__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN OP WEG 5

Tweemaandelijks tijdschrift 2017 // jaargang 25, nr. 5 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

IN DEZE EDITIE: 3/ Perspective2030 4/ Haïti 6/ Dag van de Leerkracht 7/ Farnières

EDUCATION CHANGES THE WORLD


nod gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om et aanbod attract es voor de k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober S te vrienden, vrienden, te mobiliseren om het recht op onderwijs te cddeWereld.be met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extrawereldwijd u d te beFormation en voor het recht op onderw s // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Co Lemonde.be // A l’agenda Agenda Agenda Lemonde.be // A l’agenda en goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération audan Déveook oppement zomer mocht mocht ik in in India, India, samen samen met Belgische verdedigen. Ik met wil 99hen – De enDon u –Boscobeweg ngbedanken w een feestevoor k startschot geven Naar aan e d ee zomer ik Belgische Beste vrienden, kkrachten, en dans en nog zovee meer Contacteer dan onze medewerkers ontw kke ngseducat e ème opnieuw ontdekken waaromKortom ik bij bij VIA VIA La quatr krachten, opnieuw ontdekken waarom ik voor het ube aar voor Don Bosco op een Open Happen ng heeft er opcon vr ng Don Don Bosco Bosco de 200 inzet! oktober: Saved Saved by thede BellAgenda DeWereld.be //by Op ng 200 33 oktober: the Bell n Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 4deuren weekends van november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 educa d conferent e 2030! Het einddatum van ambitieus plan, waartoe Van deis de straatkinderen tot kandidaat Voorts nemen we jullie mee naar Haïti, een land dat steeds L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Ge weBosco onzewerk. opengoo en ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 4 een week-ends de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence edu Jong en oud a e vrFormat enden on u t d e ru me 25 “fam e” van Don act e p aats 4 week-ends de novembre-décembre novembre Conférence educa d ge ondernemers die ik ik Naar ontmoette, het raakt me dag weer geteisterd wordt door natuurrampen. Dankzij uw hulp meer dan 190 landen zich hebben eestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale Internationale dag van van de deTegen Leerkracht e Zw ondernemers die ontmoette, het raakt me startschot geven aanleiding van de Leerkracht déveverbonden. oppement est une format on qu donne une vue aura eu dans es Coopérat on au Déve oppement oeestelijk naarde Waar? Hee Be g ë Georganiseerd door V A Don Bosco Ik wil hen – en u – dan ook Bosco z n u tgenod gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo Coopérat onhappening audeugd Déve oppement deSaved scholen voor beroepsopleiding in Les Cayes zeheeft samen Duurzame Ontwikkelingsdoelen op een een Open2030 Happening. heeft erop op17 vrijdag oktober opnieuw een Saved200 by the the bell bell konden 20 onwaarschijnlijk september: Open Don Bosco 3 oktober: by the Bell eds opnieuw. Enwillen hetusdoet doet onwaarschijnlijk oods op Open Happening. er vrijdag 33door oktober opnieuw een Saved by DeWereld.be // Op de Agenda opnieuw. En het deugd De nfocyc georgan seerd het BTC het Be g sch De v e de nte nat ona e Educa d be confe ent e heeft a s thema Beste vrienden, DeWereld.be // Op de Agenda ème conférence nter met 9 realiseren. Belgische dscholen ensemb eland. de on hun nternat ona ehernemen, et de deLa aquatr d nscr pt onseert sont Beste vrienden, activiteiten werden leerkrachten, De vierde kwaliteitsvol onderwijs e ruime ruime “familie” van Don Don actie// plaats honderden scholen in het het land. Samen methet een op http //openhappen nghonderden wgemotiveerd x com/ sm o opnieuw G aanbod obo en an mat eaStud ncoopérat attract es voor kème nderen organ Lemonde.be A l’agenda l’agenda bedanken voor de inzet! van actie inin in Samen met La quatr conférence nternat ona er Lemonde.be //plaats Adoelstelling, te zien zien“familie” dat ook Belgische leerkrachten te dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd ontw kke ngsagentschap s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv nden n de DeWereld.be // Op de Agenda L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éduca De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht en dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs leerlingen en hun families geholpen, en hebben we 500 voor iedereen, klinkt als muziek in de oren van VIA Don DeWereld.be // Op depar Agenda waarom ik bij VIA Studio prob émat que re at onsmet Nord / de SudDon Les week-ends theet date en dag van ontmoeting die de actie in het Nederlandstalig onderwijs ancer nga des van een cd nege euwe Bosco ederen een extracar vee en Voor meer nformat www savedbythebe bethe LGlobo, nfocyc e we organ sée CTB agence bevrijdag comme thème Genre éducat on pour dans om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en voor het jubeljaar Don Boscoonze op een Open Happening. heeft er opDeze 3 oktober opnieuw een Saved by bell om samen met ons leerlingen sensibiliseren en er: Saved the Bell racties voorbyde kinderen, organiseert, roepen de leerlingen encorebusiness leerkrachten op om landbouwfamilies zomer mocht ik in India, samen metvoorzien 9 Belgische in het zuiden van Haïti kunnen Bosco. Reeds bijna 50te jaar is voor onderwijs

Voorwoord

Voorwoord Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

van de nternat ona ehappening samenwerk ng deune Noordoka en de BTC Agenda enaura deta racties voorgeeft de kinderen, organiseert, roepen we deoppement leerlingen en en leerkrachten opformat om déve est qu donne une Deze zomer mocht ik on in India, samen met 9 vue Belgische 20 september: Open Don Bosco 200 3 oktober: Saved by van the Bell Beste vr enden

seu voodans de nsch v ngen es ocaux dez an C

deren tot kandidaat 20 september: Open Don Bosco des thémat ques auss var ées que e het contexte part de c pants est pvoo a oktober: Saved by thevue Bell scholen Jongonderwijs en oud, allehappening vrienden uit dievoor ruime “familie” van Don3qu actie plaats inspreker honderden in land. Samen déve est une format on donne une aura euoptredens danstemet es ocaux CTB Agen mobiliseren om het recht op wereldwijd te ed.be Don Boscoliederen, Boscoliederen, extra veel enoppement extra luidkomende teabordent bellen het200 recht op onderwijs tentoonste ng een goede spektake enom Op dewe Agenda van de nodige werktuigen om opnieuw starten. en blijven ons daarvoor jaren met volle 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid mobiliseren om het recht onderwijs wereldwijd te leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik overa bija want VIA ed.be Don extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs Lemonde.be l’agenda //// Op de Agenda week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid Zu dre at4een es De nfocyc us wde dee nemers aanzetten toton nuGlobo, besch kbaa Houd de dag ad 3vast vpt n esont agenda Lemonde.be ////op AAde l’agenda leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ikAgenda bij VIA d ensemb e de a coopérat nternat ona e et de a nscr on d spon b es su Lemonde.be // A l’agenda DeWere d be // Op de Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio die de actie in het Nederlandstalig onderwijs 20 september: Open happening Don Bosco 200 oktober: Saved by the Bell Lemonde.be // A l’agenda ker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school? ette, het raakt me Coopération au Développement économ queDon nternat ona anthropo og e werk. env ronnement Quand 25 novem energie eiding van de Internationale dag van de Leerkracht ker, spektakel, optredens, voor iedereen. Wil deelnemen met je muz school? 20 september: Open happening 200 3et oktober: by the Bell den ensemb ajevoor coopérat onBosco nternat ona edans de aSaved dvan nscr ptstraatkinderen onKortom sont d spon bkandidaat es sur eur sdt dedigen. Ik wil wil hen –inzetten. enDon –au dan ook bedanken voor De Don Boscobeweging wileeen eende feestelijk startschot geven Naar aanleiding van deen Internationale dag van de Leerkracht Coopération Développement Don Bosco Van de workshops ek en nog zovee meer Contacteer edigen. Ik hen en uuoveral –en dan Boscobeweging wil feestelijk startschot geven Naar aanleiding de Internationale dag de Leerkracht animatie. Inbedanken het aanbod: attracties voor de organiseert, roepen we de tot leerlingen en leerkrachten op neme om Don Bosco werk. Van de straatkinderen kandidaat reflect e op– De houd ng en ook gedrag en hen bewust maken de ogvan st eke edenen sSaved het aanta dee s tot bepe ktdes totme 250 Deze zome k ncar nd a samen 9 Be prob émat que des re kinderen, atvan ons Nord /vrijdag Sud Les week-ends the date pour ra sons zoveel meer. meer. Kortom, Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a moch og zoveel Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Tot slot willen we jullie kennis laten maken met het voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft er op 3 oktober opnieuw een by the bell La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a pnog vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell aarschijnlijk deugdInfocyclus nzet! prob émat que des re atBoscoliederen, ons Nord /87.es Sud Les week-ends the date car pour des raInternationale sons og dag stngs que a de human ta re act ons des ONG encore avanaanleiding où Conference C jonge ondernemers die ikopNaar ontmoette, hetde raakt me lancering van een cd metl’agence nieuwe Don een extra veel en extra luid testartschot bellenou voor het recht onderwijs De Don Boscobeweging wil een feestelijk geven van van // Op de Agenda nzet! nds van november-december: BTC 25 november 2014: educaid conferentie L’Infocycle organisée par la CTB, belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag de Leerkracht ste vr enden nds van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie ee k ach en opn euw on dekken waa om k Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge kheden tot act ef mond aa burgerschap Onderwerpen L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / Conférence 423 20 87. salesiaans huis Farnières. Het isje een centrum Niet voor niets is alle ons motto ‘Education changes the abordent des thémat ques auss var ées que eincontexte part cerpants est pwaar afonné à een 250 4 week-ends de het novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid Jong en oud, vrienden uitgoede dieFilip ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen het land. Samen met week-ends de novembre-décembre: novembre-décembre: Formation 25LAMMENS novembre: educaid ts agenda in honderden scholen in land. Samen met tentoonstelling, een spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wilin je deelnemen met school? Aachten 44gemotiveerd week-ends de Formation 25 novembre: Conférence educaid voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft op vrijdag 3 oktober opnieuw Save 20 sep embe Open happen ng Don Bosco 200 3 ok obe Saved by he steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités Coopération au Développement abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est p afonné à 250 Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco voorBelgië. hetvan jubeljaar voor Don Bosco opVIA een Open Happening. erlaopCTB. vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by// thekrijgen bellde Agenda DeWereld.be Op prob émat que du genre Haute 139 B Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Globo, dieheeft decentraal actie het Nederlandstalig onderwijs développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les doet locaux de Agenda et modalités Coopération au Développement steeds opnieuw. En het onwaarschijnlijk deugd Waar? Georganiseerd door: Don Bosco Coopération aunternat Développement Agenda jongeren staan en waar ze om world’. We er immers overtuigd dat kwaliteitsvol Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie inin het Nederlandstalig onderwijs Don Bosco we kkansen Van snovembre aa k Waar? nde en1000 // Op deLemonde.be Agenda Waar? Don Bosco Zw naarde Hee workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Coopération Développement Waar Conference Centre Espace acqmotte BTC-CTB zoa sdoor de eHeel econom sche omgev ng antropo og eStudio obo, die de actie inau het Nederlandstalig onderwijs yclus georganiseerd door het BTC,zijn hetona Belgisch Deéconom vierde internationale Educaid.be conferentie heeft alsDeWereld.be thema que nternat ona anthropo og eom env ronnement Quand 25 2014 Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in o het kan lan La quatrième conférence internationale d’Educaid.be // A de l’agenda d'ensemble de coopération internationale et deLa d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save clus georganiseerd het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema //openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen inop land. Samen met quatrième conférence internationale d’Educaid.be aaen ming financieel 25 november: Educaid conferentie enbeheer animatie. In hetGlobo. aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten ophet om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd d'ensemble de lala coopération internationale et lalaanthropo d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save Lemonde.be // A l’agenda Laona quatrième conférence internationale d’Educaid.be ain /openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio économ que nternat og e env ronnement Quand 25 novembre 2014 Directeur en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen leerkrachten om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a te sensibiliseren en zich te vormen wereldburgerschap, en in de culturele, onderwijs en integrale opvoeding noodzakelijke een dagrelations waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 /neme 423 20ge ingsagentschap, een opleiding die een overzicht “Gender eng onderwijs in de de praktijk”, praktijk”, enthème zalthe plaatsvinden in deDondes ze zome we k n organisée nd aleerkrachten samen meop 9om Be/en sche P us info http //www btcctb org/fr/ nscr pt on us dsininfo onge onde s87. donderwijs e diesP k de onactie moe hehttp zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, het Nederlandst L’Infocycle organisée par CTB, l’agence belge ded commeBosco “Genre et in éducation dans pratique”, eteen De cobeweg ng wde ee chox en Naa aan em de ngStud an deonaa rt, roepen leerlingen en ngsagentschap, isisde een opleiding die een “Gender onderwijs in en zal plaatsvinden de problématique des Nord Sud. Les week-ends date, car pour raisons logistiques dea1000 L’Infocycle par lala CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans lala pratique”, et Hoogstraat/Rue Haute Brusse mmoch eu human ta re hu pver en ng NGO-act veen te ten of de Meer nformat ecar opextra http //openhappen ng w com/ Ge Bosco zijn uitgenodigd voor dag van ontmoeting Studio Globo, die actie in e139 het Nederlandstalig lancering van een cd met met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs onderwijs a3nieuwe de human taen re es act ons des ONG ou encore anombre où Conference Centre Espace Voor meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par laoverzicht CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans laBo pratique”, et problématique des relations Nord / de Sud. Les week-ends the date, pour des raisons logistiques lelerecht nombre de lancering van een cd Boscoliederen, een extra veel en luid te bellen voor het op happening Don Bosco 200 Voor meer informatie: www.savedbythebell.be oktober: Saved by the Bell L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et zijn om samen met ons leerlingen teCentre sensibiliseren en nOpen de internationale internationale samenwerking en de Noordlokalen van deDon BTC. Agenda details voor de inschrijvingen zijn Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans lesmet locaux de la CTB. Agenda et modalités spirituele en sociale aspecten van hun leven. hefbomen zijn om jongeren alle kansen te bieden om als en animatie. InCTB. het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkr zijn om samen ons leerlingen te sensibiliseren en a de human ta re es ons des ONG ou encore a où Conference Espace acqmott de samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda enact details voor de inschrijvingen zijn oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen ng heeft e op dag 3 o obe abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités k ach en opn euw on dekken waa om k b V A s eeds opn euw En he doe onwaa sch n k développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la Agenda et modalités erwijs wereldwijd te en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om tentoonstelling, eendonne goede spreker, spektakel, optredens, overal enAgenda voor iedereen. iedereen. Wil jeje deelnemen deelnemen met met jeje school? abordent des thématiques aussi variées que ledecontexte participants est plafonné à 250.Wil 20school? september: Open happening Don Bosco 200 DeWere dte be // voor Op de A embre décembre Format 25 novembre Conférence educa dsont développement, est tentoonstelling, une formation qui une vue aura lieu dans les locaux deoveral la want, CTB. et modalités een goede spreker, spektakel, optredens, en voor enda es. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd dag alvast vrij agenda, om Meer nfo www educa d Bosco be/n /event/educa dbe-conferent egenderprob emat ek komen daar aan bod 20 september: Open happening 3wereldwijd oktober: Saved byhet the Be d'ensemble deon coopération internationale et de d'inscription disponibles sur leur site internet. Save prob émat que du genre Haute 139 1000 shonde Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. ngDe Don Bosco 200 ok obe Saved by he Be openhappen ng nf es. infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij inin jeje agenda, want, om te mobiliseren het onderwijs te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, extra veel en extra luid bellen rech verantwoordelijke en competente burgers deel te nemen de lala3 coopération internationale de lala d'inscription sont disponibles sur leur site internet. deWereld.be //Save Op de Agenda ong en oud aveel eSave enden u om dtee bellen uDon merecht amhet e200 Don ac eBrusse aa nmeer den économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25een novembre 2014 4een dean novembre-décembre: Formation d'ensemble de coopération internationale et deeen laet d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Lemonde be //pVoor Aach agenda Lemonde.be //op A l’agenda te mobiliseren om het recht op wereldwijd te van cd met nieuwe Don Boscoliederen, extra en extra luid voor recht op onderwijs workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand ::sur 25 novembre 2014 deWereld.be //disponibles Op de Agenda prob émat que du genre Haute 139 1000 Brusse sheeft npvoor Bosco kd'ensemble Van de sdes aa kvan nde en o kand daa d'ensemble de lalabewust coopération internationale et de la sont leur site internet. Save iedereen. Wil je deelnemen met je school? 4raisons week-ends deonderwijs novembre-décembre: novembre: educai om e Formation zdweek-ends en da ook Be g25sche ee kConférence en gemo op houding enwe gedrag en hen maken van delancering logistieke redenen, isd'inscription het aantal deelnemers beperkt tot 250. Lemonde.be // A l’agenda workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Lemonde.be // A l’agenda ed oppement problématique relations Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de van een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa be conferent e openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be ook bedanken voor houding en gedrag en hen bewust maken de logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. weging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends thecar date, car pour des org/fr/ raisons logistiques lezijn nombre de tentoonstelling, een spreker, spektakel, optredens, overal voor bedanken iedereen. Wil je deelnemen m Lemonde.be //BoAgoede l’agenda au Développement co nnombre u pt genod gdiedereen. oo een dag an on moe S een ud ofeestelijk G obo dstartschot eeduca de ac egd problématique des relations Nord Sud. Les week-ends the date, pour des raisons logistiques nombre de l’aide humanitaire, les actions des ONG outhe encore où : Conference Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Om dit alles we bijzonder dankbaar voor uw steun. aan de ontwikkeling van hun land en van hun eigen geluk. Meer nfo http //www btcctb org/n /november nfocyc us gender-onderw s-de-prakt kDon P us d nfo http //www btcctb on P87. us denng nfo http //www verdedigen. Ik wil hen –deelnemen en u87. –Boscobeweging dan ook voor De wil tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, overal en voor Wil met je school? problématique des relations Nord //les Sud. Les week-ends date, car pour des raisons logistiques lele de een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02Coopération 423 20 l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore lala où :optredens, Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Coopération au Développement Wanneer: 25 2014 eden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS verdedigen. Ik wil hen –pt en unscr –Boscobeweging ook bedanken voor abordent des que contexte participants est plafonné à250. 250. een dag waarop we deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 //je 423 20 De Don wilzeen feestelijk startschot geven aanleiding de Internat r ee dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: onde neme sburgerschap. d des e kthématiques on moe he me La qua con édag ence eworkshops, na ona e250. d Educa ddans be aedan Wanneer: 25 november 2014 eden tot actief mondiaal Onderwerpen samen mende ons eeNaar ngen e dvan sens b de se Filip LAMMENS abordent thématiques aussi variées que lele contexte participants est plafonné à1000 P us dvariées nfo http //www btcctb org/fr/ nscr on Pom us d nfo http //www educa be/fr/eve e Don aBosco cho ge en Naa aan eaussi de ngonze an de naak eème na ona eparticipants denest Lee ach muziek en en nog meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikke abordent des thématiques aussi variées que le contexte plafonné à250. rge voor op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3an oktober opnieuw een Saved by the bell en an ma ndie hezoveel aanbod anmedewerkers ac ehebben oode de en oen gan ee oepen we problématique du genre. Haute 139, Brussels voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happe We blijven hard nodig om onze missie te Don Bosco formuleerde het op zijn manier: “Organiseer abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco La quatrième conférence internat problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels teel Zu den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “Gender en onderw s n prakt k” za Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25novembre novembre 2014 de inzet! 20 sep embe Open3happen ng voor het voornovember-december: Don Bosco een Open Happening. heeft er op vrijdag oktober op Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door:op VIA Don Bosco Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, beheer 25 november: Educaid conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, ::he 25 25 november 2014: educaid conferentie de 4 weekends van Infocyclus BTC 25op 2014: co op een Open Happen ng heeft enovemb op dag 3 oactie obe opn euw een byeen be pa aeéconomique CTB agence be ge de comme hème Gen ed Saved e inzet! éduca on dans a2014 pwe aance que ejubeljaar international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :Quand 25 novembre 2014 ngseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 87. Directeur L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de dag waarop onze deuren ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02 décemb Fo ma on e20Waar: Con ékAgenda ence educa elvrienden beheer 25 november: Educaid conferentie eds opn euw En he“familie” doe onwaa sch n deugd 4 week-ends de novembre-décembre: Formation e mob se en om he ech we25 we e decb ng an opengooien. een cd me nnovember euwe Don Bo co ede en een enovember aonde ee en aeducaid u of d25 eno Plus d’info :25 Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event uit die ruime van plaats in honderden scholen in het Samen met Jong en oud, vrienden uit die ruime “familie” van international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :1000 25 novembre 2014 deWere ddat be // Op de Agenda Directeur 4deuren weekends van november-december: Infocyclus 25 educaid conferentie DeWere dhttp://www.btcctb.org/fr/inscription be // des Op de 4423 week ends novemb eetsdécemb L’Infocycle organisée par CTB, belge de comme thème “Genre éducation een dag waarop opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 /alle 20 87. Hoogstraat/Rue Haute 139, Brussels umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of dewilt, Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Plus d’info :wat http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info ::land. http://www.educaid.be/fr/event kunnen vervullen. “Brood men deelt, smaakt beter”, voor jongeren jeDon maar zorg ervoor dat ze op één Lemonde be Adeplaats agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aide humanitaire, les ONG ou we encore la où2015 :Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 4la week-ends de2014: novembre-décembre: Formation novembre emanitaire Fo maéconomique on 25 novemb eactions Con édes ence educa donze Jong en oud,BTC alle vrienden uit diel’agence ruime “familie” van Don actie in honderden scho Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. 30 janvier exposition qui met en photos a l’aide humanitaire, les actions ONG ou encore la où :Samen Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Lemonde be A agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue développement, est une formation qui donne une vue e u me am e an Don ac e p aa n honde den cho en n he and me Coopération au Développement Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: V une o ma on qu donne une vue au a eu dans es ocaux de a CTB Agenda e moda és men Lemonde be // A agenda l’aide humanitaire, les actions des ONG ouBosco encore lavee où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue financ ë e verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv nden n de en van Agenda en deta Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoe en oon eoka ng een goede pBTC eded e au pe aune ekdoor: op eden os e dan avoor en ook oo ng ede een W eele België. Georganiseerd door: VIA Don Coopé a on au Déve oppemen développement, est une formation qui donne vue aura lieu dans les locaux de la CTB Coopération au Développement enodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoblematiek, komen daar aan bod. Coopération Développement problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels z en da ook Be g sche ee k ach en gemo d Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd VIA Don Bosco openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be ve gen w hen – en u – bedanke De Don Bo obeweg w een eh Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van het ontmoeting Studio Globo, die deEducaid.be actieLain qu schreef Bosmans. zelfde plek een vinden hen opvangt, onthaalt Meer die info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieblematiek, komen daar aandubod. problématique du genre.thuis Haute 139, 1000 Brussels DePhil Infocyclus georganiseerd doord'ensemble het BTC, Belgisch De vierde internationale openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be Coopération au Développement problématique genre. Haute 139, 1000 Brussels de laconferentie coopération internationale eton de la c De vierde internationale Educaid.be heeft hema iging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft een dag anninspant on moeona SDe ud oaoktober: Gconferentie oboème dinternationale eVorming de acpé al eon npédagogie heEducaid.be Nede and aes g onde w 10 financieel beheer 25 november: Educaid conferentie De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be heeft als thema Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. problématique dunggenre. Haute 139, 1000 Brussels en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinde La qua con ence n e na ona e d Educa d be a wo hop mu e en dan en nog o ee mee Ko om Con ac ee dan e med La quatrième conférence internationale d’Educai La quatrième opé a on e na e e de d nsc son d spon b su eu s e n e ne Save ging die zich voor vierde conferentie heeft d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur le fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event sa io Globo. informatie op: i.s.m. oo“Gender he ube aaroepen oo Bo en 27 animatie. In hetGlobo. aanbod: de organiseert, we leer aanbod: attracties voor de2014 kinderen, we de leerlingen en leerkrachten opStudio om o:om http://www.btcctb.org/nl/infocyclus ontwikkelingsagentschap, is attracties een opleiding diequatrième eenkinderen, overzicht enSud. onderwijs inDon de de praktijk” Plus d’info :ee http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :hun http://www.educaid.be/fr/event La internationale d’Educaid.be ao La qua ème con ée ence ntjaar eat naen ona eroepen d http://openhappening.wix.com/ Educa dhelpt be aésienne januar 2015 tot 2015 29 november ha tgender-onderwijs-de-praktijk ater L’Infocycle organisée parconférence lazal CTB, l’agence belge deweek-ends comm me ons ngen eMeer sens b5organiseert, se en Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event en geborgenheid biedt, school die de nze !-11 problématique relations Nord /9e Les eisshet het financ ee beheer van nwe ef? de nschr ngen vo gen de dag avoor vr ninformatie: e“Genre agenda ontwikkelingsagentschap, is e een die een overzicht “Gender onderwijs invast defebruar praktijk”, en plaatsvinden in de Plus d’info ::ge http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :a:http://www.educaid.be/fr/event ac esamen oo de nde en gan ee oepen ngen en ee ach Gende en onde w de n de opals a thema en a“Gender peen aaGen nden n pou de L’Infocycle organisée par la Houd CTB, belge de comme thème et éducation dans la pratiq deze vorming iets voor als thema en onderwijs inhen de praktijk”, en zalvopleiding lancering van met Don Boscoliederen, openhappening Voor meer organisée par la 4des CTB, belge de comme thème 4l’agence weekend van novembe de embe n o uwww.savedbythebell.be BTC 25 CTB agence be comme hème eng eee éduca on dans pen aop que Leen nl’agence ocd elokalen oynieuwe gan pa ae novemb CTB een dag waa opeen we on met eL’Infocycle deu en opengoo en on w ng educa e@ relations Nord /en Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons week end novemb ee dé emb Fo ma deze vorming iets voor “Gender en onderwijs de praktijk”, zal aagence ons No dgewww.savedbythebell.be Sud Les week ede ca des a que sons som ques eproblématique nomb e Voor de ong en oud aée eBTC. enden uen detlog eal lancering van cd nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te belle geeft van de internationale samenwerking en deune Noordvan de Agenda detai openhappening meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre etde éducation dans la pratique”, 10 oktober Vorming financiee beheer 25 novemb 20 sep ends embe Open happen Don Bosco 3en ok obe Saved by hedes Be développement, est formation qui donne une vue aura 30 anv er 2015 expos t on qu met en photos a n cd met Don Boscoliederen, een extra veel en extra te bellen voor het recht op onderwijs informatie: benieuwe de comme hème Gen ehe e da éduca onen dans ain200 pvan aluid eog 4 week end de novemb e dé emb e Fo ma on abordent des thématiques aussi variées que le contexte geeft de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 2 30 janvier 2015 : exposition qui met photos la Veel leesgenot, capaciteiten te ontwikkelen, een speelplaats waar ze développement, est une formation aussi qui Educaid.be donne une vue aura lieu dans les locaux de laplafonné CTB. Agenda etdans mo développement, est une formation donne une vue aura lieuGeo mob se en om he ech op wanv sdécemb ee2015 dw dma e we co ede en e2015 aonde ee en ede anwe dlokalen beFo en he Agenda echzich op wvoor tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optred Ben (bestuurs)lid van een vereniging die inspant De vierde internationale conferentie heeft oBo aals en an de BTC Agenda en de aje oodans ch noo ema dDon beauss //ng Op de Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat déqui eparticipants oppemen eu?Agenda une odemodalités qujg 30 janvier :30 exposition qui met en photos la ichtingen als vereniging? plaatsvinden in de van BTC. en details voor Coopé alocaux on au abordent thématiques variées que le contexte est on qu donne une ue au anovemb eu esuer ocau de ap CTB Agenda eonde moda és 4een week ends de epa engen on 25 novemb e Con éphotos ence educa dco expos t on qu met en Waa ?des Don Boa naa de Waa Hee Be gàma ë250. développement, est une formation qui donne une vuedeelnemers aura lieu dans les de la CTB. et Zuidrelaties. DeZw infocyclus wil aanzetten tot nu beschikbaar. Houd dag alvast Lemonde be A agenda Bo oDéve noppemen genod gd ooon tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, overal en voor iedereen. Wileen d'ensemble de la optredens, coopération internationale et de la d'insc chtingen vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor ques va ées que e con ex e c pan s es a onné à 250 Coopé a on au Déve oppemen houd er u t z en en hoe organ seer e want het aanta dee nemers moet tot 250 beperkt worden u donne une ue au a eu dans es ocau de a CTB Agenda e moda és Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om Lemonde be Aontmoeten agenda économique international, l’environnement, een spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. je voor deelnemen met school? en d'ensemble de lajecoopération internationale de lacoopération d'inscription sont disponibles leur site internet d'ensemble internationale de agnog la sur d'inscription so Det de laetde gla gpraktijk”, BTC B D pédagogie salésienne workshops, muziek enl’anthropologie, dans en zoveel meer. Kor pédagog eisatot sa és enne eded e ngoede pe aona ekch eden ainschrijvingen enpook oo ede een Wproeven ees dee nemen me eWil choo en van de project in het Dan deze als thema onderwijs in de en zal dde en emb e etma oopé aobo nthe na 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e mber haïti 5ejaar jaar later l’environnement, Quand :de 25 2014 nu be baa Houd deaDon dag aeen aDéve n ng ekunnen agenda wan om pédagogie salésienne Coopé au oppemen d'ensemble de coopération internationale sont disponibles sur leur internet. Save reflectie op houding en gedrag enopenhappen hen maken van logistieke isaanbod heton aantal beheer van jevrienden initiatief? volgen. Houd de dag alvast vrij iniets jeagenda, agenda, Mee ninternational, ma e eenl’anthropologie, op ngrelations w com m Sredenen, ud oG on e2014: na eop de de dan nsc on son dZuiden? spon be2015 su eu svorming ephotos nvreugde ein ne Sahet eaan des Nord Sud. Les week-ends da en/Quand an enovembre nsite he aedee gen w –daDe en uonop:de –de bedanken voo workshops, muziek dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medew Bo obeweg w een ee ho ge en Naa eéconomique dla ng an de n oe“Gender na ona dag anhLes depproblématique Lee abewust hd'inscription 27 januari februari 9e mber 2014: haïti 530 later beheer van je initiatief? inschrijvingen volgen. Houd dag alvast vrij je Mettre en es caractér st ques de edeelnemers eon 30 reflectie op houding enng gedrag en3 hen bewust maken van de logistieke redenen, het aantal tot 250. Op 12 anua 2010 kostte een woestende dbev 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie problématique des relations Nord / problématique Sud. week-ends the car pour des raisons logistiques leanv nom na he opo og ehen env onnemen Quand 25 novemb 2014 des relations Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pédagog eve sa és enne janvier 2015 exposition qui met en photos lade l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore la anog ona edans de aKo nsc on son ddan spon bfinanciële es su eu sdan eone-11 nBrasschaat e aa ne Sa e2015: w a g pédagog g isthe gbeperkt GNo 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Lla date, g: Wanneer: CTB gd ek enan en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze medewerkers ontwikkelingseducatie: een dag waarop we onze deuren opengooien. 30 janvier 2015 :Con exposition qui met en photos la Wereldmeerdaagse problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends date, car pour des raisons logistiques le nombre de p ob éma que de e a Su o ee mee om ac ee on e medewe e w e ng educa e jou. Wat zijn je verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore où Conference Centre Espace Jac 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la Filip LAMMENS La qua ème on é en e n e na ona e d Edu a d be a abordent des thématiques aussi variées que le contexte partic og e e edenen he aan a dee neme bepe o 250 van het leven, en een sacrale ruimte waar ze de rijkdom an e ng an een d me n euwe openhappen ng Voo mee n o ma e www L g CTB g g No d Sud Les week ends he da e ca pou des a sons og s ques e nomb e de een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonb effic ënt? De workshop maakt e wegw s om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd Wereldmeerdaagse Brasschaat oo hewant ube aa oo Dondeelnemers Bo lao op een Opmogelijkheden ntot Happ n ng heeft e opburgerschap. dag 3thématiques oOnderwerpen obe opnaussi euw een Saved by he be zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 30 janvier 2015je : exposition quihet metaantal en photos Wanneer: 25 november 2014 tot actiefworden mondiaal Filip LAMMENS abordent des variées que le contexte participants est plafonné à 250. abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants es zien en hoe organiseer moet 250 beperkt pédagogie salésienne nze ! g ft m w g N problématique du genre. Ben e bestuurs d van een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde m mque au ud Les week ends eegan ca pou des aCTB sons og sde ques eoaede nomb eejeHa de swe ac ons ONG enco aBTC où Con eeens ence Cen Espace acqmo e:e leedu BTC CTB Rue pédagogie salésienne Waar? Zwijnaarde. abordent des thématiques variées queaHoud le contexte participants estBosco plafonné 250. en les caractéristiques laedu pédagogie 30de janvier àaussi 17h30 Waar: Conference Centre zoals de omgeving, antropologie, 2010 kostte een verwoestende aardbeving het abo den de aEspa end van novembe de embe nde o uw 25 2014 d on en e87 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quan problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne onze deuren of /eDe 423 20 87. LMettre nou oehe eda oyphotos pa ae je agen eés be ge omme Gen edWaar? édu a internationale on dan peconomische aondervoorzitter, que e alvast Were dmeerdaagse w kenn s BTC-CTB, aten de maken even aan 230 000 Ha tng anen Nog 1am oen tQuand anen Hoe organiseer het financieel beheer van initiatief? inschrijvingen volgen. de dage vrijongeren in jeDon nnuari opengoo endes on educa co o5 gem 02 423 sa enne ovoor e-confiance-b enve ance teConference éta theeft aagenda, nst tutQuand Don m m 425 week end novemb eeles emb Fo ma on 25 novemb e20 Con é hème ajanvier Mettre en photos 33ontdekken.” de la pédagogie Quand le 30 àden 17h30 enàoù oon ehéma ngconferentie een goede eée no embe 2014 uari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georgani 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 Educaid ong en oud acée edé enden ue@ d eadonbo uWaar? an Don een pa:aa n02 honde ho en n he and Samen pédagogie salésienne Waar: Centre Espace Jacqmotte, zoals de internationale economische omgeving, antropologie, ss a Wannee ées que con pa pan scaractéristiques es pnovembe aontwikkelingseducatie@viadonbosco.org onné àme 250 Albert VAN HECKE, van het leven kunnen Verder in nummer économique international, l’anthropologie, l’environnement, :m25 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, : p25Bo noe orkshop maakt jeeopengooien. wegwijs om logistieke redenen. Brussel. Georganiseerd Directeur D meQuand w november: mnovembre week deenovemb eom dé emb maredenen. 25 novemb edit Con é en eaedu dinternational, Plus d’info :Quand http://www.btcctb.org/fr/inscription oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant De vierde internationale Educaid.be conferentie orkshop wegwijs logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd économique l’anthropologie, l’environnement, :m 25 novembre 2014 Directeur es que maakt e 4con eje end e eeens pa cje pan soppemen pe10 aFoje onné àon 250 Hoogstraat/Rue Haute 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of Meer informatie op: http://openhappening.wix.c l’aide humanitaire, les actions des ONGn encore laan139, oùog: B De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 230.000 Haïtianen. Nog 1,5 miljoen Haïtianen Ben (bestuurs)lid van een vereniging zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft Mettre en photos es 3 caractér st ques de a pédagog e Quand e 30 anv er à 17h30 e230.000 eGeo 139 1000 B usse shumanitaire salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était la où :je Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 59, 4000 édeONG onom que eou ona hConferen opo d’info :aantal http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :na http://www.educaid.be dé oppemen eues une oHau ma on qu donne une ue au ahulpverlening, eu dan ePlus od au de ade CTB Agenda eONG moda é59, beheer van pro ect en beantwoordt a door Educa Coopé a e1,5 on au Déve Hoe moet boekhouding er uit zien en hoe organiseer want het deelnemers moet tot 250 beperkt worden Waa ? Hee Be g ë gan see d doo V A Don Bo co wo hop mu e en dan en no De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken Haïtianen. Nog eens miljoen Haïtianen Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels milieu, NGO-activiteiten of de salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 4000 co Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco Bo o n genod gd oo een dag an on moe ng S ud o G obo d e de a e n he Nede and a g onde w l’aide humanitaire, les actions des ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CT een pro ect n het Zu den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “ l’aide humanitaire, les actions des ou encore la où : Waa Con e ence Cen e Espace acqmo e BTC CTB h opo og eCoopé enkomen Quand 25over no en emb eweten. 2014 flin g gConference g wordt wer m aonnemen on au en Déve oppemen Mettre photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 m N S L w salesiaan van Don Bosco jullie daar meer te project en beantwoordt al door: Educaid met Noord-Zu dprob emat ek en offic ee geopend op ve o en hun hu s Vandaag even nog steeds 350 000 Mettre photos es 3 caractér st ques de a pédagog e Quand e 30 anv à 17h30 l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue mber: Educaid conferentie een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs de praktijk”, en zal Meer info: www.educaid.be/nl/eve genderproblematiek, komen daar aan bod. mdeze ssvorming on L confiée aux égeopend èves de 6e des nst L ège Mettre en photos lesB caractéristiques de la ispédagogie àm 17h30op“Gender problématique dututs genre. genonnemen gMettre BTC gno EQuand ft17h30 roject beantwoordt alnog door: openhappening e en Quand 253350.000 embZuiden? eD2014 Noord-Zuidproblematiek officieel hun huis. Vandaagen leven photos les caractéristiques de lamet pédagogie :Quand leen30wordt janvier àjanvier m Na e eS a L onw deHaute m: le 30 E en degré a de human O een3steeds project inEducaid het Dan iets voor als thema onderwijs TQ in de praktijk”, en zal

Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor de inzet!

Ik wil hen – en uIk– b bedanken voor d

Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor de inzet!

Voorwoord

confiée aux depédagogie degré TQ des instituts Liège dmission emb ecaractéristiques dedie oopé aobo n6e na ona eLworkshop deinstituts dd be nwegwijs p17h30 on doepen pon b egenre. ueeredenen. eungen eenproblématique nMeer e neainfo: eop genderproblematiek, komen daar aan bod. bhuis. ccHoogs bMettre o http://openhappening.wix.com/ g ou nsc peennog on P on us d nfo hTQ peGlobo. www educa even problématique du Haute 139, Brussels eenvoudig en efficiënt? je om Waar? Brussel. Georganiseerd met Noord-Zuidproblematiek officieel geopend op hun Vandaag leven pww openhappen ng com m350.000 ud oélèves Gede dag we on eL deu en o2 du genre. Haute 139, 100 photos les 3steeds la Quand :amaakt leen janvier ào(bestuurs)lid openhappening Voor meer informatie: www.sav an ma eaSaux nCon he aanbod ae: és ae Studio eDe oo de nde en gan eeon we de ee hSa en om mission confiée élèves de 6e degré des Liège Wannee m ginspant m g 1000 O w op m E logistieke Ben je van een vereniging zich voor De vierde internationale Educaid.be conf FBrussels peen LAMMENS m waa aaenw Rue Hau ejou. 139 1000 B usse sence i.s.m. salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle était laacqmo où :wordt Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 sa enne o:15u e-confiance-b enve ance te edie éta t Plus awww.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoù nst tut Don Bosco de ège ns ONG enco agen où Cen Espace e30 BTC CTB Rue problématique du genre. Haute 139, 1000 Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk t..ie Georganiseerd door: Voor meer informatie: d’info : veren http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus gdes gop: w (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était la où :http://www.btcctb.org/nl/infocyclus Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 jeGetelle (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en voor m:éma La door: g tentenkampen CTB g d était ge-confiance-b mm mBosco Gda zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ februari om door de Brasschaatse Schepen rs tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) :enne la où Institut Don de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 png? ob que duLgen eo Schepen Voor meer informatie: Wat z n e financ ë e verp cht ngen a15u sdetails ghttp://www.educaid.be/fr/event ponderwijs aatsv nden ONG ou enco e salésienne Con eCTB ence Cen Espace acqmo e ou BTC CTB Rue pSaint-Luc obsoù éma que de eje aBen on No Sud Le wee end he eance aeeSchepen pou aEducaid on ogen que egender-onderwijs-de-praktijk nomb eoù de jou. Wat zijn financiële als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor Meer info: de Liège et de Mission accomplie :m leurs Plus d’infos :de http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Plus d’info :ahttp://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription :h zondag 1 februar om door de Brasschaatse s achtoffe n sa és o enve te e éta t a nst tut Bosco de Rue des zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ februari om 15u door de Brasschaatse s Georganiseerd inintentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : Tournai. telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 Waa Don Bo ZwPlus naa de in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: an e ng an een d me n euwe Don Bo o ede een e a en e u d e be oo he e h op onde w Voo mee n o ma e www a edb hebe be Waa Cpr mDon g ? gège L g g g mm G m mg gind’info Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège een project inde Zuiden? DanM is deze vorming iets voor als “Gender ennovembe de Sa nt-Luc de L ège et Tourna ss on accomp e eurs P us d infos http Plus d’info : het http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :thema Mee n o www educa d be n e en educa dbe con e en e Hau e 139 1000 B usse s 10 ok obe Vo m ng financ ee behee 25 Educa d Voor meer informatie: www.savedbythebell.be m w g N BTC A mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège m g m D ec eu m m CTB Ag m een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, mission confiée aux élèves de 6e degré degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een biedt een confiée terugblik op hoe Haïtiaanse PNGO us n oquihn met www b opHONG b ola minstituts ss confiée auxd’infos épaèves de degré desnemen nst tuts L 2015 ègeg: exposition abo den que au des que eaLiège el’Institut einschrijvingen p6e aVoor onné àeen 250 Hau edeorganiseer 139 1000 B usse sheeft 4deinternationale pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe je het financieel beheer van jeeeden initiatief? de volgen. dewww.educaid.be/nl/event/educaidbe­ dag alvast vrij injanvier je agenda, travaux seront présentés au vernissage organisé mission aux élèves de 6e TQ voor Ontwikkelingssamenwerking, met een ement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse m Educaid.be m CTB m ghg p n m me Mee op ma md 30 enephotos en oon ehéma ngTournai. een goede paaccomplie eéee on eon o:pan e“Wereldmarkt” oo edemeer WTQeHoud dee hoo eement conferentie je concrete vragen. Waar? Georganiseerd door: informatie: Saint-Luc de Liège de Mission leurs Plus http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ travaux seront organisé àéàop l’Institut jou.6e Wat financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda e w m Hpe wazijnen 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos lan wLiège s de akjaar ketet mat ONG Hoe organ seer ejeAgmemb het financ ee beheer eworden tng ef? de nschr v ng bjler.be/kalender/event/ gD gende nsc on Pbeprésentés us dboekhouding n oau hvernissage pconfiée www educa dPlus be ePlus en m S Saint-Luc de Liège de Tournai. Mission accomplie : :en leurs d’infos :weken http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ m ssleeen on aux èves de degré TQ des nst tuts Lemvan ège Were dmarkt voor Ontw kke ngssamenwerk met een Dptonde edt te ugb kGent. op hoe Ha aanse Saint-Luc de etpHoe Tournai. Mission accomplie :uit leurs d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. Tijdens de zijn naast esoaankijken aankijken tegen deevenement afgelopen 5de heropbouw Wat zijn je financiële verplichtingen vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en m details voor moet jeMission er zien hoe organiseer je2t2als want het deelnemers moet tot 250 beperkt worden éDon onom que nn na ona an hvoor opo og en onnemen Quand 25 no eaantal 2014 mde S ssage Mee n o g tot m m salésienne de Liège et Tournai. accomplie :uit leurs Plus d’infos ::http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ travaux seront présentés au vern organ sé à nst tut het Tijdens de weken zijn naast es tegen afgelopen 5de jaar heropbouw g januari nsc p ongSaint-Luc P us dmoet oLiège, hboekhouding pjou. www educa dààebrede be epubliek. en Hoe je er zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet 250 beperkt openhappen ng//www Bosco de Liège, 30 janvier 17h30. L’exposition pédagogie ler.be/kalender/event/ wo hop mu e en dan en nog o ee mee Ko om Con a ee dan on e medewe e on w e ng edu a e travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk 27 2015 tot -11 febru 29 november 2014: haïti 5 jaar later Don Bosco de le 30 janvier 17h30. L’exposition g g w m m 250 Sa nt-Luc de L ège et de Tourna M ss on accomp e eurs P us d nfos http eunes m g ardbeving “Gender enRedactie: onderwijs in praktijk”, en Bram Reekmans, Van Hecke, Etienne Vandercruyssen, Cazy m N SAlbert Lzal w g Guilteau m Hoe organiseer jelater het financieel beheer van jee en initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd dendag alvast vr pédagogie salésienne travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut Ben e be uu d an een g ng d e ch n pan oo De e de e na ona e travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek en schetst huidige kader. Verder wordt 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e 29 november 2014: haïti 5 jaar 10 oktober: Vorming financieel beheer Hoe organiseer jeège het financieel beheer vanhet deadonbo de dag alvast in njequi die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt wegwijs om redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd mseront N L au wlong geon m 30 janvier 2015 : exposition met en photos zla n a de human a ken e op eSen aefficiënt? on del’Institut ONG ou en en o5de eactiviteiten aje où einitiatief? en elogistieke Cen ea voor Eoktober: pa einschrijvingen au qmo BTC CTB Rue Mee nHoud oGeorganiseerd www ou ghttp gnaast P vrij d www gEducaid présentés au vernissage organisé à17h30. scholenactiviteiten ook voor brede publiek rdbeving entravaux schetst huidige Verder 210 Sa nt-Luc de LL’exposition et Tourna M accomp ehet eurs Phoe us dexposition nfos on pub ek TBrasschaat de 2//www weken o mgan sat aank tegen de afge aa heHoe opbouw een dag waa we on elong en opengoo onje wss ng edu e@ obrede gen ovolgen. 02 423 20 87 die eenvoudig De workshop maakt je wegwijs om redenen. Waar? Brussel. pérégrinera ensuite, tout de l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, 30 janvier àdeu L’exposition Vorming financieel beheer 25 november: con Hoe moet eenCon boekhoud ng er tàqui zoe17h30 en eooagenda, het aan Wereldmeerdaagse Brasscha 30 janvier 2015 : er exposition met en photos la 25 m2015, 2014 ges O wlelewordt 30 janvier 2015 : organ quihet met en photos la eunes-vocat F pkader. LAMMENS Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ u dens dwant nseer www gwant m 250 pos qu met en photos ahet pérégrinera ensuite, auWannee de l’année dans les 2open Don Bosco de Liège, 30 àGent 17h30. jedebat. boekhouding zien en hoe organiseer je deelnemers moet tot 250 Druk lay-out: GRAPHIUS, Wereldmeerdaagse Don Bosco de Liège, leAgenda 30 janvier àejanvier 17h30. L’exposition een oanv ec uit ner hesé Zu den Dan demoet e oPtot m eobeperkt ooaantal hema Gende en bo Don Bosco L30enmoet ège elogistieke 30 Lexpos tng on waaronder een quiz, een filmvoorstelling eenvern r gekeken gekeken naar de ontwikkeling van land janvier 2015 :uexposition qui met enà photos la pédagogie int on deDon lokalen van BTC. entout details voor m p& ob éma que du gen e250 139 1000 Bssage eëp Geo moet boekhouding er uit ziende enHau hoe organiseer je want het aantal deelnemers 250 wordena in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid travaux seront au nst Bosco de Liège, le 30 janvier àen 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een filmvoorstelling een debat. ren naar de ontwikkeling van land Mettre enaardbeving photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Waa ?het Don Bo oHoe Zwde naa dejede Waa ? CTB HeeEducaid Be gsalésienne see d doo Veen Atut Don Bo osalésienne Oporgan 12gan januari 2010 kostte verwoestende het pérégrinera ensuite, tout long de l’année 2015, dans les pédagogie six écoles secondaires Don Bosco Belgique francophone. in financiële beheer van project beantwoordt al door: Waa Cje Cen Eprésentés m BTC m mg ghet gauen pédagogie salésienne m g m Quand 25 m 2014 detail/detail/483 pérégrinera ensuite, tout au long l’année 2015, dans les 30 anv e 2015 expos on qu me six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 25 novembe Educa dd con e27 en Ope1225januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving hetfinanc eee pédagogie die eenvoudig en efficiënt? workshop maakt om logistieke redenen. Waar? Brussel. Ge pérégrinera ensuite, tout au long de 2015, dans les travaux seront présentés au vern ssage organ sé àDe nst scho vHaïtianen. te ook act te ten het pub ek na aa ng en schetst hu ge kade Ve de wo dt Wanneer: van januari tot 11 februari kan behee worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Bieke Vandamme, Bram Reekmans mde gl’année m Quand m 2014 D ec eu ou Wa ewww.educaid.be/nl/event/educaidbe­ ë eten ejeNog pwegwijs cheens ngen av eHaïtianen en g ngvoor pWereldmeerdaagse aa brede ndendienog dewilst ojongere aeke en (bestuurs)lid een vereniging zich inspant 27 januari 2015 tot 2015: PNGO usdbev d n-11 o hfebruari www bjeeenvoudig bBelgique og9e nVandercruyssen, p 27 on P maakt us d2015 n oVoor hsalésienne pmeer www edu a aan dnenact be etut en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les dde eEducaid eenvoud g30 effic ënt? De workshop maakt ejeinspant wegw svanlaten om Wanneer: van januari februari 2015 kan gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Bram Reekmans en efficiënt? De workshop om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd concrete vragen. Waar? Georganiseerd door: informatie: vingen volgen. Houd de dag alvast vrij in agenda, De leven 230.000 1,5Ben miljoen salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était laEd HONG Ropenhappen H 139 1000 B11 m worden gécoles six secondaires Bosco de francophone. Mee n Don opDon ma edie op hg25 pGent. ng wtot om mjeen SEwegwijs ud omeer Gau obo où Cège C m BTC CTB Rannée Ben je (bestuurs)lid van eenWereldmeerdaagse vereniging die zich voor De vierde internationale jeje concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pérégr ensu te tout 2015 dans es six écoles de Belgique francophone. financieel beheer november: conferentie Don Bosco L11230.000 eEVandamme, anv er àong 17h30 Lexpos teeMettre on De wil kennis de maken aan Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde salésienne (joie-confiance-bienveillance) : en telle était la : Institut Bosco de27Liège, Rue nrming qu me enécoles pho os a msecondaires six écoles secondaires Don Bosco deBosco Belgique francophone. m ONG où leven C nera C in m BTC Rjede photos les 3 aa caractéristiques de lach Quan officiële opening: zondag februari2015 van 13u-18u tiseerde kinderen. het financiële beheer van project enfinanc beantwoordt al door: anua 29 novembe 2014 ha aoù e Hoe oeCTB gan ee et huis. he behee an ejongeren n5350.000 ainEducaid ele de nDon ngen oinstituts gen Ho een project het Zuiden? Dan ispédagogie deze vorming iets Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent six secondaires Don Bosco de Belgique francophone. officiële opening: zondag februari2015 van 13u-18u iseerde kinderen. Wereldmeerdaagse Brasschaat Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : 30 janvier à 17h30 met Noord-Zuidproblematiek en wo verloren hun Vandaag leven nog steeds en pho os a Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 Mee n o www m m Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid m g H 139 1000 B mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos on openhappen ng Voo mee n o ma www a edb hebe be 10 ok obe Vo m ng financ project in het Dan iseen deze vorming voor als thema “Gender onder waaronder een qu zsalésienne mvoorste en debat onde mee gekeken naa ede ontw kke ng van het and 30 anv officieel eng 2015 eeen po on qu la me en en où phoee aantal deelnemers moet tot De 250Oost­Vlaanderen beperkt worden en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk met Noord-Zuidproblematiek en wordt geopend op hun huis. Vandaag leven nog 350.000 Mettre en photos leseen 3steeds caractéristiques de la pédagogie Quand : leiets janvier 2Zuiden? mission confiée aux élèves de 6e degré TQ fi des H Brasschaat 1000 B (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était : In n139 het financ ëen esalésienne beheer van eGeorganiseerd pro ect en beantwoordt aLiège door Educa We eneme Waar: Ruiterhal, r: 29 november 30instituts anv e30 2015 eà: 17h30 po on me en où pho o verenig admee g ca ng dacewww nm pan oongaooProvincie e de gnQuand na ona ee w30 Educa dverloren be con e en heeft jee concrete vragen. Waar? Gent. door: Voor meer informatie: jou. Wat zijn je de als Hoe moe ezijn boe houd ng e :verplichtingen utelle en en lahoe ode gan eeet efinanciële wan he aan a lokalen (joie-confiance-bienveillance) était où : Institut Bosco dequ Liège, Rue des Wallons 59d Waar: Ruiterhal, Brasschaat november zondag 1www.educaid.be/nl/eve februari om 15u door slachtoffers inBe tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle était la :dee Institut Do n:nindredacteur: gde gwww.4depijler.be/kalender/event/ pérégr nera te tout au ong de année 2015 dans es 3o29 é ch2014 s2014 ques pédagog anv eensu àGent. P ou dJAGER www e P 17h30 u seconda dGeorganiseerd nJORIS o www s x éco es res Don Bosco de g que francophone Saint-Luc Liège Tournai. Mission accomplie :4000 leurs Voor meer informatie: jeMaud concrete vragen. Waar? door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pédagog eDon adegré éLiège, enne jou. Wat je financiële als vereniging? plaatsvinden in de van Kilian DE – Redactieraad: SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric – Lay-out: zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen slachtoffers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Rue des Wallons 59, Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, P u d n o www g P u d n o www Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ mission confiée aux élèves de 6e TQ des instituts Me e end’infos pho o : http://www.jeunes-vo e 3 a a é Liège que Saint-Luc deenLiège etdede6e Tournai. Mission accomplie : conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk leurs Plus ndredacteur: Kilian – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien WILDE, Eric – Lay-out: O 27 pédagog efebruar aw é jeenne ieke redenen. Brussel. Georganiseerd Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik De Merodestraat 18,JAGER Mechelen van 14uden totpérégr 21ugedaan nera ensu au ong deDon année dans es deDe eeen o naa m ng Waar? eDE oo a14u hema Gende en onde wteDEdoo ntout pde a JORIS en a Oost­Vlaanderen Wanneer van anuar tot 11 2015 wat kan wo voo de aa dbev ng Provincie het 4de pijlersteunpunt. mission confiée aux élèves degré TQ wo des instituts Liège Hoe het financieel beheer van je initia id van vereniging die zich voor De internationale Educaid.be conferentie mission confiée auxopmaa élèves de 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, Dit evenement biedt een terugblik hoeorganiseer Haïtiaanse Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Merodestraat 18, Mechelen van tot 21u FFSET, Oostakker dWaar? e2015 een oud gheeft en effic ën De hop e présentés wegw og ed ean edenen W travaux seront au vernissage organisé à l’Institut sderik uw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. De De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken Ben e om be een ePlus enm bOostakker enve ance ebent edetail/detail/483 é inspant auu a expos où ns uvierde Don de 4de Laan ège Rue des Wa ons 59 4000 Provincie Oost­Vlaanderen en het pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je het financieel beheer van jeDe initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd mission confiée aux élèves 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, met Dit biedt een terugblik op hoe FFSET, eadeevenement concrete Gent door Voor ne:gdd Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission : leurs Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Bosco Eindredacteur: Kilian DE vragen JAGER –kan Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – NLay-out: sance uw adres onjuist of verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan D W HJan m“Wereldmarkt” He uu a é een enne oaccomplie onfian ePlus bmeer end’infos eTijdens an travaux seront présentés au vernissage organisé l’Institut éco es seconda res Don Bosco de Be getdeHaïtiaanse que francophone t.a.v. Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat ook per telefoon: +Georganiseerd 32(0)2 427 20 of 30 e 2015 on qu en os projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc dehe Liège de ëTournai. Mission accomplie : 47 leurs Plus d’infos :accomplie http://www.jeunes-vocations.catholiqu Saint-Luc Liège etHoe de Tournai. Mission :uit leurs voordoo het brede publiek. organisaties aankijken tegen depde afgelopen 5à jaar heropbouw cpet échZuiden? s ngen ques ae isen pédagog edetail/detail/483 Quand e n30 an àthema 17h30 ade g Peter ng anv p aa nden deprojectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf os aexme en anpho BTC Agenda en de a oo moet je boekhouding er zien en hoe organise ucaid nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ M 3 n financ e behee an e o ec en bean woo d a Educa d Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Dan deze vorming iets voor als “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Saint-Luc deafgelopen Liège etHoe Tournai. Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos : au http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. Tijdens demje 2 2015 weken zijn naast organisaties aankijken tegen de 5de jaar heropbouw een porganisé o van e het nàaantal he Zu den Dan s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone moet je boekhouding er zien en hoe organiseer want deelnemers m travaux seront présentés vernissage l’Institut met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: es de a pédagog e Quand e 30 an e à 17h30 offic ë e open ng zondag 1 februar 13u-18u get aumat see de k nde en m N M 3 g g èves de 6e deg é TQ des ns u s L ège AN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel on onfiée au é è e de 6e deg Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition pédagog eB­1080 sa és Brussel enne Broeck ensdb, Peter Guldendallaan Brussel. kan ook per telefoon: 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: 8e travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut seront présentés au vernissage organisé à l’Institut e-mail: info@viadonbosco.org. scholenactiviteiten ook activiteite na + de aardbeving entravaux schetst huidige kader. Verder wordt AN Leopold II­laan 27o90, anuaB-1150 2015 o Rue 11 eb Dat ua 2015 9e4000 embe 2014 ha 5 Goossens, a ea195, die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt jee­g weg fi publiek behee an eeper aVIA de n ch ngen gen Houd dag a de ades edetail/detail/483 agenda nelieve eHECKE, ance enaan éaa ae Don où ns m u Don Bosco de Lde ège WanGoossens, ons nc eLeopold Oost­V aanderen het 4de pdeGen ersteunpunt conferent travaux seront présentés au organisé à? l’Institut scholenactiviteiten ook voor het na aardbeving en59 schetst huidige Verder wordt ekader. conc evernissage agen Waa Geo gan see dle doo Voo nredenen. o ma pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans rde informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Don Bosco de mactiviteiten Liège, 30Sa janvier àbrede 17h30. L’exposition dit te melden Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Leopold oulong Wa nmee finan ëna e eM e les p o die eenvoudig en efficiënt? De maakt je wegwijs om 10 ok Vo financ eeSchepen behee 25 novembe Educa deen con ejanvier en financiële als inProv de lokalen van BTC. Agenda en details voor gWaa 1ww ffworkshop 30 anv e où 2015 eobe po onBosco qu ng meus en pho oJan aDe detail/detail/483 1ss februari om 15u door de Brasschaatse enfo@viadonbosco.org. ezondag e melden éverplichtingen aanv a 2015 nsvereniging? uqusDon de Ldplaatsvinden ège Rue des Wa ons 59 4000 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, II­laan 195, B­1080 Brussel elieve dit te aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Broeck en Peter Goossens, Leopold n fifiLu de Llogistieke ège ee de Tou pérégrinera ensuite, auelong l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, le 30tout àDon 17h30. L’exposition Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Tou na M on accomp e eu P nfos h p www eunes voca ons ca ho que waaronder een quiz, een filmvoorst ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en We e dmee daag e B a haa nfo@viadonbosco.org. 30 e e po on me en pho o a m 6 g TQ in het financiële beheer vandeje project en beantwoord Waar Ru terha Brasschaat 29 novembe 2014 per telefoon: +o32 32 (0)2ee 427 20of ofDaniëlla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. entelefoon: en hoe gan e47 wan he aan a dee neme moe o 250 bepe wo den Don Bosco de offi Liège, leDaniëlla 30 janvier àaande 17h30. L’exposition ekkper 6e deg é Wanneer TQ des ns u47 s20 LIse­mail: ège rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication cer: ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling ende een debat. ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van land en ensuite, toutLeopold long l’année dans les six secondaires Don Bosco francophone. uw adres onjuist of bent u Etienne verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Pécoles oin nc ehet Oo en ende he 4de pécoles etout eunpun eéBelgique en +Ontwikkelingssamenwerking, 427 per viadonbosco@skynet.be. Hoe o con gan ee he finan m fiaul’année 6Educaid gée gende TQ O eewwo Dvan m H p2015, het financiële beheer je project en beantwoordt al door: pédagog eLDaniëlla a é Daniëlla enne rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN --Quand Communication offi Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA ––pérégrinera Lay-out: Pierre rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - volgen. Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – long Lay-out: Pierre e­gender­onderwijs­de­praktijk je financieel beheer je initiatief? pérégrinera tout auV deer l’année 2015, dans les deVANDERCRuYSSEN inschrijvingen Houd de dag alvast vrij insecondaires je agenda, au eWanneer: e n onde é het TQ des ns u(0)2 seo ège pérégrinera ensuite, auwerd long de les “Wereldmarkt” voor met six Don Bosco Belgique francophone. evan enHAVuGIMANA, pho ouHAVuGIMANA, ewet 3 B­1080 aGEERS a Etienne éBrussel. que aook pédagog e meer van 27au januari totage 11m e47 30 an ecer: àensuite, 17h30 naar wat kan worden gedaan voor deLDE door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bi Overeenkomstig de van 8an december 1992, die de bescherming van de levenssfeer regelt, uw naam rédaction: Daniëlla ARBYN - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Pierre pédagog awMe é ARBYN enne Voor nformat eAdressenadministratie, www 4dep be/ka ender/event/ VANDEVIVERE –II­laan imprimeur: OFFSET La S gondans Ten M Daniëlla Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA –persoonlijke Lay-out: Pierre és au ve nrédaction: ssage sé ns aud SEGHERS –egan E ndredacteur Keen AGER –oca Redact eraad Maud SEGHERS Katr en DE W Er cSDon OR –L2015, Lay-out Datde kan per +gan 32 (0)2 427 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. jeFilip concrete vragen. Waar? Georganiseerd df pérégrinera ensuite, tout au long de–Pierre l’année 2015, dans lesvan Wanneer: 27 januari tot februari 2015 wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Bram Reekmans VANDEVIVERE –àimprimeur: GEERS OFFSET VANDEVIVERE –be GEERS OFFSET six écoles secondaires de Belgique francophone. wo maa eVANDEVIVERE wegw om og ean edenen Waa B unaar etelefoon: Geo see dARBYN rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -?Communication offi cer: Daniëlla HAVuGIMANA –SEGHERS, Lay-out: na Mhop ss on accomp eu sBen Pimprimeur: us d195, nedMaud os haat pe DE www eunes ons ca hoons que S L e11 LBosco g Vandamme, TmoeGent. Mboe m ewww.ed winformatie: Maud SEGHERS –gEindredacteur: Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Lay-out: Lay-out: Hoe e houd ng uà 1 je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: –Hoofdredacteur: imprimeur: GEERS OFFSET Voor meer Voo mee n o ma e www 4dep e be a ende en e uu een en ng d e h n pan oo De e de n e na ona e Edu a d be on e en e heeft six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. ron 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Meer nfo http //mund o be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k De Me odest 18 Meche en van 14u tot 21u Hoofdredacteur: SEGHERS – Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – officiële opening: zondag Don Bo o de L ège e 30 an e getraumatiseerde kinderen. Den W m gofficer: w g a que msecondaires Hde N mvan avan é Phoe enne o8HeOFFSET onfian bweken eGEERS anzijn eOFFSET, eaantal eOostakker éca aDaniëlla où nécoles utot Don Bo o Don de Lvoor ège Rue de Walay-out: on 59 4000 accomp ehet euHAVuGIMANA, s –de us d Tijdens n os hdeje p e–2 Druk: www eunes oca ons ho voor brede publiek. naast g g 1 febr Druk & GRAPHIUS, Gent 1992, die bescherming de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ khouding er uit zien en organiseer want het deelnemers moet 250 beperkt worden VANDEVIVERE imprimeur: GEERS aad: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen de verspreiding van informatie inzake onze Overeenkomstig wet december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam six Bosco de Belgique francophone. Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u getraumatiseerde kinderen. –DEVIVERE GEERS 30 anv eGEERS à Lexpos onnEduca aad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne -1992, Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA -30 Lay-out: Druk & lay-out: Gent g ën De wo Overeenkomstig de wet van 8Oostakker december die de bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw M 3inzake gBd gLéopold 30 17 editeur responsable: Albert VAN HECKE, Léopold 195, B-1080 Bruxelles wg gen effi pe ec en bean woo dOFFSET aresponsable: doo alleen voor verspreiding van informatie onze activiteiten. Ude heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ correctie­ Pierre –dDruk: GEERS OFFSET, Oostakker noDruk ssage ode sé à17h30 ns uinformatie Overeenkomstig de wet 8sdb, december die de bescherming deGRAPHIUS, persoonlijke regelt, opgenomen in ons adressen­ editeur Albert VAN HECKE, sdb, Bdvan Léopold II 195, B-1080 Bruxelles d e Leen Oost­Vlaanderen 4de conferentie­gender­onderwijs­d een p VANDEVIVERE oVANDERCRuYSSEN eAlbert he Zu den Dan o m1992, oo ade hema Gende en nwerd de uw pennaam a het enpijlersteunpunt. a naam deProvincie a levenssfeer de aonde 483w deta /deta editeur VAN HECKE, Bd IIIIQuand 195, B-1080 - druk: OFFSET Wanneer: 29 november 2014 lleen voor de verspreiding van inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en m m w g van Mgan 3responsable: g sdb, Quand 17 /483 30 a genoud uRuiterhal, e30 ou Brasschaat au ong editeur responsable: VAN HECKE, sdb, BdIIgdeg Léopold II e195, B-1080 Bruxelles D Bpé ég neWaar: 17 de 30 an L m on onfiée auvous éAlbert èavez eBd de 6eN épubliek TQ de nng ue30 LffiBruxelles ège responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Léopold 195, B-1080 Bruxelles DEVIVERE - druk: GEERS OFFSET oefficiënt? gan sé àediteur ns uVotre scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leonze Waar: Brasschaat Wanneer: 29verspreiding november 2014 adresse estUerronée ou déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leKilian informatie. Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event We gebruiken gegevens alleen voorcommuniquer de van informatie inzake onze activiteiten. Upuissions heeft onbeperkt toegangs­ De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. activiteiten. heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over bewaarde informatie. opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding van informatie inzake editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd IIdeze 195, B-1080 Bruxelles DleRedactieraad: Ben correctie­ gpdf 30finan Katrien 17 30WILDE, Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –afin Eindredacteur: DEinzake JAGER DE Eric fibestand. D B L gde RnGeorganiseerd W 59u 4000 pro ectvoorste Meer nfo http //www 4dep ecommuniquer be/ka ende /event/deta /DE wL mRuiterhal, w L Maud Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous les changements nécessaires que nous vous envoyer Votre adresse est ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leng_zoe_v16-10-2014 nan Geo gan see d doo Voo nuitgever: oLéopold ma www educa be eEindredacteur: en educa dbe unformatie. au ong de année 2015 dans es opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie onze neSEGHERS, he ëehttp://mundio.be/publi e Don behee eBe pJO Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse est erronée ouerronée vous avez déménagé? Veuillez les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le ou Wa nmee eadresse. finan ëna e eM enous pVIA hVAN ngen adinformatie. enoù en gles ng pàdes aa nden de oet59 aPeter en an BTC Agenda en de aBd oo –WILDE, e à 17h30 Le pos on Meer info: Waar: Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Kilian JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE Eric JORIS – Lay-out: g 1 m 15 B S m fi où D B L g R W 4000 “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Léopold g g “Faire Route Ensemble” à la bonne Contactez Don Bosco, Comptabilité des adresses, l’att. de Jan De Broeck Goossens, Bd Léopold é o e onda Bo an o de2015 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Sa n Lu de L ège e de Tou on a omp e eu P us d n os h p www eune o a on a ho que recht van de door ons over u bewaarde ordlijke waaronder uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, II-laan 195, B-1080 Brussel Pierre VANDEVIVERE –àBroeck Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Frederik De Merodestraat 18, van 14u tot 21u “Faire Route Ensemble” àContactez la of bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, l’att.Goossens, de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold “Faire Route Ensemble” àLeopold la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, àdes l’att. de Jan Mechelen De et Peter Goossens, Bd Léopold 17h30 Le pos on Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aa een quiz, een filmvoorstelling en een debat. g g 2015 detail/detail/483 m fi 6 g TQ L g “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Bd Léopold Wannee w w ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Redac e Lo e S assen F p Lammens E enne Van Is uw adres onjuist bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Pierre VANDEVIVERE – de Druk: GEERS OFFSET, Oostakker II 195, Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32 (0)2 427 47 20 ou mail: info@viadonbosco.org. UBe heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over bewaarde informatie. beheer je project en beantwoordt algende door: IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +32 32 (0)2 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. “Faire Route àes la bonne adresse. Contactez Don Bosco, Comptabilité des adresses, l’att. Jan De et Goossens, Bd Léopold Is uw adres onjuist of bent u Houd verhuisd? te melden Don Adressenadmi Is uw of bent u47 verhuisd? Gelieve dit te melden Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jandag Dehttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Broeck Leopoldaan VIA e on Bosco, e De Bagen Waa projectvoorstelling_zoe_v16-10-20 Meer info: detail/detail/483 4de pofbent evan eunpun con eéB­1080 en onde w onjuist bent ude verhuisd? dit te Don Bosco, t.a.v. Jan De Broeck endePeter Goossens, Leopold Hoe oadres gan ee he finan ee an einfo@viadonbosco.org. n32 aaan e àVIA deGoossens, nBroeck h e­mail: ngen o gen de aGelieve a en Peter n dit e Goossens, agenda ueactiviteiten. tgever A bert VAN HECKE sdb dpar ­Educaid aan 195 Brusse fiGelieve 6onjuist gDon TQ Lpar W m Ocorrectierecht w g427 m w gB­1080 m mdeBosco HBruxelles. B g? Gen II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: +Leopo 32 (0)2 427 47 20 ou par ctiviteiten. U heeft onbeperkt toegangsvan de door ons over uuPeter bewaarde informatie. ng 2015 dans Don gGelieve que ancophone IIB-1080 195, B-1080 Par téléphone: +kan (0)2 427 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. IIm195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32 427 20 ou mail: info@viadonbosco.org. /578 onjuist ofannée udeta verhuisd? te melden aan Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Broeck en47 Peter Leopold a dit au emelden on paan en ée(0)2 au een nAdressenadministratie, age obehee gan ép47 àgamail: n435-8034101-59, II­laan 195, Brussel. Dat ook per telefoon: 427 20 ofIBAN: per viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf Meer info: D 90, BGen B g Brussel. Svan L27 Lsteunen? g T M m P+32 uuDe d(0)2 n 427 ohttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ www II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32VIA (0)2 427 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Wilt u ons Don Bosco, Reknr.: BE84 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB offi ëDat e op mD nnée 2015 dans es Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan B-1150 II­laan B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: (0)2 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. , B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +195, 32 (0)2 427 47 20 of47 per e-mail: info@viadonbosco.org. Wanneer: januari 11 februari 2015 ns, Etienne Bieke Vandamme, Bram uk & ay B­1080 ou GRAPH uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, Brussel detail/578 B-1080 Dat kan ook + tot 32 t (0)2 427 47 of e-mail: info@viadonbosco.org. Sende LVandercruyssen, Lper g telefoon: Tmoe M mper Phoe u n+Reekmans o VAN www P US o per n Leopo e telefoon: Oo V d aande en he 42 4 Tgan 2Verantwoordlijke wen Broeck Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook + en 32(0)2 Hoe ete boe houd ng eaan udécembre en enDon odAlbert eede ela wan he aan astrat dee neme moe o insérées 250 bepe wo en den Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Suivant les dispositions de la loiw du 820 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier pen. ede beBrussel. averhu eSuivant en Verantwoordlijke uitgever: HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel bent u sd? Ge eve d me den V A Bosco Adressenadm n e t a v an De Broeck Peter Goossens sco Be gSuivant que ancophone Suivant les dispositions de la loi du 8 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont dans notre fichier Don Bo o de L ège e 30 an e à 17h30 Le po on detail/578 les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier gpour g8la Isnos uwactivités. adres oflevenssfeer bent u verhuisd? Gelieve ditnaam te notre melden aannotre VIAinDon Adressenadministratie, t.a.v. Jan De BroeckWaa en Peter lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la1992, protection debescherming larelatives vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier R G Wannee mBosco, Partners: Suivant les dispositions de wet la1992 loi duvan décembre 1992 concernant la protection de onjuist laVous viesont privée, vos coordonnées sont insérées dans fichier Nous les utilisons uniquement publication d’informations à avez pleinement le droit de consulter g que ancophone info@viadonbosco.org. Overeenkomstig de van 8 december die de van de persoonlijke regelt, werd uw opgenomen ons adressen­ officiële opening: zondag 1 februari2015 13u-18u Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées insérées dans notre fichier Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold gen gdepublication mstig de wet d’adresses. van 8 december 1992, die de bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressend’adresses. Nous leswguniquement utilisons uniquement pour lad’informations publication d’informations relatives àpleinement nosadressenactivités. Vous avez pleinement le droit de(0)2 consulter notre Voo mee n o ma e www 4dep d’adresses. Nous les utilisons pour8 la publication relatives à opgenomen nos activités. Vous avez pleinement le droit deper consulter notre Overeenkomstig de wet van december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ d e een oud effi ën De wo hop maa e wegw om og e e edenen Waa ? B u e Geo gan see d Hoo d eda eu M SEGHERS E nd eda eu K DE AGER Reda e aad M SEGHERS K info@viadonbosco.org. Nous les utilisons uniquement pour la d’informations relatives à nos activités. Vous avez le droit de consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook telefoon: + 32 427 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. mstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam in ons d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN aanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Wilt u ons steunen? pé ég nede averspreiding en uWilt e30vos ou ong de 2015 dan eofDan fichier et d’y corriger vos coordonnées. russe Dat kan ook per te efoon +aupublication 32 0 2année 427 47 20 per e­ma veneninzake adonbosco@skynet be D Bles Luniquement g 17gegevens 30 L onze Nousalleen utilisons pour lainformatie d’informations relatives à 78, nos activités. Vous avez le droit consulter Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde bestand. We gebruiken deze alleen voor de verspreiding informatie inzake onze activiteiten. heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ Mee n oD Waa D en M correctie­ rédact on ëvan ainformatie ARBYN HAVuG MANA E VANDERCRuYSSEN -MEtienne Commun cat on officer II­laan B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32pleinement (0)2 427 47 20 ofde per e­mail: viadonbosco@skynet.be. u ons steunen? rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communic e gebruiken d’adresses. deze gegevens van inzake activiteiten. u heeft onbeperkt toegangscorrectiefichier corriger vos coordonnées. fichier et d’y corriger coordonnées. rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN offi cer: Daniëlla ARBYN HAVu bestand. We gebruiken deze voor de verspreiding UUnotre heeft onbeperkt toegangs­ Wilt u ons steunen? Ponze VANDEV VERE Denne ukEtienne GEERS O Oad fichier et d’y corriger vos coordonnées. D gegevens B Ld’y gvoor 30 17 30 L gegevens w195, m w et e gebruiken deze alleen voor de verspreiding informatie inzake activiteiten. u onbeperkt toegangscorrectieVANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Waar: Ruiterhal, Brasschaat fichier et d’y corriger vos coordonnées. s SET uw es on ucat s- Communication oon ben udeve hu eve dH Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN -HAVuGIMANA, Communication offi cer: – Lay-ou rédaction: Daniëlla ARBYN VANDERCRuYSSEN -sd? Communication offi de aDaniëlla aARBYN 483HAVuGIMANA rédact on Dan ëheeft a dARBYN HAVuG MANA Eactiviteiten. enne VANDERCRuYSSEN Commun officer Dan ë– Lay-out: aGe ARBYN ncoordonnées. finan ëevan eDon behee an eBe ponze ogalleen einformatie. en woo ag van rédaction: doo rédaction: Edu a dARBYN fichier et d’y corriger vos recht deVIA door ons over VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Bosco e door ons over u bewaarde VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET ginformatie. g Bosco é orecht ehe van evan onda Don Bo obewaarde de2015 que anbean ophone Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian Daniëlla HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA PierreDE Mee n –oimprimeur: www de door ons over uubewaarde informatie. Don matie: eMaud door ons over u bewaarde informatie. VANDEVIVERE –VIA imprimeur: GEERS OFFSET Overeenkomstig de wet van 8 Don december 1992, die de bescherming vancat de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen VANDEVIVERE GEERS OFFSET SEGHERS, DE WILDE, Eric JORIS –E2015 Lay-out: Bosco VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET g eKatrien g VIA rédact on Dan ë a ARBYN HAVuG MANA E enne VANDERCRuYSSEN Commun on officer Dan ë a ARBYN HAVuG MAN Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien Wannee 27 11 2015 wwww.4depijler.be/kalender/event/ Redac e Lo S assen F p Lammens enne Vande c uyssen B eke Vandamme B am Reekmans Sponsors: Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARB Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker B en Pe eDE Goossens Gu denda aan 90 B 11 Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ VERE – mpr GEERS OFFSET e on e DeReknr.: Waa Gen voor GeoEthiek ganRedactieraad: see d Overeenkomstig doomeur Voo mee nwet odeze ma eVANDEVIVERE www edu aE dgeve be-1992, nCommunication e endie eduoeck avan dbe Partners: Reknr.: 435­8034101­59 Ve an woo d ke u A VAN HECKE L 195 B 1080 B editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-10 Bagen BVereniging g?VANDEV bestand. We gebruiken gegevens alleen voor de verspreiding informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegan Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: de van 8 december de bescherming van de persoonlijke levenssfeer editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Partners: 435­8034101­59 Hoofdredacteur Maud SEGHERS – ndredacteur K an AGER – Redact eraad Mau Pierre – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Reknr.: 435­8034101­59 Pierre VANDEVIVERE - druk: Partners: Partners: editeur Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 sd? Gelieve te melden VIA Don Adressenadministratie, t.a.v. Jan De D BGen B gbestand. WeFondsenwerving gebruiken dezemeur gegevens alleen2015 voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. UG OFFSET heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ offi ë0341 e Bosco, open ng g persoon 1VANDEVIVERE 13 18 et van 8 1992 d eaan de bescherm van de ke evenssfeer rege topgenomen werd uw naam opgenomen nBruxelles ons adressen­ editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, BdGEERS Léopold IIadresse 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –ng mpr GEERS OFFSET editeur responsable: Albert VAN sdb, Bd 195, B-1080 Bruxelles Partners: Partners: Votre adresse estHECKE, erronée vous avez nous comm wuresponsable: Vo A Dou BLéopold AIIdéménagé? mVeuillez in de D uk & aydecember ou dit GRAPH US Pierre - druk: GEERS OFFSET Votre estmerronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les ch recht van de door ons over bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0159 in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegeven PPartners: o Dan n e Oo aande enHAVuG en0341 he 4de p eu bewaarde eunpun on eVotre en eVotre gende onde werronée de p0341 avous nestnous o@v adonbosco guitgever: editeur Albert VAN sdb, Bd Léopold 195, B-1080 Bruxelles projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf adresse estHECKE, ou avezIIofficer déménagé? Veuillez nous communiquer lesVeuillez changements nécessaires afin que nou Redact eraad ëIBAN: a VARBYN MANA enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on Dan aLeopold ARBYN HAVuG MANA Lay-out BE84 0159 IBAN: BE84 4358 0159 Verantwoordlijke Albert HECKE, Leopold adresse est erronée vous avez déménagé? Veuillez communiquer les nécessaires afin que nous puissions vous ena Votre adresse erronée ouë vous déménagé? nous communiquer lessdb, changements recht 4358 van de door ons over informatie. inresponsable: ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding PE eresponsab eopgenomen VANDEV VERE Druk GEERS OFFSET Oostakke “Faire Route à427 la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Com “Faire Route Ensemble” à avez la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des 195 Bou1080 B D +Ensemble” 32 0changements 2II­laan 47 20 mVAN @ Voulez-vous nous soutenir? Waa R B teur eallaan mgegevens r da on Dque RB Nde H uG M N van Partners: verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, II-laan 195, B-1080 Brussel Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold 195, B­1080 Brussel Votree adresse est– erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin nous puissions vous envoyer leet Partners: Wilt u ons steunen? ed A be t VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B-1080 B uxe es n deze a een voor de verspre d ng van nformat e nzake onze act v te ten U heeft onbeperkt toegangs­ en correct e­ “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. Jan De Broeck Voulez-vous nous soutenir? “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, BdàVP BIC: KREDBEBB “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: r D N H u M ND Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te20 melden aan ed teur responsab e A be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B 1080 B uxe es Voulez-vous nous soutenir? Partners: Wilt u ons steunen? verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel el Voo mee n o ma e www 4dep e be a ende e en II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadon activiteiten. U heeft toegangsen correctierecht van de BIC: KREDBEBB IIonbeperkt 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +mp 32 (0)2 427GN 47 ou par mai E nd eda euP e K e VANDEV DE AGER Reda eBIC: aad M GEERS SEGHERSOFFSET K DE W LDE E OR Wilt S Lay ousteunen? KREDBEBB Voulez-vous nous soutenir? VERE druk Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broe ND R m R O “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Voulez-vous nous soutenir? Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De B r D N H u M N ND u VIA Don Bosco u ons II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over u bewaarde inform II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Voulez-vous nous soutenir? II 195, B-1080 Bruxelles. ParB téléphone: +B32uxe (0)2 427 47t.a.v. 20 ou par mail: ND info@viadonbosco.org. mDat mkan Mee no me IsAuw m D M M Wilt udit ons steunen? II­laan 195, B­1080 Brussel. ook perMOtelefoon: + 32 (0)2 Don Bosco adres onjuist of bent uonée verhuisd? Gelieve teVIA melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, Jan De (0)2 Broeck en47Peter Goossens, Leopold ed teur responsab be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 1080 es Wilt u ons steunen? Hoo d da u GH R E n4 VIA Don Bosco VIA Don Bosco Wilt u ons steunen? II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 427 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org. Oministratie, SET O Vot e ad esse est e ou vous avez déménagé? Veu ez nous commun que es changements néc II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold O m g w 8 m 1992 m g g w ND m47 m O viadonbosco@skynet.be. II­laan 195, B­1080 Dat kan perDles telefoon: + 32 (0)2 427 20 of perse­mail: Vo de adeesse es 195, eaan onée ou vous déménagé? Veu ez que esHde changemen nécessa es que VIA Don sover uw ad es on u s o nformat ben ve me II-laan den VA Don Ad essenadm n47 sBrussel. aBosco eBosco acommun vook Jan De u bewaarde VIA Don Bosco de a udeSponsors: a ehu 483sd? Ge eve VIAperDon Bosco Compte Bancaire: Partners: VIA Don Bosco B-1080 Brussel. DatBosco kanavez ook telefoon: + 32 (0)2 427 20 ofnous per info@viadonbosco.org. R e-mail: N N8ladécembre ND u1992 Nla Cafin Suivant dispositions laude loiMdu 1992 concernant protection deepl Ove eenkoms g 8décembre decembe VIA Don AND R Dinsérées uN1992 Gmm R dU O VIA Don Bosco Compte Bancaire: Suivant les dispositions dewe loivan du 8coordonnées concernant la g onée 16ou 10vous 2014 no www VIA Don Bosco Partners: Compte Bancaire: ed u pon ab H C W g g g g m Verantwoord ke u tgever A be t VAN HECKE sdb Leopo d ­ aan 195 B­1080 B usse Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos sont dans notr Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privé Vo e ad esse es e avez déménagé? Veu ez nous commun que es changemen s nécessa es afin que nous pu ss VIA Don Bosco N H Reknr.: 435-8034101-59 iadonbosco@skynet.be. les deCompte la1992 loi du 88décembre 1992 concernant la Oprotection de vie vos coordonnées sont Nous lesbescherming utilisons uniquement pour la publication d’informations N HAVuG MANA E enne VANDERCRuYSSEN Vereniging Communvoor ca on office Dan – Suivant Lay Con ou Pac edu ez e8 décembre ND d de Compte Bancaire: Overeenkomstig wet van 8laà december 1992, die De de beschermin 435-8034101-59 Bancaire: Fa e eEnsemb Rouë aeARBYN Ensemb e àMANA adispositions bonne ad esse V Ad’adresses. Don Bosco Comptab té des ad esses àBrelatives att FaEthiek e Rou e àReknr.: aHAVuG bonne ad esse VContactez A Don Bosco Comp ab éviedes adde aprivée, de an oeck 435-8034101-59 Reknr.: 435-8034101-59 Overeenkomstig de wet van december 1992, die van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam Suivant les de la dispositions loi concernant la protection la privée, vosesses coordonnées sont insérées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informat

n Waar? Gent Georganiseerd door: anderen en het 4de p ersteunpunt at e www 4dep er be/ka ender/event/

Voor meer nformat e www educa d be/n /event/educa dbe­ conferent e­gender­onderw s­de­prakt k Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bra Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, A Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoo info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijk opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de vers Ethiek B oeck Pe Gu 1150 B Nusse Da kan ook pe e eReknr.: oon435­8034101­59 +1080 32 0les2Butilisons 427 47 208Bancaire: ow pe e ma MANA E enverantwoord VANDERCRu SSEN aVereniging onaan offiA90 evoor DB HAVuGsdb MANA Lay ou P aan VAN HECKE L e Goossens 195 Commun Bke 1080 Btgever Verantwoordlijke uitgever: Albert Hecke, Maaltemeers 78, 90n Reknr.: 435-8034101-59 udenda be VANARBHECKE Leopo dpour 195 B435-8034101-59 usse deCompte wet van december 1992, de bescherming van deessenbes persoonlijke levenssfeer regelt, werd m diebestand. 435-8034101-59 Wilt ons steunen? nWeons ad and We geb uemuw ken Association d’adresses. Nous uniquement la publication d’informations relatives àgegevens nos activités. Vous pleinemen gebruiken deze alleen voor Reknr.: 435­8034101­59 435-8034101-59 uGO GEERS OFFSET Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde 4358 0341 0159 V an woo dB uessenadm g avez AU heeft An Rouheeft e Ensemb eMANA à aB-1080 ad esse Con ez VOvereenkomstig Don Bosco Comp ab é0341 des esses àVvos auVan de an De oeck evde Pe de Fondsenwerving IBAN: BE84 4358 0159 VANDERCRu Commun a Aon offi Fa einm DeFondsenwerving ARB N HAVuG Lay Pes fichier et d’y corriger coordonnées. Association sBSEGHERS, uw ad on u4358 st ofac bent uAIBAN: ve hu sd? Ge eve dpour topgenomen te me den aan A Don Ad 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? m C G Association pour SET bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. m – SSEN VKwaliteit: Aactiviteiten. Dg B DBonbeperkt B195 Pbonne Gou L pour BE84 4358 0341 0159 in de 195 1080 uxe es Pa éDE éphone +BE84 32 0corriger 2BE84 427 47 20 ou pa ma nad o@v adonbosco ouBosco gbewaarde U toegangsen correctierecht van de door ons over ugverspreidin bew IBAN: BE84 4358 0341 0159 435-8034101-59 B uxe es Pa té éphone + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma nfo@v adonbosco oLeopo IBAN: BE84 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 fichier etIBAN: d’y vos coordonnées. Association pour Maud SEGHERS Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud Katrien WILDE, Eric JORIS – Lay-out: recht van deoeck door ons over informatie. une Ethique dans n o@v adonbosco o VIA Don Bosco Vereniging voor Ethiek s+uw ad es on u s o ben u ve hu sd? Ge eve d e me den aan V A Don Bosco Ad essenadm n s a e a en G Association pour IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: 4358 0341 0159 nssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons BIC: KREDBEBB vv0159 ean enDe UBhee onbepe oegangs en co dec unedans Ethique dans BPew ekBGoossens BIC: KREDBEBB Vereniging voor Ethiek une Ethique doorDon ons overBE84 u bewaarde informatie. IBAN: 4358ac 0341 Bosco Association pour recht van deVIA 32 0 2 427 47 20 m @

Nd’informations H pleinement d’adresses. Nous lesbescherming utilisons uniquement pour la publication relatives àpour nos activités. avez le consult d’adresses. Nousd’informations les utilisons uniquement la publication relatives nos activ mdroitàde fichier et d’y corriger Overeenkomstig de wet d’adresses. van 8 december die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw coordonnées. naam opgenomen inVous ons adressenNous 1992, les utilisons uniquement la d’informations relatives à vos nos activités. avez le de consulter notre bestand. Wepour gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding vanVous informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbe mdroit fichier et d’y corriger vos coordonnées. fichier et d’y corriger vos coordonnées. m pleinement Dm bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding activiteiten. u heeft onbeperkt en correctiewonze N H toegangsfichier et d’y corriger vos coordonnées. recht van devan doorinformatie ons overvuinzake bewaarde informatie. m D recht van de door ons over ua bewaarde informatie. w G m D m Vereniging voor Ethiek BIC: KREDBEBB r da on D RB H uG M N ND RCRu N Comm n on offi D RB N H uG M N La o SSEN Commun a on offi e D ARB N HAVuG MANA Lay ou BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB IBAN: BE84 4358 0341 0159 m unemm Ethiqueladans BIC: KREDBEBB Ebe – Druk: GEERS U OFFSET, Oostakker Récolte deFonds Fonds B B D m rheeft D d 195 NBH 1080 u M Ben Nu correctie­ ND u Nvoor C offi de Dune Ethique N dans HKREDBEBB u M N in de Fondsenwerving Vereniging Ethiek Partners: Reknr.: 435­8034101­59 VAN HECKE db Bd Léopo e e BIC: KREDBEBB nze activiteiten. onbeperkt toegangs­ D la Récolte HECKE Br L o o DND195NDB 1080 mp Récolte deFonds Fonds BIC:KREDBEBB KREDBEBB Nm HR Bu M Nm OG R ND Oin de u Fondsenwerving N C mm lalaRécolte offide D H Partners: u inMdans uneN Ethique 435­8034101­59 Partners: deNPa Fondsenwerving Partners: nepartners: s Reknr.: m m d mda u a Mgque E da né uepartners: Ka e D afin AGque Ro nou RPartners: dala aad M GH DBIC: W D OR La ou Sponsors: Lmoaoag 195 BSponsors: 1080 B omm inndde Fondsenwerving Partners: IBAN: BE84 4358 0341 0159 ouB1992 ou eSponsors: déménagé eSponsors: nou eGHg Rhangemen puRécolte on de ou en o Re Ke Fonds m g w w m g m ND mVeu m Hoo Oommun V o m a afi o o o m NO N m w Partners: m s: IBAN: BE84 4358 0159 H g ude M we N Sponsors: u C Gmm offi Do Nvan H ude M la N Récolte eenkoms van 8gND de besche m ng pe soonde Fonds ke Partners: evenss d uw O 0341 m naam m m m AND R DN195, uaé1992 R dU O uitgever: Albert VAN II­laan Brussel ag VDad o N aLeopold mComp afiad :Ove N m Ve an wwoo d ke geve AWmmbe Van Maa u sdb, ab B ged mBo gB ooe bonne eHECKE, VoACom Don odecembe deaCB­1080 ee eB Pe Léopo dee ege we aeSponsors: A omm Doa OBo apon aN àH a Be Doft àBOoa de PanoBgDe Goo L oe oGoo en Bd W u on Hecke eunen BIC:uKREDBEBB Hab N Voulez-vous nous sou BA1080 ND195 Co d eBVCon Sponsors: W m BIC: KREDBEBB N Haan Vm Do Bo onGelieve Com adit ao@ aadonbo D u BAdressenadministratie, Goo B La Jan omeen oDe voo Sponsors: W bent u verhuisd? te20 melden t.a.v. Broeck en ve Peter Goossens, Leopold Voulez-vous nous soutenir? moken mm mde 32 0 2 427 20 a47 ma aBma oàVIAoanDon oPomBosco, g ons ad essenbes and We geb gegevens sp e d ng van n o ma e nzake onze aafopgenomen é+ éphone + 3247 0 2 o427 ou pa o@ o oLdeze goPCKomm w Voul VIA Don Bosco V A Do Bo o w m Wilt u ons steunen? Bo o Ad adm a a a D o Goo d V an woo d u g v A AN H B B Wilt u ons steunen? m mm m Sponsors: D 2 427 47Dat 20 kan o aook maperNtelefoon: o@ amo + 32 o mo(0)2 o g 427Sponsors: C De­mail: viadonbosco@skynet.be. Dm B C m DG B VIA VIA Don Bosco V gG g oo EB Brussel. 47 20 of per H VIA Compte Bancaire: 59 D 7ac 20 ov e en maU hee o@ mado o wo o kgB oegangs en D co ec D A Bosco voor G m e ech m van A D @Bons mG Dma B e G PaVIA Don R 435 8034101 m @ onbepe de doo ove u bewaa de n o VIA Don Bosco Vereniging Ethiek B m 15 Compte Bancaire: Re m D pa n g 8a o du m 8 dé 1992 o eG1992 a aonmoe nan o B a pDaoBe onDde oa oo a onoG n fié ée Pa Fo w Ethiek Pa435-8034101-59 ne 15e@fi h e Vereniging voor 435-8034101-59 Comp emb em o@ po ée@ oo oo donnée m dan no Reknr.: Assoc 15 BAN BE84 4358 0341 01 D m 1992 o a a o o a o oo o a o fi Reknr.: 435­8034101­59 in de Fondsenwerving 435-8034101-59 IB Association pour Association pou ooo a a o1992, odie obescherming ao ma à ovan og aede aa levenssfeer ouw naam wet 8 december BE84 4358 0341 in de Fondsenwerving gma w ono nmda unvan quemen pou aa de on dàdnow amapersoonlijke e àVo é om Vou regelt, ao e o pwerd e nemen e do opgenomen o de on u ineons no adressen­ e 435-8 IBAN: BE84 Pa 4358ne 0341 0159voorIBAN: une E m ad Vereniging Ethiek Association pour a o o maa pub o aaammon Vo om m o B C KREDBEBB IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 BI ons steunen? une Ethique dans une Ethique dan Vereniging voor Ethiek N m m m O m w m m w w m m Association pour BIC: KREDBEBB IBAN en voor de verspreiding van informatie inzake onzewactiviteiten. heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ m donnée wgegevens m mo wm m UZw m naa odeze ma a do alleen ft o ga o emee m g Maa m BIC: KREDBEBB la Ré oo in de Fondsenwerving une Ethique dans N a u geveuN A m m m Ve an woo ke be Van Hecke s 78 9052 de KREDBEBB BIC:dans KREDBEBB la Récolte de Fo la Récolte de Fonds W W u on m eunen m ft in de Fondsenwerving WBosco u ft over u bewaarde informatie. une Ethique nns Sponso sU la Récolte de Fonds Sponsors: 15 BIC: K Sponsors: m 15 V A Do Bo o w w m Sponsors: Sponsors: Sponsors: 15 Sponsors: la Récolte de Fonds 15 15 Sponsors: 435­8034101­59 Pa VDB Mag SOW n°3-14.indd Sponsors: 15 15 13/08/14 09:17 Sponsors: 15 8034101 59 R 435 15 w Sponsors: Pa g Pa ne 13/08/14 09:17 15

195 Bde 1080 B uxe es Pa é éphone +regelt, 32 0B2 werd 427 47uw 20 ou pa mape nteo@v adonbosco BIC: KREDBEBB ­levenssfeer aan 195 B­1080 usse Dat kan ook efoon + 32 0o2g 427 47 20 of pe e­ma v ado mber 1992, die de bescherming BIC: aan 195 B 1080 B ussevan Da kanpersoonlijke ook pe e e oon + 32 0 2 427 47 20 o pe e naam maKREDBEBB n o@v adonbosco o g Su vande es d spos ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nan a p o ec on de v e p on véedevosa coo données s We gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding van informatie inzake onze Suons vantdeesa do spos ons de ea1992 o duconce 8 décemb ep 1992 conce avée paotect v eson p vée vo Su van esd dadspos dusons 8t décemb nan a1992 onecod ma on de anant v ae pves vosac coovpe données ée Partners: esses Nous esbesche uPartners: un quemen pou a pub ca on dpub ons euw àons nos éssoon Vous avez pnsé e nem Ove eenkomst g de wet van 8 decembe e de besche m ng van de ke evenssf Wilt u on Sponsors: Ove eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e de m ng van de pe soon ke evenss ee ege we d naam opgenomen n ons ad essen d ad esses Nous es ut sons un quement pou a cat on d nfo mat e at ves à nos act v tés Sponsors: ngs- en correctierecht van deddoor onsfich over u bewaarde informatie. ad esses Nous es uy co sonsgeunvos quemen pou a pub ca on d nMaaltemeers o ma ons e a ves à 78, nos ac v és Vous avez p e nemen e d oB Verantwoordlijke Albert Van Hecke, 9052 Zwijnaarde Wi t uu ons steunen? e uitgever: eeen coo données VIAecDon ken a een de uveheeft sp eonbepe d ng van mat eennzake onze bes and We geb u ken deze voo de egedgeb ng n données odeze ma gegevens e nzake onze ac vvoo e en k nfo oegangs co e fichdvos e bestand et d données yvecospWe vosvan coo fich egegevens e d y coa ge coo Reknr.: 43 onsBosco ove u bewaa de nfo mat e A Don ech vanNetwerk: de doo ons ove u bewaa de n o ma eecht van deVdoo IBAN: BE8 n gHecke, ng voorMaaltemeers Eth ek Partners an 78, 9052 Zwijnaarde Partners Reknr 435­8034101­59 BIC: KRED partners Partners e Fondsenwerv ng Partners

BAN BE84 4358 0341 0159

Sponsors: Partners Sponsors: V 13/08/14 09:17 15 B CenKREDBEBB Vou ez-vou Vou e vous nous sou ? V W t u ons steunen? Wilt u ons steunen? B C KREDBEBB V W t u ons steunen? V Vou e vous nous sou en ? Vou e vou nou ou en W t u ons sou en ? 15 V A Don Bos Spo o V A Don BoW o Vou ez vous W D unous on D eunen W u ons s eunen?Wilt u ons VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 Spon o VA DonA DBosco VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 Spo o Spon16:37 o Bosco V A Don Bo steunen? o VIA DDon DB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 B 13/11/14 BV A Don C BoAmDo B m V A Don Bosco DB Mag FRE n°4-14.indd 15 16:37 Comp Ban a V A Don Bo o Spon o VComp A Don Bo Rekn C435 VIA DonBan Bosco m B8034101 59 Sponsors Comp a Reknr.: 435-8034101-59 e Ban VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 13/08/14 09:17 R eniging voor Ethiek 435 8034101 59 Comp e Ban 5.indd 2/09/16 VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Re n 435 8034101 59 13/08/14 09:1714:29 Ve aene g NngBAN voo BE84 Eth ek4358 0341 0159 4 Rekn 435-8034101-59 .indd 22 2/09/16 14:29 w VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 Reknr.: 435­8034101­59 B N B 435 8034101 59 A o a on po VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 BAN N B Rekn 435 435 0341 01594358 de Fondsenwerving IBAN: BE84 ABB8034101 435 59 0341 0159 BAN BE84 Assoc a on pou 15 803410 DC0159 A o a on poBAN BE84 4358 0341 B 4358 DB BAN B B KREDBEBB IBAN: BE84 4358 0341 0159 BAN BE84 4358 0341 0159 n de Fondsenwe v ng D n E h q dan B C KR DB BB BAN BE84 4358 0341 0159 B Ve en g ng oo E h e A o a on wpou B C VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Assoc a on pou KREDBEBB B C n°3-14.indd KREDBEBB BAN BE84 4358 0341 0159 B C KR DB BB n EVDB h qMagdan SOW 15 13/08/14 09:17 BAN BE84 une E h que dans B C KREDBEBB BIC: KREDBEBBBIC: KREDBEBB Ve en g ng voo E h ek n de Fond Spo enwe o ng Spon o a R o d Fond Assoc at on pouBE84 R une E h que dan B B C KREDBEBB Spo o a R o d Fond B C KREDBEBB une E h que dans

E84 4358 0341 0159 Partners EDBEBB

Partners: BAN BE84 4358 0341 0159 Pa ne

B C KREDBE


Perspective2030 De wereld heeft een plan. In 2015 engageerden meer dan 190 landen zich ertoe om 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen te realiseren tegen 2030. Die doelstellingen verzoenen voor het eerst de economische, ecologische en sociale aspecten van duurzame ontwikkeling. Samen met Perspective2030 houden we ook onze regering aan haar engagement. Het plan is ambitieus. De Duurzame OntwikkelingsdoeHet nieuwe samenwerkingsverband Perspective2030 len (SDG’s of Sustainable Development Goals) omvatten houdt vanaf nu de regering in België aan haar engagealle mogelijke beleidsterreinen, waaronder de oceament. Verschillende organisaties slaan daarvoor de hannen gezond houden, toegang tot proper water, den in mekaar. Meer nieuws daarover krijgt u in voldoende gevarieerd voedsel voor iedereen volgend nummer. een, de armoede volledig uitbannen en de ongelijkheid verminderen. Bij VIA Wat vragen wij aan onze politici? We Don Bosco zetten we vooral in op de vragen hen ten eerste om de Agenda vierde doelstelling, namelijk inclusief 2030 op te nemen in de Belgische en kwaliteitsvol onderwijs voor iewetgeving en begroting. Zo verplichVoor 2030 wensen wij dat het recht dereen. Want wij zijn overtuigd dat ten ze zichzelf om de SDG’s effectief op kwaliteitsvol onderwijs bereikt is onderwijs de basis is voor het verbete realiseren. Daarnaast vragen we voor iedereen, zodat alle jongeren teren van de levensomstandigheden onze regering om een mechanister wereld hun talenten ten volle van mensen en voor duurzame ontwikme op te richten om te controleren kunnen ontwikkelen. keling. of en hoe efficiënt de SDG’s worden uitgevoerd. Tot slot vragen we hen om De Duurzame Ontwikkelingsdoelen bieden voldoende financiële middelen te voorzien, een nieuw hoopgevend perspectief: de wereld bovenop het budget voor ontwikkelingssamenwordt in 2030 een betere plek voor iedereen; tenminste werking, om de SDG’s te kunnen realiseren. als de 17 doelstellingen worden gerealiseerd … Dat zal maar gebeuren als we voldoende druk zetten op de poDe wereld heeft een plan. Een plan dat perspectief litiek. biedt. Wij houden onze politici hieraan! //

ONZE DROOM VOOR 2030

Thema // Perspective2030

Bram REEKMANS

3


Haïti: een jaar na orkaan Matthew 4 Internationale samenwerking // Haïti

In oktober 2016 werd Haïti getroffen door de verwoestende orkaan Matthew. Naast de vele doden en gewonden, was ook de materiële schade gigantisch. Onze partnerscholen in Haïti deelden in de klappen. Kort na de ramp zette VIA Don Bosco een noodhulpactie op om de scholen te helpen zo snel mogelijk weer te kunnen functioneren. U hielp ons massaal en daar zijn wij en onze partners ter plaatse u heel erg dankbaar voor. Graag brengen we jullie dan ook op de hoogte hoe het de scholen nu vergaat een jaar na datum. Ieder jaar wordt Haïti blootgesteld aan cyclonen. Sommigen halen onze kranten, anderen dan weer niet. Maar in oktober 2016 was het flink raak. Het land werd getroffen door een vernietigende orkaan met windstoten tot wel 240 km/u, vooral in het zuiden van het land. Het was de zwaarste orkaan sinds 1964. De gevolgen waren niet te overzien: meer dan 500 mensen verloren het leven, huizen werden zwaar beschadigd, daken werden afgerukt, bomen werden ontworteld, voertuigen werden weggeblazen, en plantages werden verwoest. Bovendien steeg het waterpeil aanzienlijk, met grote overstromingen tot gevolg. Meer dan 175.000 mensen verloren hun huis. Ook de gevolgen voor de volksgezondheid waren enorm door een gebrek aan zuiver water. Kortom, nauwelijks hersteld van de aardbeving in 2010, kreeg Haïti af te rekenen met een nieuwe humanitaire crisis. Eén van de hardst getroffen steden is Les Cayes, gelegen aan de zuidkust. Ook onze twee partnerscholen in de stad bleven niet gespaard. Ze leden gelukkig geen menselijk verlies, maar de ravage was enorm.

In het Centre Diocésain des Arts & Métiers, waar 200 meisjes en jongens een vakopleiding volgen, zijn klaslokalen en ateliers ondergelopen en ook de daken hebben niet kunnen weerstaan aan de enorme kracht van de orkaan. De school kwam bovendien een hele tijd zonder elektriciteit te zitten door schade aan het distributienetwerk.


Ook in ons Centre Professionnel Notre Dame du Perpétuel Secours waren de gevolgen van de ramp aanzienlijk. De school was een tijdlang onbereikbaar door losgerukte bomen en overstromingen. De verwoesting aan de gebouwen was groot, waardoor de school deels aan verbouwing toe was. Ook de waterreservoirs moesten eraan geloven. Materiaal zoals printers, computers en machines uit de ateliers werden onbruikbaar door waterschade. Na een eerste contact met onze partnerscholen ter plaatse besloten we onmiddellijk om een hulpactie op te zetten. Met onze vaste structuren en netwerken ter plaatse kunnen wij inderdaad efficiënt hulp bieden bij rampen. De reactie op onze oproep was enorm. We haalden een totaalbedrag op van meer dan 200.000 EUR, waarvoor we u nogmaals willen bedanken. Dankzij uw hulp slaagden de scholen erin om hun activiteiten minder dan één maand na de doortocht van de orkaan te hernemen. Naast de materiële herstellingen, konden de leerlingen, leerkrachten en hun families ook terecht in de scholen voor voedselbedeling, en werden de families van leerlingen die hun huis verloren hadden in de minder beschadigde gebouwen opgevangen. Voor bijna 500 getroffen families werd daarnaast een project opgezet voor de verdeling van landbouwwerktuigen en zaaigoed.

Maar vergis u niet, een proces van wederopbouw stopt niet bij het lenigen van basisnoden alleen. De uitdagingen blijven enorm. Telkens na een dergelijk onheil worden de armen nog armer en komt een nieuwe groep mensen in de armoede terecht. De levensomstandigheden van een groot aantal mensen

De uitdagingen blijven enorm. Telkens na een dergelijk onheil worden de armen nog armer en komt een nieuwe groep mensen in de armoede terecht. De grote uitdaging voor de toekomst is o.a. om zich beter voor te bereiden op rampen als orkanen. Maatregelen moeten worden genomen om te vermijden dat dergelijke catastrofes opnieuw zoveel schade aanrichten, want natuurrampen zullen helaas altijd voorkomen in Haïti. VIA Don Bosco blijft meer dan ooit investeren in beroepsopleidingen voor de meest kwetsbare jongeren in het land. Omdat we geloven dat onderwijs de belangrijkste hefboom is om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en zo minder kwetsbaar te zijn voor de grillen der natuur. Onze scholen hebben nog een serieuze ruggensteun nodig om op volle krachten te draaien! // Bram REEKMANS & Guilteau CAZY

5 Internationale samenwerking // Haïti

Door toedoen van de massale internationale bijstand slaagden de veerkrachtige Haïtianen erin om hun dagelijkse activiteiten stilaan te hernemen. De meest dringende logistieke noden konden mede dankzij uw hulp gedekt worden: de huizen werden opnieuw voorzien van daken, de scholen zijn weer functioneel, en zo weet de getroffen regio geleidelijk op te staan uit de modder.

worden vaak nog moeilijker dan voorheen. Nu de in 2016 verzamelde middelen zinvol besteed zijn, kunnen we niet aan de kant blijven staan: de lokale bevolking blijft rekenen op onze medewerking, ook wanneer deze beproeving een jaar achter ons ligt.


Oproep: Internationale Dag van de Leerkracht op 5 oktober Op 5 oktober vieren we de Internationale Dag van de Leerkracht. Deze dag willen we bij VIA Don Bosco niet zomaar voorbij laten gaan. Zonder leerkrachten zou er immers geen kwaliteitsvol onderwijs bestaan, niet hier en ook niet elders in de wereld. Zet daarom samen met ons de leerkrachten in de bloemetjes en stuur ons een klasfoto, van vroeger of nu. Herinner jij je nog die ene leerkracht die jou wist te inspireren? Of de leerkracht die jou het nodige duwtje in de rug gaf om door te zetten en jouw studies tot een goed einde te brengen? Is er misschien een leerkracht die je ongelofelijk dankbaar bent voor wat hij/zij voor jouw zoon of dochter gedaan heeft? We hebben ongetwijfeld allemaal voorbeelden van leerkrachten die voor ons het verschil hebben gemaakt. Dagelijks zetten overal ter wereld leerkrachten zich in om kinderen en jongeren te vormen tot zelfstandige individuen met de nodige kennis en vaardigheden om een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Zonder leerkrachten zou er geen kwaliteitsvol onderwijs bestaan, de basis voor ontwikkeling en positieve vooruitgang. 6 Wereldburgerschapseducatie // Dag van de Leerkracht

Op 5 oktober, de Internationale Dag van de Leerkracht, willen we daarom alle leerkrachten in de bloemetjes zetten en bedanken voor hun dagelijkse inzet voor kinderen en jongeren. Jij kan ons daarbij helpen!

Hoe deelnemen? Stuur ons een klasfoto, van vroeger of nu, met daarop een leerkracht die je wil bedanken. Laat ons in maximum 140 karakters weten waarom je deze leerkracht wil bedanken of hoe hij/zij voor jouw of voor jouw kinderen het verschil heeft gemaakt. Wij brengen alle klasfoto’s samen in een heuse fotomontage die we op 5 oktober zo breed mogelijk verspreiden via onze digitale kanalen. Stuur jullie inzendingen voor 28 september naar communicatie@viadonbosco.org. Bezorg ons naast de foto en de tekst ook de naam van de school, het jaar waarin de foto genomen werd, en de naam van de leerkracht die je wil bedanken. Like ook de Facebookpagina van VIA Don Bosco en stuur ons jullie eigen Facebook-naam zodat we jou kunnen taggen van zodra de montage online komt. Laten we zo samen alle leerkrachten ter wereld eren, want ‘education changes the world’, en daar hebben we gemotiveerde leerkrachten voor nodig! // Bram REEKMANS


Farnières, of de magie van Don Bosco in de Ardennen Ik wil het met jullie graag even hebben over een magische plek, te midden van de Ardense natuurpracht, tussen Vielsalm en Trois-Ponts. Een perfecte plek voor al wie zich wil herbronnen, alleen of in groep. Een plek waar de rust en stilte van het bos heersen. Wacht niet langer om deze bijzondere locatie te ontdekken! Het kasteel van Farnières werd in 1926 gebouwd door de baron Fernand Orban. Hij overleed tijdens de werken en zijn weduwe schonk het hele eigendom aan de salesianen van Don Bosco. Het pand kende verschillende bestemmingen, van noviciaat tot een school voor landen tuinbouw. Lange tijd was het een spirituele plaats voor retraites. Vandaag de dag is de plek uitgegroeid tot een ontmoetingscentrum en overnachtingsplaats voor groepen. Het centrum is erkend door de Federatie Wallonië-Brussel en wordt momenteel beheerd door leken. Jongeren worden er gevormd rond burgerschap in de ‘Classes Citoyennes’.

Het kasteel van Farnières opent haar deuren voor scholen en jeugdbewegingen, maar ook voor groepen die willen genieten van de unieke omgeving. Wandelen, zingen, of team-building, alle groepen worden er met open armen ontvangen. Zelfs voor een familie-uitstap voor een feest of een weekend vol sneeuwpret, met hotelaccommodatie en streekgerechten, zult u zich

meteen thuis voelen en er voor altijd willen blijven. Het kasteel is bereikbaar met openbaar vervoer. Tijdens het winterseizoen worden tal van activiteiten aangeboden, want de streek is rijk aan tradities en smaken. Hadden we niet gezegd dat Don Bosco een tovenaar is! // Etienne VANDERCRUYSSEN Om contact op te nemen: CRH Domaine de Farnières Farnières, 4 6698 Grand-Halleux (Vielsalm) Info : +32 (0)80 559 040 Reservaties : +32 (0)80 559 026 E-mail : info@farnieres.be Internet : www.farnieres.be

7 U & wij // Farnières

Het domein van Farnières maakt deel uit van een initiatief van verschillende ontmoetingscentra en overnachtingsplaatsen die het sociaal toerisme voor jongeren promoten. De bedoeling van dit initiatief is om een dienst uit te bouwen met een aanbod rond duurzame ontwikkeling en respect voor het milieu. Want naast de vraag welke planeet we zullen achterlaten voor onze kinderen, stellen we ons ook de vraag welke kinderen we zullen achterlaten voor onze planeet.


Dit nummer uitgelezen? Geef het dan graag door aan een familielid, vriend(in), buur of collega. Hartelijk dank!

OP DE AGENDA 2017 23 sept - 2 okt

Bezoek Indische leerkrachten Blog op www.facebook.com/ VIADonBosco.vzw

24 september

Refugee Walk; Hoge Kempen www.11.be/component/zoo/item/stap-mee-met-de-refugee-walkop-24-september

5 oktober

Saved by the Bell op de Internationale Dag van de Leerkracht; Wereldwijd www.savedbythebell.be

19 oktober

YOUCA Action Day (ex Zuiddag); Vlaanderen www.youca.be

16 oktober

Studiedag migratie & vluchtelingen - een superdiverse klassituatie; Heverlee www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/

26 oktober

20 jaar Kleur Bekennen; Brussel www.kleurbekennen.be/

27 oktober

Actiedag@school; Vlaanderen www.allemaalmensen.11.be/inspiratie/op-school-secundaironderwijs.aspx

20 november

Internationale Dag van de Kinderrechten; Wereldwijd kinderrechtenschool.be/faq/20-november-internationale-dag-vande-kinderrechten

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al meer dan 45 jaar bieden wij pedagogische en financiĂŤle medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in BelgiĂŤ en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2017 nr 5  

Samen op Weg 2017 nr 5  

Advertisement