Samen op Weg 2019 nr. 5

Page 1

SAMEN OP WEG 5

Tweemaandelijks tijdschrift 2019 // jaargang 27, nr. 5 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

L

ECIA M SP U E L JUBI TI - HAÏ

IN DEZE EDITIE: 3/ Ons feestelijk jaar bereikt zijn hoogtepunt ! 4/ Ondernemerschap in Haïti 7/ Jij mocht naar school. Waarom ik niet? 8/ Nieuwe perspectieven in Haïti 10/ De straatprinsen van Cotonou

2 0 VIA DON BO5CO 9

EDUCATION CHANGES THE WORLD


gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om aanbod attract es voor de k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober Sav te vrienden, mobiliseren om het recht op onderwijs te met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extrawereldwijd u d te beFormation en voor het recht op onderw s deWereld.be // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Confé Lemonde.be // A l’agenda Agenda Lemonde.be // A l’agenda goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération audan Déveook oppement e zomerverdedigen. mocht ik in India, Ik samen 9 Belgische wilmet hen – De enDon u –Boscobeweg ngbedanken w een feestevoor k startschot geven Naar aan e d ng v Beste vrienden van Don Bosco, nkrachten, dans en nog zovee meerwaarom Kortom Contacteer dan onze medewerkers ontw kke ngseducat e ème opnieuw ontdekken ik bijvoor VIAhet La quatr heeft er opconfére vr da ng Don Bosco 200 3 oktober: Saved DeWereld.be // by OpthedeBellAgenda ube aar voor Don Bosco op een Open Happen ng de inzet! nnze Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 4deuren weekends november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 educa d conferent e Metopengoo hetvan heropenen schoolpoorten, is voor VIA Don (Facebook en Instagram). Na afl oop van de Mondiale L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Genre en van 4deweek-ends ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence educa Jong en oud a e vrFormat enden on u t d e ru me 25 “fam e” van Don act e p aats n hd 4ontmoette, week-ends de novembre-décembre novembre Conférence educa d Bosco een moment aangebroken. 2van september Meeting organiseren we op zaterdagavond 5 oktober ge ondernemers die groot ik Naar het raakt meOp eestelijk startschot geven aanleiding van de Internationale dag de Leerkracht Ik –Georganiseerd eneen – dan ook déveon oppement est unehen format on quu dag donne vue V AngDon aura eu dans es oca Coopérat au Déve w naarde lanceerden weCoopérat Waar? Hee Be ëvoor door Bosco Bosco zhet noppement uwil tgenod gdg speciaal vanune ontmoet Stud o G obo de een campagne rond recht galadiner, u zich al kunt inschrijven on Déve oppement o op een Happening. heeft ergrote op vrijdag 3au oktober opnieuw eenBosco Saved by theop bell een 20 september: Open happening Don 200 3De oktober: Saved by the Bellewaarvoor eds opnieuw. Enus het doet onwaarschijnlijk deugd DeWereld.be // door Op de Agenda DeOpen nfocyc georgan seerd het BTC het Be g sch v e de nte nat ona Educa d be confe ent e heeft a s thema Beste vrienden, La quatr ème conférence nternat d ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt on sont d sp onderwijs. De viering van onze 50ste verjaardag is in (zie pagina 3). Op zondag 6 oktober sluiten we af met Beste vrienden, e op ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met http //openhappen ng w x com/ s m Stud o G obo en an mat e n het aanbod attractde es voor de kème nderen seert Lemonde.be // A l’agenda bedanken voor inzet! La quatr conférence organ nternat ona eroep dE te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd ontw ngsagentschap s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv nden n de DeWereld.be // Op de Agenda L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éducat on De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht en dag van kke ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs januari van start gegaan, maar ik heb het gevoel dat we nu een eucharistieviering in de Basiliek van Koekelberg, DeWereld.be // Op de Agenda prob émat que des re at ons Nord / Sud Les week-ends the date car pour de ancer ngaOpen van een cd met euwe Bosco een extra vee en extr Voor meer nformat www savedbythebe be Lvoornfocyc esensibiliseren organ sée par CTB agence benege de 3Don commeederen thème Genre et éducat on dans a om samen met onsde leerlingen tekunnen en het jubeljaar voor op een Happening. heeft er opDeze vrijdag oktober opnieuw een Saved the bellen met racties voor de kinderen, roepen weDon de Bosco leerlingen en leerkrachten op om voorgegaan zomer mocht ik in India, samen 9 Belgische pas écht 50organiseert, kaarsjes uitblazen! door Bisschop Luc Vanby Looy bijgestaan

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

geeft van de nternat ona eOpen samenwerk ngzomer en Noordoka en van BTC Agenda enenden deta seu voodans de nsch v ngen déve oppement estde une format qu donne es ocaux dez an CTB Deze mocht ik in India, samen met 9une Belgische 20 september: happening Don Bosco 200 3 on oktober: Saved by de the Bell vue Beste vr aura

abordent thémat ques auss var ées que e contexte part de cwelkom! pants estAgenda p afone Jongonderwijs en oud, uittentoonste die ruime vanonderwijs Don actieeen plaats in honderden scholen in eu het land. Samen met déve oppement estbellen une format on qu donne une vue aura dans esvan ocaux a CTB mobiliseren om het recht//op wereldwijd tedes ed.be Don Boscoliederen, extra veel en alle extravrienden luid te voor het“familie” recht op ng een goede spreker spektake overa Op deesAgenda door betoverend gospelkoor. Allen 4een week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre: educaid leerkrachten, waarom ik bij en Lemonde.be Adel’agenda Zu//dre at De nfocyc wuitgenodigd dee nemers aanzetten tot nuConférence besch Houd de dagoptredens adontdekken vast voktober: n harte esont agenda want omvoor leerkrachten, opnieuw waarom ikactie bij VIA d ensemb eWil de a coopérat onontdekken nternat ona ekbaa de aopnieuw nscr3onderwijs pt on dbyspon b VIA es sur e Lemonde.be // A l’agenda DeWere d be // Op Agenda Bosco us zijnvoor voor eendeelnemen dag van ontmoeting Studio Globo, dieet de inde het Nederlandstalig 20 september: Open happening Don Bosco 200 Saved the Bell ker, spektakel, optredens, overal en iedereen. je met je school? Coopération au Développement que nternat ona og e the env Quand 25 novembre weekend van september zetten 20 happening Don Bosco 200 3anthropo oktober: Saved by Bell d–september: ensemb eOpen deéconom coopérat on geven nternat ona edans et van de aInternationale dronnement nscr pt onKortom sont d spon btot es sur eur sdan te n dedigen. Ik Tijdens wil hen –het enDon ulaatste dan ook bedanken voor De Boscobeweging wil eenafeestelijk startschot Naar aanleiding denog dag van dede Leerkracht Don Bosco werk. Van straatkinderen kandidaat workshops muz ek en en zovee meer Contacteer en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat reflect e op houdvoor nghet en gedrag enDon hen bewust maken van de og st Les eke edenen sDeze het aanta dee nemecar tot ra 250 zome k snbepe nd aktdes samen me 9og Be prob émat que des re at ons /erSud week-ends thethe date pour sons nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: LaNord quatrième conférence internationale d’Educaid.be a moch 64 jongeren en volwassenen uit 12 landen uit Afrika, Kaat jubeljaar voor Bosco op een Open Happening. heeft op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by bell nzet! prob émat que des re atondernemers ons Nord /Don Sud Les week-ends the date car pour des sons og me stngsedu ques a human ta re/De423 es act ons des ONG ou encore aLeerkracht oùra Conference Cent jonge ondernemers ik ontmoette, het raakt lancering van een metde nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid testartschot bellen voor hetdie recht opNaar onderwijs Boscobeweging wil een feestelijk geven aanleiding van de Internationale dag vane nds van november-december: Infocyclus BTC 25cd november 2014: educaid conferentie L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et jonge die ik ontmoette, het raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 20 87. 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de ste vrienden, ee k ach en opn euw on dekken waa om k Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge kheden tot act ef mond aa burgerschap Onderwerpen Filip LAMMENS Latijns-Amerika en India voet op Belgische bodem. Coördinator Internationale Samenwerking abordent des thémat ques auss varoveral éesDon que contexte part cheeft est p afonné à 250een Save 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 spektakel, novembre: Conférence educaid tentoonstelling, een goede spreker, optredens, en voordeeiedereen. Wil jeHappening. deelnemen met jepants school? voor het jubeljaar voor Bosco op een Open er op vrijdag 3 oktober opnieuw 20 sep embe Open happen ng Don Bosco 200 3 ok obe Saved by he steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux la CTB. Agenda et modalités Coopération au Développement abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est p afonné à 250 Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIAgenre DonleerBosco voor hetenthousiaste jubeljaar voorvoor Don Bosco opbestaande een Open Happening. heeft er opdie vrijdag 3 oktober opnieuw eenDeWereld.be Saved by the bell Haute // Op de Agenda prob émat que du 139 1000 Bruss Bosco uitgenodigd een dag ontmoeting Studio Globo, de actie inAgenda het Nederlandstalig onderwijs steeds opnieuw. En doet onwaarschijnlijk deugd au met Développement Agenda Samen deze groep, uit Don we k Van de s aa kBTC-CTB nde en kan DeWereld.be // de Waar? Don Bosco Zw naarde Waar? Hee workshops, muziek eninternationale dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar Conference Centre Espace acqmotte zoaCoopération s de nternat ona ezijnBelgisch econom sche omgev ngvan antropo og eenhet yclus georganiseerd doord'ensemble het BTC, het De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema économ que nternat ona anthropo og eroepen env ronnement 25 novembre 2014 Jong oud, alle vrienden uitOp die ruime “familie” vanBosco DonQuand actie plaats in honderden scholen in ohetBe lang La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a en Lemonde.be // A l’agenda de laStudio coopération et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save //openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met ng financieel beheer 25 november: Educaid conferentie en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen leerkrachten op om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Lemonde.be // Ad’Educaid.be l’agenda La quatrième conférence a économ que nternat ona ogplaatsvinden e internationale env ronnement Quand 25 novembre Directeur lingen en leerkrachten van“Gender internationale programte zien dat ook Belgische een dagrelations waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02dea/neme 20 ge 87. ingsagentschap, een opleiding die een overzicht enom onderwijs in deanthropo praktijk”, en zal in deDon ze zomer mocht ik in organisée India, samen met 9onze PBelgische d info http //www btcctb org/fr/ nscr pt on us d info http //ww onde sGlobo, dsPe2014 on moe hede Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio diek de het Nederlandst L’Infocycle par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre etleerkrachten éducation dans lagemotiveerd pratique”, eteen De Bo cobeweg ngHaute whet ee eof cho en Naa aaninStud eEspace de ng an naa e problématique Nord /us Sud. Les theet car pour des raisons logistiques le139 nombre Hoogstraat/Rue 1000 Brusse m L’Infocycle eu is human ta re hu pver en ng NGO-act vweek-ends tevan ten of de Meer nformat edate, op http //openhappen ng w x423 com/ sactie m ob Bosco zijneen uitgenodigd voor een dag ontmoeting Studio die de actie invoor Nederlandstalig onderwijs lancering van cdamet nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel enGlobo, extra luid te bellen het recht op onderwijs de human ta re es act ons des ONG ou encore aonge où Conference Centre acq Voor meer informatie: www.savedbythebell.be organisée par la des CTB, l’agence belge de comme thème “Genre éducation dans la pratique”, et zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren enoenGleerkr n de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco ma’s, plannen we een onvergetelijke Mondiale Meeting. développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we onwaa de leerlingen zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en a de human ta re es act ons des ONG ou encore a où Conference Centre Espace acqmotte B oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen ng heeft e op dag 3 o obe abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. rkrachten, opnieuw waarom ik bij VIA s eeds opn euw En he doe sch n k développement, estontdekken une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om tentoonstelling, een goede spreker, Houd spektakel, overal enomvoor iedereen. Wil je deelnemen met je 20school? september: Open happening Bosco 200 DeWere dtebybe //Bell Op de A es. De infocyclus wil aanzetten tot nuaan beschikbaar. dagoptredens, alvast vrij ingraag jesont agenda, want, Meer nfo www educa dAgenda be/n /event/educa dbe-conferent e-nform genderprob emat komen daar 20 september: happening Don Bosco 3veel oktober: Saved the d'ensemble deek la3Meer coopération internationale etque de du ladeblikken d'inscription disponibles sur leur site internet. Save prob émat genre Haute 139 1000 Brusse sDon informatie op:bod http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. ing Don Bosco oktober: Saved by the Bell openhappen ng Voor meer te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra en extra luid het den rech In200 dedeelnemers volgende editie van Samen Op Weg we deWereld.be // Op de ong enOpen oud awereldwijd eSave enden u voor d ehet u200 me am eA Don ac e pbellen aa nvoor honde économique international, l’environnement, Quand :sur 25 novembre 2014 week-ends dean novembre-décembre: Formation d'ensemble de lade coopération internationale et denieuwe la mobiliseren d'inscription sont disponibles leur site internet. Lemonde be A agenda Lemonde.be // l’agenda te om het recht op onderwijs te lancering van een cd met Don extra veel en extra luid te bellen recht op onderwijs workshops, muziek enl’anthropologie, dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: deWereld.be // Op de Agenda prob émat du genre Haute 1000 Brusse sheeft n houding Bosco werk. Van straatkinderen tot kandidaat 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence om e 4z139 en da ook Be e g sche ee//k educaid ach en gemo op en gedragproblématique en hen bewust maken van deNord logistieke is hetBoscoliederen, aantal deelnemers beperkt tot 250. Lemonde.be // A l’agenda Lemonde.be // A l’agenda des relations /que Sud. Les redenen, week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de an een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa d be conferent openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be tentoonstelling, een goede spektakel, optredens, overal enng voor iedereen. Wil je deelnemen Lemonde.be //raisons l’agenda au Développement Bonscr co nspreker, u genod gd oodeelnemen een dag an on moe ud ofeestelijk G obo dstartschot e dedac problématique des relations Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de terug op dit uniek event, waarin we vijf dagen in l’aide humanitaire, ONG ou encore laintensief où :A Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Meer nfo http //www btcctb org/n /nfo nfocyc us gender-onderw s-de-prakt Ponze us ddes http //www btcctb org/fr/ pt on us dschool? nfo http educa be/egvm verdedigen. Ik wil –P en –Boscobeweging dan ook bedanken voor De Don wilS//www een tentoonstelling, een goede spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je met jeu87. een dag waarop weactions deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofhen 02Coopération /k423 20 Coopération Développement Wanneer: 25 november 2014 eden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS verdedigen. hen en upt –Boscobeweging dan ook bedanken voor abordent des variées que lespreker, contexte participants est– plafonné àau 250. De Don wil een feestelijk geven Naar aanleiding van dedInternationale ge ondernemers die ikthématiques ontmoette, het raakt me n Kortom, om mende ons eeeduca ngen e oepen sensontwikke bdagde se P us daussi nfo http //www btcctb org/fr/ nscr on Pz startschot d esamen nfo http //www be/fr/event feestelijk startschot geven Naar aanleiding van Internationale dag vanIk dewil Leerkracht workshops, muziek enan dans en nog meer. Contacteer dan onze medewerkers abordent des thématiques aussi variées que ledecontexte participants est plafonné à 250. en ma e Georganiseerd nonderw hezoveel aanbod aus ac ooprakt de en voor oza gan ee we problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels voor het jubeljaar Don Bosco op een Open Happe dialoog gaan over onderwijs, tewerkstelling, ondernemerworkshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. door: VIA Don Bosco La quatrième conférence internationale d’Edu ueel den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “Gender en s n de k” en Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 deDon inzet! sep embe Open happen ng voor het jubeljaar4voor Bosco op een Open Happening. heeft er 20 op vrijdag 3 oktober opnieuw een Sa beheer 25 onwaarschijnlijk november: conferentie inzet! weekends van november-december: Infocyclus BTC 25op november 2014: educaid co op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3Educaid oktoberde opnieuw een Saved byeen thedag bell économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 Directeur L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 eds opnieuw. En het doet deugd 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 no e mob se en om he ech onde w s we e dcb ance ng an een cd me n euwe Don Bo co ede en een e a ee en e a u d e Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van deWere d be // Op de Agenda 4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie deaan Agenda 4thème week ends e dans décemb L’Infocycle organisée par la BTC-CTB, belgede de comme “Genre et novemb éducation dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20Conférence 87. Hoogstraat/Rue Haute 1000 umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de// Op schap en andere thema’s die werking Meereenles informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Lemonde be Ade agenda 4 week-ends de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: l’aideDeWereld.be humanitaire, actions des ONG ou onze encore la 139, oùraken. : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, 4 Rue week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre Jong oud, alle vrienden uit diel’agence ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in la hetprela 30 janvier 2015 exposition qui metCTB, en photos aLemonde Aeducaid agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférencebe educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue

Ik Ik wil hen – en u – dan b bedanken voor de inz

Ik wil hen – en u – dan ook développement, est une België. formation qui donne une vue W ie ruime van Donngenbe actie in honderden scholen in het p land. Samen metDon Bosco Waar? Zwijnaarde. Waar? Heel door: V Lemonde Averen agenda nc ë e“familie” verp cht a//plaats sDon g ng? aatsv de oka en van BTC Agenda deta saDon voor Bosco zijn uitgenodigd voor dag van ontmoe en oon ngwww.savedbythebell.be een goede edoor: peVIA a Don ek en eden o Georganiseerd e dan aeen enlaook oo ng ede een bedanken voor de inzet! Coopé on au oppemen développement, est une eBelgië. formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de CTB. Agenda Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoblematiek, komen daar aan bod. problématique duWaar? genre. Haute 139,nden 1000 Brussels te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Bosco Zwijnaarde. Heel Georganiseerd Bosco openhappening VoornWaar? meer informatie: vep eded gen wop hen –Globo, en u bedanke De obeweg wNederland een ete Studio die–Bo deDéve actie in het problématique du genre. Haute 139, 1000 BrusselsBosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting d'ensemble de la coopération internationale et de la Coopération au Développement Coopération au Développement Coopération au Développement De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch Coopération au Développement

De vierde internationale Educaid.be La quc

sa ésienne et financ ee beheer van e n t atpédagogie ef? 10 oktober de nschr v ngen vo gen Houd de dag a vast vr n e agenda Vorming financiee beheer 25 november ud ng er u t z en en hoe organ seer e want het aanta dee nemers moet tot 250 beperkt worden Mettre en photos es 3 caractér st ques de a pédagog e Quand e 30 anv er à c ënt? De workshop maakt e wegw s Ben e om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd bestuurs d van een veren g ng d e z ch nspant voor De tutv erde nte sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst Don Bosco eer van e pro ect en beantwoordt a een pro door d den? Dan s deze vorm ng ets voor ectaux nEduca het Zu m ss on confiée é èves de 6e degré TQ des nst tuts L ège a s thema “Gen Waar? Gent Georganiseerd door: Voor nformat www /event/educa dbe­ ou de Wat z nmeer financ ëe e verp chteduca ngen ad sbe/n aatsv nden nd Sa nt-Luc L ège ete de Tourna M ss on accomp e veren eursg ng? P us dp infos http //w deren en het 4de p ersteunpunt travaux conferent s­de­prakt Hoe organ seer e­gender­onderw e het financ ee organ beheer ek ntut t at ef? de nschr v ngen seront présentés au vern ssage sévan à nst Hoe moet boekhoud en en hoe organ seer e want het aanta www 4dep er be/ka ender/event/Don Bosco de Leège e 30 ng anvereru tà z17h30 Lexpos t on

iging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft een dag van inspant ontmoeting Studio Globo, die de actie inInfocyclus het Nederlandstalig onderwijs 10 oktober: Vorming beheer november: Educaid conferentie Definancieel georganiseerd doord'ensemble het BTC, hetde25 Belgisch De vierde internationale conferentie heeft alshet thema Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. en mee animatie. Inom aanbod: attracties voor de wo hop mu einternationale en dan enetEducaid.be nog olaquatrième ee Koorganiseert, ac ee dan on eenkinde med conférence internationale d’Educaid.be aBo LaDon quatrième laStudio deLa d'inscription sont disponibles leur site inte fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event Meerook informatie op: ater http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. oo“Gender heCon ube aa o en animatie. Incoopération het aanbod: attracties de kinderen, roepen webelge desur leerlingen lee ontwikkelingsagentschap, isvoor opleiding die een overzicht onderwijs in de praktijk” Laeen quatrième conférence internationale d’Educaid.be aoo 27 januar 2015 tot -11 2015 9e 29 november 2014 ha troepen 5 jaar organisée par la CTB, l’agence deweek-ends comm om met ons leerlingen te sensibiliseren en Plus Uiteraard zullen de avonden goed benut om Plus d’info d’info : een http://www.educaid.be/fr/event de nze ! februar problématique des relations Nord /enBTC Sud. Les ontwikkelingsagentschap, ispraktijk”, opleiding die “Gender en onderwijs inL’Infocycle de praktijk”, enthème zalthe plaatsvinden de voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen en in leerkrachten opproblématique om L’Infocycle organisée par dag la CTB, l’agence belge deen comme et éducation dans laDon pratique”, et istracties dezesamen vorming iets: http://www.btcctb.org/fr/inscription voor als thema “Gender en onderwijs deworden, en zaleen overzicht lancering van cd met Boscoliederen, openhappening Voor meer informatie: organisée par la 4“Genre CTB, belge de comme thème 4deu weekend van novembe de embe n o uwww.savedbythebell.be 25 novemb Leen nl’agence oin elokalen oynieuwe gan ée pa avoor CTB een waa op wewww.savedbythebell.be on eL’Infocycle opengoo en on w e ng educa e@ an des relations Nord /internationale Sud. Les week-ends date, car pour des raisons logistiques le ere week end de novemb e dé emb e Fo ma ong en oud a e enden u d lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen het geeft van de samenwerking en de Noordvan de BTC. Agenda en detai openhappening Voor meer informatie: L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 20 september: Open happening Don Bosco 200 3 oktober: Saved by the Bell développement, est une formation quie donne une vuelemacontexte aura l 30 anv er 2015 expos t on qu met en photos a 4 week end de novemb dé emb e Fo on abordent des thématiques aussi variées que geeft van de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn de deelnemers kennis te laten maken met elkaar, en met 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la développement, est une qui donne une vuele contexte aura lieu les locaux de la CTB. Agenda etspektakel, modalités développement, est unedans formation donne une vue aura dans mobiliseren om het recht//op te we Don Boscoliederen, extra veel en extra luid te een bellen hett recht onderwijs tentoonstelling, goede spreker, optred Ben jeanv (bestuurs)lid van vereniging die zichop inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft eld.be // als Op de Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat déqui eest oppemen eàu?250. une odegma on qug ichtingen vereniging? plaatsvinden in wereldwijd de lokalen vanvoor BTC. Agenda en details voor Coopé aeen on au abordent thématiques aussi variées que participants plafonné 4een week-ends deonderwijs novembre-décembre: Formation 25 novemb Con é formation ence educa dco 30 er 2015 expos on qu met en photos a Waa ?Zuidrelaties. Don Bo naa deaura Waa Be ëlieu développement, est tentoonstelling, uneedes formation qui donne une vue lieu dans les locaux de la CTB. Agenda etnoppemen modalités DeZw infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nuoDéve beschikbaar. Houd dag alvast Lemonde.be A l’agenda Bo genod gd ooGeo een een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen d'ensemble de laje coopération internationale etHee de la d'insc Coopé a on au Déve oppemen Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in agenda, want, om Lemonde.be // A landje. l’agenda international, l’environnement, d'ensemble de la coopération internationale etonderwijs d'inscription sont disponibles sur leuren d'ensemble deéconomique coopération internationale desite la internet. d'inscription so Dde la gla sont g disponibles BTC B gnog DSave pédagogie salésienne workshops, muziek enl’anthropologie, dans zoveel meer. Kor mooie We nodigen jullie bij ook van harte pédagog eDan sa és enne eker, spektakel, optredens, en ook voor iedereen. Wil je deelnemen metvrij je school? een project in het Zuiden? isdeze deze vorming iets voor als thema “Gender in praktijk”, en emb e etma de oopé aobo nontwi na 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e mber 2014: haïti 5 hen jaar later international, Quand :dzal 25 novembre 2014 Coopération audan Développement d'ensemble de la coopération internationale ethouding deen laop sur leur internet. Save reflectie op enl’environnement, gedrag enopenhappen hende bewust maken van de logistieke redenen, heton aantal beheer jeons initiatief? inschrijvingen volgen. Houd dehouding dag alvast in jeéconomique agenda, Mee nInternationale o dans ma een hd'inscription pproblématique ng wen com m ud o Gisaanbod des relations Nord Sud. Les week-ends the da en/ site an eaS nmedewerkers he aedee dedigen. Ik wil –2010 en uoveral –de bedanken voor workshops, muziek enl’anthropologie, nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze De Don Boscobeweging wil een feestelijk aanleiding van de dag van Leerkracht reflectie opstartschot engeven gedrag en het henNaar bewust maken van deNord redenen, is de het aantal deelnemers 250. Opvan 12 anua een ve woestende aa dbev ng 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie problématique des relations / logistieke Sud. Les week-ends the date, car beperkt pour des raisons logistiques le nombre de problématique des relations Nord /tot Sud. Les week-ends date, car pédagog sa enne 30 janvier 2015 :kostte exposition qui e met enés photos la humanitaire, les actions des ONG outheencore la w g l’aide gcar gonze GNo Lraisons g Wanneer: CTB g d partic een dag waarop we deuren opengooien. Wereldmeerdaagse Brasschaat problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, pour des logistiques le nombre de p ob éma que de e a on Su nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la Filip LAMMENS La qua ème on é en e n e na ona e d Edu a d be a abordent des thématiques aussi variées que le contexte uit om alle activiteiten te volgen via onze sociale media an e ng an een d me n euwe openhappen ng Voo mee n o ma e www L g CTB g g een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 0 hetwant jubeljaar Dondeelnemers Bosco op eenmoet Open Happening. heeft er op vrijdag 3aussi oktober opnieuw Saved by the bell zien en hoe organiseer je voor het voor aantal 250 beperkt worden Wanneer: 25 november 2014 mogelijkheden tottot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip abordent desLAMMENS thématiques variées que leeen contexte participants est plafonné àm250. abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants es pédagogie salésienne inzet! g ft m w g N problématique du genre. mque au Bosco Zwijnaarde. abordent des thématiques aussi variées que leinternationale participants estWaar? plafonné àmkenn 250. Mettre enaardbeving photos les 3 Nog caractéristiques dem laeducaid pédagogie Quand : Vorming le 30 janvier àZwijnaarde. 17h30 Waar: Conference Centre Quan zoals de omgeving, 2010 kostte een4 week-ends verwoestende hetvrienden abo den de héma aEspa éee ends van november-december: Infocyclus BTC 25jenovember 2014: conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de omme hème Gen einschrijvingen eWere édu ascholen oncontexte dan aHoud peconomische a de que ealvast De dmeerdaagse w ongeren s aten de maken even aan 230 000 Ha t anen eens 1 5 oen Ha anen Hoe organiseer het financieel beheer van jetéconomique initiatief? de volgen. dag vrij inantropologie, jeDon agenda, nnuari opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / Georganiseerd 423 20 87. m de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid en oon e ng een goede p e Waar? Don Bosco Waar? Heel België. Georganiseerd door 10 oktober: financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Jong en oud, alle uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden in het land. Samen met Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, zoals de internationale economische omgeving, antropologie, international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 no orkshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Directeur D25 novembre w 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 beheer novembre: Conférence educaid Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription m mdesop: 10 oktober: Vorming financieel 25 november: Educaid conferentie je (joie-confiance-bienveillance) (bestuurs)lid van De eenWereldmeerdaagse vereniging zichwil inspant voor DeDirecteur vierde internationale Educaid.be conferentie heeft économique international, l’anthropologie, l’environnement, :59, Hoogstraat/Rue Haute 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of Meer informatie http://openhappening.wix.c l’aide humanitaire, actions ONGner laan139, oùog: B jongeren kennis de 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5Ben miljoen Haïtianen Mettre ener photos es caractér st ques de aCTB pédagog elaQuand Quand eéde 30 anv àlaencore 17h30 salésienne : die telle était où :jed’info Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 4000 onom que ona h opo http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event m2014 développement, est unejeBelgië. formation qui donne une vue au aPlus eulaten dan e:maken odie au de adeop: Agenda e Haute moda é 1000 Coopération au Développement Hoe moet boekhouding uit zien en hoe organiseer want het aantal moet tot 250 beperkt worden Waar? Heel Georganiseerd door: VIAla3 Don Bosco hop eouna mu e en dan en no Hoogstraat/Rue 139, milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Bosco zijn voor een dag van ontmoeting Studio Globo, de actie in het Nederlandstalig onderwijs l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore où :gBrussels Conference Centre Espace BTC-CTB, l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore : Conferen flin g wordt gEspace mJacqmotte, Coopération au en Développement photos les 3uitgenodigd caractéristiques de lanog Quand : 000 leques 30 janvier àthema 17h30 m NRue où SRue LHaute w project enMettre al door: Educaid Noord-Zu dprob emat ek en offic ee geopend op ve obeantwoordt enenMettre hun hu sconfiée Vandaag even 350 Mettre en photos es 3steeds caractér st de admet pédagog edeelnemers Quand 30 anv er àwwohuman 17h30 l’aide humanitaire, lesals actions des ONG ou en encore la komen où : Conference Centre Jacqmotte, BTC-CTB, een project in het Zuiden? Dan ispédagogie deze vorming iets voor “Gender onderwijs de praktijk”, en zal Meer info: www.educaid.be/nl/eve genderproblematiek, daar aan bod.e problématique du genre. cyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch Dela vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema openhappening met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 photos les 3 caractéristiques de pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 m N S L w La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a a de a e e a on de O mission aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège d'ensemble de la coopération internationale et de la d n p on on pon b e u eu e n e ne Sa e Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentiegenderproblematiek, komen daar aan bod. problématique du genre. Haute 139,m1000 Brussels die eenvoudig enés efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. p://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio een dag waa op weLon e deu en o2 problématique du genre. Haute 139, 100 openhappening Voor informatie: en animatie. In hetGlobo. aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we vereniging de leerlingen enzich leerkrachten op omGeorganiseerd Wannee m ginspant gmeer O w www.savedbythebell.b La quatrième conférence internationale d’Educaid.be aWallons Ben je (bestuurs)lid van een die voor De vierde internationale Educaid.be conf F p LAMMENS m salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des 59, 4000 sa enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst tut Don Bosco de ège Rue problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk t.rs Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus elingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor m L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 p ob éma que du gen e Redactie: Bram Reekmans, Etienne Vandercruyssen, Amélie Janssens, Zoé Claeys, Kaat Torfs problématique des relations Nord /e-confiance-b Sud. Les week-ends he da eal:d’infos a pou a on og que hetPlus e recht nomb e15u de Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Saint-Luc de et de Mission accomplie : leurs Plus :de Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event d’info :nst http://www.btcctb.org/fr/inscription :h zondag 1 februar om door de Brasschaatse Schepen s achtoffe sorganisée n confiée tentenkampen éseen enne owww.savedbythebell.be enve ance tedoor: e pratique”, éta tbellen adeze où tut Don deg L?25Don ège des Wa Waa Bo o ZwPlus naa de inLiège het financiële beheer van je project en beantwoordt Educaid lancering van cd6eTournai. met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te voor op onderwijs Voor meer informatie: Waa Cpr m Bosco g Rue L’Infocycle paraux lasa CTB, l’agence belge comme thème “Genre éducation dans lahttp://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ et m mg“Gender gind’info mission élèves de degré TQdededes instituts Liège een project inzijn het Zuiden? Dan is vorming iets voor als thema ennovembe onderwijs de Plus d’info :et http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event 10 ok obe Vo m ng financ ee behee Educa d an de internationale samenwerking en de Noordlokalen van BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen m g m D ec eu développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts “Wereldmarkt” voor met een ement biedt eenDruk terugblik opune hoe Haïtiaanse PNGO us n oquihn met www b opHONG b ola m ss on confiée élesèves de 6eeen degré des nst tuts ègeGroot-Bijgaarden abordent des thématiques aussi variées que le Liège contexte pa door: pan pvoor aVoor onné àTQ 250 & Lay-out: Gent /Ontwikkelingssamenwerking, Verantwoordelijke uitgever: Albert Van Hecke, Placestraat 1702 travaux seront présentés au vernissage organisé àaux l’Institut développement, est formation qui une vue lieu dans locaux de la CTB. Agenda etmeer modalités ghg p n m met jem44, g: exposition Mee op ma md 30 L janvier 2015 enephotos tentoonstelling, eendonne goede spreker, spektakel, optredens, overal iedereen. Wil je H. deelnemen school? je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Saint-Luc de Liège etGraphius, de Tournai. Mission accomplie leurs Plus d’infos : janvier http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ jou. Wat zijnTQ je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de Were lokalen van ties. DeDinfocyclus wil deelnemers tot nu ugb beschikbaar. Houd de dag alvast vrij6e jesont agenda, want, om 2015 : exposition met en photos labeperkt mvoor een ONGBTC. Agenda e d'ensemble lajou. coopération internationale etverplichtingen de d'inscription sur leur site internet. Save m ss on confiée aux é:laaura èves de degré des nst LBTC. ège dmarkt voor kke ngssamenwerk ng met tSaint-Luc evenement baanzetten edt te klaleurs op hoe Ha t:indisponibles aanse deafgelopen Liège etde Tournai. Mission accomplie :uit Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor publiek. Tijdens de 230disponibles weken zijn naast es aankijken tegen de 5de jaar heropbouw Wat zijnleen je financiële als plaatsvinden in tuts de qui lokalen van Agenda en worden details Hoe moet jeeen boekhouding erhet zien en hoe organiseer je het deelnemers moet 250 jler.be/kalender/event/ économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25want no emb eaantal 2014Ontw d'ensemble de laseront coopération internationale et de d'inscription sontvereniging? sur leur site internet. Save Mee n o g tot m m salésienne m g januari openhappen ng2015eunes-voc Don Bosco de Liège, 30 janvier à brede 17h30. L’exposition pédagogie workshops, muziek dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: travaux présentés au vernissage organisé à l’Institut Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk 27 tot -11 febru 29 november 2014: haïti 5 jaar later op houding travaux en gedrag en hen bewust maken van de logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. Sa nt-Luc de L ège et de Tourna M ss on accomp e eurs P us d nfos http //www m pan problématique desau relations Nord / Sud. week-ends the date, car pour desbrede raisons le uu nombre Hoe organiseer jelogistiques het efinancieel beheer van jeetot initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd dendag alvast vr pédagogie salésienne Ben d dean een en gjanvier ng dvrij ewww choktober: oongqui De e de e na ona e présentés vernissage organisé àLes scholenactiviteiten ook activiteiten voor het publiek rdbeving enproblématique schetstseront kader. Verder wordt 27 januari februari 2015: 29 november 2014: haïti 5 jaar later 10 financieel beheer Hoe organiseer je het financieel beheer van jeopbouw initiatief? inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast in je:nagenda, die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd des relations Nord / les Sud. Les week-ends date, car pour des raisons nombre de 30 2015 exposition en photos lanaast l’aide humanitaire, actions des ONG outhe encore la où Con elogistiques en ede Cen Eebe pa eeurs afinancieel qmo e 2015 BTC Rue Mee n-11 o ou g Vorming P 9e d oo met www g g ons ca • abordent Ishuidige uw adres onjuist of bent u verhuisd? dit te melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, 2leeDon Sa de Ll’Institut ège et de Tourna M ss on us d nfos http eunes-vocat voor het brede pub dens de 2//www weken o actief gan sat es aank ken tegen de afge 5Gelieve aa he een dag waarop we onze opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02CTB / ek 423 20T87. pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les Don Bosco dethématiques Liège, lent-Luc 30 janvier àdeuren 17h30. L’exposition 10 oktober: Vorming beheer november: Educaid conferentie Wereldmeerdaagse Brasscha 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos laP Wanneer: 25 november 2014 heden tot mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier 2015 : exposition met en photos laz g n moet Filip LAMMENS Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ P u dwant n qui o25 www des aussi variées que leopen contexte participants est plafonné àaccomp 250. 2 Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je het aantal deelnemers tot 250 Wereldmeerdaagse Brasschaat Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition een po ecphotos ndeelnemers he denmoet Danpédagogie de e beperkt o m ngworden e oo a hema Gende en bo een quiz, een filmvoorstelling debat. r gekeken naar de ontwikkeling van het land en 30est janvier 2015 :een exposition qui met en laZunst abordent des problématique thématiques aussi variées que le waaronder contexte participants plafonné àen 250. salésienne du genre. Hau e 139 1000 B u e Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je want het aantal tot 250 in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid travaux seront présentés au vern ssage organ sé à tut Mettre enaardbeving photos les caractéristiques de la pédagogie Waar? Don Zwijnaarde. Waar? Heel België.+Georganiseerd Don Bosco Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende het 3anv pérégrinera ensuite, toutBosco au long deWaar: l’année 2015, dans90, les pédagogie t.a.v. Cécile Lennerts, Guldendallaan B-1150 Brussel /salésienne Telefoon: 47door: 20 /laVIA e-mail: info@viadonbosco.org. six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Conference Centre Espace : 25 Jacqmotte, BTC-CTB, internationale economische omgeving, antropologie, pédagogie salésienne économique international, l’anthropologie, Quand novembre 2014 detail/detail/483 e brede 2015 expos on qu Mettre enaardbeving photos 332(0)2 caractéristiques pédagogie le 30 janvier àaa17h30 eel 25 november: Educaid conferentie OpVandercruyssen, 12kade januari 2010 kostte een verwoestende het pédagogie die eenvoudig efficiënt? De maakt om logistieke redenen. Waar? Brussel. Ge ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les travaux seront présentés au vern ssage sé àles nst tut scho enact v427 te ten act v1,5Ben temiljoen voor het pub ek na pérégrinera de aa dbev ng en schetst hu dl’environnement, ge Ve de wo dt Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari kan beheer worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandamme, Bram Reekmans économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : maakt 25 novembre 2014 Directeur ou Wa nworkshop ewww.educaid.be/nl/event/educaidbe­ financ ëde e ook ejeBrussel. pwegwijs ch ngen a ten eHaïtianen en g:30 ng nden nzich dewil ojongere ame en jeQuand (bestuurs)lid van eenpWereldmeerdaagse vereniging inspant Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription P salésienne us d2015 norgan oVoor hen pmeer www edu a aan dredenen. be230.000 e en die eenvoudig en efficiënt? Devan workshop je wegwijs om logistieke Waar? Georganiseerd jeFilip concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: De leven Haïtianen. Nog eens salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était laco Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deBosco six écoles secondaires Don de Belgique francophone. Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore la où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor Dede vierde internationale Educaid.be •humanitaire, Wilt u ons steunen? VIA Don Bosco, 435-8034101-59, IBAN: BE84 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB. Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t on De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten maken leven aanReknr.: 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallon six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. l’aide les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quan officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u tiseerde kinderen. in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid 27 anua 29 novembe 2014 ha 5 aa a e Hoe o verloren gan eeon e huis. he financ ee behee an e janvier n350.000 ain àhet eélèves de n ch ngen oinstituts gen Ho een project Zuiden? Dan is deze vorming iets Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 17h30 met Noord-Zuidproblematiek en wo hun Vandaag leven nog steeds Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieroblematiek, komen daar aan bod. Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels mission confiée aux de 6e degré TQ des Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be 10 ok obe Vo m ng financ project in het Zuiden? Dan vorming iets voor als “Gender enon onderwijs inoù deee waaronder een zTeleen fi: lemvoorste en een onde mee gekeken naaover deinternationale ontw kke ng hun van het ennogleseen3steeds 30 ng anvthema e 2015 edebat po qu la me en pho met en30 wordt officieel geopend huis. Vandaag 350.000 Mettre en leven photos caractéristiques de la pédagogie Quand janvier à 17h30 2 isqudeze mission confiée aux élèves de 6eNoord-Zuidproblematiek degré des instituts Liège problématique du informatie genre. Haute 139, 1000 and Brussels • Voor legaten, contacteer etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org /TQ 02/427 47 20.oWat salésienne (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était : In We eneme Waar:verloren Ruiterhal, Brasschaat r:niging 29 november 2014 30 anv ezijn 2015 e: op po on qu me en59, pho o verenig admee die zich inspant voor De vierde Educaid.be conferentie heeft je concrete vragen. Waar? Gent. door: Voor meer informatie: jou. jede als Hoe moe e boeGeorganiseerd houd ng e lau als en en: Institut hoe gan eeet efinanciële wan he aan aBTC. salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle étaites où Bosco Rue des Wallons 4000 1www.educaid.be/nl/eve februari om 15u door slachtoffers in:verplichtingen tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle était la où :dee Institut Dod nfo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk pérégr nera ensu tePlus tout au ongjou. de année 2015 dans Plus d’info d’info : http://www.educaid.be/fr/event Saint-Luc deDon Liège de Tournai. Mission accomplie :Agenda leurs informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ jemeer concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pédagog eLiège, adegré ézondag enne Wat zijn je financiële vereniging? plaatsvinden in de lokalen van indredacteur: Kilian DE JAGER :Voor –http://www.btcctb.org/fr/inscription Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Saint-Luc Lay-out: zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen slachtoffers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event mission confiée aux élèves de 6e TQ des instituts Me en pho o e 3 a a é Liège que de2015 Liège etde de6e Tournai. Mission accomplie Plus :ehttp://www.jeunes-vocations.catho O anuar: leurs pédagog ed’infos aw é jeenne Meer http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14uthema tot 21unera pérégr ensu te tout au ong de année dans es deze vorming iets voor als “Gender en info: onderwijs inde de aa praktijk”, enng zal Wanneer van 27 tot 11 februar 2015 naa wat kan wo den gedaan voo de doo dbev Provincie Oost­Vlaanderen het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk mission confiée aux élèves degré TQ des instituts Liège Hoe het financieel beheer van je initia mission confiée auxopmaa élèves de 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, Ditenevenement biedt een terugblik hoeorganiseer Haïtiaanse FFSET, Oostakker d6ee degré een g en effic ën De wo hop e présentés wegw om ogorganisé ed ean edenen W travaux seront au vernissage à l’Institut sisuw adres onjuist of u bent ugift verhuisd? dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. De Ben uu een ePlus enm detail/detail/483 Provincie Oost­Vlaanderen en het pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk organiseer je oud het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast mission confiée aux élèves de TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een Dit evenement een terugblik opHoe hoe Haïtiaanse de Liège Tournai. Mission : leurs Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –4de Eindredacteur: Kilian DE JAGER –de Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –etBosco, Lay-out: W HJan Nde m e be H a éinaccomplie enne oaccomplie onfian ePlus bD en eTijdens an e:gd travaux seront présentés au vernissage organisé àSaint-Luc l’Institut son xGelieve éco es seconda res Don Bosco gwww.4depijler.be/kalender/event/ que francophone 30 anv e 2015 expos in qu me en pho osAgenda abiedt een doet, worden uw gegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de vzw VIA Don conformiteit projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc de Liège etBe de Tournai. Mission accomplie :an leurs Plus d’infos : woo http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Saint-Luc de Liège et Tournai. Mission :euit leurs d’infos voordoo het brede publiek. organisaties aankijken tegen de afgelopen 5de jaar heropbouw plichtingen als Wanneer vereniging? plaatsvinden de lokalen van BTC. en details voor Hoe moet je boekhouding er zien en hoe organise Voor meer informatie: M 3 n he financ ë e behee e p o ec en bean d a Educa d Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Saint-Luc deafgelopen Liège et Tournai. Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. Tijdens de 2 wekenwant zijn naast organisaties aankijken tegen dekan 5de jaar heropbouw een porganisé o 13u-18u edeelnemers nà he Zu den Dan s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone Hoe moet je boekhouding er zien en hoe organiseer je het aantal moet tot 250 travaux seront présentés au vernissage l’Institut Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: offic ë e open ng zondag 1 februar 2015 van get aumat see de k nde en m N M 3 g g AN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel m on onfiée au é è e de 6e deg Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition pédagog e sa ésVerordening enne 8el travaux seront présentés au vernissage organisé àentravaux l’Institut présentés au vernissage organisé àfil’Institut scholenactiviteiten ook activiteite na de schetstseront huidige kader. Verder wordt de Algemene Gegevensbescherming GDPR (EU) 2016/679, omaardbeving een correcte behandeling te verzekeren: scaal 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e ember 2014: haïti 5 jaar later die eenvoudig en efficiënt? De maakt je les weg fi workshop beheer jemet initiatief? deAdressenadministratie, inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij inseront je agenda, detail/detail/483 présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten hetdlebrede publiek na Jan de aardbeving entravaux schetst huidige kader. Verder ewordt conc e e conferentie agen Waa ? Gen Geo gan see doo Voo nTou o ma pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans Bosco devoor 30Sa janvier à de 17h30. L’exposition elieve dit tevan melden aan VIA Don10 Bosco, t.a.v. Broeck en Peter Leopold oulong Wa nmee finan ëna e eM p o die eenvoudig en efficiënt? De maakt je wegwijs om logistieke redenen. Brussel. oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid ge 1ww ffDon mLiège, 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos laDe detail/detail/483 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Goossens, Leopold II­laan B­1080 Brussel nfo@viadonbosco.org. n fifiLu L ège ee Waar? de pérégrinera ensuite, tout au long de workshop l’année 2015, dans les Don Bosco de195, Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Don Bosco de Liège, le 30het janvier àactiviteiten. 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van en Wereldmeerdaagse Brasschaat 30 + janvier :47 exposition qui metaantal enHAVuGIMANA, photos la ondermeer mland 6 en g filmvoorst TQ in het financiële beheer van je project beantwoord attest indien toepassing, oproepbrieven en impact van uw gift. Dit is noodzakelijk voor het behoud van onze Waar Ru terha Brasschaat Wanneer 29 novembe 2014 per telefoon: 32 (0)22015 427 20 van ofDaniëlla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. tk zien en hoe organiseer je want het deelnemers moet tot 250 beperkt worden Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition rédaction: ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. gekeken naar de ontwikkeling van het land en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold P o nc e Oo V aande en en he 4de p e eunpun con e en e gende onde Hoe o gan ee he finan ee m fi 6 g TQ O wwo D m H in het financiële beheer van je project en beantwoordt alde door: Educaid pédagogie salésienne rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les a au e on p é en é au e n age pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Me e en pho o e 3 a a é que de a pédagog e Wanneer: van 27 januari tot 11 Quand e 30 an e à 17h30 naar wat kan worden gedaan voor de door aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bif anuari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het pédagogie salésienne VANDEVIVERE –II­laan imprimeur: GEERS OFFSET SDon L– Lay-out L Belgique g T Georganiseerd M m rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN offi cer: Daniëlla ARBYN –zetten Lay-out: PierreVandercruyssen, SEGHERS –Wij ndredacteur KEtienne an DE AGER –Communication Redact eraad SEGHERS Katr en DE Wsixanaloge LDE Er c Vandamme, OR Svragen. 195, B­1080 Brussel. Dat kan-Redactie: ook per telefoon: + 32 (0)2 427Maud 47 20 ofLammens, per in e­mail: viadonbosco@skynet.be. jeLay-out: concrete Waar? Gent. pérégrinera ensuite, tout auHAVuGIMANA long de l’année 2015, dans lesvan Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving Lore Stassen, Filip Etienne Bram VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET écoles secondaires de francophone. behouden ons het recht om het overschot aan verworven fondsen te voor andere programma’s in Afrika workshop maakt jeE wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd L2015 LBosco gmeer TmoeReekmans Mboe m e u d w houd ng Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Sende Hoe e je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/e Voo mee n o ma e www 4dep e be a e en Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. rn 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Meer nfo http //mund o be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k De Me odest aat 18 Meche en van 14u tot 21u officiële opening: zondag 1 febr Don Bo o de L ège e 30 an e à 1 getraumatiseerde kinderen. Wereldmeerdaagse wil kennis laten deupersoonlijke maken 230.000 Haïtianen. Nogde eens miljoen awet é1,5enne o8Haïtianen edecember onfian e– Druk: b De en eGEERS angetraumatiseerde eOFFSET, eofficer: eOostakker é ajongeren a écoles où nde Don Bo de o de L levenssfeer ège francophone. Rue de & Wa on 59zondag 4000 g g Druk lay-out: GRAPHIUS, Gent aad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig van 1992, die de bescherming van regelt, werd uw naam six secondaires Don Bosco Belgique Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE officiële opening: 1 februari2015 van 13u-18u kinderen. ruk GEERS Oostakker Druk &IIQuand lay-out: GRAPHIUS, Gent g ën De wo Mettre en photos lesOvereenkomstig 3inzake caractéristiques de laLéopold pédagogie : le 30 janvier àProvincie 17h30 editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold 195, B-1080 Bruxelles wg gen effi project en al door: alleen voor debeantwoordt verspreiding van informatie onze activiteiten. Udecember heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ de wet van 8 1992, die devoor bescherming van de persoonlijke regelt, werd naam opgenomen ofOFFSET Latijns-Amerika. VIA Don Bosco uw gegevens nooit door aan derden voor ofencharitatieve doeleinden. responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II 195, B-1080 Bruxelles d ne e Waar: een oud Oost­Vlaanderen en hetin 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk een project inEducaid het Zuiden? Dan isgeeft deze vorming iets als thema “Gender en aonderwijs deuw praktijk”, zal in ons adressen­ de a levenssfeer de 483 DEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29commerciële november 2014 met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre enediteur photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 pé ég a en u e ou au ong de an D B L g 30 17 30 L m on onfiée au é è e de 6e deg é TQ de n u L ège editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est erronée ougebruiken vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin nous puissions vous envoyer leonze Waar: Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Votre adresse est erronée ou vousWe avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le informatie. Voor meer informatie: bestand. deze gegevens alleen voor verspreiding informatie inzake onze U heeft onbeperkt toegangs­ opgenomen in salésienne ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake Ben correctie­ L Maud g n www.4depijler.be/kalender/event 30finan Katrien 17 30WILDE, Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –activiteiten. Eindredacteur: Kilian DE JAGER –DRedactieraad: SEGHERS, DE Eric (joie-confiance-bienveillance) telle était la oùLeopold : de Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59,que 4000 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 pdf Meer nfo http //www 4dep e:verplichtingen be/ka ende /event/deta /van wL m details w nt. Georganiseerd door: Voor meer informatie: he e Don behee eBe pJO Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, II­laan 195, B­1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse estRoute erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en voor Meer info: Waar: Frederik De Merodestraat 18,privacy Mechelen 14u tot g21u édoor Hoofdredacteur: Maud SEGHERS Eindredacteur: –os Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORISvan – Lay-out: Meer informatie over beleid op www.viadonbosco.org. U kan altijd uw rechten inzake uitoefenen teëehttp://mundio.be/publi zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ om 15u door deKilian Brasschaatse Schepen ers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : privacy telle était la où :Comptabilité Institut Don Bosco deJAGER Liège, Rue 59, 4000 “Faire Route Ensemble” àons la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold g Bo an “Faire àL laège bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, des adresses, àdes l’att. devan Jan De et Peter Goossens, Bd Léopold o eGelieve eons onda o de2015 Sa n àEnsemble” Lu de eII-laan de Tou na M on a–Frederik omp edes eu PDE us d nDe hdes p–Wallons www eune oLéopold auw on a ho que recht van door ons over ufebruari bewaarde informatie. ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold B-1080 Brussel Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Merodestraat 18, 14u tot 21u Is adres onjuist of bent melden aa gueverhuisd? g dit te E 2015 detail/detail/483 mission confiée aux élèves dePar 6e195, degré TQcorrectierecht instituts Liège “Faire U Route laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àVIA l’att. deMechelen Jan Broeck etu Peter Goossens, Bd Wannee wPeter waan Redac e VIA Lo S assen F projectvoorstelling_zoe_v16-10-20 p Lammens enne Van uw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit teDe melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Goossens, Leopold Pierre VANDEVIVERE –uen Druk: GEERS OFFSET, Oostakker II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. heeft onbeperkt toegangsvan de door ons over bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. téléphone: +­des 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden Don Bosco, Adressenadministratie, e on e e agen Waa ? Gen Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ detail/detail/483 et 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, ever A bert VAN HECKE sdb Leopo d aan 195 B­1080 Brusse mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een nement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse D B B g schrijven: II 195,/578 B-1080 Bruxelles. Paretéléphone: +en 32é(0)2 20 age ou Meer par info@viadonbosco.org. deta a au p éB­1080 au427e47nDat o mail: gan é à nhttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ u d’infos II­laan 195, Brussel. kan ook telefoon: + 32 (0)2 427: 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: D 90, B B-1150 B g Brussel. Saint-Luc deprivacy@viadonbosco.org. Liègeon :per leurs Plus http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ offi ëDat e op m DGoossens, Broeck en Peter Guldendallaan , B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + et 32 de (0)2Tournai. 427 47 Mission 20 of peraccomplie e-mail: info@viadonbosco.org. uk & 195, ay B­1080 ou US uitgever: VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan Brussel Saint-Luc de Liège Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos :Peter http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ PLeopo o n Gen e+ Oo32(0)2 V aande en 20 he o4 brede Tijdens de 2Verantwoordlijke weken zijn tegen afgelopen jaar heropbouw Broeck en Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook GRAPH per telefoon: 427en47 Hoe moet boekhouding er zien enpubliek. hoe organiseer want aantal moet totinsérées 250 beperkt worden Suivant les et dispositions dejela loi du décembre 1992 concernant la protection dejeprotection la vie privée, vos coordonnées sont insérées dansDe notre fichier pijler.be/kalender/event/ Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN sdb, Leopold 195, B­1080 Brussel ttiesu aankijken verhuSuivant sd?lesdeGe eve dde5deles tlalesoTournai. te me den aan V A Don Bosco Adressenadm nnaast strat edeelnemers tdetail/578 aAlbert vdroit an Broeck en Goossens Suivant dispositions de loivoor du 8ehet décembre 1992 concernant la de lahet vie privée, vos coordonnées sont dans notre fichier Don Bo de e 8la 30 an àdetail/578 LeHECKE, po travaux seront présentés au vernissage organisé à17h30 l’Institut Isnos uwII­laan adres onjuist oflevenssfeer bent u verhuisd? Gelieve ditnaam te melden aan VIAPeter Don Adressenadministratie, t.a.v.dJan De BroeckWaa en Peter dispositions loi du L8 ège décembre 1992 concernant la1992, protection debescherming laon vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier R G Wannee mBosco, Partners: d’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à activités. Vous avez pleinement le de consulter notre info@viadonbosco.org. Overeenkomstig de wet van 8 december die de van de persoonlijke regelt, werd uw opgenomen in ons adressen­ Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold travaux seront présentés au vernissage organisé l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voorII­laan het brede publiek ardbeving schetst huidige kader. Verder mstig de weten van 8 december 1992, die deeenvoudig bescherming van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons d’adresses. Nous leswordt utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nosadressenactivités. avez pleinement le droit notre Voo mee e Etienne naad o ma e www 4depK die en efficiënt? De workshop maakt jeper om logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd Hoo dVous eda eu M SEGHERS Econsulter nd427 eda euofDaniëlla Kper e­mail: DE AGER Reda MVANDERCRuYSSEN SEGHERS info@viadonbosco.org. d’adresses. Nous les utilisons pour la d’informations relatives àwegwijs activités. avez leredenen. droit de kan consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde 195, B­1080 Brussel. Dat ook telefoon: + 32detoegangs­ (0)2 rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Wilt u ons steunen? pé ég nede auniquement en ule195, e30 ou audeze de année 2015 enosë fichier et d’y corriger vos coordonnées. Dat kan ook per te efoon + 32 0Hecke, 2àgegevens 427 47 20 of vdebat. be Don Bosco de Liège, janvier àong 17h30. L’exposition bestand. We gebruiken alleen voor deDan verspreiding vanVous informatie inzake onze activiteiten. Uper heeft onbeperkt en Mee n Lay oë Waa D47Daniëlla M20correctie­ Mviadonbosco@skynet.be. rédact on ARBYN HAVuG MANA enne VANDERCRuYSSEN -imprimeur: Commun cat on officer Dan II­laan B­1080 Brussel. Dat kan ook perdan telefoon: +e­ma 32a(0)2 427 47adonbosco@skynet 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communic ee alleen voor verspreiding informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbeperkt toegangsen correctiefichier et corriger vos coordonnées. rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Wilt uVANDERCRuYSSEN onsE steunen? PHAVuGIMANA, VANDEV VERE D uk GEERS O SET Oad- Communication fichier et corriger vos coordonnées. Don Bosco de Liège, led’y 30 janvier àvan 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een ergebruiken gekekendeze naargegevens ded’yontwikkeling van het land en VANDEVIVERE – cer: GEERS OFFSET sCommunication uw es on uon s Etienne ooffi ben ude ve Ge eve–offi d rédaction: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN - Daniëlla offi Daniëlla ARBYN Lay-out: Pierre rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN -sd? Communication de aHAVuGIMANA a ëhu 483 rédact on Dan ëbeantwoordt a ARBYN MANA Eimprimeur: enne Commun cat officer Dan a–Pierre ARBYN HAVu financiële beheer van project en alHAVuG door: Educaid recht de door ons over u obewaarde informatie. VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET VIA Don Bosco e door ons over u bewaarde informatie. VANDEVIVERE – wet GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans lesan é oin ehetevan onda elong Don Bo deje Be g que ophone Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Mee n o www VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Overeenkomstig de van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen VANDEVIVEREcat – imprimeur: GEERS OFFSET VIA Don Bosco VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout auOvereenkomstig long de l’année 2015, dans les rédact on Dan ë a ARBYN HAVuG MANA E enne VANDERCRuYSSEN Commun on officer Dan ë a ARBYN HAVuG MANA – Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eri Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015 tRedactie: kan worden gedaanPartners: voor de door de aardbeving Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans Sponsors: Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARB Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Vereniging voor Ethiek B oeck en Pe eAGER Goossens Gu denda aan 90 BB-10 11 VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:HAVuGIMANA, Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Reknr.: Ve an woo d ke u geve A VAN HECKE L 195 B 1080 B editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, six écoles secondaires Don Bosco435­8034101­59 de Belgique francophone. bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegan Redactieraad: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, we editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Hoofdredacteur Maud SEGHERS – E ndredacteur K an DE – Redact eraad Maud S Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Reknr.: Pierre VANDEVIVERE -naam druk: GEERS OFFSET Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold B-1080 Bruxelles six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ officiële opening: zondag februari2015 van 13u-18u atiseerde an 8 december 1992 d ebestand. de bescherm van de persoon ke evenssfeer rege tBd435­8034101­59 werd uw opgenomen nouerronée ons adressen­ editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIediteur 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –enng mpr meur GEERS OFFSET Albert VAN HECKE, sdb, Bd 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est vous avezAIIdéménagé? nous comm wusdb, GIIn195, Vo A Dou BLéopold mVeuillez in de Fondsenwerving Druk &kinderen. lay-out: GRAPHIUS, Gent Pierre VANDEVIVERE -1druk: GEERS OFFSET Votre adresse estmerronée vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les ch recht van de doorVAN ons over bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0341 0159 opgenomen inresponsable: ons adressenbestand. We gebruiken deze gegeven Provincie Oost­Vlaanderen 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk o@v adonbosco guitgever: editeur Albert Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse estHECKE, erronée ouWe vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions voua Redact eraad Dan ërecht a ARBYN HAVuG MANA enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan ëchangements aII­laan ARBYN MANA Lay-out IBAN: BE84 4358 0341 0159 Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold Votre adresse erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements van de door ons over uhet bewaarde informatie. Partners: inresponsable: ons adressenbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding informatie PEopgenomen eresponsab e VANDEV VERE –estoutDruk GEERS OFFSET Oostakke “Faire Route à427 la de bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Com “Faire Route Ensemble” à avez lanécessaires bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité 195 B 1080 BBd D +Ensemble” 32 0B­1080 2HAVuG 47 20 mVAN @ Voulez-vous nous soutenir? Waar: Ruiterhal, Brasschaat er:Partners: 29gegevens november 2014 a een voor r da on D RB Nvan H uG M N des verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold 195, Brussel Votre adresse estRoute erronée vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leet Wilt u ons steunen? ed teur e A be VAN HECKE sdb Léopo d 195 B-1080 B uxe es eze de verspre d ng van nformat e nzake onze act v te ten U heeft onbeperkt toegangs­ en correct e­ “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck Peter Goossens “Faire Ensemble” à avez la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold BIC: KREDBEBB “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, r D N H u M N ND Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan ed teur responsab e A be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B 1080 B uxe es Voulez-vous nous soutenir? verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadon activiteiten. Umail: heeft toegangsen correctierecht van de BIC: KREDBEBB IIonbeperkt 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +mp 32N (0)2 427De 47 20 ou par maiàV Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Ensemble” Lay-out: Voulez-vous nous soutenir? P e e VANDEV VERE druk GEERS OFFSET Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broe ND R m G R O “Faire Route à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Broeck en Peter r D N H u M ND u VIA Don Bosco Wilt u ons steunen? II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie. II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. II 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47t.a.v. 20 ou par mail:II­laan info@viadonbosco.org. ND mDat mkan Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ rederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u totteur 21u responsab Wilt u+VIA ons steunen? 195,(0)2 B­1080 Brussel. ooku perMOtelefoon: 32 (0)2 4 Is uw onjuist bent uHECKE verhuisd? Gelieve dit B-1080 tevous melden aan Don Bosco, Jan De Broeck en Peter Goossens, eeadres Aes beesse sdb Bd Léopo dCompte 195 B20Don 1080 B8commun uxe esnous d e-mail: da GH+ VIA Bosco VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Datez ook per telefoon: + 32 427 47Leopold 20 ofnécessa per OFFSET, Oostakker Vot ad est eB-1080 onée ou avez déménagé? Veu commun que es changements nécessa IIaan 195, Bruxelles. Par téléphone: 32 (0)2 427 47 ou par mail: info@viadonbosco.org. O m gAdressenadministratie, wnous mkan 1992 m gm g R nous wE n ND m O info@viadonbosco.org. II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +Jan 32 (0)2 427 47 20deofla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. Vo e ad esse e ofVAN onée ou vous déménagé? Veu que es changemen sHoo es afin que Is uuw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, De er bewaarde nformat eu ed VIA Don Bosco detail/detail/483 Bancaire: Partners: Sponsors: VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook peravez telefoon: +VIA 32 (0)2 427 47 20 of perez e-mail: info@viadonbosco.org. R t.a.v. Dles NH ude N8ladécembre ND u1992 C mmR dO Suivant dispositions loiMdu 1992 concernant protection deepl Ove eenkoms g van 8décembre decembe R DNla uN1992 Bosco Suivant les dewe du 8AND concernant la projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Partners: Compte Bancaire: ed uloi pon ab HGla Crelatives Wdécembre g g1992 g es gvie m U Verantwoord udeles tgever Adu be tcommun HECKE sdb Leopo ddispositions aan 195 B­1080 B usse Suivantke les dispositions deDon laez loi 8la 1992 concernant la protection de la vie privée, coordonnées sont insérées dans notre fichier Suivant les dispositions de la loi du­ 8vos décembre 1992 la1992, de vieons privé Vo e ad esse es eFa onée ouevous avez déménagé? Veu nous que changemen sad nécessa es afin que nous pu ss Nprotection H sont Reknr.: 435-8034101-59 Suivant dispositions de loiA duVAN 8 décembre concernant la protection de la privée, vos coordonnées insérées dans Vereniging voor Ethiek d’adresses. Nous lesbescherming utilisons uniquement pour la publication d’informations ND ddes O Overeenkomstig de wet van 8concernant december die de beschermin 435-8034101-59 Compte Bancaire: e Rou Ensemb e à a bonne ad esse Contactez V A Don Bosco Comptab té des ad esses à att de Fa e Rou e Ensemb e à a bonne ad esse Con ac ez V Don Bosco Comp ab é esses à a de an De B oeck e P Reknr.: 435-8034101-59 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam Suivant les dispositions la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informat N H Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: mken Nous lesbescherming utilisons uniquement pour8Verantwoordlijke la publication d’informations relatives à opgenomen nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre VAN HECKE, sdb, Leopold II­laanke 195,uB­1080 Reknr.: 435­8034101­59 d’adresses. Nous les utilisons pour lalevenssfeer publication d’informations relatives àopgenom uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 78, 90 verantwoord tgever A be VAN Overeenkomstig HECKE sdb Leopo dd’adresses. aan 195 BAles 1080 B usse Overeenkomstig de wet van december 1992, die defichier bescherming vanuniquement de persoonlijke regelt, werd uw naam m w 435-8034101-59 Wilt u ons steunen? opgenomen nWe ad essenbes and We geb 78 Association pour etmnaam d’y corriger vos coordonnées. de wet van 8esse december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw in ons adressend’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinement le droit con bestand. gebruiken deze gegevens alleen d’adresses. les utilisons la d’informations relatives àalleen nos activités. Vous avez lemDe droit de We gebruiken gegevens voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbe Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde IBAN: BE84 4358 0159 V an woo dessenadm uvoor g onbeperkt vde Aheeft Aa FaBrussel e Rou e Ensemb e DeàBroeck aB-1080 ad Con ac ez V Don Bosco Comp ab éet20 des ad esses àVAlbert aons de BAd oeck enotre euverspreidin Gooss in de Fondsenwerving IBAN: BE84 0341 0159 m fichier et d’y corriger vos sBbonne uw ad on ues st of bent uWe ve hu sd? Ge eve ddeze t4358 te me den aan A Don Bosco nnosuCde stactiv 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier etPa d’y corriger vos coordonnées. fichier d’y corriger vos coordonnées. mconsulter pour Dm bestand. gebruiken deze gegevens alleen verspreiding informatie inzake onze activiteiten. U heeft toeg Gelieve dit te melden aan VIA Adressenadministratie, t.a.v. Jan enAssociation Peter Goossens, 195 Beve 1080 uxe es Pa éNous éphone +uniquement 32 0BE84 2pour 427 47 20 ou pa ma nheeft o@v adonbosco ocoordonnées. gan bestand. We deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbeperkt toegangsen correctie195 Bes uxe té éphone +bestand. 32 0 2n0341 47 ou pa ma oLeopo gPe v wvu N H IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: 4358 0341 0159 fichier et d’y corriger vos coordonnées. van denfo@v door ons over u bewaarde informatie. une dans info@viadonbosco.org. VIA Don Bosco fichier et Ethique d’yVcorriger vos coordonnées. recht van de door ons bewaarde informatie. Vereniging Ethiek s uw ad es onKwaliteit: uDon s Bosco, o ben u veviadonbosco@skynet.be. hu1080 sd? Ge dvoor egebruiken me den aan ALeopold Don Bosco Ad essenadm s427 aover euvoor ade an De Bvan oeck en Pe eadonbosco m Dd co ec w G Association pour BIC: KREDBEBB ac v32 e recht en U427 hee onbepe kB oegangs en B Goossens BIC: KREDBEBB recht van de door ons over u bewaarde informatie. IBAN: BE84 0341 0159 VIA Don Bosco une Ethique dans rechtes van de­door onséphone over u bewaarde informatie. ok per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 ofDaniëlla per e­mail: w4358 G47 m pe D m Vereniging voor Ethiek 195 B B uxe Pa é + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco o g BIC: KREDBEBB rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre aan 195 B­1080 B usse Dat kan ook pe te efoon + 0 2 20 of e­ma v adonbo BIC: KREDBEBB m BIC:dans KREDBEBB– Lay-out: Pierre la Récolte de Fonds B B D m rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA inVANDERCRuYSSEN depe Fondsenwerving Vereniging voor Ethiek Partners: Reknr.: 435­8034101­59 une Ethique D aan 195 B 1080 B usse Da kan ook e e oon + 32 0 2 427 47 20 o pe e ma n o@v adonbosco o g VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET la Récolte de Fonds BIC: KREDBEBB partners: rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Partners: Reknr.: Partners: inMaud de Pa Fondsenwerving Partners: ne435­8034101­59 s Pierre VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m m partners: Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DEde JAGER –adressen­ SEGHERS, Katrien DE WILDE, Sponsors: Partners: inSu deregelt, Fondsenwerving Partners: 4358 0341 0159 van esvant spos aons oRedactieraad: dula Récolte 8- a décemb 1992 conce nanEricconce aJORIS p o– Lay-out: ec onPartners: de vIBAN: e pBE84 vée vos coo données sonco Fonds Sponsors: 1992, die Sponsors: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd uwdnaam opgenomen in tons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m Su es dons spos o de du 8e BE84 décemb ep 1992 nant avée paotect on pVan vos N O deN a mv m vée m w s:er IBAN: 4358 0341 0159werd eraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication officer: Daniëlla ARBYNvan HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8Su december die deLéopold bescherming dede persoonlijke levenssfeer regelt, uw naam O on de m a we m m eson Pierre VANDEVIVERE – es Druk: GEERS OFFSET, Oostakker N m m van d spos ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nan a o ec v p vos coo données nsé éesmMaa da Ve an woo d ke u geve A be Hecke Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II 195, B-1080 Bruxelles alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ W u on eunen BIC: KREDBEBB editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Voulez-vous nous soutenir? W d ad esses Nous es u sons un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves à nos ac v és Vous avez p e NDEVIVERE druk: GEERS OFFSET Sponsors: Ove eenkomst g de wet van 8 decembe 1992 d e de m ng van de pe soon ke evenssfee Wbesche m nemen Partners: Wilt u ons steune Sponsors: BIC: KREDBEBB responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles W Oveediteur eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenss ee ege we d uw naam opgenomen n ons ad essen Voulez-vous nous soutenir? d ad esses Nous es ut sons un quement pou a pub cat on d nfo mat ons e at ves à nos act v tés Vous Votre adresse est erronée ou vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le eopgenomen informatie. in ons adressenbestand. WeVeuillez gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding informatie inzake VIAsteunen? A Do Voulez-vous Bo e o d wo nous m u d ad esses Nous es uBosco, sons un quemen pou a de pub cade on denvoyer n van o Bd ma ons e aEBd ves àonze nos acu ons vwsteunen? és Vous avez pDonVIA eVBosco nemen de Wilt Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, Leopold II­laan 195, B­1080 Wilt ons Votre adresse estRoute erronée ou vous déménagé? nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous Sponsors: fich e e d y co ge vos coo données Don Bosco “Faire Route Ensemble” à adresse. la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. Jan De Broeckleet Peter Goossens, Léopold “Faire Ensemble” à avez la bonne Contactez VIA Don Comptabilité des adresses, àdes l’att. de JanBrussel De et Peter Goossens, Léopold VIA VIA Don Bosco V g g oo bestand We geb u ken deze gegevens a een voo de ve sp e d ng van nfo mat e nzake onze act v oordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Sponsors: VIA Don Bosco bes“Faire and We geb ken deze gegevens aBosco, een voo vepar sp edoor dDon ng van n etdonnées ouPeter ma e nzake ac envPeter e Goossens, en u heeft onbepe oegangs en co435ec8034101 e Compte Bancaire: Route Ensemble” àu laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Comptabilité des adresses, àVIA l’att. de Jan Decoo Broeck Goossens, Bd Léopold fich e d y co ge vos VIA Don BoscoPa k Vereniging uw adres onjuist of bent uen verhuisd? Gelieve ditet tede melden aan Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Janonze De Broeck Leopold R 59 II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangscorrectierecht van de ons over bewaarde informatie. VIA Don Bosco voor Ethiek II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou mail: info@viadonbosco.org. fich e e d y co ge vos coo données 15 Compte Re es onjuist of bent u verhuisd? dit Par te melden aan +VIA Bosco, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Pa 435-8034101-59 Reknr.: 435-803410 Fomatpa we n g Pa ne Bancaire: 15Vereniging II 195, B-1080Gelieve Bruxelles. téléphone: 32Don (0)2 427 47Adressenadministratie, 20 kan ou par mail: Ethiek 435-8034101-59 Compte Bancaire: II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat perinfo@viadonbosco.org. telefoon: (0)2 de 427 47 20 of ons per e­mail: Reknr.: Assoc van doo oveviadonbosco@skynet.be. u bewaa devoornfo de ons de n ook oinfo@viadonbosco.org. ma eecht+ 32 BAN BE84 4358 0341 01 5, B-1080 ech Brussel. van Dat kan ookdoo per telefoon: + ove 32 (0)2 u 427bewaa 47 20 of per e-mail: Reknr.: 435­8034101­59 in de Fondsenwerving Netwerk: 435-8034101-59 IB Association pour Association Pa IBAN: ne BE84 SuivantSuivant les dispositions de la loi du 1992 concernant protection la de protection la vie privée,devos sontcoordonnées insérées danssont notreinsérées fichier dans notre 4358 Ethiek 0341 0159 in de Fondsenwerving IBAN: BE84 4358pou 0E 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 les dispositions de 8ladécembre loi duconcernant 8 décembre 1992 la concernant la coordonnées viesont privée, vos fichier Association pour Partners B0341 C voor KREDBEBB Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre 1992 la1992, protection larelatives vie privée, vosactivités. coordonnées insérées dans notre IBAN: BE84Vereniging 43580341 0159 une Ethiqueune IBAN: 4358 0159 BI une Ethique dans dan voor Ethiekin ons adressen­ Nous lesbescherming uniquement pour8m la publication d’informations à opgenomen nos Vous avez pleinement le droit defichier consulter notre Overeenkomstig de wet van december die dede bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uwVereniging naam opgenomen Association pourBE84 BIC: KREDBEBB omstig de wet d’adresses. van 8 december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam ons adressenNutilisons m9052 m BIC: KREDBEBB la Ré IBAN: BE84 4358 03 in de Fondsenwerving une Ethique dans Partners BIC: KREDBEBB Nousuitgever: les utilisons uniquement pour la d’informations relatives à 78, nos activités. Vous avezinpleinement le droit de consulter notre Verantwoordlijke Albert Van Hecke, Maaltemeers Zwijnaarde Wilt u ons steunen? KREDBEBB fichier et d’y corriger vos coordonnées. BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds la Récolte de Fo bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ in de Fondsenwerving We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbeperkt toegangsen correctieune Ethique dans Sponso s partners fichier et d’y corriger vos coordonnées. Partners laSponsors: Récolte 15 de Fonds BIC: KREDBEBB Partners Sponsors: recht van deVIA doorDon onsBosco over u bewaarde informatie. de door ons over u bewaarde informatie. Sponsors: Sponsors: Sponsors: 15 Sponsors: la Récolte de Fonds 15 k Sponsors: Sponsors: 15 13/08/14 09:17 Sponsors: VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Partners: Sponsors: Reknr.: 435­8034101­59 Partners wVou e Sponsors: s: Sponsors: Partners: g Pa ne 13/08/14 09:17 15 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Partners: Vou ez-vous no Voulez-vous nous soutenir? Partners: Wilt u ons steunen? BIC: KREDBEBB V Aste Do W tSpou ons steunen? Voulez-vous nous soutenir? en W u ons 15 o VIAsteunen? Don Bosco Vou e vou nou ou13/11/14 Wilt u ons steunen?Wilt u ons o VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 16:37 Spon V A tDon Bosco

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke l opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspr activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaa Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Wi t u onsHecke, steunen?Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde V A Don Bosco Reknr 435­8034101­59 BAN BE84 4358 0341 0159 B C KREDBEBB

Partners:

VIA Don Bosco

DB Mag FRE n°4-14.indd 15

rs:

Voorwoord

Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: info@viadonbosco.org.

ng voor Eth ek ndsenwerv ng

5.indd 2

Voorwoord

Voorwoord

e eenvoud effic maakt s om og st eke re pérégrd nera ensu teg en tout au ënt? ong De de workshop année 2015 danse wegw es financ res ë e Don beheer vandeeBe prog ect beantwoordt a door Educa d s x éconeshet seconda Bosco que en francophone Redactie: Lore Stassen, eFilip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, concrete vragen Waar? Gent Georganiseerd door Voor meerBram nform Druk & lay-out: GRAPHIUS, Prov ncGent e Oost­V aanderen en het 4de p ersteunpunt conferent e­gend Voor meer nformat e www 4dep er be/ka ender/event/ Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adr deta /deta /483

VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15

VDB Mag SOW n°3-14.indd 15

Sponsors: Sponsors: Sponsors:

VIA Don Bosco Spon16:37 o 13/11/14 Compte Bancaire: A D B VIA Don Bosco VIA DonBancaire: Bosco Compte 435-8034101-59 C m B Reknr.: 435-8034101-59 Reknr.: 435­8034101­59 435-8034101-59 Association pour IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Association pour IBAN: BE844358 43580341 0341 0159 IBAN: BE84 0159 une Ethique dans Vereniging voor Ethiek A BIC: KREDBEBB BAN B BIC: KREDBEBB une Ethique dans BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB Récolte Fonds in de Fondsenwerving VDB la Mag SOW de n°3-14.indd 15 la Récolte de Fonds B C KR DB BB

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Comp V A DonSpon Bosco o VComp A Don Bosco Reknr.: 435-8034101-59 Sponsors e Banca e 13/08/14 09:17 2/09/16 14:29 Ve en g ng vooIBAN: Eth ek 435 81 Rekn BE84 4358 0341 0159 13/11/14 435-8034101-59 16:37 Rekn 435­803 435 8034101 59 15 Assoc a on pou 15 BIC:vKREDBEBB n de Fondsenwe ng BAN BE84 4358 0341 0159 BAN Assoc a on pou 13/08/14 09:17 BAN BE844358 435 une E h que dans Ve en g ng voo E h ek Assoc at on pouBE84 R BC K B C KREDBEBB une E h que dans Spo

o

B C KREDBEBB


Ons feestelijk jaar bereikt zijn hoogtepunt !

2 0 VIA DON BO5CO 9

In het voorjaar kon u reeds genieten van een reeks avondlezingen en in juli maakten de jongeren uit het internaat van Woluwe een onvergetelijke uitwisselingsreis naar India. Als climax van onze campagne voor het recht op onderwijs én onze 50ste verjaardag, ontvangen wij eind september een delegatie van directies van de onderwijsinstellingen die wij steunen in Afrika en Latijns-Amerika. Het wordt een ware primeur: de schooldirecties van onze 11 programmalanden komen naar Brussel voor een internationale onderwijsconferentie van 31 september tot 4 oktober. Deze unieke conferentie verenigt de directies van onze beroepsscholen en tewerkstellingsbureaus uit Afrika (Mali, Benin, DR Congo, Kameroen, Tanzania en Madagaskar) en Latijns-Amerika (Peru, Bolivia, Ecuador, El Salvador en Haïti). Zij zullen ervaringen en methoden rond de vorming van kwetsbare jongeren uitwisselen met elkaar, en met ons team! Tegelijkertijd verwelkomen wij ook een groep jongeren uit Tanzania, Benin en India in het kader van ons Youth4Change project. De buitenlandse jongeren zullen samenzitten met leerlingen uit verschillende Belgische scholen en ideeën uitwisselen rond duurzame ontwikkeling en de rol die zij daarin als jonge burgers kunnen spelen.

Onze koks in opleiding (van de Don Bosco school in Woluwe) zullen u verwennen met een heerlijk driegangenmenu terwijl u onze programma’s en vormingen beter leert kennen. Bovendien kan u kennismaken met zowel ons Belgisch team als de directieleden van de scholen waarmee we samenwerken. Want zij zullen uitzonderlijk aanwezig zijn in het kader van de Mondiale Meeting. Steven Vanackere (directeur van de Nationale Bank van België) zal als keynote speaker het woord nemen, en de eerste «Youth in Action Award» zal uitgereikt worden aan de school die het beste project rond wereldburgerschap opzette. Wij hopen van harte dat u erbij zal zijn. Om organisatorische redenen ontvangen wij de bevestiging van uw aanwezigheid graag vóór 28 september via een van de onderstaande kanalen: Via internet: Via post : Via e-mail:

http://inschrijven.viadonbosco.org VIA Don Bosco, Guldendallaan 90, 1150 Sint-Pieters-Woluwe info@viadonbosco.org

Op zondag 6 oktober om 11u30 nodigen wij u graag uit op onze eucharistieviering in de Basiliek van Koekelberg in Brussel. Deze jubileumviering wordt voorgegaan door verschillende salesianen waaronder Luc Van Looy, bisschop van Gent, en Wilfried Wambeke, provinciaal van de salesianen van Don Bosco in Vlaanderen en Nederland. De viering zal uitzonderlijk begeleid worden door het 25-koppig gospelkoor AMKA («Sta op» in Swahili) onder leiding van Jeroen De Wilde en Evodia Uggi. Na de viering is er een receptie in de vertrekken van de basiliek. Vanwege het hele VIA Don Bosco team hopen wij van harte u te mogen verwelkomen op een van onze evenementen! // Etienne VANDERCRUYSSEN

3 U & Wij // Ons feestelijk jaar bereikt zijn hoogtepunt !

Het allerbelangrijkste evenement voor u is ongetwijfeld ons galadiner dat doorgaat op 5 oktober om 18u in het cultureel centrum van Sint-Pieters-Woluwe.

De deelname aan dit evenement bedraagt 75 euro en kan overgemaakt worden via ons rekeningnummer BE84 4358 0341 0159 met als mededeling «1511 Galadiner 5 okt 2019». Het adres: W:Hall, Charles Thielemanslaan 93 te 1150 Brussel.


4 Internationale samenwerking // Ondernemerschap in Haïti

Ondernemerschap in Haïti … een weg naar vrijheid ‘God beschermt mijn bedrijf’, ‘Het bloed van Jezus’, ‘De zegening van de eeuwigheid’ … het lijken verwonderlijke namen maar toch zijn het echte voorbeelden van bedrijfsnamen in Haïti. Ze getuigen van een ijzersterk geloof in een land dat nochtans gekenmerkt wordt door natuurrampen en politieke onrust. Maar in de eerste plaats belichamen deze bedrijfsnamen vooral de moed van de Haïtiaanse bevolking om zich aan het ondernemen te wagen. Dat dit vaak de beste manier is om aan werk te geraken heeft Dieu-Veille – een van onze studenten aan de landbouwschool DBTec in Fort-Liberté - goed begrepen. Op amper 25-jarige leeftijd is hij zijn eigen kippenren begonnen. Zijn doel? Zijn familie van extra inkomen voorzien. Dieu-Veille is het zesde kind in een rij van zeven, en woont tijdens het weekend met zijn moeder en vier andere familieleden in een klein huisje in Ouanaminthe. Tijdens de week verblijft hij op het internaat van de DBTec school, waar hij tweedejaarsstudent is aan de landbouwafdeling. Zijn ondernemersidee ontsproot daar, want de school beschikt al twee jaar over een kippenren waar studenten praktijklessen volgen. De kippen worden lokaal verkocht, hoofdzakelijk aan handelaars van Fort-Liberté. Als ijverige student heeft Dieu-Veille alle fases van het opzetten en onderhouden van de kippenren volledig onder de knie. Met een klein startkapitaal van zijn moeder

kocht hij het nodige materiaal voor de kippenren, en voor de bouw zelf schakelde hij de hulp van klasgenoot Joseph in. Dieu-Veille is apetrots op zijn kippenren van vier op vijf meter, des te meer omdat hij en Joseph alles zelf gebouwd hebben: van de externe infrastructuur tot zelfs de voederen drinkbakken. Momenteel zijn de kippenren en de plek om kuikens te kweken klaar. Maar het budget van DieuVeille is op, waardoor hij de volgende stap van zijn project even moet uitstellen: het aankopen van zonnepanelen (voor de belichting en verwarming van de kuikens), en natuurlijk de allerbelangrijkste aankoop: de kuikens zelf! Tot er genoeg fondsen zijn, verkopen Dieu-Veille en zijn familie de oogst van de cassave, maïs en pistache­noten die ze op een klein stukje grond verbouwen.


Moeder Marie is ontzettend trots op haar zoon, die met zijn project de familie financieel zal kunnen ondersteunen. Maar Dieu-Veille heeft nog ambitieuzere plannen. Hij wil zijn kippenren uitbreiden en op termijn oud-leerlingen van zijn school aannemen om zo werkgelegenheid te creëren in de regio. Fort-Liberté is immers één van de armste steden in Haïti en de studenten hebben moeite om na hun studies werk te vinden. Gelukkig kan Dieu-Veille rekenen op de steun van zijn school. DBTec hecht veel belang aan het ondernemerschap van zijn studenten. Drie jaar geleden richtte de school een afdeling ‘Ondersteuning voor Ondernemerschap’ op. Vijf personeelsleden van de school specialiseerden zich in

Onze scholen nog maar eens door mekaar geschud In 2018 en 2019 teisterden ernstige politieke problemen Haïti, tot op het punt dat het land in lockdown ging in februari. Welke gevolgen heeft dat voor onze scholen?

Amélie JANSSENS

Zo is Haïti. Tweeledig. Een prachtig land, rijk aan cultuur, dat regelmatig ten prooi valt aan vreselijke gebeurtenissen. Maar hoewel deze gebeurtenissen de gebouwen en politieke structuur van het land doen daveren op hun grondvesten, raken ze niet in het minst aan de moed van haar inwoners of hun verlangen om altijd een betere toekomst voor ogen te houden. Om de woorden van de provinciaal van de salesianen van Don Bosco in Haïti te gebruiken : “Vandaag zijn we blij dat we kunnen blijven geloven in een betere toekomst. Als het heden onzeker is, zijn we vastberaden om de horizon te blijven afspeuren naar het sprankeltje hoop dat ons doet dromen van een land dat goed zal zijn voor haar zonen en dochters. Het is dit optimisme om altijd beter te kunnen doen, dat ons werk in Haïti kenmerkt.”

5 Internationale samenwerking // Ondernemerschap in Haïti

Gelukkig niet veel. Onze provinciescholen hebben de deuren dit jaar slechts enkele dagen moeten sluiten, en de opgelopen leerachterstand werd door de jongeren ingehaald tijdens de schoolvakanties. De situatie is precairder voor onze twee scholen in de hoofdstad Port-au-Prince, gelegen in kwetsbare delen van de stad. Maar zowel de leerlingen als het personeel van de scholen tonen een niet-aflatende inzet om te blijven werken in deze moeilijke omstandigheden.

dit domein en geven sindsdien vormingen in ondernemerschap aan afstuderende leerlingen. Op DBTec wekt Dieu-Veille’s mooie project dan ook ieders interesse en enthousiasme om hem verder te ondersteunen richting zijn doel. Als eerste stap betekent dat hem helpen om een businessplan uit te denken en een financieel dossier op te maken om voor te stellen aan banken om een lening voor de opstart te krijgen. Er bestaat geen twijfel dat zijn wilskracht nieuwe deuren zal openen in de toekomst… //


Jij mocht naar school. Waarom ik niet ?

6 Internationale Samenwerking // Ondernemerschap in Mali

Gebruik je verstand en schenk haar een toekomst. Meer dan 265 miljoen meisjes en jongens hebben jouw hulp

nodig om naar school te gaan. Onderwijs is een basisrecht en daarom ondersteunt de ngo VIA Don Bosco beroepsscholen,

tewerkstelling en opleiding tot ondernemerschap in Afrika en Latijns-Amerika. Geef onze kwetsbare jongeren de kans om een

beroep te leren en bij te dragen aan de ontwikkeling van hun land.

Doneer nu op BE84 4358 0341 0159 www.waaromikniet.be


Jij mocht naar school. Waarom ik niet?

Bram REEKMANS

7 Thema // Jij mocht naar school. Waarom ik niet?

Education changes the world … Als trouwe lezer van Hoewel het afgelopen decennium heel wat vooruitgang Samen op Weg begint deze slogan wellicht als een is geboekt op het vlak van de toegang tot onderwijs oorwurm in je hoofd rond te dansen. En terecht! We (vooral in het lager onderwijs), blijkt dit weinig zoden zijn er immers rotsvast van overtuigd zijn dat onderwijs aan de dijk te zetten als het niet gepaard gaat met de dé sleutel is tot duurzame ontwikkeling. Kijk maar even nodige kwaliteit. 400 miljoen kinderen en jongeren in mee naar deze spectaculaire cijfers: Als alle leerlingen de wereld die naar school gaan, leren er amper iets bij in lage-inkomenslanden zouden afstuderen met een door onder meer het gebrek aan gekwalificeerde leerbasis leesvaardigheid, dan zouden naar schatting 170 krachten en de slechte toestand van veel scholen en miljoen mensen uit de armoede getild worden. Of als pedagogische materialen. alle vrouwen in lage- en middeninkomenslanden Om deze trieste realiteit hun middelbaar onderwijs onder de aandacht te Volg onze campagne ook via zouden voltooien, dan zou brengen bij een breed de kindersterfte onder publiek lanceerde VIA www.facebook.com/viadonbosco.vzw de vijf jaar gehalveerd Don Bosco op de eerste worden, wat neerkomt op schooldag een grote of www.instagram.com/viadonbosco het redden van 3 miljoen campagne rond het levens per jaar. Best recht op kwaliteitsvol indrukwekkend, toch? onderwijs voor alle kinderen en jongeren ter Combineer bovenstaande cijfers met het feit dat onderwereld. De campagne werd op 2 september afgewijs, net als eten en drinken, een universeel basisrecht trapt door 1000 leerlingen uit Kortrijk en Koekelberg is, en je zou denken dat de toegang tot onderwijs overal die met een ludieke actie aandacht vroegen voor hun ter wereld een topprioriteit is. Maar helaas stopt hier leeftijdsgenoten overal ter wereld die niet naar school de goednieuwsshow en zetten enkele bedroevende kunnen. De campagne loopt nog tot de Internationale cijfers ons weer met de voetjes op de grond. Wereldwijd Dag van de Leerkracht op 5 oktober en roept ook onze gaan nog steeds meer dan 265 miljoen kinderen en politici op tot actie. ‘Jij mocht naar school, waarom jongeren niet naar school. Redenen daarvoor zijn ik niet’ is dan ook de confronterende vraag die we aan onder meer de kost van het onderwijs, onvoldoende éénieder voorleggen. financiering, het uitsluiten van jongeren met een beperking, de afstand naar school en de ontbering van noodWil je graag meer weten over de campagne en de zakelijke basisbehoeften zoals eten of gezondheid. Ook vragen die we aan onze beleidsmakers voorleggen? meisjes hebben minder toegang tot onderwijs omwille Wil je graag een filmpje zien over onze scholenacties van ongelijke rechten of hun positie in de maatschappij, op de eerste schooldag? Bezoek dan nu onze seksueel geweld, vroegtijdige zwangerschap, gebrekcampagnewebsite www.waaromikniet.be of scan de kige infrastructuur voor meisjes in scholen, enzovoort. QR code onderaan dit artikel. Laat er ook jouw stem Tot slot belemmert het opgroeien in conflict- of rampenhoren en laat ons weten waarom jij het recht op onderzones, of het terecht komen in een migratiecontext ook wijs zo belangrijk vindt. Laten we zo samen strijden in veel gevallen de toegang tot onderwijs. tegen dit onrecht, want onderwijs kan de wereld veranderen! //


Nieuwe perspectieven in Haïti: de toekomst van onze leerlingen in beeld

retariaat in onze school Meisjes uit de opleiding Sec hoofdstad Port-au-Prince.

in de

8 Internationale samenwerking // Nieuwe perspectieven in Haïti

Leerling doet klu sjes op school in ruil voor een fina aan zijn opleiding nciële bijd .

rage

mechanica. Om opleiding elektro n ee t lg vo gonnen ) ar ja xtielbedrijfje be Auguste (27 hij een eigen te is n le ta be te s zijn studie erschap. ining in ondernem dankzij onze tra


s), leerling bar/restaurant,

Louis Youvenson (23 jaar, link familie.

met zijn

9 Internationale samenwerking // Nieuwe perspectieven in Haïti

Leerling in dustriële mechanic beroepssc a tijdens e hool in Le en praktijk s Cayes. les in onze

Morgens gaat ktromechanica. ’s ele t er de stu r) jaa ktronica in een Kunty Duvaud (24 g verkoopt hij ele da id m na de in nnen betalen. hij naar school en het transport te ku en ol ho sc n zij klein winkeltje om

Keoma ZEC Fotograaf


De straatprinsen van Cotonou 10 Wereldburgerschapseducatie // De straatprinsen van Cotonou

Zoé Claeys geeft Nederlandse les in het Institut de la Vierge Fidèle in Brussel. In april trok ze samen met haar leerlingen naar Benin in het kader van ‘Move With Africa’, ons internationaal uitwisselingstraject in samenwerking met de krant La Libre. Vandaag laat ze ons met haar scherpe observaties en pittige beschrijvingen meegenieten van hoe ze de reis beleefde. VAN DE MARKT NAAR SCHOOL “Nous sommes les enfants de la rue!”, roept één van de jongens mij toe vanop een slaapmatje. Heel even kijkt hij me vanuit zijn ooghoeken aan. Met ogen die trots uitstralen zoekt hij bevestiging of ik wel naar hem luister. Het is avond, en de opvoeder van Maison Marguerite vertelde de kinderen net voor het slapengaan dat douchen erg belangrijk is. Hij wees hen op het gevaar voor infecties wanneer ze zich na een dag werken op de markt niet wassen. “Maar dat is nu onmogelijk geworden”, vervolgt hij teleurgesteld, “want iemand heeft de buizen van de douche uit de muur getrokken om het metaal te verkopen”. Ik vang nog net de verbouwereerde blik op van een van mijn Brusselse leerlingen, voordat de Beninese jongens in lachen uitbarsten. Ze wellen op van trots. Deze kinderen van de straat zijn heer en meester over zichzelf, en vindingrijkheid is een talent dat ze waarderen. Mijn gevoelswereld wordt in tweeën gescheurd. Enerzijds word ik overvallen door medelijden met de opvoeder. Hij werkt zich uit de naad voor deze straatkinderen en het voelt aan alsof zij hem in het gezicht uitlachen. De kalme toon waarop hij verdergaat is bewonderenswaardig en het enige wat ik kan bedenken is: “Ach, mijn beroep als leerkracht is zwaar, maar toch lang zó lastig niet”.

Anderzijds word ik ook vervuld van vreugde. Deze kinderen, die tegen een hongerloon hard werken op de markt, die grotendeels analfabeet zijn en die geen familie hebben om hen te liefkozen, zijn ondanks alles ongelooflijk trots op hun onafhankelijkheid en vernuft. Ze halen plezier uit de onderlinge competitie om zoveel mogelijk te verdienen, ook al is dat zelfs bij de besten schrijnend weinig. “Als deze jongens een goede begeleiding krijgen, dan kunnen ze ver geraken”, denk ik bij mezelf. De Don Bosco scholen, met steun van VIA Don Bosco, bieden die begeleiding ook. In Maison Marguerite kunnen straatjongeren een opleiding naaien volgen, en in het Centre Magone in Porto Novo kunnen ze zich ontpoppen tot houtbewerker, metaalbewerker of mekanieker. Maar hoe vinden deze straatjongeren de weg naar onze scholen? Dat is de verdienste van de opvoeders die werken in Tokpa, de grootste openluchtmarkt van West-Afrika en tevens de plaats waar honderden straatkinderen wat geld proberen te verdienen. De meesten doen dat door afval te verzamelen dat ze achteraf verkopen, maar sommigen werken ook als draagjongens voor dames van iets hogere stand, of verkopen (soms gestolen) groenten op de markt.


SOS BARAQUE SOS Baraque is een eerste ontmoetingsplaats tussen straatkinderen en de opvoeders van Don Bosco. Het woord barak mag je vrij letterlijk nemen: een oude ijzeren constructie die via open deuren uitkijkt op de achterbuurten van Tokpa. Straatkinderen kunnen er spelen, leren schrijven of gewoon wat uitrusten. Wekelijks komt er ook een psycholoog langs. Wij bezoeken de barak van de jongens. De kinderen zingen om ons welkom te heten en dan is het aan ons om onze vragen af te vuren. We komen te weten dat de meeste straatjongens niet op straat werden gezet door hun families, maar zelf hun ouderlijke huizen ontvluchtten. De Beninese opvoedingscultuur is autoritair en bij sommigen gaat het er té hard aan toe. De opvoeders van Don Bosco proberen in eerste instantie conflicten bij te leggen om een terugkeer naar huis mogelijk te maken, maar vaak lukt dat niet. Eens de jongeren de opvoeders genoeg vertrouwen, kiezen ze er vaak voor om hun nachten in het Maison Marguerite door te brengen, dat is gratis en veilig. Van daaruit trekken ze dan dagelijks naar de markt om te werken.

Wanneer we even later nog een ijzeren barak binnenwandelen, komen we uit in een snikheet klaslokaal. De leerlingen springen recht en opnieuw wordt er voor ons gezongen. Het zijn kinderen die nooit de kans hebben gekregen om naar school te gaan en nu kunnen ze hier leren schrijven en lezen. “Komen jullie ons helpen om te leren schrijven? Hebben jullie boeken mee?” De vraag komt van een zesjarig meisje met een pienter gezicht en

Even voel ik me ongemakkelijk. Moet deze opvoeder het kind niet straffen en vertellen dat stelen niet goed is? Meteen daarop overwint mijn verstand mijn te snelle morele oordeel en zie ik in dat heel de missie van Don Bosco staat of valt met vertrouwen. De kinderen meteen ter plekke straffen zou het volledige project ondermijnen. Alle opvoeders van Don Bosco die we ontmoetten, werken aan een relatie met de kinderen en hebben maar één objectief: het kind helpen. Onvoorwaardelijke steun en intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat de jongens zich volledig op hun vak toeleggen. Het resultaat is ernaar: in Centre Magone keken we vol verbazing naar door leerlingen ontworpen meubels. Dat is waar je kan geraken met deze eigenzinnige prinsen van de straat. Don Bosco heeft begrepen dat als je deze kinderen meteen kooit, je hun krachtige vleugels breekt en het dus beter is ze stap voor stap te helpen, zodat ze vliegen kunnen.

Zoé CLAEYS Leerkracht Nederlands Institut de la Vierge Fidèle

11 Wereldburgerschapseducatie // De straatprinsen van Cotonou

We krijgen een rondleiding op de gigantische markt. Onderweg komt de opvoeder die ons begeleidt het ene na het andere kind tegen. Handen vliegen de lucht in om de zijne stevig te omklemmen. De lichaamstaal van de kinderen straalt vertrouwen uit; hun ogen liefde. Kent hij heel Tokpa bij naam? Ja, antwoordt hij lachend. Hij werkt er immers al meer dan tien jaar.

wakkere oogjes. Schaamte overvalt me en een leerling probeert uit te leggen dat we hier zijn voor een interculturele uitwisseling. Het kind van zes begrijpt uiteraard niet wat mijn leerling bedoelt, maar ze knikt plichts­ bewust. Na opnieuw een liedje (ditmaal dansen we mee), zetten we onze wandeltocht op de markt verder. Ik schrik op wanneer de opvoeder een kind bij zich roept. De jongen kijkt eerst geschokt, maar terwijl hij zijn handjes zenuwachtig in elkaar klampt, verschijnt er traag een beschaamd lachje op zijn gezicht. “Kijk, deze jongen is aan het stelen.” De opvoeder trekt spottend aan de veel te lange jas van de jongen, die nog steeds niet weet wat een gepaste reactie is en dan maar besluit naar zijn schoenen te staren. “Toon je jas”, oppert de opvoeder vrolijk en het kind doet wat van hem gevraagd wordt. “Ze steken wat ze stelen in dit gat en dan glijdt het naar achteren in de dubbele voering.”


DIT NUMMER UITGELEZEN? GEEF HET DAN GRAAG DOOR AAN EEN FAMILIELID, VRIEND(IN), BUUR OF COLLEGA. HARTELIJK DANK!

OP DE AGENDA 2019 24 sept

SDG Forum Brussel www.sdgs.be/nl/sdg-forum-2019

25 sept

SDG Action Day & lancering educatief spel You(th)4Goals Brussel

5 okt

Galadiner 50 jaar VIA Don Bosco Brussel http://inschrijven.viadonbosco.org

6 okt

Eucharistieviering 50 jaar VIA Don Bosco Brussel http://inschrijven.viadonbosco.org

17 oktober

YOUCA Action Day Vlaanderen www.youca.be/

28 okt – 3 nov

School to School reis Don Bosco Haacht India www.viadonbosco.org/nl/educatie/school-2-school-0

20 nov

Internationale Dag voor de Kinderrechten Wereldwijd www.un.org/en/events/childrenday/

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw