Page 1

het ú uitkomt!

CARE

waar en anneer

E-LEARNING FINANCIEEL FUNDAMENT IN DE ZORG www.financieelfundamentindezorg.nl

In een ruim beeld wordt de opzet van het Nederlandse zorgstelsel weergegeven en de ontwikkeling daarvan in het afgelopen decennium. Daarbij wordt ook de rol van het zorgstelsel in de Nederlandse maatschappij beschreven. Er wordt een toelichting gegeven op de instanties die een rol spelen in de aansturing van de zorg. De groei van de AWBZ-financiering vanuit de centrale budgetten naar de huidige marktwerking wordt beschreven en de beperking van de AWBZ door overheveling naar de Wmo en de Zvw worden belicht. De achtergrond van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) vormt een essen­ tieel onderdeel van de huidige bekostiging.

Modules De e-learning is opgebouwd uit zes modules: • Module 1: Het belang van de zorgsector • Module 2: Het zorgstelsel • Module 3: Bekostiging van de care • Module 4: Opbouw extern budget • Module 5: Bekostiging/financiering vastgoed • Module 6: Sturen en verantwoorden

Resultaat na afloop Na het afronden van de e-learning weet u hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar zit, weet u de belangrijkste instanties te benoemen en kent u de essentie van de regelgeving. U kunt de termen zoals deze in de zorg worden gebruikt, plaatsen in hun context en hebt een basis voor verdere verdieping.


CARE

FINANCIEEL FUNDAMENT IN DE ZORG CARE www.financieelfundamentindezorg.nl

Doelgroep Deze e-learning is vooral bedoeld voor zorgfinancials die nieuwkomer zijn in de care en collega’s van zorgfinancials voor wie een basale kennis van de financiering van de zorg in het algemeen en de care specifiek, van wezenlijk belang is voor een goede functie-uitoefening. Duur In totaal duurt deze opleiding ongeveer vijf uur PE-punten Geen Prijs € 195,- (inclusief btw) per persoon Korting HEAD-lid € 25,- korting

Vereniging HEAD Zoom 18d 9405 PS Assen T (0592) 353587 F (0592) 352587 www.headacademy.nl www.headonline.nl

Inschrijven De e-learning kunt u aanschaffen via de HEAD Academy (www.headacademy.nl). Of scan de QR-code. Hebt u nog geen account op de HEAD Academy, dan kunt u deze eenvoudig aanmaken. Dit account hebt u nodig om de e-learning modules te kunnen volgen.

Naast deze e-learning specifiek voor de care kunt u nog kiezen uit drie andere e-learnings: 1. ALGEMEEN Hierin zijn alleen de modules 1 en 2 opgenomen waarin de financiering van de zorg in het algemeen wordt behandeld. 2. CURE Hierin wordt, naast het algemene gedeelte, specifiek ingegaan op de bekostiging van instellingen in de cure, het FB-model, de DBC-financiering en -bekostiging, de honorering van medisch specialisten, aangevuld met het hoofdstuk Sturen en verantwoorden. 3. GGZ Hierin wordt, naast het algemene gedeelte, specifiek ingegaan op de bekostiging van de ggz-instellingen en de DBC in de ggz, aan­gevuld met de hoofdstukken Bekostiging/Financiering vastgoed en Sturen en verantwoorden.

Scan de QR-code voor meer informatie over onze e-learnings

Head leaflet care  
Head leaflet care  

HEAD E-learning financieel fundament in de zorg - Care