Artxibo informatikoa gainbegiratzea eta kontrolatzea.

Supervisar y controlar el archivo informático.

Artxibo fisikoa gainbegiratzea eta kontrolatzea, inbentario-gida bat eta edukien aurkibidea eginez, Elkartean erabiltzen dugun informazioa biltzen delarik.

Supervisar y controlar el archivo físico, con la elaboración de un inventario-guía y un índice de contenidos, en los que se recoge la información que manejamos en la Asociación.

2007. urtea baino lehenagoko informazio zaharkitua eta garrantzitsua ez dena kentzea.

Eliminar la información obsoleta y no relevante anterior al año 2007.

9.2. BARNE TREBAKUNTZA

9.2. FORMACIÓN INTERNA

Elkartetik eskaintzen eta egiten ditugun zerbitzuen eta jardueren kudeaketa hobetzeko asmoz, talde kudeatzailea osatzuen duten langileak jardunaldi tekniko eta trebakuntza ekintza batzuetara joan ziren balio erantsia emateko pertsona hauek garantzen dituzten lanei.

Con el fin de mejorar la gestión de los servicios y actividades que realizamos y prestamos desde la Asociación, los/as trabajadores/ as que componen el equipo gestor acudieron a diversas jornadas técnicas y acciones formativas que aportaron valor añadido a las tareas que desarrollan estas personas.


9.

BARNE KUDEAKETA

GESTIÓN INTERNA

9.3. BARNE PROZEDUREN HOBEKUNTZA

9.3. MEJORA DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Elkartearen 2010-2012ko Plan Estretegikoan ezarritako jarraibideak jarraituz, 2011. urtean hurrengo hobekuntza lerroak garatu eta burutu genituen barne prozeduren hobekuntzari dagokionez, gure enpresa bazkideentzat orain eskaintzen ditugun zerbitzuak eta egiten ditugun jarduerak arinago, eraginkortasun eta balio erantsia handiagoarekin kudeateko eta proiektu berriak garatzeko:

Siguiendo las pautas establecidas en el Plan Estratégico 20102012 de la Asociación, con el objetivo de gestionar los servicios y actividades que prestamos y realizamos actualmente y desarrollar nuevos proyectos con mayor rapidez, eficacia y valor añadido para nuestras empresas asociadas, en 2011 desarrollamos y pusimos en práctica las siguientes líneas de mejora de procedimientos internos:

Babesen kudeaketa: Estretegia planifikatu bat ezarri eta practikan jarri genuen babesa edo laguntza akordioak sinatzeko eskaintzen ditugun zerbitzuak eta egiten ditugun jarduerak babesteko edo laguntzeko gai ziren erakunde, enpresa eta entitateekin, ekintza hauen finantziazioa errazteko.

Gestión de patrocinios: Establecimos y pusimos en práctica una estrategia planificada para cerrar acuerdos de patrocinio y colaboración con instituciones, empresas y entidades susceptibles de patrocinar o colaborar con las actividades y servicios que prestamos y realizamos, al objeto de facilitar la financiación de estas actuaciones.

Jarduera errentagarrien ustiapena. Prozedura honen bidez, gure enpresa bazkideei erabilgarriagoak diren eta balio erantsia gehiago ematen dieten zerbitzu eta jarduerak identifikatu genituen, erabilgarritasun eta balio erantsia gehiago zutenak indartzeko eta parametro hauek bete ez zutenak aldatzeko.

Explotación de actividades rentables. A través de este procedimiento, identificamos los servicios y actividades que resultan más útiles y aportan mayor valor añadido a nuestras empresas asociadas, a fin de reforzar aquellos que mejor ratio de utilidad y rentabilidad obtengan y modificar a sustituir aquellos que no se atengan a estos parámetros.

63


9.

BARNE KUDEAKETA

64

GESTIÓN INTERNA

9.4. KUDEAKETA SISTEMA INFORMATIKOA

9.4. SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTION

2011. urtean Elkarteko lehengo datu baseen sistema ordezkatu zuen kudeaketa sistema informatikoarekin lan egiten hasi ginen.

En 2011 comenzamos a trabajar con el sistema informático de gestión que sustituyó al anterior sistema de bases de datos de la organización.

Horretarako, Elkartearen talde kudeatzaileak sistema hau erabiltzeko beharrezkoa zen trebakuntza jaso zuen eta tresna ondo ibili zen frogak egin zituen. Tresna honen bidez, eskaintzen ditugun zerbitzuen eta egiten ditugun jardueren kudeaketa arintzen eta eraginkorragoa egiten dugu. Gainera, gure kudeaketa moldatu dezakegu udalerriko enpresen, orokorrean, eta batez ere gure enpresa bazkideen beharretara.

Para ello, el equipo gestor de la Asociación recibió la formación necesaria para el manejo del referido sistema y realizó las pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta, diseñada para agilizar y hacer más eficaz la gestión de los servicios que prestamos y las actividades que realizamos. El sistema también permite personalizar la referida gestión a la medida de las necesidades de las empresas del municipio en general y de nuestras asociadas en particular.

Sistema hau atal desberdinetan zatituta dago, zerbitzuak, jarduerak, barne eta kanpo komunikazioa, fakturazioa eta kontularitza, etab. Atal hauetan erakusten dira talde kudeatzaileak burutzen dituen prozesuak zeregin hauek garatzeko.

El sistema está estructurado en distintas secciones, como servicios, actividades, comunicación interna y externa, facturación y contabilidad, etc. donde se reflejan los procesos que el equipo gestor lleva a cabo para ejecutar estas tareas.


9.

BARNE KUDEAKETA

GESTIÓN INTERNA

Atalek elkarren artean loturak dauzkate, udalerriko enpresekin orokorrean eta gure enpresa bazkideen batez ere egindako kudeaketak jarraitzeko eta aztertzeko. Horrela, badakigu zeintzuk diren enpresa hauen beharretara ondeen moldatzen zerbitzu edo jarduerak, argibidea sektoreka, azpisektoreka edo enpresa hauek kokatzen diren udalerriko aldeka sailkatzeko abagunea izanik, besteak beste.

Estos apartados están vinculados entre sí, lo que nos permite realizar un seguimiento y análisis de las gestiones realizadas con nuestras empresas asociadas en particular y otras empresas del municipio en general, al objeto de conocer qué servicios y actividades se adecuan en mayor medida a los intereses de estas empresas, pudiendo clasificar la información por sectores, subsectores o zonas del municipio donde se ubican estas empresas, entre otras utilidades.

Gainera, kudeaketa sistema Elkartearen web atariarekin sinkonizatua dago, hau da, sistema biek partekatzen duten argibidea eguneratua behar da sistema batean edo bestean, Elkartearen barne kudeaketa izugarri erraztuz.

Además, el sistema de gestión está sincronizado con el portal web de la Asociación, lo que significa que la información que los dos sistemas comparten debe ser actualizada en un sistema u otro, facilitando sensiblemente la gestión interna de la Asociación.

9.5. BERRIKUNTZAREN KUDEAKETA SISTEMA

9.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Elkartearen 2010-2012ko Plan Estrategikoan ezarritako jarraibideak jarraituz, 2011. urtean Berrikuntzaren Kudeaketa Sistemaren modelo bat egin genuen. Sistema honen helburua da gure posizio zerbitzu eta jarduera berritzaileen sortzaile gisa indartzeko. Zerbitzu eta jarduera berritzaile hauek begibistako edo ezkuuak dauden udalerriko enpresen beharretara moldatu behar dira, bereziki gure enpresa bazkideen beharretara.

Siguiendo los principios establecidos en el Plan Estratégico 20102012 de la Asociación, en 2011 elaboramos un modelo de Sistema de Gestión de la Innovación, cuyo objetivo es reforzar nuestra posición como generador de servicios y actividades innovadores que respondan a necesidades, tanto explícitas como latentes, de las empresas del municipio, especialmente de nuestras asociadas.

Sistema hau egiteko lehen pauso gisa, 2011. urtean Elkartearen egoeraren diagnostiko bat egin genuen berrikuntzari dagokionez, eta gero, organizazioan prozesu beritzaileak sortzeko eta egiteko modelo egokiena erabaki genuen, Elkartearen berrikuntzarako política eta helburuak identifikatuz.

Como primer paso para la elaboración de este Sistema, en 2011 realizamos un diagnóstico de la situación de la Asociación respecto a la innovación, y en segundo lugar, determinamos el modelo más idóneo de generar e implantar procesos de innovación en la organización, identificando la política y los objetivos de innovación de la Asociación.

65


9.

BARNE KUDEAKETA

66

GESTIÓN INTERNA

Prozesua 2012. urtean burutuko da, Elkartearen Berrikuntzaren Kudeateketa Unitatea sortu ondoren. Unitatearen bidez, definitu eta martxan jarrito dira zerbitzu eta jarduera berritzaileak gure enpresa bazkideei balio erantsia emango dietenak, gure kolektiboan izatearen asetasuna handituko dutenak eta, aldi berean, Elkartera udelarriko enpresa gehiago sartzen lagunduko dutenak.

El proceso culminará en 2012 con la creación de la Unidad de Gestión de la Innovación de la Asociación, a través de la cual se definirán y pondrán en marcha servicios y actividades innovadores que aportarán valor añadido a nuestras empresas asociadas, aumentarán su satisfacción respecto a la pertenencia a nuestro colectivo y, al mismo tiempo, servirán para facilitar la integración en la Asociación de nuevas empresas del municipio.

Elkartetik, proiektu hauek ezarri eta gero, proiektuak segituko eta kontrolatuko ditugu, berrikuntza helburuak betetzen dituztela bermatzeko.

Desde la Asociación, una vez implantados estos proyectos, realizaremos un seguimiento y control de los mismos, para ratificar que se adecuan a los objetivos de innovación establecidos.


Memoria "Getxo Enpresa" 2011  

www.viandarblog.wordpress.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you