__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN OP WEG 6

Tweemaandelijks tijdschrift 2019 // jaargang 27, nr. 6 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

2 0 VIA DON BO5CO 9

IN DEZE EDITIE: 3/ Interview Congo 8/ Succesvolle Mondiale Meeting bij VIA Don Bosco 10/ Youth4Change

EDUCATION CHANGES THE WORLD


voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw esgdcandidats Très bonne lecture, zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en

s aanbod attract es voor de k nderen organ seert roepen we de eer ngen en eerkrachten op om 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober Sav te vrienden, ved by the Bell que jamais mobiliseren om het recht op onderwijs te met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extrawereldwijd u d te beFormation en voor het recht op onderw s deWereld.be // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Confé Lemonde.be // A l’agenda Agenda Lemonde.be // A l’agenda goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération audan Déveook oppement efou zomerverdedigen. mocht ik in India, Ik samen 9 Belgische de voir wilmet hen – De enDon u –Boscobeweg ngbedanken w een feestevoor k startschot geven Naar aan e d ng v Beste vrienden, van de nternat ona e dag van de Leerkracht nkrachten, dans en nog zovee meerwaarom Kortom Contacteer dan onze medewerkers ontw kke ngseducat e ème opnieuw ontdekken ik bijvoor VIAhet La quatr ube aar voor Don Bosco op een Open Happen ng heeft er opconfére vr da ng Don Bosco 200 3 oktober: Saved by DeWereld.be //by Opthe deBellAgenda de inzet! sensibiliser 3 oktober opn euw een Saved the bell ng Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat weekends november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 educa d conferent e Wat eenvan feestjaar geweest voor VIA Don Bosco! Teugblikken op deze mooie periode is heel leuk geweest, L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Genre nze 4deuren opengoo en is het ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 4 week-ends de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence educa Jong en oud a e vrFormat enden on u t d e ru me 25 “fam e” van Don act e p aats n hd 4ontmoette, week-ends de novembre-décembre novembre Conférence educa d r: Open happening Don Bosco 200 3 oktober: Saved by the Bell Op onze avondlezingen mochten we minister van Onderwijs maar we kijken vandaag ook naar de toekomst. Samen ge ondernemers die iknNaar het raakt me dag eestelijk startschot geven aanleiding van de Internationale van de Leerkracht honderden scho en het and Samen met Ik –Georganiseerd en u dag –educaid dan ook déveon oppement est unehen format on queducaid donne une vue V AngDon aura eu dans es oca Coopérat au Déve oppement w naarde Waar? Hee Be ëvoor door Bosco Bosco zSaved nnovembre: uwil tgenod gdgConférence een ontmoet Stud o G obo de tion partout re-décembre: Formation Formation 25 novembre: 25 Conférence Crevits, Kim Gevaert, Leroy en andere promimet jullie Saved willen devan komende jaren blijven inzetten Coopérat on au Déve oppement ombre-décembre: op een OpenHilde Happening. heeft er op vrijdag 3Fons oktober opnieuw een by the bell 20 september: Open happening Don Bosco 200 3De oktober: bywe the Bell eds opnieuw. Enus het doet onwaarschijnlijk deugd DeWereld.be // Op de Agenda De nfocyc georgan seerd door het BTC het Be g sch v e de nte nat ona e Educa d be confe ent e heeft a s thema Beste vrienden, La quatr ème conférence nternat d ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt on sont d sp ee op de act enente n het Neder andsta g onderw s sprekers ontvangen. Op 2 september lanceerden wij op onderwijs omdat dit daadwerkelijk de wereld mooier Beste vrienden, ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met http //openhappen ng w x com/ s m Stud o G obo en an mat e n het aanbod attractde es voor de kème nderen seert Lemonde.be // A l’agenda bedanken voor inzet! La quatr conférence organ nternat ona eroep dE te zien datkke ook Belgische leerkrachten gemotiveerd pement loppement ontw ngsagentschap s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv nden n de DeWereld.be // Op de Agenda L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éducat on De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht en dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs onze allereerste campagne rond het recht op onderwijs. beweg ng w een feeste k startschot geven Naar aan e d ng van de nternat ona e dag van de Leerkracht maakt. We willen samen met jullie en iedereen die het DeWereld.be // Op de Agenda prob émat que des re at ons Nord / Sud Les week-ends the date car pour de pen we de eer ngen en eerkrachten op om ancer ngaleerkrachten van een cd nodig met euwe Bosco ederen een extra en extr Voor meer nformat www savedbythebe Lvoornfocyc esensibiliseren organ sée par CTB agence beernege de 3Don comme thème Genre et éducat on dans a om samen met ons leerlingen teinternationale en het jubeljaar voor op een Open Happening. heeft opDeze vrijdag oktober opnieuw een Saved bysgaan. the belld racties voor de kinderen, organiseert, roepen weDon de Bosco leerlingen en opème om mocht iken in India, samen met 9ocaux Belgische We organiseerden een onderwijsconferentie heeft ‘samen op weg’ blijven La quatr La quatr ème conférence conférence nternat nternat ona eona dbe eEduca dvoo Educa abe avee geeft van de nternat ona eOpen samenwerk ng en de Noordoka en van de BTC Agenda deta debe nsch v ngen z an CTB déve oppement est une format qu donne une vue aura eu dans esd de Deze zomer mocht ik heeft in India, samen met 9zomer Belgische 20 september: happening Don Bosco 200 3 on oktober: Saved by the Bell Beste vr enden aar voor Don Bosco op een Open Happen ng er op vr dag 3 oktober opn euw een Saved by the bell abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est p afon Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met déve oppement est une format on qu donne une vue aura eu dans es ocaux de a CTB Agenda mobiliseren om het recht onderwijs wereldwijd teshet recht ed.be DonuBoscoliederen, extra veel en extra luidonderw te bellen voor op onderwijs tentoonste goede spreker spektake optredens overa e ra te in be en voor het recht op //dre Op deBrussel met onderwijsmanagers en jongeren uitng 4 tot conti4een week-ends novembre-décembre: Formation 25een novembre: Conférence educaid leerkrachten, waarom ik want bij en //op Ade l’agenda Zud at esAgenda De nfocyc us wuitgenodigd dee nemers aanzetten nu“Genre besch kbaa Houd de dagFilip adontdekken vast vLAMMENS nprat esont agenda omvoor leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom bij VIA d ensemb eWil de a comme coopérat on nternat ona et de aopnieuw pt dbyspon b VIA es sur e Lemonde.be // novembre Aagence l’agenda par aspektakel, CTB aIkLemonde.be CTB agence be ge be ge de de comme thème thème “Genre et éducat éducat on dans on dans anscr prat a on que” que” et et DeWere d eog be //ik Op Agenda Bosco zijn voor een dag van ontmoeting Studio Globo, dieet de actie inde het Nederlandstalig 20 je september: Open happening Don Bosco 200 3onderwijs oktober: Saved the Bell ker, optredens, overal en voor iedereen. je deelnemen met school? on 25 novembre 25 Conférence educaid Conférence educaid Formation 25 novembre Conférence educaid Coopération au Développement économ que nternat ona anthropo e env ronnement Quand 25 novembre nenten. De resultaten ervan we met niemand Bedankt voor al jullie steun! 20 happening Don Bosco 200 3 oktober: Saved by the Bell d–september: ensemb eOpen debespraken afeestelijk coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt on sont d spon b es sur eur s te n dedigen. wil hen –dDe ene uru dan ook bedanken voor e vr enden u t me “fam e” van Don act e p aats n honderden scho en n het and Samen met Don Boscobeweging wil een startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht Don Bosco werk.meer Van deKortom straatkinderen tot kandidaat dan workshops muz ek en/ organiseert, dans en nog zovee Contacteer edereen W e dan dee nemen met emedewerkers schoo ?ontwikkelingseducatie: en animatie. Inen het aanbod: attracties voor kinderen, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat reflect e op houd nghet en gedrag hen bewust maken van de og st Les eke edenen sDeze het aanta dee neme snbepe tot ra 250 zome kFilip nd aktdes samen me 9og Be prob émat que des re atde ons week-ends thethe date car pour sons nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze LaNord quatrième conférence internationale d’Educaid.be a moch minder Majesteit Koningin Mathilde. Lammens voorHare jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft er Sud op vrijdag 3de oktober opnieuw een Saved by bell moda format ne format on qu on qu donne donne une une vue vue aura aura eu dans eu dans es ocaux es ocaux a de CTB a CTB Agenda Agenda et et moda tés tésog Directeur nzet! prob émat que des re at ons Nord / Sud Les week-ends the date car pour des ra sons stngsedu ques a de human ta re es act ons des ONG ou encore a où Conference Cent jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van nds van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie tgenod gd een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw se L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. 4 voor week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht ste vrienden, ee k ach en opn euw on dekken waa om kIk Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge kheden tot act ef mond aa burgerschap Onderwerpen Filip LAMMENS Directeur abordent des thémat ques auss varoveral éesDon que contexte part cheeft est p– afonné à 250 Ik wil hen en u – dan onze 4 medewerkers ontw kke ngseducat week-ends de novembre-décembre: Formation 25e novembre: Conférence educaid tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, en voordeeiedereen. Wil jeHappening. deelnemen met jepants school? voor het jubeljaar voor Bosco op een Open er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Save 20 sep embe Open happen ng Don Bosco 200 3 ok obe Saved by he steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux la CTB. Agenda et modalités Coopération au Développement abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est p afonné à 250 Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco opérat at on on nternat nternat ona eona et euitgenodigd de etmuziek de aème asteeds dnternat nscr dontmoeting nscr pt on pt sont sont dContacteer spon ddie spon bOp es es eur sDeWereld.be teEspace swe nternet tethe nternet Save Save voor het jubeljaar voor Don Bosco Open Happening. heeft erdd op vrijdag 3 oktober opnieuw eeneur Saved by // Op de Agenda La quatr ème La conférence quatr ème nternat conférence ona edagop deen Educa ona dnternat be eehet aon dStudio Educa be aactie prob émat que du genre Haute 139 1000 Bruss La quatr ona eonwaarschijnlijk Educa dbinsur be asur Bosco voor een Globo, de het Nederlandstalig onderwijs opnieuw. En doet deugd au Développement Agenda We mochten velen van jullie ook ontmoeten tijdens een Don k bell Van de s aa kBTC-CTB nde en kan DeWereld.be // de Agenda Waar? Don Bosco Zw naarde Waar? Hee Be workshops, en dans en nog zoveel meer. Kortom, dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar Conference Centre acqmotte zoaCoopération s de nternat ona ezijn econom sche omgev ngvan antropo og nyclus het aanbod es voor de kconférence nderen seert roepen we de eer ngen en eerkrachten op om georganiseerd doord'ensemble hetattract BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema économ que nternat ona anthropo og eroepen env ronnement 25 novembre 2014 Jong enorgan oud, alle vrienden uit die ruime “familie” vanBosco DonQuand actie plaats in honderden scholen in ohet lang La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a en Lemonde.be // A l’agenda de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save b //openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met ng financieel beheer 25 november: Educaid conferentie ucat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen leerkrachten op om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Lemonde.be // Ad’Educaid.be l’agenda La quatrième conférence internationale a bedanken voor de économ que nternat ona anthropo ogplaatsvinden eapour env ronnement Quand 2014 onze evenementen enthème het doet deugd om te horen om te zien dat ook Belgische een dagéducat waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 25 02 423 20 e 87. ingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal in de ze mocht ik in India, samen met 9on PBelgische d info http //www btcctb org/fr/ nscr pt on us d info http //ww onge onde neme sGlobo, d on moe heinz Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio diekde de het Nederlandst gezomer deL’Infocycle comme thème “Genre thème et “Genre dans et éducat avDirecteur prat on que” dans et prat que” et ence be ge de comme “Genre et éducat on dans aextra prat que” et L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre etleerkrachten éducation dans lagemotiveerd pratique”, eteen ns at ons Nord Nord /van Sud /comme Sud Les Les week-ends week-ends the the date date car car pour des des ra sons ra sons og st og ques ques enovembre nombre nombre deinStud De Don Bo cobeweg ngHaute w ee est cho ge en Naa aan eEspace de ng naa problématique relations Nord /us Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le139 nombre dea/x Hoogstraat/Rue 1000 Brusse sPerecht mcd eu human ta re hu pver en ng NGO-act te ten of de Meer nformat op http //openhappen ng w com/ sactie m oan Gde ob Bosco zijneen uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie invoor het Nederlandstalig onderwijs lancering van cdamet nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en luid te bellen het recht op onderwijs de human ta re es act ons des ONG ou encore ate où Conference Centre acq Voor meer informatie: www.savedbythebell.be organisée par la des CTB, l’agence belge de comme thème “Genre ete éducation dans la pratique”, et zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en een met n euwe Don Bosco ederen een extra vee en extra u d be en voor het op onderw sBe n de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco dat ook jullie allen zo sterk geloven in wat wij doen. De développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkr zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en a de human ta re es act ons des ONG ou encore a où Conference Centre Espace acqmotte oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen ng heeft e op dag 3 o obe g ë Georganiseerd door: V A Don Bosco abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. rkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA s eeds opn euw En he doe onwaa sch n k développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om tentoonstelling, eeneu goede spreker, spektakel, optredens, overal enomvoor iedereen. Wil je tés deelnemen met je 20school? september: Open happening Bosco 200 DeWere dtebybe //Bell Op de A ne vue aura euune dans aura es ocaux eu dans de aprob es CTB ocaux Agenda de CTB moda Agenda tés moda tés donne vue aura dans es ocaux deook ainpants CTB Agenda et moda es.auss De infocyclus wil deelnemers tot nu beschikbaar. Houd de et dag alvast vrij je agenda, want, Meer nfo www educa dAgenda be/n /event/educa dbe-conferent e-nform genderprob emat ekaanzetten komen daar aan bod 20 september: happening Don Bosco 3veel oktober: Saved the ques auss var ées var ées que einternational, contexte einformatie contexte part part cdan pants clancering est pet est afonné pveel afonné àGlobo. àteenden 250 d'ensemble de la coopération internationale et de laa d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save émat que du genre Haute 139 1000 Brusse sDon Meer op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio ing Don Bosco 200 3que oktober: Saved by the Bell openhappen ng Voor meer te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra en extra luid het den rech resultaten van de voorbije 50 jaar spreken voor deWereld.be // Op de ong enOpen oud a250 eSave u voor d ehet u200 me am eA Don ac e pbellen aa nvoor honde l’environnement, Quand :sur 25 novembre 2014 week-ends dean novembre-décembre: Formation d'ensemble deéconomique lade coopération internationale et de la mobiliseren d'inscription sont disponibles leur site internet. Lemonde be A agenda Lemonde.be // l’agenda te om het recht op onderwijs wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Don extra en extra luid bellen recht op onderwijs workshops, muziek enl’anthropologie, dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: deWereld.be // Op de Agenda een goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? prob émat du genre Haute 1000 Brusse sheeft n houding Bosco werk. Van straatkinderen tot kandidaat 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence om e 4z139 en da ook Be e g sche ee//k educaid ach en gemo op en gedragproblématique en hen bewust maken van deNord logistieke redenen, is hetBoscoliederen, aantal deelnemers beperkt tot 250. Lemonde.be // A l’agenda Lemonde.be // A l’agenda des relations /que Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de an een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa d be conferent openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be o tentoonstelling, een goede spektakel, optredens, overal enng voor iedereen. Wil je deelnemen Lemonde.be //raisons l’agenda au Développement Bo co nspreker, u genod gd oodeelnemen een dag an on moe ud ofeestelijk G obo dstartschot e dedac relations Nord / es Sud. Les the date, pour des logistiques le nombre de zich. We zijn gestart met het bouwen scholen. Daarna les des ONG ou encore laes où :Aorg/fr/ Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue de aproblématique deden nscr ptmondiaal on sont dl’aide nscr dhumanitaire, spon ptronnement onbbtcctb sont sur dweek-ends spon scontexte bnovember te es nternet sur eur Save sCoopération te nternet Save ona eMeer et de ades dwaarop nscr pt on sont dvan spon bcar sur eur sgender-onderw te nternet Save nfo http org/n /nfo nfocyc us s-de-prakt P us deur http //www btcctb nscr pt on us dschool? nfo http educa be/egvm verdedigen. Ik wil –P en –Boscobeweging dan ook bedanken voor De Don wilS//www een tentoonstelling, een goede spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je met jeu87. een dag weactions onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofhen 02Coopération /k423 20 Développement Wanneer: 25 2014 tot actief burgerschap. Onderwerpen na anthropo anthropo og eFilip og env eik//www env ronnement Quand Quand :Leerkracht 25 :hen novembre 25 2014 2014 LAMMENS verdedigen. Ik hen –nscr en unovembre –Boscobeweging dan ook bedanken voor abordent des thématiques variées que lespreker, participants est plafonné àau 250. De Don wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van dedInternationale ge ondernemers die ontmoette, het raakt me n Kortom, om mende ons ee ngen e oepen sensontwikke bdag P us daussi nfo http //www btcctb org/fr/ pt on Pzmedewerkers d esamen nfo http //www educa be/fr/event feestelijk startschot geven Naar aanleiding van Internationale dag van dewil workshops, muziek enen dans en nog zoveel meer. Contacteer dan onze medewerkers abordent des thématiques aussi variées que ledecontexte participants est plafonné à 250. en an ma e Georganiseerd nonderw he aanbod aus ac ooprakt de en voor oza gan ee we Ik wil – u – dan ook problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels uz ek en dans en nog zovee meer Kortom Contacteer dan onze ontw kke ngseducat edese voor het jubeljaar Don Bosco op een Open Happe hebben we ingezet op het verbeteren van de kwaliteit workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. door: VIA Don Bosco La quatrième conférence internationale d’Edu u den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “Gender en s n de k” en Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :ques 25 novembre 2014 de inzet! sep embe Open happen ng voor het jubeljaar4e voor Don Bosco opde een Open Happening. heeft er 20 op vrijdag 3 oktober opnieuw een Sa mat eeen www savedbythebe be eel beheer 25the november: conferentie ek-ends the date car pour the date des ra car pour og des st ques ra sons e nombre og st de e nombre de Les week-ends date car pour des ra og st ques nombre de inzet! weekends van november-december: Infocyclus BTC 25op november 2014: educaid co op Open Happening. heeft er opsons vrijdag 3Educaid oktober opnieuw een Saved byeen the bell économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 sons novembre 2014 Directeur L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 eds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 e mob se en om he ech onde w s we e dcb ance ng an een cd me n euwe Don Bo co ede en een e a ee en e a u d eno Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van deWere d be // Op de Agenda 4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie DeWereld.be Op de Agenda 4thème week ends novemb e dans décemb sumanitaire tie ons act “familie” ons desvan des ONG ONG ou encore ou encore aonze où :4où Conference :Conference Conference Centre Centre Espace Jacqmotte Jacqmotte BTC-CTB BTC-CTB Rue Rue L’Infocycle organisée parEspace la BTC-CTB, CTB, belge de comme “Genre et éducation eenles dag waarop we deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20Conférence 87. Hoogstraat/Rue Haute 1000 hulpverlening, NGO-activiteiten of de// het onderwijs. Vandaag zetten we ook steeds meer in Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Lemonde be Ade agenda 4 week-ends de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: educaid l’aide humanitaire, actions des ONG ouajanvier encore la 139, où : Brussels Centre Espace Jacqmotte, 4 Rue week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre Jong oud, alle vrienden uit diel’agence ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in la hetprela 30 2015 exposition qui met en photos a Lemonde be A agenda week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue développement, est une formation qui donne une vue ruime van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Coopération au Développement Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: V p we onze deuren opengoo en ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 Lemonde be // A agenda nc ë ceepants verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv nden n de oka en van BTC Agenda deta s voor Bosco zijn uitgenodigd voor dag van ontmoe en oon eBelgië. ngwww.savedbythebell.be een goede p eded edoor: pe a Don ek en op eden o–Bo e dan aeen enlaook oo ng ede een eteW bedanken voor de inzet! Coopé a on au Déve oppemen développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de CTB. Agenda Coopération au Développement Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoblematiek, komen daar aan bod. Coopération au Développement problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel Georganiseerd VIA Bosco ontexte part est part p afonné c pants à est 250 p afonné à 250 openhappening Voor meer informatie: ve gen w hen – en u bedanke que contexte part c pants est p afonné à 250 De Don obeweg w een Bosco zijn uitgenodigd voor georganiseerd een dag vandoor ontmoeting Studio Globo, deinternationale actie in hetEducaid.be Nederland op een verbeterd schoolmanagement en tewerkstelling. De Infocyclus het BTC, hetdeBelgisch Dedie vierde Coopération au Développement problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels La d'ensemble laStudio coopération internationale eton de laquc iging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft een dag van inspant ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinde efo: Haute Haute 139 139 1000 1000 Brusse Brusse s s wo hop mu e en dan en nog o ee mee Ko om Con ac ee dan e med La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a La quatrième d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site inte http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event pédagogie sa ésienne Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. oo“Gender hed’Educaid.be ube aa Bo o animatie. Injanuar het aanbod:2015 attractiestot de kinderen, organiseert, roepen webelge de leerlingen en lee ontwikkelingsagentschap, isvoor opleiding die een overzicht onderwijs inDon de praktijk” Laeen quatrième conférence internationale aoo 27 -11 2015 9e 29 november 2014 ha troepen jaar ater organisée par CTB, l’agence deweek-ends comm om samen met ons leerlingen sensibiliseren We hebben een verschil inenhet leven van meer Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : een http://www.educaid.be/fr/event de nze ! februar osco Zw naarde Waar? Hee Be gwewww.savedbythebell.be ëondeSud. Georganiseerd door: Vlaon A Don Bosco problématique des relations Nord /enBTC Sud. Les et financ ee beheer van ete n5 tgemaakt at ef? de nschr ven ngen vo gen Houd de dag apraktijk”, vast vr nmeer elacar agenda ontwikkelingsagentschap, opleiding die “Gender en onderwijs inL’Infocycle de enthème zalthe plaatsvinden de voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen en in leerkrachten opproblématique om L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge deen comme et éducation dans laDon pratique”, istracties deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs de ispraktijk”, en zaleen overzicht nement Quand 25 novembre Quand 2014 25 novembre 2014 lancering van cd met nieuwe Boscoliederen, openhappening Voor informatie: env ronnement Quand 25 novembre 2014 organisée par la 4“Genre CTB, belge de comme thème 4deu weekend van novembe de embe n o uwww.savedbythebell.be 25 novemb Leen nl’agence oin elokalen oy25 gan pa avoor CTB een dag waa op eL’Infocycle opengoo w ng educa e@ anl des relations Nord /internationale Les week-ends date, pour des raisons logistiques week end de novemb ee dé emb e et Fo ma ong en oud aée eBTC. enden uen dle ere lancering van een cd nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen het geeft van de samenwerking en deet Noordvan de Agenda detai openhappening meer informatie: L’Infocycle organisée par Voor laSaved CTB, l’agence belge comme thème en “Genre éducation dans pratique”, et oktober Vorming financiee beheer november 20 september: Open happening Don10 Bosco 200 3 oktober: by themet Bell développement, est une formation qui donne une vue aura 30 anv er 2015 expos t on qu met en photos a 4 week end de novemb e dé emb e Fo ma on abordent des thématiques aussi variées que le contexte geeft van de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn jongeren dan we kunnen tellen. Niet alleen door hen een 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la développement, est une qui donne vue aura lieu les locaux de la CTB. Agenda etspektakel, modalités ww tcctb btcctb org/fr/ org/fr/ nscr nscr pt//op on ptonderwijs Plus Plus d’info d’info : http :formation http //www //www educa educa dune be/fr/event dlewild'ensemble be/fr/event développement, est unedans formation donne une vue aura dans mobiliseren om het recht te we Don Boscoliederen, extra veel en extra luid te een bellen hett recht op onderwijs tentoonstelling, goede spreker, optred Ben jeon (bestuurs)lid van vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft eld.be //erals Op de Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat déqui eest oppemen eàu?250. une odegma on qug ichtingen vereniging? plaatsvinden in wereldwijd de lokalen vanvoor BTC. Agenda en details voor Coopé aeen on au abordent thématiques aussi variées que contexte participants plafonné 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novemb Con é formation ence educa dco 30 anv er 2015 expos on qu met en photos a Waa ?Zuidrelaties. Don Bo naa deaura Waa Be ëlieu développement, estaanta uneedes qui donne une vue lieu dans les locaux de la CTB. Agenda etnoppemen modalités DeZw infocyclus deelnemers aanzetten tot nuoDéve beschikbaar. Houd dag alvast Lemonde.be A l’agenda Bo genod gd ooGeo een tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen de laje coopération internationale etHee de la d'insc Coopé a on au Déve oppemen ud ng u t z en en hoe organ seer e want het dee nemers moet tot 250 beperkt worden at e op http //openhappen ng w x com/ s m Stud o G obo Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in agenda, want, om core a où Conference où Centre Conference Espace Centre Jacqmotte Espace BTC-CTB Jacqmotte Rue BTC-CTB Rue G ou encore a où Conference Centre Espace Jacqmotte BTC-CTB Rue Lemonde.be // A l’agenda international, l’environnement, d'ensemble de la coopération internationale etonderwijs d'inscription sont disponibles sur leuren d'ensemble deéconomique coopération internationale desite la internet. d'inscription so Dde la gla sont g disponibles BTC B gnog DSave pédagogie salésienne workshops, muziek enl’anthropologie, dans zoveel meer. Kor te bezorgen maar ook door hen de middelen te pédagog eDan sa és enne eker, spektakel, optredens, en ook voor iedereen. Wil je deelnemen met je school? een project in het Zuiden? istot deze vorming iets voor als thema “Gender in praktijk”, en emb e etma de oopé aobo nontwi na 27 januari 2015 -11 februari 2015: 9e mber 2014: haïti 5 hen jaar later international, Quand :dzal 25 novembre 2014 Coopération audan Développement d'ensemble de la coopération internationale ethouding deen laop sur leur internet. Save reflectie op enl’environnement, gedrag enopenhappen hende bewust maken van de logistieke redenen, heton aantal beheer jediploma initiatief? inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in jeéconomique agenda, Mee nInternationale oques ma een pproblématique ng wen com m o Gisaanbod des relations Nord Sud. Les week-ends the da en/ site an eaS nmedewerkers he aedee dedigen. Ik wil –2010 en uoveral –de bedanken voor workshops, muziek enl’anthropologie, dans nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze De Don Boscobeweging wil een feestelijk Naar aanleiding van de dag van de Leerkracht Mettre en photos es 3relations caractér stEducaid de awishd'inscription pédagog edag Quand eud er reflectie opstartschot houding engeven gedrag en het hen bewust maken van deNord redenen, het aantal deelnemers 250. Opvan 12 anua een ve woestende aa dbev ng 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: conferentie problématique des relations / logistieke Sud. Les week-ends the date, car beperkt pour des raisons logistiques le30 nombre de problématique des relations Nord /tot Sud. Les week-ends date, car pédagog sa és enne 30 janvier 2015 :kostte exposition qui e met en photos la humanitaire, les actions des ONG outheanv encore la à g l’aide gcar gonze GNo Lraisons g Wanneer: CTB g d partic een waarop we deuren opengooien. Wereldmeerdaagse Brasschaat problématique des Nord / Sud. Les week-ends the date, pour des logistiques le nombre de p ob éma que de e a on Su nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la Filip LAMMENS La qua ème on é en e n e na ona e d Edu a d be a abordent des thématiques aussi variées que le contexte geven om hun eigen leven in handen te nemen. an e ng an een d me n euwe openhappen ng Voo mee n o ma e www L g CTB g g een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 0 c ënt? De workshop maakt e wegw s om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd voor het jubeljaar voor Don Bosco opseen Open Happening. heeft er op vrijdag 3aussi oktober opnieuw Saved by the bell Haute 139 1000 Haute 139 s het 1000 Brusse zien en hoe organiseer je Brusse want aantal deelnemers moet 250 beperkt worden Haute 139 1000 Brusse s mondiaal gnuari Voor meer nformat e www savedbythebe be Wanneer: 25 november 2014 mogelijkheden tottot actief burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS abordent des thématiques variées que leeen contexte participants est plafonné àm250. abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants es pédagogie salésienne inzet! g ft m w g N problématique du genre. Ben e bestuurs d van een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nte mque au Bosco Zwijnaarde. abordent des thématiques aussi variées que leinternationale participants estWaar? plafonné àmkenn 250. Mettre enaardbeving photos les 3 Nog caractéristiques dem laeducaid pédagogie Quand : Vorming le 30 janvier àZwijnaarde. 17h30 Waar: Conference Centre zoals de omgeving, 2010 kostte een verwoestende hetvrienden abo den de héma aEspa éee ends van november-december: Infocyclus BTC 25jenovember 2014: conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quan problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne Educaid conferentie L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de omme hème Gen einschrijvingen eWere édu ascholen oncontexte dan aHoud peconomische a de que ealvast De dmeerdaagse w ongeren s aten de maken even aan 230 000 Ha t anen eens 1 5 oen Ha anen Hoe organiseer het financieel beheer van jetéconomique initiatief? de volgen. dag vrij inantropologie, jeDon agenda, norkshop opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 /e-confiance-b 423 20 87. sa és enne o enve ance te e éta t a où nst tut Don Bosco m 4wegwijs week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid en oon e ng een goede p e Waar? Don Bosco Waar? Heel België. Georganiseerd door 10 oktober: financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Jong en oud, alle uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden in het land. Samen met Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, zoals de internationale economische omgeving, antropologie, international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 no maakt je om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd Directeur D25 novembre w 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid Plus d’info :2014 http://www.btcctb.org/fr/inscription m mdesop: 10 oktober: financieel beheer 25 november: Educaid conferentie je info (bestuurs)lid van een vereniging die zichwil inspant voor DeDirecteur vierde internationale Educaid.be conferentie heeft économique international, l’environnement, :59, Hoogstraat/Rue Haute 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of Meer informatie http://openhappening.wix.c l’aide humanitaire, les actions ONGner laan139, oùog: B De Wereldmeerdaagse jongeren kennis laten maken Haïtianen. eens 1,5Ben miljoen Haïtianen Mettre en photos es caractér st ques de aCTB pédagog elaQuand Quand eéde 30 anv àlaencore 17h30 salésienne (joie-confiance-bienveillance) : //www telle était :jed’info Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 4000 onom que ona h “Gen opo Plus d info http Plus //www dDéveloppement educa dvoor //www be/fr/event educa dvue be/fr/event http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : wo http://www.educaid.be/fr/event r230.000 pt on Plus djeVorming info http educa doù be/fr/event m développement, est unehttp formation qui donne une au aPlus eu dan e:den? odie au de adeop: Agenda e Haute moda éng eer van e Nog pro ect en beantwoordt anog door Educa ddeàl’anthropologie, Coopération au Hoe moet boekhouding er uit zien en hoe organiseer want het aantal moet tot 250 beperkt worden Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIAla3 Don Bosco hop mu e en dan en no Hoogstraat/Rue 139, 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Bosco zijn een dag van ontmoeting Studio Globo, de actie in het Nederlandstalig onderwijs l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore où :gBrussels Conference Centre Espace BTC-CTB, een pro ect het Zu Dan sedeelnemers deze ets voor aBTC-CTB, seouna thema l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore : Conferen flvorm g wordt gEspace mJacqmotte, Coopération au en Développement photos les 3uitgenodigd caractéristiques de lass Quand :n leques 30 janvier 17h30 m NRue où SRue LHaute w project enMettre al door: Educaid Noord-Zu dprob ek en offic ee geopend op ve obeantwoordt enenMettre hun hu sconfiée Vandaag even 350 000 Mettre en photos es 3steeds caractér st de admet pédagog Quand eles 30 anv er àwège 17h30 l’aide humanitaire, lesals actions des ONG ou en encore la komen où : Conference Centre Jacqmotte, een project in het Zuiden? Dan ispédagogie deze vorming iets voor thema “Gender onderwijs inemat de praktijk”, en zal Meer info: www.educaid.be/nl/eve genderproblematiek, daar aan bod. m on confiée aux é èves de 6e degré TQ des nst tuts L problématique du genre. cyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch Dela vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema openhappening met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 photos les 3 caractéristiques de pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 m N S L w La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a a de human a e e a on de O mission aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège d'ensemble de la coopération internationale et de la d n p on on pon b e u eu e n e ne Sa e Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentiegenderproblematiek, komen daar aan bod. problématique du genre. Haute 139,m1000 Brussels die eenvoudig enés efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. p://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio een dag waa op weLon e deu en o2 problématique du genre. Haute 139, 100 openhappening Voor informatie: en animatie. In hetGlobo. aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we vereniging de leerlingen enzich leerkrachten op omGeorganiseerd Wannee m ginspant gmeer O w www.savedbythebell.b La quatrième conférence internationale d’Educaid.be aWallons Ben je (bestuurs)lid van een die voor De vierde internationale Educaid.be conf F p LAMMENS m salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des 59, 4000 sa enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst tut Don Bosco de ège Rue problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk t.rs Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus elingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor m Waar? Gent Georganiseerd door: Voor meer nformat e www educa d be/n /event/educa dbe­ L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 p ob éma que du gen e ou Wat z n e financ ë e verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv nden n Redactie: Bram Reekmans, Etienne Vandercruyssen, Filip, Lammens, Eric Henrotte, Cécile Lennerts, Kaat Torfs, Tine Limet problématique des relations Nord /e-confiance-b Sud. Les week-ends he da eal:d’infos a pou a on og que hetPlus e recht nomb e15u de Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Saint-Luc de et de Mission accomplie : leurs Plus :de Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event d’info :nst http://www.btcctb.org/fr/inscription :d h zondag 1 februar om door de Brasschaatse Schepen squi achtoffe sorganisée n confiée tentenkampen éseen enne owww.savedbythebell.be enve ance tedoor: e pratique”, éta tss adeze où tut Don deg Ld ège des Wa Waa ? Don Bo o ZwPlus naa de inLiège het financiële beheer van je project en beantwoordt Educaid lancering van cd6eTournai. met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor op onderwijs Voor meer informatie: Waa Cpr m Bosco g Rue L’Infocycle paraux lasa CTB, l’agence belge comme thème “Genre éducation dans lahttp://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ et m mg gind’info mission élèves de degré TQdededes instituts Liège een project in het Zuiden? Dan is vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs de Sa nt-Luc de L ège et de Tourna M on accomp e eurs P us infos http //w Plus d’info :et http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event 10 ok obe Vo m ng financ ee behee 25 novembe Educa d position tion met qui met en photos en photos la la an de internationale samenwerking en de Noordlokalen van BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn m g m D ec eu développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités rnat ona e Educa d be conferent e heeft een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts “Wereldmarkt” voor met een ement biedt eenDruk terugblik opune hoe Haïtiaanse PNGO us n oquihn met www b opHONG b ola m ss on confiée élesèves de 6eeen degré des nst tuts ègeGroot-Bijgaarden abordent des thématiques aussi variées que le Liège contexte pa door: pan pvoor aVoor onné àTQ 250 & Lay-out: Graphius, Gent /Ontwikkelingssamenwerking, Verantwoordelijke uitgever: Albert Van Hecke, Placestraat 1702 travaux seront présentés au vernissage organisé àaux l’Institut développement, est formation qui une vue aura lieu dans locaux de la CTB. Agenda etmeer modalités ghg p n m met jem44, g: exposition Mee op ma md 30 L janvier 2015 enephotos tentoonstelling, eendonne goede spreker, spektakel, optredens, overal iedereen. Wil je H. deelnemen school? je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda e ties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la deren en het 4de p ersteunpunt conferent e­gender­onderw s­de­prakt k m ONG Hoe organ seer e het financ ee beheer van e n t at ef? de nschr v ngen d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save m ss on confiée aux é èves de 6e degré TQ des nst tuts L ège WerengdmarktMee n o voor Ontw kke ngssamenwerk ng met D tSaint-Luc evenement bjaar edt te ugb klaleurs op d'inscription hoe Ha t: aanse Liège etHoe Tournai. Mission accomplie :uit Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voorde het brede Tijdens de zijnplaatsvinden naast es aankijken tegen dedeafgelopen 5de heropbouw jou. Wat zijnleen je financiële als vereniging? in de lokalen van BTC.à Agenda entut details voorm een moet jeeen boekhouding er zien enpubliek. hoe organiseer je2 weken het deelnemers moet tot 250 beperkt worden économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25want no emb eaantal 2014 d'ensemble de laseront coopération internationale et sont sur leur site internet. Save gsé m m salésienne travaux seront présentés au vern ssage organ nst g januari openhappen Don Bosco de Liège, 30 janvier àverplichtingen L’exposition pédagogie workshops, muziek dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze ontwikkelingseducatie: travaux présentés au vernissage organisé à17h30. l’Institut Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk 27 -11 febru 29medewerkers november 2014: haïti 5 jaar later op houding travaux en gedrag en hen bewust maken van deNord redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot raisons 250. ejler.be/kalender/event/ Sa nt-Luc de Lencore ège et dedisponibles Tourna Mede ss on accomp eurs us dde nfos http //www m pan problématique / logistieke Sud. week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de Hoe organiseer jedan het beheer van jeetot initiatief? inschrijvingen volgen. Houd deeunes-voc dag alvast vr pédagogie salésienne der onderw sdes nrelations de prakt k” en za Ben efinancieel uu de an een en gjanvier ng dP ewww choktober: oongqui De e 2015 de ntot egna ona seront présentés au vernissage organisé àLes l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek rdbeving en enproblématique schetst huidige kader. Verder wordt 27 januari 2015 februari 2015: 29 november 2014: haïti 5 jaar later 10 financieel beheer Hoe organiseer je het financieel beheer van jeopbouw initiatief? inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je:nagenda, die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd des relations Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons leeDon nombre de 30 2015 exposition en photos lanaast l’aide humanitaire, actions des ONG ou la où Con elogistiques en Cen Eebe pa eeurs afinancieel qmo een BTC CTB Rue Mee n-11 o ou25 g Vorming P 9e d oo met www g aanta • Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, 2 Sa nt-Luc de L ège et de Tourna M ss on accomp P us d nfos http //www eunes-vocat ons cae voor het brede pub ek T dens de 2 weken o gan sat es aank ken tegen de afge open 5 aa he een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 10 oktober: Vorming beheer november: Educaid conferentie Hoe moet e boekhoud ng er u t z en hoe organ seer e want Wereldmeerdaagse Brasscha janvier 2015 : exposition qui met en photos lajanvier Wanneer: november 2014 heden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 2015je: exposition metaantal en photos laz g n het www 4dep er be/ka ender/event/ Filip Voor meer informatie: P u dwant n qui o het www abordent desLAMMENS thématiques aussi variées que www.4depijler.be/kalender/event/ le25 contexte participants30 est plafonné à 250. 2 Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer deelnemers moet tot 250 Wereldmeerdaagse Brasschaat Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition een po ecphotos ndeelnemers he denmoet Dan de e beperkt oon m ngworden e oo a hema Gende en bo Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t een quiz, een filmvoorstelling debat. r gekeken naar definancieel ontwikkeling van het land en 30 janvier 2015 :een exposition qui met en laZunst abordent des problématique thématiques aussi variées que le waaronder contexte participants est plafonné àen 250. pédagogie salésienne du genre. Hau e 139 1000 B u e Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je want het aantal tot 250 in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid travaux seront présentés au vern ssage organ sé à tut Vorming beheer 25 november: Educaid conferentie a Mettre enaardbeving photos les 3 caractéristiques de la pédagogie n photos avan Waar? Don Zwijnaarde. Waar? Heel België.+Georganiseerd Don Bosco Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende het pérégrinera ensuite, toutBosco au long de l’année 2015, dans les pédagogie t.a.v. Cécile Lennerts, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel /salésienne Telefoon: 47door: 20 /laVIA e-mail: info@viadonbosco.org. six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Waar: Conference Centre Espace : 25 Jacqmotte, BTC-CTB, internationale economische omgeving, antropologie, pédagogie salésienne économique international, l’anthropologie, Quand novembre 2014 detail/detail/483 de oka en BTC Agenda en deta sd27 voor 30 anv e brede 2015 expos on qu Mettre enaardbeving photos 332(0)2 caractéristiques pédagogie le 30 janvier àaa17h30 eel 25 november: Educaid conferentie OpVandercruyssen, 12kade januari 2010 kostte een verwoestende het pédagogie die eenvoudig efficiënt? De maakt om logistieke redenen. Waar? Brussel. Ge ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les travaux seront présentés au vern ssage sé àles nst tut scho enact v427 te ten ook act ve1,5Ben te voor het pub ek na pérégrinera de aa dbev ng en schetst hu dl’environnement, ge Ve de wo dt Wanneer: januari tot 11Bieke februari kan beheer worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandamme, Bram Reekmans économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : maakt 25 novembre 2014 Directeur ou Wa nworkshop ewww.educaid.be/nl/event/educaidbe­ financ ëde e maakt ejeBrussel. pwegwijs ch ngen a ten eHaïtianen en g ng nden nzich deeke ojongere ame en jeQuand (bestuurs)lid van eenpWereldmeerdaagse vereniging inspant Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription Pgsalésienne us d2015 norgan oVoor hen pmeer www edu a workshop dredenen. be230.000 e en e139, eenvoud en effic ënt? De wegw s:de om og st die eenvoudig en efficiënt? Devan workshop je wegwijs om logistieke Waar? Georganiseerd jeFilip concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: De wil leven aan Haïtianen. Nog eens miljoen salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était lare Hoogstraat/Rue Haute 1000 humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deBosco six écoles secondaires Don de Belgique francophone. Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore la où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be co pérégr nera ensu te tout au ong de année 2015 dans es •humanitaire, Wilt u ons steunen? VIA Don Bosco, 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB. Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t on De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten maken leven aanReknr.: 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallon six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. l’aide les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quan officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u tiseerde kinderen. in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid 27 anua 29 novembe 2014 ha 5 aa a e Hoe o verloren gan eeon e huis. he financ ee behee an e janvier n350.000 ain àhet eélèves de n ch ngen oinstituts gen Ho een project Zuiden? Dan is deze vorming iets Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 17h30 met Noord-Zuidproblematiek en wo hun Vandaag leven nog steeds Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieroblematiek, komen daar aan bod. Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels mission confiée aux de 6e degré TQ des Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be aractér 3 caractér st ques st ques de a de pédagog a pédagog e e Quand Quand : e 30 : e anv 30 er anv à er 17h30 à 17h30 10 ok obe Vo m ng financ een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als “Gender enon onderwijs inoù deee waaronder een qu z een fi mvoorste en een onde mee gekeken naa de ontw kke ng van het and en 30 ng anvthema e 2015 edebat po qu la me en pho vo gen Houd de dag a vast vr n e agenda met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 2 mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels • Voor informatie over legaten, contacteer eric.henrotte@viadonbosco.org /Tel 02/427 47 20. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était : In n het financ ë e beheer van e pro ect en beantwoordt a door Educa d We eneme Waar: Ruiterhal, Brasschaat r:niging 29 november 30 oWat anv ezijn 2015 e: po on qu me aan en59, pho o verenig admee die zich2014 inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft je concrete vragen. Waar? Gent. door: Voor meer informatie: jou. jede verplichtingen als Hoe moe eBe boeGeorganiseerd houd ng e lau als (joie-confiance-bienveillance) en en: Institut hoe gan eeet efinanciële wan he aBTC. salésienne (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était où Bosco Rue des Wallons 4000 1www.educaid.be/nl/eve februari om 15u door slachtoffers in tentenkampen. salésienne telle était la où :dee Institut Dod nfo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk pérégr ensu tePlus tout au ong de année 2015 dans es Plus d’info d’info : http://www.educaid.be/fr/event s nera x Katrien éco es seconda res Don Bosco de g que francophone Saint-Luc deDon Liège de Tournai. Mission accomplie :Agenda leurs informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ jemeer concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pédagog eLiège, adegré ézondag enne jou. Wat zijn je financiële vereniging? plaatsvinden in de lokalen van indredacteur: Kilian DE JAGER :Voor –http://www.btcctb.org/fr/inscription Redactieraad: Maud SEGHERS, DE WILDE, Eric JORIS –Saint-Luc Lay-out: zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen slachtoffers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event mission confiée aux élèves de 6e TQ des instituts Me en pho o e 3e a aBram é Liège que dev Liège etde de6e Tournai. Mission accomplie : leurs Plus :ehttp://www.jeunes-vocations.catho O anuar pédagog ed’infos aw é Vandamme, enne Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot d 21ue pérégr nera ensu te tout au ong de année 2015 dans es is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal s) d van een veren g ng z ch nspant voor De erde nternat ona e Educa d be conferent heeft Wanneer van 27 tot 11 februar 2015 naa wat kan wo den gedaan voo de doo de aa dbev ng Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk mission confiée aux élèves degré TQ des instituts Liège Hoe organiseer je het financieel beheer van je initia mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse FFSET, Oostakker d6eeBosco een oud g en effic De wo hop maa e présentés wegw om ogorganisé ed ean edenen W ance-b -b enve enve ance) te everhuisd? te éta e worden atme adit où :où nst :Kilian tut nst Don tut Don Bosco L de ège L ën ège Rue Rue des Wa des ons Wa 59 ons 4000 59 4000 travaux seront au vernissage à l’Institut sdee uw adres onjuistance) of ubent ugift te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. De Ben be uu een ePlus enm detail/detail/483 Provincie Oost­Vlaanderen en het pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk organiseer jede het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast mission confiée aux élèves de TQ des instituts nemers moet 250 beperkt worden Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een Dit evenement een terugblik opHoe hoe Haïtiaanse concrete vragen Waar? Gent Georganiseerd door meer nform de Liège Tournai. Mission : leurs Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –e4de Eindredacteur: DE JAGER –de Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –etBosco, Lay-out: W HJan Nde m e Voor H a éinaccomplie enne oaccomplie onfian ePlus bD en eTijdens an e:gd travaux seront présentés au vernissage organisé àSaint-Luc l’Institut stéta xGelieve éco es seconda res Bosco gdegré que francophone 30 anv e tot 2015 expos in on qu en pho os abiedt een doet, uw gegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de vzw VIA Don conformiteit projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc de Liège etBe de Tournai. Mission :an leurs Plus d’infos : woo http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Saint-Luc Liège et Tournai. :euit d’infos voordoo organisaties aankijken tegen afgelopen 5de jaar heropbouw plichtingen als Wanneer vereniging? plaatsvinden de lokalen van BTC. Agenda enDon details voor Hoe moet jeMission erhet zien enpubliek. hoe organise Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ MLiège, 3leurs njeMission he financ ëopen eeraccomplie behee ede pde oTijdens ec en bean dboekhouding ale Educa dmoet Pierre VANDEVIVERE –90, Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Don 30aantal janvier à nbrede 17h30. L’exposition Saint-Luc deafgelopen Liège et Tournai. accomplie :uit leurs Plus d’infos :Bosco http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. de 2 de weken zijn naast organisaties aankijken tegen dekan 5de jaar heropbouw een porganisé o 13u-18u edeelnemers he Zu den Dan s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone Hoe moet boekhouding zien en hoe organiseer je want het tot 250 dagog e Quand e 30 Quand anv er à 17h30 e 30 anv er à 17h30 travaux seront présentés au vernissage à l’Institut de a pédagog e Quand e 30 anv er à 17h30 Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan B-1150 Brussel. Dat ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: offic ë e ng zondag 1 februar 2015 van get aumat see de k nde en m N M 3 g g AN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel m on onfiée au é è e de 6e deg Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition pédagog essa ésVerordening enne vorm 8el Druk & lay-out: GRAPHIUS, travaux seront au vernissage organisé àentravaux het Zu den? Dan deze ng ets voor aLeopold s présentés thema en onderw sensuite, nwordt de prakt k”finan en za seront présentés au vernissage organisé àfi l’Institut scholenactiviteiten ook activiteite na “Gender de aardbeving schetst huidige kader. Verder met de Algemene Gegevensbescherming GDPR (EU) 2016/679, om een correcte behandeling te verzekeren: scaal 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e ember haïti 5 jaar later die eenvoudig en efficiënt? De maakt je weg fi workshop beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij inseront je agenda, sedenen èves dedit2014: 6e degré 6e degré TQ des TQ des nst tuts nst tuts L ège LGent ège Prov nc eschetst Oost­V aanderen en pl’Institut conferent e­gend detail/detail/483 travaux présentés au vernissage organisé à4de l’Institut ook activiteiten hetdlebrede publiek na Jan de aardbeving en huidige kader. Verder ewordt conc e het e scholenactiviteiten agen Waa ?ersteunpunt Gen Geo gan see doo Voo nTou o ma pérégrinera tout au de l’année 2015, dans Waar? Brusse Georganiseerd Bosco devoor 30Sa janvier à de 17h30. L’exposition elieve tede melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Broeck en Peter oulong Wa nmee ëna e eM p o die eenvoudig en efficiënt? De maakt je wegwijs om logistieke redenen. Brussel. 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid ge les 1ww ffDon mLiège, 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos laDe detail/detail/483 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Goossens, Leopold II­laan B­1080 Brussel nfo@viadonbosco.org. n fifiLu L ège ee Waar? de pérégrinera ensuite, tout au conferentie long de workshop l’année 2015, dans les Don Bosco de195, Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Don Bosco de Liège, le 30het janvier àactiviteiten. 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van en Wereldmeerdaagse Brasschaat 30 éta janvier 2015 :47 exposition qui met en photos la Don mland 6 en g filmvoorst TQ in het financiële beheer van je project beantwoord attest indien van toepassing, oproepbrieven en impact van uw gift. Dit is noodzakelijk voor het behoud van onze Waar Ru terha Brasschaat Wanneer 29 novembe 2014 perte telefoon: + 32 (0)2 427 20 nst ofDaniëlla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. éta t a tk zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition où nst tut Don où Bosco tut de L Don ège Bosco Rue des de L Wa ège ons Rue 59 des 4000 Wa ons 59 4000 e t a où nst tut Bosco de L ège Rue des Wa ons 59 4000 rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold P o nc e Oo V aande en en he 4de p e eunpun con e en e gende onde Hoe o gan ee he finan ee m fi 6 g TQ O wwo D m H in het financiële beheer van je project en beantwoordt alde door: Educaid pédagogie salésienne rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA –de Lay-out: Pierre pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les a au e on p é en é au e n age pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. e financ ë e verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv nden n oka en van BTC Agenda en deta s voor Me e en pho o e 3 a a é que de a pédagog e Wanneer: van 27 januari tot 11 Quand e 30 an e à 17h30 naar wat kan worden gedaan voor de door aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bif anuari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het pédagogie salésienne meer nformat edeauHAVuGIMANA www 4dep er Vandercruyssen, be/ka ender/event/ VANDEVIVERE –II­laan imprimeur: GEERS OFFSET SDon L– Lay-out L Belgique g T Georganiseerd M m rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN offi cer: Daniëlla ARBYN –zetten Lay-out: Pierre SEGHERS –Wij EVANDEVIVERE ndredacteur an DE AGER –Communication Redact eraad SEGHERS Katr en DE W LDE Er c Vandamme, OR Svragen. 195, B­1080 Brussel. Dat kan-Voor ook per telefoon: + 32 (0)2 427Maud 47 20 of:Lammens, per e­mail: viadonbosco@skynet.be. de ourna Tourna M ss M on ss accomp on accomp eKEtienne eurs eeen eurs Plus Plus d’infos d’infos :door http http //www //www eunes-vocat eunes-vocat ons ons catho que fr/ que fr/ jecatho concrete Waar? Gent. pérégrinera ensuite, tout long de l’année 2015, dans lesvan Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari naar wat kan worden gedaan voor de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Etienne Bram – imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires de francophone. behouden ons het recht om het overschot aan verworven fondsen in te voor andere analoge programma’s in Afrika workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd L2015 LBosco gmeer TmoeReekmans Mboe m e u d w houd ng Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Sende Lay-out: Hoe e je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/e Voo mee n o ma e www 4dep e be a e en Ben je (bestuurs)lid van vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. r 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Meer nfo http //mund o be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k De Me odest aat 18 Meche en van 14u tot 21u officiële opening: zondag 1 febr Don Bo o de L ège e 30 an e à 1 getraumatiseerde kinderen. Wereldmeerdaagse wil kennis laten deupersoonlijke maken naad: 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5enne miljoen awet éège o8Haïtianen edecember onfian e– Druk: b De en eGEERS angetraumatiseerde eOFFSET, eofficer: eOostakker é ajongeren a écoles où nde Don Bo de o de L levenssfeer ège francophone. Rue de & Wa on 59zondag 4000 g g Druk lay-out: GRAPHIUS, Gent nst tuts L ège L TQ des nst tuts L ège Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de van 1992, die de bescherming van regelt, werd uw naam six secondaires Don Bosco Belgique Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE officiële opening: 1 februari2015 van 13u-18u kinderen. ruk GEERS OFFSET Oostakker Druk &IIQuand lay-out: GRAPHIUS, Gent g ën De Mettre en photos lesOvereenkomstig 3inzake caractéristiques de laLéopold pédagogie : le /483 30 janvier àProvincie 17h30 editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold 195, B-1080 Bruxelles wg gen effi project en al door: alleen voor debeantwoordt verspreiding van informatie onze activiteiten. Udecember heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ de wet van 8 1992, die de bescherming van denschr persoonlijke levenssfeer regelt, werd naam opgenomen indag ons adressen­ of Latijns-Amerika. VIA Don Bosco uw gegevens nooit door aan derden voor ofencharitatieve doeleinden. editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II deta 195, B-1080 Bruxelles dDon e Waar: een oud wo Oost­Vlaanderen en hetin 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Bosco, Adr een project inEducaid het Zuiden? Dan isgeeft deze vorming iets voor als thema “Gender en deuw praktijk”, zal de av de aonderwijs 483 /deta DEVIVERE -het druk: GEERS OFFSET Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29commerciële november 2014 r e financ ee beheer van e n t at ef? de ngen vo gen Houd de a vast vr n e agenda met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 pé ég ne a en u e ou au ong de an D B L g 30 17 30 L m on onfiée au é è e de 6e deg é TQ de n u L ège editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles ués vern au vern ssage ssage organ organ sé à sé nst à tut nst tut Votre adresse est erronée ougebruiken vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin nous puissions vous envoyer leonze Waar: Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Votre adresse est ou vousWe avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le informatie. Voor meer informatie: bestand. deze gegevens alleen voor verspreiding informatie inzake onze U heeft onbeperkt toegangs­ mat edVotre www educa dvous be/n /event/educa dbe­ opgenomen in salésienne ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake Ben correctie­ L Maud g n www.4depijler.be/kalender/event 30finan Katrien 17 30WILDE, Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –activiteiten. Eindredacteur: Kilian DE JAGER –DRedactieraad: SEGHERS, DE Eric (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était la oùLeopold : de Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59,que 4000 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 pdf Meer nfo http //www 4dep e//www be/ka ende /event/deta /van wL m details w nt. Georganiseerd door: Voor meer informatie: he e Don behee eBe pJO Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, II­laan 195, B­1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ adresse estPlus erronée ou avez déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en voor Meer info: Waar: Frederik De Merodestraat 18,privacy Mechelen 14u tot g21u édoor Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –Bosco, Eindredacteur: –os Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORISvan – Lay-out: Meer informatie over privacy beleid op www.viadonbosco.org. U kan altijd uw rechten inzake uitoefenen teëehttp://mundio.be/publi zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ om 15u door deKilian Brasschaatse Schepen ers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) :http telle était la où :Comptabilité Institut Don Bosco deJAGER Liège, Rue 59, 4000 eaccomp eurs Plus infos http //www derronée infos eunes-vocat eunes-vocat catho que ons fr/ catho que fr/ eRoute eurs Plus d infos http //www eunes-vocat ons catho que fr/ “Faire Route Ensemble” àons la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold g Bo an “Faire Route àL la bonne adresse. Contactez VIA Don des adresses, àdes l’att. devan Jan De et Peter Goossens, Bd Léopold o eGelieve eons onda o de2015 Sa n àEnsemble” Lu de ège eII-laan de Tou na M on aons omp edes eu PDE us d nDe hdes p–Wallons www eune oLéopold auw on a ho que recht van door ons over ufebruari bewaarde informatie. ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold B-1080 Brussel Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Frederik Merodestraat 18, 14u tot 21u Is adres onjuist of bent verhuisd? te melden aa guekan g dittelefoon: 2015 detail/detail/483 mission confiée aux élèves dePar 6e195, degré TQcorrectierecht instituts Liège “Faire U Ensemble” laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àVIA l’att. deMechelen Jan Broeck etu Peter Goossens, Bd Wannee wPeter waan Redac e VIA Lo S assen F projectvoorstelling_zoe_v16-10-20 p per Lammens E enne Van uw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit teDe melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Goossens, Leopold Pierre VANDEVIVERE –uGoossens, Druk: GEERS OFFSET, Oostakker IIBroeck 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. en Peter Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat ook activiteiten. heeft onbeperkt toegangsen van de door ons over bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. téléphone: +­des 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden Don Bosco, Adressenadministratie, e on e e agen Waa ? Gen Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ detail/detail/483 et 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, ever A bert VAN HECKE sdb Leopo d aan 195 B­1080 Brusse mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een nement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse oekhoud ng er u t z en en hoe organ seer e want het aanta dee nemers moet tot 250 beperkt worden D B B g schrijven: II 195, B-1080 Bruxelles. Par 32Lexpos 20 age ou par info@viadonbosco.org. deta /578 aàau etéléphone: on195, p éB­1080 en é(0)2 au427 nDat o mail: gan é à nhttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ u d’infos 0, eB-1080 30 anv er anv àdeSaint-Luc er 17h30 17h30 Lexpos te47on t Meer on II­laan Brussel. kan ook telefoon: + 32 (0)2 427: 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: D 90, B B-1150 B g Brussel. deprivacy@viadonbosco.org. Liège :per leurs Plus http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ der­onderw s­de­prakt k+boekhouding offi ëDat e op m DGoossens, Broeck en Peter Guldendallaan Brussel. Dat kan ook per telefoon: + et 32 de (0)2Tournai. 427 47 Mission 20 of peraccomplie e-mail: info@viadonbosco.org. uk & 195, ay B­1080 ou US uitgever: VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan Brussel tutàSaint-Luc gan sé tut de Liège Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos :Peter http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ PLeopo o n Gen e+ Oo32(0)2 V aande en 20 he o4 brede Tijdens de 2Verantwoordlijke weken zijn aankijken tegen afgelopen jaar heropbouw Broeck en Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook GRAPH per telefoon: 427en47 Hoe moet er zien enpubliek. hoe organiseer want aantal moet totinsérées 250 beperkt worden Suivant les et dispositions dejela loi du décembre 1992 concernant la protection dejeprotection la vie privée, vos coordonnées sont insérées dansDe notre fichier pijler.be/kalender/event/ Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN sdb, Leopold 195, B­1080 Brussel ttiesunst verhu sd?nst Ge eve dde5deles tlalesoTournai. te me den aan V A Don Bosco Adressenadm nnaast strat edeelnemers tdetail/578 aAlbert vdroit an Broeck en Goossens Suivant dispositions de loivoor du 8ehet décembre 1992 concernant la de lahet vie privée, vos coordonnées sont dans notre fichier Don Bo de e 8la 30 an àdetail/578 LeHECKE, po seront présentés au vernissage organisé à17h30 l’Institut Isnos uwII­laan adres onjuist oflevenssfeer bent u verhuisd? Gelieve ditnaam te melden aan VIAPeter Don Adressenadministratie, t.a.v.dJan De BroeckWaa en Peter Suivant lestravaux dispositions loi du L8 ège décembre 1992 concernant la1992, protection debescherming laon vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier R G Wannee mBosco, Partners: info@viadonbosco.org. d’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à activités. Vous avez pleinement le de consulter notre info@viadonbosco.org. Overeenkomstig de wet van 8 december die de van de persoonlijke regelt, werd uw opgenomen in ons adressen­ Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voorII­laan het brede publiek ardbeving schetst huidige kader. Verder mstig de weten van 8ënt? december 1992, die deeenvoudig bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons d’adresses. Nous leswordt utilisons uniquement pour lawegw publication d’informations relatives àpleinement nosadressenactivités. avez pleinement le droit notre Voo mee e Etienne naad o ma e www 4depK en effic De workshop maakt ekan s78, om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd die en efficiënt? De workshop maakt jeper om logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd Hoo dVous eda eu M SEGHERS Econsulter nd427 eda euofDaniëlla Kper DE AGER Reda MVANDERCRuYSSEN SEGHERS info@viadonbosco.org. d’adresses. Nous les utilisons pour la publication d’informations relatives àwegwijs activités. avez leredenen. droit de kan consulter notre uitgever: Albert Van Maaltemeers 9052 Zwijnaarde 195, B­1080 Brussel. Dat ook telefoon: + 32detoegangs­ (0)2 e­mail: uVerantwoordlijke ut ong au ong de année de année 2015 2015 dans dans es rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Wilt u ons steunen? pé ég ne auniquement en ule e30 ou au de année 2015 enosë fichier et d’y corriger vos coordonnées. Dat kan ook per te efoon + 32 0Hecke, 2es 427 47 20 of vdebat. be Don Bosco de Liège, janvier àong 17h30. L’exposition bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor deDan verspreiding vanVous informatie inzake onze activiteiten. Uper heeft onbeperkt en Mee n Lay oë Waa D47Daniëlla M20correctie­ Mviadonbosco@skynet.be. rédact on ARBYN HAVuG MANA enne VANDERCRuYSSEN -imprimeur: Commun cat on officer Dan II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat ook perdan telefoon: +e­ma 32a(0)2 427 47adonbosco@skynet 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communic ee deze voor verspreiding informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbeperkt toegangsen correctiepos t Lexpos on h30 tdealleen on fichier et d’y corriger vos coordonnées. rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Wilt uVANDERCRuYSSEN onsE steunen? PHAVuGIMANA, VANDEV VERE D uk GEERS O SET Oad- Communication fichier et corriger vos coordonnées. Don Bosco Liège, lede 30 janvier àvan 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een ergebruiken gekeken naargegevens ded’yontwikkeling van het land en VANDEVIVERE – cer: GEERS OFFSET sCommunication uw es on uon s Etienne ooffi ben ude ve Ge eve–offi d rédaction: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN - Daniëlla offi Daniëlla ARBYN Lay-out: Pierre rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN -sd? Communication de aHAVuGIMANA a ëhu 483 rédact on Dan ëbeantwoordt a ARBYN MANA Eimprimeur: enne Commun cat officer Dan a–Pierre ARBYN HAVu financiële beheer van project en alHAVuG door: Educaid recht de door ons over u obewaarde informatie. VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET VIA Don Bosco e door ons over u bewaarde informatie. VANDEVIVERE – wet GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans lesan é oin ehetevan onda elong Don Bo deje Be g que ophone Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Mee n o www VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Overeenkomstig de van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen VANDEVIVEREcat – imprimeur: GEERS OFFSET VIA Don Bosco VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout auOvereenkomstig long de l’année 2015, dans les rédact on Dan ë a ARBYN HAVuG MANA E enne VANDERCRuYSSEN Commun on officer Dan ë a ARBYN HAVuG MANA – Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eri Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015 tRedactie: kanbeheer worden gedaanvan voor de door de aardbeving Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans Sponsors: Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARB e e pro ect en beantwoordt a door: Educa d Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Vereniging voor Ethiek B oeck en Pe eAGER Goossens Gu denda aan 90 BB-10 11 VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET je g concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:HAVuGIMANA, Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Partners: Reknr.: Don Bosco Bosco de Be de g Be que francophone que francophone Ve an woo d ke u geve A VAN HECKE L 195 B 1080 B editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, six écoles secondaires Don Bosco435­8034101­59 de Belgique francophone. bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegan Redactieraad: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, we editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles dans es e 2015 dans es Hoofdredacteur Maud SEGHERS – E ndredacteur K an DE – Redact eraad Maud S Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Reknr.: Pierre VANDEVIVERE -naam druk: GEERS OFFSET Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold B-1080 Bruxelles six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ officiële opening: zondag februari2015 van 13u-18u atiseerde kinderen. an 8 december 1992 d ebestand. de bescherm van de persoon ke evenssfeer rege tBd435­8034101­59 werd uw opgenomen nouerronée ons adressen­ editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIediteur 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –enng mpr meur GEERS OFFSET Albert VAN HECKE, sdb, Bd 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est vous avezAIIdéménagé? nous comm wusdb, GIIn195, Vo A Dou BLéopold mVeuillez in de Fondsenwerving Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Pierre VANDEVIVERE -1druk: GEERS OFFSET Votre adresse estmerronée vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les ch recht van de door ons over bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0341 0159 opgenomen inresponsable: ons adressenbestand. We gebruiken deze gegeven Provincie Oost­Vlaanderen 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk o@v adonbosco guitgever: editeur Albert VAN HECKE, Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est1992, erronée ouWe vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions voula nne Vandercruyssen, Vandamme, Bram Reekmans Redact eraad Dan ërecht a ARBYN HAVuG MANA enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan ëchangements aII­laan ARBYN MANA Lay-out IBAN: BE84 4358 0341 0159 Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold Votre adresse erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les afin que nous puissions vous envoyer le de wet van 8 december die de bescherming van de persoonlijke Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements van de Bieke door ons over uhet bewaarde informatie. Partners: inresponsable: ons adressenbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding informatie PEopgenomen eresponsab e VANDEV VERE –estoutDruk GEERS OFFSET Oostakke “Faire Route à427 la de bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Com “Faire Route Ensemble” à avez lanécessaires bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité 195 B 1080 BBd D +Ensemble” 32 0B­1080 2HAVuG 47 20 mVAN @ Voulez-vous nous soutenir? Waar: Ruiterhal, Brasschaat er:Partners: 29gegevens november 2014 Overeenkomstig r da on D RB Nvan H uG M N des verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold 195, Brussel Votre adresse estRoute erronée vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leet Wilt u ons steunen? ed teur e A be VAN HECKE sdb Léopo d 195 B-1080 B uxe es agen Waar? Gent Georganiseerd door: Voor nformat e www educa d be/n /event/educa dbe­ eze a een voor de verspre d ng van nformat e nzake onze act v te ten U heeft onbeperkt toegangs­ en correct e­ “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck Peter Goossens “Faire Ensemble” à meer la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bdmail: Léopold BIC: KREDBEBB “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, r D N H u M N ND Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan ed teur responsab e A be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B 1080 B uxe es Voulez-vous nous soutenir? ophone verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel que francophone Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par info@viadon activiteiten. Utenous heeft toegangsvan de BIC: IIonbeperkt 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +mp 32N (0)2 427De 20 ou par maiàV Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS Lay-out: Voulez-vous soutenir? P e e VANDEV VERE druk GEERS OFFSET IsDon uw VIA adres onjuist of bent u dit verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Adressenadministratie, t.a.v. Janen De Broe ND R ucorrectierecht mLéopold G47 R O “Faire Route–Ensemble” à laIsbonne adresse. Contactez Don Bosco, Comptabilité des adresses, àVIA l’att. de Bosco, Jan De etBosco, Peter Goossens, Bd uw adres onjuist bent u verhuisd? Gelieve melden aan Adressenadministratie, t.a.v. Jan Broeck r Don DBroeck N Hen M ND uPeter VIAofKREDBEBB Bosco

Voorwoord e // Op de Agenda genda l’agenda

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

u ons steunen? II 195, Bruxelles.Bruxelles. Par téléphone: + 32en (0)2 correctierecht 427 20 IIou par47 mail: activiteiten. UWilt heeft onbeperkt toegangsvan ons +over bewaarde informatie. 195, B-1080 Par téléphone: 32 (0)2u 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. IIB-1080 195, B-1080 Par téléphone: + 3247(0)2 427 20 info@viadonbosco.org. ouBruxelles. parde mail:door info@viadonbosco.org.

ND mDat mkan Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ rederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u totteur 21u responsab Wilt u+VIA ons steunen? II­laan 195,(0)2 B­1080 Brussel. ooku perMOtelefoon: 32 (0)2 4 Is uw onjuist bent uHECKE verhuisd? Gelieve dit Bd tevous melden aan Don Bosco, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, eeadres Aes beesse sdb Léopo dCompte 195 B20Don 1080 B8commun uxe esnous d e-mail: da GH+ VIA Bosco VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Datez kan ook per telefoon: + 32 427 47Leopold 20 ofnécessa per OFFSET, Oostakker Vot ad est eB-1080 onée ou avez déménagé? Veu commun que es changements nécessa IIaan 195, Bruxelles. Par téléphone: 32 (0)2 427 47 ou par mail: info@viadonbosco.org. O m gAdressenadministratie, wnous m 1992 gm g R nous wE n ND m O info@viadonbosco.org. II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +Jan 32 (0)2 427 47 20deofalleen e­mail: viadonbosco@skynet.be. e ad esse e ofVAN onée ou vous déménagé? Veu que es changemen sHoo es afin que Is uuw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, De er bewaarde nformat eu ed VIA Don Bosco detail/detail/483 Bancaire: opgenomen in Vo ons adressenbestand. We deze gegevens de verspr Partners: Sponsors: VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook peravez telefoon: +VIA 32gebruiken (0)2 47 20 of perez e-mail: info@viadonbosco.org. R t.a.v. Dles NH ude N8ladécembre ND u1992 C Suivant dispositions loiMdu 1992 concernant protection deepl Ove eenkoms glamper 8décembre decembe R DNla u1992 GmmR dO Don427 Bosco Suivant les dispositions dewe loivan duvoor 8AND concernant la projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/

Partners: Compte Bancaire: edk u es pon ab Nde H la Crelatives Wdécembre g g1992 g es gvie m U Verantwoord udeles tgever Adu be tcommun HECKE sdb Leopo dloiprivée, aan 195 B­1080 B usse Suivantke dispositions de laez loi 8la 1992 concernant la protection de la vie coordonnées sont insérées dans notre fichier Suivant les dispositions de la du­ 8vos décembre 1992 la1992, vieons privé Vo epad esse es eFaonée ouevous avez déménagé? Veu nous que changemen sad nécessa afin que nous pu ss ­V aanderen en het 4de ersteunpunt conferent e­gender­onderw s­de­prakt Nprotection H sont Reknr.: 435-8034101-59 Suivant dispositions de loiA duVAN 8 décembre concernant la de la privée, coordonnées insérées dans Vereniging voor Ethiek d’adresses. Nous lesbescherming utilisons uniquement pour la publication d’informations ND ddes O Overeenkomstig de wet van 8concernant december die de beschermin 435-8034101-59 Compte Bancaire: Rou Ensemb à435-8034101-59 alesper bonne ad esse Contactez Vprotection Aof Don Bosco Comptab té des ad esses àBmnaam att de Fa90, e Rou e eEnsemb e Leopo àSuivant a kan bonne ad esse Con ac ez V1992 Don Bosco Comp ab éprotection àuniquement avos an De oeck em P Reknr.: Overeenkomstig de van 8die december 1992, die de van de persoonlijke regelt, werd uw naam les dispositions la loi 81080 décembre concernant la20 la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre d’adresses. Nous lesesses utilisons pour ladefichier publication d’informat Nde Hlelevenssfeer Broeck ensdb, Peter Goossens, Guldendallaan B-1150 Brussel. Dat ook telefoon: + 32(0)2 427 47wet per e-mail: Nous lesbescherming utilisons uniquement pour8 la publication d’informations relatives à opgenomen nos activités. Vous avez pleinement droit consulter notre VAN HECKE, Leopold II­laanke 195,uB­1080 Reknr.: 435­8034101­59 d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àopgenom nos activ Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 90 verantwoord tgever A be VAN HECKE sdb ded’adresses. aan 195 Bdu B usse Overeenkomstig de wet van december 1992, dede bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw w 435-8034101-59 Wilt u ons steunen? opgenomen nWe ons ad essenbes and We geb ude ken 78 Association pour fichier etmnaam d’y corriger vos coordonnées. Overeenkomstig de wet van 8esse december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw in ons adressend’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinement le droit con bestand. gebruiken deze gegevens alleen verspreidin d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la d’informations relatives àalleen nos activités. Vous avez lemDe droit de consulter notre bestand. We gebruiken deze gegevens voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. u onbe Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde IBAN: BE84 4358 0341 0159 V an woo dessenadm uvoor g onbeperkt vde Aheeft Aa FaBrussel eU Rou e Ensemb e à a bonne ad Con ac ez V A Don Bosco Comp ab é des ad esses à a de an B oeck e Pe e Gooss in deheeft Fondsenwerving IBAN: BE84 4358 0341 0159 m fichier et d’y corriger vos coordonnées. s uw ad es on u st of bent u ve hu sd? Ge eve d t te me den aan V A Don Bosco Ad n st 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier et d’y corriger vos coordonnées. Kwaliteit: fichier et d’y corriger vos coordonnées. m C Association pour Dm bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft toeg Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold 195 B 1080 B uxe es Pa é éphone + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco o g activiteiten. onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over u bewaa bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbeperkt toegangsen correctie195 B aan uxe es Pa té +recht 32 00159 2n s427 47 20 pa ma nfo@v adonbosco o g wv ou NPe H Bosco IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 fichier d’y éphone corriger vosessenadm coordonnées. recht van de door ons over u bewaarde informatie. une dans info@viadonbosco.org. VIA Don fichier et Ethique d’yVcorriger vos et coordonnées. van de door ons a overv u bewaarde informatie. Vereniging voorB-1080 Ethiek s uw ad es on u s o ben u ve hu sd? Ge eve d e me den A Don Bosco Ad e a an De B oeck en e Goossens Leopo d m D w G Association pour BIC: KREDBEBB ac e 0 en heeG47onbepe kB oegangs co ec BIC: KREDBEBB van de door ons over u bewaarde IBAN: 0341 0159 rmat e www 4dep ere­mail: be/ka ender/event/ VIA Don une Ethique dans rechtes van de­door over u bewaarde informatie. ok per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 ofDaniëlla per viadonbosco@skynet.be. w4358 m pe D m Vereniging voor Ethiek 195 BHAVuGIMANA, 1080 Bdeuxe Pa éonséphone +offi 32 0B2recht 427 20 ouBosco paook ma ninformatie. adonbosco o2gU427 BIC: KREDBEBB rédaction: ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA –o@v Lay-out: Pierre aan 195 B­1080 usse Dat kan pe teBE84 efoon +ov32 20B of ven adonbo BIC:47 KREDBEBB m BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds B e­ma B D rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne - Communication cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierreadonbosco inVANDERCRuYSSEN Fondsenwerving Vereniging voor Ethiek Partners: Reknr.: 435­8034101­59 une Ethique dans D m aan 195 B 1080 B usse Da kan ook pe e e oon + 32 0 2 427 47 20 o pe e ma n o@v g VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET la Récolte de Fonds BIC: KREDBEBB partners: rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Partners: Reknr.: Partners: inMaud de Pa Fondsenwerving Partners: ne435­8034101­59 s Pierre VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m m partners: Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DEde JAGER –adressen­ SEGHERS, Katrien DE WILDE, Sponsors: Partners: inSu deregelt, Fondsenwerving Partners: 4358 0341 0159 van spos aons oRedactieraad: dula Récolte 8- a décemb 1992 conce nanEricconce aJORIS p o– Lay-out: ec onPartners: de vIBAN: e pBE84 vée vos coo données sonco Fonds Sponsors: er 1992, die Sponsors: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uwdnaam opgenomen in tons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m Su vant es dons spos o de du 8e BE84 décemb ep 1992 nant avée paotect on pVan vos N O deN a mv m vée m w s: IBAN: 4358 0341 0159werd eraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication officer: Daniëlla ARBYNchangements. HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8Su december die deLéopold bescherming van dede persoonlijke levenssfeer regelt, uw naam agé? Veuillez nous communiquer les Contactez Don Bosco, EGHERS Katr en DE W LDE Er OR Swerd –es Lay-out O on de mVIA we m m eson Pierre VANDEVIVERE –c Druk: GEERS OFFSET, Oostakker 83 N m m van es d spos ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nan a o ec a v p vos coo données nsé éesmMaa da Ve an woo d ke u geve A be Hecke Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II 195, B-1080 Bruxelles alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ W u on eunen BIC: KREDBEBB editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Voulez-vous nous soutenir? W d ad esses Nous es u sons un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves à nos ac v és Vous avez p e NDEVIVERE druk: GEERS OFFSET Sponsors: Ove eenkomst g de wet van 8 decembe 1992 d e de m ng van de pe soon ke evenssfee Wbesche m nemen Partners: Wilt u ons steune Sponsors: BIC: KREDBEBB responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles W Oveediteur eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenss ee ege we d uw naam opgenomen n ons ad essen Voulez-vous nous soutenir? d ad esses Nous es ut sons un quement pou a pub cat on d nfo mat ons e at ves à nos act v tés Vous Votre adresse est erronée ou vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le eopgenomen informatie. in Verantwoordlijke ons adressenbestand. WeVeuillez gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding van informatie onze VIAsteunen? VBosco A Do Voulez-vous Bo e o d wo nous m u d ad esses Nous sons un quemen pou a de pub cade on denvoyer nMaaltemeers o Bd ma ons e ainzake ves nos vwsteunen? és Vous avez pDonVIA uitgever: Albert Van Hecke, Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN Leopold II­laan 195, Wilt Votre adresse estRoute erronée ou vous déménagé? communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous Wi tl’att.uB­1080 u ons steunen? Sponsors: fich enous ees duBosco, yHECKE, co ge vos coo données Don Bosco “Faire Route à adresse. la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. Jan De Broeckleet Léopold “Faire Ensemble” à avez la bonne VIA Don Comptabilité des adresses, àdes de JanBrussel De et Peter Goossens, Léopold VIA VIA Don ons Bosco gGoossens, gvoo oo EBdde bestand We geb ken deze gegevens aVPeter een veà 78, spWilt eac9052 du ons ng vanZwijnaarde nfo mat ee nemen nzake onze actde v oordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Ensemble” Leopold II-laan 195,Contactez B-1080 Brussel Sponsors: VIA Don Bosco

bes and We geb u Peter ken deze a ge een voo de van nVal ou ma e nzake onze acB-1150 v e en u heeft onbepe k Vereniging oegangs en ec8034101 e fichvos e et dvan yvecosp ged ng vos coo données De Broeck et Goossens, Avenue du d’Or 90,Ethiek Bruxelles. Par R co435 59 activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsde e door ons over bewaarde informatie. VIA Don Bosco voor Ethiek fich egegevens e d yen cocorrectierecht coo données Reknr.: 435-803410 Fomatwe g Pa ne 15 15Vereniging Compte onsBosco ove u bewaa devoornfo A Don ech van de doo ons ove u bewaa de n o ma eecht van deVdoo BAN BE84 4358Bancaire: 0341 01 435­8034101­59 inReknr.: de Fondsenwerving Netwerk: Pa ne IBAN: 435-8034101-59 in de Fondsenwerving BE84 4358 0 ng voor Eth ek Partners Association C KREDBEBB IBAN: 0159 pourBE84 4358B0341 o@viadonbosco.org. IBAN: BE84 4358 03 Partners 435­8034101­59 BIC: KREDBEBB Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Maaltemeers 78, 9052Reknr Zwijnaarde Wilt u onsHecke, steunen? BIC: KREDBEBB une Ethique dans N VuG HAVuG MANA MANA Et enne Et enne VANDERCRuYSSEN VANDERCRuYSSEN - Communication - Communication officer officer Dan ë Dan a ARBYN ë a ARBYN HAVuG HAVuG MANA MANA – Lay-out – Lay-out P erre P erre Sponso s

Compte Bancaire: “Faire RouteII Ensemble” à laIsBruxelles. bonne adresse. Contactez VIA Don 427 Bosco, Comptabilité des adresses, àVIA l’att. de Bosco, Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold VIA Don BoscoPa uw adres onjuist of bent u (0)2 verhuisd? dit47 te20 melden aan Don Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold 195, II B-1080 Par + 32 20 ou par mail: 195, Bruxelles. Par téléphone: + 3247Gelieve (0)2 427 ou mail: info@viadonbosco.org. Compte Bancaire: Re es onjuist of bent u verhuisd? dit B-1080 te melden aantéléphone: Bosco, t.a.v.info@viadonbosco.org. Jan par De Broeck en Peter Goossens, Leopold pa n Pa 435-8034101-59 II 195, B-1080Gelieve Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32Don (0)2 427 47Adressenadministratie, 20 kan ou par mail: 435-8034101-59 II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat ook perinfo@viadonbosco.org. telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. Reknr.: Assoc 5, B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org. 435-8034101-59 IB Association pour Association pou SuivantSuivant les dispositions de la loi du 8ladécembre 1992 concernant la protection la de protection la vie privée,devos coordonnées sontcoordonnées insérées danssont notre fichier BE84 4358 Ethiek 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: une E les dispositions de loi du 8 décembre 1992 concernant la vie privée, vos Association pour Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la1992, protection debescherming larelatives vie privée, vosactivités. coordonnées sont insérées dans notre fichier IBAN: BE84 Vereniging 4358 0341voor 0159 BI une Ethique dans une Ethique dan Vereniging voor Ethiek Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations à nos Vous avez pleinement le droit de consulter notre Overeenkomstig de wet van 8 december die de van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ BIC: KREDBEBB omstig de wet d’adresses. van 8 december 1992, die de uniquement bescherming van la depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam inpleinement ons adressenN m d’informations m opgenomen m BIC: KREDBEBB la Ré in de Fondsenwerving une Ethique dans Nous les utilisons pour relatives à nos activités. Vous avez le droit de consulter notre BIC: KREDBEBB fichier et d’yvoor corriger vosWe coordonnées. la Récolte de Fonds la Récolte de Fo bestand. gebruiken deze gegevens alleen voor de uverspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ in de Fondsenwerving We gebruiken deze gegevens alleen de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. heeft onbeperkt toegangs- en correctiefichier et d’y corriger vos coordonnées. la Récolte de Fonds Sponsors: 15 BIC: KREDBEBB Sponsors: recht van deVIA doorDon onsBosco over u bewaarde informatie. de door ons over u bewaarde informatie. Sponsors: Sponsors: Sponsors: 15 Sponsors: la Récolte de Fonds 15 k Sponsors: Sponsors: 15 13/08/14 09:17 Sponsors: VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Partners: Reknr.: 435­8034101­59 w Sponsors: 13/08/14 09:17 Partners: gs: Pa ne 15

at e tpartners a v an Peter Goossens Leopo d Partners ndsenwerv ngDe Broeck en Partners CRuYSSEN cat on - Commun officer cat ëon a ARBYN officer HAVuG Dan ë aMANA ARBYN HAVuG MANA P HAVuG eBE84 e – Lay-out e 0159 e eERS VANDERCRuYSSEN -Dan Commun cat on officer Dan– ëLay-out a ARBYN MANA0341 –PLay-out Pe e BAN 4358 rmun GEERS OFFSET OFFSET sco@skynet be Sponsors: Partners Sponsors:

Vou e Partners: IBAN: BE84 4358 0341 C KREDBEBB r Maud SEGHERS –Partners: Eindredacteur K0159 an DE AGER –BRedactieraad Maud SEGHERS Katr en DE W LDE Er c OR SVou – Lay-out ez-vous no Voulez-vous nous soutenir? Partners: Wilt u Vou ons steunen? BIC: KREDBEBB V Aste Do W t u ons steunen? Voulez-vous nous soutenir? e vou nou ou en W t u ons re 1992 concernant la deWiltla coordonnées sont 15 o VIAsteunen? Don Bosco u onsvie steunen?privée, ERE – Druk GEERS OFFSET Spo o inséAN ert HECKE VAN HECKE sdb Bd sdbes Léopo Bd Léopo d Oostakker 195 d protection B-1080 195 BruxeBruxe es es Wilt u ons Spon rege werd uw naam opgenomen n onsB-1080 adressen­ V A Don Bosco VIAvos Don Bosco VIA Don Bosco Spo o Spon o xe 195 es tB-1080 B uxe Léopo d 195 B-1080 B uxe es Compte Bancaire: A D B VIA Don Bosco Comp V A Don Bosco VIA DonBancaire: Bosco Compte Spon o Ae Don Bosco e Reknr.: Vereniging voor Ethiek us uVeu vous avez avez déménagé? déménagé? Veu ez nous ezque nous commun quer quer es changements es changements nécessa nécessa res afin que puSponsors sspu onsssvous ons 13/08/14 vous envoyer envoyer e VComp 435-8034101-59 C 435-8034101-59 m que Bafinnous e Banca te ten Uuniquement heeft onbeperkt toegangs­ enpublication correct e­vous Reknr.: 435-8034101-59 VDB Mag SOW 15 09:17 435­8034101­59 es commun changements que nécessa esn°3-14.indd changements eses afin nécessa nous pu es ss afin ons que nous envoye pu ss ons eReknr.: envoye eres ?vous commun queVeu changements nécessa es afin que nous pu ss ons vous envoye e nous 435-8034101-59 5.indd 2 ez nous 2/09/16 14:29 Ve0341 en gvous ng voo Eth ek Association pour ilisons lacommun relatives àPeter nos activités. 435 81 Rekn IBAN: BE84 4358 0341 0159 inpour de Fondsenwerving IBAN: BE84 4358 0341 0159 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 435-8034101-59 16:37 IBAN: BE84d’informations 4358 0159 Brusse Association pour ke uitgever A bert VAN HECKE sdb Leopo d ­ aan 195 B­1080 IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Rekn 435­803 bonne adresse adresse Contactez Contactez V A Don V A Bosco Don Bosco Comptab Comptab té des té adresses des adresses à att à de att an de De an Broeck De Broeck et Peter et Goossens Goossens Bd Léopo Bd Léopo d d une Ethique dans 435 8034101 59 Vereniging voor Ethiek 15 A Assoc a on pou 15 BIC: KREDBEBB Bosco té ad Comptab esses téatt desde ad an esses oeck att et dePete an Goossens Bune et Bd Pete Léopo Goossens d Bd Léopo d z Vdes A Don BoscoàComptab téDe desBàad esses à De att deoeck anladans De B oeck et Pete Goossens Bd BIC: KREDBEBB BAN B Léopo d Ethique BIC: KREDBEBB BAN n de Fondsenwe v ng BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB BANen BE84 4358 0341 0159Leopo Récolte Fonds in de Fondsenwerving VDB Mag SOW de n°3-14.indd 15 a on pou trphone of bent sd? Ge eve dougt20 teou me den aan A Don Bosco Adressenadm n an De Broeck Peter d laV Récolte de Fonds Bstrat C KR DBe BBt a v Assoc té éphone + uou 32verhu +0gVDB 32 2ma 427 0d’y 2 47 427 20 47 par ma par ma nfo@v nfo@v adonbosco adonbosco org org Mag SOW n°3-14.indd 15 13/08/14 Goossens 09:17 BAN BE84 435 BE84 4358 @v ou adonbosco pa ma nfo@v oSponsors: adonbosco o 27 47 20 pa nfo@v adonbosco o g tre fichier et corriger vos coordonnées. une E h que dans Ve en g ng voo E h ek Assoc at on pou B C K R Sponsors: B C KREDBEBB Sponsors: rs: une Ebe h que dans 80 Brusse Dat kan ook per te efoon + 32 0 2 427 47 20 of per e­ma v adonbosco@skynet B C KREDBEBB

VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 DB Mag FRE n°4-14.indd 15

13/11/14 16:37 13/11/14 16:37


Tijdens onze internationale onderwijsconferentie ontvingen we eind oktober 45 partners uit ons onderwijsnetwerk in Afrika en Latijns-Amerika. Na een goed gevulde dag wist ik toch nog twee van hen te strikken voor een goed gesprek. Soeur Petronille Ngama, zuster van Don Bosco, is directrice van de Don Bosco gemeenschap in Mbuji-Mayi, de hoofdstad van de Congolese provincie Oost-Kasaï. Sinds 2014 is ze in de lokale beroepsschool nauw betrokken bij het programma van VIA Don Bosco. Justin Koku, tevens Congolees, coördineert sinds drie jaar het tewerkstellingsbureau dat verbonden is aan de Don Bosco beroepsschool in Lubumbashi, in het Zuiden van het land. Het tewerkstellingsbureau begeleidt de leerlingen op hun zoektocht naar werk. Jullie werken in het onderwijs. Waarom is investeren in onderwijs zo belangrijk? Petronille: Jongeren zijn de toekomst van ons land, en we willen allemaal dat het beter wordt dan vandaag. Daarom moeten we vandaag de jongeren goed vormen en onderwijzen. Ik zeg altijd tegen de leerlingen: “Als je vandaag niet leert wat het betekent om goed te doen of hoe je behulpzaam moet zijn, dan zal je dat later ook niet doen, zelfs niet wanneer je een hoge functie hebt of zelfs minister bent”. Als we vandaag onderwijzen zoals het hoort, dan is er Petronille hoop voor de toekomst.

Hoe ziet de levensweg eruit van jongeren die bij jullie terechtkomen voor een beroepsopleiding? Petronille: In onze school onthalen we kansarme jongeren. 80% van hen heeft geen vader meer. Omdat er geen werk is in Mbuji-Mayi gaan vooral mannen diamanten uitgraven in de oude diamantmijnen. Soms zijn er aardverschuivingen en storten ze in, waardoor veel vaders overlijden. Deze jongeren leren al van jongs af aan om verantwoordelijkheid op te nemen. Op 10–12 jarige leeftijd beginnen ze dingen te verkopen om hun familie

3 Internationale Samenwerking // Interview Congo

“Als we vandaag onderwijzen zoals het hoort, is er hoop voor Congo”


4 Internationale Samenwerking // Interview Congo

financieel te kunnen ondersteunen. Je ziet ook dat ze vaak al een enorm gewicht op hun schouders dragen. Zo kwam een leerling onlangs naar mij toe met de vraag naar een beetje geld. “Ik moet een doodskist kopen voor mijn kleine zus die overleed”, vertelde hij. “Thuis heb ik niets. Als jij me niets geeft, moeten we mijn kleine zus zonder iets begraven”. De tranen stonden hem in de ogen. “Ik ga nog harder werken zodat ik het geld kan teruggeven”, besloot hij zijn vraag. Dat zijn zaken die wij ons niet kunnen voorstellen. Hoe is het mogelijk dat zo’n zwaar gewicht op de schouders van een kind rust? Justin: Bij ons in Lubumbashi zijn er veel straatjongeren die we onthalen in een opvanghuis. In eerste instantie werken we rond re-integratie. We gaan in gesprek met de familie van de jongeren om een terugkeer naar huis te onderhandelen. Als dat onmogelijk blijkt, krijgt het kind bijscholing en alfabetiseringslessen. Eens ze het niveau halen om een beroepsopleiding aan te vatten, komen ze naar onze beroepsschool. Na een opleiding van drie jaar begeleidt het tewerkstellingsbureau hen bij hun professionele integratie op de arbeidsmarkt. Hoe komen jongeren in Lubumbashi op straat terecht? Justin:: Er zijn verschillende oorzaken. Er zijn families die van Mbuji-Mayi naar Lubumbashi

Justin

komen op zoek naar een beter leven. Ze komen terecht in een duurdere stad en hebben geen werk. De ouders krijgen het moeilijk om hun kinderen te onderhouden, waardoor die de straat optrekken om hun eigen boontjes te doppen. Een andere groep zijn jongeren die op hun eentje naar Lubumbashi trekken omdat ze denken dat het leven daar makkelijker is. Wanneer ze aankomen, zien ze dat hun verwachtingen niet stroken met de realiteit, en belanden ze op straat. Daarnaast zijn er ook heel wat jongeren die uit hun gezin worden verdreven omdat ze beschuldigd worden van hekserij. Kinderen worden verstoten omdat er bijvoorbeeld ongeluk is in de familie en men denkt dat de oorzaak bij hen ligt. Is er een verhaal dat jullie bijzonder inspireert om jullie dagelijks in te zetten voor deze jongeren? Petronille: Gisteren namen we de metro hier in Brussel (tijdens de internationale onderwijsconferentie van VIA Don Bosco, nvdr) nvdr), en die vertrok te bruusk waardoor ik bijna viel. Een meisje tegenover mij nam me vast en hielp mij. Ik keek haar aan – ze was ook Congolese – en plots herkende ik haar. Het was een van mijn meisjes: Bijou! Je kan dat toeval noemen, maar ik noem het een wonder. Ik dacht niet dat ik haar ooit weer zou zien. We omhelsden elkaar. Ze is getrouwd met een Belgische man die op een ambassade werkt en ook Bijou heeft hier werk gevonden,


Wat is de relevantie van beroepsscholen als die van jullie in de context van Congo? Petronille: Wij helpen arme en kwetsbare jongeren die nooit aan de universiteit zullen studeren omdat ze de middelen niet hebben. Ook zij moeten hun weg vinden in het leven. Bovendien zijn er zelfs jongeren die een staatsdiploma hebben en toch bij ons komen aankloppen voor een technische opleiding omdat ze geen werk vinden. Het is zeldzaam dat de jongeren die bij ons afstuderen geen werk vinden. Ik voer dagelijks strijd voor de technische beroepen. Hoeveel grote diploma’s blijven er niet in de kast liggen? De vraag die we moeten stellen is niet hoeveel leerlingen jaarlijks een diploma halen, maar hoeveel leerlingen achteraf een job vinden. We stellen vast dat jongeren die een technisch beroep leren en met hun handen leren werken, later altijd hun weg vinden. We zien ook dat er amper werk is in de beroepen waarvoor jongeren in het hoger onderwijs worden opgeleid: literatuur, filosofie, biochemie, etc. Met onze beroepsopleidingen dragen we effectief bij aan de strijd tegen werkloosheid.

Justin: Het onderwijs in Congo is veel te theoretisch. Vroeger werden beroepsscholen zoals de onze beschouwd als scholen voor de ‘incapabelen’. Maar de realiteit vandaag is dat jongeren die bij ons opgeleid worden veel makkelijker hun weg vinden dan zij die grote academische studies volgen. De publieke sector biedt heel weinig werkgelegenheid. Ook in bedrijven is het aantal administratieve krachten of leidinggevenden beperkt. Als we dus 1000 jongeren opleiden in administratie, dan creëren we 900 werklozen. Bovendien, als een buitenlands bedrijf zich in Congo vestigt, vindt het vaak niet het personeel met de juiste vaardigheden. Vandaag hebben veel bedrijven in de bouw bijvoorbeeld chinees personeel. Buitenlandse werkkrachten komen hier werken terwijl de Congolese bevolking op zoek is naar werk. Dat is jammer! Daarom is het zo belangrijk om te investeren in kwaliteitsvol beroepsonderwijs. Onze beroepsscholen zijn een referentie, ook voor de bedrijven, omdat er meer praktijk wordt gegeven. Bovendien zijn we erin geslaagd om het beeld te veranderen dat bedrijven van onze straatjongeren hebben. Daar ben ik fier op. Zuster Petronille, welke acties heb je ondernomen om de school te doen evolueren tot de school die het vandaag is? Petronille: Ik heb veel nadruk gelegd op ondernemerschap, omdat er in Mbuji-Mayi amper bedrijven zijn. Jongeren moeten zelf werk creëren. Leerlingen worden gedurende hun studies begeleid door een tewerkstellingsbureau. Maar ook daarna gaan we door met

5 Internationale Samenwerking // Interview Congo

als bakker. Ze volgde jaren geleden een opleiding brood en banket bij ons. Dat geeft me zoveel vreugde. Het bevestigt echt de impact van ons werk. Zij leefde op straat. Ik weet nog dat ze op driejarige leeftijd op een regenachtige dag voor de deur van onze gemeenschap werd afgezet. Wij hebben haar onthaald als was ze een kerstcadeau. En nu zie ik haar terug in de metro in België. Mooi toch hé?


de begeleiding, zelfs wanneer de jongeren reeds aan het werk zijn. We bespreken met hen hun problemen en noden op de werkvloer. Op basis van die info doen we dan aan individuele begeleiding, of organiseren we bijscholingen. Daarnaast passen we de bestaande opleidingen aan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de reële noden van de arbeidsmarkt. Justin, jij werkt zelf in een tewerkstellingsbureau. Kan je mij uitleggen hoe jullie werken om ervoor te zorgen dat jongeren een baan vinden? Justin: Het werk van een tewerkstellingsbureau situeert zich zowel tijdens als na de opleiding. Het begint al voor de inschrijving: we organiseren infosessies om jongeren te oriënteren. Ze krijgen uitleg over wat er van hen verwacht wordt en welke carrièremogelijkheden ze achteraf hebben. We presenteren hen ook cijfers met betrekking tot de werkgelegenheid voor de verschillende beroepen. Jongeren weten dus op voorhand wat de kans wordt om werk te vinden na hun opleiding. Veel jongeren willen initieel bijvoorbeeld mechanica studeren, terwijl er in landbouwbedrijven veel meer vraag is naar geschoolde werkkrachten, of terwijl schoenmakers veel makkelijker een winstgevend zaakje kunnen opstarten. We proberen dus de ogen van onze jongeren te openen, zodat ze een gemotiveerde keuze maken.

6

Vervolgens, tijdens de opleiding, organiseren we modules rond ‘levensvaardigheden’ waarin ze leren hoe ze zich moeten gedragen op de werkvloer, hoe ze een CV schrijven, etc. Daarnaast organiseren we ook bedrijfsbezoeken om ze reeds vroeg in de opleiding in contact te brengen met de wereld van het werk. Jongeren zien dan meteen hoe het er praktisch aan toe gaat. In het derde jaar organiseren we stages. We vormen bovendien de jongeren in ondernemerschap. Justin, wat was jouw motivatie om te werken rond onderwijs en tewerkstelling voor kwetsbare jongeren? Justin: Ik ben afkomstig uit een familie met 9 kinderen, waarvan ik de 7de ben. Toen ik 6 jaar was en net aan het eerste leerjaar begon, is mijn papa gestorven. Mijn grote broers konden hun studies niet verderzetten omdat er geen geld meer was. Ikzelf heb het geluk gehad dat ik werd opgevangen door iemand die mij ten laste wilde. Zo heb ik de lagere school kunnen afwerken. Ik heb vervolgens ook mijn middelbaar diploma behaald en ben zelfs naar de universiteit gegaan. Ik was de eerste universitair geschoolde van de familie. Uit dankbaarheid voor de kansen die ik kreeg, deed ik echt mijn best en heb ik een feilloos parcours afgelegd. De eerste jaren na mijn studies was ik werkloos, maar op een dag vond ik een job en was ik

Internationale Samenwerking // Interview Congo


in staat om met eigen vleugels te vliegen. Ik ben toen zelfstandig gaan wonen en ben getrouwd.

Justin: Hij is een groot voorbeeld, omdat hij de vriend van de jongeren was. Ik heb zelf een pijnlijke jeugd gehad. Enkele personen hebben mij heel erg geholpen in mijn leven. Iedereen die zich inzet om jongeren te helpen is een inspiratie voor mij. En Don Bosco nog het meest. //

Bram REEKMANS

KOUAMÉ, GEVLUCHT UIT DE HEL De jonge vluchteling Kouamé vertelt zelf zijn aangrijpend verhaal. Hij zag zijn ouders voor zijn ogen vermoord worden. Hij ging op de vlucht en deed er drie jaar over om in Frankrijk te geraken, waar hij nu een nieuw leven opbouwt. Acht Afrikaanse landen doorkruiste hij om de Middellandse Zee te bereiken. De overtocht naar Spanje overleefde hij maar net. 144 blz. € 20,50 Bestellen per mail aan bestellingen@halex.be of via www.halewijn.info Verzendingskost: € 4,95 per bestelling Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, tel. 03/210 08 11

7 Internationale Samenwerking // Interview Congo

Ik heb dus zelf ondanks de moeilijkheden veel kansen gekregen. Maar wanneer ik kinderen op straat zie leven, doet me dat altijd veel pijn. Ik ben opgegroeid in een regio waar het altijd warm is; maar in Lubumbashi kan het erg koud worden. Als ik vroeger kinderen op straat zag, stelde ik mezelf altijd weer de vraag: hoe komen die kinderen hier de nacht door, met die koude? Ik vroeg mij af of ik zelf niets kon doen voor hen. Ik heb altijd heel erg geapprecieerd wat Don Bosco deed. Alle straatkinderen in Lubumbashi kennen ‘Père Eric’ (een Belgische ­salesiaan die zich reeds vele jaren inzet voor straatkinderen, nvdr). Ik apprecieerde zijn werk enorm. Uiteindelijk ben ik dan zelf via een openstaande vacature bij de salesianen van Don Bosco terecht gekomen waar ik nu ook mijn steentje kan bijdragen.

Wat betekent Don Bosco in jullie leven? Petronille: Het is de persoon die mijn werk, daden, inzet en toewijding heel erg beïnvloedt. Vanaf zodra ik opsta probeer ik alles te doen zoals Don Bosco het zou doen. Ik geloof ook in de jeugd zoals hij dat deed.


8

Succesvolle Mondiale Meeting bij VIA Don Bosco: de wereld op een zakdoek

Internationale samenwerking // Succesvolle Mondiale Meeting bij VIA Don Bosco

Kaat Torfs is als coördinator internationale samenwerking samen met haar team verantwoordelijk voor de onderwijsprogramma’s van VIA Don Bosco in het Zuiden. Eind september beleefde ze één van de hoogtepunten van VIA Don Bosco‘s vijftigjarig bestaan: de mondiale meeting, een onderwijsconferentie waarin 46 vertegenwoordigers van onze scholen en tewerkstellingsinitiatieven in Afrika en Latijns-Amerika met elkaar en met VIA Don Bosco in dialoog gingen. Het werden vijf intense dagen vol uitwisseling over de socio-professionele integratie van kwetsbare jongeren. De culturele avond aan het einde van dag twee was het moment bij uitstek om te genieten van elkaars diversiteit. Kaat laat ons proeven van haar beleving van die dag die voor altijd in ons geheugen gegrift zal blijven. STRAATWIJS Een vrolijke bende met kleurrijke paraplus baant zich in Brussel een weg van het hotel richting metro. Valiezen en plastiek zakken worden geduldig meegesleept, terwijl hun dragers de steeds groter wordende regenplassen trachten te ontwijken. Toevallige voorbijgangers vragen zich ongetwijfeld af wat deze bonte bende zwaar bepakte mensen van overal ter wereld in hemelsnaam van plan is. Een half uur later druppelen de deelnemers – sommigen vloekend, andere lachend – de conferentiezaal binnen, klaar voor dag twee van de mondiale meeting. Zodra iedereen opgewarmd is, gaan we van start met de eerste sessie van de dag. Tijdens een inspirerende keynote dagen de mensen van Streetwize ons uit om na te denken

over kinderen in een straatsituatie, en wat we van hen kunnen leren om onszelf als professionals te versterken en zo ‘straatwijze’ organisaties te worden. Want dát was het doel van deze mondiale meeting: elkaar inspireren om zaken eens door een andere bril te bekijken, en leren van mekaars ervaringen. Nieuwsgierig naar hun inhoud, bewaren we de vele reistassen ondertussen veilig in een nabijgelegen klaslokaal. EEN EXPLOSIE VAN INFO EN CULTUUR Na een tweede sessie rond de impact van onze onderwijsprogramma’s en een vluchtige kop koffie, haasten de deelnemers zich naar de refter. Ze hebben een half uur om voor een infomarkt per land een standje vorm te geven. Banners worden opgehangen en brochures en foto’s vullen de met kleurige tafelkleedjes bedekte


tafels. Het doel is eenvoudig: zo veel mogelijk info over je educatieve werking en programma’s delen met de deelnemers uit de andere landen. Het standje van Benin lijkt wel een boekenwinkel, in Madagaskar prijkt een grote landkaart met foto’s van de scholen, en de collega’s uit Kameroen kiezen voor geurige oliën en kruiden om hun werking rond duaal leren in landbouwscholen te illustreren. De deelnemers delen informatie over de opleidingen die ze organiseren, over win-win partnerschappen met bedrijven, over het financieel zelfredzaam maken van scholen, etc. Stuk voor stuk uitdagingen waarmee onze partners langs beide kanten van de oceaan worden geconfronteerd. Om de taalbarrière te overbruggen, lopen wij zelf als vertalers mee over de markt. Ik begeleid een groepje Bolivianen, die bijzondere interesse tonen voor de aanpak in Mali en Tanzania.

KONINKLIJK BEZOEK De mondiale meeting en het Youth for Change Belgium programma werden op een wel zeer bijzondere manier afgesloten. Als SDG Voice (ambassadeur voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) heeft VIA Don Bosco het voor elkaar gekregen om Koningin Mathilde uit te nodigen. Een groepje van onze onderwijspartners en jongeren kregen tijdens twee rondetafelgesprekken de kans om in dialoog te gaan met de koningin. Een interessante en speciale ervaring die werd afgesloten met een mooie speech op de speelplaats door Hilam en Seth, twee Don Bosco leerlingen uit België en Benin.

BITTERBALLEN EN BEREPOTEN Niet veel later manoeuvreert een rijdend frituur zich op het terrein: ook de Belgische cultuur kon niet ontbreken. Een goedlachse man met een sappig Antwerps accent voorziet ons van frieten en ander lekkers. De bitterballen, berenpoten en viandellen vliegen vlotjes over de toonbank. Niet veel later wordt de muziek een streepje luider gezet, en wagen de eerste deelnemers zich op de dansvloer. Een uitdagend Kompa-nummer uit Haïti wordt afgewisseld met Ecuadoriaanse Cumbia en opzwepende Soukous uit Congo. Met de laatste ploeg neem ik moe maar voldaan de metro terug naar huis. Mijmerend over deze prachtige dag mis ik bijna mijn bestemming. Ik bedenk mij wat een ongelofelijk geluk ik heb om deel uit te maken van zo’n unieke multiculturele week met prachtige mensen die dezelfde droom delen: een betere toekomst voor de meest kwetsbaren onder ons. // Kaat TORFS

9 Internationale samenwerking // Succesvolle Mondiale Meeting bij VIA Don Bosco

Het is 17u en moe getolkt kijk ik uit naar het vervolg van de avond. De eerste tonen van een zomers salsanummer markeren het einde van de infomarkt, en de deelnemers die nog niet uitgedost waren in traditioneel ornaat haasten zich weg om zich om te kleden. Het startsein voor de culturele avond was gegeven, en de ‘serieuze’ info winkeltjes worden omgebouwd tot kleurrijke culturele standjes. Deze meer informele momenten zijn nog het meest waardevol om mensen te verbinden in hun gedeelde strijd voor

het recht op onderwijs. De scholen en hun leerlingen hebben kosten noch moeite gespaard om hun collega’s te overtuigen van de pracht van hun land. Hapjes en drankjes worden in grote getalen boven getoverd, een explosie van geuren en kleuren. Het geheel overtreft al mijn verwachtingen.


De stemmen van de jeugd weergalmen wereldwijd

10 Wereldburgerschapseducatie // Youth4Change

“Als ik een superkracht mocht kiezen? De kracht om armoede uit de wereld te helpen.” We werden allemaal even stil na de woorden van de 18-jarige Seth uit Benin. Met dit kippenvelmoment was de toon gezet voor onze twee weken Youth4Change, een uitwisselingsreis naar België die ik samen met mijn collega’s van de dienst Wereldburgerschapseducatie organiseerde. 12 jongeren uit Don Bosco scholen van Benin, Tanzania en India kwamen samen naar ons land en lieten zich gedurende twee weken onderdompelen door hun Belgische leeftijdsgenoten. Onze doelen? Het stimuleren van interculturele uitwisseling, en deze volwassenen van morgen oplossingen laten zoeken voor globale uitdagingen. Anders gezegd, Youth4Change Belgium wou jongeren van Schaarbeek tot Cotonou, van Koekelberg tot Parakou, van Wetteren tot Chennai, van Haacht tot Pondicherry en van Oostende en Kortrijk tot Moshi hun rol van solidaire, verantwoordelijke, actieve en kritische wereldburgers laten opnemen.

bleven niet achter; zo bijvoorbeeld het project van de leerlingen (en leerkrachten) in Don Bosco Haacht om meisjestoiletten te bouwen in hun Indische partnerschool.

Want wereldburgers zijn ze allemaal! Getuige hiervan de gemeenschappelijke interesses die ze samen hebben ontdekt. Of we nu fan zijn of niet, videospelletjes worden ook in Benin gespeeld en ook Tanzaniaanse jongeren houden van Netflix-series. Getuige hier nog meer van: de gemeenschappelijke uitdagingen die de jongeren opmerkten, zoals (cyber)pesten, houtkap, verkeersproblemen en onreine lucht.

De verantwoordelijkheid droop er af bij iedereen tijdens deze twee weken. Ik koester prachtige herinneringen van de Schaarbeekse leerlingen die zelf een rollenspel en debat rond mensenrechten organiseerden, van leerlingen uit Woluwe die een brief schreven aan hun directie met ideeën voor het creëren van een groenere speelplaats, van jongeren van het internaat in SintPieters-Woluwe die Indische leerlingen bij de hand namen om hen te leren schaatsen, en van Tanzaniaanse leerlingen die tijdens een workshop over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ideeën spuiden om in hun scholen milieuprojecten op te zetten.

Ook solidair zijn ze één voor één. Meermaals kreeg ik de vraag van onthutste gastjongeren of de daklozen in de Brusselse metrostations het niet koud hadden en hoe het überhaupt kon dat in België mensen op straat moeten leven. Geef daar maar eens een begrijpelijk antwoord op. Maar ook de Belgische jongeren

Bovendien werd ik dagelijks verrast door de vindingrijkheid van deze meisjes en jongens voor het oplossen van problemen als waterschaarste, klimaatverandering en ongelijkheid. Bij het tekenen van de ideale duurzame stad of het ontwerpen van affiches tegen pesten op school kwamen de creatieve talenten van de jongeren naar boven.


“Hier moet iets mee gedaan worden”, dacht ik meermaals. Een gevoel van ontroering besloop me vaak tijdens de voorbije twee weken. Dit begon reeds de eerste avond, toen twee Beninese jongens met handen en voeten – en uiteindelijk een vertalingsapplicatie op hun gsm – kennis probeerden maken met de Tanzaniaanse jongeren. Ze moesten en zouden één groep vormen! Deze jongeren doorbraken de Engels-Franse taalbarrière alsof het een papiersnipper was. Een voorbeeld voor ons Belgenland. Het immens engagement van de jongeren en hun enthousiasme om bij te dragen aan onze planeet en samen te werken rond duurzame ontwikkeling was een bron van inspiratie en motivatie. De reflectiemomenten ’s avonds en tijdens bezoeken aan Belgische scholen toonden me hoe Youth4Change de blik van de jongeren op de wereld kan verbreden en hun kritische zin kan versterken. De buitenlandse jongeren beseften dat er ook in België armoede is, dat mensen met een beperking ook hier voor uitdagingen staan en dat toegang tot kwaliteitsvol onderwijs onmisbaar is voor een waardig bestaan. Belgische leerlingen begrepen op hun beurt

dat niet alle plaatsen in Tanzania vervuild zijn, dat er ook meisjes automecanicien worden in Benin en dat ook Indische jongeren mee bouwen aan een rechtvaardigere wereld. De jongeren zagen in dat waarden en normen vaak verschillend zijn en dat het nodig is om deze in perspectief te plaatsen. Over kritische zin gesproken! Het was tijdens zúlke momenten dat ik tegen mijn collega’s zei: “We zijn goed bezig”. Hebben we dankzij dit project de wereld gered? Uiteraard niet. Er is nog gigantisch veel werk. Maar Youth4Change slaagde er wel in een zaadje te planten bij verschillende jongeren. Ik heb het hier over het zaadje van besef dat zij de toekomst zijn. Dat zij als solidaire, verantwoordelijke, actieve en kritische wereldburgers de planeet duurzamer kunnen maken voor alles en iedereen. Dat zij de superkracht hebben om armoede uit de wereld te helpen. In hun stemmen klonk dit besef. En ik hoor de echo’s van hun stemmen, niet alleen in België, maar wereldwijd. // Tine LIMET

11 Wereldburgerschapseducatie // Youth4Change


DIT NUMMER UITGELEZEN? GEEF HET DAN GRAAG DOOR AAN EEN FAMILIELID, VRIEND(IN), BUUR OF COLLEGA. HARTELIJK DANK!

OP DE AGENDA 2019-2020 20 nov

Internationale Dag voor de Kinderrechten Wereldwijd www.un.org/en/events/childrenday/

21-23 nov

EDUC Days: ontdek het onderwijs in volle groei Brussel https://educdays.be/

26 nov

Educaid seminarie BSO-TSO Brussel www.educaid.be/nl/tvet-seminar-2019

29 nov

OVO Congres Duurzaam Ondernemen in Afrika Brussel http://ondernemersvoorondernemers.be/nl/nieuws

24 jan

Internationale Dag van het Onderwijs Wereldwijd

31 jan

Feest van Don Bosco www.donbosco.be

12 maart

Teach Up! 2030: inspiratiedag voor duurzame wereldburgers Brussel http://teachup2030.be/

12 – 18 april

DB Jeugddienst Roots van Don Bosco reis Turijn www.jeugddienstdonbosco.be/kalender/roots-van-don-bosco-2

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2019 nr.6  

Samen op Weg 2019 nr.6  

Advertisement