__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN OP WEG 6

Zalig Kerstfeest

Tweemaandelijks tijdschrift 2018 // jaargang 26, nr. 6 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

Gelukkig Nieuwjaar

IN DEZE EDITIE: 3/ Madagaskar: jongeren in nood 4/ Mariane en Tsiry 6/ Onderwijs en gender

EDUCATION CHANGES THE WORLD


voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om od attract es voor de k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober Saved by te vrienden, mobiliseren om het recht op onderwijs te nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extrawereldwijd u d te beFormation en voor het recht op onderw s Wereld.be // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Conférence Lemonde.be // A l’agenda Agenda Lemonde.be // A l’agenda ee verdedigen. spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération audan Déveook oppement zomer mocht ik in Ik India, met 9en Belgische wilsamen hen – De u –Boscobeweg Don ngbedanken w een feestevoor k startschot geven Naar aan e d ng van de Beste lezer, ns en nogopnieuw zovee ontdekken meer Kortom Contacteer dan onze medewerkers ontw kke ngseducat e ème krachten, waaromvoor ik bij VIA La quatr het ube aar voor Don Bosco op een Open Happen ng heeft er opconférence vr dag 3 ok ngde Don Bosco 200 3 oktober: Saved Bell DeWereld.be // by Opthede Agenda inzet! neuren Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat weekends vanalsnovember-december nfocyc us BTC 25 november 2014 educa d conferent e Net u zijn wij er van Jong overtuigd dat ontwikkeling L nfocyc e en organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Genre opengoo en ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 4 heilig week-ends de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence educa d et é Samen met u gaan wij meerdere oud a e vrFormat enden on u t d e ru me 25 “fam e” van Don e p aats n honder 4 week-ends novembre-décembre novembre Conférenceact educa d in degeven wereld bijde goed begint het ge ondernemers die ik begint ontmoette, hetdeonderwijs. raakt me Zo eestelijk startschot Naar aanleiding van Internationale dag van de Leerkracht Ik –quen uvan –une dan déveon oppement est unewil format on een donne vue ook aura eu dans es ocaux Coopérat au Déve uitdagingen tegelijk aan. arde Waar? Hee Be ëvoor Georganiseerd door V AngDon Bosco Bosco z noppement u tgenod gdghen dag ontmoet Stud o G obo d e de de a

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

van elk kind ook. Coopérat on Déve oppement een Openleven heeft er op au vrijdag 3 oktober opnieuw eenBosco Saved200 by the bell 3 oktober: Saved by the Bell 20 september: Open Don eds opnieuw. EnDeWereld.be het doet onwaarschijnlijk deugd // Op dehappening Agenda eo opnfocyc usHappening. georgan seerd door BTC het Be g sch De de nteBeste nat ona eet Educa d be confeème ent econférence heeft aon s thema nternat onawe dinhet ensemb escholen de coopérat onv enternat deLa aquatr d nscr pt sont d spon be e Beste vrienden, e ruime “familie” van Don actie plaats honderden inea het n land. Samen met http //openhappen ng w x com/ s m Stud o G aanbod obo en an mat het attractona es evrienden, voor de kème nderen seert Lemonde.be // A l’agenda La quatr conférence organ nternat ona eroepen d Educa te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd ntw kkevan ngsagentschap s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv nden n de DeWereld.be // Op de Agenda L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éducat on dans De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht en dag ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs Om landen in het Zuiden zo doelmatig mogelijk te Wij hebben daarom het volste vertrouwen in uw DeWereld.be //organ Op desée Agenda prob émat que des re at onsmet Nord / de SudDon Les week-ends theet date car des ra ancer ngaen van een cd euwe Bosco ederen een extra vee en extra u dqs Voor meer nformat www savedbythebe be L nfocyc ehet parBosco CTB agence benege comme thème Genre éducat on pour dans a prat om samen met ons te roepen sensibiliseren voor jubeljaar voor opNoordeen Open Happening. heeft erde opDeze vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved byde the bell wereld. racties voor de de kinderen, organiseert, we deen leerlingen enopleidingen, leerkrachten opqu om en zomer mocht ik rechtvaardige in India, samen met 9de Belgische helpen, isleerlingen investeren inhappening plaatselijke vrijgevigheid voor een Elke eeft van nternat e déve samenwerk ngDon de oka van BTC Agenda enmeer deta senden voo nsch v ngen z an CTB Agend oppement est une format on donne une vue aura eu dans es ocaux Deze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische 20ona september: Open Don Bosco 200 3 oktober: Saved by the Bell Beste vr des thémat ques auss var ées que e contexte partmet c overa pants est pvoor afonné à2 Jong en oud, alle vrienden uit die voor ruime “familie” van Don actievue plaats in honderden scholen in als het land. déve oppement est une format on qu donne une aura eu dans es ocaux de a CTB Agenda et mo mobiliseren om het recht// op onderwijs wereldwijd te e Don Boscoliederen, extra veel enabordent extra luid te bellen het recht op onderwijs tentoonste ng een goede spreker spektake optredens enom Op de Agenda tewerkstelling ondernemerschap het beste wat wij gift kunt u beschouwen eennSamen goede investering, 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid opnieuw ontdekken waarom bij VIAederee Lemonde.be Aen ud.be dreLemonde.be at// es De nfocyc usBosco wdl’agenda deeuitgenodigd nemers aanzetten toton nu DeWere besch Houd de dag adAgenda vast eoktober: agenda want leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij de VIA ensemb e de voor a jeeen coopérat nternat ona ekbaa etleerkrachten, de aactie nscrvpt on3onderwijs sont d Saved spon b ikes sur eur s te // A l’agenda d be // Op zijn dag van ontmoeting Studio Globo, die inde het Nederlandstalig 20 september: Open happening Don Bosco 200 by the Bell ker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil deelnemen met je school? Coopération audan économ que nternat env ronnement Quand 25 novembre 2014 is waarop wij al bijna 50muz jaarona inzetten preventief en en die beantwoordt de 20 d september: Open happening Bosco 200 oktober: Saved the Bell ensemb eDéveloppement de abedanken onstartschot nternat ona edans et aanleiding de og abyevan ddoelgericht, nscr pt sont d spon b es sur eur sdan te nternet dedigen. Ik kunnen wil hen –doen. enDon u Dit –Boscobeweging ook voor De wilcoopérat eenDon feestelijk geven Naar de Internationale dagon van de Leerkracht Don Bosco werk. Van de straatkinderen totaan kandidaat workshops ek en3/anthropo en nog zovee Kortom Contacteer onze en animatie. InDon het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen demeer leerlingen en leerkrachten op om Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat flect e opmeer. houd ng Don envoor gedrag enenhen bewust maken de og ster eke edenen swehet aanta dee neme s bepe kt tot Deze zome k de ndes nd a250 samen mest 9ques Be prob émat que des re Open atvan ons Nord Sud Les week-ends the date car pour ra sons og nog zoveel Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a moch bij VIA Bosco het levert onbetwiste resultaten duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van Verenigde het jubeljaar voor Don Bosco op een Happening. heeft op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell nzet! prob émat quevan des re atondernemers ons Nord / dedie Sud Les week-ends the date car pour ra Conference sons og stngseducat ques nom aeen de human ta reBoscoliederen, es act ons des ONG ouluid encore aLeerkracht oùaanleiding Centre Esp ondernemers ikopdes ontmoette, het raakt meedag lancering met nieuwe Don een extra veel en extra testartschot bellenlavoor hetdie recht onderwijs De Don Boscobeweging wil jonge een feestelijk geven Naar van de Internationale van nds van november-december: Infocyclus BTC 25cd november 2014: educaid conferentie L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge comme thème “Genre et éducation dans pratique”, et jonge ik ontmoette, het raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de ste ee k ach en opn euw on dekken waa om ke@ Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Wanneer 25 november 2014 ogevrienden, kheden tot act ef mond aa burgerschap Onderwerpen Filip LAMMENS op. Niet alleententoonstelling, helpen wijeen kansloze meisjes en jongens Naties. In naam van deze onze gemeende abordent des thémat auss var ées que een contexte part cjongeren, pants popafonné à 250opnieuw een Save 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25ques novembre: Conférence educaid goede spreker, spektakel, optredens, overal voordeiedereen. Wil jeHappening. deelnemen met jeest school? voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open heeft er vrijdag 3 oktober 20 sep embe Open happen ng Don Bosco 200 3 ok obe Saved by he steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux la CTB. Agenda et modalités Coopération au Développement abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est p afonné à 250 Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco voor het jubeljaar voor Don Bosco opberoep een Opendu Happening. heeft er op dank vrijdag 3bij oktober opnieuw een Saved by the onderwijs bell Haute // DeWereld.be Op deHee prob émat que genre 139 1000 Brusse Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd au Développement Agenda hundoor scholing te hervatten, een te leren en werk voorbaat! Don Bosco knovembre Van de s2014 aa kAgenda nde en ingohet DeWereld.be Op de Waar? Don Bosco Zw naarde Waar? Be ëskan G workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar Conference Centre Espace acqmotte oa de Coopération nternat ona econom sche omgev ng antropo og equatrième ycluss georganiseerd heteBTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als // thema économ que nternat ona anthropo og ealle env ronnement Quand 25 Jong en conférence oud, vrienden uitAgenda died’Educaid.be ruime “familie” van DonSavewe actie plaats in BTC-CTB honderden scholen lan La internationale a en Lemonde.be // A l’agenda d'ensemble de laStudio coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. //openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met nancieel beheer 25 november: Educaid conferentie animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen leerkrachten op om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Lemonde.be // Aorg/fr/ l’agenda La quatrième internationale d’Educaid.be Quand a économ que nternat ona anthropo og econférence env ronnement 25 novembre 2014 Directeur teeen vinden. Ook de lokale verbetert dankzij om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd een dagrelations waarop we onze deuren opengooien. of 02dea/neme 423 87. ingsagentschap, is opleiding die een overzicht “Gender en onderwijs in de //www praktijk”, en zal plaatsvinden in deDon ze zomer mocht ik in India, samen met 9economie Belgische P us d http btcctb nscr pt on http onge onde sGlobo, dde onactie moe e hedeed zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio diek de ine het Nederlandst L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence de commeBosco thème “Genre et ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org éducation dans la pratique”, De cobeweg ng139 w etng een ee ecom/ cho ge en Naa aano ng an naa e problématique des Nord /info Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons le nombre Haute 1000 Brusse sP20us eu human re hu pver ng NGO-act vdebelge te ten of de Meer nformat op http //openhappen w xons sinfo m Stud Gd//www obo Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die actie intehet Nederlandstalig onderwijs lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en de extra luid bellen voor het recht op onderwijs adie de human ta re es act onse des ONG ou encore alogistiques où Conference Centre Espace acqmotte meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycletaorganisée par Voor la en CTB, l’agence belge de comme thème “Genre etHoogstraat/Rue éducation dans laBo pratique”, et zijn om samen met leerlingen te sensibiliseren en n de internationale samenwerking en de Noordlokalen van BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco onze opleidingen marktgericht zijn. In die landen Wij wensen u een spannende lectuur enroepen hele fijne développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we onwaa de leerlingen en leerkr zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en a de human ta re es act ons des ONG ou encore a où Conference Centre Espace acqmotte BTC-CT oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen ng heeft e op dag 3 o obe abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. rkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA s eeds opn euw En he doe sch n k développement, une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités enest animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om tentoonstelling, een goede spreker, Houd spektakel, optredens, overal enomvoor iedereen. Wil je deelnemen met je 20school? september: Open happening Don Bosco 200 DeWere dtebe // voor Ophet de Aw es. De wil deelnemers aanzetten tot nuby beschikbaar. de dagng alvast vrij in jesont agenda, want, Meer nfo www educa dSave be/n /event/educa dbe-conferent eenderprob emat ekla komen daar aan bod 20 september: Open happening 200 3 oktober: Saved by the d'ensemble de la3Meer coopération internationale ethttp://openhappening.wix.com/ de lavakmanschap d'inscription disponibles sur leur site internet. prob émat que genre 139 Brusse sluidBell informatie op: du i.s.m. Studio Globo. ing Doninfocyclus Bosco oktober: Saved the Bell openhappen Voor meer erech te mobiliseren om het recht onderwijs wereldwijd lancering van een cd met nieuwe DonBosco Boscoliederen, extra veel en extra is200 immers een enorme behoefte aan en deWereld.be //het Op de Agenda ong en oud aDon eSave enden urecht dHaute eop u4een me am e1000 Don ac e pbellen aanformat nte honde den international, Quand :sur 25kerstdagen! novembre 2014 week-ends dean novembre-décembre: Formation d'ensemble deéconomique coopération internationale et de la Boscoliederen, d'inscription sont disponibles leur site internet. be agenda Lemonde.be //op ALemonde l’agenda te mobiliseren om het recht op wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Donnog extra veel extra luid te bellen voor workshops, muziek enl’anthropologie, dans en zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: deWereld.be //l’environnement, Op de Agenda prob émat que du genre Haute 139 Brusse sheeft n veren Boscoen werk. Van de straatkinderen 4een week-ends deonderwijs novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid om e1000 zonderwijs en da ook Be g sche ee//k Aach en gemo op houding gedrag en hen bewust maken van de logistieke is het aantal deelnemers beperkt toten 250. Lemonde.be // A l’agenda Lemonde.be // A l’agenda problématique des relations Nord /tot Sud. kandidaat Les redenen, week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de n g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa d be conferent e openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be een spektakel, overal enng voor bedanken iedereen. Wil deelnemen Lemonde.be Atentoonstelling, l’agenda Coopération au Développement Bogoede co nspreker, us-de-prakt genod gd Ik oowil dag an on moe ud ofeestelijk G obo dstartschot e de ac egm problématique des relations Nord / les Sud. Les week-ends date, car des raisons logistiques leverdedigen. nombre de initiatief. Madagaskar maakt hier geen uitzondering op: l’aide humanitaire, deshttp ONG outhe encore la// pour où :gender-onderw Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Meer nfo http //www btcctb org/n /nfo nfocyc us koptredens, Peen us dactions //www btcctb org/fr/ nscr pt on Peen us d nfo http //www djevoor be/fr/even – Rue en u87. –Boscobeweging dan ook De Don wilSeduca een tentoonstelling, goede spreker, spektakel, optredens, overal en ook voor iedereen. Wil je deelnemen met een dag waarop we onze deuren ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofhen 02je / school? 423 20 Coopération au Développement Wanneer: 25 november 2014 eden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS verdedigen. Ikparticipants wil hen –Leerkracht en uest –Boscobeweging dan bedanken voor abordent aussi variées que leopengooien. contexte participants plafonné à 250. De Don wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de van de ge ondernemers die ikthématiques ontmoette, het raakt me om samen mendeeduca ons eedInternationale ngen edag sens b Leer se Pdesus d nfo //www btcctb org/fr/ nscr pt usontwikkelingseducatie: dz nfo feestelijk startschot geven Naar aanleiding van decontexte Internationale dag van deest workshops, muziek enan dans en nog zoveel meer. Contacteer dan onze medewerkers ontwikke abordent des thématiques aussi variéeshttp que le plafonné àon 250. en ma medewerkers e Georganiseerd n heP aanbod an Kortom, acprakt ehttp oo //www de enza obe/fr/event gan ee oepen we de problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happe u leest het in dit speciaal nummer. workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. door: VIA Don Bosco La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a ?eel Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “Gender en onderw s n de k” en Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quandvoor : 25het novembre 2014 de inzet! 20 sep embe Open happen ng jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by th beheer 25 november: Educaid conferentie de inzet! 4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 25op november 2014: educaid co op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuwQuand een Saved byeen thedag bell économique international, l’anthropologie, l’environnement, : 25 novembre 2014 Directeur L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 eds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 no e mob se en om he ech onde w s we e decb ance ng an een cd me n euwe Don Bo co ede en een e a ee en e a u d e Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van deWere d be // Op de Agenda 4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie //30 Op de Agenda 4 week endsA de novemb epratique”, décemb L’Infocycle organisée par laGlobo. CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la et een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Lemonde be agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aideDeWereld.be humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Same exposition qui met en photos a Coopération Lemonde be agenda de novembre-décembre: Formation novembre: Conférence educaid l’aide humanitaire, lessactions des ONG oujanvier encore scholen la 42015 oùhet : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue25goede développement, est une A formation qui donne une vue W ie ruime “familie” van Don a actie inng? honderden in land. Samen met au Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: V Lemonde //plaats AZwijnaarde. eoblematiek, chtWant ngen veren gagenda pweek-ends aatsv nden nWaar? de oka en van Agenda en suitgenodigd voor Bosco zijnles voor dag van ontmoe en oonGeorganiseerd e qui ng BTC een eded e au pe adeta ekDéveloppement eden o– e dan aeen en ook oo ng ede een Coopé aactie on au Déve oppemen développement, est une formation donne vue aura lieu dans locaux de la CTB. Agenda et modalités Coopération au 1000 Développement Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentiekomen daar aan bod.openhappening Coopération Développement problématique dube genre. Haute 139, teverp zien problématique dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Waar? Don Bosco Heel België. door: Bosco Voor meer informatie: vep VIA gen wop hen en bedanke De Don Bo obeweg w eenond e Bosco zijnBrussels uitgenodigd voor eenwww.savedbythebell.be dag vanune ontmoeting Studio Globo, die–de in het Nederlandstalig hoe een land is, hoe minder zijn De Infocyclus georganiseerd doorDon het BTC, het Belgisch Deuvierde internationale Educaid.be Coopération au Développement du genre.welvarender Haute 139, 1000 Brussels La d'ensemble de laStudio coopération internationale et de laquc iging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft een dag van inspant ontmoeting Studio Globo, pédagogie die de actiefinancieel ingeorganiseerd het Nederlandstalig onderwijs 10 oktober: Vorming beheer 25 november: Educaid conferentie De Infocyclus door het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinde wo hop mu e en dan en nog o ee mee Ko om Con ac ee dan on e med La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a La quatrième d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event saverlaten. ésienne Meer informatie op:sensibiliseren http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio oo he leerlingen aa en oo Bo oo animatie. In januar hetGlobo. aanbod: attractiestot voor de de kinderen, organiseert, roepen we“Gender de leerkrachten ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht onderwijs inDon de praktijk” La quatrième conférence aube 2015 -11 februar 2015 9e 9 november 2014 ha 5het ater L’Infocycle organisée par lad’Educaid.be CTB, l’agence belge de comm om samen met ons leerlingen te en jongere generatie land zalde het is27 Plus d’info Plus d’info :En http://www.educaid.be/fr/event nze !plaatsvinden problématique des relations Nord /enBTC Sud. Les week-ends anc ee beheer van ealst nthema tjaar at ef? de ven ngen vo Houd de dag athème vast vr ninternationale agenda ontwikkelingsagentschap, isnschr een opleiding die een overzicht “Gender onderwijs in de praktijk”, enorganisée zal de voor de kinderen, organiseert, roepen we leerlingen en leerkrachten op om L’Infocycle organisée par lagen CTB, l’agence belge deon comme thème “Genre et éducation dans la et istracties deze vorming iets: http://www.btcctb.org/fr/inscription voor “Gender enwillen onderwijs in deproblématique praktijk”, en zalrelations lancering cdraisons met nieuwe Don Boscoliederen, openhappening Voor meer informatie: par e lain CTB, belge de thème 4deu weekend van novembe de embe n o uwww.savedbythebell.be 25 novemb Leen nl’agence opratique”, enovember oypratique”, gan ée aeEduc CTB een dag waa op weBoscoliederen, eL’Infocycle endéveloppement, opengoo en on w ngpa educa e@ des Nord /en Sud. Les week-ends the car pour des logistiques lecomme nombre de 4van week end de novemb eeune dé emb Fo ma ong oud avoor eBTC. enden uen dond eal lancering van een cd met nieuwe Don een extra veel enformation extra luid teen bellen het recht opaura geeft van de internationale samenwerking en Noordlokalen van de Agenda detai openhappening meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par Voor laoktober: CTB, l’agence belge de comme “Genre et date, éducation dans la et 10 oktober Vorming financiee beheer 25 20 september: Open happening Don Bosco 200 3met Saved by the Bell estde une qui donne vue 30 anv er 2015 expos t on qu en photos a 4 week end de novemb e dé emb e Fo ma on abordent des thématiques aussi variées que le contexte geeft van de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn juist deze generatie die nodig is om hun economie te 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la développement, estvoor une formation qui donne une vuele contexte aura lieu dans lestentoonstelling, locaux de laplafonné CTB. Agenda et modalités développement, est une formation donne une vue aura dans mobiliseren om het recht te we Boscoliederen, extra veel en extra te een bellen voor het recht opinspant onderwijs spreker, spektakel, optred Ben je (bestuurs)lid van vereniging die zich De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft eld.be Op deen Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat déqui eet oppemen eu?deelnemen une odegma on qu ichtingen vereniging? plaatsvinden in wereldwijd de lokalen van BTC. Agenda en details voor Coopé aeen on au abordent des thématiques variées que participants est àgoede 250. 4een week-ends deonderwijs novembre-décembre: Formation 25 novemb e qui Con éaussi ence educa dspektakel, 30 anv er 2015 expos tdéveloppement, on qu met en photos a Waa ?Zuidrelaties. Don Bo coDe Zw naa de wil Waa Be ëlieu est une formation donne une vue aura lieuoptredens, dans lesdeelnemers locaux de laaanzetten CTB. Agenda modalités infocyclus tot nuoDéve beschikbaar. Houd dag alvast Lemonde.be //op A l’agenda Bo genod ooGeo tentoonstelling, goede spreker, overal voor iedereen. Wilnoppemen je met jeeen sg d'ensemble de la coopération internationale etHee de lagd d'insc Coopé aenworden on au Déve oppemen erDonuspektakel, t//zals en hoe organ seer e27luid want het aanta dee moet 250 beperkt Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten toteennemers nu beschikbaar. Houdladetot dag vrijde inéconomique jegsont want, om Lemonde.be // A l’agenda international, l’anthropologie, l’environnement, d'ensemble deiets la voor coopération internationale et de d'inscription sur leur site internet. d'ensemble laagenda, coopération internationale etdeen de gnog laSave d'inscription so D alvast gdisponibles BTC B Dmeer. pédagogie salésienne workshops, muziek en dans zoveel Kor Etienne pédagog eeen sa ésDan enne eker, optredens, en ook voorinbedanken iedereen. Wil je deelnemen met je een project het Zuiden? istot deze vorming als thema “Gender enop onderwijs indisponibles de praktijk”, dzal emb emedewerkers aobo nthe na januari 2015 -11 februari 2015: 9e mber 2014: haïti 5 hen jaar later économique international, l’anthropologie, :maken 25 novembre 2014 Coopération audan Développement d'ensemble de lavrij coopération internationale etde de lama d'inscription sont sur leur site internet. Save reflectie opl’environnement, houding en gedrag enopenhappen henQuand bewust van deen logistieke heton aantal beheer vanIk jeontwikkelen. initiatief? inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast inschool? je agenda, Mee nInternationale onog eVANDERCRUYSSEN hKortom, pproblématique ngrelations wen com m eaSredenen, ud oontwikkelingsedu Gisaanbod des Nord Sud. week-ends da en/ an maLes noopé he aedee dedigen. wil – De enDon uoveral –de voor workshops, muziek en dans en zoveel meer. Contacteer dan onze Boscobeweging wil feestelijk startschot geven Naar aanleiding van dag van de Leerkracht

bedanken voor de inzet!

oorwoord

Ik Ik wil hen – en u – dan oo bedanken voor de inzet!b

Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor de inzet!

Mettre enaabeheer photos es 3 des caractér stLes/ques de aconferentie pédagog eweek-ends 30 anv er àdate, 17h reflectie opphotos houding en gedragproblématique en hen bewust maken van logistieke redenen, is het aantal deelnemers tot Quand 250. pnog12zoveel anua 2010 kostte een woestende dbev ng het 10 oktober: Vorming financieel 25denovember: Educaid relations Nord Sud. Les week-ends the date,g e car pour des raisons le nombre de CTB problématique des relations Nord /logistiques Sud. Les theencore car pédagog eve sa és enne 30 janvier 2015 : exposition qui met en la l’aide humanitaire, les actions des ONG ou la wcar g beperkt gnombre GNo L voor g Wanneer: g d partic dag waarop we onze deuren Wereldmeerdaagse Brasschaat problématique desbeperkt relations Nord Sud. week-ends the pour des raisons logistiques le éma de ob de e november angon Su Kortom, Contacteer dan medewerkers ontwikkelingseducatie: jou. Wat zijn jeonze financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in deona lokalen van Agenda en details l’aide humanitaire, les actions des ou où :een Conference Centre Espace Jacqmotte, Rue 25 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30meer. janvier 2015je: exposition qui met en Don photos la op een LAMMENS La qua ème on é en eoktober n eONG na e encore ddate, Edu alaBTC. dabordent be aFilip des thématiques variées que leopengooien. contexte an eque ng an een dBTC-CTB, euwe openhappen ng Voo mee oparticipants ma www L gpaussi CTB een dag waarop we onze deuren ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofme 02 /neg423 voor het jubeljaar voor Bosco Open Happening. heeft er/ op vrijdag 3 opnieuw een Saved by the bell zien en hoe organiseer want het aantal deelnemers moet tot 250 worden Wanneer: 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS abordent des thématiques aussi variées queng leopengooien. contexte est plafonné à du 250. abordent thématiques aussi variées que pédagogie salésienne inzet! g participants ft estdes mgenre. w De g levcontexte N problématique Ben e bestuurs d van een veren g d e z ch nspant voor erde oes20 m mquenternat Waar? Don Bosco Zwijnaarde. abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants plafonné à 250. Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 Waar: Conference Centre Espa zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 2010 kostte een verwoestende aardbeving het abo den de héma au a éee ends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quan problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de omme hème Gen e e édu a on dan a p a que e De Were dmeerdaagse w ongeren kenn s aten de maken ven aan 230 000 Ha t anen Nog eens 1 5 m oen Ha t anen Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, nnuari opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst tut Don Bosco de L m m 4wegwijs week-ends de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid en oon e ng een goede p e Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Jong oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, zoals de internationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 no orkshop maakt je om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd Directeur D 2014 w 4 week-ends de Formation 25 novembre: Conférence educaid Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription m mdesop: 10novembre-décembre: oktober: Vorming financieel beheer 25 Educaid conferentie Ben je (joie-confiance-bienveillance) (bestuurs)lid van eenphotos vereniging die zich inspant voor Dedevierde internationale Educaid.be conferentie international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre Directeur Hoogstraat/Rue Haute 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of Meer informatie l’aide humanitaire, actions ONG encore laan139, oùog: B De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten maken 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen Mettre envoor es 3ontmoeting caractér ques aHoogstraat/Rue pédagog eRue Quand egheeft 30 anv er àque 17h30 salésienne :économique telle était laorganiseer où :jenovember: Institut Don Bosco des Wallons 4000 éde onom nhttp://openhappening.wix.c eouna ona h opo Plus d’info :eu http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : worden http://www.educaid.be/fr/event m développement, est unejeBelgië. formation qui er donne une vue au ast dan ede odie au de adeCTB Agenda e 1000 moda é 59, Coopération au Développement Hoe moet boekhouding uit zien en hoe want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt Waar? Heel Georganiseerd door: VIA Don Bosco hop mu e“Gender en en no Haute milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Bosco zijn uitgenodigd een dag van Studio Globo, de actie inLiège, het Nederlandstalig onderwijs l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 139, où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, een pro ect n het Zu den? Dan s deze vorm ets voor a s thema ew l’aide humanitaire, les actions ONG ou m encore laRue oùdan : Conferen flng gEspace gà des wwo Coopération au Développement Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 m N S L en beantwoordt al door: Educaid met Noord-Zu dprob emat ek en wordt offic ee geopend op eproject o en hun hu s Vandaag even nog steeds 350 000 Mettre en photos es 3 caractér st ques de a pédagog e Quand e 30 anv er 17h30 l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Jacqmotte, BTC-CTB, Rue een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal Meer info: www.educaid.be/nl/eve genderproblematiek, komen daar aan bod. m on confiée aux éwordt èves de 6e TQ nst tuts L ège du genre. cyclus georganiseerd hetnog BTC,3 het Belgisch Dess vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als openhappening met Noord-Zuidproblematiek en30 officieel geopend op hun huis. Vandaagendoor leven steeds Mettre photos les caractéristiques de pédagogie Quand :quatrième le janvier àp17h30 m N LHaute La internationale d’Educaid.be aeenWaar? a de een human a e opeSweaon on deHaute O mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège d'ensemble de laeenvoudig internationale et de lamaakt d du nconférence onthema on d degré pon b einfo: uleerlingen eu des nleerkrachten eHaute ne problématique Sa Meer www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentiegenderproblematiek, komen daar aan bod. problématique genre. 139,evoor 1000 Brussels die350.000 enla efficiënt? De workshop je wegwijs om logistieke redenen. Brussel. p://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. dag waa ewdeu en o2 problématique du genre. 139, 100 openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be en animatie. Incoopération het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de op omGeorganiseerd Wannee m ginspant mDe g pinternationale O w ège La quatrième conférence internationale d’Educaid.be aWallons Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich vierde Educaid.be conf F LAMMENS m salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des 59, 4000 sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst tut Don Bosco de L Rue des W problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk t.rs Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus elingsagentschap, een opleiding die een overzicht onderwijs in où de praktijk”, en zal plaatsvinden in deRue Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor Dede internationale conferentie heeft jou. Wat zijnmeer je de verplichtingen plaatsvinden in de lokalen van Agenda eng details voor m L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge deweek-ends comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et aBTC. zondag 1 februari om door de Brasschaatse Schepen in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : “Gender telle était la :15u Institut Don Liège, des Wallons 59, 4000 ob éma que du gen e Zw ou Wat zals nenvereniging? e“Genre financ ëvierde epou ngen veren ng? pège aatsv nden nPlusnaa de oka Bram Reekmans, Etienne Vandercruyssen problématique des relations Nord /en Sud. Les he da ealzondag acht on ogEducaid.be que esrecht nomb e onderwijs de Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Saint-Luc de Liège et Tournai. Mission accomplie : ance leurs Plus d’infos :de Plus d’info : Bosco http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :de http://www.educaid.be/fr/event Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription d’info :h 1 februar om 15u door Brasschaatse achtoffe s nisRedactie: tentenkampen sa és enne ocdfinanciële e-confiance-b enve te eaveel éta tss aobe où nst tut Don Bosco depmLd Rue des ons Waa ? Don Bo de het financiële beheer van je project beantwoordt door: Educaid lancering van een met nieuwe Don Boscoliederen, een extra enverp extra luid te bellen voor het Voor meer informatie: www.savedbythebell.be Waa m us mg gSchepen g o Wa L’Infocycle organisée paraux lain CTB, l’agence belge comme thème etTourna éducation dans lahttp://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ pratique”, et gin mission confiée élèves de 6e degré TQdededes instituts een project inzijn het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender ennovembe onderwijs demC59 pr Sa nt-Luc de L ège et de M on accomp e eurs P infos http //www e Plus d’info : Liège http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :op http://www.educaid.be/fr/event 10 ok Vo m ng financ ee behee 25 Educa d an de internationale samenwerking en de Noordlokalen van BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen m g D ec eu développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts “Wereldmarkt” voor met een ement biedt eenDruk terugblik opune hoe Haïtiaanse PNGO us n oquihn met www b opHONG b ola mTournai. ss on confiée aux éGeorganiseerd ded’infos 6edoor: degré TQ des nst L jeège abordent des thématiques aussi variées que le Liège contexte pa pan een pvoor aVoor onné à 250 & Lay-out: Gent /Ontwikkelingssamenwerking, Verantwoordelijke uitgever: Albert Van Hecke, H. Placestraat Groot-Bijgaarden travaux seront présentés au vernissage organisé àèves l’Institut développement, est formation qui une aura lieu dans les locaux deoveral la CTB. Agenda et modalités ghg p n m met m44, g: exposition op ma md 30 janvier 2015 enephotos tentoonstelling, eendonne goede spreker, spektakel, iedereen. Wil jetuts deelnemen school? je concrete vragen. Waar? Gent. meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Saint-Luc de Liège etGraphius, de Mission accomplie :la leurs Plus : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als plaatsvinden in de lokalen BTC. Agenda ties. De infocyclus deelnemers totugb beschikbaar. Houd de dag6e alvast vrijjanvier ine jesont agenda, want, om 30 2015 : exposition qui met en photos la m ONG Hoe organ seer het financ ee beheer evereniging? ntut tng at1702 ef? deMee nschr vvan ngen vo gee d'ensemble de laTournai. coopération internationale et de d'inscription disponibles sur site internet. Save m on évue èves de degré TQ des nst tuts L van ège Were dmarkt voor Ontw kke ngssamenwerk met een t aankijken evenement bLiège edt een te knuaux op hoe Ha toptredens, aanse Saint-Luc deafgelopen et deaanzetten accomplie :uit Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. Tijdens de 2 weken zijn naast es tegen wil de 5ss jaar heropbouw jou. Wat zijn jeconfiée financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden inleur de lokalen BTC. Agenda en details voor Hoe moet jeMission boekhouding er zien en hoe organiseer je het deelnemers moet 250 beperkt worden jler.be/kalender/event/ économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25want no emb eaantal 2014 d'ensemble de laseront coopération internationale et de laleurs d'inscription sont :disponibles sur leur site internet. Savevan sé no g tot m m salésienne travaux seront présentés au vern ssage organ à nst m g januari openhappen ng2015 totMee Don Bosco de Liège, leen 30 janvier àège 17h30. L’exposition pédagogie workshops, muziek dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: travaux présentés au vernissage organisé à l’Institut Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk 27 -11 febru 29 november 2014: haïti 5 jaar later op houding travaux en gedrag en hen bewust maken van de logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. Sa nt-Luc de L et de Tourna M ss on accomp e eurs P us d nfos http //www eunes-vocat ons m pan g problématique desau relations Nord /29Sud. Les week-ends the date, car pour desbrede raisons le uu nombre de Hoe organiseer jelogistiques het27efinancieel beheer van jee en initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd dendag alvast vr pédagogie salésienne Ben be d an een g ng d e ch n oo De e de e na ona e présentés vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voor het publiek rdbeving enproblématique schetstseront huidige kader. Verder wordt januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e november 2014: haïti 5 jaar later 10 oktober: Vorming financieel beheer Hoe organiseer je/de het financieel beheer van je initiatief? de volgen. de dag alvast je 87. agenda, die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt wegwijs om redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd des relations Nord Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons leeurs nombre dea pub 30 janvier 20152 : exposition qui en photosons la g catho l’aide humanitaire, les des ONG ou encore laje où Coninschrijvingen elogistiques en er elogistieke Cen Ebrede pa eHoud qmo eek BTC Rue Mee n oin www g dee qu P ou g d eunes-vocat nEducaid oo zmet www • Is uw adres onjuist of bent u 17h30. verhuisd? Gelieve dit teon melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, Sa nt-Luc Lactions ège etHoe Tourna M ss accomp equi us d voor het Tnfos dens de ndeelnemers naast gan totsat esmondiaal aank ken tegen de 5lede aa he opbouw een dag waarop we onze opengooien. of 02CTB /vrij 423 20 pérégrinera ensuite, tout auopen long de l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, le meer 30 janvier àdeuren L’exposition 10 financieel beheer 25 november: conferentie moet efilmvoorstelling boekhoud ng u2photos tàeDon z17h30 en en hoe organ seer e//www het n Wereldmeerdaagse Brasscha 30 janvier 2015 : ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org exposition met en photos la P Wanneer: 25 november 2014 heden actief burgerschap. Onderwerpen 30 janvier 2015 :http exposition qui metwant en photos la g aanta Filip LAMMENS Voor informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ u dwant nweken www des thématiques aussi variées que contexte participants estoktober: plafonné àVorming 250. 2afge Hoe jedebat. boekhouding er en hoe organiseer tot 250 Wereldmeerdaagse Brasschaat Bosco Liège, lehet 30 janvier à 17h30. L’exposition een p oà ec uit n zien he Zu den Dan de je e salésienne oP m ng eo hetooaantal a hemamoet Gende en bo Don Bosco de L ège e 30 anv er Lexpos t on waaronder eenhoe quiz, een en een r gekeken Don naar de abordent ontwikkeling van het land en 30 janvier 2015 : exposition qui met en la abordent desdeproblématique thématiques aussi variées que le contexte participants est vern plafonné àmoet 250. pédagogie du genre. Hau e 139 1000 B u e Hoe moet je boekhouding er uit zien en organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden in financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid travaux seront présentés au ssage organ sé nst tut Mettre enaardbeving photos les caractéristiques de la pédagogie Waar? Don Zwijnaarde. Waar? België.+Georganiseerd door: Don Bosco Op32(0)2 12 januari 2010 kostte een verwoestende het 3anv pérégrinera ensuite, toutBosco au long deWaar: l’année 2015, dansCentre les pédagogie salésienne t.a.v. Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel /2014 Telefoon: 427 47 20 /VIA e-mail: privacy@viadonbosco.org. six écoles secondaires Bosco de Belgique francophone. Conference Espace Jacqmotte, BTC-CTB, internationale economische omgeving, antropologie, pédagogie salésienne économique international, l’anthropologie, l’environnement, : 25 novembre detail/detail/483 e pub 2015 expos on qu Mettre enaardbeving photos les 3enact caractéristiques de la pédagogie Quand leom 30 janvier à van 17h30 eel beheer 25 november: Educaid conferentie Op 12 januari 2010 kostte een: Quand verwoestende het pédagogie salésienne die eenvoudig efficiënt? De maakt jev logistieke redenen. Brussel. Ge ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les seront présentés au vern ssage organ àHeel nst tut scho v te ten te ten voor het brede ek aRedactie: de aapérégrinera dbev ng en hu dDon ge kade Ve de wo dtBieke Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015 kan worden gedaanStassen, voor detravaux door de aardbeving Lore Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Vandamme, Bram Reekmans économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25 novembre Directeur ou Wa nworkshop ewww.educaid.be/nl/event/educaidbe­ financ ëact e eGeorganiseerd pwegwijs ch ngen a : je eHaïtianen en g 30 ng pWereldmeerdaagse aa stWaar? nden nzich dewil ojongere ame en (bestuurs)lid een vereniging inspant Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription P 2014 us d nsé oVoor hen pmeer www edu a aan dWaar? be230.000 eook enHaïtianen. dBosco, eencore eenvoud g en effic ënt? De workshop maakt eNog wegw om og eke redene die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je1000 wegwijs om logistieke redenen. Brussel. jeschetst concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: De leven eens 1,5Ben miljoen salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était la Hoogstraat/Rue Haute 139, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deBosco six écoles secondaires Don de Belgique francophone. Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. l’aide humanitaire, actions des ONG la où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor Desdevierde internationale Educaid.be conferentie pérégr nera ensu te tout au ong de année 2015 dans es • humanitaire, Wilt u ons steunen? VIA Don Reknr.: 435-8034101-59, IBAN: BE84 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB. Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t on De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten maken leven aanou 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. l’aide les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quan officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u tiseerde kinderen. in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid 27 anua 29 novembe 2014 ha 5 aa a e Hoet on o verloren gan eehune huis. he financ ee behee an e17h30 n350.000 ain het eélèves de n ch ngen oinstituts gen Ho een project Zuiden? Dan is deze vorming iets Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à met Noord-Zuidproblematiek en woe Vandaag leven nog steeds Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieroblematiek, komen daar aan bod. Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels mission confiée aux de 6e degré TQ des Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be 10 ok obe Vo m ng financ een project in het Zuiden? Dan isqu deze vorming voor als thema “Gender en onderwijs inqude waaronder een z 2Quand een mvoorste nganv en30 een nde mee gekeken naa De de vierde ontwinternationale kke nghun van het and en anv edebat 2015 e: po on mepraktijk”, en où phoee met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel op verloren huis. Vandaag leven nog Mettre en photos les caractéristiques deela pédagogie : leiets 30 janvier à47 17h30 confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège problématique du informatie genre. Haute 139, 1000 Brussels • Voor over legaten, etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org / fi Tel 02/427 20. salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle était la : In ncontacteer het financ ëmission eong beheer van pro ect en beantwoordt ageopend Educa doù eneme Waar: Ruiterhal, Brasschaat r:niging 29 november 2014 30 ezijn 2015 e: po on qu me en pho o verenig admee die zich inspant voor Educaid.be conferentie heeft350.000 je:3steeds concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: jou. Wat je financiële verplichtingen als Hoe moe e boe houd e u: Institut enSaint-Luc en hoe ode gan eeet edoor wan he aan a We salésienne (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était la alsng où Don Bosco de Liège, Rue Wallons 59, 4000 1www.educaid.be/nl/eve februari om 15u door slachtoffers infrancophone tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle était la :dee Institut Dod nfo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus pérégr nera tesalésienne tout au de année 2015 dans es Plus d’info :Voor Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event sslachtoffers xgender-onderwijs-de-praktijk écoensu es seconda res Don Bosco de Be g que Liège de Tournai. Mission accomplie : leurs meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pédagog edes adegré ézondag enne jou. Wat zijn je financiële vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en detail indredacteur: Kilian DE JAGER –http://www.btcctb.org/fr/inscription Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – Lay-out: zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen in tentenkampen. (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event mission confiée aux élèves de 6e TQ des instituts e en pho o e 3 a a é Liège que Saint-Luc de2015 Liège etdedans de6eTournai. Mission accomplie Plus d’infos : ehttp://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ O: leurs wMe pédagog é jeenne Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik De Merodestraat 18,voor Mechelen vanals 14u tot voo 21u pérégr nera ensu te tout au ong depraktijk”, année es deze vorming iets thema “Gender en onderwijs in dbev de enaux zal Wanneer van anuar totwo 11 februar aa wat kan wo den gedaan de doo de aa ng Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk mission confiée élèves TQ des instituts Liège Hoe het financieel beheer van je initia confiée auxopmaa élèves de 6e adegré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, Dit evenement biedt een terugblik hoeorganiseer Haïtiaanse FFSET, Oostakker d degré edes een oud g27 en effic ënmission De hop e2015 wegw om ogdag enformat ean edenen W travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut sisuw adres onjuist of ubent ugift verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. De Ben be uu een en detail/detail/483 Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. vrij inePlus je aux élèves de 6e –degré TQ instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een Dit evenement biedt een terugblik opHoe hoe Haïtiaanse eSEGHERS vragen Waar? Gent Georganiseerd door meer eag de Liège Mission :dalvast leurs Hoofdredacteur: Maud –mission Eindredacteur: Kilian DE JAGER Maudorganisé SEGHERS, DESaint-Luc WILDE, Eric JORIS –etBosco, Lay-out: W m HJan Nde Tournai. m eHoud He de a éVoor enne oaccomplie onfian ePlus bD en eTijdens an e:gd travaux seront présentés au vernissage à Katrien l’Institut sdoet, x éco es seconda res Don Bosco de gRedactieraad: que francophone 30 anv e 2015 expos on qu me en pho os aconfiée een worden uwconcrete gegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de vzw VIA Don in conformiteit projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc deVoor Liège et Be de informatie: Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Saint-Luc de Liège etHoe Tournai. Mission accomplie :uit leurs d’infos voordoo het brede publiek. organisaties aankijken tegen de afgelopen 5de jaar heropbouw plichtingen als Wanneer vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor moet je boekhouding er zien en hoe organise meer www.4depijler.be/kalender/event/ M 3 n he financ ë e behee an e p o ec en bean woo d a Educa d Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Saint-Luc Liège etHoe Tournai. Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos :travaux http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. Tijdens de 2per weken zijn het naast organisaties aankijken tegen dede afgelopen 5dejaar heropbouw een porganisé o e moet nà he Zu den Dan s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone moet je boekhouding er zien en hoe organiseer je want aantal deelnemers tot 250 beperkt w seront présentés au vernissage l’Institut Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of e-mail: offic ë e open ng zondag 1 februar 2015 van 13u-18u et aumat see de k nde en m N M 3 g g AN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel m on onfiée au é è e de 6e deg Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition pédagog e sa ésVerordening enne 8el travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut présentés au vernissage organisé àfiscaal l’Institut scholenactiviteiten ook activiteite na de entravaux schetstseront huidige kader. Verder wordt de Algemene Gegevensbescherming GDPR (EU) 2016/679, omaardbeving eenersteunpunt correcte behandeling te verzekeren: 27 januari 2015 tot februari 2015: 9evernissage ember 2014: haïti 5 jaar later die eenvoudig en efficiënt? De maakt je les weg fi workshop beheer jemet initiatief? deAdressenadministratie, inschrijvingen Houd de dag alvast vrij in kader. jedie agenda, Prov nc e-11 Oost­V aanderen en 4de pagen conferent e­gender­on detail/detail/483 seront présentés au organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten hetgan brede publiek na volgen. deenaardbeving entravaux schetst huidige Verder wordt ehet conc e e conferentie Waa ? wegwijs Gen Geo see dle doo Voo nTou o ma pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans Bosco de 30Sa janvier à de 17h30. L’exposition elieve dit tevan melden aan VIA Don10 Bosco, t.a.v. Jan Broeck en Peter Leopold oulong Wa nmee e de finan ëna e eM p o eenvoudig en efficiënt? De maakt je om logistieke redenen. Waar? Georgani oktober: Vorming financieel beheer 25 november: ge 1ww ffDonvoor mLiège, 30 janvier 2015 : exposition qui met photos laDe detail/detail/483 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Goossens, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel nfo@viadonbosco.org. n fifiLu L ège eBrussel. pérégrinera ensuite, tout au long de workshop l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, le 30 janvier àEducaid 17h30. L’exposition Don de Liège,invan le 30het janvier àactiviteiten. 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een ondermeer gekeken naar Bosco de ontwikkeling en Wereldmeerdaagse Brasschaat 30 29 janvier :47 exposition qui metaantal enHAVuGIMANA, photos la gekeken mland 6 en g filmvoorst TQ het financiële beheer van je project beantwoord attest indien toepassing, oproepbrieven en impact van uw gift. Dit is noodzakelijk voor het behoud van onze Waar Ru terha Brasschaat Wanneer novembe 2014 per telefoon: + 32 (0)22015 427 20 van ofDaniëlla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. tk zien en hoe organiseer je want het deelnemers moet tot 250 beperkt worden Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition rédaction: ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. ondermeer naar de ontwikkeling van het land en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold P o nc e Oo V aande en en he 4de p e eunpun con e en e gende onde Hoe o gan ee he finan ee m fi 6 g TQ O wwo D m H in het financiële beheer van je project en beantwoordt al de door door: Educaid pédagogie salésienne rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -pérégrinera Communication offi cer:eDaniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les a au e on p é en é au e n age pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Me e en pho o e 3 a a é que de a pédagog e Wanneer: van 27 januari tot 11 Quand 30 an e à 17h30 naar wat kan worden gedaan voor de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bif anuari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het pédagogie salésienne Voor meer nformat e–427 www er be/ka ender/event/ VANDEVIVERE –II­laan imprimeur: GEERS OFFSET SDon L Reekmans L Belgique g T Georganiseerd M m rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - pérégrinera Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA –zetten Lay-out: Pierre ERS – Emaakt ndredacteur Kons an DE AGER –kanWaar? Redact Maud SEGHERS Katr en DE W LDE Er cJORIS OR Sconcrete –Lmeer Lay-out 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook pereraad telefoon: + door 32 (0)2 47de20l’année of4dep perEtienne e­mail: viadonbosco@skynet.be. jeLay-out: vragen. Waar? Gent. ensuite, tout au long 2015, dans les Wanneer: van 27 januari tot 11Bieke februari 2015 naar wat worden gedaan voor de de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Vandercruyssen, Vandamme, Bram – imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires de francophone. Wij behouden het recht om het overschot aan verworven fondsen in te voor andere analoge programma’s in Afrika workshop je VANDEVIVERE wegwijs om logistieke redenen. Brussel. Georganiseerd LBosco g Hoe Twww.educaid.be/nl/event/educ Mboe m e u d w houd ng Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DEsecondaires JAGER Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric –Sende moe e je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: Voo mee n o ma e www 4dep e be a e en Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft six écoles Don Bosco de Belgique francophone. rn 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Meer nfo http //mund o be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k De Me odest aat 18 Meche en van 14u tot 21u officiële opening: zondag 1 febr Don Bo o de L ège e 30 an e à 1 getraumatiseerde kinderen. De Wereldmeerdaagse wil kennis laten deupersoonlijke maken 230.000 Haïtianen. Nogde eens miljoen awet é1,5enne o8Haïtianen edecember onfian e– Druk: bgetraumatiseerde en eGEERS an die eOFFSET, esix eOostakker é ajongeren a ARBYN où nde Don Bo ofrancophone. de L levenssfeer ègeopening: Rue de & Walay-out: on 1 59 4000 g g Druk GRAPHIUS, Gent aad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig van 1992, de bescherming van regelt, werd uw naam écoles secondaires Don Bosco de Belgique Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE officiële zondag februari2015 van 13u-18u kinderen. EERS OFFSET Oostakker Druk &Bd lay-out: GRAPHIUS, Gent g ën De wo en photos lesOvereenkomstig 3inzake caractéristiques de laLéopold pédagogie : le Provincie 30 janvier àthema 17h30 editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Léopold IIQuand 195, B-1080 Bruxelles wg gen effi project en al door: alleen voor debeantwoordt verspreiding van informatie onze activiteiten. Udecember heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ de wet van 8 1992, die devoor bescherming van de persoonlijke werd naam opgenomen in ons adressen­ ofenMettre Latijns-Amerika. VIA Don Bosco uw gegevens nooit door aan derden voor commerciële ofencharitatieve doeleinden. editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II /deta 195, B-1080 Bruxelles d ne e Waar: een oud Oost­Vlaanderen en 4deregelt, pijlersteunpunt. een project inEducaid het Zuiden? Dan isgeeft deze vorming iets als “Gender enhet in deuw2014 praktijk”, zal conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk de a levenssfeer de aonderwijs 483 deta /483 DEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 pé ég a en u e ou au ong de an D B L g 30 17 30 L m on onfiée au é è e de 6e deg é TQ de n u L ège editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lesvan changements nécessaires afin nous puissions vous envoyer lepdf Waar: Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29gegevens november 2014 Votre adresse est erronée ou vousWe avez déménagé? Veuillez nous communiquer lesverspreiding changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leKilian informatie. nfoin salésienne Voor meer informatie: bestand. gebruiken deze alleen voor informatie inzake onze U heeft onbeperkt toegangs­ opgenomen ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze Ben correctie­ g n www.4depijler.be/kalender/event 30finan Katrien 17 30WILDE, Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –activiteiten. Eindredacteur: DE JAGER SEGHERS, DE Eric (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était la oùLeopold : de Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59,que 4000 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 Meer http //www 4dep ebonne be/ka ende /event/deta / adresses, wL m details w L Maud nt. Georganiseerd door: Voor meer informatie: he e Don behee eBe pJO Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, II­laan 195, B­1080 Brussel Voor informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse estRoute erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements afin que nous puissions vous envoyer le jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en voor–DRedactieraad: Meer info: Waar: Frederik De Merodestraat 18,privacy Mechelen van 14u tot g21u édoor Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –over Eindredacteur: Kilian DEDon JAGER –nécessaires Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric – Lay-out: Meer informatie over beleid op www.viadonbosco.org. U kan altijd uw rechten inzake uitoefenen teëehttp://mundio.be/publi zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ om 15u door dedes Brasschaatse Schepen ers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : privacy telle était la où :Comptabilité Institut Bosco demeer Liège, Rue 59, 4000 “Faire Route Ensemble” àons la adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold g Bo an “Faire àL laège bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, àdes l’att. de21u Jan De et Peter Goossens, Bd Léopold o eGelieve eons onda o de2015 Sa n àEnsemble” Lu de eII-laan de Tou na M on a Merodestraat omp edes eu PRedactieraad: us d nDe os hdes p–Wallons www eune oLéopold auw on a ho queJORIS recht van door ons ufebruari bewaarde informatie. ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold B-1080 Brussel Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Frederik De 18, Mechelen van 14u tot Is adres onjuist of bent melden aa gueverhuisd? g dit te E 2015 detail/detail/483 mission confiée aux élèves de 6e195, degré TQ instituts Liège “Faire U Route la bonne adresse. VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àVIA l’att. de Bosco, Jan Broeck etu Peter Goossens, Bd Wannee wPeter w Don Redac e Leopold Lo S assen F projectvoorstelling_zoe_v16-10-20 p Lammens enne Van Is uw adres onjuist of bent uen verhuisd? Gelieve dit47 te melden aan Don Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Goossens, Pierre VANDEVIVERE –Contactez Druk: OFFSET, Oostakker II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: +GEERS 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. heeft onbeperkt toegangscorrectierecht van de door ons over bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +des 32 (0)2 427 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan e on e e agen Waa ? Gen Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ detail/detail/483 et 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, A bert VAN HECKE sdb Leopo d ­ aan 195 B­1080 Brusse mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een nement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse D B B g schrijven: Bruxelles. Paretéléphone: +en 32é(0)2 20 age ou par info@viadonbosco.org. eta /578II 195, B-1080 a au p éB­1080 au427 e47nDat o mail: gan é à n Plus u d’infos II­laan 195, Brussel. kan ook telefoon: + 32 (0)2 427: 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ D 90, B B-1150 B g Brussel. Saint-Luc deprivacy@viadonbosco.org. Liègeon :per leurs http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ offi ëDat e op m DGoossens, Broeck en Peter Guldendallaan , B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + et 32 de (0)2Tournai. 427 47 Mission 20Meer of peraccomplie e-mail: info@viadonbosco.org. uk & 195, ay ou GRAPH Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold II­laan Brussel +P US detail/578 Saint-Luc de Liège Tournai. Mission accomplie :Broeck leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ o n Gen e Oo en per en hee-m 4 voor publiek. Tijdens de 2195, weken zijn naast ties sd? aankijken tegen 5de jaar heropbouw Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook perB­1080 telefoon: 427 V47aande 20 of Hoe boekhouding er8ehet uit zien enen hoe organiseer want het moet totinsérées 250 beperkt worden Suivant les et dispositions de la loi du 1992 concernant la protection dejeprotection la vie vos coordonnées sont insérées dans notre fichier pijler.be/kalender/event/ Verantwoordlijke VAN sdb, Leopold B­1080 Brussel hu Ge evedetravaux dafgelopen tDon te me den Adécembre Don Bosco Adressenadm nprivée, strat e aantal t uitgever: a v deelnemers an De VAN Broeck en Peter Goossens Leopo d32(0)2 Suivant les dispositions de loiAlbert du décembre 1992 concernant la de la vie privée, vos coordonnées sont dans notre fichier Bo omoet de Ljeaan ège eV8la 30 an à brede 17h30 Le po onII­laan detail/578 seront présentés auuitgever: vernissage organisé àHECKE, l’Institut

De workshop maakt e wegw s an e pro ect en beantwoordt a ? Gent Georganiseerd door: en het 4de p ersteunpunt w 4dep er be/ka ender/event/

om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd door Educa d Voor meer nformat e www educa d be/n /event/educa dbe­ conferent e­gender­onderw s­de­prakt k Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reek Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adresse Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 uwactivités. adres onjuist oflevenssfeer bent u verhuisd? Gelieve ditnaam te notre melden aan VIAinDon Adressenadministratie, t.a.v. Jan De BroeckWaa en Peter Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la1992, protection larelatives vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre R G Wannee mBosco, Partners: info@viadonbosco.org. Nous les utilisons pour la publication à Is nos Vous avez pleinement le droit defichier consulter info@viadonbosco.org. Overeenkomstig de wet van december dieactiviteiten dede bescherming van de persoonlijke regelt, werd uw opgenomen ons adressen­ Is uw adres onjuist ofuniquement bent uladeverhuisd? Gelieve dit te melden aan VIAnaam Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold travaux seront présentés au vernissage organisé à8 l’Institut scholenactiviteiten ook voor het brede publiek ardbeving schetst huidige kader. Verder mstig de weten van 8 december 1992, die de bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw opgenomen ons d’adresses. Nous leswordt utilisons uniquement pour la d’informations publication d’informations relatives àpleinement nosadressenactivités. avez pleinement le droit notre Voo mee e Etienne naad o ma e www 4depK die efficiënt? De workshop maakt om logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd Hoo dVous eda eu M SEGHERS Econsulter nd427 eda euofDaniëlla Kper e­mail: DE AGER Reda MVANDERCRuYSSEN SEGHERS d’adresses. Nous les utilisons pour d’informations relatives Vous avezin leredenen. droit de kan consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat ook per telefoon: + 32de (0)2 47 20 viadonbosco@skynet.be. rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, u ons steunen? pé ég neeenvoudig auniquement enAlbert u Wilt e en ou aupublication ong deinfo@viadonbosco.org. année 2015 danjeàwegwijs enos activités.

fichier et d’yvoor corriger vos coordonnées. teerkan ook per tecorriger efoon +30verspreiding 32 0vos 2janvier 427 47 20 ofquiz, per e­ma v adonbosco@skynet be Don Bosco de Liège, le gebruiken 30 à kan 17h30. L’exposition bestand. We deze gegevens alleen voor dea(0)2 verspreiding van informatie inzake onze UVANDERCRuYSSEN heeft onbeperkt correctie­ Mee n o Waa toegangs­ D en MCommun Mcat ARBYN rédact on Dan ARBYN HAVuG MANA E activiteiten. enne VANDERCRuYSSEN on officer Dan a Pierre ARB II­laan 195, B­1080 Dat ook per telefoon: +ë32 427 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -ëCommunic gebruiken alleen informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbeperkt toegangsen correctiefichier d’y corriger coordonnées. rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne - Communication officer: Daniëlla HAVuGIMANA – Lay-out: u ons steunen? P Wilt VANDEV VERE D uk GEERS O SET O-Daniëlla fichier et vos et coordonnées. Don Bosco de Liège, lede janvier àvan 17h30. L’exposition waaronder een een filmvoorstelling en een debat. gekekendeze naargegevens ded’yontwikkeling van het landBrussel. en

VANDEVIVERE –ARBYN imprimeur: GEERS s uw ad–Daniëlla es on u GEERS s HAVuGIMANA oDan ben uLay-out: ve Ge eve d rédaction:alDaniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi cer: Pierre rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -sd? Communication offi de deARBYN a hu 483 rédact onvan Dan ëgdans a ARBYN HAVuG MANA E HAVuGIMANA, enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer ëa –OFFSET aPierre HAVuG MANA financiële beheer project en beantwoordt Educaid recht deVIA door ons over u obewaarde informatie. imprimeur: Don Bosco e door ons over u bewaarde informatie. VANDEVIVERE –door: imprimeur: GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, les é oin ehetevan onda elong Don Bo deje Be que ophone Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication offiVANDEVIVERE cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA –OFFSET Lay-out: Mee n –o www VANDEVIVERE –Vandamme, imprimeur: GEERS OFFSET Overeenkomstig de wet van 8Don december die de bescherming van de persoonlijke regelt, werd uw naam VANDEVIVERE imprimeur: GEERS OFFSET VIA VANDEV VERE –anbescherming mpr meur GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout au Lammens, long l’année 2015, dansVandercruyssen, les on Dan ë8Waar? aVereniging ARBYN HAVuG MANA Evan enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan alevenssfeer ARBYN HAVuG –opgenomen Lay-ou Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –Bosco Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DEMANA WILDE, Eric JORIS –ARB La Wanneer: van 27 januari tot 11–Bieke februari 2015 tRedactie: kan worden gedaanPartners: voor de rédact door de aardbeving Lore Stassen, Etienne Bram Reekmans Sponsors: Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication officer: Daniëlla Overeenkomstig wet van 8eë december die de bescherming Overeenkomstig dede wet van december 1992, die de de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in de ons VANDEVIVERE imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker voor Ethiek B oeck en Pe Goossens Gu denda aan 90 BB-10 11 VANDEV VERE –francophone. mpr meur GEERS OFFSET jeFilip concrete vragen. Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Reknr.: 435­8034101­59 Ve an woo d ke u geve A VAN HECKE L 195 B 1080 B editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, six écoles secondaires Don Bosco de Belgique bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegan Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw n editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Hoofdredacteur Maud SEGHERS – E ndredacteur K an DE AGER – Redact eraad Maud SEGHER Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Reknr.: 435­8034101­59 Pierre - II druk: GEERS OFFSET Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN sdb, Bd Léopold 195, B-1080 six écoles secondaires Don de Belgique francophone. bestand. WeBosco gebruiken deze mpr gegevens alleen voor dezondag verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. UVANDEVIVERE heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ officiële opening: 1 OFFSET februari2015 13u-18u atiseerde editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Léopold IIinformatie. 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE meur GEERS OFFSET editeur responsable: Albert VAN sdb, Bd 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse estHECKE, erronée vous avezAIIdéménagé? nous comm wHECKE, Gn Bruxelles Vo A Dou BLéopold mVeuillez in deVANDEVIVERE Druk &kinderen. lay-out: GRAPHIUS, Gent Pierre - druk: GEERS Votre adresse estmerronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les ch rechtvan van de door ons over u Bd bewaarde IBAN: –BE84 4358 0341 0159 opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegeven Provincie Oost­Vlaanderen enFondsenwerving het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk o@v adonbosco guitgever: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est erronée ouWe vous avez Veuillez nous communiquer lesEnsemble” changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leo edact eraad Dan ërecht a ARBYN HAVuG Einformatie. enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan ë a ARBYN MANA Lay-out IBAN: BE84 4358 0341 0159 Verantwoordlijke Albert VAN HECKE, Leopold Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le VIAComptabilité Votre adresse est erronée ouHAVuG vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements van de door ons over uMANA bewaarde Partners: opgenomen in ons adressenbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake P e e VANDEV VERE – Druk GEERS OFFSET Oostakke “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez Don Bosco, Com “Faire Route à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, des a 195 B 1080 B D + 32 0 2 427 47 20 m @ Voulez-vous nous soutenir? Waar: Ruiterhal, Brasschaat er:Partners: 29 november 2014 r da on D RB N H uG M N verantwoordlijke Albert VAN195, HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Verantwoordlijke uitgever: VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan B­1080 Brussel adresse estRoute erronée outvous déménagé? Veuillez nous communiquer lesuitgever: changements nécessaires afin nous puissions vous envoyer leet Wilt uVIA ons steunen? ed teurKatrien responsab eVAN AHECKE, be VAN HECKE sdbAlbert Bd Léopo dbent 195 B-1080 Bque uxe es “Faire Route à adresse. laVoulez-vous bonne adresse. Contactez Don Bosco, Comptabilité adresses, àtoegangsl’att. de Jan Goossens, Bd Léopold “Faire Ensemble” à avez lasdb bonne Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des àdes de Jan De Broeck et Goossens, Bd47 Léopold BIC: KREDBEBB “Faire Route Ensemble” àl’att. la bonne adresse. Contactez VIA Doncorrectierecht Bosco, Comptabilité des adresses, r D+De N HPeter u 427 Mpar N mail: ND Is uw adres onjuist ofPeter bent uBroeck verhuisd? Gelieve dit te20 melden aan edOFFSET teur responsab eVotre A Route be VAN HECKE Bd Léopo dDon 195 BVoulez-vous 1080 Baan uxe es nous soutenir? uitgever: Albert sdb,Ensemble” Leopold II-laan B-1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ IIadresses, 195, Bruxelles. téléphone: 32 (0)2 427 20 info@viadon activiteiten. U heeft onbeperkt van de BIC: KREDBEBB IIB-1080 195, Bruxelles. Par téléphone: +De 32 ou maiàVL Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maudverantwoordlijke SEGHERS, DE WILDE, Eric JORIS –IsBruxelles. Lay-out: nous soutenir? eEindredacteur: e VANDEV VERE druk Is uw adres onjuist upar verhuisd? Gelieve dit te melden aan Don Adressenadministratie, t.a.v. Jan par De Broe NDBosco, R20 mp m ou G47 R O “Faire à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des àVIA l’att. de Jan DeB-1080 et Peter Goossens, Bd Léopold uw adres onjuist of 195, bent uons verhuisd? Gelieve dit teof20 melden Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Broeck en Peter rBroeck DND N Hen u M N(0)2 NDGoossens, u(0)2 VIAsteunen? Bosco Wilt umelden ons steunen? II Ensemble” 195, Par téléphone: +u32 (0)2 427 47 20 B ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. Ueheeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over uPar bewaarde informatie. IIadresses, 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32 (0)2 427 47 ou par mail: IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +1080 32 (0)2 427 47 ou mail: info@viadonbosco.org. m mkan O info: http://mundio.be/public/files/documenten/ rederik De Merodestraat 18, Mechelen vanGEERS 14u responsab tot 21u Wilt II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat ook perMinfo@viadonbosco.org. telefoon: + es 32 4 Is Meer uw e adres onjuist ofVAN bent u verhuisd? Gelieve dit te aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold ed teur A be HECKE sdb Bd Léopo d 195 B uxe es Hoo d da u GH R E n VIA Don Bosco VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org. OFFSET, Oostakker Vot e ad esse est onée ou vous avez déménagé? Veu ez nous commun que es changements nécessa afi II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. O m g w 8 m 1992 m g g w m m O II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kannous ook percommun telefoon: 32t.a.v. (0)2 Suivant 427 47changemen 20 of perND e­mail: viadonbosco@skynet.be. Vo e adGelieve esse onée oukanvous déménagé? Veu ez es s loi nécessa es afin que nous puR d ss o Is uw adres onjuist of bent u Sponsors: verhuisd? dite te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, Jan De VIA Don+ Bosco detail/detail/483 Compte Bancaire: Partners: VIA Don II-laan 195,es B-1080 Brussel. Dat ook per avez telefoon: +Bosco 32 (0)2 427 VIA 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org. Rque Dles NH Mdu N8ladécembre ND u1992 C Gmm dispositions deglaude 1992 concernant protection deepl Ove eenkoms van 8décembre decembe AND R DNla uN1992 O Don Bosco Suivant les dispositions dewe du 8B concernant la projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Partners: Compte Bancaire: ed uloi pon abinsérées Hvous WReknr.: gconcernant gBancaire: g Leopo gde m U Verantwoord ke u tgever A47 be VAN HECKE sdb dcoordonnées ­nécessa 195 B­1080 usse Suivant les dispositions de la ez loi du 8la décembre 1992 la protection de ladispositions vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier Suivant lesprotection de la loi du 8 décembre 1992 la de laCrelatives viefichier privé Vo e Guldendallaan ad esse es eFa onée ouevous Veu nous commun que es changemen sad es afin que nous pu en Nprotection Hssdie 435-8034101-59 les dispositions de 8 Overeenkomstig décembre 1992 concernant la de la vie privée, vos coordonnées sont dans notre Ethiek d’adresses. Nous les utilisons pour la publication d’informations ND daan Ouniquement Overeenkomstig wet van 8concernant december 1992, de beschermin Compte eEnsemb Rou Ensemb edéménagé? àSuivant aReknr.: bonne ad esse Contactez Vd’informations Adie Don Comptab té des ad esses àBnaam att de an De B Fa Vereniging e Rou evoor eBrussel. à avez a bonne ad esse Con ac ez Vloi Atdu Don Bosco Comp ab des esses àWilt apour de an De oeck eons Pe euw Go 435-8034101-59 de wet van 1992, die de bescherming van de persoonlijke regelt, werd naam Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 81080 décembre 1992 la1992, protection de laBosco vie privée, vos sont insérées dans notre d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informat Nd’informations Hlevenssfeer Broeck ensdb, Peter Goossens, 90, B-1150 Dat kan ook per telefoon: +435-8034101-59 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: m Nous les utilisons uniquement pour la publication relatives àé nos activités. Vous avez pleinement le droit defichier consulter notre VAN HECKE, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel Reknr.: 435­8034101­59 d’adresses. Nous les utilisons uniquement la publication relatives àin nos activ Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 90 erantwoord ke u tgever A be VAN HECKE sdb Leopo d aan 195 B B usse Overeenkomstig de wet van 8concernant december de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw opgenomen ons ad m w8 december md’y 435-8034101-59 u ons steunen? opgenomen n ons ad essenbes and We geb u ken 78 Association pour fichier et corriger vos coordonnées. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressend’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreidin d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à 78, activités. Vous avez pleinement le droit deB consulter notre bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de van informatie onze uA heeft Verantwoordlijke uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde IBAN: 4358 0341 0159 V messenadm anUinzake woo donbeperkt un gstv at e Rou e Ensemb e àt.a.v. aB-1080 bonne ad esse Con ac ez VAlbert AWilt Don Bosco Comp ab é 20 des ad esses àVvos de De oeck eheeft Pe Goossens in de B Fondsenwerving IBAN: BE84 4358 0341 meactiviteiten. fichier et d’yverspreiding corriger vos coordonnées. sBJan uw on st of bent ucoordonnées. ve hu sd? Ge eve d0159 tvoor te me den aan Aa0159 Don Ad eCenBd tonbe amA 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 u ons steunen? fichier et d’y corriger vos fichier et d’y coordonnées. mg Association pour Dco bestand. We gebruiken deze alleen de verspreiding van informatie Gelieve te melden aan VIA DonFa Bosco, Adressenadministratie, De ad Broeck en Peter Goossens, Leopold 195 1080 uxe es Pa éues éphone + 32 0vos 2van 427 47gegevens 20 ou pa ma nvnos o@v adonbosco o Bosco gan bestand. We deze gegevens alleen voor de verspreiding informatie inzake onze heeft onbeperkt toegangscorrectie195 Bes uxe Pa té éphone + 32 0 2nBE84 47 ou pa nfo@v adonbosco oLeopo w corriger Nactiviteiten. H Bosco IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 fichier et d’y corriger coordonnées. van de door ons over w u bewaarde informatie. une Ethique dans info@viadonbosco.org. VIA Don fichier et d’y V vos recht van door ons u bewaarde informatie. voorden Ethiek uw addites on u s o Kwaliteit: ben uofveper sd? Ge eve dVereniging egebruiken me aan A Don Bosco Ad essenadm s427 adeactiviteiten. eIBAN: a over vuBE84 an De Bma oeck eneninzake Pe eonze Goossens d toegangs­ m D co ec G pour BIC: KREDBEBB ac e recht en U 20 hee en B m k B oegangs BIC: KREDBEBB recht vanAssociation de door ons over u bewaarde informatie. 4358 0341 VIA Don Bosco une Ethique dans recht es van de ons over u bewaarde informatie. ok per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 e­mail: viadonbosco@skynet.be. Gofonbepe D m Vereniging voor Ethiek 195 Bhu 1080 BHAVuGIMANA, uxe Pa éVANDERCRuYSSEN éphone +corriger 32 0Boffi 2coordonnées. 427 47 20 ou paook ma nte o@v adonbosco BIC: KREDBEBB rédaction: Daniëlla ARBYN Etienne - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre ­door aan 195 B­1080 usse Dat kan pe efoon +ow32 0o2vg0159 427 47 pe e­ma BIC: KREDBEBB m BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds B v adonbosco@s B D m rédaction: DaniëllaDa ARBYNkan HAVuGIMANA, Etienne - Communication cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre inVANDERCRuYSSEN de oon Fondsenwerving Vereniging voor Ethiek Partners: Reknr.: 435­8034101­59 une Ethique dans D aan 195rédaction: B 1080 B usse ook pe e e + 32 0 2 427 47 20 o pe e ma n o@v adonbosco g VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET la Récolte de Fonds BIC: KREDBEBB Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication officer: Daniëlla ARBYNReknr.: HAVuGIMANA – Lay-out: Partners: Partners: in435­8034101­59 de Pa Fondsenwerving Partners: nepartners: s Pierre VANDEVIVERE – imprimeur: OFFSET m m partners: Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – de Lay-out: Sponsors: Partners: inGEERS de Fondsenwerving Partners: IBAN: BE84 4358 0341 0159 Su van es d spos ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nan a p o ec on a v e p vée vos coo données son nsé ées la Récolte de Fonds Sponsors: er 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m Su vant esaBd spos t décemb ons de opersoonlijke du 8 BE84 décemb ep 1992 conce pwwoo otect onmke deu geve aN Ov eson vée vos coo m m w m Partners: s:Overeenkomstig 4358 0341 0159 regelt, eraad: DaniëllaSponsors: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA -IBAN: Lay-out: deediteur wet van 8 december die ded bescherming van de levenssfeer werd naam O anant mp a mnséVan N pA m m donn Pierre – Druk: GEERSde OFFSET, Oostakker N Su vanVANDEVIVERE esdVAN dad spos ons oonbeperkt dusons ea 1992 nan a1992 onecod de v aeuw vée vosac coo données ées dans Ve an dde be Maa Partners: Partners: responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Léopold II8 195, B-1080 Bruxelles alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft toegangs­ en correctie­ W u on Hecke eunen BIC: KREDBEBB editeur responsable: Albert HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, Bruxelles Voulez-vous nous soutenir? W esses Nous u B-1080 un quemen pou aKREDBEBB pub ca afin on dpub ma ons euw ves àons nos és avez esteunen? nemen e dno otmWp NDEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Sponsors: Ove eenkomst gchangements de wet van 8conce decembe eonlede besche m ng van pe soon ke evenssfee ege W naam m Wilt u Voulez-vous ons Sponsors: BIC: editeur Albert sdb, Bd Léopold B-1080 Bruxelles ve eenkoms gresponsable: de we van 8VAN decembe 1992 d195, ePartners: dees besche mcommuniquer ng van de pe soon ke evenss ee ege we opgenomen nDon ons ad essen nous soutenir? desgebruiken ad Nous es ut sons quement pou a que cat on dàdnfo mat eVoulez-vous atvavez ves àpVous nos act vpAetés Vous avez Votre adresse estHECKE, erronée ouWe vous avezIIesses déménagé? Veuillez nous lesun changements nécessaires nous puissions vous envoyer leonze Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les nécessaires afin que nous puissions vous envoyer eopgenomen informatie. nous soutenir? in ons adressenbestand. deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake w VIA Bosco V Do Bo o w m d ad esses Nous u sons un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves nos ac v és Vous e nemen d o de consu Wilt u ons steunen? Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel Wilt u ons steunen? Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Sponsors: fich e e d y co ge vos coo données VIA Don Bosco “Faire Route Ensemble” à adresse. la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold “Faire Route Ensemble” à la bonne Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, àdes l’att. de Jangegevens De àBroeck et Peter Goossens, Bd Léopold VIA VIA Don Bosco V g g oo E bestand We geb u ken deze a een voo de ve sp e d ng van nfo mat e nzake onze act v te ten oordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Sponsors: VIA Don Bosco es and We geb u195, ken deze een voo de einfo@viadonbosco.org. d ng van nJan oDema nzake onze ac v Broeck e en u heeft onbepe k VIAoegangs en voor co Ethiek ec Compte Bancaire: “Faire Route àfich laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, l’att. de Broeck etuPeter Goossens, Bd Léopold fich ecorrectierecht et doudonnées yve cosp ge vos coo données VIA Don Bosco uwegegevens adres onjuist of a bent uen verhuisd? Gelieve dit tedes melden aan Don Adressenadministratie, t.a.v. Jan De en Peter Goossens, Leopold Pa Bosco R e 435 8034101 59 Re II Ensemble” Bruxelles. +ge 32 (0)2 427 47 20 par mail: activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsvan door ons overeLeopold bewaarde informatie. Don Vereniging IIB-1080 195, BB m àVIA @Bosco, ePar dtéléphone: y32 co vos coo es onjuist of bent u verhuisd? dit te melden aan Don Bosco, Jan Dede Broeck en Peter Goossens, pa Pa Compte Bancaire: 435-8034101-59 w n Reknr.: g 435-8034101-59 Pa Reknr.: ne 15 15 II 195, B-1080Gelieve Bruxelles. Par +VIA (0)2 427 47Adressenadministratie, 20 kan ou par mail: Vereniging voornfo Ethiekmat eFo 435-8034101-59 Compte Bancaire: II­laan 195, B­1080 Brussel. ook perinfo@viadonbosco.org. telefoon: + 32doo (0)2 427 47 20ove of per u e­mail: viadonbosco@skynet.be. Assoc vant.a.v.de ons bewaa de ch vanBrussel. de doo utéléphone: nofoperDat ma BAN BE84 4358 0341 01 5, B-1080 Dat kan ons ook Netwerk: perove telefoon: +bewaa 32 (0)2 427de 47 20 e-mail:eecht info@viadonbosco.org. Reknr.: 435­8034101­59 in de Fondsenwerving 435-8034101-59 IB pour Association015 pou Pa 4358 ne Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992mconcernant la protection de la vie privée, vos coordonnées insérées dans notre fichierAssociationAssociation 0341 01594358 in de sont Fondsenwerving IBAN: BE84 435-8034101-59 IBAN:Partners BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 E Vereniging Ethiek 0341 une pour KREDBEBB Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre 1992 la1992, protection larelatives vie privée, vosactivités. coordonnées sont insérées dans notre IBAN: BE844358 43580341 0341 0159 B C voor IBAN: 0159 BI une Ethique dans une Ethique dan voor Ethiek Nous lesbescherming uniquement pour8concernant la publication d’informations à opgenomen nos Vous avez pleinement leVereniging droit defichier consulter notre Overeenkomstig de wet van december die dede bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen inBIC: onsKREDBEBB adressen­ Association pourBE84 BIC: KREDBEBB omstig de wet d’adresses. van 8 december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam inpleinement ons adressenNutilisons m m9052 m la Ré IBAN: BE84 4358 0341 0159 in de Fondsenwerving une Ethique dans Partners BIC: KREDBEBB Nous les utilisons uniquement pour la d’informations relatives à nos activités. Vous avez le droit de consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, Zwijnaarde Wilt u ons steunen? KREDBEBB fichier et d’yvoor corriger vosWe coordonnées. BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds la Récolte de Fo bestand. gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ in de Fondsenwerving We gebruiken deze gegevens alleen de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbeperkt toegangsen correctieune Ethique dans Sponso s artners fichier et d’y corriger vos coordonnées. Partners la Récolte de Fonds Sponsors: 15 BIC: KREDBEBB Sponsors: recht van deVIA doorDon onsBosco over u bewaarde informatie. de door ons over u bewaarde informatie. Sponsors: Sponsors: Sponsors: 15 Sponsors: la Récolte de Fonds 15 k Sponsors: Sponsors: 15 13/08/14 09:17 Sponsors: VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Partners: Sponsors: Reknr.: 435­8034101­59 w Sponsors: s: Sponsors: Partners: g Pa ne 13/08/14 09:17 Vou ez-vous 15 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Partners: Vou ez-vous nous sou Voulez-vous nous soutenir? Partners: Wilt u ons steunen? BIC: KREDBEBB V A Don Bosc steunen? Voulez-vous nous soutenir? en W t u onsSpo 15 o VIAsteunen? Don Bosco Vou e vou nou ou13/11/14 Wilt u ons steunen?Wilt u ons VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 16:37 Spon V Ao Don Bosco VIA Don Bosco13/11/14 VIA Don Bosco Spo o Spon16:37 o DB Mag FRE n°4-14.indd 15 Compte Bancaire: A D B VIA Don Bosco Comp e Banc V A Don Bosco VIA DonBancaire: Bosco Compte Spon o Sponsors Reknr.:C435-8034101-59 Vereniging voor Ethiek 435-8034101-59 m B Comp e Banca e Reknr.: 435-8034101-59 VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 13/08/14 09:17 Reknr.: 435­8034101­59 435-8034101-59 5.indd 2 2/09/16 14:29 Association pour 435 15 8034101 Rekn 435-8034101-59 4358 0341 01594358 0341 0159 in de Fondsenwerving IBAN: BE84 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 Association pour IBAN: BE844358 43580341 0341 0159 IBAN: BE84 0159 une Ethique dans 59 Vereniging voor Ethiek 15 A Assoc a on pou 15 435 8034101 BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB BAN B une Ethique dans BIC: KREDBEBB BAN BE84 4 BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB BAN BE84 4358 0341 0159 Récolte Fonds in de Fondsenwerving VDB la Mag SOW de n°3-14.indd 15 a on pou la Récolte de Fonds B C KR DBAssoc BB VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 13/08/14 09:17 BAN BE84 4358 0341 une E h que dans Ve en g ng voo E h ek Sponsors: Sponsors: R B C KREDBEB B C KREDBEBB Sponsors: rs:

ecember 1992 d e de bescherm ng van de persoon ke evenssfeer rege t werd uw naam opgenomen n ons adressen­ Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke leven gevens a een voor de verspre d ng van nformat e nzake onze act v te ten U heeft onbeperkt toegangs­ en correct e­ waardeopgenomen nformat e in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreidin

activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaarde Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Wi t u onsHecke, steunen?Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

r Eth ek werv ng

Partners:

V A Don Bosco Reknr 435­8034101­59 Partners BAN BE84 4358 0341 0159 Partners B C KREDBEBB

Wilt

Ve en g ng voo Eth ek n de Fondsenwe v ng

une E h que dans

W t u ons steunen? VIA V A Don Bosco Rek Rekn 435­8034101­ IBAN BAN Assoc at on pouBE84 4358 034 B C KREDBEBB

BIC:


Madagaskar: jongeren in nood

VIA Don Bosco in Madagaskar

De tijd vliegt! Voor u ligt alweer het laatste nummer van Samen op Weg van dit jaar. In deze editie staat Madagaskar centraal. Wellicht denkt u nu aan een mooi eiland met paradijselijke natuur, maar helaas behoort Madagaskar ook tot de armste landen ter wereld. Decennia van slecht beheer en verschillende politieke crisissen hebben sterke sporen nagelaten wat betreft de sociale en economische toestand van het land.

U begrijpt het, voor lokale jongeren is het eiland allesbehalve een paradijs. Veel jongeren vluchten van het platteland naar de steden, op zoek naar een betere toekomst. In de steden echter ontbreekt het aan sociale structuren om hen te ontvangen en komen ze op straat terecht, met kwalijke gevolgen: prostitutie, alcoholmisbruik, drugs en criminaliteit. Ze leven aan de rand van de maatschappij, worden vergeten, zijn erg kwetsbaar en hebben geen toegang tot onderwijs. VIA Don Bosco is sinds 2006 actief in Madagaskar en ondersteunt er zeven Don Bosco scholen voor beroepsopleiding. Ze bieden de meest kwetsbare jongeren een integrale beroepsopleiding waarin zowel technische vaardigheden als sociale vaardigheden worden aangeleerd die nodig zijn om te kunnen functioneren op de

arbeidsmarkt en in de samenleving. De jongeren zijn vaak doorverwezen door sociale opvangcentra voor wezen en straatkinderen, of door de politie wegens familiale problemen, ouders met alcoholverslaving, ... Om de toestand van dit land aan een breder publiek te communiceren, nodigde VIA Don Bosco vier journalisten uit naar Madagaskar om er onze projecten te bezoeken. Ikzelf reisde mee als gids en begeleider. Samen met hen werd ik geraakt door de extreme omstandigheden waarin de leerlingen van onze beroepsscholen en hun families leven, maar vooral ook door de kracht en het doorzettingsvermogen van de jongeren om hun toekomst in eigen handen te nemen. Het onderwijs van de salesianen en zusters van Don Bosco geeft hen de kansen die ze verdienen. In dit nummer brengen we het verhaal van Mariane en Tsiry, twee jongeren van 16 jaar die we tijdens de reis ontmoetten. Ook laten we de directrice van de school van Mariane aan het woord over haar inspirerende visie op onderwijs en gendergelijkheid in Madagaskar. Uit de verhalen spreekt hoop en een blik op de toekomst. Laat deze kerstperiode dan ook een periode van hoop zijn, van een nieuw begin voor jongeren die het moeilijk hebben. // Bram REEKMANS

Thema // Madagaskar: jongeren in nood

Sinds de onafhankelijkheid van Madagaskar vonden verschillende staatsgrepen en betwiste verkiezingen plaats, met politieke stilstand, internationale veroordeling en economische sancties tot gevolg. Ook nu nog bevindt het land zich in een zeer fragiele situatie met corruptie, politieke impasse en schendingen van de mensenrechten tot gevolg. Het grootste deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens, waarvan een groot deel in extreme armoede. Mensen hebben geen fatsoenlijk huis, geen werk en vaak geen geld om hun kinderen naar school te sturen.

3


Mariane en Tsiry: rechtklimmen uit een moeras van pure armoede Enkele maanden geleden trok onze collega Bram Reekmans met 4 journalisten naar ­Madagaskar om er de projecten van VIA Don Bosco te bezoeken. Het gezelschap bezocht beroepsscholen, afgestudeerde leerlingen op hun werk, en ook huidige leerlingen bij hun thuis. Dit laatste waren vaak emotionele bezoeken die het ware gelaat van pure armoede toonden. Toch spreekt uit de verhalen ook hoop en kracht. Twee journalisten beschrijven voor ons het verhaal van Mariane en Tsiry. Beklijvende verhalen van twee jongeren van 16 jaar die opgroeien in Ivato, nabij de hoofdstad van Madagaskar, en daar een opleiding volgen in onze beroepsscholen.

4 Internationale Samenwerking // Mariane en Tsiry

Vrijdag 20 april 2018, voorlaatste dag van de persreis georganiseerd door de ngo VIA Don Bosco. Jeannot Rasolondraibe van het salesiaanse ontwikkelingsbureau neemt onze groep mee naar de ouders van de 16-jarige Tsiry (midden), een leerling van de school Notre-Dame de Clairvaux (Ivato). Ter plaatse aangekomen, worden we geconfronteerd met wat voor ons hét beeld zal blijven van de ellendige levensomstandigheden van een deel van de bevolking van Madagaskar. We treffen er een braakliggend terrein waarop een vervallen houten hut staat. Het blijkt de woonplaats te zijn van Isidore Grégoire, 42 jaar, en zijn vrouw Honorine, 39 jaar. Het gezin woont sinds twee jaar op het terrein dat ze bewaken voor de eigenaar om te vermijden dat het word ingenomen, een courante praktijk op het eiland. Ze hebben geen elektriciteit of water, gebruiken kaarsen voor verlichting, brandhout om te koken, en drinken water uit een waterput dat ze eerst laten koken. De hut heeft geen sanitaire voorzieningen. Daarvoor gaan Isidore en zijn vrouw naar de grootmoeder die enkele straten verder woont. Het is ook daar dat hun jongste dochter momenteel woont. Fanomezana is 12 jaar en gaat niet naar school. Ze helpt haar grootmoeder met huishoudelijke taken. Haar ouders betreuren deze situatie maar hun schamele inkomen is onvoldoende om

hun drie kinderen naar school te kunnen sturen. De vader repareert beschadigde paraplu’s wat hem 700 tot 2.000 Ariary (20 tot 50 eurocent) oplevert. Voor het regenseizoen loopt hij tot 35 kilometer per dag om deze paraplu’s in nabijgelegen wijken en dorpen te verzamelen. Honorine, de moeder, werkt regelmatig in een snackbar waar ze maaltijden bereidt voor bouwvakkers op een nabijgelegen werf. Geraakt door dit verhaal besloten de salesianen

om de studies van de twee oudste kinderen te betalen. Tsiry zit nu op internaat in Centre Don Bosco de Clairvaux dat de kosten voor de opleiding, eten en logement op zich neemt. Hij volgt de opleiding houtbewerking en belooft dat hij daarna werk zal vinden. Zo zal hij een huis kunnen huren voor zijn ouders. // Manu VAN LIER Journalist bij Dimanche


te waardevol. Er is elke middag en avond rijst en soms is er een aardappel. Twee maaltijden per dag moeten volstaan. ‘Vendre vendre’ zegt de moeder nog over het verkopen van de groenten. In Madagaskar herhaal je een woord twee keer om de betekenis ervan

te verzwakken. Veel wordt er niet verkocht. Gelukkig kan Mariane gratis naar school; haar jongere zus blijft thuis. // Jago KOSOLOSKY Hoofredacteur Knack.be

5 Internationale Samenwerking // Mariane en Tsiry

Mariane Seraphine (rechts) is zestien jaar oud. Ze zit in het eerste jaar van de tweejarige naaiopleiding op Fille de Marie Auxiliatrice, de school in Ivato die bestuurd wordt door de Zusters van Don Bosco. Samen met acht van haar familieleden, waaronder haar vader (links) en haar moeder (midden), slaapt ze in dit betonnen huisje niet groter dan het gemiddelde Belgische tuinhuis. Het diploma van de achtienjarige zus van Mariane hangt buiten beeld op aan een van de drie andere muren. ‘Mariane moet haar studies afmaken zodat wij kunnen leven zoals andere gezinnen… En zodat ze gelukkig wordt.’ Haar vader blijft positief over de toekomst, al sukkelt hij erg met zijn gezondheid. De melkkoe moest het gezin verkopen toen hij in het ziekenhuis belandde nadat hij aangevallen werd niet ver van huis. Hij huurt een stukje grond en kweekt er wat groenten die de moeder van Mariane probeert te verkopen op de plaatselijke markt. Zelf eten ze die groenten niet, ze zijn


6 Internationale Samenwerking // Onderwijs en gender

Onderwijs en gender in Madagaskar: 5 vragen aan onze schooldirectrice In Madagaskar hadden we een gesprek met Zuster Monique, directrice van een van onze beroepsscholen in Ivato, nabij de hoofdstad Antananarivo. Jaarlijks krijgen bijna 350 kwetsbare jongens en meisjes er de kans om een beroepsopleiding te volgen: snit en naad, boekhouden, secretariaat, kapper-esthetiek en hotel-keuken-patisserie. Streng maar rechtvaardig, zo zouden we Zuster Monique in drie woorden omschrijven. We vroegen haar naar haar visie op de toestand van haar land, de positie van de vrouw, en onderwijs. Kan je Madagaskar eens beschrijven? In welke toestand leven mensen er? Madagaskar is een eiland en de mensen hebben ook de mentaliteit van eilandbewoners. We zijn heel erg aan ons land gehecht, ondanks alle moeilijkheden en de armoede waarin we leven. We zien dat de armoede in Madagaskar jaar na jaar toeneemt. Vorige week is de prijs van benzine nog maar eens gestegen. En dat heeft onmiddellijk een impact op het dagelijkse leven van mensen.

Mijn ouders leefden ook in armoede. Maar ook al waren we thuis met acht kinderen, toch hebben we nooit honger geleden en hebben we allemaal kunnen studeren. Vandaag is dat niet meer mogelijk. Gezinnen komen niet meer rond en zien echt af. Vroeger bestond er nog een middenklasse, maar die is volledig verdwenen. De kloof tussen arm en rijk is enorm. Een deel van de rijkdom van het land verdwijnt bovendien in de zakken van politiekers.


ik hen laten studeren. Het is zo dat ze in staat zullen zijn om op te komen voor hun rechten. Om jongeren op te leiden, gebruik je de pedagogie van Don Bosco. Wat maakt die zo bijzonder? Ik hou heel erg van de pedagogie van Don Bosco. Toen ik er voor het eerst mee in aanraking kwam, dacht ik dat die onmogelijk te implementeren was in de context van Madagaskar. De pedagogie van Don Bosco is gebaseerd op de liefde voor jongeren, om hen van daaruit te sturen in de juiste richting. Ik dacht dat jongeren daarvan gingen profiteren. Maar het tegendeel is waar. Als jongeren zich geliefd voelen en voelen dat we hen vertrouwen, dan werken ze goed, en proberen ze het goede te doen.

We zien dat gezinnen in Madagaskar doorgaans veel kinderen hebben. Verergert dit de financiële problemen van de bevolking? Dat is zeker een factor. Het is eigenlijk een vicieuze cirkel. Mensen maken veel kinderen omdat die al snel kunnen gaan werken om geld te verdienen. Kinderarbeid is wijd verspreid. Aan de andere kant is er veel armoede door een gebrek aan onderwijs, omdat kinderen werken in plaats van naar school te gaan. Een andere bepalende factor voor de armoede is het feit dat heel wat mannen hier veel drinken. Het weinige dat ze verdienen spenderen ze niet aan hun gezin, maar op café. Wat is de plaats van de vrouw in de maatschappij? Er is nog veel werk aan de winkel wat betreft de gelijkheid tussen man en vrouw. Een vrouw in Madagaskar wordt behandeld als een meubel: je kan er gebruik van maken, maar eens je haar niet meer nodig hebt, kan je ze wegsmijten. Het is een trieste realiteit. Enkel onderwijs kan hier verandering in brengen. Op 8 mei, Internationale Dag van de Vrouw, doe ik niet mee aan allerlei symbolische activiteiten, maar laat ik alle meisjes naar school komen om te werken. Als ik meisjes wil helpen om dezelfde rechten te krijgen als mannen, moet

Wat is jouw visie op de toekomst van Madagaskar? Ik reken heel hard op de jongeren van vandaag. Zij kunnen het land ten goede veranderen. Ze zijn erg intelligent en trekken goed hun plan. Ze moeten alleen omkaderd worden door goede opvoeders of leerkrachten. Daarom zijn wij vooral actief in het onderwijs. We zien al dat jongeren zich bewust zijn van hun potentieel. Dat geeft veel hoop. // Bram REEKMANS

7 Internationale Samenwerking // Onderwijs en gender

Onze politiekers proberen de armoede te verbergen voor de buitenwereld. Een mooi voorbeeld: Enkele jaren geleden ontvingen we in Madagaskar een groot evenement van La Francophonie, een internationale organisatie die Franstalige landen en regio’s vertegenwoordigt. Op dat moment heeft de overheid de bevolking verboden om op straat te verkopen of om karren te trekken. Ook heeft men een excuus gevonden om leerlingen niet naar school te moeten laten gaan, zodat men geen kinderen op blote voeten kon zien in het straatbeeld. Men heeft mensen expliciet verboden om zonder schoeisel op straat te lopen, terwijl veel mensen in het dagelijkse leven op blote voeten lopen.

Ik ben heel veeleisend. In het begin schrokken leerlingen daarvan. Ze waren het niet gewoon. Ik begin altijd met stiptheid. Ik accepteer bijvoorbeeld niet dat leerlingen te laat komen. Ik leg hen altijd uit waarom. Als ze later op hun werk voortdurend te laat komen, worden ze buitengezet, en dat wil ik vermijden. Hetzelfde doe ik met hun kledij. Ik wil dat leerlingen zich correct kleden, want als ze ooit een sollicitatiegesprek moeten doen, kan dat ook doorslaggevend zijn. De pedagogie van Don Bosco helpt daar enorm bij. Als leerlingen vertrouwen voelen, en voelen dat alles gebeurt voor hun eigen goed, dan accepteren ze dat we veeleisend zijn. Ze weten dat ik dat doe om hen voor te bereiden op hun toekomst.


DIT NUMMER UITGELEZEN? GEEF HET DAN GRAAG DOOR AAN EEN FAMILIELID, VRIEND(IN), BUUR OF COLLEGA. HARTELIJK DANK!

OP DE AGENDA 2018-2019 13 november eNSPIRED gastcollege ‘Gender en onderwijs’ Gent www.enspired.net/nl/nieuws-en-events/gender-en-onderwijsinternationaal-gastcollege-en-hands-werkwinkels 20 november Internationale Dag voor de Kinderrechten www.un.org/en/events/childrenday 22 november SDG inspiratieavond voor scholen Don Bosco Zwijnaarde www.viadonbosco.org/nl/nieuws/sdg-inspiratie-avond-op-school 28 november Entrepeneurship in Africa: who really profits? UCOS & VUB - Brussel www.ucos.be/entrepreneurship-in-africa 15 december Projectrekeningen meeting VIA Don Bosco Brussel www.viadonbosco.org 22-27 januari World Youth Day Panama worldyouthday.com 31 januari Feest van Don Bosco www.donbosco.be 7 - 13 april Don Bosco Roots - Turijn reis Jeugddienst Turijn - Italië www.jeugddienstdonbosco.be/kalender/ roots-van-don-bosco-2

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al bijna 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2018 nr 6  

Samen op Weg 2018 nr 6  

Advertisement