Page 1

Bent u werkzaam in een maatschappelijke sector, zoals care & cure, jeugdzorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kennisinstelling, woningcoöperatie, gemeente of landelijke overheidsorganisatie?

Eendaags college!

Alle essentiële transities op een rij!

• Zvw • AWBZ

• Wmo • Jeugdzorg

Zorg dat u voor blijft!

lde Gemidde ege: ll score co

Zorgstelselherziening Het nieuwe vakmanschap

8


PA NY

I

PA N Y

I

III I

I

I I I I II II

III I

II

II IIII I

I I

I I I I II II

II IIII I

I I

I

OM

IIII

II

III I

I I

IIII

II IIII I

III I

IIII

IN

COM

OokC Incompany mogelijkheden I I I I II II

I I I I II II

N

II

II

IIII

I

www.zorgstelselherziening.nl

II IIII I

I I

DOELGROEPEN

PROGRAMMA

U bent werkzaam in een maatschappelijke sector, zoals care & cure, jeugdzorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kennisinstelling, woningcoöperatie, gemeente of landelijke overheidsorganisatie als: • Leidinggevende met externe zaken, acquisitie en/of innovatie in de portefeuille • Relatiemanager • Adviseur • Senior of ervaren zorg- en welzijnsprofessional • Ambtenaar • Beleidsmedewerker

Inleiding: • Ontwikkeling van de zorguitgaven en premies • Internationale vergelijking van de zorguitgaven • De baten van de gezondheidszorg

Wat iedereen actief in de sector zorg en welzijn zou moeten weten... Kenmerken van dit college in 1 dag: 1. Alle essentiële transities 2. Compact & intensief & compleet 3. Sector overstijgend 4. Alle belanghebbenden

√ Schrijf snel in vanwege beperkt aantal plaatsen

Zorgverzekeringswet (Zvw) De huidige uitvoering van de Zvw • Feiten en cijfers • Financiering • Het verzekerde pakket • Gereguleerde marktwerking Zvw: ‘de zorgdriehoek’ • Waarborgen voor keuzevrijheid en voorkomen risicoselectie • De rol van zorgverzekeraars • De markt voor zorgverzekeraars De organisatie en bekostiging van aanbieders van Zvw-zorg • De ordening en bekostiging van de eerstelijnszorg • (huisartsen, fysiotherapie, apotheken, etc.) • De ordening en bekostiging van de GGZ • De ordening en bekostiging van de ziekenhuiszorg Toekomstige uitdagingen en kansen Zvw • Maatregelen kabinet voor de eerstelijnszorg • Maatregelen kabinet voor de GGZ • Maatregelen kabinet voor de ziekenhuiszorg • Kansen en uitdagingen

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) De huidige uitvoering van de AWBZ • Feiten en cijfers • Financiering • Het verzekerde pakket en de functies • Doelgroepen • Spelers


Alle transities van het Nederlandse Zorg- en Welzijnsstelsel in 1 dag op een rij!

• De indicatiestelling • Het verschil tussen zorg in natura en het persoonsgebonden budget • Bekostiging aanbieders

Naslagwerk Uiteraard ontvangt u een handig naslagwerk. Docenten

Toekomstige uitdagingen en kansen AWBZ • Overhevelingen van de AWBZ naar gemeenten • Overhevelingen van de AWBZ naar de Zvw • Invoering Kern-AWBZ • Kansen en uitdagingen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg De huidige uitvoering van de Wmo • Feiten en cijfers • Financiering • Compensatiebeginsel en negen prestatievelden • Doelgroepen • Spelers • Toegang tot de Wmo • Samenhang Wmo en AWBZ • Bekostiging aanbieders • De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl De huidige uitvoering van de Jeugdzorg • Feiten en cijfers • Huidige ordening Jeugdzorg (Zvw, AWBZ, Wmo en provinciaal) • Financiering • Spelers • Toegang tot de Jeugdzorg • Bekostiging aanbieders Toekomstige uitdagingen en kansen Wmo en Jeugdzorg: • Decentralisaties van begeleiding en persoonlijke verzorging • Decentralisatie Jeugdzorg • Overige kabinetsmaatregelen • Kansen en uitdagingen • Integrale uitvoering Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet en schuldhulpverlening

Dit intensieve ééndaagse college wordt gegeven door drs. Marc Soeters en drs. Gerrold Verhoeks van ZorgmarktAdvies.

Drs. Marc Soeters is een ervaren strategisch adviseur in de zorg. Hij heeft circa vijftien jaar ervaring met strategische advisering bij marktordenings-, regulerings- en bekostigingsvraagstukken in de sectoren zorg en welzijn. Zo was hij plaatsvervangend projectleider invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) bij het Ministerie van VWS. Daarvoor werkte hij zes jaar bij het Ministerie van Financiën, waar hij ook voornamelijk adviseerde over de zorg. De laatste vijf jaar heeft hij vanuit ZorgmarktAdvies strategische opdrachten uitgevoerd in vrijwel alle delen van de sector zorg en welzijn.

Drs. Gerrold Verhoeks heeft inmiddels ruim tien jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van zorg en welzijn. Voor zijn overstap naar ZorgmarktAdvies vervulde hij diverse functies, waaronder plaatsvervangend directeur, bij het ministerie van VWS. Hij is lid (geweest) van diverse Raden van Toezicht van AWBZ-instellingen. Ook is hij bestuurslid van een welzijnsorganisatie. De afgelopen jaren adviseerde hij ondermeer over een integrale uitvoering van de Wmo, doelmatige vormgeving van de AWBZ en contractvorming en zorginkoop binnen de Zvw.


PRAKTISCHE INFORMATIE: Duur 1 dag van 9.00 tot 17.00 uur. Data Dit college wordt 4 keer per jaar aangeboden. Voor actuele data verwijzen wij u naar onze website.

Ruim 20 jaar toonaangevend in opleiden met kwaliteit & passie

Locatie Het college zal plaatsvinden op een locatie centraal in het land.

Deelnemersprijs De deelnemersprijs bedraagt

€ 595,- per deelnemer*

* Bij meerdere personen van 1 organisatie, kunt u contact met ons opnemen voor korting.

Aanmelden Voor actuele data en om u aan te melden gaat u naar onze website: www.zorgstelselherziening.nl.

√ Schrijf snel in vanwege beperkt aantal plaatsen Opleidingsinstituut KMBV | Postbus 292 | 7400 AG Deventer

II IIII I

I I

I

I I

I

III I

II IIII I

III I

I I I I II II

II IIII I

I I

E-mail

II

I I I I II II

Het nieuwe vakmanschap

PA NY

I

I

III I

III I

IIII

II

Zorgstelselherziening

I I

IIII

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met 0570-760010 of mailen naar: info@kmbv.nl.

II IIII I

IN

CO M

COM

Het is mogelijk dit college incompany te organiseren. Zeer relevant voor grotere organisaties die aan alle geledingen (management, staf, zorgprofessionals, etc.) deze informatie willen toevoegen.

I I I I II II

I I I I II II

N

I

INCOMPANY MOGELIJKHEDEN

IIII

II

II

IIII

PA N Y

Opleidingsinstituut KMBV is vrijgesteld van BTW.

KMBV Eendaags college Zorgstelselherziening  
KMBV Eendaags college Zorgstelselherziening  

Zorgstelselherziening College programma