Page 7

Bataillon (bataljon, kampenhed) Ordre til at gøre Forposttjeneste og afløse Halvdelen af 1ste regiment. Vi marcherede da omtrent ½ Mil og havde afløst Vedetterne (forposterne). Jeg var netop kommen op til Vedetterne, da Østrigerne begyndte at skyde. Forposterne trak sig tilbage og kuglerne begyndte stærkt at suse, men det var rigtig nok så langt borte, at jeg ikke troede, at de kunne ramme. De Fleste løb, hvor der var nogen Dækning at finde.

Kort over området omkring Dannevirke. Man ser området sydvest for Slesvig mellem Kloster Kro og Store Dannevirke, hvor Niels Christian Pedersen blev såret. Jernbanen, som senere førte ham til Rendsborg er også markeret.

Jeg tillige med nogle flere løb op til Feltvagten, og der begyndte vi at fyre (skyde) og blev ved at holde Stillingen til hele Kjæden havde trukket sig tilbage. Saa trak vi os også tilbage fra Gjærde til Gjærde. Vi mistede kun to mand, en død og en let såret. Vi stødte da på resten af Kompagniet samt hele Kompagniet. Vi opholdt os der en god time, så trængte østrigerne strængt på os og vi måtte retirere over Hals og Hoved (trække os hurtigt tilbage).

Billedets titel er »Paa Forpost den 1ste Februar 1864« og viser således det terræn, som Niels Christian Pedersen gjorde forposttjeneste i den 3. februar, hvor han blev såret.

7.

Profile for Vendsyssel Historisk Arkiv

Historien bag en mindetavle 1864  

Historien bag en mindetavle 1864  

Profile for vhmarkiv
Advertisement