Page 1

Onetndek ! e e m e o d

Ontdek en Doe mee!

In deze krant

Ontdek welke sport of activiteit bij jou past

8

Sportcarrousel: de weg naar de sportvereniging

9

Bas op weg naar de Paralympics in Rio

Aangepast Sporten vraagt om (regionale) verbindingen

5

11

Sporten. Het is gezond voor iedereen en levert - behalve gezondheidswinst - ook veel sociale contacten op. Voor kinderen en volwassenen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt is het echter niet altijd even makkelijk om een sport(vereniging) te vinden die bij ze past. Door regionale samenwerking worden de kansen om te kunnen sporten beduidend vergroot. Lees verder op pagina 2 >

Wist u dat…

Deventer Sportploeg: een voorbeeld voor Nederland

2500 kinderen en (jong)volwassenen hebben deelgenomen aan de Sportcarrousel? 175 vrijwilligers elke week zorgen voor sportplezier voor 500 leden (met een beperking) van de verschillende sportverenigingen? 110 mensen door de Sportcarrousel lid zijn geworden van een vereniging? Aangepast sporten in Salland wordt aangeboden door 14 verenigingen? Je kan kiezen uit 13 verschillende sporten? De Sportcarrousel bij meer dan 20 evenementen heeft gedraaid?

Sport en bewegen is leuk en gezond voor iedereen Sportcarrousel: de weg naar de sportvereniging

Pas op: het is besmettelijk!

Deventer Sportploeg: een voorbeeld voor Nederland

Op de locatie waar je werkt of waar je naar school gaat allerlei sporten uitproberen om te kijken welke sport bij jou past! Dat kan bij de Sportcarrousel die de afgelopen anderhalf jaar maar liefst 2500 kinderen en (jong)volwassenen de gelegenheid heeft geboden om kennis te maken met maar liefst dertien verschillende sporten

Vier mensen uit een gezin: allemaal betrokken bij de Deventer Sportploeg. Dat bewijst wat veel vrijwilligers bij de DSP aangeven: “iets doen” met sporters met een beperking werkt verslavend.

In 2002 worden in Deventer voor het eerst tweedaagse Special Olympics gehouden. Alle deelnemers aan de Special Olympics hebben een verstandelijke beperking. Meer dan 700 sporters verblijven twee dagen in Deventer en doen mee aan allerlei sporten. Vanuit Deventer doen de zwemmers van De Klup mee.

Lees verder op pagina 9 >

Lees verder op pagina 10 >

Lees verder op pagina 5 >


Aangepast Sporten vraagt om (regionale) verbindingen Sporten. Het is gezond voor iedereen en levert – behalve gezondheidswinst – ook veel sociale contacten op. Voor kinderen en volwassenen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt is het echter niet altijd even makkelijk om een sport(vereniging) te vinden die bij ze past. Door regionale samenwerking worden de kansen om te kunnen sporten beduidend vergroot.

Integratie en participatie zijn toverwoorden. Iedereen moet overal aan mee kunnen doen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor sporters met een beperking, maar ook voor sportverenigingen zitten er soms nogal wat haken en ogen aan. Uit onderzoek blijkt dat het voor mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt niet eenvoudig is om de juiste sport en de bijbehorende vereniging te vinden. Ook verenigingen vinden het niet altijd makkelijk om een aanbod voor mensen met een beperking te realiseren. Regiocoaches willen daar verandering in brengen. Door het ondersteunen en adviseren van zowel verenigingen en andere sportaanbieders als de groep waar het om gaat, de sporters met een beperking. sporten aanbieden hebben een sprankelende ansichtkaart waarop de gegevens van de vereniging staan. Op strategische locaties (scholen voor Speciaal Onderwijs, gemeentehuizen etc.) staat een display met alle kaarten er in. Regiocoaches Informatie via folder, webpage en kaarten is belangrijk. Maar… het is nog veel belangrijker dat er mensen zijn waar sporters, verenigingen en andere belanghebbenden terecht kunnen voor vragen en ondersteuning. Dat zijn de regiocoaches. De regiocoaches ondersteunen bij voorlichting en PR, bij het doorverwijzen van sporters, het optimaliseren van het sport- en beweegaanbod, deskundigheidsbevordering en netwerken.

Aandachtspunten

Sportcarrousel Een geweldig middel om mensen enthousiast te maken voor sporten is de Sportcarrousel. De carrousel komt - met een aanhanger vol sportattributen - op elke gewenste locatie: op school, bij een zorgaanbieder of een werkgever. Leerlingen, cliën-

Ervaringen delen In de afgelopen periode zijn flinke stappen gezet om in de regio’s Salland, IJsselland en Twente verbindingen te leggen tussen sportaanbieders, onderwijs, zorgorganisaties, bedrijfsleven en gemeenten. Tijdens een minisymposium in december 2014 hebben leden van verenigingen vier workshops kunnen volgen. De workshops waren gericht op verenigingsbeleid, communicatie, moeilijk verstaanbaar gedrag en regionale samenwerking en zijn met veel enthousiasme ontvangen. Via een brochure en een webpage (www.iedereenactief.nl) informeert ‘Iedereen Actief’ sporters, verenigingen en organisaties over de mogelijkheden van aangepast sporten. Op de webpage is ook lokale, regionale en landelijke informatie te vinden. Alle verenigingen in de regio Salland die aangepast

ten of werknemers kunnen kennis maken met een groot aantal sporten. ervolgens wordt de carrousel bij een verenining neergezet die aangepast sporten aanbiedt. Daar kunnen sporters opnieuw kennismaken met de sporten, maar ook met de betreffende vereniging. Daarna is het de bedoeling dat de sporter-in-spe een aantal keren gaat proefdraaien bij de vereniging van zijn of haar keuze. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat hij of zij vervolgens lid wordt van een vereniging en blijft sporten! Elke keer dat de Sportcarrousel draait is een ervaren en professioneel sporttechnisch team aanwezig voor de begeleiding. Dat team gaat ook de verenigingen ondersteunen als zich (meer) sporters melden voor aangepast sporten. Ook trainers/coaches van de verenigingen die aangepast sporten aanbieden worden betrokken bij de carrousel. Sporters die al sporten en met de Deventer Sportploeg naar de Special Olympics zijn geweest, zijn de ambassadeurs van de Sportcarrousel.

Zeker nu de zorg te lijden heeft onder (forse) bezuinigingen en de Participatiemaatschappij haar intrede doet wordt steeds duidelijker dat dat consequenties heeft voor kwetsbare mensen in de maatschappij. Dat vraagt aandacht voor de volgende punten:  ervoer. Door de veranderingen in de zorg ligt er meer eigen verantwoordelijkheid bij deelnemers. V Dat levert problemen op voor vrijwilligers/verenigingen. De hogere kosten voor aangepast sporten (de groepen zijn meestal kleiner, er zijn meer trainers/ begeleiders nodig en de kosten voor accommodatie zijn dan verhoudingsgewijs hoog). De zorg heeft minder tijd. Vaak is er geen gelegenheid om sporters die ondersteuning nodig hebben te begeleiden naar (en soms ook tijdens) het sporten. Inzet van vrijwilligers wordt ook hier steeds belangrijker. De drempel om te gaan sporten is vaak hoog, vanwege (gebrek aan) ondersteuning, maar ook van- wege beperkte financiële middelen bij mensen met een beperking. Mensen met fysieke, auditieve, visuele en geestelijke beperkingen zijn niet altijd makkelijk te vinden.

Voor de komende tijd is een aantal zaken van groot belang:

Toekomst

2

Ontdek en doe mee! ‘Iedereen Actief!’ is de naam van het programma dat aangepast sporten onder de aandacht brengt in Overijssel. Onder het motto ‘Ontdek en doe mee!’ legt ‘Iedereen Actief’ duurzame verbindingen tussen aanbieders (professionals en vrijwilligers) en gebruikers (sporters en organisaties). Iedereen Actief werkt in Salland; in Deventer, OlstWijhe en Raalte. Vanuit deze plaatsen worden lokale activiteiten uitgevoerd, terwijl regionaal van elkaars expertise gebruik wordt gemaakt. In Deventer is al veel ervaring opgedaan met aangepast sporten. Daar vervult de Deventer Sportploeg een belangrijke verbinding als het gaat om sporten voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Zo’n 250 sporters met een beperking sporten daar bij reguliere verenigingen. Maar er zijn nog steeds ook veel mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt die niet sporten. Door - in de regio - het aanbod goed in kaart te brengen en het aanbod op elkaar af te stemmen wil ‘Iedereen actief’ bereiken dat er meer mensen gaan sporten.

( Nog) meer voorlichting en PR over de regionale samenwerking. Verengingen die aangepast sporten aanbieden zijn herkenbaar voor iedereen. Regelmatig terugkerend regionaal overleg over aangepast sporten, zodat kennis kan worden gedeeld. Kaderontwikkeling en bijscholing waar nodig (bijvoorbeeld bij moeilijk verstaanbaar gedrag). Gezamenlijke organisatie van evenementen om aangepast sporten onder de aandacht te brengen (samen met onderwijs, zorginstellingen en bedrijven waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken). Aandacht voor het blijven motiveren van de huidige sporters bij de verschillende sportaanbieders Juiste afstemming van het sportaanbod. Borging van de regionale samenwerking. Blijvend inzetten van succesvolle interventies als de Sportkaart, de Sportcarrousel en gezamen- lijke evenementen. Om de huidige infrastructuur te behouden is financieel draagvlak van gemeenten, organisaties en bedrijven noodzakelijk.


Voetbal in Wijhe

Zwemmen bij SaVAS in Raalte

Gymnastiek in Deventer

Schaatsen in Deventer >

Meedoen met de Special Olympics in Nijmegen is ons eerstvolgende doel!’

‘Als er geen vervolg is, moet je een sport ook niet aanbieden op school.’

Karin Leerkes is handbaltrainster bij Wijhe’92. Sinds twee jaar traint ze – samen met ex-topspeelster Sharina van Dort – een groepje meiden met een verstandelijke beperking. ‘Ooit zat ik bij de kapper en de kapster vroeg me of ik er wel eens aan had gedacht om kinderen met een beperking te gaan trainen. Ze had namelijk twee nichtjes met een verstandelijke beperking en die konden nergens sporten. Ik wist dat Sharina wel eens met dat idee gespeeld had dus ik besloot het aan haar te vragen’, vertelt Karin. ‘We waren er heel snel uit: “We gaan het doen!” We hebben een paar kinderen benaderd en zijn met vijf meiden gewoon begonnen.’

Hij is sportdocent op De Zonnehof en De Horizon, scholen voor Speciaal Onderwijs en Speciaal Voortgezet Onderwijs in Raalte, Martijn Jansen. Hij ziet dat zijn leerlingen nu meer mogelijkheden hebben om te kiezen voor een vereniging die aangepast sporten aanbiedt en is daar blij mee.

Karin merkt dat het nog niet zo simpel is om bekendheid voor het aangepaste handbal te genereren. ‘Ik heb contact gezocht met regiocoach Kees van Hoof. Hij gaf meteen aan dat we het rustig de tijd moeten geven om te groeien. Het is fijn om dat te horen, want in Deventer is er al veel ervaring. Maar het loopt nu goed, we hebben inmiddels elf meiden die elke week lekker komen trainen.’ Karin en Sharina gaan meedraaien in de Sportcarrousel om kinderen en volwassenen enthousiast te maken voor handbal. Ook geven ze een aantal clinics op ZML-school De Linde in Deventer. ‘Dat smaakt naar meer, dat willen we graag vaker doen!’ lacht Karin. ‘Het is zo leuk om kinderen kennis te laten maken met onze sport.’ De meiden waar ze nu mee trainen zijn nog jong. Karin: ‘Dat merken we ook, we worden uitgenodigd voor toernooien, maar er zijn maar weinig verenigingen die aangepast handbal aanbieden voor jeugd. Toch zijn we inmiddels wel met een paar sporters naar onder andere Gorinchem geweest, en naar Venlo en Breukelen. Dan zien we hoe leuk ze het vinden om echte wedstrijden te spelen!’ Karin heeft wel gemerkt dat je het opzetten van een tak voor aangepast sporten er “niet zo maar even bij doet” als vereniging. ‘Je kan niet zomaar iedereen voor zo’n team zetten,’ aldus Karin. ‘Het is heel belangrijk dat je een goed kader hebt. Daar moet je geld voor reserveren; zodat je eventueel ook betaalde trainers kunt aantrekken.’ Karin en Sharina hebben heel veel plezier met hun team en willen zeker ook graag aan oudere jeugd en volwassenen training gaan geven. ‘Als de meiden ouder worden, willen we daar ook graag een team voor vormen, en ook voor volwassenen. Daarbij willen we heel graag een regiofunctie vervullen voor handbal voor sporters met een beperking! We zijn heel blij met de ingangen van Kees, je moet het tenslotte met elkaar doen. Daar heb ik een goed gevoel bij. En ja, natuurlijk is ons eerste doel om in 2016 mee te doen met de Special Olympics in Nijmegen!’

‘Onze leerlingen vallen toch vaak buiten de boot’, legt hij uit. ‘Tijdens de gymles zie ik hoeveel plezier en voldoening ze hebben van het sporten. Maar buiten school was er bijna geen mogelijkheid om ook te sporten. Nu kan dat wel. De Sportcarrousel is op school geweest en dat was heel erg leuk, vooral omdat er nu ook een vervolg aan gegeven kan worden en de leerlingen echt naar een vereniging kunnen. Als dat niet kan, begin ik er ook niet aan, dan maak je ze blij en kunnen ze vervolgens niet verder. Terwijl het juist zo belangrijk is dat ze op hun eigen niveau succes kunnen ervaren.’ Hij merkt dat langzamerhand meer leerlingen zich melden bij een vereniging. ‘Het gaat langzaam, maar het gebeurt’, constateert hij. ‘Een van mijn leerlingen heeft korfbalclinics gevolgd en korfbalt nu in Deventer, bij Devinco. Dat is niet voor iedereen weggelegd, soms is Deventer nog best ver, maar als je het echt heel graag wilt, zul je er voor de regio in moeten. Het is ook belangrijk om niet elke sport overal aan te bieden, want dan kun je geen teams vormen. Daar moeten de verenigingen echt voor waken!’

‘Het geeft vooral ook heel veel plezier!’ Gosse Hiemstra is wethouder in Raalte en heeft naast Sport ook de Zorg en Jeugdzorg in zijn portefeuille. Het belang van sporten, ook voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt hoeft hem dan ook niet worden uitgelegd. ‘De regionale samenwerking zorgt beslist voor meer kansen om verschillende sporten te kunnen doen’, legt hij uit. In Raalte kun je al jaren zwemmen bij SaVAS, maar nu is er ook voetbal. En voor andere sporten kun je terecht in omliggende gemeenten, voor judo en een aantal andere sporten bijvoorbeeld in Deventer, voor handbal in Wijhe. Er is nu duidelijk wat het aanbod in de regio is van verenigingen die toegankelijk zijn voor sporters met een beperking.’ Wethouder Hiemstra is op bezoek geweest toen de Sportcarrousel draaide op de Zonnehof en de Horizon. ‘Het was een feestje om te zien. Ik hoop echt dat er daardoor meer kinderen gaan sporten. Want dat is niet alleen goed voor de gezondheid, maar geeft vooral ook heel veel plezier!’

3


DEVENTER SCOORT

MET MVO

PROBEER DAAR MAAR EENS

online netwerken, samenwerken en kennis delen

SCOREN DOE JE SAMEN! Deventer Scoort is een social community over maatschappelijk ondernemen in Deventer: het online netwerkplatform waar alle kennis over maatschappelijk ondernemen samen komt. TEGEN TE ZEGGEN! v.a.

€ 199 199,-p/mnd

*

Laat je inspireren door andere sociale ondernemingen en doe mee met Deventer Scoort. Want scoren: doe je samen! We hopen u snel als supporter te zien op www.deventerscoort.nl

Al een Toyota vanaf € 199,- per maand. U betaalt alleen nog de benzine! U kunt nu ook privé een Toyota leasen. Zo rijdt u een AYGO v.a. € 199,- p/mnd* of Yaris v.a. € 269,- p/mnd* met Toyota Private Lease. In dit maandbedrag zit wegenbelasting, een verzekering, reparatie, onderhoud en banden verwerkt. U betaalt alleen nog de benzine! Kijk op Toyota.nl of kom langs in onze showroom. Brandstofverbruik (EC/136/2014W, EC136/2014J) varieert van 3,3L/100/KM (30,3 KM/L) - 5,0 L/KM (20,0 KM/L); CO2 75-117 gr/km. *Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Private Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, incl. max. bonus/malus en BTW, excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht • Geldig vanaf 15 juni 2015 • Afgebeeld: Yaris 5-deurs 1.3 Aspiration met optioneel design pakket (v.a. € 16.695,-) en AYGO 5-deurs 1.0 x-play met optioneel 15” lichtmetalen velgen, naafkap en ringen (v.a. € 12.785,-) • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden • Vraag naar de voorwaarden. 477H

Morrenhof

WORD SUPPORT

ER

www.deventerscoort.nl Een speler van formaat om Maatschappelijk Verantwoord te Vernieuwen.

Raalte, Klipperweg 5, 0572-361616 Deventer, Maagdenburgstraat 3, 0570-510666

COMMUNITY | ONDERNEMERSCOMPETITIE | DUURZAAM ONDERNEMEN

Ontdek de mogelijkheden!

Goalpromotions: vaste partner Deventer Sportploeg Goalpromotions levert al jaren lang relatiegeschenken en een deel van het kledingpakket aan de Deventer Sportploeg. Denk bijvoorbeeld aan de groene shirts met het paarse log ouden sponsor van de Deventer Sportploeg. Bedrijfskleding, promotiekleding, sportkleding en relatiegeschenken. Bij Goalpromotions vindt u het allemaal en van prima kwaliteit. En dat niet alleen, de medewerkers van Goalpromotions denken met u mee over de mogelijkheden om het door u gewenste resultaat te bereiken. Op zoek naar mooie, leuke, gekke of duurzame kerstpakketten of een pakket dat het goede doel ondersteunt? Ook dan bent u bij Goalpromotions aan het goede adres. Het bedrijf in Deventer biedt u via Kerstpakkettenland.nl elk gewenst pakket voor de gezellige decembermaand. Praktische zaken Martin Helms en Michel Mekenkamp zijn de eigenaren en drijvende kracht achter Goalpromotions, dat de afgelopen jaren - dwars tegen alle crisisberichten in - een gestage groei doormaakte. Samen hebben ze de keuze gemaakt om gouden sponsor te worden van de Deventer Sportploeg. ‘De Deventer Sportploeg klopte bij ons aan voor een aantal praktische zaken die ze nodig hadden en die wij konden leveren’, aldus Michel. ‘Die hebben we graag geleverd, tegen een mooie prijs, want zo’n club help je graag. We leerden elkaar steeds beter kennen en zo zijn we uiteindelijk gouden sponsor geworden!’

Relatiegeschenken Bedrijfskleding Kerstpakketten & meer...

GOALpromotions Hanzeweg 42031 7418 AV Deventer

www.goalpromotions.com info@goalpromotions.com 0570 616 396

Alles onder één dak in Deventer (showroom 200m2: zien, voelen, passen…en supersnelle levertijden).

AdvertentieGoalfebruari2011.indd 1

03-01-12 15:01

Lokaal initiatief Martin en Michel vinden het fijn om een lokaal initiatief te ondersteunen. ‘Goalpromotions is een lokaal bedrijf, hoewel we met Kerstpakkettenland.nl in heel Nederland actief zijn. Maar als lokaal bedrijf wil je ook dicht bij huis blijven’, vertelt Michel. ‘We zijn allebei gek van sport, wat is er dan mooier om mensen te helpen die normaal gesproken niet zo snel aan sporten toekomen? Dankzij de Deventer Sportploeg en de verenigingen die meedoen kan dat wel. Daar willen we graag een steentje aan bijdragen!’


Deventer Sportploeg: een voorbeeld voor Nederland In 2002 worden in Deventer voor het eerst tweedaagse Special Olympics gehouden. Alle deelnemers aan de Special Olympics hebben een verstandelijke beperking. Meer dan 700 sporters verblijven twee dagen in Deventer en doen mee aan allerlei sporten. Vanuit Deventer doen de zwemmers van De Klup mee.

5

Al vrij snel daarna begint SVOD met een groep aangepast sporten (gymnastiek) en SV Colmschate ’33 met voetbal voor spelers met een verstandelijke beperking. Twee jaar later gaan de zwemmers van De Klup naar de Special Olympics in Spijkenisse. Sporters en begeleiders reizen met kleine busjes naar Spijkenisse. De gymploeg krijgt de organisatie niet rond en voetbal bestaat nog te kort om aan wedstrijden mee te kunnen doen. Toch blijkt er in Spijkenisse nog een sporter uit Deventer mee te doen; aan de judowedstrijden.

Hij is, samen met zijn begeleider, apart naar Spijkenisse gereisd. Dan ontstaat het idee om twee jaar later mee te doen met een echte Deventer Sportploeg. Het is niet alleen leuker om gezamenlijk met een dergelijk groot evenement mee te doen, het is natuurlijk ook gewoon praktisch! In september 2005 is er een werkgroep opgericht om de Deventer Sportploeg van de grond te krijgen. Vijf sportverenigingen uit Deventer: SV Colmschate ‘33 (voetbal), TTV Swift (tafeltennis), Budovereniging Deventer (judo), De Klup (zwemmen) en SVOD (gymnastiek) zijn de verenigingen die voor de Special Olympics van 2006 hun sporters ‘leveren’. Inmiddels is het aantal sporten én het aantal verenigingen dat sporten aanbiedt voor mensen met een (verstandelijke) beperking in Deventer flink gegroeid en verwacht de DSP in 2016 met ongeveer honderd sporters af te reizen naar de Special Olympics in Nijmegen!

Comite van aanbeveling De Deventer Sportploeg mag zich verheugen in de belangstelling van een Comité van Aanbeveling. Zij dragen de sporters een warm hart toe. Het comité bestaat uit Andries Heidema (burgemeester van Deventer), Joke Tijhuis (directeur De Linde, school voor SO en VSO), Ap Doornebos (voormalig voorzitter SVOD) en Maarten Tip (NOS sportverslaggever).


De SPORTcarrousel: ontdek en doe mee! Ontdek en doe mee! Kom lekker zwemmen

Ontdek en doe mee! Kom lekker judoĂŤn

Ontdek en doe mee! Kom lekker gymmen of dansen

Locatie

Locatie

Locatie

Sport en Belevingscentrum De Scheg Piet van Donckplein 1, Deventer

Sport en Belevingscentrum De Scheg Piet van Donckplein 1, Deventer

Verschillende sportaccommodaties in Deventer

stichting

www.deklupindeventer.nl

budoverenigingdeventer.nl

Ontdek en doe mee! Kom lekker hardlopen, verspringen,

Ontdek en doe mee! Kom lekker voetballen

www.svod.nl

Ontdek en doe mee! Kom lekker skeeleren

hoogspringen‌

6 Locatie

Locatie

Locatie

Sportpark Keizerslanden Borgelerdijk 2, Deventer

Stationsweg 38 7429 AD Colmschate

Skeelerbaan Borgele (Borgelerbad) Borgelerdijk 1, 7415 Deventer

www.avdaventria.nl

www.sportiefoost.nl

www.svcolmschate.nl

Ontdek en doe mee! Kom lekker korfballen

Ontdek en doe mee! Kom lekker schaatsen

Ontdek en doe mee! Kom lekker tafeltennissen

Locatie

Locatie

Locatie

Sportpark Rielerenk Nico Bolkesteinlaan 10, Deventer

Sport en Belevingscentrum De Scheg Piet van Donckplein 1, Deventer

Bekkumerstraat 11 7416 ZN Deventer

www.ttvswift.nl

www.sportiefoost.nl

www.devinco.nl

SHOWDOWN Ontdek en doe mee! Kom lekker wielrennen

Ontdek en doe mee! Kom naar Showdown

DANSEN Ontdek en doe mee! Kom lekker dansen

Locatie

Locatie

Locatie

Sportpark Keizerslanden Keizer Karellaan 18, Deventer

Bekkumerstraat 11 7416 ZN Deventer

Verschillende sportaccommodaties in Deventer

www.zwaluwendeventer.nl

www.ttvswift.nl

www.svod.nl


Wil je ontdekken welke sport of activiteit bij jou past? Bij deze verenigingen kun je elke week lekker sporten en in veel gevallen meedoen aan een competitie.

Ontdek en doe mee! Kom lekker voetballen

Ontdek en doe mee! Kom lekker voetballen

Ontdek en doe mee! Kom lekker zwemmen

Locatie

Locatie

Locatie

Sportpark Raalte Jan van Arkelstraat 2, 8101 EN Raalte

Gemeentelijk Sportpark Tijenraan Zwolsestraat 76, 8101 AE Raalte

Zwembad Tijenraan, Zwolsestraat 68a, 8101 AE Raalte

www.svraalte.nl

www.rohda.nl Locatie Gemeentelijk Sportpark Wijhe Zandhuisweg 8, 8131 SP Wijhe

Kies de sport die je leuk vindt en ontdek alle informatie op de kaart

Ontdek en doe mee! Kom lekker zwemmen

Ontdek en doe mee! Kom lekker korfballen

Ontdek en doe mee! Kom lekker schaatsen

Ontdek en doe mee! Kom lekker tafeltennissen

Ontdek en doe mee! Kom lekker wielrennen

VOETBAL

Sporthal de Lange Slag Lange Slagen 29, 8131 DP Wijhe

Ontdek en doe mee! Kom lekker hardlopen, verspringen, hoogspringen…

Ontdek en doe mee! Kom lekker skeeleren

Ontdek en doe mee! Kom naar Showdown

Ontdek en doe mee! Kom lekker voetballen

7

Ontdek en doe mee! Kom lekker judoën

Ontdek en doe mee! Kom lekker voetballen

SHOWDOWN

VOETBAL

www.wijhe92.nl Locatie

Ontdek en doe mee! Kom lekker gymmen of dansen

www.savasraalte.nl

HANDBAL Ontdek en doe mee! Kom lekker handballen

www.wijhe92.nl Al deze informatie vind je ook op de SPORTcarrousel kaarten op diverse locaties.

DANSEN Ontdek en doe mee! Kom lekker dansen

HANDBAL

Ontdek en doe mee! Kom lekker voetballen

Ontdek en doe mee! Kom lekker handballen

Ontdek en doe mee! Kom lekker voetballen

Ontdek en doe mee! Kom lekker zwemmen

www.iedereenactief.nl

Sport en bewegen is leuk en gezond voor iedereen Scholing van trainers, coaches en vrijwilligers Ondersteuning voor sportaanbieders

Iedereen Actief!

Informatie en advies over sportmogelijkheden

De regiocoaches Aangepast Sporten helpen u graag

Ontdek en doe mee! Kom lekker voetballen

Ontdek en Doe mee! ek Ontd en doe mee!

stichting

Mede mogelijk gemaakt door Sportbedrijf Deventer, Sallcon en de Deventer Sportploeg © 2014 SPORTCARROUSEL.NL

Of kies je sport op www.sportwijzeroverijssel.nl


Sallcon en de Deventer Sportploeg:

een mooie combinatie Als in 2008 de Deventer Sportploeg voor de tweede keer naar de Special Olympics gaat prijkt op de kleding het logo van Sallcon, dat sinds die tijd een trouwe partner is van de sporters. Sallcon en de sporters van de Deventer Sportploeg: het is een mooie combinatie! Sallcon is een erkend Werkleerbedrijf. Er werken (vak)mensen met een afstand tot werk in een beschermde omgeving. Sallcon bewijst daarmee dat maatschappelijk ondernemen en het uitbesteden van producten en diensten prima samen gaan. Een aantal sporters van de Deventer Sportploeg werkt bij Sallcon. Want naast een afstand tot werk, is de stap naar een reguliere vereniging voor hen soms ook net even te groot. Als leden van het bestuur van de Deventer Sportploeg in 2007 bij toenmalig directeur Jan Bugter aankloppen om te kijken of Sallcon iets voor de Deventer Sportploeg kan en wil betekenen worden ze dan ook met open armen ontvangen. Sinds die tijd is Sallcon gouden (kleding)sponsor van de Deventer Sportploeg. Verenigingen zijn ambassadeurs Huidig directeur van Sallcon Jeroen Kroese staat nog steeds achter deze beslissing van Jan Bugter. ‘De Deventer Sportploeg is een voorbeeld van hoe je met een beperking echt iets kunt bereiken. Het feit dat de sporters sporten bij reguliere verenigingen in de gemeente maakt het extra bijzonder; die verenigingen zijn – juist ook voor de werknemers van Sallcon – de ambassadeurs om mensen aan het sporten te krijgen. Het ondersteunen van de Deventer Sportploeg is ook een stukje waardering naar mijn eigen mensen!’ Diversiteit Jeroen is een aantal keren mee geweest naar de Special Olympics. In vorige functies als directeur van de Scheg en van het Sportbedrijf Deventer heeft hij de sporters met enige regelmaat van dichtbij meegemaakt. ‘De diversiteit van de sporters en hoe zij hun sport beleven is heel bijzonder. En het allermooiste om te zien zijn de spanning en de passie als ze meedoen aan een wedstrijd. Daar wil ik met Sallcon graag een bijdrage aan leveren!’

Sporttechnisch team Elke keer dat de Sportcarrousel draait is een ervaren en professioneel sporttechnisch team aanwezig voor de begeleiding. Dat team ondersteunt ook de verenigingen als zich (meer) sporters melden voor aangepast sporten. Ook trainers/coaches van de verenigingen die aangepast sporten aanbieden worden betrokken bij de carrousel. Sporters die al sporten en met de Deventer Sportploeg naar de Special Olympics gaan zijn de ambassadeurs van de Sportcarrousel. En natuurlijk zijn er altijd als de carrousel draait ook vrijwilligers actief.

Geoliede machine Marit Martens-Scheers is coördinator van de Sportcarrousel. ‘In het begin was het wel even aftasten, hoeveel mensen heb je nodig, welke materialen, hoe zetten we alles het beste neer? Maar al na een paar keer liep het als een geoliede machine.’ In anderhalf jaar is de carrousel op scholen geweest, bij zorginstellingen, bedrijven, verenigingen en evenementen. ‘Ik heb heel veel mensen leren kennen van allerlei verenigingen die mee hebben gedaan. Het is geweldig om te zien dat je op deze manier samen de verenigingen promoot die aangepast sporten aanbieden’, aldus Marit.

Sportcarrousel: de weg naar de sportvereniging Op de locatie waar je werkt of waar je naar school gaat allerlei sporten uitproberen om te kijken welke sport bij jou past! Dat kan bij de Sportcarrousel die de afgelopen anderhalf jaar maar liefst 2500 kinderen en (jong)volwassenen de gelegenheid heeft geboden om kennis te maken met maar liefst dertien verschillende sporten

Een aantal Deventer Sportverenigingen heeft via een landelijke regeling van het Ministerie van VWS (Sportimpuls) subsidie aangevraagd (en gekregen) om voor meer mensen aangepast sporten mogelijk te maken. Dat subsidiebedrag is ingezet om de Sportcarrousel te ontwikkelen, promotiemateriaal te maken en verbindingen te leggen in heel Salland, met sportverenigingen, gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven. Via de Deventer Sportploeg is in Deventer al veel ervaring opgedaan met het aanbieden van sport voor mensen met een (verstandelijke) beperking, maar het is ook bekend dat nog veel mensen met een beperking niet aan sport doen. Onder hen zijn ook volwassenen die – om welke reden dan ook – een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Succes Van de 2500 kinderen en volwassenen die gebruik hebben gemaakt van de Sportcarrousel hebben zich ruim honderd mensen aangemeld als nieuw lid bij de verenigingen. ‘Dat is een mooi aantal’, constateert Marit tevreden. ‘Dat is waar we het voor doen, mensen in beweging brengen en enthousiast maken voor een sport. Toch kan het aantal actieve sporters met een beperking nog omhoog, we merken dat de drempel voor sommige mensen nog best hoog is. We hebben veel mensen gebeld die nog geen lid zijn van een vereniging en gevraagd waarom niet. Dat blijkt lastig in beeld te brengen, voor sommige mensen is het financieel lastig, anderen krijgen het vervoer niet rond of hebben

Sportcarrousel bij Sallcon Sallcon is een van de eerste organisaties waar de Sportcarrousel actief is. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt konden daar – in eerste instantie op eigen terrein – kennis maken met een aantal sporten en verenigingen. Op de vraag aan directeur Jeroen Kroese waarom hij de Sportcarrousel in huis haalde is het antwoord helder: ‘Vanaf de eerste dag dat ik bij Sallcon kwam werken ben ik bezig geweest met vitaliteit voor de medewerkers. Gezond eten en bewegen is immers heel belangrijk om gezond en vitaal te blijven. Door de Sportcarrousel naar onze eigen locatie te halen, hebben we de drempel om met een aantal sporten kennis te maken verlaagd, dat past naadloos in het programma. Bovendien zijn we al jarenlang partner van het Sportbedrijf Deventer en de Deventer Sportploeg, dus het was makkelijk elkaar te vinden.’ Naast het feit dat sporten gezond is, is Jeroen er ook van overtuigd dat het belangrijk is voor sociale contacten. ‘Door uiteindelijk te gaan sporten bij een vereniging word je onderdeel van een groter geheel, je ontmoet andere mensen, gaat je grenzen verleggen. Dat is heel goed voor een doelgroep die van nature niet heel makkelijk in beweging te krijgen is. Bij Sallcon blijft het een basisonderwerp in de organisatie, inmiddels gebruiken we nu ook de sporthal van de Brandweer en gaat regelmatig een aantal medewerkers tijdens de lunch een lekker stuk wandelen!’

Met de subsidie van de Sportimpuls is het nu mogelijk om mensen op hun eigen locatie kennis te laten maken met een groot aantal sporten, ook in de regio. Regiocoach Kees van Hoof: ‘We hebben echt een prachtige sportcarrousel ontwikkeld. Met een aanhanger vol sportattributen komen we op elke gewenste plek in de regio. De eerste keer op een school of bij een werkgever. Leerlingen en werknemers kunnen - op eigen terrein - kort verkennen wat de verschillende sporten (atletiek, dans, gymnastiek, handbal, judo, korfbal, showdown, skeeleren, schaatsen, tafeltennis, voetbal, wielrennen en zwemmen) inhouden. De volgende stap is dan dat we de carrousel opzetten bij bijvoorbeeld een van de verengingen. Daar kunnen de mensen dan weer alle sporten beoefenen, maar ook nader kennis maken met de vereniging.’

Kees van Hoof

9

lichamelijke klachten die het moeilijk maken. Je moet mensen echt aan de hand meenemen. We willen dan ook heel graag verder kijken hoe we kunnen samenwerken in de regio en de Sportcarrousel is daarbij een geweldig middel.’ Breed inzetbaar Dat de Sportcarrousel niet alleen een geschikt middel is voor kinderen en volwassenen met een beperking blijkt wel als de carrousel bij Arkelstein in Deventer staat. ‘In no time stonden daar allemaal kinderen van de basisscholen bij ons’, lacht Marit. ‘Vragen wanneer we bij hun op school kwamen. Dát is precies wat we willen, breed inzetbaar zijn!’

Marit Martens-Scheers


Pas op! het is besmettelijk!

Vier mensen uit een gezin: allemaal betrokken bij de Deventer Sportploeg. Dat bewijst wat veel vrijwilligers bij de DSP aangeven: “iets doen” met sporters met een beperking werkt verslavend.

Gert en Ina Zweers zijn de ouders van Josanne en Jesper. Alle vier zijn ze op een of andere manier actief als vrijwilliger bij de Deventer Sportploeg. Ina begon een jaar of twaalf geleden als coördinator bij het eerste G-elftal van SV Colmschate ’33. ‘Ik wilde wel iets doen bij het G-voetbal’,

10

lacht Ina, ‘veldtrainer worden of zo. Maar voor ik het wist was ik coördinator en moest van alles regelen rondom de voetballers en hun ouders Hartstikke leuk! Gert is teamleider bij het elftal van zoon Jesper, maar omdat die niet meer mag voetballen stopt hij daarmee. ‘Op ongeveer datzelfde moment kwam er ook een seniorenteam voor G-voetballers’, vertelt hij. ‘Of ik die wilde coachen? Dat leek me eigenlijk niks, maar ik besloot toch een keer mee te gaan naar een training. En ja, toen was ik verkocht!’ Jesper gaat een keer mee met Gert om te kijken. ‘Eerlijk gezegd leek het me eng, volwassen mensen met een verstandelijke beperking, ik had er niet zo’n goed beeld bij. Toen ik er een keer was ben ik ook mee gaan trainen en dat was hartstikke leuk! Die blije gezichten en het besef dat je ze echt wat kan leren, ook al duurt het lang’, aldus Jesper. ‘Ik zoek altijd naar een creatieve manier om ze het vertrouwen te geven dat ze echt kunnen voetballen.’ Niks met voetbal Dochter Josanne heeft - naar eigen zeggen - niks met voetbal. ‘Maar ik móest een keer mee naar een toernooi in Zutphen, omdat ik te jong was om alleen thuis te blijven. Daar baalde ik goed van, ik zag het helemaal niet zitten om een hele dag bij G-sporters te zijn.’ Ook Josanne was - u raadt het al - al snel om. ‘Al heel gauw ging ik bij de Colmkids de warming up en de cooling down doen. En voerde gesprekjes met de voetballers met een gedragsprobleem als het even niet ging.’

Werken in de zorg Ina is inmiddels ook actief bij De Klup, waar ze handenarbeid geeft en zwemles. De werkgever van Gert - VolkerWessel - en zijn collega’s organiseren elke twee jaar een spannende dag voor “zijn” voetballers. Josanne werkt met kinderen met een verstandelijke beperking en Jesper met volwassenen. ‘Dat had ik nooit gedaan als ik er niet via de Deventer Sportploeg mee in aanraking was gekomen’, is de stellige overtuiging van Jesper. SpecialDance4You Ina, Gert en Jesper zijn nog steeds betrokken bij het G-voetbal, maar Josanne is iets anders gaan doen. Samen met een vriendin begint zij in 2009 met SpecialDance4You. ‘SVOD wilde graag dansen aanbieden, naast de gymnastiek. Dat leek mij heel leuk om te doen. Inmiddels hebben we twee groepen, eentje in de leeftijd van 8 tot 12 en eentje van 12 jaar en ouder. Elk jaar doen we mee met de grote uitvoering van SVOD, we proberen aan een paar wedstrijden mee toe doen en vorig jaar zijn we als cheerleaders meegegaan naar de Special Olympics.’ Eén gezin, vier mensen: allemaal betrokken bij aangepast sporten. Wilt u ook vrijwilliger worden? Wees dan gewaarschuwd: het is een hardnekkig virus en het is heel besmettelijk!

VIA Design maakt de Deventer Sportploeg nog mooier! De Deventer Sportploeg heeft een heel eigen uitstraling. Herkenbare kleuren, goed logo, kortom een eigen gezicht. Dat dankt de ploeg aan de inspanningen van VIA Design, dat al vanaf 2007 met het bestuur meedenkt, mee-ontwerpt en vormgeeft. VIA gaat altijd uit van de ideeën van de klant. Via geeft vorm aan ideeën en maakt er een product van. Of het nu gaat om een (merk)naam, totaalconcept, logo of een compleet nieuwe huisstijl of een website, VIA bedenkt, maakt en regelt. VIA weet - met haar jarenlange ervaring en kennis van de nieuwe media - precies hoe een boodschap de meeste impact heeft.

Geen nee zeggen Motor achter VIA is Jan Machiela. Als de Deventer Sportploeg ergens in 2007 contact met hem opneemt om te vragen of hij wil meedenken en -kijken naar een logo en een huisstijl denkt hij niet lang na. ‘De mensen achter de Deventer Sportploeg steken er zoveel tijd en energie in, dan kan ik toch geen nee zeggen?’, aldus Jan. ‘Met ons team is het basisontwerp gemaakt voor een logo. Met dat basisontwerp zijn we verder gaan ontwikkelen: flyers, omslagmappen, briefpapier. In 2009 zelfs het Bidboek voor de Special Olympics, die uiteindelijk jammer genoeg niet naar Deventer kwamen.’ Wie goed doet goed ontmoet Voor alles wat Jan de afgelopen jaren voor de Deventer Sportploeg heeft gedaan is hij erelid geworden. ‘Dat was een leuke verrassing, echt een bijzondere waardering’, vindt Jan. ‘Maar ik vind het ook léuk om te doen. Geld geven is makkelijk, ik dóe liever iets. En dan graag voor een organisatie die iets voor anderen doet.’ Tijdens zijn eerste bezoek aan de Special Olympics raakt Jan in gesprek met Bas Roescher van TCR. ‘Daar is een leuk contact uit voortgekomen’, lacht Jan. ‘Ik heb inmiddels mijn grootrijbewijs en rijd af en toe een bus voor TCR. En ja, ik heb ook de Deventer Sportploeg inmiddels een aantal keren gereden.’

De Sportcarrousel bij het onderwijs. De Sportcarrousel is regelmatig te vinden bij verschillende scholen. Bijvoorbeeld bij De Linde in Deventer (VSO en SO), De Horizon en De Zonnehof in Raalte en Arkelstein in Deventer. Joke Tijhuis is directeur van De Linde. Zij benadrukt nog eens het belang van het aangepast sporten. ‘Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat sporten een positieve invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Het is voor onze leerlingen van groot belang dat ze sporten, maar het is vaak niet heel makkelijk om de juiste sport en de juiste vereniging te vinden. Als school besteden we daar veel aandacht aan en in Deventer hebben we gelukkig veel mogelijkheden.’


Jonge wheelster zoekt trainer en trainingsmaatjes Eva Mentink is bijna 15 jaar jong, zit op het AOC in Twello waar ze elke dag naar toe fietst, ze danst graag en doet aan atletiek. Heel gewoon allemaal, alleen… Eva heeft spina bifida en kan niet lopen. Dat betekent dat ze alles met haar rolstoel doet. Eva’s favoriete sport is wheelen, “hardlopen” in een rolstoel. Net als gewoon hardlopen wordt de sport beoefend op een atletiekbaan of op de weg. In een speciale wheelerrolstoel Haar ouders trainen haar, aan de hand van trainingsschema’s die ze in Breda, bij de Nederlandse sprintploeg, hebben gekregen. ‘Maar eigenlijk hebben we er niet echt verstand van’, verzucht vader Alfons. ‘We proberen haar zo goed mogelijk te helpen.’ Echte trainer Tijdens een talentendag van het NOC/ NSF leert ze Sophie kennen, die traint bij een echte trainer in Nijbroek. Eva

haakt daarbij aan, hoewel Nijbroek niet bepaald naast de deur ligt. Verder traint ze een keer in de week op de atletiekbaan van Daventria én een keer in de week op de weg. Er zijn nauwelijks wedstrijden en al helemaal niet in de buurt. Het liefste wat ze wil is kunnen trainen in haar eigen omgeving, met een echte trainer. ‘Het lijkt me geweldig: dicht bij huis trainen, samen met andere wheelers’, verzucht de sportieve 15-jarige jongedame. ‘Want als er meer zijn, heb ik ook concurrentie, daar ga ik beter van wheelen!’

Carel wil rolstoeltennissen in Deventer Carel Scholten is 28 jaar en zit - als gevolg van spasticiteit - in een rolstoel. Met zijn handbike bereikt hij elk plekje in Deventer en in zijn vrije tijd mag hij graag een balletje slaan op de tennisbaan. ‘Ik ben te vroeg geboren’, constateert Carel nuchter. ‘En als gevolg daarvan ben ik spastisch en mis ik een deel van mijn hersenen. Rolstoeltennis zag ik op de Double Dutch in de Scheg in 2002. Het leek me meteen heel leuk en binnen twee maanden was ik zelf aan het tennissen.’ Al snel merkt hij dat er een groot niveauverschil is bij de rolstoelspelers. Hij gaat op zoek naar een trainer die hem verder kan helpen en vindt die in Wierden. ‘Daar train ik een keer in de week. Mijn vader brengt mij, maar wordt ook ouder, en ik merk dat dat toch lastiger voor hem wordt’, legt Ca-

rel uit. Met de handbike naar de tennisbaan Eigenlijk wil Carel maar één ding: tennissen met mensen die ongeveer hetzelfde niveau hebben en bij een tennisvereniging in Deventer, zodat hij zelf, met zijn handbike, naar de baan kan. ‘Als we vier of vijf mensen bij elkaar hebben krijgen we subsidie van de KNTB, dan is het ook niet heel duur. Ik kan ook spelen met valide mensen, maar die moeten er dan wel rekening mee houden dat ik de bal twee keer mag laten stuiteren!’

Wil jij tennissen met Carel? Met of zonder rolstoel? Of ben jij de trainer of een van de trainingsmaatjes die Eva zoekt? Neem dan contact op met regiocoach aangepast sporten Kees van Hoof. Telefoon 06 53 67 64 61, E-mail: K.vanHoof@sportbedrijfdeventer.nl

Bas op weg naar de Paralympics in Rio

Belangrijke partner van de Deventer Sportploeg! De Deventer Sportploeg mag al sinds haar oprichting rekenen op TCR Tours als sponsor. TCR ondersteunt hiermee de Deventer Sportploeg bij het creëren van mogelijkheden voor sporters met een beperking om te kunnen sporten bij lokale, reguliere sportverenigingen. TCR Tours is de vaste vervoerder van de Deventer Sportploeg naar de Special Olympics. In 2014 vervoerde TCR de meer dan 80 sporters en hun ruim 30 begeleiders naar Heerenveen. Vanzelfsprekend kan de ploeg ook in 2016 rekenen op TCR Tours voor het vervoer naar Nijmegen. TCR Tours bedient als touringcar-operator de hele omgeving van Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Raalte, Nijverdal, Hardenberg en Dalfsen. TCR organiseert compleet verzorgde dagtochten, op maat georganiseerde reizen, en groepsvervoer van A naar B. TCR-Tours brengt u per luxe, comfortabele touringcar naar elke gewenste bestemming. Belangrijk daarbij is de positie van de chauffeurs die speciaal geselecteerd en gecoacht worden op een sympathieke, betrokken werkhouding. Zij zijn immers het visitekaartje van de organisatie. “Gastheerschap op wielen”, zo is de dienstverlening van TCR-Tours te typeren. Gouden sponsor TCR is gouden sponsor van de Deventer Sportploeg. Daarmee laat het vervoersbedrijf zien dat het Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel heeft. Directeur Bas Roescher: ‘Ons bedrijf heeft een groot netwerk in Deventer en ik vind het belangrijk om dan ook iets terug te doen. Ik leerde Kees van Hoof kennen en hij heeft me meegenomen in de wereld van het aangepast sporten. Daar was ik overigens niet helemaal onbekend mee, want ik ben peetoom van een neefje dat - in een andere regio - ook aan G-sport doet. Het is heel mooi om daar als bedrijf een bijdrage aan te leveren.’ Oproep Bas heeft als chauffeur zelf de sporters van de Deventer Sportploeg gereden naar een van de Special Olympics. ‘Geweldig om die spanning en dat enthousiasme van de sporters te zien! Het geeft een kick om te zien hoe deze sporters hun sport beleven. Bij deze wil ik graag ook andere bedrijven oproepen om eens een kijkje te nemen bij de Deventer Sportploeg. En dan natuurlijk ook een bijdrage te leveren; dan kunnen ze net iets vaker trainen of naar een mooi toernooi.’

Kleding passen bij Telstar: altijd leuk! De sporters, begeleiders en coaches van de Deventer Sportploeg zien er altijd tiptop uit. Als de grote ploeg tijdens de Special Olympics bij de Openingsceremonie het stadion binnenkomt met de vlaggen in top en allemaal gekleed in mooie trainingspakken is dat telkens weer een kippenvelmoment. Die mooie outfits dankt de ploeg voor een groot deel aan Telstar.

Bas Hergelink is 18 jaar, woont op Papendal en heeft één grote droom: een Olympische medaille halen de Paralympics in Rio de Janeiro. En zoals het er nu voorstaat, zou dat best eens kunnen lukken! Bas krijgt op zijn vijfde een ernstig auto-ongeluk waardoor hij niet meer kan voetballen en op zoek moet naar een andere sport. Vader Hans tafeltennist bij Swift en dat lijkt Bas ook wel wat. In 2006 gaat hij als klein mannetje mee naar de Special Olympics waar hij elke tegenstander van de tafel slaat. ‘Ik ben heel erg gestimuleerd door Lumen Dekker, die trainer was bij Swift’, vertelt Bas. ‘Van hem heb ik heel veel geleerd.’ Hij heeft zo veel talent dat hij in Zwolle naar het Centre for Sports & Education gaat, daar combineert hij een aantal jaren zijn opleiding en tafeltennis. Inmiddels woont hij op Papendal, waar hij fulltime werkt aan de voorbereidingen op deelname aan de Paralympics in Rio de Janeiro volgend jaar. Tussen de bedrijven door, speelt hij ook eredivisie bij De Treffers ’70 uit Klazienaveen. Met valide tegenstanders wel te verstaan.

Sporten maakt sterker ‘Op de wereldranglijst van Paralympische spelers sta ik op de tiende plaats, dat is voldoende voor deelname in Rio’, legt Bas uit. ‘Als ik geen domme dingen doe, is de kans dat ik naar Rio ga toch wel zo’n 80%. Ik hoop me te plaatsen tijdens het EK in Denemarken in oktober.’ Bas heeft het beste van twee werelden: de kans om naar de Paralympische Zomerspelen te gaan, maar ook op hoog niveau spelen met valide sporters. Daar wil hij nog wel iets over kwijt. ‘Bij het “gewone” sporten ben je echt tegenstanders, iedereen doet lekker stoer tegen elkaar. Bij de gehandicaptensport, sport je met vrienden. Ik roep iedereen met een beperking dan ook op om te gaan sporten; sporten maakt je sterker en je maakt nieuwe vrienden!’

Een flinke klus

Twee uur passen

Ergens in maart in een Olympisch jaar is het altijd een drukte van belang bij Telstar aan het Boreelplein; de winkel is dan speciaal geopend om alle deelnemers van mooie en vooral passende kleding te voorzien tegen een speciale prijs. Dat is altijd een flinke klus: zoveel mensen die sportkleding, trainingspakken en schoenen moeten passen. Maar gezellig is het ook.

Na een uurtje of twee passen en heel veel lijstjes invullen om de juiste maten bij de juiste sporter of begeleider te noteren begint het langzaamaan wat rustiger te worden in de grote winkel. Voor alle sporters kan dan het kledingpakket worden samengesteld. Zonder hulp van de Telstarmedewerkers was dat niet gelukt! De Deventer Sportploeg hoopt ook in 2016 weer een passessie bij Telstar te kunnen houden!

11


Ontdek en Doe mee! Sporten is fijn om te doen. Ook met een beperking. Het is gezond, het is leuk, je leert er andere mensen kennen en het vergroot je eigenwaarde. Het plezier dat de sporters met een beperking hebben in het beoefenen van een sport is groot. Ze zijn trots op de prestaties die ze leveren en ze genieten van de sociale contacten die ze opdoen.

IEDEREEN ACTIEF 1/1 pagina 262 mm breed x 390 mm hoog

De regio coaches Aangepast Sporten helpen u graag

Op www.sportwijzeroverijssel.nl kun je eenvoudig een sport bij jouw in de buurt kiezen.

Integratie en participatie zijn toverwoorden. Iedereen moet overal aan mee kunnen doen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor sporters met een beperking, maar ook voor sportverenigingen zitten er soms nogal wat haken en ogen aan. Uit onderzoek blijkt dat het voor mensen met een beperking niet eenvoudig is om de juiste sport en de bijbehorende vereniging te vinden. Ook verenigingen vinden het niet altijd makkelijk om een aanbod voor mensen met een beperking te realiseren. De regiocoaches willen daar verandering in brengen. Door het ondersteunen en adviseren van zowel verenigingen en andere sportaanbieders als de groep waar het om gaat, sporters met een beperking.

Informatie en advies over sportmogelijkheden Ondersteuning voor sportaanbieders Scholing van trainers, coaches en vrijwilligers

Het doel?

Zoveel mogelijk mensen met een beperking aan sport mee laten doen.

Onetndek doe mee!

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door

Handbal | Voetbal stichting

door Sportbedrijf Raalte

Sport en bewegen is leuk en gezond voor iedereen www.iedereenactief.nl

Wijhe ‘92

Iedereenactief krant v04 240915