Samen op Weg 2017 nr 4

Page 4

Wat gebeurt er met uw geld? Omdat we een beroep doen op de vrijgevigheid van overheidsinstanties, stichtingen, bedrijven en vele individuele schenkers, vindt VIA Don Bosco het belangrijk om alle schenkers, medewerkers en vrijwilligers één keer per jaar op de hoogte te brengen van wat met de verworven fondsen gebeurde. Wij onderschrijven niet voor niets de Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Net zoals de voorbije jaren blijven overheidssubsidies de belangrijkste opbrengstenbron voor VIA Don Bosco. In 2016 zijn ze goed voor 54% van de totale opbrengsten. De giften en legaten vertegenwoordigen op hun beurt 45%, een flinke bijdrage waarvoor onze immense dankbetuiging.

Iedere lente rolt er een overzicht uit ons boekhoudsysteem met elk bedrag dat het jaar tevoren overgemaakt werd aan het Zuiden. De cijfers in de tabel hiernaast zijn de som van de bedragen die, per land, tussen 1 januari en 31 december 2016 geïnvesteerd werden in onze partnerorganisaties in Latijns-Amerika, Azië en Afrika.

VIA Don Bosco houdt ook zijn beloftes: meer dan 80% van alle schenkingen en subsidies gaat naar onze programma’s in de hele wereld. Zoals de taartgrafiek over de uitgaven weergeeft, is het merendeel verbonden aan onze doelstellingen van internationale samenwerking. De uitgaven voor algemeen beheer zoals diensten en diverse goederen, afschrijvingen, personeels- en andere kosten, liggen dan ook altijd laag.

Wij willen hierbij een bijzondere dank uiten aan Jan De Broeck, onze hoofdboekhouder die na 20 jaren uitzonderlijke diensten, onze organisatie heeft verlaten richting een verdiend pensioen. De cijfers van 2016 zijn ook aan hem te danken. Hartelijk dank Jan! //

Peter GOOSSENS & Etienne VANDERCRUYSSEN

UITGAVEN

4 Internationale samenwerking // Meten is weten

Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen 0,35% Personeelskosten 12,29% Diensten en diverse goederen 6,04%

OPBRENGSTEN Andere bedrijfskosten en taksen 0,24% Financiële kosten 0,1%

Financiële opbrengsten 0,05% Andere werkingsopbrengsten 0,60%

Projectfinanciering 80,98%

Uitzonderlijke opbrengsten 0,82% Giften 42,18%

Overheidssubsidies DGD 51,94% Subsidies gemeenten, provincies en regio’s 1,94%

Legaten 2,47%

Voor meer informatie over deze cijfers, stuur een e-mail naar info@viadonbosco.org. Onze jaarrekening wordt weldra gepubliceerd op onze website, www.viadonbosco.org. Ondertussen vindt u meer details over onze cijfers op www.donorinfo.be en op www.ngo-openboek.be.